Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ"— Sunum transkripti:

1 DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ Hizmet Kalite Standartları Kapsamında; YAZILI DÜZENLEMELERİN (Dokümantasyon) YENİLENMESİ VE GÜNCELLENMESİ Kalite Yönetim Birimi

2 AMAÇ: Hastane dokümanlarında belli bir standardın sağlanması ve bunun kurallarının belirlenmesidir.
“dokümanı yöneten, hastaneyi de yönetir”. Düzgün kurulmuş bir doküman yönetim sistemimizle ortak bir dil oluşturur, uygulamalarınızın izlenebilirliğini sağlar, iletişim hatalarımızı önler, tüm süreçlere hakim olabilir ve yönetimimizin gücünü artırabiliriz.

3 Sunum İçeriği Doküman neden gereklidir, nasıl hazırlanmalıdır?
HKS'de yer alan yazılı düzenlemelere yönelik düzenlemenin içeriği Tanımlar HKS Yazılı Düzenleme Uygulamaları HKS Kapsamında İstenen Yazılı Düzenlemeler Listesi Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler

4 Yazılı Düzenleme neden gereklidir?
HKS istiyor Mevzuata uygun işleyiş ile ilgili sorunlu alanların ve süreçlerin düzenlenmesi için Kurum içi ve birimler arası iletişim ve koordinasyonu etkin ve verimli kılmak, sorunlu alanları düzenlemek için Çalışma sırasında hatırlatıcı ve yönlendirici bilgiye ihtiyaç duyulan durumlar için Personel değişiminde sorun olabilecek alanlar için

5 HKS’ ye göre Yazılı Düzenleme
Yazılı düzenlemeler, kurum ve kuruluşlarda HKS kapsamında uygulamaların metotları hakkında bilgi içeren belgelerdir. Yazılı düzenlemeler kurum ve kuruluş içinde bir sistem dahilinde hazırlanmalıdır. Bu amaçla kurum ve kuruluşta belirlenmiş kurallar çerçevesinde belli bir formatta hazırlanması gerekmektedir. Belirlenen formatlar, kurum ve kuruluşların yazılı düzenlemelerinin takibini yapmasında da kolaylık sağlayacaktır.

6 Yazılı Düzenlemeler Nasıl Hazırlanmalıdır?
Yazılı düzenlemeler ilgili bölüm/komite/ekipte çalışanlar tarafından birlikte hazırlanmalıdır. Yazılı düzenlemeler anlaşılır olmalıdır. Yazılı düzenlemeler öz bilgiler içermelidir. Yazılı düzenleme içeriğinde ki bilgiler açık ve net olmalıdır. Yazılı düzenlemeler uygulamaları yansıtmalıdır. Yazılı düzenlemeler uygulamaların kim/kimler tarafından, nerede, nasıl, ne zaman ve niçin yapıldığı gibi soruların cevaplarını içermelidir. Yazılı düzenlemeler HKS maddelerini ve alt bileşenlerini karşılayacak şekilde hazırlanmalıdır.

7 HKS Yazılı Düzenleme Uygulamaları
Yazılı düzenlemeler hakkında ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir. Yazılı düzenlemeler elektronik ortamda veya basılı kopya olarak bulunabilir. Basılı kopyalar hiçbir şekilde asılmamalıdır. Basılı kopya halinde yayınlanan yazılı düzenlemeler dosyalanmalıdır. Yazılı düzenlemeler ilgili çalışanlar tarafından ulaşılır olmalıdır. Yazılı düzenlemeler uygulamada meydana gelen değişiklikler, yenilikler durumunda güncellenmelidir Yazılı düzenlemeler format olarak Kalite Yönetim Direktörü tarafından kontrol edilmelidir. Yazılı düzenlemeler Başhekimin onayı ile yayınlanmalıdır.

8 00 01 01 06 00 HKS'de yer alan yazılı düzenlemelere
yönelik düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenlemelerin formatı belirlenmeli, o Yazılı düzenlemeler belirlenmiş bir kodlama sistemine göre tanımlanmalı, o Yazılı düzenlemenin adı, o Yürürlük tarihi, o Revizyon numarası ve revizyon tarihi bulunmalıdır. Yazılı düzenlemeler, ilgili bölüm tarafından hazırlanmalıdır. Yazılı düzenlemeler güncel olmalı, o Bir önceki versiyon uygulamadan kaldırılmalıdır.

9 00 01 01 06 04 Yazılı düzenlemeler kalite yönetim direktörü tarafından kontrol edilmelidir.
Yazılı düzenlemeler üst yönetim tarafından onaylanmalıdır. Yazılı düzenlemeler intranet ortamında ve/veya basılı kontrollü kopya olarak yayınlanmalı, o Yazılı düzenlemelere ilgili bölüm tarafından ulaşılabilmeli, » Basılı kontrollü kopyalar asılmamalıdır.

10 TANIMLAR Hazırlayan: Dokümanı hazırlayan bölüm/komite/ekip ya da kişidir. Kontrol Eden: Kalite Yönetim Direktörünü ifade eder. Onaylayan: Başhekimi ifade eder. Adı: Yazılı düzenlemenin ilişkili olduğu konuyu ifade eder. Kod: Yazılı düzenlemenin izlenebilirliğini sağlayan kurum ve kuruluş tarafından oluşturulan tanımlama sistemini ifade eder. Yayın Tarihi: Yazılı düzenlemenin kurum ve kuruluşta da yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder. Revizyon Tarihi: Yazılı düzenlemenin en son güncellendiği tarihi ifade eder. Revizyon Numarası: Yazılı düzenlemenin kaç kez güncellendiğini ifade eder.

11 TANIMLAR Prosedür: : Bir faaliyetin, detaylara inilmeksizin hangi ana kurallar çerçevesinde yürütüleceğini gösteren, iş akış sürecini tanımlayan yazılı düzenlemedir . Talimat: Uygulamaya yönelik olarak, bir işin, bir deneyin, bir ölçmenin, bir kontrolün nasıl yapılacağını, bir cihazın, bir makinenin nasıl kullanılacağını ve güvenlik önlemlerini tarif eden yazılı düzenlemedir . Form: Sistem kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasında, yürütülmesinde ve onaylanmasında kanıt ve kayıt amaçlı kullanılan; gerekli bilgi ve raporlar için veri tabanı oluşturan yazılı düzenlemedir . Listeler: Sistem kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasında, yürütülmesinde ve onaylanmasında oluşturulan liste şeklindeki yazılı düzenlemedir .

12 PROSEDÜR FORMATI Amaç: Dokümanın hazırlanma amacı.
Kapsam: Dokümanın uygulanacağı bölge, birim veya personel Tanımlar: Anlaşılmayacak kelime, kısaltma, ibareler Sorumlular: Sorumlu personel Uygulama: 5N+1K Referans, İlgili Dokümanlar: Adları ve kodları ile birlikte ilgili iç ve dış dokümanlar Kayıtlar

13 TALİMATLAR Daha dar bir kitleye hitap eder, genellikle emir dili kullanılır Tek bir faaliyeti anlatır Faaliyetin nasıl yapılacağını anlatır Detaylara yer verilir Personel değişikliklerinin, yapılan iş ve işlem sürecini kesintiye uğratmasını önler Format olarak prosedür formatına benzer Örn: Cihaz kullanım talimatları, yapılacak işlem talimatları vb.

14 HKS Kapsamında İstenen Yazılı Düzenlemeler Listesi
1 Yazılı düzenlemelerin yönetimine ilişkin 2 Hasta kimliğinin doğrulanması 3 İlaç yönetimi 4 Transfüzyon süreci 5 Sözel istem süreci 6 Hastaların güvenli transferi 7 Yatan hastaların düşme riski değerlendirmesi 8 Yatan hasta eğitimleri 9 Beyin ölümü yönetim süreci 10 Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması 11 Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi 12 Bilgi güvenliğinin sağlanması 13 Tehlikeli maddelerin yönetimi 14 Acil servis işleyişi 15 Biyokimya/Mikrobiyoloji/Patoloji bölümlerinin hastane dışında yaptırdıkları testlere ait süreç

15 HKS Kapsamında İstenen Yazılı Düzenlemeler Listesi
16 Biyokimya/Mikrobiyoloji/Patoloji bölümleri için testlerin çalışılma süreci 17 Biyokimya/Mikrobiyoloji/Patoloji laboratuvarının işleyişi 18 Patoloji-İntraoperatif konsültasyon süreci 19 Patoloji bölüm içi ve bölüm dışı konsültasyonların uygulanması 20 Hastane dışında yapılan görüntüleme hizmetleri süreci 21 Endoskopi ünitesinin işleyişi 22 Ameliyathane süreçlerinin işleyişi 23 Yoğun bakım-Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin işleyişi 24 Eczanenin işleyişi 25 Sterilizasyon ünitesinin işleyişi 26 Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişi 27 Fizik Tedavi-Cihazların güvenli kullanımı 28 Psikiyatri Klinik/servisin işleyişi 29 Psikiyatri-Kısıtlama uygulaması 30 Psikiyatri-Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) 31 Arşiv bölümünün işleyişi

16 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
00 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ Hasta kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5   Yazılı düzenleme; o Hastaya hangi renk kimlik tanımlayıcının kullanılacağı, o Kimlik tanımlayıcının hangi durumlarda değiştirileceği, o Hasta ve ailesinin kimlik tanımlayıcılar konusunda nasıl bilgilendirileceği, o Hasta kimliğinin nasıl doğrulanacağı konularını kapsamalıdır.

17 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
YÖNETİM HİZMETLERİ İlaç yönetimine yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimini, o Hastanın yatış sürecinde kullanmaya devam edeceği ilaçların yönetimini, o Hastanın taburcu olduktan sonraki süreçte kullanacağı ilaçların yönetimini, o Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların yönetimini, o İlaç güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri, o İlaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda yapılacakları, o İlaçla ilgili istenmeyen reaksiyon geliştiğinde yapılacakları kapsamalıdır.

18 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
YÖNETİM HİZMETLERİ Transfüzyon sürecine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Kan ve/veya kan ürünü isteminin yapılması, o Kimlik doğrulaması, o Çapraz karşılaştırma test sonucunun kontrolü, o Vital bulguların izlenmesi, o Transfüzyon reaksiyonu durumunda yapılması gerekenleri kapsamalıdır.

19 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
Hastaların güvenli transferine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5   Yazılı düzenleme asgari; o Hastaların bölümlere transferini, o Hastane dışına transferini, o Yatan hasta ve acil servis hastalarının transferini, o Özellikli hastaların transferini, » Yeni doğan, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz ve psikiyatri hastalarının transferini, o Hastaların transferinde dikkat edilecek hususları, o Transferde kullanılacak araçların uygunluğunu ve kullanımını, o Transferde yer alacak çalışanın tanımlanmasını kapsamalıdır.

20 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
Yatan hastaların düşme riski değerlendirmesine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5   Yazılı düzenleme; o Düşme risk faktörlerini, o Düşme riskinin değerlendirilmesini, o Risk düzeyine göre alınması gereken önlemleri kapsamalıdır.

21 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenlemede; o Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)’nin sorumluları, o EKK’nin tanımı ve çalışma alanları, o Sürveyansın kapsamı, o İzolasyon önlemleri, o Eğitim programları yer almalıdır.

22 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
00 02 SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ   Acil servis işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Triaj uygulaması, o Hasta kabulü, o Hasta müşahade süreci, o Konsültan hekim çağırılması, o Görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerine yönelik süreci, o Hastaların yatışı, o Nöbet süreci, o Hastaların hastane dışına sevk edilmesi konularını kapsamalıdır. 

23 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Testlerin çalışılma sürecine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5   Yazılı düzenleme, o Testlerin çalışılmasını, o Kalite kontrol çalışmalarını, o Sonuçların onaylanmasını kapsamalıdır.

24 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ   Testlerin çalışılma sürecine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme, oTestlerin çalışılmasını, o Kalite kontrol çalışmalarını, o Sonuçların onaylanmasını kapsamalıdır.

25 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
PATOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ   Patoloji laboratuvarının işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Makroskobik değerlendirmeyi, o Mikroskobik değerlendirmeyi, o Histokimyasal boyama yöntemlerini, o Sitolojik değerlendirmeyi, o Kalite kontrol çalışmalarını, o Patoloji raporlarının hazırlanmasını, o Panik tanı kriterleri ve bildirimini, o Sonuçların hastaya ve hekime ulaştırılmasını, o Blok, preparat ve raporların arşivlenmesini kapsamalıdır.

26 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
PATOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ   Bölüm içi ve bölüm dışı konsültasyonların uygulanmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5   Yazılı düzenleme; o Konsültasyon istemini, o Dış konsültasyonda örneğin transferini, o Konsültasyon sonucunun rapora yazılmasını, o Konsültasyon sonucu gelince ek raporla sonucun hastaya ve/veya hekimine nasıl bildireceğini kapsamalıdır

27 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
ENDOSKOPİ HİZMETLERİ   Endoskopi ünitesinin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5   Yazılı düzenleme; o Randevu tarihlerinin ve tetkik sonuçlar ının verilme sürelerini, o Randevu verilmesini, o Hastan ın hazırlığını, o Sedasyon sürecini, o Doku örnekleri ile ilgili i şlemleri » Doku örne ğinin alınmasını, » Örne ğin taşınmasını, » Patoloji laboratuvar ına teslimini, o Rapor yaz ılma sürecini, o Cihazlar ın temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsamalıdır.

28 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
AMELİYATHANE HİZMETLERİ Ameliyathane süreçlerinin işleyişine ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Ameliyathaneye hasta ve çalışan giriş çıkışı ile ilgili uygulamaları, o Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili önlemleri, o Temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına ilişkin uygulamaları, o Malzeme ve ilaç yönetimine ilişkin düzenlemeleri kapsamalıdır.

29 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ Yoğun bakım ünitelerinin işleyişine ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Genel işleyişi, » Hastanın kabulünü, » Hastanın rızasının alınmasını, » Hastanın naklini, » Hastanın taburculuğunda yapılan işlemleri, o Klinik süreçleri; » Monitorizasyonu, » Ventilatördeki hastanın izlemini, » Sedasyon ve analjezi uygulamasını, » Ventilatörden ayırmayı, » Skorlama sistemleri ile hastaların takibini, » Bası yarası takibini, » Enfeksiyonların kontrolü ve izlenmesini kapsamalıdır.

30 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ Ünitenin işleyişi ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5   Yazılı düzenleme; o Genel işleyişi, » Bebeğin kabulünü, » Bebeğin naklini, » Bebeğin taburculuğunda yapılan işlemleri, o Klinik süreçleri; » Monitorizasyonu, » Ventilatördeki bebeğin izlemini, » Sedasyon ve analjezi uygulamasını, » Ventilatörden ayırmayı, » Skorlama sistemleri ile bebeğin takibini, » Enfeksiyonların kontrolü ve izlenmesini kapsamalıdır.

31 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
ECZANE HİZMETLERİ   Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır 5 Yazılı düzenleme; o İlaç ve malzeme istemlerinin eczaneye bildirilmesini, o İlaç ve malzemelerin teminini, o Teslim alınması ve yerleştirilmesini, o Saklama koşullarını, o Yüksek riskli ilaçların yönetimini, o Stok seviyeleri ve miat takibini, o Eczaneden ilaç ve malzeme istemlerini, o Eczanede ilaçların hazırlanması ve transferini, o Kullanımdan arta kalan ilaçların eczaneye iadesi ve değerlendirilmesini kapsamalıdır.

32 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
STERİLİZASYON HİZMETLERİ    Sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Aletlerin; » Üniteye transferini, » Ön-temizlik ve dekontaminasyonunu, » Hazırlık ve bakım alanına taşınmasını, » Sayımı-bakımı ve kontrolünü, » Paketlenmesi, steril edilmesi ve depolanmasını, » Kullanım alanına transferine kadar sterilitenin korunmasını, o İndikatör kullanımını, o Cihazların günlük bakımını kapsamalıdır.

33 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
TRANSFÜZYON TIBBI HİZMETLERİ   Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan alma, o Bağışçı kanının test edilmesi, o Bağışçının bağış sonrası takibi, o Tarama testi pozitif çıkan bağışçının bilgilendirilmesi, o Ürün etiketleme, saklama ve depolama, o Kan ve kan ürünlerinin istemleri, o Yapılan işlemlere dair kayıtların tutulması, o Ürünlerin ilgili birime transferini, o İade edilen ürünlerin iade kabul şartlarını, o İmha edilmesine karar verilen ürünlerin imha usul ve esaslarını içermelidir.

34 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİ   Cihazların güvenli kullanımına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 Yazılı düzenleme; o Kullanılan cihazlara özgü elektriksel, manyetik ve radyasyon güvenliği ile ilgili kuralları, o Çalışanların cihazlara özgü dikkat etmesi gereken hususları, o Cihazların kullanım kılavuzlarına nasıl ulaşılacağını kapsamalıdır.

35 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
PSİKİYATRİ HİZMETLERİ   Yazılı düzenleme; o Akut ve kronik hasta kabul kriterleri, o Tedavi ve aktivite planları ile ilgili işleyişi, o Hastanın klinik/servise her girişinde, kendisine ve/veya çevresine zarar verebileceği nesneler yönünden kontrolü, o Akut eksite hastalar ve tıbbi sorunlu hastalarla ilgili tedavi yaklaşımları, o Tedavi edici ortam koşulları, o Tanı ve tedavi için gerekli görülen konsültasyon hizmetlerinin nasıl verileceği, o Hastaların telefonla görüşme şekli, zamanı ve süresini, o Hasta ve hasta yakınlarına verilecek eğitimleri, o Taburculuk işlemleri ve taburculuk sonrası takip sürecini, o Adli konular ile ilgili süreçleri kapsamalıdır.

36 Yazılı Düzenleme Gerektiren Maddeler
00 03 DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Arşiv bölümünün işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5   Yazılı düzenleme o Arşiv planı ve yetkilendirmeyi, o Dosyaların arşive teslimi, içeriğinin kontrolü ve kabulünü, o Kabul edilen dosyaların arşive yerleştirilmesini, o İlgililere dosyaların arşivden teslimi ve geri alınmasını, o Arşive yerleştirilen dosyaların korunması, saklanması ve imhası ile ilgili usul ve esasları, o Adli vaka dosyalarının yönetimini kapsamalıdır.

37 Yazılı düzenlemelerin hazırlanması, kontrolü ve etkin uygulanmasında göstereceğimiz titizlik sayesinde; hizmet sunumumuz sırasında karşılaştığımız sorunları her geçen gün azaltacak ve değerlendirme dönemlerinde sıkıntı yaşamaktan kurtulacağız, emin olabilirsiniz.

38 Teşekkür Ederiz


"DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları