Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MANİSA VALİLİĞİ TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MANİSA VALİLİĞİ TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU"— Sunum transkripti:

1 T.C. MANİSA VALİLİĞİ TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU

2 TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI
“Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı” 04 Temmuz 2006 tarihi itibariyle Başbakanlığa bağlı kurulmuştur. Merkezi ANKARA’dadır  Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için, Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla özel kanunla kurulmuştur.

3 TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU
Başbakanlığın tarihli genelgesiyle Valilikler bünyesinde "Tek Adımda Yatırım Bürosu" kurulması gerektiği bildirilmiştir. Ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahallinde çözülebilmesi amacıyla oluşturulması uygun görülmüştür. 

4 Yatırım Bürosunun Kuruluş Amaçları;
Sanayiciler ve girişimcilerin sorunlarını dinlemek, Gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üretmek, Girişimcilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve bölgede bulunan cazip yatırım alanları konusunda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak

5 MANİSA VALİLİĞİ TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU HAKKINDA YÖNERGE
Manisa’nın ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması, İlde yatırım yapılmasını özendirmek, müteşebbislerin sorunlarını kısa yoldan mahallinde çözmek, İlin yatırım önceliklerini tespit etmek,

6 Manisa Valiliği Tek Adımda Yatırım Bürosu’nun temel görevleri ;
1) Müracaat eden müteşebbislerin kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren idarî iş ve işlemlerde karşılaştıkları sorunları öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üretmek.

7 2) Yatırımcılara yönelik. bilgilendirme ve yönlendirme
2) Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri tasarlamak ve sunmak.

8 3)Yatırımcıları yatırım konularına göre kullanabileceği kredi, destek, fon, hibe gibi konularda bilgilendirmek.

9 4)Yerel düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde belirlemek ve uygulamak.

10 5)Manisa’da yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek, Dokümantasyon merkezi kurmak, Basılı ve görsel yayın faaliyetleri yürütmek, Ulusal kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak. Görev alanına giren konularda yerel, ulusal kongre, seminer ve benzeri toplantılara katkı sağlamak, toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak.

11 6) İlin potansiyelini, muhtemel yatırım alanlarını, yatırımcıya sağlanacak kolaylıkları, Valiliğin resmi internet sitesi olan de duyurmak ve bu site üzerinde enteraktif hizmet platformu oluşturmak.

12 7)İl genelindeki yatırımları, firmaların ürünlerini tanıtmak amacıyla ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde Manisa Tanıtım Standı oluşturmak, ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak.

13 KURUMSAL ÇERÇEVE T.C. BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI
MANİSA VALİLİĞİ TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU KAYMAKAMLIKLAR BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TİCARET VE SANAYİ ODALARI TİCARET BORSALARI KAMU KURUMLARI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İŞ ADAMLARI DERNEKLERİ

14 TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU TEŞKİLAT YAPISI
VALİ VALİ YARDIMCISI KOORDİNATÖR Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri Yatırımcı Destek ve Yardım Hizmetleri

15 Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri;
Manisa’daki yatırım ortamı ve yatırım imkânları hakkında yatırımcıları bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere her türlü faaliyeti programlamak, yürütmek,

16 Yatırımcı Destek ve Yardım Hizmetleri;
Yatırımcıların yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duyabilecekleri kamusal alana ilişkin çeşitli destek hizmetlerini tasarlamak ve yürütmek,

17 Manisa Valiliği Tek Adımda Yatırım Bürosuna başvuru
Yatırımcıların MANTAY’a başvurması kendi isteklerine bağlıdır. Müteşebbislerin yaşamış oldukları sorunların çözümü için MANTAY tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır. Bu başvurular kurumlarca ivedilikle takip edilerek sonuçlandırılır. Ancak yatırımın konusuna bağlı olarak ilgili yerel kuruluşlarla, bakanlıklardan alınacak izin, ruhsat, lisans vs. ile encümen, komisyon ve kurul kararları gerektiren iş ve işlemlerin yürütülmesi ile takibi MANTAY bürosunun çalışma alanı dışındadır.

18 Bilgi isteme MANTAY, araştırma ve inceleme konuları için bu Yönerge kapsamında görevleri ile ilgili gerekli gördüğü her türlü bilgiyi normal yazışma kuralları içinde kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve dernekleri, söz konusu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.

19 Manisa Valiliği bünyesinde kurulan Tek Adımda Yatırım Bürosunda;
- Ziraat Mühendisi - Elektronik Mühendisi - Endüstri Mühendisi görevlendirilmiştir. MANTAY’ın personeline ilave olarak ihtiyaç duyulduğunda ve çalışma konularına göre ilgili kurum, kuruluşlardan ve dışarıdan da uzman personel desteği alınabilecektir.

20 Öncelikle Yapılacak Çalışmalar;
İlin ; Sanayi, Tarım, Turizm, Enerji, Madencilik, Eğitim ve Sağlık olmak üzere; -Sektörel Mevcut Durum Analizlerini yaparak, POTANSİYEL ve ÖNCELİKLER belirlenecek. - Sektörel olarak kullanılabilecek kredi, teşvik, destek, fon ve hibeler araştırılacak. Sektörlere göre YATIRIMCI REHBERİ hazırlanarak yol haritaları çıkarılacaktır.

21 SEKTÖREL İNCELEMELERE ÖRNEK OLARAK;
Manisa’nın sağlık turizmi ve jeotermal seracılık potansiyelini tanıtmak amacıyla, sahip olduğumuz jeotermal su kaynakları ve arazi mülkiyetlerinin belirlenmesinden sonra, değerlendirilmesi için tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

22

23

24 Tek Adımda Yatırım bürosu;
Yatırımları il düzeyinde hızlandırmak için Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile iş birliği içerisinde çalışacaktır.

25 Yatırım Bürosu olarak bundan sonraki
10-15 senelik süreçte, en geniş katılımla tespit edilecek stratejik olarak tanımlayabileceğimiz sektörleri ön plana çıkarıp bu alanlara yatırımcı çekilmeye gayret edilecektir.

26 Gelin bölgemize yatırım yapın demekle olmuyor,
Manisa’nın rekabet gücünün arttırılabilmesi, yerli ve global yatırımcıların Manisa’yı seçmesi için, bürokrasinin en aza indirilmesi ve iyi bir tanıtıma ihtiyaç vardır. Gelin bölgemize yatırım yapın demekle olmuyor, Yatırımın neden o yöreye yapılması gerektiğini de anlatmamız gerekir.

27 Manisa’nın il genelinde ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan yatırımların artırılmasına yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, Merkezde ve İlçelerde ilgili kurumlarla ‘Yatırım Çalıştayları’ düzenlenecektir.

28 YATIRIM ÇALIŞTAYLARI Yatırım sorunlarına çözüm bulmak için, çok taraflı işbirliğine doğru atılmış en önemli adımlardan biridir.  Yatırımın önündeki engellerin aşılmasını sağlamaya yönelik çözümler bulunmasını amaçlamaktadır.

29 Bu Çalıştayların ana hedefi;
Yatırım, İstihdam ve Kalkınmayı gündemin üst sıralarına taşımak olacaktır.

30 Hangi ilçemize hangi yatırım yapılmalı?

31 Türkiye’nin en rekabetçi illeri,
İstanbul, Konya, Ankara, Bursa Beraber çalışarak, birlikte hareket eden kurumların illerin rekabet gücünün yükselmesinde önemi büyük. Konya’da küçük işletmelerin beraber hareket ederek yüksek rekabet gücüne kavuşma gibi bir kültürü var.

32 Gıda sektöründe ön plana çıkan
Bursa ve Konya illerinde ise gelişmiş üretim ağları oluşmuş durumda, Bu işbirliği ağları Türkiye’de rekabet gücü sıralamasında bu illeri ön plana çıkarıyor. Beypazarı ve Safranbolu gibi ilçeler Kula ve Soma-Darkale

33 KÜMELENME ÇALIŞMASINA ÖRNEK;
Kümelenmeler ürün veya hizmetin üretilmesiyle ilgili oyuncuların coğrafik olarak dar bir alanda toplandığı yapılardır. Elektronik sanayi kümelenmesi Tarımsal sanayi kümelenmesi Termal Turizm kümelenmesi

34 Ege’nin 100 büyüğü sıralamasında Manisa’nın 18 şirketi var...
Ege Bölgesi’nin 100 Büyük Firması’nın 62 tanesi İzmir, 18 tanesi Manisa, 12’si Denizli, 3’ü Aydın, 2’şer tanesi Kütahya ve Muğla ve 1 tanesi de Afyon firmasıdır.

35 Bölgemizdeki OSB’lerde Parsellerin Yatırımlara Tahsise Göre Doluluk Durumu
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ALANI Hektar PARSEL SAYISI TAHSİS EDİLEN TOPLAM ÜRETİME GEÇİLEN EDİLEN PARSELE GÖRE DOLULUK ORANI MANİSA OSB I.KISIM 173,90 69 60 %100 MANİSA OSB II.KISIM 150 19 17 MANİSA OSB III.KISIM 185 48 47 45 MANİSA OSB IV.KISIM 375,96 157 41 3 %26 MANİSA OSB V.KISIM 74,30 9 8 - %89 AKHİSAR OSB 296 120 51 18 %43 SALİHLİ OSB 115 %92 TURGUTLU OSB 162 71 53 %75

36 Tek Adımda Yatırım Bürosu,
Manisa Valiliği Tek Adımda Yatırım Bürosu, Yerli ve yabancı sermayeyi çekmek, girişimciliği geliştirmek için oluşturulan önemli araçlardan birisi olacaktır.

37 Manisa’nın Ülkesel ve Küresel arenada mukayeseli üstünlük ve rekabet avantajı olan sektörler, geniş katılımlı toplantılarla belirlenecektir.

38 İLLER ARASI REKABET BAŞLIYOR !

39 MANİSA VALİLİĞİ TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"T.C. MANİSA VALİLİĞİ TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları