Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUT MİYOKART İNFARKTÜS ve HEMŞİRELİK BAKIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUT MİYOKART İNFARKTÜS ve HEMŞİRELİK BAKIMI"— Sunum transkripti:

1 AKUT MİYOKART İNFARKTÜS ve HEMŞİRELİK BAKIMI

2 Endotel disfonksiyonu Büyük ölçüde lipid birikimi nedeniyle büyüme
Ateroskleroz Gelişimi Fibröz plak Komplike Lezyon/Rüptür Köpük hücreleri Yağlı çizgilenme Orta dereceli lezyon Aterom Endotel disfonksiyonu 1. dekaddan itibaren 3. dekaddan itibaren 4. dekaddan itibaren Düz kas ve kollajen Tromboz, hematom Büyük ölçüde lipid birikimi nedeniyle büyüme Stary HC ve ark.’dan uyarlanmıştır. Circulation 1995;92:

3 Risk Faktörleri Aile öyküsü Sigara Hipertansiyon Hiperlipidemi Diabetes mellitus Obezite, Stress, Fizik aktivite azlığı.

4 ST elevation

5 Tanısal yaklaşım-EKG Tipik göğüs ağrısı olan veya anjina eşdeğerleri ile başvuranlarda en geç 10 dk içinde EKG değerlendirilmelidir. Eğer ilk çekilen EKG tanısal değilse, semptomları devam eden ve yüksek klinik şüphe olan olgularda seri EKG takibi yapılmalıdır İnferiyor MI varsa, sağ göğüs derivasyonları çekilmelidir.

6 AĞRI BÖLGELERİ

7

8 Biyokimyasal Markerlar
Avantajı Dezavantajı CK-MB Hızlı bakılır Ucuzdur 4-6 saatte yükselir Başka kas ve dokularda da bir miktar üretilir MI için 6 saatten önce sensitivitesi düşüktür Troponin CK MB’den daha sensitif ve spesifiktir Kuvvetli bir risk belirleyicidir MI için 6 saatten önce sensitivitesi düşüktür Sonuç (-) ise 8-12 saatte tekrarlanmalıdır

9 Biyokimyasal Markerlar
Teşhisde öncelikli olarak Troponin dikkate alınmalı ulaşılamıyorsa CK-MB ye bakılmalıdır Troponinin üst referans limitinin üstüne çıkması yüksek değer olarak kabul edilir Takip sırasında >%20 ek artış reenfarktüs olarak değerlendirilir

10 İskemik kalp hastalığı olmadan Troponin yüksekliği yapabilen durumlar
Kardiyak travma ve girişimler Konjestif kalp yetersizliği (akut-kronik) Aort diseksiyonu aort kapak hastalığı Taşikardi-bradikardi, kalp bloğu Pulmoner emboli Böbrek yetmezliği Akut nörolojik hastalıklar (inme, subaraknoid kanama IM enjeksiyon uygulaması Miyokardit İlaç toksisitesi veya toksinler Vücutta %30’u geçen yanık Ciddi hastalık (sepsis, respiratua yetmezlik) Hipotiroidizm

11 Göğüs ağrısı Gözlem AKS (şüpheli) AKS (kesin) ST elevasyonu yok
ST elevasyonu var Devam eden göüğüs ağrısı + ST ve/veya T dalga değişiklikler Lab.Testleri(+) Hemodinamik anomaliler Bak;AMİ tedavisi için ACC/AHA, ESC klavuzları EKG nondiagnostik Başlangıç Lab.Değerleri normal Kalp dışı göğüs ağrısı Kronik stable angina Bak;ACC/AHA, ESC klavuzları Gözlem 4-8 saat EKG, enzim Acil servise gelen hastalar öykü,FM,!’ derivasyonlu EKG kayıtlarına göre 4 guruba ayrılırlar, 1-kalp dışı g.a 2-kr.s.a 3-şüpheli aks 4-kesin aks. g.a,ekg değiş,lab + ise Y.BÜ.de yatırılırken diyer düşük riskli hastalar taburcu edilebilir Tekrarlayan ağrı yok,Lab.(-) Tekrarlayan ağrı , Lab(+) AKS doğrulanmış Stres test; Taburcu öncesi veya sonrası Test Negatif (düşük risk) Test Pozitif;AKS tanısı Taburcu Hastaneye Yatış

12 STEMI: ST yükselmeli MI:• EKG’de ST segmenti yükselmiştir.
NSTEMI: ST yükselmesiz MI:• EKG’de ST segmenti yükselmemiştir.

13

14 !!!!! Zaman Kastır !!!!! Her 10 dakikalık gecikme %3 miyokard kaybı
Her 1 dak gecikme, yaşamdan 11 gün eksilmesi yani 33 DAKİKA GECİKME = 1 YIL KAYIP 1 saatlik kazanç = 1yıllık ölüm riskinde %30 azalma

15 Reperfüzyon tedavisi endikasyonları
Mutlaka 12 saatten erken olan tipik göğüs ağrısı ve sürekli ST yüksekliği veya yeni LBBB Düşünülmelidir Semptomların başlaması 12 saatten geç bile olsa iskeminin klinik ve/veya EKG bulguları varsa

16 Reperfüzyon Tedavisi Primer PKG
Fibrinolitik tedavi (farmakolojik reperfüzyon) Akut cerrahi reperfüzyon

17 Fibrinolitik tedavi yapılan hastanın takibi
Reperfüzyon değerlendirilmesi Klinik belirtilerde gerileme İlk 90 dakikada > %50 ST çökmesi Kanamanın takibi Riski yüksek olanlar Yaş > 65 Kilo < 65 KB > 170/95 Kadın hastalar Geçirilmiş inme Aşırı antikoagülan Böbrek yetmezliği t-PA İKK riski <1  %0.69 > 5  %4.1

18 EKG’de Görüntüsü İnferior II, III, Avf Anteriyor V1- V4
Rigt Coronary Arter Anteriyor V1- V4 Left Anterior Descenting Artery Apikal- Lateral V5-V6,I,Avl Left Circumflex Artery

19

20 İskemi Genelde MI’ dan önceki evredir. Negativ T dalgası ile temsil edilir. Bazen ST segment deprezyonuda görülür. Q dalgası yoktur.

21 İnjury (Hasar) Nekroz ST depresyonu veya elevasyonu ile temsil edilir
Patolojik Q dalgası ile temsil edilir

22 Hiperakut dönemdeki anterior miyokard infarktüsünü düşündüren EKG örneği

23 Akut posterior miyokard infarktüsünü düşündürenEKG bulguları

24 Akut inferiyor miyokard infarktüsünü düşündürenEKG bulguları

25

26 AMİ Tanı Kriterleri Aşağıdaki 3 bulgudan 2’si var ise 1. Klinik 2. EKG değişikliği 3. Kardiyak enzimler

27

28 AYNI ANDA TEDAVİ İMKANLARI OLMADIĞI ZAMAN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ HEMŞİRELİK BAKIMI UYGULAMALIYIZ !!!!!!!!!!!

29 Hemşirelik Bakımının Amaçları
Sürekli hasta değerlendirmesi Anjinal ağrının kontrolü Miyokardın oksijen gereksiniminin karşılanması ve optimal kalp debisinin sağlanması (MI’lı hastaların ilk 6 saat oksijenle desteklenmesi önemlidir.) Komplikasyonların önlenmesi Hasta veya aile eğitiminin sağlanmasıdır.

30 Miyokardial iskemi ve nekrozuna bağlı Akut Göğüs Ağrısı
Hemşirelik Tanısı I: Miyokardial iskemi ve nekrozuna bağlı Akut Göğüs Ağrısı

31 Girişimler/Akut Göğüs Ağrısı
Göğüs ağrısının özelliğini değerlendirmek(yeri,süresi, şiddeti, yayılımı, ağrıyı başlatan ve rahatlatan faktörler) Göğüs ağrısı sırasında kan basıncı, nabız ve solunumu değerlendirmek 12 derivasyonlu EKG çekmek Yatak istirahati sağlamak, fawler pozisyonu vermek. Hekim istemine göre oksijen uygulamak Anksiyeteyi azaltmak için sakin çevre sağlamak Ziyaretçi sayısını kısıtlamak

32 Girişimler/Akut Göğüs Ağrısı
Hekim istemine göre aneljezik ve anti-anginal ilaçları uygulamak ve sürekli olarak hastanın tedaviye cevabı değerlendirmek; *Opioidler(morfin) IV uygulanmalı, çünkü IM/SC uygulaması bazı serum enzimlerinde artmaya neden olarak hasarın değerlendirilmesini engelleyebilir. Ayrıca doku perfüzyonu azalmış ise emilim oldukça azdır.

33 Girişimler/Akut Göğüs Ağrısı
*Önerilen Nitrat (Nitrogliserin) uygulanır. İskemik rahatsızlığı devam eden hastalarda nitrogliserin (0,4 mg) 5 dakikada bir 3 doz tamamlanana kadar verilmeli, daha sonra IV nitrogliserin ihtiyacı için değerlenidirilmelidir.

34 Girişimler/Akut Göğüs Ağrısı
Hastaya her düzeydeki ağrının bildirilmesinin değerlendirme ve tedavide ne kadar önemli olduğunu açıklamak. Hekim istemi ünite protokolü doğrultusunda; *Trombolitik tedavi, *PTCA (Perkütan Transluminal Koroner Angioplasti) için hazırlamak, *Gerekli ise revaskülarizasyon için cerrahi hazırlık girişimlerini planlamak.

35 Ölüm korkusuna ve sağlık durumundaki değişikliğe bağlı Korku/Anksiyete
Hemşirelik Tanısı II: Ölüm korkusuna ve sağlık durumundaki değişikliğe bağlı Korku/Anksiyete

36 Girişimler/ Korku-Anksiyete
Anksiyete ve korkunun belirti ve bulgularını değerlendirmek(huzursuzluk, takipne, taşikardi, korku ifadesi) Sessiz rahat bir çevre sağlamak Akut, sıkıntılı döneminde hastanın yanında olmak, yalnız bırakmamak Stresörleri en aza indirgemek Hastanın duygularını ifade etmesine izin vermek Soru sormasına izin vermek, cesaretlendirmek

37 Girişimler/ Korku-Anksiyete
Hastanın durumu uygunsa yardımcı olması için aile üyelerine izin vermek Yapılan/yapılacak işlemler hakkında hasta ve aile üyelerini bilgi vermek Gerekliyse bilgileri tekrarlamak ve yazılı materyal vermek Sakin , destekleyici ve güvenli bir şekilde bakım sağlamak

38 Girişimler/ Korku-Anksiyete
Hastanın çevreye, ekipmanlara ve rutinlere, kardiyak monitörizasyon vb. aletlere oryantasyonunu sağlamak Uygulanan ilaçlar, kan tahlilleri hakkında bilgi vermek İhtiyaçlarını nasıl gidereceği hakkında bilgi vermek Hekim isteminde belirtildiği gibi sedasyon uygulamak

39 Hemşirelik Tanısı III;
Kardiak outputta ve sistemik doku perfüzyonunda azalmaya ve etkisiz solunum şekline bağlı Gaz Değişiminde Bozulma

40 Girişimler/ Gaz Değişiminde Bozulma
Oksijen uygulamak Oksijen satürasyonunu değerlendirmek Solunum sayısı, özelliğini değerlendirmek Akciğer seslerini dinlemek Arterial kan gazlarını izlemek Yatak başını derece yükseltmek Olası entübasyon için hazırlık yapmak, hekim istemine göre solunum tedavisine yardımcı olmak Korku ve anksiyeteden kaynaklanan hiperventilasyonu engellemek için hastaya işlemler hakkında bilgi vermek

41 Miyokardial değişikliğe bağlı Kalp Debisinde Azalma
Hemşirelik Tanısı IV; Miyokardial değişikliğe bağlı Kalp Debisinde Azalma

42 Girişimler/Kalp Debisinde Azalma
Hastaya fawler pozisyonu vermek Kalp debisinde azalma belirti ve bulgularını değerlendirmek Kardiyak monitörizasyonu sağlamak Hastayı aritmi yönünden gözlemek, gerekirse hemen hekime bilgi vermek Yaşam bulgularını izlemek Göğüs ağrısını değerlendirmek Akciğer seslerini değerlendirmek Bilinç düzeyini izlemek

43 Girişimler/Kalp Debisinde Azalma
Hekim istemine göre oksijen uygulaması yapmak Akciğer ve kalp seslerini dinlemek Hekim istemine göre serum enzimlerine bakmak Hekim istemine göre CVP vb. ölçümleri yapmak Hekim istemine göre parenteral sıvı ve diğer ilaç tedavilerini (Nitratlar,betablokerler,ACE inhibitörleri, Antiaritmikler, Antikoagülanlar) uygulamak

44 Girişimler/Kalp Debisinde Azalma
Periferal nabızlarını, ısısını değerlendirmek Alldığı çıkardığı sıvı takibini yapmak ve değerlendirmek Yatak istirahatini sürdürmek Derin nefes alma, tutma ve ıkınma hareketlerinden kaçınmasını sağlamak Hekim istemine göre 12 derivasyonlu EKG çekmek

45 Miyokardial iskemiye bağlı Aktivite İntoleransı
Hemşirelik Tanısı V; Miyokardial iskemiye bağlı Aktivite İntoleransı

46 Girişimler/Aktivite İntoleransı
Aktivite intoleransı belirti ve bulguları değerlendirmek *İstirahat kalp hızından 20 vuruş/dakikada artış *Aktivite sonrası hızın 3 dk içinde normale dönmemesi, aritmi Hekim istemine göre aktivite kısıtlamak Çevredeki aktivite ve gürültüyü en aza indirmek Hemşirelik girişimleri kesintisiz dinlenme periyodları sağlanacak şekilde planlamak

47 Girişimler/Aktivite İntoleransı
Ziyaretçi sayısı ve süresini kısıtlamak Gerekli ise kendine bakım aktivitelerinde hastaya yardım etmek Hastanın kendisine ait gereçleri rahat uzanabileceği ve alabileceği yerlere yerleştirmek. Korku ve anksiyeteyi azaltacak girişimlerde bulunmak

48 Girişimler/Aktivite İntoleransı
Uyumasını sağlayacak destekleyici önlemler almak Hekim istemine göre oksijen uygulamak Hastaya göğüs ağrısı, nefeste daralma, baş dönmesi, yoğun yorgunluk ve halsizlik hissettiğinde aktiviteyi sonlandırması gerektiğini açıklamak Eğer gerekli ise diğer sağlık çalışanlarıyla görüşmesi sağlanacak.(Kardiyak Rehabilitasyon Terapisti)

49 Kullanılan ilaçlara (coraspin,heparin) bağlı kanama riski
Katater pansumanı kanama açısından gözlendi. Hasta travmalardan, çarpmalardan korunacak. İdrar ve gaitası kanama açısından kontrol edilecek. Katater girişim yerleri kanama açısından kontrol edilecek. Hekim istemine uygun sıklıkta kan sayımı değerlendirmesi yapılacak. Vital bulgu değerleri kontrol edilecek. Anksiyete ve korkuya bağlı uyku örüntüsünde bozulma riski Hekim istemine göre tedavileri uygulandı. Hastaya rahat edebileceği pozisyon verildi. Hastanın anksiyete ve korkularını giderecek girişimler planlandı. Hastaya yapılacak işlem ve ilaç tedavi planı hastanın gece uyku düzenini bozmayacak şekilde planlandı.

50 ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN VE

51 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM…


"AKUT MİYOKART İNFARKTÜS ve HEMŞİRELİK BAKIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları