Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- "Bernard Shavv'a göre sanat modern çağların dinidir. Tiyatro binaları ise modern çağların katedralidir. Sanatlar içinde en önemlisi ve etkilisi ise.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- "Bernard Shavv'a göre sanat modern çağların dinidir. Tiyatro binaları ise modern çağların katedralidir. Sanatlar içinde en önemlisi ve etkilisi ise."— Sunum transkripti:

1 1- "Bernard Shavv'a göre sanat modern çağların dinidir. Tiyatro binaları ise modern çağların katedralidir. Sanatlar içinde en önemlisi ve etkilisi ise tiyatro yazarlığıdır. Çünkü etkilenme olanağı en çok olan sanat dalı tiyatrodur. " Paragrafta, aşağıdaki anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır ? a) Betimlemeb) Açıklama c) Öyküleme d) Tanımlama

2 Cevap: B

3 2- Cezayir'de oturduğum zamanlar, kışları hep sabrederdim. Çünkü bilirim ki bir gecede, şubat ayının bir tek soğuk ve temiz gecesinde, Consullar Vadisi'nin badem ağaçları bembeyaz çiçeklerle donanacaktır. Sonra da bütün yağmurlara ve deniz Rüzgârlarına karşı koymaya çalışan o narin çiçeklere şaşardım... Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ? a) Örneklendirmeb) Öyküleme c) Açıklama d) Betimleme

4 Cevap: B

5 3- Gelenler başları laz başlıklı, arkaları çerkes yamalı, ayakları çizmeli üç kişiydi. İki basamaklı bir toprak merdivenden indiler. Girdikleri oda, penceresi, nefesliği olmayan, çukur, basık, loş bir yerdi. Duvarda elekler, sepetler asılıydı; tavandan torbalar, soğan dizileri sarkıyordu... Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır ? a)Betimleme b) Örneklendirme c) Öykülemed) Açıklama

6 Cevap: A

7 4- Bir sanatçıya özgü tekniktir. Sanatçıya özgü renktir, söyleyiştir, güçlenmedir. Sanatçının duyuş, görüş, anlayış ve anlatıştaki özelliğidir üslup. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ? a) Betimlemeb) Açıklama c) Tanımlamad) örneklendirme

8 Cevap: C

9 5- Fıkrada yazar, günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini kanıtlama amacı gütmez. Makalede ise yazar görüş ve düşüncesini savunmak, kanıtlamak zorundadır. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ? a) Tartışmab) Örneklendirme c) Tanımlamad) Karşılaştırma

10 Cevap: D

11 6- "Neye güleriz?... Mesela kış günü herkes mantosuna sarılırken incecik bir elbise ile dolaşana. Kavurucu bir öğle sıcağında plajda güneşlenirken takım elbisesi ve kravatı ile oraya gelene. Ya da bir posta dağıtıcısının senelik iznini alıp görevli olduğu mahalleyi gezmeye çıktığını duyunca... " Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ? a) Örneklendirme b) Açıklama c) Betimleme d) Öyküleme

12 Cevap: A

13 7- Öğretmen yetiştirme işini çok ciddi biçimde ele almak gerekir, bu konudaki ihmal hiç bağışlanmayacak bir hatadır. Ülkemiz bu konuda daha fazla ihmale dayanacak güçte değildir. Öğretmenin yanlışı, hatası ya da iyi yetiştirilememesi toplumun mahvolması sonucunu doğurabilir. Atatürk:"Bir memleketin milli ordusu, ne kadar kuvvetli olursa olsun, irfan ordusuna sahip olmadıkça o memleket uzun ömürlü olamaz. " diyerek öğretmenin önemini açıkça ortaya koymuştur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır ? a) Tanık gösterme b) Öyküleme c) Örneklendirmed) Açıklama

14 Cevap: A

15 8- Vecizeler ve atasözleri bir milletin ne kadar derin ve yüksek düşünebileceğini gösteren bir ölçü olduğu gibi, genel düşünüşe az veya çok etki ederek, onlara yön verirler. Bundan dolayı güzel sözler bir milletin genel düşünüşünün en seçkin ve olgun örnekleridir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ? a) Betimlemeb) Açıklama c) Örneklendirmed) Tanımlama

16 Cevap: B

17 9- Tarih yazanlar; kişiliklerine, eğilimlerine, içgüdülerine, çıkarlarına, düşüncelerine göre davranırlar. Bunlar da ayrı ayrı yanılmalara götürür onları, onların ardı sıra kuşakları. Paul Valery: "Tarihe bağlanmak tehlikelidir; çünkü ne ararsanız bulursunuz onda. " der. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ? a) Betimlemeb)Tanık gösterme c)Açıklamad) Örneklendirme

18 Cevap: B

19 10- Ümran Kurşuncu, şiirlerinde sadece aşkı işlemiştir. Fakat onun şiirlerindeki aşk bizi korkutmaz, karamsarlığa itmez. Ebru Tezel ise dizelerinde bir sürü konu işlemiştir ve bizi farklı duyguların içerisine itmiştir. Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur ? a) Örneklendirmeb) Karşılaştırma c) Tanık göstermed) Betimleme

20 Cevap: B

21 11- Uzun boylu, iri bir adamdı. Saçları uzundu, sakalı vardı ama her zaman temiz ve bakımlıydı. Lacivert takım elbise, mavi gömlek, turuncu kravat sürekli olarak giydikleriydi. Unutmadan ayakkabıları da daima boyalıydı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ? a) Öykülemeb) Betimleme c) Örneklendirmed) Açıklama

22 Cevap: B

23 12- Refik Halit Karay'dan "Sürgün", Tarık Buğra'dan 'Ankara", Yaşar Kemal'den "İnce Mehmed", Peyami Safa' dan "Sözde Kızlar", Mehmet Rauf'tan "Eylül"... Daha nice romanlar var özlediğim. Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine ağırlık verilmiştir a) Örneklemeb) Tanımlama c) Kanıtlamad) Açıklama

24 Cevap: A

25 13- Onun şiirleri damarlarımızda dolaşan kandır. Sağlıklıdır. Vücutta her dolanışında yeni fikirler, duygular taşır, dönüşünde ise eski, çirkin duyguları yerinden söküp alır. lnsanı alır, akciğerin ferahlığında kötü hislerinden arındırır. Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine ağırlık verilmiştir ? a) Karşılaştırmab) Tanımlama c) Benzetme d) Açıklama

26 Cevap: C

27 14- Gerçekte, gazete okurunun edebiyata, edebiyat ürünlerine bakışı da, dergi okurununkinden apayrıdır. Dergi okuru daha uzmanlaşmıştır. Biryıl önceki yazınızda aynı konuda ne dediğinizi anımsar ve karşılaştırır bugünküyle. Gazete okuru ise günün uğraşıları içinde şöyle bir göz atıverdiği yazıdan, o anda bir şeyler çıkarmak, somut bir şeyler edinmek ister. Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine ağırlık verilmiştir ? a) Örneklemeb) Karşılaştırma c) Tanımlama d) Tanık gösterme

28 Cevap: B

29 15- Bir sürü kuş bir anda yuvalarına çekiliverdi. Hayretler içindeydim. Böyle olması için görünürde bana göre bir sebep yoktu. Hepsi de çiçekler ve yapraklar arasındaki yuvalarına dönmüş ve etrafı seyrediyorlardı, sanki kendilerini izleyenleri izliyorlardı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ? a) Örneklendirmeb) Açıklama c) Benzetmed) Öyküleme

30 Cevap: D


"1- "Bernard Shavv'a göre sanat modern çağların dinidir. Tiyatro binaları ise modern çağların katedralidir. Sanatlar içinde en önemlisi ve etkilisi ise." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları