Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI. İçerik 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 2 Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI. İçerik 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 2 Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın."— Sunum transkripti:

1 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

2 İçerik 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 2 Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın Amacı Program Hedefleri Kurlar Ölçme ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Eğitim Elektronik İletişim Devam Koşulu Sağlık Raporları Danışmanlık Hizmeti

3 İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın Amacı 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 3  İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel yabancı dil becerilerini kazandırmak  Öğrencilere önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini sorunsuz sürdürebilmeleri için öğrenci merkezli akademik bir eğitim vermek  Öğrencilere eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri kazandırmak

4 İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın Amacı 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 4  Bağımsız öğrenmenin sorumluluğunu alabilen, ulusal ve uluslararası standartlarda projeler üretebilen öğrenciler yetiştirmek  Teknolojik araçları kullanarak bilgiye ulaşma ve ulaşılan bilgiden sentez yapabilme ve bunları akademik yaşamlarında uygulayabilme becerilerini öğrencilere kazandırmak  Öğrenmeyi öğretmek

5 İngilizce Hazırlık Sınıfı Program Hedefleri 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 5 Okuma Dersi Hedefleri: Öğrencilere  okudukları metni anlama  analiz etme  eleştirel biçimde değerlendirme  metni temel alarak fikir üretme ve yorum yapma (gerek yazılı gerekse sözlü olarak) becerilerini kazandırmaktır.

6 İngilizce Hazırlık Sınıfı Program Hedefleri 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 6 Dinleme Dersi Hedefleri: Öğrencilere  dinlediklerini anlama  not alma  eleştirel biçimde değerlendirme  dinledikleri konu ile ilgili yorum yapma (gerek yazılı gerekse sözlü olarak) becerilerini kazandırmaktır.

7 İngilizce Hazırlık Sınıfı Program Hedefleri 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 7 Yazma Dersi Hedefleri: Öğrencilerin  cümle düzeyinde  paragraf düzeyinde (karşılaştırma, neden-sonuç, betimleme, vb)  kompozisyon - makale düzeyinde (3 paragraflık yazı) kendilerini yazılı olarak akademik düzeyde ifade edebilmeleri hedeflenmektedir.

8 İngilizce Hazırlık Sınıfı Program Hedefleri 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 8 Konuşma Dersi Hedefleri: Öğrencilerin  resim betimleme  olay anlatma  soru sorma ve cevaplama  güncel konular ve alanlarına yönelik konular hakkında fikir üretme ve tartışma  fikir savunma ve karşıt görüş çürütme  sunu yapabilme gibi sözlü ifade becerilerini akademik düzeyde geliştirmeleri hedeflenmektedir.

9 İngilizce Hazırlık Sınıfı Program Hedefleri 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 9 Tüm bu beceriler birbirini tamamlayan (tümleşik) bir şekilde öğretilmekte ve  kelime ve dilbilgisi çalışmalarıyla desteklenmektedir.

10 Akademik Kadro: Mesleki Gelişim 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 10

11 Akademik Kadro: Lisansüstü Programlar 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 11

12 İngilizce Hazırlık Sınıfı 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 12 Kurlar

13 4. DÜZEY 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 13  Hiç İngilizce bilmeyen öğrenciler grubu  Hedeflenen düzey : Başlangıç İleri  Ders Kitapları:  Q Skills for Success (Intro,1,2,3)  Fundamentals of Academic Writing Level 1  First Steps in Academic Writing Level 2  Introduction to Academic Writing Level 3  For Your Information (1,2) (2 nd Edition)  Read Ahead (1,2)  Basic English Grammar (Betty Azar)  Fundamentals of English Grammar (B. Azar) Dersler Okuma ve Kelime Bilgisi 7 Dinleme ve Konuşma 7 Yazma ve Dilbilgisi 8 Bilgisayar Destekli Eğitim 3 Toplam 22+ 3

14 4. DÜZEY 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 14  2 saat danışmanlık hizmeti  Destekleyici ek materyaller  Konuşma kulübü

15 3.DÜZEY 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 15  Az bilen öğrenciler grubu  Hedeflenen düzey: İleri başlangıç İleri  Ders Kitapları:  Q Skills for Success (1,2,3,4)  First Steps in Academic Writing Level 2  Introduction to Academic Writing Level 3  For Your Information (2) (2 nd Edition)  Read Ahead (1,2)  Fundamentals of English Grammar (B. Azar) Dersler Okuma ve Kelime Bilgisi 7 Dinleme ve Konuşma 7 Yazma ve Dilbilgisi 8 Bilgisayar Destekli Eğitim 3 Toplam 22+ 3

16 3. DÜZEY 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 16  2 saat danışmanlık hizmeti  Destekleyici ek materyaller  Konuşma kulübü

17 2.DÜZEY 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 17  Alt orta düzey bilen öğrenciler grubu  Hedeflenen düzey : Alt orta İleri  Ders Kitapları:  Q Skills for Success (2,3,4,5)  Introduction to Academic Writing Level 3  Writing Academic English Level 4  Read Ahead (1,2)  Fundamentals of English Grammar (B. Azar) Dersler Okuma ve Kelime Bilgisi 7 Dinleme ve Konuşma 7 Yazma ve Dilbilgisi 8 Bilgisayar Destekli Eğitim 3 Toplam 22+ 3

18 2. DÜZEY 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 18  2 saat danışmanlık hizmeti  Destekleyici ek materyaller  Konuşma kulübü

19 Önemli Not: 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 19  Hazırlık Sınıfı’nı başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için seviyenize uygun kurdan başlamanız çok önemlidir.  Kendi seviyenize uygun bir kura yerleştirilerek kur tekrarı yapmadan gelebileceğiniz en üst kuru bitirerek Yeterlik Sınavına girmeniz size avantaj sağlayacaktır.  Bu anlamda, seviye belirleme (placement) sınavına girmeniz çok büyük önem taşımaktadır.

20 Ölçme ve Değerlendirme 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 20 Standart Değerlendirme Alternatif Değerlendirme

21 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 21  Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeylerde her devrede 2 ara sınav ve 3 küçük sınav yapılmaktadır.  İçerik dağılımı:  %30-40 okuma  %20-25 yazma  %10-15 dinleme  %10-15 konuşma  %10-15 dilbilgisi ve kelime Standart Değerlendirme

22 Yeterlik Sınavı 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 22 İçerik: 1.Aşama Birinci bölüm okuma (35 puan) ve yazma (25 puan) olmak üzere toplam 60 puandan oluşur. Sınavın ortalama süresi 2,5 saattir. 2.Aşama Dinleme (25 puan) ve konuşma (15 puan) olmak üzere toplam 40 puandan oluşur. Sınavın ortalama süresi 1 saattir.

23 Yeterlik Sınavı İle İlgili Genel Kurallar 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 23 1. Birinci aşamaya giren bütün öğrenciler puan şartı aranmaksızın sınavın ikinci aşamasına girerler. 2. Her akademik yılın başında yapılan Yeterlik Sınavı sonuçları aynı zamanda öğrencilerin İngilizce seviyelerine uygun olan düzeylere ( 2., 3., 4.) yerleştirilmelerinde de belirleyicidir. 3. Birinci aşama ve ikinci aşamadan aldıkları not toplamı 60 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilirler.

24 Alternatif Değerlendirmeler 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 24 Öğrenci Projeleri : Amaçlar :  Grup çalışması yapabilmek  Akademik araştırma yapabilmek (kütüphane, medya)  Akademik rapor hazırlamak  Sunu yapabilmek (poster, PowerPoint)  Avrupa Gençlik Projeleri paralelinde çalışmalar yapabilmek Her devre 1 mini proje hazırlanmaktadır.

25 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 25  Amaçlar:  Bireysel çalışmaları ve akademik gelişimi kaydetme ve izleme;  Sorumluluk alma;  Planlı ve disiplinli olma;  Öz değerlendirme yapma;  İhtiyaçları gidermeye yönelik önlem alma Portfolyo – “Ürün Dosyası”

26 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 26  Amaçlar: Öğrencinin,  derse düzenli devam etmesi ve hazırlıklı gelmesi;  sınıf içi etkinliklere katılması;  ödevlerini düzenli olarak yapması;  sınıf içi tutum ve davranışlarına özen göstermesi  Sınıf içi etkinlikler için her devre not verilir. Sınıf İçi Etkinlikler (Teacher Assessment)

27 Akademik Yıl Başarı Notu 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 27 Ara sınavlar : % 80 Projeler : % 10 Küçük sınavlar %50 Portfolyo çalışmaları %25 % 10 Sınıf içi etkinlikler%25 Toplam: % 100

28 Genel Başarı Notu 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 28  Akademik Yıl Başarı Notu : % 30  Yeterlik Sınavı Notu: % 70  Genel başarı notu % 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılmaktadır.

29 Bilgisayar Destekli Eğitim Programımızda 3 saat olarak yer alan Web Tabanlı Uygulamalar çağımızın gerekleri doğrultusunda:  öğrenci özerkliğini teşvik etmeyi,  bilgi teknolojilerinin etkin ve sistematik bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,  öğrencilere bireysel çalışma becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, Moodle Platformunu etkin olarak kullanmaktayız. 30.03.2015 01:21 29 İngilizce Hazırlık Sınıfı

30 Bilgisayar Destekli Eğitim Moodle eğitim programı, bilgi ve kaynakların paylaşımını, ölçme ve değerlendirmeyi ve iletişimi sağlamaktadır. Öğrenciler istedikleri zaman ve yerde ders kaynaklarına erişebilirler. Moodle sayfamız: http://webonline.cankaya.edu.tr Moodle platformundaki sınıfınıza nasıl kayıt yapacağınız danışman okutmanınız tarafından açıklanacaktır. 30.03.2015 01:21 30 İngilizce Hazırlık Sınıfı

31 Bilgisayar Destekli Eğitim Hazırlık Sınıfı derslikleri multimedya donanımlıdır. Hazırlık Sınıfı binası 1. Katta öğrencilerin kullanımına açık üç adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlar hem ders içinde hem de ders dışında öğrencilerin kullanımına açıktır. Üç bilgisayar laboratuvarında ve sınıflarda internet erişimi vardır. 30.03.2015 01:21 31 İngilizce Hazırlık Sınıfı

32 Elektronik İletişim Hazirlik Sınıfı’nda, her öğrencinin kayıt yapıldığında verilen bir e-posta adresi bulunmaktadır. Öğrenciler bu e-posta adresleri ile http://student.cankaya.edu.tr adresinden hesaplarına ulaşabilirler. http://student.cankaya.edu.tr Ayrıca öğrenciler, öğrenci numaraları ve e-posta şifreleri ile http://sql.cankaya.edu.tr adresinden devamsızlıklarını, sınavlardan aldıkları notları ve okutmanlarının gönderdikleri duyuru ya da notları görebilirler.http://sql.cankaya.edu.tr 30.03.2015 01:21 32 İngilizce Hazırlık Sınıfı

33 Devam Koşulu Derslere devam sınıf okutmanlarınca her saat yapılan yoklamalarla belirlenir. (Derslere %90 devam zorunluluğu vardır.) Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını takip etmekle yükümlüdür. Derslerde, söz konusu akademik yılın her bir devresi için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere öngörülen devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler; ara sınav, ürün dosyası ve sınıf içi etkinliklerdeki durumları ne olursa olsun genel başarı notu hesabında, akademik yıl başarı notunun yarısı ile değerlendirilir. Bu durumda, devamsızlıktan kalan öğrencilerin genel başarı notunun 75’ten az olmaması gerekmektedir. 30.03.2015 01:21 33 İngilizce Hazırlık Sınıfı

34 Sağlık Raporları Öğrenci, hastalık nedeni ile aldığı raporu süresinin bitimini izleyen 7 iş günü içinde Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi'nde onaylatmak zorundadır. Sağlık Raporları derslere devamsızlığa ve proje çalışmalarını tamamlamaya mazeret oluşturmaz. Ancak alınan rapor ara sınav günlerini kapsıyor ise mazeret sınavları yapılabilir. Kısa süreli sınavlar ve proje değerlendirmeleri için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. 30.03.2015 01:21 34 İngilizce Hazırlık Sınıfı

35 Danışmanlık Hizmeti Hazırlık Sınıfı’nda, her sınıfın bir danışman okutmanı bulunmaktadır. Danışman okutmanlar çalışma yöntemleri, öğrenimlerinde karşılaştıkları sorunlar, idari, genel ve akademik konularda öğrencilere danışmanlık yaparlar. Bunun için her danışman okutmanın haftada 2 saat görüşme saati (ofis saati) bulunmaktadır. 30.03.2015 01:21 35 İngilizce Hazırlık Sınıfı

36 Danışmanlık Hizmeti Danışman okutmanlar dönem başında öğrencilere görüşme saatlerini ve yerini duyururlar. Öğrenciler her türlü akademik ve idari sorunlarını önce danışman okutmanları ile görüşürler. Gerekli durumlarda öğrencilerin danışman okutmanları yönetimle iletişim kurar ya da onların yönetimle iletişim kurmalarını sağlarlar. 30.03.2015 01:21 36 İngilizce Hazırlık Sınıfı

37 Teşekkür Ederiz 30.03.2015 01:21 37 İngilizce Hazırlık Sınıfı


"ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI. İçerik 30.03.2015 01:21 İngilizce Hazırlık Sınıfı 2 Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları