Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Şubat 2015 itibariyle “FAALİYET RAPORU”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Şubat 2015 itibariyle “FAALİYET RAPORU”"— Sunum transkripti:

1 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Şubat 2015 itibariyle “FAALİYET RAPORU”

2 2 İLİMİZ GENEL TANIMI

3 3 İLİMİZ GENEL BİLGİLERİ Tarihi/Amasya Adının Kökeni Eskiçağda bir çok Anadolu şehrinin kurucu (ktistes) tanrısı veya kahramanının olduğu bilinmektedir. Bu mitolojik kuruluş Amasya için de geçerlidir. Roma İmparatoru Septimius Severus (M.S. 193-211) dönemine ait bir Amasya sikkesi üzerinde yer alan ERMHC KTICAC THN POLIN yazıtından hareketle Hermes’in Amasya kentinin kurucu tanrısı olduğu kabul edilmektedir. Bu kısa açıklamadan sonra Amasya adının tarihçesine gelecek olursak; Hitit belgelerine göre Amasya’nın bilinen ilk adının Hakmiş [Khakm(p)is] olduğu sanılmaktadır. Bu isimin Perslerin Amasya’yı fethine kadar devam ettiği değerlendirilmektedir. Amasya’nın Mitridates Krallığı Dönemi'ndeki adı “Amasseia” dır. Özellikle M. Ö. II. yüzyıldan itibaren darp edilen Amasya şehir sikkelerinde AMASSEİA ibaresi açıkça görülmektedir. Zaten coğrafyacı Strabon’da Amasya için Amaseia sözcüğünü kullanmaktadır.

4 4 Amaseia sözcüğü, “Ana” anlamına gelen ve özellikle “Ana Tanrıça” yı kasteden ‘Ama’ ve onun çeşitlemesi olan ‘Mâ’ ibaresi ile bağlantılıdır. Bundan hareketle denilebilir ki Amaseia “Ana Tanrıça Mâ’nın şehri” anlamına gelmektedir. Ana Tanrıça Mâ, Perslerin Anadolu’yu fethinden sonra tapımı yaygınlaşan doğu kökenli bir tanrıçadır. Aynı zamanda bu tanrıça Mitridates ve Kapadokya’nın yerel tanrıçasıdır. Amaseia sözcüğü de Persler zamanındaki asıl söyleniş şeklinin Hellen ağzına uydurulmuş biçimidir. Roma döneminde Amaseia adı fazla bir değişikliğe uğramadan AMACIAC (Amasia) olarak kullanılmıştır. Örneğin, İmparator Septımıus Severus, Caracalla ve Severus Alexander döneminde darp edilmiş Amasya şehir sikkelerinde AMACIAC adını görmekteyiz. Bizans Devri'nde de Amasia adının değişmeden devam ettiği bilinmektedir. Amasya’nın adı Danişmendliler zamanında ise bazen Amasiyye, bazen de Şehr-i Haraşna olarak anılmıştır. Selçuklu, İlhanlı, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Amasya adı herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

5 5 Coğrafi Yapı/Coğrafi Konum Amasya ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü 5.701 km2 dir. Toplam sınır uzunluğu 492 km olan ilin Samsun’la 169 km, Tokat’la 165 km, Yozgat’la 6 km, Çorum’la 152 km. sınır uzunluğu vardır. İl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakım) 1.150 m, il merkezinin ise 411,69 m dir. 34° 57’ 06” - 36° 31’ 53” Doğu Boylamları ile 41° 04’ 54” - 40° 16’ 16” Kuzey Enlemleri arasındadır. Ankara’ya 336 km, İstanbul’a 671 km uzaklıkta olan Amasya’nın komşu illere uzaklıklara ise Çorum’a 92 km, Samsun’a 131 km, Tokat’a 114 km, Yozgat’a ise 196 km dir. İl merkezinin ilçelere uzaklıkları; Göynücek 46 km, Gümüşhacıköy 68 km, Hamamözü 90 km, Merzifon 46 km, Suluova 27 km ve Taşova 48 km dir.

6 6

7 7 Tarım Amasya, arazi varlığı ve bitkisel ürün çeşitliliği bakımından tarımsal potansiyeli yüksek illerdendir. Amasya’da topoğrafya; iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vegatasyondaki (üretim sezonu) çeşitlilik nedeniyle değişik özelliklere sahip topraklar oluşmuştur. İlin toprakları taban ve yamaç arazi toprakları olmak üzere iki grupta toplanabilir. Taban arazi toprakları genellikle Yeşilırmak ve kolları ile yan derelerin sedimentleri olan allüviyal topraklardan oluşmuştur. Yamaç arazilerde ise toprak bünyeleri hafiften ağır bünyeye kadar değişmektedir. İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırayı almakta olup G.S.M.H.’nın önemli bir miktarını oluşturmakta; yaklaşık 35.998 çiftçi ailesinden 179.988 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır İlin toplam yüzölçümü 5.701 km2 olup bunun % 44,4’i yani 253.029 hektarı tarım alanlarıdır. Tarım arazilerinin 174.366 hektar kuru, 78.663 hektar sulu tarım arazisidir.

8 8 Amasya ili ekolojisi değişken ve çeşitliliği olan bir yapıya sahiptir. Ekolojideki bu değişiklik ve çeşitlilik, tarım için çok sayıda alternatifler ortaya çıkarmaktadır. Bu özelliklerden dolayı gerek kültür bitkilerinde gerekse tabii florada (bitki çeşidi) çok değişik tür ve çeşitlerin yetişmesine imkan vermektedir. İl’de yetişen başlıca ürünler buğday, şekerpancarı, kuru soğan, ayçiçeği ve haşhaş gibi tarla bitkileri yanında elma, kiraz, şeftali gibi önemli meyve ürünleri ve ağırlıklı olarak iç pazarda tüketilen sebze ürünleri mevcuttur. Son yıllarda sebze yetiştiriciliği açık alanlardan örtüaltı alanlara kaymakta, plastik örtülü sera alanları yaygınlaşmaktadır. Amasya da sulama suyu temin eden başlıca su kaynağı, Yeşilırmak nehri ile bunun kolları olan Çekerek, Deliçay ve Tersakan Irmağıdır. Bunlardan başka Yeşilırmak’ın diğer kolları ile çeşitli kaynaklardan beslenen gölet ve kuyulardan da sulama suyu temin edilmektedir. Sulama suyu kalitesi genelde iyidir. Ancak son yıllarda sulama suyu kirliliği problemleri ortaya çıkmaktadır. İlimizde hayvancılık genelde aile işletmesi şeklindedir. Tarım İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ve yapılan destekler sonucu Kültür hayvancılığında önemli ilerlemeler olmuştur. Bu ilerleme, ırk ıslahı ve birim hayvandan alınan verimde artış şeklinde ortaya çıkmıştır.

9 9 Hayvancılık Amasya'da büyükbaş hayvan varlığı Ülkemiz hayvan varlığının 2009 yılına göre yaklaşık % 1,3 ünü kapsar. İlimizde büyükbaş besi hayvancılığı özellikle Merkez ve Suluova ilçelerinde gelişmiş olup, önemli miktarda et üretimi yapılmakta, üretilen etin büyük bir kısmı il dışına (Ankara, İstanbul, Samsun v.b.) illere pazarlanmaktadır. Damızlık Süt Hayvancılığı ise son yıllarda tarımsal amaçlı kooperatiflerin düşük faizli kredi dağıtımları ile gelişmeye başlamıştır.

10 10 Sanayi Amasya İlinde sanayinin başlaması ve gelişimi Devlet girişiminin öncülüğü ve katkıları ile olmuştur. Amasya’da sanayi; 1926 yılında kurulan Eski Çeltek Kömür İşletmesi ve 1955 yılında kurulan Yeni Çeltek Kömür İşletmesi ile, fabrika ölçeğinde ki sanayileşme hareketi ise 1954 yılında Suluova’da Şeker Fabrikası’nın kurulması ile başlamıştır. Pancar ekiminin artırılması ve Amasya Şeker Fabrikasının kurulması ile başta şeker sanayi olmak üzere gıda sanayinde büyük gelişmelerin başlangıcını oluşturmuştur. 1954 yılında Suluova İlçesi’nde Şeker Fabrikasının kurulmasıyla ilçede canlılık başlamış, ziraat, hayvancılık ve ulaşım sektörlerinde de katma değer oluşturarak il ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. Suluova İlçesi şeker fabrikası kurulmadan önce 1.110 nüfuslu küçük bir yerleşim yeri iken, şeker fabrikasının kurulması ile gelişerek bugün merkez nüfusu 37.151’ya ulaşmıştır. Suluova İlçesi’ndeki bu gelişme sanayileşme ile olmuştur. 1976 yılında Et Balık Kurumu’na ait et kombinasının kurulması ile ilçede hayvancılık büyüme göstermiştir. Amasya İli sanayisi uzun yıllar taşa toprağa dayalı işletmelerden oluşmuş, 5084 sayılı kanunun uygulanmaya başlaması ile imalat sanayi, tekstil, mobilya ve madencilik alt sektöründe Amasya Beji olarak ünlenen ve markalaşan mermer sanayinde ciddi gelişmeler olmuş gıda ürünleri ve içecek imalatı, madencilik ve taşocakçılığı, taşa toprağa dayalı sanayi ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı sektörleri öne çıkmaktadır.

11 11 Ticaret Ticaret Alt Sektörünün Yapısı ve Gelişimi Amasya ili gelirinin önemli bölümünü, ilde yetiştirilen tarımsal ürünlerinin (tahıllar) yanı sıra sebze ve meyve satışlarından sağlanan gelirler oluşturmaktadır. Köyler bağlı olduğu ilçelerle yoğun ticari ilişki içerisindedir. İl merkezi ve ilçelerde haftanın belirli günlerinde semt pazarları kurulmakta, ilde yetiştirilen sebze ve meyveler satışa sunulmaktadır. Son yıllarda Merzifon OSB’de elektrikli makine ve ev aletleri (ankastre mutfak ürünleri, aspiratör, davlumbaz), tarım ve ormancılık makineleri, plastik sanayi, mobilya, metal, tekstil ve gıda sanayinde gelişme kaydedilmiş, ilin ticaretine olumlu yansımalar olmuştur. İlimizde tarıma dayalı sanayi un, kuru maya, ayçiçeği yağı, yumurta, et ve süt ürünleri, şeker üretimi önemli yer tutmaktadır. İlimizden; tarımsal ürünler (elma, kiraz, bamya, soğan, haşhaş, mercimek, fasulye), tarıma dayalı sanayi ürünleri (şeker, süt mamulleri, yumurta, ayçiçek yağı, havyan yemi, un, kuru maya) ve sanayi ürünleri (kireç, tuğla, mermer, ankastre mutfak ürünleri, mobilya, linyit kömürü, metal sanayi ürünleri ve plastik sanayi ürünleri) yurt içine pazarlandığı gibi ihraç da edilmektedir. Dayanıklı tüketim maddeleri, demir, çimento ve giyim ile narenciye gibi tarımsal ürünler ise il dışından alınmaktadır. İlde ticaretle uğraşanların büyük çoğunluğu perakende ticaret ile uğraşmaktadır. Amasya ili şehirleşme oranı, yıllık nüfus artış hızı, kişi başı gayri safi yurtiçi hâsıla ve sanayi iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. 2006 yılında kurulan Amasya Üniversitesi, halen 6.127 öğrenciye eğitim vermekte olup, ilimizde üniversitenin kurulmuş olması, ticaretimizde olumlu yönde bir gelişme sağlamıştır. Avrupa-İran Uluslar arası Karayolu üzerinde yer alan Amasya, Kuzeyde Samsun Limanı ve Karadeniz kıyılarına Karayolu ile bağlanmaktadır. Samsun, Sivas Demiryolu Amasya il merkezinden geçmektedir, Ankara’ya 336 km, İstanbul’a 671 km uzaklıktadır. Amasya –Merzifon Hava alanı 2008 yılı Haziran ayı itibari ile uçuşlara açılmıştır. İlimizde son yıllarda kültür turizminde önemli gelişmeler olmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca marka kent projesi kapsamındaki 15 il arasına Amasya da alınmış olup, son yıllarda turizm eksenli düzenleme ve faaliyetlerle turizm gelişmektedir. Bunun da ilin ticaretine olumlu yansımaları olmaktadır.

12 12

13 13 İlimiz Defterdarlığı Yüzevler mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı No:43’de Mülkiyeti Bakanlığımıza ait 3 katlı binada hizmet vermektedir. Giriş katta, Danışma Bürosu, Engelliler Başvuru Bürosu, Nöbetçi Memurluk, Eğitim Salonu ve Personel Yemekhanesi, birinci katta; Vergi Dairesi Müdürlüğü, ikinci katta; Gelir Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü, üçüncü katta ise Defterdarlık Makamı, Personel Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Defterdarlık Uzmanları (Milli Emlak ve Muhasebe) Teftiş ve Denetim büroları bulunmaktadır.Toplam 3600,96 m2 olup Gelir Birimlerimizin kullanmış olduğu alan 2018 m2, Gider Birimlerimizin kullanmış olduğu alan ise 1.582,96 m2 dir. Ayrıca 450 m2 çatı katı Gelir Birimlerimizce arşiv olarak kullanılmaktadır., Ayrıca Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesinin şehir merkezindeki ek binasında hizmet vermektedir. Ayrıca, Pirinçci caddesinde bulunan lojmanlarımızın üst katında iki Dairemiz Misafirhane olarak ayrılmış olup, 10 yataklıdır. Merzifon Vergi Dairesi ve Malmüdürlüğü ile Taşova Vergi Dairesi Müdürlüğü Mülkiyeti Bakanlığımıza ait binada, diğer Malmüdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ise İlçe Hükümet Konaklarında hizmet vermektedirler.

14 14

15 15 Önce İnsan, Nitelikli Personel, Kaliteli Yönetim. İSTATİSTİK BİLGİLERİ

16 16 ŞUBAT - 2015 PERSONEL

17 17 ŞUBAT – 2015 PERSONEL

18 18 ŞUBAT - 2015 PERSONEL

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 EĞİTİM DURUMU

24 24 ŞUBAT - 2015 PERSONEL

25 25

26 26 EĞİTİM ÇALIŞMALARI; Hazırlanan Planlar çerçevesinde 2015 yılı Eğitimleri Nisan ayı içerisinde başlatılacaktır.

27 27 SOSYAL TESİSLER ; Pirinçci caddesinde bulunan lojmanlarımızın üst katında iki Dairemiz Misafirhane olarak ayrılmış olup, 10 yataklıdır. SİVİL SAVUNMA Sivil Savunma Hizmetleri ile ilgili, hazırlanmış ve güncel hale getirilmiş Planlarımız. 1- Sivil Savunma Planı, 2- 24 Saat Devamlı Çalışma Planı 3- Sabotajlara Karşı Korunma Planı 4- Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Planı 5- Tahliye Planı 6- İl Afet Acil Yardım Planı 7- Milli Alarm Faaliyet Planı 8- Detay Planlar 9- Özel Planlar 10-Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planı

28 28 İHTİYAÇ VE SORUNLAR:

29 29 DEFTERDARLIĞIMIZ İHTİYAÇ VE SORUNLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI :

30 30 Vergi; toplumda barış ve güvenliğin temelidir.

31 31 ŞUBAT- 2015 GELİR

32 32 ŞUBAT2014(Karşılaştırma) GELİR

33 33 ŞUBAT- 2015 GELİR

34 34 ŞUBAT- 2015 GELİR

35 35 2013-2014 BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI

36 36 2013-2014 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR TABLO

37 37 2014- ŞUBAT BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI KARILAŞTIRMA KARILAŞTIRMA

38 38 VERGİ GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR TABLO ŞUBAT -2015 GELİR

39 39 2014-2015 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR TABLO ŞUBAT -2015 GELİR

40 40 2015-OCAK- SONU -BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI

41 41 2014 EKİM-KASIM-ARALIK (Üç Aylık Dönemler) GELİR 2014 EKİM-KASIM-ARALIK (Üç Aylık Dönemler) GELİR

42 42 ŞUBAT -2015 GELİR

43 43 AKARYAKIT İSTASYONU DENETİM TABLOSU ŞUBAT -2015 GELİR

44 44 ŞUBAT-2015 GELİR

45 45 ŞUBAT -2014 GELİR

46 46 2014Ekim-Kasım-Aralık sonu itibariyleÜçer aylık GELİR

47 47 Ekim-Kasım-Aralık 2014 SONU İTİBARİYLE (ÜÇER AYLIK)GELİR

48 48 2014-2015 YILI AYLAR İTİBARI İLE NİSPET KARŞILAŞTIRMALARI ŞUBAT- 2015 GELİR

49 49 SON 5 YIL TAHAKKUK TAHSİLAT KARŞILAŞTIRMASI GELİR ŞUBAT- 2015 GELİR

50 50 2011- 2012-2013-2014-2015 YILI AYLAR İTİBARI ile TAHAKKUK TAHSİLAT GRAFİĞİ ŞUBAT - 2015 GELİR

51 51 ŞUBAT- 2014 (Karşılaştırma) GELİR

52 52 OCAK- 2015 GELİR

53 53

54 54 ŞUBAT- 2015 GELİR

55 55 ŞUBAT - 2015 GELİR Gelirin Gideri Karşılama Oranı % 44.81

56 56

57 57 MAYIS –2014’ de Açıklanmıştır. GELİR

58 58 Mayıs –2014’ de Açıklanmıştır. GELİR

59 59 HAZİRAN – 2014 te sonuçlanmıştır GELİR

60 60 -Şeffaflık - Mükemmelliyet - Adalet

61 ŞUBAT- 20145 MUHASEBE 61

62 62 ŞUBAT – 2014 KARŞILAŞTIRMA MUHASEBE

63 63 Bütçe Harcaması (1.000 TL) ŞUBAT- 2015 MUHASEBE

64 64 Kamu Harcamaları Dağılımı 1.000 TL ŞUBAT - 2015 MUHASEBE

65 65 ŞUBAT - 2015 MUHASEBE

66 66 ŞUBAT- 2015 MUHASEBE

67 67 Ödeme Yapılan Personel Sayıları ŞUBAT- 2015 MUHASEBE

68 68 Yevmiye Sayıları (Adet) ŞUBAT- 2015 MUHASEBE

69 69 -Güvenilir - Katılımcı -Kaliteli hizmet

70 70 ŞUBAT- 2015MİLLİ EMLAK

71 71 ŞUBAT- 2015MİLLİ EMLAK

72 72 ŞUBAT- 2015MİLLİ EMLAK

73 73 ŞUBAT- 20145MİLLİ EMLAK

74 74 ŞUBAT- 2015MİLLİ EMLAK

75 75 ŞUBAT- 2015MİLLİ EMLAK

76 76 ŞUBAT- 2015MİLLİ EMLAK

77 77 ŞUBAT- 2015MİLLİ EMLAK

78 78

79 79 MERKEZ İLÇE DAVA DURUMU ŞUBAT- 20145MUHAKEMAT

80 80 İL GENELİ DAVA DURUMU ŞUBAT - 2015 MUHAKEMAT

81 81 İCRA TAKİBİ ŞUBAT - 2015MUHAKEMAT -S O N-


"1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Şubat 2015 itibariyle “FAALİYET RAPORU”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları