Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ."— Sunum transkripti:

1 OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

2 BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
OCAK-ŞUBAT AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI KAVRAMLARIMIZ OCAK-ŞUBAT AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR OCAK-ŞUBAT AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI OCAK-ŞUBAT AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI OCAK-ŞUBAT AYI GEZİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI SİNEMAMIZ OCAK-ŞUBAT AYI PARTİMİZ OCAK-ŞUBAT DOĞUM GÜNÜMÜZ OCAK-ŞUBAT BRANŞ DERSLERİMİZ MART AYI MİNİ PROGRAMI MART AYI AİLE KATILIMI

3 OCAK-ŞUBAT AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

4 Bilişsel Gelişim: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) Kazanım 4. Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın kokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Nesne/varlığın tadını söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.) Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.)

5 Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: (Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Nesne/varlıkları ağırlıklarına göre sıralar.) Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır.) Kazanım 11: Nesneleri ölçer. Göstergeleri: (Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu tahmin eder. Ölçme sonucunu söyler.) Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Göstergeleri: (Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir.) Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: (Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

6 Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: (Olayları oluş zamanına göre sıralar.) Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. Göstergeleri: (Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.) Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.) Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. (Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.) Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)

7 Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri: (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.) Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.) Kazanım 15. Kendine güvenir. (Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.) Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)

8 Motor Gelişim: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: (Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.) Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.) Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.) Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: (Bedenini vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.)

9 Dil Gelişim: Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. Göstergeleri:
(Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.) Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.) Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Eş anlamlı sözcükleri kullanır. Eş sesli sözcükleri kullanır.) Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

10 Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.) Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir. (Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.) Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.) Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. (Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.) Özbakım Becerileri: Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Göstergeleri: (Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.)

11 OCAK-ŞUBAT AYI KAVRAMLARIMIZ

12 BEYAZ, SİYAH, MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI
RENKLER BEYAZ, SİYAH, MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI GEOMETRİK ŞEKİL DİKDÖRTGEN, BEŞGEN, ALTIGEN MİKTAR AĞIR- HAFİF, EŞİT, PARA, PARÇA-BÜTÜN, TEK-ÇİFT YÖN/ MEKANDA KONUM ARKASINDA, SAĞ-SOL, SAĞINDA-SOLUNDA, YAKIN- UZAK ZIT AÇIK-KOYU, AYNI-BENZER-FARKLI, BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, DOĞRU-YANLIŞ, HIZLI–YAVAŞ, HAREKETLİ-HAREKETSİZ, KATI-SIVI, KOLAY-ZOR SAYI/SAYMA 10, SIRA SAYISI, 1-20 ARASI SAYILAR, İLK-SON ZAMAN ÖNCE-SONRA SABAH-ÖĞLE-AKŞAM GÜN-HAFTA-AY-YIL-MEVSİM SAAT DUYU ISLAK-KURU, PARLAK-MAT, SESLİ-SESSİZ, SİVRİ-KÜT

13 OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

14 PROJE KONUMUZ UZAY “OBLECK"

15 UZAY UYDUSUNUN YILDIZ SİSTEMİNDEN GETİRDİĞİ OBLECK MADDESİ İNCELENDİ 
UZAY UYDUSUNUN YILDIZ SİSTEMİNDEN GETİRDİĞİ OBLECK MADDESİ İNCELENDİ . BU MADDE NEDEN YAPILMIŞTIR? NASIL BİR GEZEGENDEN GELMİŞTİR? SORULARI DOĞRULTUSUNDA SOHBET EDİLDİ.

16

17 OOBLECK’İN GELDİĞİ GEZEGENE GİDEBİLMEK İÇİN UZAY GEMİSİ TASARLANDI VE ARTIK MALZEMELERLE ÇALIŞILDI.

18

19 “YILDIZLI GECELER” İSİMLİ DENEY İLE BUHARLAŞMA VE KRİSTALLEŞME KAVRAMLARI ÖĞRENİLDİ.

20

21 GÜNEŞ SİSTEMİNDE BULUNAN GEZEGENLERİN İSİMLERİ ÖĞRENİLDİ.

22

23

24 “GÜNEŞ SİSTEMİ” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

25 DÜNYA KÜRE İNCELENDİ. DÜNYA NASIL BİR GEZEGEN
DÜNYA KÜRE İNCELENDİ. DÜNYA NASIL BİR GEZEGEN? DİĞER GEZEGENLERDEN FARKLARI NELER? SOHBET EDİLDİ..

26 GEMS KONUMUZ “HAYVAN SAVUNMALARI"

27 HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ
HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ? NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? SORULARI CEVAPLANDI. PANOLARI HAZIRLANDI.

28 ASLANLAR PENÇELERİNİ KULLANARAK SAVUNABİLİRLER.
BAKİ DOĞUKANLI FİLLER KENDİLERİNİ DİŞLERİYLE SAVUNABİLİR. EFLİN YILDIRIM ÖRÜMCEKLER SADECE ISIRMAZLAR. BACAKLARINDAKİ TÜYLERİ OK GİBİ FIRLATIP KENDİLERİNİ SAVUNABİLİRLER. KANGURULAR BOKS YAPARAK SAVUNURLAR DEMİR ELMASLAR FİLLER HORTUMLARIYLA KENDİLERİNİ SAVUNABİLİRLER. HORTUMLARIYLA İNSANLARI KALDIRIP BAŞKA BİR YERE KOYABİLİRLER. DEFNE ALTUNRENDE DİNOZORLAR BOYNUZLARIYLA SAVAŞIR. YİĞİT TEZGÖR KAPLANLAR PENÇELERİYLE SAVAŞIP KENDİLERİNİ SAVUNUR. SARP ARI KEDİLER KENDİLERİNİ PENÇELERİYLE SAVUNABİLİRLER. ALİSA TÜTÜNCÜ ATLAR KENDİLERİNİ BACAKLARIYLA SAVUNUR. DURU KILIÇ KUZULAR KULAKLARINI KULLANARAK KENDİLERİNİ SAVUNUR. MERT ERTEMEL KÖPEKLER ISIRARAK KENDİLERİNİ SAVUNUR. O.KAAN UZUNOĞLU ARILAR İĞNELERİNİ SOKARAK KENDİLERİNİ SAVUNUR. YUSUF SİNA ESEN ZEBRALAR ARKA BACAKLARINI KULLANARAK KENDİLERİNİ SAVUNURLAR. TUNA TEKSÖZ İNEKLER SİNEK KONDUĞU ZAMAN KUYRUKLARINI SALLAYIP KENDİLERİNİ SAVUNUR. DORUK ALTUNRENDE KELEBEKLER ANTENLERİNİ KIPIRDATARAK KENDİLERİNİ SAVUNUR. İLKE OYA ŞANLI KUŞLAR KANATLARIYLA KENDİLERİNİ SAVUNUR. SARA BAYARTAN KEÇİLER KAFASIYLA KENDİNİ SAVUNUR. FAHRİ BABAYEV ASLAN TEHLİKELİDİR. ASLANLAR TIRMALAR. ILGAZ ÇELEBİ KAPLUMBAĞALAR TEHLİKE OLUNCA KABUĞUNUN İÇİNE SAKLANIRLAR. NİSAN KÖPRÜBAŞI HAYVANLAR TEHLİKEDE OLUNCA KAÇARAK KENDİLERİNİ SAVUNUR. DEFNE DURU AKTAŞ KEDİLER KENDİLERİNİ TIRMALAYARAK SAVUNUR. BUĞRA BAŞMAN ASLANLAR KENDİLERİNİ KÜKREYEREK SAVUNUR. NEHİR TUNA

29 KİRPİLER KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR?
SARA BAYARTAN KÖPEKLER KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? FAHRİ BABAYEV TAVŞANLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? DURU KILIÇ ASLANLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? DEFNE DURU AKTAŞ DENİZDEKİ HAYVANLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? NİSAN KÖPRÜBAŞI ZEBRALAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? ILGAZ ÇELEBİ BUĞRA BAŞMAN HAYVANLAR KENDİLERİNİ KÖTÜ İNSANLARDAN NASIL KORUR? NEHİR TUNA DİNOZORLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? BAKİ DOĞUKANLI ZEBRALAR, ZÜRAFALAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? EFLİN YILDIRIM AHTAPOTLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? DEMİR ELMASLAR BALIKLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? DEFNE ALTUNRENDE ASLANLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? YİĞİT TEZGÖR ARILAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? SARP ARI FARELER KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? ALİSA TÜTÜNCÜ YILANLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? MERT ERTEMEL KÖPEKLER, KÖPEKBALIKLARI KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? O.KAAN UZUNOĞLU AYILAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? YUSUF SİNA ESEN MAYMUNLAR KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? TUNA TEKSÖZ PANTELLER KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? DORUK ALTUNRENDE KÖSTEBEKLER, KEDİLER KENDİLERİNİ NASIL SAVUNUR? İLKE OYA ŞANLI

30 EVDEN GELEN MATERYALLERLE KÖŞE HAZIRLANDI.

31

32 STEGOSAURUS, TRİCERATOPS VE TREX DİNOZORLARININ KENDİLERİNİ NASIL SAVUNDUKLARI POSTERLERİ İNCELENEREK ÖĞRENİLDİ.

33 PALEANTOLOG OLARAK KAZI YAPILDI. FOSİL NEDİR? ÖĞRENİLDİ.

34 TREX VE KÜÇÜK DİNOZOR HİKAYESİ TAMAMLANARAK PROBLEM ÇÖZME ÇALIŞMASI YAPILDI.

35 HAYVANLAR KENDİ SAVUNMA ŞEKİLLERİNE GÖRE
(DİŞLERİYLE, BOYNUZLARIYLA, DİKENLERİYLE VB.) GRUPLANDI. GRAFİK OLUŞTURULDU.

36 DİNOZORLAR VE AYAK İZLERİ EŞLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILDI.

37 TREX AYAK İZİ İLE KENDİ AYAK İZİMİZİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

38 TREX AYAK İZİ STANDART OLMAYAN ÖLÇÜ BİRİMLERİYLE ÖLÇÜLDÜ
TREX AYAK İZİ STANDART OLMAYAN ÖLÇÜ BİRİMLERİYLE ÖLÇÜLDÜ. ÖLÇÜMDEN ÖNCE YAPILAN TAHMİN İLE SONUÇLAR KARŞILAŞTIRILDI.

39

40 SINIFTA TREX DİŞİNİN BOYUNDA, DAHA UZUN VE KISA NESNELER BULUNDU
SINIFTA TREX DİŞİNİN BOYUNDA, DAHA UZUN VE KISA NESNELER BULUNDU. KAĞIT ÜZERİNDE ÇALIŞILDI.

41

42

43 FARKLI DİNOZOR DİŞLERİ İLE ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI YAPILDI.

44

45 GEMS KONUMUZ “HAZİNE KUTULARI"

46 HAZİNE NEDİR? SORUSU CEVAPLANDIRILARAK PANO HAZIRLANDI.
HAZİNE ALTIN, KUPA, DEMEKTİR. DEFNE DURU AKTAŞ HAZİNENİN İÇİNDE ALTINLAR VARDIR. TUNA TEKSÖZ DEĞERLİ OLAN ŞEYLERİ HAZİNE KUTUSUNA KOYMAK. BUĞRA BAŞMAN HAZİNE ALTIN KOLYEDİR. DURU KILIÇ HAZİNE PARADIR. MERT ERTEMEL HAZİNE ALTINDIR. YUSUF SİNA ESEN HAZİNE, HAZİNE KUTUSUNUN İÇİNDE ALTIN OLMASIDIR. NİSAN KÖPRÜBAŞI HAZİNE KUTUSUNUN İÇİNDE ALTIN VARDIR. İLKE OYA ŞANLI HAZİNENİN İÇİNDE ELMASLAR ÇIKAR. FAHRİ BABAYEV HAZİNE ÇOK PARA DEMEK O.KAAN UZUNOĞLU HAZİNE ELMAS DEMEKTİR. ALİSA TÜTÜNCÜ HAZİNE PARA, MÜCEVHER DEMEKTİR. BAKİ DOĞUKANLI HAZİNE PARA DEMEKTİR. SARA BAYARTAN HAZİNE ALTIN, GÜMÜŞTÜR. EFLİN YILDIRIM HAZİNE ALTINLARLA DOLU BİR SANDIKTIR. ÇOK PARLAK BİR SANDIKTIR. IŞIKLAR GİBİ PARLAR. ILGAZ ÇELEBİ HAZİNE ALTIN KOLYEDİR. DORUK ALTUNRENDE HAZİNE ALTIN DEMEKTİR. DEFNE ALTUNRENDE HAZİNE SANDIKTIR. YİĞİT TEZGÖR HAZİNE İÇİNDE BİR SÜRÜ DEĞERLİ ŞEY OLAN BİR KUTUDUR. DEMİR ELMASLAR HAZİNE ÇOK FAZLA PARA, ALTINLAR, MÜCEVHERLERDİR. SARP ARI HAZİNE İNSANLARIN BULDUĞU BİR MÜCEVHERDİR. NEHİR TUNA

47

48 “TAMİN ETTİĞİM HAZİNE VE BULDUĞUM HAZİNE” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI.

49 EVDEN GELEN HAZİNELERLE BİRLİKTE “HAZİNE SANDIĞI” OLUŞTURULDU.

50

51 SANAT ETKİNLİĞİNDE “YELKENLİ” ÇALIŞMASI YAPILDI.

52 SANAT ETKİNLİĞİNDE KORSAN ŞAPKALRI YAPILDI.

53 SANAT ETKİNLİĞİNDE YAPILAN KORSAN ŞAPKALARI DA KULLANILARAK “KORSANLAR” DRAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI.

54

55 KÜÇÜK KORSANLAR OLARAK HAZİNE AVINA ÇIKILDI
KÜÇÜK KORSANLAR OLARAK HAZİNE AVINA ÇIKILDI. BULUNAN HAZİNELER GRUPLANARAK GRAFİK OLUŞTURULDU.

56 TÜM HAZİNELER İNCELENEREK SINIFLANDIRILDI
TÜM HAZİNELER İNCELENEREK SINIFLANDIRILDI. 10’AR TANE OLAN NESNELER GRUPLANDI. 10’DAN EKSİK OLAN NESNELER 10’A TAMAMLANDI. EKSİK NESNE SAYISINI BULMAK İÇİN TOPLAMA VE ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

57

58

59 YÖN KAVRAMLARI KULLANILARAK SINIF İÇİNE HAZİNE SAKLANDI
YÖN KAVRAMLARI KULLANILARAK SINIF İÇİNE HAZİNE SAKLANDI. HAZİNENİN HARİTASI HAZIRLANDI.

60

61 HAZIRLANAN HARİTA 6/C SINIFINA BIRAKILDI
HAZIRLANAN HARİTA 6/C SINIFINA BIRAKILDI. BİZİM SINIFIMIZA BIRAKILAN HARİTA İNCELENEREK HAZİNE AVINA ÇIKILDI.

62 GİYDİĞİMİZ AYAKKABILAR İNCELENEREK ÖZELLİKLERİ KONUŞULDU.
“AYAKKABI EŞLEŞTİRME” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

63 AYAKKABI TABANINDAKİ ŞEKLİ ÇİZME ÇALIŞMASI YAPILDI.

64

65 “TEMEL DİKKAT ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

66 “MATEMATİK DEHASI” İSİMLİ KİTABIMIZDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

67 “ÇİZGİ ÇALIŞMALARI” İSİMLİ KİTABIMIZDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

68 DÖNEM SONU GELİŞİM RAPORLARI HEYECANI

69

70

71 MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ETKİNLİKLERİ

72 DAHA ÖNDCE NEREDEYDİLER
DOĞA KAŞİFİ DAHA ÖNDCE NEREDEYDİLER

73

74 DOĞADAN TOPLUYORUM MÜZİK YAPIYORUM

75

76 AZ TÜKETELİM

77 OCAK-ŞUBAT AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR

78 TAYFALAR GÖKYÜZÜNE MERDİVEN
KALKIN TAYFALAR YÜKSEK DALGALAR GEMİ YALPALAR KAPTAN ÇABALAR LARİ CUM PARA LELLİ HAH HAH HA GEMİMİZ LİMANDA BAŞIMIZ DUMANDA ÇEKERİZ İPLERİ İSTEMEYİZ KUMANDA GÖKYÜZÜNE MERDİVEN KURSAM ÇIKSAM SEVGİDEN YILDIZ ALSAM SAÇIMA TAKSAM AYNAM OLSA AYDEDE BULUTLARLA OYNASAM GÜNEŞE DOKUNMADAN YAĞMUR OLSAM TOPRAĞA DÜŞSEM ÇOCUK OLSAM YENİDEN

79 SEV KARDEŞİM SEV KARDEŞİM ELİNİ VER BANA
GEL KARDEŞİM NEŞE GETİRDİM SANA SEV KARDEŞİM YE, İÇ, GÜL, OYNA DÜNYAYA GELDİK BİR KERE KAVGAYI BIRAK HERGÜN BU ŞARKIYI SÖYLE NEŞEYLE GÜLER HER ÇEHRE MUTLULUKLAR BİR OLSUN KALPLER BİRLİKTE

80 OCAK-ŞUBAT AYINDA OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI

81

82

83 OCAK-ŞUBAT AYI GEZİMİZ

84 AQUA FLORYA AKVARYUM GEZİSİ

85

86

87

88

89 OCAK-ŞUBAT AYI SİNEMAMIZ

90 “ARI FİLMİ”

91 OCAK-ŞUBAT AYI PARTİMİZ

92 SEVGİ PARTİSİ

93

94

95

96

97 Sevgi birbirimizi sevmektir. BAKİ DOĞUKANLI Sevgi güzellik demektir.
SEVGİ NEDİR? SEVGİNİ NASIL GÖSTERİRSİN? SORULARI SORULDU. VERİLEN CEVAPLAR YAZILARAK PANO OLUŞTURULDU. Sevgi mutluluktur. ALİSA TÜTÜNCÜ Sevgi birbirimizi sevmektir. BAKİ DOĞUKANLI Sevgi güzellik demektir. OĞUZ KAAN UZUNOĞLU Sevgi insanlara vurmamaktır. BUĞRA BAŞMAN Sevgi herkese iyi davranmaktır. SARP ARI Sevgi güzel bir şeydir. MERT ERTEMEL Sevgi mutluluktur. YİĞİT TEZGÖR Sevgi birbirimizi sevmektir. SARA BAYARTAN Sevgi herkesi sevmektir. İLKE OYA ŞANLI Sevgi herkesle arkadaş olmaktır. FAHRİ BABAYEV Sevgi birbirimizi sevmektir. DURU KILIÇ

98 Sevgi arkadaşlarını sevgiyle sevmektir. NİSAN KÖPRÜBAŞI
Sevgi birine hediye almaktır. DEFNE DURU AKTAŞ Sevgi bütün herkesi sevmek demektir. DEFNE ALTUNRENDE Sevgi kalptir. DEMİR ELMASLAR Sevgi ailemizi sevmektir. Parti yapmaktır. ILGAZ ÇELEBİ Sevgi birini sevmektir. EFLİN YILDIRIM Sevgi arkadaşlarımızı sevmektir. DORUK ALTUNRENDE Sevgi herkesi sevmektir. TUNA TEKSÖZ Sevgi kardeşimizi sevmektir. YUSUF SİNA ESEN Sevgi birbirimizi sevmektir. NEHİR TUNA

99

100 OCAK-ŞUBAT AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ

101 OCAK AYI İYİ Kİ DOĞDUN İLKE OYA ŞANLI

102 ŞUBAT AYI İYİ Kİ DOĞDUN YİĞİT TEZGÖR

103 SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ

104 EDİRNE’DE Kİ KARDEŞ OKULUMUZ İKİNCİ MURAT İLKOKULU’NA YAPILAN YARDIMLAR YERİNE ULAŞTI.

105 İLKOKULA İLK ADIM PROJESİ

106 İLKOKUL SINIFINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
-İLKOKUL BÖLÜMLERİNİN GEZİLMESİ -ÇİZGİ ÇALIŞMALARI -“E-e” VE “A-a” TANIMA VE YAZMA ÇALIŞMALARI

107

108

109 SINIFTA YAPILAN “SES ÇALIŞMALARI”
-“E-e” SESİNİ KAVRAMA VE TANIMAYA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KISA FİLMLER İZLENDİ. -“E-e” SESİ İLE BAŞLAYAN KELİMELER BULMA ÇALIŞMASI YAPILDI. -“E-e” SESİNİ DİĞER SESLERDEN AYIRARAK İŞARETLEME ÇALIŞMASI YAPILDI. -GAZETE VE DERGİLERDEN “E-e” SESLERİ BULUNDU. KESME YAPIŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI. -“E-e” SESİ BÜYÜK-KÜÇÜK HARF OLARAK YAZILDI.

110

111

112

113

114

115 DEPREM VE YANGIN TATBİKATI

116

117

118 OCAK-ŞUBAT AYI BRANŞ DERSLERİMİZ

119 BİLGİSAYAR -MİNİKLER OKULU RENKLER MULTİMEDYA UYGULAMALARI
-TETRİS OYUNU -”HAZİNE AVI” OYUNU -”MAGİC BALL” OYUNU -MONKEY LANDER OYUNU

120 DRAMA -KUKLALARLA DOĞAÇLAMA “TUTUMLU OLMAK”
-”BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR” İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMASI -SÖZLÜ İLETİŞİM KONULU “TELEFON” OYUNU

121 BEDEN EĞİTİMİ -KÜÇÜK TOPLARI HIZ ALARAK UZAĞA ATMA -HEDEFE TOP ATMA
-KÜÇÜK ARAÇLARIN ÜZERİNDEN SERBEST ATLAMA -EĞİK ZEMİNLERDE SERBEST OLARAK ÖNE YUVARLANMA

122 SATRANÇ -AÇARAK TEHDİT VE ÇİFTE TEHDİT ÇALIŞMALARI
-ŞAH ÇEKMEK, AÇARAK ŞAH ÇEKMEK VE ÇİFTE ŞAH ÇEKME ÇALIŞMALARI -MAT NEDİR? 1 HAMLEDE BASİT MAT SORULARI ÇÖZÜMÜ -MAT YAPABİLEN TAŞLAR, MAT YAPAMAYAN TAŞLAR. ROK HAMLESİNİN TARİFİ

123 FEN LABORATUVARI -”GECE-GÜNDÜZ” DENEYİ -ROBOTLARI TANIYALIM
-HAYVANLARIN DOĞAL YAŞAMI BELGESELİ -”MAGNEZYUMUN YANMASI” DENEYİ -”MANDALİNA SUDA BATAR MI?” DENEYİ

124

125 BALE -STRECHİNG, KÖŞE HAREKETLERİ (RELEVE YÜRÜYÜŞÜ)
-STRECHİNG, POZİSYONDA ÖNE TANDÜ -1. DÖNEM YAPILAN ÇALIŞMALARIN TEKRARI -POZİSYON YANA TANDÜ -MÜZİKLE UYUMLU HAREKET ÇALIŞMASI

126 HALK OYUNLARI -ÖĞRENİLEN YÖRE OYUNLARINI AYNA KARŞISINDA TEKRAR ÇALIŞMALARI YAPILDI -MÜZİKLE UYUMLU HAREKET ÇALIŞMASI YAPILDI -SAHNE DÜZENİ ÇALIŞILDI

127 MÜZİK -”AYI” İSİMLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ
-”HEYKEL” MÜZİKLİ PANDOMİM ÇALIŞMASI YAPILDI -ORFF ÇALIŞMALARI YAPILDI

128 GÖRSEL SANATLAR -”SEVGİ AĞACI” ÇALIŞMASI
-HAYVAN SAVUNMALARI KONULU PASTEL BOYA ÇALIŞMASI -AHŞAP KUTU BOYAMA ÇALIŞMASINA BAŞLANDI.

129 İSPANYOLCA -EVCİL HAYVANLARIN İSİMLERİ ÖĞRENİLDİ
-HAFTANIN GÜNLERİ ŞARKISI SÖYLENDİ -EN SEVDİĞİM HAYVAN …………… KALIBI ÖĞRENİLDİ -VÜCUT BÖLÜMLERİ ÖĞRENİLDİ ÖĞRENİLEN ŞARKILAR -SONGS: DOS MANİTO, DİEZ DODİTOS Watch? V = v7mm8MC1MgY SONGS: LOS DİOS DO LA SEMANA SONGS: MİNİ DİSCO “CHU CHU VA” Watch? V = YrKLpBIaXO

130

131 I. DÖNEM PORTFOLYO TOPLANTIMIZ

132

133

134

135

136

137 MART AYI MİNİ PROGRAMI

138 “SAYILAR VE MATEMATİK” konumuza başlıyoruz.
03 “SAYILAR VE MATEMATİK” konumuza başlıyoruz. Nerelerde matematik kullanıyoruz? Sorusu ile günlük yaşamımızdaki matematiği keşfediyoruz. Okulumuzdaki tüm rakamları bularak ok işareti ile belirliyoruz. 04 “KAYIP SAYI” isimli oyun ile 1’den 20’ye kadar sayı sıralama çalışması yapıyoruz. Sayı terazisinde sayıların büyüklüğünü ve küçüklüğünü karşılaştırıyoruz. 05 Abaküs nedir? Öğreniyoruz. Abaküsü kullanarak ileri ve geri sayma çalışmaları yapıyoruz. “10 KÜÇÜK FARE” isimli hikayeyi dinliyoruz. 06 Zincirde kaç halka olduğunu tahmin ederek tahtaya yazıyoruz. Zincirleri sayarak bulduğumuz sonuç ile karşılaştırıyoruz. "İLK-ORTA-SON” kavramlarını zincir üzerinde öğreniyoruz. 07 Küme nedir? Öğreniyoruz. Kümenin dışında kalan nesneleri uygun kümelere yerleştiriyoruz. Sayı halısı üzerinde zıplayarak 2’şer 2’şer ritmik sayma çalışması yapıyoruz. CİTO 1.oturum çalışması yapılacaktır. 10 “En Sevdiğim Sayı” grafiği ile sınıfımızın en sevdiği sayıyı belirleyerek sanat etkinliği yapıyoruz. 5’er 5’er ritmik sayma çalışmaları yapıyoruz. “Sırtımdaki Sayı” isimli okuma-yazmaya hazırlık etkinliğini yapıyoruz. 11 Panoyu kullanarak 1’den 100’e kadar sayı sırlama çalışması yapıyoruz. 10’ar 10’ar ritmik sayma çalışmaları yapıyoruz. 6/B sınıfı velileri “İlkokul” dersimize izleyici olarak katılabilirler. Saat: 14:05-14:45 12 Deste ve Düzine kavramlarını sanat etkinliği yaparak öğreniyoruz. Bahçede “SEK SEK” oynuyoruz. “Matematik Dehası” isimli kitaptan çalışmalar yapıyoruz. 13 Artı, eksi ve eşittir işaretlerini öğrenerek sanat etkinliği yapıyoruz. Penguen kuklalarımıza balık kraker yedirerek toplama ve çıkarma çalışmaları yapıyoruz. 6/A sınıfı velileri “İlkokul” dersimize izleyici olarak katılabilirler. Saat: 10:50-11:30 14 “ÇILGIN SAYILAR PARTİSİ” ile sayılar ve matematik konumuzu tamamlıyoruz. 6/C ve 6/D sınıfı velileri “İlkokul” dersimize izleyici olarak katılabilirler. 6/C Saat: 13:25-14:05 6/D Saat:10:10-10:50 CİTO 2.oturum çalışması yapılacaktır. “AÇIK SINIF UYGULAMALARI” MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. SINIF ÖĞRETMENLERİNE BİLDİREREK İSTEDİĞİNİZ DERSE KATILABİLİRSİNİZ.

139 PYP GEZEGENİ PAYLAŞMAK “TOHUMLAR” konumuza başlıyoruz.
17 PYP GEZEGENİ PAYLAŞMAK “TOHUMLAR” konumuza başlıyoruz. Hafta boyu yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini biriktiriyoruz. Evden gelen tohumları inceleyerek sınıfımızda köşe oluşturuyoruz. 18 Bitkiler canlı mı? Cansız mı? Araştırmak için okulumuzun bahçesindeki bitkileri inceliyoruz. Bahçeden topladığımız yapraklarla sanat etkinliği yapıyoruz. 19 “Bitkinin Büyümesi” posterlerini inceliyoruz. Bitkinin bölümlerini öğreniyoruz. “AĞAÇ DİKELİM” isimli şarkıyı öğreniyoruz. 20 “BİTKİM BÜYÜYOR” isimli drama çalışmasını yapıyoruz. “Tohumun Büyüme Evreleri” sıralama çalışması yapıyoruz. “GÜL SULTAN İLE SARMAŞIK” isimli hikayeyi dinliyoruz. 21 “TOHUMUN YOLCULUĞU” isimli belgeseli izliyoruz. “Temel Dikkat -2-” isimli kitabımızdan çalışmalar yapıyoruz. CİTO 3.oturum çalışması yapılacaktır. “AİLE KATILIMI GÜNLERİ” MART TARİHLERİ ARASINDADIR. BELİRTİLEN TARİHLERDE ANNE-BABALAR İSTEDİĞİ BİR AKTİVİTEYLE ETKİNLİKLERE KATILABİLİR. (KİTAP OKUMA, MUTFAK ETKİNLİĞİ, MESLEK TANITIMI, HOBİ TANITIMI vb.) 24 Bu hafta “KÜTÜPHANELER HAFTASI” Okul kütüphanemize giderek etkinliklere katılıyoruz. Evimizde okuyup geri getirmek üzere kütüphanemizden birer hikaye kitabı alıyoruz. Bitki çimlendirme çalışmaları yaparak bitki günlüğümüze başlıyoruz. 25 Salata yaparak yiyebildiğimiz bitkileri öğreniyoruz. Yenilebilen yenilemeyen bitkiler grafiği oluşturuyoruz. “SEBZELER” isimli şarkıyı öğreniyoruz. 26 Tiyatro Alkış’ın “OYUNCAKLAR” isimli oyununu izliyoruz. Ücretsiz İSTEK’li günler, programı bugün başlıyor. Çevrenizde okulumuzla ilgilenen aileleri programa yönlendirebilirsiniz. Program doğumlu öğrenciler için geçerlidir. 27 Kağıt katlama tekniği ile çiçek yapıyoruz. “ÇİÇEK TOPLAMA” isimli müzikli oyun oynuyoruz. MART ayında doğan öğrencilerimizi doğum günlerini kutluyoruz. 28 “ORMAN HAFTASI’NI” kutluyoruz. “Florya Atatürk Ormanı’na” giderek ormanların yararları hakkında sohbet ediyoruz. “İKİ KAVGACI AĞAÇ” isimli hikayeyi dinliyoruz.

140 MART AYI AİLE KATILIMI

141 Çocuğunuzdan oyun hamuruyla 1-20 arası sayıları yapmasını isteyin. 05
03 Çocuğunuzdan evinizde üzerinde sayı olan nesne ve eşyaları bulmasını isteyin. 04 Çocuğunuzdan oyun hamuruyla 1-20 arası sayıları yapmasını isteyin. 05 Çocuğunuzla 20 adet nesneyi yan yana dizerek sıralayın. Nesneleri birer birer sayarak ileri ve geri sayma çalışmaları yapın. 06 Çocuğunuzla “kutuda kaç mandal var” isimli oyunu oynayın. Her seferinde farklı sayıda mandalı kutuya koyun ve çocuğunuzdan kaç mandal olduğunu tahmin etmesini isteyin. Daha sonra mandalları sayın ve tahminle çıkan sonucu karşılaştırın. 07 Çocuğunuzla 20 adet nesneyi(Nohut, makarna, fasulye vb.) ikişer ikişer gruplayın ve ikişer ritmik sayma çalışması yapın. 10 Çocuğunuzla oyuncaklarını beşer beşer gruplara ayırın. Kaç grup olduğunu sorun ve beşer ritmik sayma çalışması yapın. 11 Çocuğunuzla üzerinde rakamlarının olduğu kartlar hazırlayın ve onar ritmik sayma çalışması yapın. 12 Çocuğunuzla evinizde bulunan nesneleri (kürdan, mandal, çatal, kaşık vb.) 10’lu (deste) ve 12’li (düzine) gruplara ayırarak deste ve düzine kavramları üzerine çalışın. 13 Çocuğunuzla onun oyuncaklarını kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemleri yapın. Örneğin; 4 tane bebeğin vardı 3 tane daha bebek aldın. Kaç bebeğin oldu? 8 tane araban vardı 3 tanesi kırıldı. Kaç araban kaldı? Vb. 14 Çocuğunuzla ‘Çılgın Sayılar Partisindeki’ gözlemleri hakkında sohbet edin. Parti sırasında oynadığı ve hoşuna giden oyunu size anlatmasını isteyin ve birlikte oynayın.

142 17 Çocuğunuzla hafta boyunca yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini toplamaya başlayın. 18 Çocuğunuzla doğa yürüyüşü yapın. Mevsim değişikliği nedeniyle doğada olan değişiklikler hakkında sohbet edin. 19 Çocuğunuzdan bir bitki resmi yapmasını isteyin. Bitkinin bölümleri hakkında konuşun ve çocuğunuzdan yapmış olduğu bitki resmi üzerinde bölümleri göstermesini isteyin. 20 Çocuğunuzla evde bakabileceğiniz bir bitki alın ve bitkinin bakımı ile ilgili sorumluluğu çocuğunuza verin. 21 Çocuğunuzla hafta boyunca topladığınız meyve çekirdeklerinden hangisini toprağa ekmek istediğinize karar verin . Zaman içinde oluşacak değişiklikleri gözlemleyin. 24 Çocuğunuzla kitapların yararları hakkında sohbet edin. Bir kitap alarak çocuğunuza hediye edin. 25 Akşam yemeği için birlikte salata yapın. Salataya koyduğunuz bitkilerin isimleri ve yararları hakkında sohbet edin. 26 Çocuğunuzla ‘Oyuncaklar’ isimli tiyatro gösterisi hakkında sohbet edin. 27 Çocuğunuzla renkli kartonlara çiçek resimleri çizin ve keserek evinizin istediğiniz bir bölümünü süsleyin. 28 Çocuğunuzla ‘Florya Atatürk Ormanı’ gezisi hakkında sohbet edin. Ormanda gördüğü bitkilerin resmini yapmasını isteyin.


"OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları