Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ECTS /DS ÇALIŞMALARI ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2011 – 2012 ÖĞRETİM YILI GATA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ECTS /DS ÇALIŞMALARI ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2011 – 2012 ÖĞRETİM YILI GATA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ."— Sunum transkripti:

1 ECTS /DS ÇALIŞMALARI ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2011 – 2012 ÖĞRETİM YILI GATA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2 AVRUPA BİRLİĞİNDE ECTS/DS GELİŞİMLERİ AVRUPA BİRLİĞİNDE ECTS/DS GELİŞİMLERİ DİPLOMA EKİ VE ECTS DİPLOMA EKİ VE ECTS ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) ÖĞRENME ÇIKTISI ÖRNEKLERİ ÖĞRENME ÇIKTISI ÖRNEKLERİ İŞ YÜKÜ NEDİR İŞ YÜKÜ NEDİR İŞ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR İŞ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR İŞ YÜKÜ KONTROLÜ İŞ YÜKÜ KONTROLÜ ECTS/DS ÇALIŞMALARI

3 Avrupa’nın bütünleşme sürecinde, Avrupa’nın bütünleşme sürecinde, –bilgi çağına uygun bir toplum, –yeni hizmet alanları, –nitelikli işgücü, –yüksek yaşam kalitesi, –demokrasi için gelişme ve –rekabet gücü gibi eğitimle doğrudan ilişkili konular hep gündemde olmuştur. gibi eğitimle doğrudan ilişkili konular hep gündemde olmuştur. Prof. Dr. Mehmet A. KISAKÜREK Ankara Üniversitesi Ankara 2003

4 Avrupa ülkeleri, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi, çözümü kolay olmayan ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Avrupa ülkeleri, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi, çözümü kolay olmayan ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunların çözümünde, Bu sorunların çözümünde, Değişen durumlara uyum sağlayabilen, Değişen durumlara uyum sağlayabilen, Çeşitli becerilerle donanmış, Çeşitli becerilerle donanmış, Entelektüel alt yapısı olan, Entelektüel alt yapısı olan, Bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahip, Bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahip, Sürekli öğrenme isteği duyan Sürekli öğrenme isteği duyan bireylerin yetiştirilmesi ve eğitimi ayrı bir önem taşımaktadır. bireylerin yetiştirilmesi ve eğitimi ayrı bir önem taşımaktadır. Prof. Dr. Mehmet A. KISAKÜREK Ankara Üniversitesi Ankara 2003

5 Bütün bu nedenlerle, eğitim birliğin önem verdiği konulardan biri olmuştur. Bütün bu nedenlerle, eğitim birliğin önem verdiği konulardan biri olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak, eğitim, 7 Şubat 1992 tarihli Maastrich anlaşma- sının 126’ncı ve 127’nci maddelerinde yer almış ve AB’nin öncelikli gündem konusu olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak, eğitim, 7 Şubat 1992 tarihli Maastrich anlaşma- sının 126’ncı ve 127’nci maddelerinde yer almış ve AB’nin öncelikli gündem konusu olmuştur.

6

7 Avrupa Birliği, bu önemli ve öncelikli gündem konusunu hayata geçirmek için SOCRATES programını başlatmıştır. Avrupa Birliği, bu önemli ve öncelikli gündem konusunu hayata geçirmek için SOCRATES programını başlatmıştır.

8 Avrupa’nın Eğitim Programı olarak uygulamaya konulan Socrates’in temel amacı, Avrupa bilgisi oluşturmak Avrupa bilgisi oluşturmak Yüzyılın büyük zorluklarına karşı daha iyi tepki ve cevap vermek ve hayat boyu öğrenmeyi sağlamak, Yüzyılın büyük zorluklarına karşı daha iyi tepki ve cevap vermek ve hayat boyu öğrenmeyi sağlamak, Herkes için eğitimi teşvik etmek ve herkes için kabul edilen beceri ve niteliklerin kazanılmasına yardımcı olmak Herkes için eğitimi teşvik etmek ve herkes için kabul edilen beceri ve niteliklerin kazanılmasına yardımcı olmak şeklinde ifade edilmiştir.

9 Socrates ÇALIŞMALARIYLA Socrates ÇALIŞMALARIYLA

10

11 ERASMUS, şu etkinlikleri desteklemektedir: Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, Eğitim Programlarının geliştirilmesi için ortak çalışmalar ve projeler, Eğitim Programlarının geliştirilmesi için ortak çalışmalar ve projeler, Bu çalışmalar ve projelerden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılması ve hayata geçirilmesi, Bu çalışmalar ve projelerden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılması ve hayata geçirilmesi,

12 Avrupa ölçeğinde fakülteler ve bilim dallarına ait bilgi ağlarının oluşturulması, Avrupa ölçeğinde fakülteler ve bilim dallarına ait bilgi ağlarının oluşturulması, Dil kursları ve yoğunlaştırılmış program- lar, Dil kursları ve yoğunlaştırılmış program- lar, Avrupa Kredi Transfer Sistemi çalışmalarına destek (ECTS), Avrupa Kredi Transfer Sistemi çalışmalarına destek (ECTS), Karşılıklı bilimsel ziyaretler, Karşılıklı bilimsel ziyaretler, Master ve Doktora programları, Master ve Doktora programları, Yaz okulları Yaz okulları

13 Erasmus, 28 ülkeyi kapsamaktadır. Erasmus, 28 ülkeyi kapsamaktadır. Bunlar Avrupa Topluluğuna üye 15 ülke; 3 EFTA ülkesi (İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) ve Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Latvia, Litvanya, Slovenya’dır. Bunlar Avrupa Topluluğuna üye 15 ülke; 3 EFTA ülkesi (İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) ve Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Latvia, Litvanya, Slovenya’dır. Malta, Kıbrıs, ve Türkiye’nin programa katılmaları kabul edilmiştir. Malta, Kıbrıs, ve Türkiye’nin programa katılmaları kabul edilmiştir.

14

15 Yüksek öğretim, Yüksek nitelikli insan kaynaklarının oluşturulmasında, Yüksek nitelikli insan kaynaklarının oluşturulmasında, Bilimsel buluşlar yoluyla ortaya çıkan gelişmiş bilginin paylaşılmasında, Bilimsel buluşlar yoluyla ortaya çıkan gelişmiş bilginin paylaşılmasında, Artan ihtiyaçlar karşısında yeni beceri ve yeterliklerin sürekli geliştirilme- sinde ve Artan ihtiyaçlar karşısında yeni beceri ve yeterliklerin sürekli geliştirilme- sinde ve Gelecek nesillerin Avrupa çerçevesi içinde yetiştirilmesinde Gelecek nesillerin Avrupa çerçevesi içinde yetiştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

16 Bu noktadan hareketle, başlangıçta, yüksek- öğretim sisteminde gerçekleştirilecek dört önemli ortak konu saptanmıştır. Bunlar, 1.Genelleştirilmiş bir Avrupa kredi sistemi, 2.Diplomalar için ortak bir yapının belirlenmesi, 3.Kalite kontrolü ve değerlendirilmesi, 4.Yeni öğrenme olanaklarının hizmete sunulması.

17 19 Haziran 1999'da Avrupa'daki 29 ülkenin Eğitim Bakanları, Bologna Deklarasyonu'nu imzalamışlardır. 19 Haziran 1999'da Avrupa'daki 29 ülkenin Eğitim Bakanları, Bologna Deklarasyonu'nu imzalamışlardır. Düzenli, kararlı, ve demokratik bir toplum yapısının güçlendirilebilmesi için eğitimin ve eğitimde işbirliğinin önemi gibi herkesçe kabul edilen düşüncelerle imzalanan Bologna Deklarasyonunda, şu konular amaçlanmıştır: Düzenli, kararlı, ve demokratik bir toplum yapısının güçlendirilebilmesi için eğitimin ve eğitimde işbirliğinin önemi gibi herkesçe kabul edilen düşüncelerle imzalanan Bologna Deklarasyonunda, şu konular amaçlanmıştır:

18 Diploma Eki’nin (Diploma Supplement) uygulanmaya başlamasıyla üniversiteler arasında ortak bir genel yapının oluşturulması; Diploma Eki’nin (Diploma Supplement) uygulanmaya başlamasıyla üniversiteler arasında ortak bir genel yapının oluşturulması; 3 yıldan az süreli olmayan lisans ile yüksek lisans derecelerinin tüm Avrupa ülkelerinde tanınması; 3 yıldan az süreli olmayan lisans ile yüksek lisans derecelerinin tüm Avrupa ülkelerinde tanınması;

19 Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (ECTS) Avrupa geneline yaygınlaştırılması yanında, yaşam boyu öğrenmede Avrupa boyutuna vurgunun güçlendirilmesi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (ECTS) Avrupa geneline yaygınlaştırılması yanında, yaşam boyu öğrenmede Avrupa boyutuna vurgunun güçlendirilmesi,

20 Yükseköğretim alanında, kalite güvencesinin Avrupa boyutunun oluşturulması; Yükseköğretim alanında, kalite güvencesinin Avrupa boyutunun oluşturulması; Tam hareketliliğin sağlanabilmesi için diğer engellerin ortadan kaldırılması Tam hareketliliğin sağlanabilmesi için diğer engellerin ortadan kaldırılması

21

22 Çeşitli etkinliklerin yanı sıra, yüksek öğretim kurumlarının yöneticilerinin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin değişimlerinin desteklendiği ERASMUS tüm yüksek öğretim kurum ve kademeleri ile çeşitli disiplinlere açık bir programdır. Çeşitli etkinliklerin yanı sıra, yüksek öğretim kurumlarının yöneticilerinin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin değişimlerinin desteklendiği ERASMUS tüm yüksek öğretim kurum ve kademeleri ile çeşitli disiplinlere açık bir programdır. Erasmus, yükseköğretim programlarında “Avrupa Boyutunu” geliştirmeye yönelik ve işbirliğine dayanan bir program olduğu için, özellikle öğrenci mübadelesini amaçlamaktadır. Erasmus, yükseköğretim programlarında “Avrupa Boyutunu” geliştirmeye yönelik ve işbirliğine dayanan bir program olduğu için, özellikle öğrenci mübadelesini amaçlamaktadır.

23 Öğrencileri Avrupa’ya getirmek, Avrupa’yı tüm öğrencilere götürmek” ERASMUS’un sloganıdır. Öğrencileri Avrupa’ya getirmek, Avrupa’yı tüm öğrencilere götürmek” ERASMUS’un sloganıdır. Bu nedenle de, program içinde öğrenci hareketliliği büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle de, program içinde öğrenci hareketliliği büyük bir öneme sahiptir.

24 Ancak, Avrupa’daki öğrenci hareketliliğinin giderek artması sonucunda, öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafın- dan tanınması büyük bir sorun haline gelmiştir. Ancak, Avrupa’daki öğrenci hareketliliğinin giderek artması sonucunda, öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafın- dan tanınması büyük bir sorun haline gelmiştir.

25 Ayrıca, Avrupa’daki çeşitli kurum ve kuruluşlar, diploma ve derecelerin tanınması yolunda çalışmalar yapmaktadır. Bunlar ; Avrupa Birliği Avrupa Birliği Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi UNESCO’nun Avrupa Bölgesi (CEPES- European Centre for Higher Education) UNESCO’nun Avrupa Bölgesi (CEPES- European Centre for Higher Education) İskandinav Bakanlar Konseyi (Nordic Council of Ministers) ‘dir. İskandinav Bakanlar Konseyi (Nordic Council of Ministers) ‘dir.

26 Avrupa Bölgesinde, diploma ve derecelerin tanınması doğrultusunda bilgi alışverişi yapan ve konuyla ilgili doküman hazırlayan iki çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından desteklenen ENIC Network (European Network of National Information Centers on Academic Recognition and Mobility) Bunlar, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından desteklenen ENIC Network (European Network of National Information Centers on Academic Recognition and Mobility) Avrupa Birliği tarafından desteklenen NARIC Network (Network of National Academic Recognition Information Centers) ’ dir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen NARIC Network (Network of National Academic Recognition Information Centers) ’ dir.

27 Son olarak, Avrupa Komisyonu, akademik hareketlilikte kolaylık sağlamak amacıyla Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (ECTS-European Credit Transfer System) geliştirmiştir. Son olarak, Avrupa Komisyonu, akademik hareketlilikte kolaylık sağlamak amacıyla Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (ECTS-European Credit Transfer System) geliştirmiştir.

28 Avrupa Birliği Komisyonu kararı uyarınca, Avrupa Birliği üyesi ya da aday bir ülkede, Avrupa Birliği Eğitim Programlarının başlatılabilmesi için, Ulusal Ajans olarak adlandırılan bir teşkilatın kurulması gerekmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu kararı uyarınca, Avrupa Birliği üyesi ya da aday bir ülkede, Avrupa Birliği Eğitim Programlarının başlatılabilmesi için, Ulusal Ajans olarak adlandırılan bir teşkilatın kurulması gerekmektedir.

29 Ulusal Ajanslar, katılımcı ülkelerin, AB eğitim ve gençlik programlarından yararlanmayı sağlamak üzere ülke içinde kurdukları ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine eden uygulama birimleridir. Ulusal Ajanslar, katılımcı ülkelerin, AB eğitim ve gençlik programlarından yararlanmayı sağlamak üzere ülke içinde kurdukları ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine eden uygulama birimleridir.

30 Ülkemizin, 1999 yılında yapılan Helsinki zirvesinin ardından, Avrupa Birliği'ne aday ülke konumuna gelmesiyle, AB programlarından yararlanma hakkı doğmuştur. Ülkemizin, 1999 yılında yapılan Helsinki zirvesinin ardından, Avrupa Birliği'ne aday ülke konumuna gelmesiyle, AB programlarından yararlanma hakkı doğmuştur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye’de başlatılması ve yürütülmesi amacıyla, Ulusal Ajansın görevlerini yerine getirmek üzere, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye’de başlatılması ve yürütülmesi amacıyla, Ulusal Ajansın görevlerini yerine getirmek üzere, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığı kurulmuştur.

31

32 ERASMUS yeniden yapılandırılmış Avrupa Yükseköğretim alanında öğrenci hareketliliğine büyük öneme vermektedir.. ERASMUS yeniden yapılandırılmış Avrupa Yükseköğretim alanında öğrenci hareketliliğine büyük öneme vermektedir.. Ancak Avrupa Yükseköğretim sistemindeki bazı farklılıklar, öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması için bazı düzenlemeleri gerektirmektedir. Ancak Avrupa Yükseköğretim sistemindeki bazı farklılıklar, öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması için bazı düzenlemeleri gerektirmektedir.

33 ECTS’Yİ GEREKLİ KILAN NEDEN Farklılıklar

34 Yükseköğretime giriş sistemlerindeki farklılıklar, Yükseköğretime giriş sistemlerindeki farklılıklar, Programlarda, akademik takvimler (derslerin yıllık veya dönemlik olması), derslerin nitelikleri (zorunlu veya seçmeli olması) ve değerlendirme yöntemleri (sürekli değerlendirme veya yıl sonunda tek değerlendirme) arasında farklılıklar olması, Programlarda, akademik takvimler (derslerin yıllık veya dönemlik olması), derslerin nitelikleri (zorunlu veya seçmeli olması) ve değerlendirme yöntemleri (sürekli değerlendirme veya yıl sonunda tek değerlendirme) arasında farklılıklar olması, Eğitim programlarının yapısı, süresi ve verilen diplomaların türleri arasında farklılıklar olması. Eğitim programlarının yapısı, süresi ve verilen diplomaların türleri arasında farklılıklar olması.

35 Ülkelerin yükseköğretim sistem- lerindeki yapısal farklılıklar olması Ülkelerin yükseköğretim sistem- lerindeki yapısal farklılıklar olması

36 Kullanılan terminolojide farklılıklar olması (Derece yapılarındaki farklılıklar gibi) Kullanılan terminolojide farklılıklar olması (Derece yapılarındaki farklılıklar gibi) Bazı yükseköğretim sistemlerinin bir alanda genel eğitim vermeye yönelik olmasına karşın bazılarının ilk yıllardan itibaren derinleşmeye yönelmeleri, Bazı yükseköğretim sistemlerinin bir alanda genel eğitim vermeye yönelik olmasına karşın bazılarının ilk yıllardan itibaren derinleşmeye yönelmeleri, Ulusal yükseköğretim sistemlerindeki çeşitlilikler Ulusal yükseköğretim sistemlerindeki çeşitlilikler bunlara örnek olarak sayılabilir.

37 Bu yapılar içinde, öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Bu yapılar içinde, öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System – ECTS) geliştirilmiştir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System – ECTS) geliştirilmiştir.

38 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

39 Bu sistemde, akademik dönemler (yarıyıllar) kredilendirilmektedir. Bu sistemde, akademik dönemler (yarıyıllar) kredilendirilmektedir. Uygulamada, bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik eğitime ise 30 kredi verilmektedir. Uygulamada, bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik eğitime ise 30 kredi verilmektedir.

40 ECTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik kısım, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eden bir değerdir. ECTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik kısım, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eden bir değerdir. Bu değer, her dersin, bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlaması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının göstergesidir. Bu değer, her dersin, bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlaması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının göstergesidir.

41 ECTS çerçevesinde yurtdışında öğrenim gören öğrenciler sadece bir süre için değil, istedikleri takdirde programlarını tamamlayana kadar gitmiş oldukları yükseköğretim kurumunda kalabilmektedir. ECTS çerçevesinde yurtdışında öğrenim gören öğrenciler sadece bir süre için değil, istedikleri takdirde programlarını tamamlayana kadar gitmiş oldukları yükseköğretim kurumunda kalabilmektedir. Ayrıca, dileyen öğrenciler, üçüncü bir yükseköğretim kurumuna da yatay geçiş yapabilmektedir. Bu tür taleplerin kabul edilip edilmemesi, diploma alma veya yatay geçiş koşullarının belirlenmesi, ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir. Ayrıca, dileyen öğrenciler, üçüncü bir yükseköğretim kurumuna da yatay geçiş yapabilmektedir. Bu tür taleplerin kabul edilip edilmemesi, diploma alma veya yatay geçiş koşullarının belirlenmesi, ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir.

42 Yükseköğretim kurumları, misafir öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir. Yükseköğretim kurumları, misafir öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir. Kurumlar, mevcut ders yapılarında ve değerlendirme yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın, kendi öğrencileri tarafından alınan derslerin ve sınavların tümünü misafir öğrenciler için de uygulamaktadır. Kurumlar, mevcut ders yapılarında ve değerlendirme yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın, kendi öğrencileri tarafından alınan derslerin ve sınavların tümünü misafir öğrenciler için de uygulamaktadır.

43 ECTS KREDİSİ VERİLECEK DERSLER Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne ECTS kredisi verilmelidir. Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne ECTS kredisi verilmelidir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da ECTS kredisi verilmelidir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da ECTS kredisi verilmelidir.

44 ECTS KREDİSİ İLE DERS SAATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ECTS KREDİSİ İLE DERS SAATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ECTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. ECTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. Ders saati, eğer bir ders teorik olarak yapılıyorsa, iş yüküyle ve dolayısıyla ECTS kredisiyle doğrudan ilişkilidir. Ders saati, eğer bir ders teorik olarak yapılıyorsa, iş yüküyle ve dolayısıyla ECTS kredisiyle doğrudan ilişkilidir.

45 45 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 2/3 aşamalı yükseköğretim sistemi (Lisans, Master ve Doktora) 2. Ortak bir kredi sistemi (AKTS-ECTS) 3. Öğrenci/Öğretim üyesi Hareketliliği 4. Kalite güvencesi konusunda işbirliği 5. Yükseköğrenimde Avrupa boyutu 6. Yaşam boyu öğrenim 7. Öğrencilerin süreçlere katılımı 8. Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA-EHEA) oluşturulması 9. Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması 10. Bu çalışmaların 2010 yılına kadar tamamlanması ve EHEA ‘nın oluşturulması BOLOGNA SÜRECİ (Çalışma Konuları) 1999 2010

46 46 Yeterlikler Çerçevesi Kalite Güvencesi Eğitim Planı Tasarlama Öğrenme Çıktıları Öğrenci iş yükü Tanınma Öğrenme çıktıları Öğrenci iş yükü Derecelerin karşılaştırılabilirliği (I, II, III) Öğrenim dönemleri Ortak dereceler AKTS(ECTS) Özet olarak Bologna Süreci

47 47 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlikler Çerçevesi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Sektörel Yeterlikler Program Yeterlikleri Öğrenme Çıktıları ve Yetkinlikler

48 Düzeyler Diploma Profil Düzey Tanımlayıcıları Öğrenme Çıktıları Öğrenci iş Yükü Krediler(AKTS) Yeterlikler Çerçevesi Ana Unsurları: YETERLİKLER ÇERÇEVESİ Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVESİ

49 Yeterlikler- Kalite Güvencesi ilişkisi YETERLİKLER YETERLİKLER X meslek unvanını verecek öğretim programı için hangi bilgi, beceri ve yetkinlikler? X meslek unvanını verecek öğretim programı için hangi bilgi, beceri ve yetkinlikler? KALİTE GÜVENCESİ KALİTE GÜVENCESİ o Bu yeterlikler nasıl saptanacaklar? o Yükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? o Ne kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? o Nasıl sürekli iyileştirilecekler? Ulusal Yeterlikler Çerçevesinin Sektörel Yeterlikleri İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri

50 ÖĞRENME ÇIKTILARI (Learning Outcomes) Öğrenme çıktıları, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından, başarılı olmuş bir öğrencinin ne bileceğini, ne bileceğini, ne anlayabileceğini ne anlayabileceğini ne yapabileceğini ne yapabileceğini ifade eden yetkinliklerdir. Öğrenme çıktıları, öğretenin amacından ziyade öğrenenin başarısı ile ilgilidir. Bu nedenle dersin amaçları ile öğrenim çıktıları aynı değildir.

51 51 (European Credit Transfer and Accumulation System-ECTS) Kredi Aktarım ve Biriktirme Sistemi Başlangıçta öğrencilerin çeşitli yükseköğretim kurumlarından almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yüksek öğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere kredi aktarım sistemi olarak geliştirilmesine karşın, aynı ülkenin yüksek öğretim kurumları arasında da kredi biriktirme sistemi olarak uygulanmaktadır. 1 AKTS/ECTS = 25-30 çalışma saati Bir akademik yılda 60 ECTS 25X60 veya 30X60= 1500-1800 saat/yıl (Öğrenci iş Yükü) AKTS / ECTS

52 Avrupa’da Yüksek Öğretim Yapılarının Ayarlanması (Tuning Projesi) ‘Tuning Educational Structures in Europe’ ‘Tuning Educational Structures in Europe’ 2000’de başladı gelişerek devam ediyor ( 3. dönemi tamamlandı).. 2000’de başladı gelişerek devam ediyor ( 3. dönemi tamamlandı).. Projenin amacı: Değişik disiplinlerde, lisans+yüksek lisans programları için Projenin amacı: Değişik disiplinlerde, lisans+yüksek lisans programları için - genel ve - ilgili alana özgün yetkinliklerin belirlenmesi. Projenin İlkesi: Ülkelerdeki farklı eğitim yapıları ve programların çeşitliliği ve otonomileri göz önüne alınarak uyumlu hale getirilmesi. Projenin İlkesi: Ülkelerdeki farklı eğitim yapıları ve programların çeşitliliği ve otonomileri göz önüne alınarak uyumlu hale getirilmesi.

53 Program Tasarımı ve Planlaması İçin Tuning Yaklaşımı Tuning Yaklaşımının Özellikleri: Öğrenci merkezli, öğrenme çıktıları odaklı eğitim programı hazırlanması. Öğrenci merkezli, öğrenme çıktıları odaklı eğitim programı hazırlanması. Akademik ve mesleki profillerin tanımlanması. Akademik ve mesleki profillerin tanımlanması. Öğrenme çıktılarının tanımlanması. Öğrenme çıktılarının tanımlanması. Genel ve alana özel yetkinliklere odaklanılması ve bunların belirlenmesi. Genel ve alana özel yetkinliklere odaklanılması ve bunların belirlenmesi.

54 Sonuç Avrupa Yeterlikler Çerçevesi - Ulusal Yeterlikler Çerçevesi - Ulusal Yeterlikler Çerçevesi - Sektörel Yeterlikler - Sektörel Yeterlikler - Program Yeterlikleri - Program Yeterlikleri - Ders/ modül/komite Öğrenme Çıktıları - Ders/ modül/komite Öğrenme Çıktıları (çalışmanın önemi: sadece tanımlamak değil, uygulamak) (çalışmanın önemi: sadece tanımlamak değil, uygulamak) - Öğrenme çıktıları ölçülebilir olmalıdır. - Öğrenme çıktıları ölçülebilir olmalıdır. Her Eğitim-Öğretim Aktivitesinin içeriğinin, değerlendirilmesinin gözden geçirilmesi, Her Eğitim-Öğretim Aktivitesinin içeriğinin, değerlendirilmesinin gözden geçirilmesi, Öğrenci iş yükü (AKTS)nün temel alınması. Öğrenci iş yükü (AKTS)nün temel alınması.

55 Bologna sürecindeAvrupa’da ortaya konan reform paketinin temel unsurlarından biriortak kredi sistemi’nin kullanılmasıdır. Bologna sürecinde Avrupa’da ortaya konan reform paketinin temel unsurlarından biri ortak kredi sistemi’nin kullanılmasıdır. (AKTS / DE) ise, Kurumun uluslar arası düzeyde tanınırlığı, Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde programa devamlarında kolaylık, Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlaması açısından önemlidir. Diploma Eki ve ECTS

56 Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlanabilmesi DE’nin verilmesine bağlıdır. Bunun ön koşulu ise ECTS çalışmalarının tamamlanmasıdır. Diploma Eki

57 ECTS Kredisi ECTS kredisi, hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir. Öğrenci iş yükü  Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir Pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders içi ve ders saati dışında dersle ilgili yapılan tüm çalışmaları kapsar.

58 Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında; ECTS kredisi ECTS kredisi Öğrenme çıktıları Öğrenme çıktıları Öğrenme ve öğretme yöntemleri ve Öğrenme ve öğretme yöntemleri ve değerlendirme teknikleri birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir. değerlendirme teknikleri birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir. (Tuning Educational Structures in Europe) ECTS Kredisi

59 ECTS’de, 30 kredi  1 sömestre, 30 kredi  1 sömestre, 60 kredi  1 yıllık iş yüküne, 60 kredi  1 yıllık iş yüküne, Bir sömestre 900 saat, Bir sömestre 900 saat, Bir yıl 1800 saate, 1 kredi = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir! Bir yıl 1800 saate, 1 kredi = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir! ECTS Kredisi

60 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NEDİR? Bir öğrenme sürecinin sonunda (bir ders/bir modül sonu vb.) öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlar, Bir öğrenme sürecinin sonunda (bir ders/bir modül sonu vb.) öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlar, Bir dersi ya da modülü tamamlayan öğrencilerden beklenenler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) Bir dersi ya da modülü tamamlayan öğrencilerden beklenenler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler setidir Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler setidir ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

61 NEDEN ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ? Öğrenme çıktısı Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır. Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır. Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza yardım eder. Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza yardım eder. Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?) olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter. Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?) olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter. Bu nedenle dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı anlama gelmez Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda ipuçları verir. Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda ipuçları verir. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

62 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ ve KREDİLER Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşılması ve öğrencinin başarılı olması durumunda dersin/modülün kredisi kazanılır Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşılması ve öğrencinin başarılı olması durumunda dersin/modülün kredisi kazanılır ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

63 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ ve DÜZEY Düzey: Öğrenmenin ve öğrencinin gereksinimleri,karmaşıklığı ve derinliğinin ifadesidir Farklı düzeylerde, başka bir anlatımla, öğrencinin ön koşul davranışlarına göre geliştirilmelidir. –Basitten karmaşığa, –Kolaydan zora, –Somuttan soyuta ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

64 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ VE DEĞERLENDİRME Hedeflere ulaşılması ile ilgili bilginin elde edilmesinde ölçme/değerlendirme teknikleri çok önemlidir. Hedeflere ulaşılması ile ilgili bilginin elde edilmesinde ölçme/değerlendirme teknikleri çok önemlidir. Hedefe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ölçme/değerlendirme teknikleri seçilmelidir. Hedefe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ölçme/değerlendirme teknikleri seçilmelidir. Ör. Öğrenme çıktılarımızdan biri diş kanal tedavisi becerisi ise, öğrencimizin bu beceriyi kazanıp kazanmadığını teorik bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test ile ölçemeyiz. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

65 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Özellikleri Ulaşılabilir olmalıdır (Öngörülen düzey için ve zamanda) Ulaşılabilir olmalıdır (Öngörülen düzey için ve zamanda) Genel olmalıdır (spesifik olursa öğrenme çıktılarının sayısı artar, gerçekçi olmaz) Genel olmalıdır (spesifik olursa öğrenme çıktılarının sayısı artar, gerçekçi olmaz) Bir ders ya da modul için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır. Bir ders ya da modul için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır. Herkes için anlaşılır olmalıdır. Herkes için anlaşılır olmalıdır.

66 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Özellikleri Öğrenci için kazanımın önemini vurgulamalıdır. Öğrenci için kazanımın önemini vurgulamalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına uzanacaksa ) belirtilmelidir (mesleki etik, yaşam boyu öğrenme vb.). Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına uzanacaksa ) belirtilmelidir (mesleki etik, yaşam boyu öğrenme vb.). Dersin seviyesine uygun olmalıdır. Dersin seviyesine uygun olmalıdır.

67 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisi’ne dayandırılmıştır. Bilişsel, Bilişsel, Psiko-motor ve Psiko-motor ve Duyuşsal alanların yanı sıra Duyuşsal alanların yanı sıra Anahtar becerilere de yer verilir. Anahtar becerilere de yer verilir. Anahtar Beceriler yaşam boyu öğrenme becerileri olarak da isimlendirilir. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

68 Yazarken : Bir ders düzeyinde başlamalısınız. Bir ders düzeyinde başlamalısınız. Öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeleri “bilişsel, psiko- motor, duyuşsal ya da anahtar becerilere göre sınırlandırmanız gereklidir. Öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeleri “bilişsel, psiko- motor, duyuşsal ya da anahtar becerilere göre sınırlandırmanız gereklidir. “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” sorusunu kendinize sorun; cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir. “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” sorusunu kendinize sorun; cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir.

69 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) Yazarken : Öğrenme çıktılarını belirledikten sonra Öğrenme - öğretme yöntemini seçin. Öğrenme - öğretme yöntemini seçin. Ölçme/değerlendirme tekniklerini belirleyin. Ölçme/değerlendirme tekniklerini belirleyin. Seçtiğiniz ölçme tekniklerinin hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını gösterdiğinden emin olun. Seçtiğiniz ölçme tekniklerinin hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını gösterdiğinden emin olun.

70

71 İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR? İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR? Öğrencinin dersle ilgili olarak yaptığı tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar, başka bir deyişle ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm çalışmalardır. Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir.

72 İŞ YÜKÜ TAHMİNİNDE 4 ADIM Modül/Ders ünitesinin ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi, Modül/Ders ünitesinin ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi, İş yükünün tahmin edilmesi, İş yükünün tahmin edilmesi, Öğrenci anketleriyle iş yükünün kontrolü, Öğrenci anketleriyle iş yükünün kontrolü, İş yükü ve/veya eğitimsel etkinliklerin ayarlanması, düzenlenmesi. İş yükü ve/veya eğitimsel etkinliklerin ayarlanması, düzenlenmesi.

73 Öğretim elemanının tahmini olarak hesapladığı bu iş yükü, öğrencilere de sorularak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalıdır.

74 AKTS Kredisi Nedir? Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir. Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.

75 Kademelere göre AKTS Kredileri Kısa Kademe (Ön Lisans) 120 AKTS Birinci Kademe (Lisans) 180-240 AKTS İkinci Kademe ( Yüksek Lisans) 90-120 AKTS Üçüncü Kademe (Doktora) 180-240 AKTS Bir akademik yıl 60 AKTS

76 Öğrenci iş yükü iş yükü Teorik (ders saati) Seminerler Alan çalışmaları Sınavlar Projeler Uygulama (Lab. Atölye ) Ödevler Sözlü sunum Bireysel çalışmalar İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

77 Programın amaçlarına göre belirlenmiş öğrenim çıktılarına ulaşmak için gerekli öğrenci iş yüküne dayalı bir sistem Öğrencinin ders içi ve ders dışındaki aktivitelere harcadığı süredir. İş Yükünü Etkileyen Faktörler : – Hedeflenen öğrenme çıktıları, – Seçilen öğrenme ve öğretme yöntemleri – Seçilen ölçme/değerlendirme yöntemleri – Ders programının yapısı ve tutarlılığı – Öğrencinin yeteneği ve çabası – Öğrenim süresi

78 1.Dersinizde hangi program çıktılarını kazandırmayı düşünüyorsunuz? 2.Dersinizin öğrenme çıktıları nelerdir? 3.Dersinizde hangi öğrenim aktiviteleri mevcut? 4.Öğrenme çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorsunuz? 5.Bu öğrenme çıktılarını kazandırabilmek için tahmin edilen çalışma süresi nedir? İŞ YÜKÜ TAHMİNİ

79 AKTS Kredisinin Hesaplanması:  AB bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak, bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse 40 saat çalışması gerektiğini öne sürerek 1 AKTS’nin saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışmıştır.

80 Öğretim programındaki dersleri AKTS’ye göre tasarlarken veya yenilerken öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı hesaplayarak öğrenci iş yükünü yeniden tanımlıyoruz Bir akademik yılda 60 AKTS 1500-1800 saat/yıl 5x8=40 saat/hafta 1500/40 – 1800/40 (37,5 – 45 hafta/yıl) 1 AKTS = 25-30 çalışma saati

81 Örneğin: 3 kredilik bir ders: öğrencinin kendi kendine çalışma saati de haftada ortalama 5 saat olarak belirlenmiştir: Ders için: (14 hafta) x (3 saat) = 42 Saat (öğrencinin derste geçirdiği zaman) (14 hafta) x (ortalama 5 saat) = 70 Saat (öğrencinin ders dışında harcadığı zaman) TOPLAM = 112 saat TOPLAM = 112 saat 1 AKTS = 25 Saat 1 AKTS = 25 Saat Bu dersin AKTS dersi kredisi: (112 saat/25 AKTS) = 4,48 ~ 5 ECTS olarak hesaplanabilir.

82 Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler.

83 Örnek Haftada 3 saatlik ders, 3x14=42 saat ders, 2 saat ders sonrası, 1 saat ders öncesi hazırlık: 3x14=42 saat 12 saat sınav hazırlığı : 12 saat 6 ödev 1’er saat : 6x1=6 saat 1 sunum için: 10 saat kütüphane araştırması + 5 saat slayt hazırlama + 3 saat sunuma hazırlanma : 18 saat 42+42+12+6+18= 122 saat / 25 = 4,88 yaklaşık 5 AKTS kredisi

84


"ECTS /DS ÇALIŞMALARI ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2011 – 2012 ÖĞRETİM YILI GATA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları