Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başlarken… Üst düzey zihinsel işlevler ve performans için; –nasıl bir eğitim ve –öğrenme/ öğretme ortamı gerekir? Sinir bilimlerinin bu sorulara verdiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başlarken… Üst düzey zihinsel işlevler ve performans için; –nasıl bir eğitim ve –öğrenme/ öğretme ortamı gerekir? Sinir bilimlerinin bu sorulara verdiği."— Sunum transkripti:

1 Başlarken… Üst düzey zihinsel işlevler ve performans için; –nasıl bir eğitim ve –öğrenme/ öğretme ortamı gerekir? Sinir bilimlerinin bu sorulara verdiği cevaplar?

2 Dikkat… Birisi bir gün Zen ustası Ikkyu’ya sorar: “Usta, bana bilgeliğin kurallarını söyler misiniz?” Usta, “Dikkat” der. “Hepsi bu mu? diye sorar adam. “Başka bir şey yok mu?” Usta bu kez “Dikkat, Dikkat” diye aynı kelimeyi iki defa tekrarlar. “Evet ama” der adam “ben bunda bir derinlik ve gizem göremiyorum” Bunun üzerine Ikkyu’u üç defa aynı kelimeyi söyleyince adam biraz da kızarak,“ dikkat kelimesinin nedir anlamı Allah aşkına” diye söylenir. Usta sakince cevaplar: “Dikkatin anlamı dikkattir” NASIL BİR DİKKAT? NASIL SAĞLANIR??

3 Nasıl bir dikkat… Nasıl sağlanır… Seçici dikkat Mutlak dikkat Kontrollü/ yapılandırılmış dikkat Teyakkuz/ tetikte olma, alarm Endişe, korku vs’nin eşlik ettiği dikkat Aşırı hassaslaşmış, “hypersensitive” dikkat Yıkıcı dikkat, kapatan, kendi içine kapanan dikkat Yapıcı dikkat, açıcı dikkat Spontan dikkat Arı/ duru dikkat, dinginlik, zindelik hali

4 Tarihi Süreçte Öğrenme: Üç kuşak öğrenme I. KUŞAK2. KUŞAK3. KUŞAK DAVRANIŞCI YAKLAŞIM 1960-70’lere kadar BİLİŞSEL Y. 1950-60’ler sonrası YAPILANDIRMACI Y. (1980-90’lar sonrası) Bilişsel, duyuşsal ve metabilişsel süreçler Çevre-birey arasındaki ilişki: “İnteraksiyon” Davranış değişikliği Çevre-birey arasındaki ilişki: “tek yönlü, pasif” Karmaşıklık Bağlamsallık ve Sosyokültürel vurgu Bireysellik Çevre-birey arasındaki ilişki: “Transaksiyon” BİLİŞSEL ŞEMALAR (Cognitive Schemata) ZİHİNSEL ÖRÜNTÜLER (Mental patterns)

5 Yeni bir paradigma arayışı: Karmaşık sistemler ve eğitim Eğitimde 3C yaklaşımı : –Karmaşıklık (complexity) –Bağlamsallık (contextuality) –Yapılandırmacılık (constructivism) ÖĞRENME yerine GELİŞİM (“becoming” & “developing”, not “learning”)

6 Karmaşık Sistemler ve Sinirbilim: Çevre, insan ve eğitim Karmaşık uyarlanabilen sistemler (complex adaptive systems) –Karmaşık birer sistem olarak, eğitim ve eğitim programları öğrenen ve öğrenme ortamı Karmaşık sistemler: –Değişime ve dönüşüme açık, sınırları geçişli, –kendi kendini organize eden, –karşılıklı etkileşim ve dönüşümlerle oluşan –daha esnek ve dinamik örüntüler VE –Geribildirimlerle düzenlenen doğrusal olmayan, ilişkiler Sistemler arası etkileşimin şekli ve yönü: Transaksiyon (karşılıklı etkileşim ve dönüşüm)

7 Karmaşık Sistemler ve Beyin/ Zihin Temelli Öğrenme Ana problemi –Beyinle uyumlu veya beyinle çelişen eğitim programları ve öğrenim ortamları Vurguları, ilkeleri –Bağlamsallık, karmaşıklık, yaşantısal öğrenme İçerik bağlamdan ayrı ele alınmaz Öğrenen ile sosyokültürel çevresi arasındaki karşılıklı etkileşim ve dönüşüm Bilme, anlam oluşturma, entegrasyon, öğrenme vs zihinsel örüntülerle birlikte ortaya çıkar (… emerge from mental paternings as a complex, contextual, dynamic self-organizations) İlişki/etkileşim - merkezli öğrenme (Relationship-centered learning)

8 Beyin/ Zihin Temelli Öğrenme ve Öğrenim Ortamı BTÖ ilkeleri ve öğrenim… Duyuşsal ile bilişsel süreçler birbirlerinden ayrılamaz Analitik ve bütüncül işlemleme eş zamanlı olarak devrededir. Hem bilinçli hem de bilinç dışı süreçler etkindir. –Örtük bellek, örtük öğrenme –Örtük program ve öğrenim ortamı Karmaşık öğrenme meydan okuma ile artar, çaresizliğin eşlik ettiği tehdit ile azalır

9 BTÖ’nün 12 İlkesi ve Öğrenme Ortamının Nitelikleri İlkeler: 1.Öğrenme tüm fizyoloji ile ilgilidir 2.Beyin/ zihin sosyaldir Zengin bir öğrenme ortamının nitelikleri:  Öğrenmede öğrenenin fizyolojik durumunu dikkate alma  Sosyal etkileşimi sağlama, sosyalleşme sürecini dikkate alma

10 BTÖ’nün 12 İlkesi ve Öğrenme Ortamının Nitelikleri İlkeler: 3.Anlam arayışı/ anlamlandırma içseldir, doğuştandır 4.Anlam arayışı/ anlamlandırma örüntüleme sürecinde gerçekleşir 5.Duygu durumu örüntüleme sürecinde kritik bir öneme sahiptir Zengin bir öğrenme ortamının nitelikleri:  Bireysel anlamları/ anlamlandırma arayışlarını destekleme  Ana örüntülerin, ilişkilerin, bağlantıların tanınması, derinlemesine kavranılması ve oluşturulması  Duygusal ilişkilerin/ ilişkilendirmelerin kurulması, güçlendirilmesi

11 İlkeler ve öğrenme ortamı… 6.Beyinde/ zihinde parçalı (analitik) ve bütüncül işlemleme süreçleri eş zamanlı gerçekleşir 7.Öğrenme, hem odaklanmış dikkati hem de çevresel algıyı gerektirir  Hem detayların hem de “büyük resmin” sunulması, yakalanması  Hem dikkatin odaklanması hem de çevresel bağlamdan öğrenmenin sağlanması

12 İlkeler ve öğrenme ortamı… 8.Öğrenme her zaman bilinçli ve bilinçdışı süreçlere sahiptir Örtük bellek Örtük öğrenme Örtük program  Hem bilinçli hem de bilinçdışı işlemlemelerin dikkate alınması

13 İlkeler ve öğrenme ortamı… 9.İnsanlarda “uzamsal bellek sistemi” ve “ezber öğrenme sistemi” setleri olmak üzere iki bellek organizasyonu vardır 10.Öğrenme gelişimseldir  Her iki bellek sisteminin de güçlendirilmesi, kolaylaştırılması  Gelişimsel dönemlerin ve değişimlerin dikkate alınması

14 İlkeler ve öğrenme ortamı… 10.Karmaşık öğrenme meydan okuma ile artar, çaresizliğin eşlik ettiği tehdit ile azalır 11.Her bir beynin organizasyonu kendine özgüdür, benzersizdir.  Tehditi azaltma, öz- yeterliği güçlendirme  Öğrenenlerin bireysel tarzlarını ve “biricikliğini” dikkate alma

15

16

17 Beyin/zihinle uyumlu öğrenimin deneyimleri ve ortamlarının üç niteliği Güvenli, meydan okuyucu öğrenim ortamıyla öğreneni öğrenmeye/ gelişime açık hale getirme ( Relaxed alertness ) İnteraktif ve yapılandırmacı işlemleme Düzenleme becerileri, refleksiyon Derinlemesine öğrenme Active processing of experience) Karmaşık/ doğal öğrenim yaşantıları Reflektif uygulama (reflective practice) ve ahenkli/ uygun yönlendirme ( Orchestrated immersion in complex experience )

18 BEYİN/ZİHİN İLE UYUMLU ÖĞRENİM DENEYİMLERİ ÖĞRENME / GELİŞİM SÜRECİ ve ÖĞRENME BAĞLAMI (fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyokültürel vs) EĞİTİM PROGRAMI, ÖRTÜK PROGRAM ve ÖĞRENME ORTAMI (Güvenli, Meydan Okuyucu, Anlamlı, Olumlayıcı ve Destekleyici) KARMAŞIK/ GERÇEKÇİ ÖĞRENME YAŞANTILARI (Graded & Guided Reflective Practice) GELİŞİMSEL Planlama Yapma/ Deneyim Gözlem ve geribildirim Refleksiyon Yeniden yapılandırma Anlama/anlamlandırma

19 “Relaxed alertness” Zihinsel olarak optimal düzeyde öğrenme ortamı oluşturma Güvenli, tehdit içermeyen, düşük stresli fakat meydan okuyucu öğrenim ortamı –Öğrenenin kendini güvenli ve yeterli hissettiği –Düşünme, soru sorma ve deneyim için risk alabildiği –Öğrenenin esnek olabildiği –Öğrenen için anlamlı olan, içsel motivasyonu artıran Maksimum performans ve performans çöküşü (Up-shifting & Down- shifting)

20 Performans çöküşü Olumsuz öğrenme ortamı ve performans çöküşü: Güvensiz, stresli, tehdit edici olan, Öğrenende çaresizlik, başarısızlık, baş edememe, yetersizlik hissi oluşturan ve Öğrenenin “kendi bütünlüğü”nü tehdit eden ortamlar PERFORMANS ÇÖKÜŞÜ: Algıda daralma, tepki katılaşması İlişkisel, esnek düşünmede, yaratıcılıkta azalma Doğrular ve yanlışlar üzerinden giden “köşeli” karar verme, düşünme Belirsizliklere, farklılıklara, çoklu çözüm ve değerlendirmelere, ihtimallere kapalılık

21 Relaxed Alertness & Survival-Oriented Mind State MOST ACTIVE BRAIN PARTS MIND STATESTYPES of LEARNING POSSIBLE BEHAVIOR Neccortex Subcortex Calm, engagedAbstractInvolved RELAXED ALERTNESS Subcortex Limbic ArousalConcrete (based on rights and wrongs) Vigilance, defensiveness Limbic, midbrain AlarmEmotionalResistance Midbrain Brainstem FearReactiveDefiance Brainstem Autonomic NS TerrorReflexiveAggression SURVIVAL-ORIENTEDSURVIVAL-ORIENTED

22 Öğrenme/ öğretim süreci Öğrenme sürecinin bileşenleri/ aşamaları –Global yaşantı –Öğrenci seçimleri ve sorular (öğrenci merkezli sorular) –Araştırma ve projeler ile derinleşme –Konsolidasyon ve performansa dayalı çoklu değerlendirme

23 Beyin/ zihin ile uyumlu ölçme- değerlendirme Öğrenme süreci ve değerlendirme iç içe, birbirinin devamı ve entegre bir süreç olarak ele alınır Öğrenene ait tüm resmi yansıtan çoklu değerlendirme –Performansa dayalı Gelişime yönelik (formative) değerlendirme –Doğrudan gözlem ve geribildirim –Eğitim danışmanlığı ve refleksiyon Bireysel farklıkları gözeten ve kuşatan bir değerlendirme

24 Öğrenme Deneyimleri, Öğrenme Ortamı ve Öğrenme/Gelişim TEHDİT EDİCİ/STRESLİ ALAN MEYDAN OKUYUCU (Challenging) ve GÜVENLİ ALAN GELİŞİM ALANI (Zone of Proximal Development Zone of Complexity) KONFOR ALANI Problemler Belirsizlikler Çatışmalar ÇÖZÜMLER İHTİMALLER NASIL ALGILIYORUZ? NASIL YAŞIYORUZ? Fırsat mı? Tehdit mi? “Survival Oriented” “Relaxed Alertness” (Calmness, engaged)

25 Öğrenme Deneyimleri, Öğrenme Ortamı ve Öğrenme/Gelişim TEHDİT EDİCİ/STRESLİ ALAN MEYDAN OKUYUCU ve GÜVENLİ ALAN GELİŞİM ALANI (Zone of Proximal Development Zone of Complexity) KONFOR ALANI “Survival Oriented” “Relaxed Alertness” Bilişsel, metabilişsel yük Sosyokültürel yük (?) Duygusal yük (?) Uygun ve güvenli içerik Etkin/uygun ö. stratejileri Düzeye uygun yönlendirme Olumlu öğrenme iklimi


"Başlarken… Üst düzey zihinsel işlevler ve performans için; –nasıl bir eğitim ve –öğrenme/ öğretme ortamı gerekir? Sinir bilimlerinin bu sorulara verdiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları