Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK HASTALIKLARI İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK HASTALIKLARI İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 MESLEK HASTALIKLARI İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

2 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Tarihçe Georgius Agricola ( ) radon gazı ve akciğer kanseri ilişkisini, tozlu ortam ve pnömokonyoz ilişkisini anlamlandırmış ve “madenci hastalığı” adı vermiştir. Ayrıca korunmaya yönelik tavsiyelerde bulunmuş. Paracelsus( ) ise madenden çıkardıklarımız karşısında madencilerin sağlıklarını ödüyoruz şeklinde iş sağlığının önemini vurgulamış ve 3 ciltlik bir kitap kaleme almıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

3 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Dr.Bernardino Ramazzini ( ) iş ile hastalık arasındaki ilişkinin önemini kalıcı olarak tıbba kazandırmıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

4 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Türkiye’de ise; 1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi ile kömür madenlerinde çalışan işçilerin durumlarını düzeltmek için işçilere ait dinlenme ve barınma yerleri, tatil zamanları ve çalışma saatleri düzenlenmiştir. 1869 yılında Maadin Nizamnamesi ile madenlerde Maden Mühendisi, bir eczane ve hekim bulundurmak zorunluluğu getirilmiştir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

5 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Dünyada işe bağlı ölümlerin beşte dördü meslek hastalığı nedeniyle meydana gelmektedir. (İLO) Bununla birlikte; Eksik tespit ediliyor Sağlık sistemi işlemiyor Çok geç tespit ediliyor İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

6 İş Sağlığında Gelişmişlik
İş Kazası sayısı Meslek Hastalıkları tespiti İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

7 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
ILO verilerine göre; dünyada her yıl yaklaşık 250 milyon kişi iş kazaları, 160 milyon kişi meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır.Yaklaşık kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

8 Ülkemizde SGK 2012 Yılı İstatistiklerine Göre;
işyerinde toplam çalışan istihdam edilmektedir. Söz konusu çalışanların ’ünün iş kazası, 395’nün meslek hastalığı geçirdiği ve iş kazaları/meslek hastalıkları sonucu kişinin sürekli iş göremez hale geldiği, 745 ölüm vakasının saptandığı gösterilmiştir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

9 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Ülkeler arasında değişmekle birlikte, bir yılda her 1000 işçi için meslek hastalığı beklenirken bu oran ülkemizde de 5 civarındadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

10 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin dağılımı incelendiğinde; mesleki kanserler %32 ile ilk sırada ardından % 23 ile kardiyo-vasküler hastalıklar Hastalıkların maliyeti incelendiğinde ise; %40 ile kas iskelet sistemi hastalıkları en çok harcama yapılan hastalık grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

11 Yıllara Göre Meslek Hastalığı Sayısı
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

12 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Meslek hastalıkları tespit sayısında artış bekliyoruz… İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

13 Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Politika Belgesi-ıı (2009 – 2013)
“Ülkemizde beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısının, düzenlenen mevzuat ve tanı sistemindeki gelişmeler ışığında ilgili tarafların konuya ilişkin duyarlılık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi ile beş yılın sonunda toplam %500 artırılması sağlanacaktır.” İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

14 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Türkiye’de -Üst düzey politika bildirimleri -Daha kapsamlı yasal düzenlemeler -Artan kamuoyu ilgisi -Müfettiş, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı sayı ve nitelik artışı -Meslek hastalıklarına yönelik sağlık birimleri Rağmen ; Tespitte beklenen artış olmamıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

15 Neden tespit sayısı düşük?
-Hekimlerin hastalık – iş ilişkisini kurmakta zorlanması -İşyeri hekimlerinin bağımsız olmaması -Meslek hastalıkları hastanesi sayısının az olması -Bildirim sisteminin SGK tabanlı olması İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

16 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Çünkü; SGK sigortacılık sistemidir. SGK Meslek hastalığı varsa ödeme(me)k üzerine kurguludur 2-Ödeme(me)k için kuralları vardır İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

17 Çözüm; SGK Yetkilendirilmiş Birimler Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi
Aile hekimleri İş yeri hekimleri Kamu ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Kesin tanı için sevk Yetkilendirilmiş Birimler Ön tanı ile bildirim Kesin tanı ile bildirim Tazmin gerektirenleri bildirim Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi SGK İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

18 Yetkilendirilmiş Kurumlar
Meslek Hastalıkları Hastaneleri Ankara M.H.H İstanbul M.H.H Zonguldak M.H.H Eğitim Araştırma Hastaneleri Devlet Üniversite Hastaneleri İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

19 Meslek Hastalığı Nedir?
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

20 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Meslek hastalıkları Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

21 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Meslek hastalığı tanısının konması, işyerindeki iş risklerinin işveren tarafından yönetilemediğini ve işçinin bu nedenle fonksiyon kaybına ya da hastalık durumuna uğradığını kanıtlar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

22 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Belirtiler nelerdir? Ciltte kaşıntılar ve egzama Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık Burun ve koku alma bozuklukları Solunum yolları tahrişleri Öksürük Hırıltılı solunum Nefes darlığı Bronşit Akciğer ödemi, pnömoni Mide bulantısı İştahsızlık Kusma Kramp İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

23 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Etkenlerin vücuda giriş yolları; 1. Akciğerler (solunum) 2. Deri (emilim) 3. Ağız (sindirim) Meslek hastalıklarından etkilenme lokal ya da sistemik olabilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

24 Meslek Hastalıklarının Genel Özellikleri
Kendine özgü bir klinik tablosu vardır. Hastalık etkeni bellidir. Hastalık etkeni veya metaboliti biyolojik ortamda tespit edilebilir. Hastalık deneysel ortamda oluşturulabilir. Hastalık, o meslekte çalışanlarında yüksek oranda görülmektedir. Hastalığın nedeni işyerinde olup, iş ile hastalık arasında nedensel bir bağ vardır. İşyerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle meslek hastalıklarından korunulabilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

25 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

26 İşle İlgili Hastalıklar
İşle ilgili hastalıklarda temel etken işyeri dışındadır. İşe girmeden önce var olan veya çalışırken ortaya çıkan herhangi bir sistemik hastalık yapılan iş nedeniyle daha ağır seyredebilmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

27 Meslek Hastalığı Tanısı Koymak İçin
Temel tıp bilgisi Mesleki öykü Temel iş hekimliği bilgisi Literatür bilgisi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

28 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Söz konusu hastalığa Meslek Hastalığı diyebilmek için klinik tanının yanında meslekle ilişkisinin de ortaya konması gerekir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

29 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Tanı İlkeleri 1.Klinik Değerlendirmeler, 2.Laboratuar Değerlendirmeleri, 3.Meslek İle İlişkinin Kurulması. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

30 Klinik Değerlendirmeler (Ayrıntılı Çalışma Öyküsü)
1-Kişinin şu ana kadar çalıştığı tüm işlerinin ayrıntılı sorgulanması 2-İşyeri maruziyetleri 3-Belirtilerin zamanla ilişkisi 4-Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı 5-İş dışı etkilenmeler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

31 Laboratuvar Değerlendirmeleri
1.Radyolojik yöntemler 2.Biyokimyasal yöntemler 3.Patolojik incelemeler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

32 Hastalığın Meslekle İlişkisinin Kurulması
İşyeri ortam ölçümleri İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

33 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Yükümlülük süresi: Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen kabul edilebilir en uzun süre.  Maruziyet süresi: Zararlı mesleksel etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

34 Sağlık İşletmeleri Tüzüğü’ne göre;
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

35 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Mesleksel deri hastalıkları, en sık görülen meslek hastalıklarıdır. Bildirimi en çok yapılan ise mesleki akciğer hastalıklarıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

36 Kimyasal Maddelerle Olan Hastalıklar
Ayakkabı imalatı Akü üretim Boya sanayii İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü Petrokimya

37 Ülkemizde en sık görülenler
1)Metal ve metal bileşikleri 2)Solventler 3)Tarım ilaçları 4)Gazlar ve buharlar İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

38 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Kurşun (Pb) Vücuda giriş yolları:Solunum-Ağız-Deri Atılımı: İdrarla, terle ve gaita Zehirlenmelerde en önemli yol solunum yoludur. Zehirlenme havadaki 5 mikrondan küçük parçacıkların miktarına bağlıdır. Günde 0,6 mg dan fazla kurşun alımında birikim söz konusudur Kurşunla teması olmayan kişilerde kan kurşunu mcgr/100 ml.dir 40 mcgr/100 ml. üzeri patolojiktir. Vücuda solunum, ağız ve cilt yoluyla girer, cilt yoluyla girişi organik bileşiklerde söz konusudur. Zehirlenmelerde en önemli yol solunum yoludur, zehirlenme havadaki 5 mikrondan küçük parçacıkların miktarına bağlıdır. Bir kısmı hemen üst solunum yolundan emilir. Geri kalanı ac lerden dolaşıma karışır. Dolaşıma karışan kurşunun %90 ı eritrositlerle değişik doku ve organlara taşınır Kemiklere ca yerine geçerek tersiyer kurşun fosfat halinde depolanır Kemik haricinde kıl, saç folikülleri, diş, beyinde substansia grisea periferik sinir sistemi, çizgili kaslar, karaciğer ve böbrekte birikir. Vücuda giren kurşunun bir kısmı idrarla, terle ve gaita ile dışarı atılır. Günde 0,6 mg dan fazla kurşun alıyorsak birikim söz Konusudur.Normalde kurşunla teması olmayan kişilerde kan kurşunu mcgr/100 ml.dir 40 mcgr/100 ml. üzeri patolojiktir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

39 Kurşun maruziyeti olan işler
Kurşun bileşiklerinin topraktan çıkarılması, Akü imalatı, Matbaacılık, Boya imalatı ve kullanımı , Kurşun ve bileşikleri ile kaynak ve lehim işleri, Kurşunlu eğe, zımpara tozu yapımı, kullanımı, Kurşunlu kristal, cam, bardak yapımı, Kurşunlu mutfak eşyası, emaye yapımı, Tuğla, çanak, çömlek, seramik eşyanın sırlanması, boyanması, Plastik sanayiinde, Akaryakıt tanklarının temizlenmesi ve onarımında, Kurşunlu yapıştırıcıların kullanılmasında. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

40 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Vücuda Etkileri Periferik damar sistemi hastalıkları HT, Kalp Yetmezliği Hemolitik anemi Nefropati Peptik ülser, kurşun koliği, kabızlık Retinada kanama Diş Etlerinde BURTON çizgileri Radial sinir tutulumuna bağlı düşük el İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

41 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Muayenede; Sinir sistemi muayenesi GİS, hematopoetik Sistem,Renal Sistem Tam kan sayımı ve kandaki kurşun düzeyinin belirlenmesi önemlidir Kan kurşun düzeyi; Erkekte 300 μg/l kadında 100μg/l geçmemelidir. Erkekte 350 μg/l fazla ise Kadında 200μg/l fazla ise En geç 3 ay içinde kontrol İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

42 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Kan örneği alımında; Örnek, maruziyetin olduğu dönemde alınmalı Örnek alınmadan önce deri temizlenmeli (kontaminasyonu engellemek için) Tam venöz kan (EDTA’lı) Örnek, oda ısısında 1-2 gün muhafaza edilebilir. Örnek gün ışığına maruz kalmamalı 5 günden fazla saklanacaksa buzdolabında muhafaza edilmeli Biyolojik sistemlerde kurşunun uzun yarı ömrü olduğu için,kan örneği maruziyetin uzun süre olmadığı bir dönemde alınmamalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

43 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Civa (Hg) Gümüş benzeri sıvı bir metaldir. Oda sıcaklığında dahi uçucudur . Kurşundan sonra endüstride en sık kullanılan metaldir. Maruziyet: Hava yoluyla (en sık) ve deri yoluyla İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

44 Civa maruziyeti olan işler
Barometre, termometre yapımında, Altın, gümüş filizi işlenmesinde, Dericilik, Şapka endüstrisinde, Kağıt, kağıt hamuru endüstrisinde, Suni ipek yapımında, Katalizör işlerinde cıva katotları ile elektrolizde, Enerji jeneratörleri ve cıvalı akü yapımında, Diş hekimliğinde, İlaç ve dezenfektan yapımında, Organik bileşikleri tarım koruma ilaçları üretiminde, Kereste koruyucusu olarak, Elektrik araç ve gereçlerinin, civa buharlı lambaların yapımında kullanılır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

45 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Etkilenme; A)Akut zehirlenme: Meslek hastalığı yönünden fazla önemi yoktur B)Kronik zehirlenmeler : Santral sinir sistemi belirtileri hakimdir. İlk belirtiler baş ağrısı, sinirlilik, yorgunluk, kol ve bacak ağrılarıdır. Bulantı, kusma , iştahsızlık, karın ağrısı , ishaller görülür. en önemlisi de; iş yerinin en sağlıklı kişilerinde, huzursuzluk, güvensizlik, korku, alınganlık, dikkat azalması, çabuk sinirlenme oluşur. Bu tür psişik davranışların yani ERETISMUS MERCURİALİS tablosunun görülmesi halinde kronik cıva zehirlenmesi düşünülmeli. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

46 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Objektif belirtilerin ilki uyku sırasında da görülen el, göz kapağı ve dildeki titremelerdir . El yazısı özel bir görünüm alır (titrek) . Konuşma bozuklukları, kekemelik dikkat çeker. İdrak, dikkat, hafıza fonksiyonlarında zayıflama olur . Ağız ve boğazda kuruluk, gingiva kenarlarında MAVİ-VİOLE cıva şeridi ağız mukozasında cıva çöküntüleri oluşur . Diş etleri çabuk kanar, dişler dökülür . Ağız kötü kokar, boğaz başlangıcında kırmızı bir renk oluşur: KUSSMAUL’un civa boğazı denir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

47 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Tanı: Kesin tanı kan ve idrarda civa tayini yapılarak konur. Kanda normal değeri 0,6-1,2 mcgr/100 gr, idrarda civa normalde 0,11-20mcgr/l İdrarda ; ˃ 100mcgr/l şartlar kötü ˃200mcgr/l ortamından uzaklaştır ˃300mcgr/l cıva zehirlenmesi Kronik cıva zehirlenmesinde cıva ile temas önlenir, tıbbi tedavi uygulanır. (dimercaprol- EDTA) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

48 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Mesleki Cilt Hastalıkları İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

49 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Tahriş edici maddelerle temas sonucu oluşan KONTAKT DERMATİT Evkadınları Berberler İnşaat İşçileri Boyacılar Sağlık Personeli Metal İşçileri Aşçılar Fırıncı Ve Pastacılar Balıkçı Bahçıvan Lastik-plastik Sanayi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

50 Pnömokonyozlar ve Mesleki Solunum Hastalıkları
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

51 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Sıva-çimento Maden işçileri Kot taşlama Ağaç işçiliği İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

52 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
şarbon hayvancılık İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü Deri sektörü sağlık

53 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları *Gürültü *Titreşim *Sıcak-Soğuk *Basınç *Ergonomi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

54 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
GÜRÜLTÜ Kağıt endüstrisi inşaat otomotiv Tekstil-dokuma İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü Demir-çelik

55 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
8 saatlik çalışma süresi için gürültü düzeyi 85 dB dir. Gürültü seviyesi 70 db üzeri ise; fiziksel, ruhsal, zihinsel tepki başlar. Yavaş yavaş işitme kaybı gelişir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

56 Titreşim-Reynoud Hastalığı
• 1 Hz - Kemik ve eklem zararları • 10 Hz - Sinir, dolaşım ve hareket sistemi zararları • 500 Hz- Dolaşım ve sinir sistemi zararları İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

57 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
fırınlar Yol işçileri Sıcakta çalışma haddehane İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

58 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
25 kg’yi aşan yükleri itmek, taşımak ve kaldırmak için ekipman kullanılmalıdır. Elle taşınan yüklerde vücut dik olmalı, yük vücuda yakın tutulmalı ve belli aralıklarla dinlenme yapılmalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

59 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

60 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Elle vidalama, makineye malzeme besleme, paketleme, seri üretimde tekrarlayan iş kaynaklı kas incitme risk vardır Doğal bir vücut pozisyonunda, uzanmadan, eğilmeden ve çömelmeden çalışılmalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

61 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
PSİKOSOSYAL İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

62 Meslek Hastalığı Önlenebilir mi?
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

63 Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri:
Tıbbi korunma önlemleri,  İşyerindeki çalışma çevresine ait korunma önlemleri,  İşçiye ait korunma önlemleri. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

64 1. Tıbbi Korunma Önlemleri
1-İşe giriş muayeneleri 2-Periyodik tıbbi kontroller 3- Çalışanların eğitimi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

65 2. İşyerinde Çalışma Çevresine Ait Korunma Önlemleri
a- Kullanılan zararlı maddenin değiştirilmesi b- Kapalı çalışma yöntemi c- Ayırma d- Nemli (ıslak) çalışma yöntemi e- Sürekli temizlik ve bakım f- Hijyen kurallarına uyulması g- Havalandırma h- İşyeri üretim ve planlaması ı-İşyeri ortamında zaman zaman analizler yapmak İZMİR HALK SAĞLIĞI MDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

66 3) İşçiye Ait Korunma Önlemleri
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

67

68 Meslek Hastalıklarında Tedavi İlkeleri
1-Kişinin işyeri ortamından uzaklaştırılması 2-Etkenin vücuttan atılımını artıracak veya etkisini azaltacak yöntem kullanımı 3-Genel destekleyici ve semptomatik tedavi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

69 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Meslek hastalığının tespit edilmemiş olması, hastalığın var olmadığını göstermez. Meslek hastalığı tanısı, beraberinde tazminat, yüksek iş göremezlik ödentisi, yatırım ve cezai sorumluluk getirdiği için, bir yanılgı ile saklanmaya çalışılabilmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

70 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Ekonomik Boyut Endüstrileşmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda; İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetinin Gayri Safi Milli Hasılanın %1- 3’ü kadar olduğunu ortaya koymaktadır. Doğrudan maliyetler toplam maliyetlerin 1/10’u kadardır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

71 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Doğrudan Maliyetler Sosyal Güvenlik Sistemi tarafında karşılanmaktadır. Geçici iş göremezlik ödenekleri Kalıcı iş göremezlik ödenekleri Tedavi giderleri gibi. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

72 Meslek Hastalıklarının Hukuksal Boyutu
Meslek hastalıklarında her türlü tedavi sigorta tarafından karşılanır. Hastalık nedeniyle işgöremezlik de olmuşsa, sigorta kişiye tazminat öder. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

73 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Meslek hastalığının oluşmasında işverenin ihmali saptandığında, sigorta işçiye ödediği tazminatın bir bölümünü işverene rücu edebilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

74 Sonuç olarak; İNSANLAR ve ÜLKE EKONOMİSİ ZARAR GÖRÜR
Çalışanın sağlığı korunmaz ise; Ölümler artar Hastalıklar artar Sakatlıklar artar İşgücü kaybı artar İNSANLAR ve ÜLKE EKONOMİSİ ZARAR GÖRÜR İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

75 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Teşekkürler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü


"MESLEK HASTALIKLARI İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları