Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

2 Georgius Agricola (1494-1555) radon gazı ve akciğer kanseri ilişkisini, tozlu ortam ve pnömokonyoz ilişkisini anlamlandırmış ve “madenci hastalığı” adı vermiştir. Ayrıca korunmaya yönelik tavsiyelerde bulunmuş. Paracelsus(1493-1541) ise madenden çıkardıklarımız karşısında madencilerin sağlıklarını ödüyoruz şeklinde iş sağlığının önemini vurgulamış ve 3 ciltlik bir kitap kaleme almıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

3 Dr.Bernardino Ramazzini (1633- 1714) iş ile hastalık arasındaki ilişkinin önemini kalıcı olarak tıbba kazandırmıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

4 1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi ile kömür madenlerinde çalışan işçilerin durumlarını düzeltmek için işçilere ait dinlenme ve barınma yerleri, tatil zamanları ve çalışma saatleri düzenlenmiştir. 1869 yılında Maadin Nizamnamesi ile madenlerde Maden Mühendisi, bir eczane ve hekim bulundurmak zorunluluğu getirilmiştir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

5 Dünyada işe bağlı ölümlerin beşte dördü meslek hastalığı nedeniyle meydana gelmektedir. (İLO) Bununla birlikte;  Eksik tespit ediliyor  Sağlık sistemi işlemiyor  Çok geç tespit ediliyor İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

6 Meslek Hastalıkları tespiti İş Kazası sayısı İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

7 ILO verilerine göre; dünyada her yıl yaklaşık 250 milyon kişi iş kazaları, 160 milyon kişi meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır.Yaklaşık 1.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

8 1.495.000 işyerinde toplam 17.400.000 çalışan istihdam edilmektedir. Söz konusu çalışanların 74.871’ünün iş kazası, 395’nün meslek hastalığı geçirdiği ve iş kazaları/meslek hastalıkları sonucu 2209 kişinin sürekli iş göremez hale geldiği, 745 ölüm vakasının saptandığı gösterilmiştir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

9 Ülkeler arasında değişmekle birlikte, bir yılda her 1000 işçi için 4- 12 meslek hastalığı beklenirken bu oran ülkemizde 100.000 de 5 civarındadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

10 Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin dağılımı incelendiğinde; mesleki kanserler %32 ile ilk sırada ardından % 23 ile kardiyo-vasküler hastalıklar Hastalıkların maliyeti incelendiğinde ise; %40 ile kas iskelet sistemi hastalıkları en çok harcama yapılan hastalık grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

11 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

12 Meslek hastalıkları tespit sayısında artış bekliyoruz… İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

13 “ Ülkemizde beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısının, düzenlenen mevzuat ve tanı sistemindeki gelişmeler ışığında ilgili tarafların konuya ilişkin duyarlılık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi ile beş yılın sonunda toplam %500 artırılması sağlanacaktır.” İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

14 -Üst düzey politika bildirimleri -Daha kapsamlı yasal düzenlemeler -Artan kamuoyu ilgisi -Müfettiş, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı sayı ve nitelik artışı -Meslek hastalıklarına yönelik sağlık birimleri Rağmen ; Tespitte beklenen artış olmamıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

15 -Hekimlerin hastalık – iş ilişkisini kurmakta zorlanması -İşyeri hekimlerinin bağımsız olmaması -Meslek hastalıkları hastanesi sayısının az olması -Bildirim sisteminin SGK tabanlı olması İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

16 SGK sigortacılık sistemidir.  SGK 1-Meslek hastalığı varsa ödeme(me)k üzerine kurguludur 2-Ödeme(me)k için kuralları vardır İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

17 Aile hekimleri İş yeri hekimleri Kamu ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi Yetkilendirilmiş Birimler SGK Tazmin gerektirenleri bildirim Kesin tanı için sevk Ön tanı ile bildirim Kesin tanı ile bildirim İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

18  Meslek Hastalıkları Hastaneleri Ankara M.H.H İstanbul M.H.H Zonguldak M.H.H  Eğitim Araştırma Hastaneleri  Devlet Üniversite Hastaneleri İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

19 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

20 Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

21 Meslek hastalığı tanısının konması, işyerindeki iş risklerinin işveren tarafından yönetilemediğini ve işçinin bu nedenle fonksiyon kaybına ya da hastalık durumuna uğradığını kanıtlar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

22 Ciltte kaşıntılar ve egzama Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık Burun ve koku alma bozuklukları Solunum yolları tahrişleri Öksürük Hırıltılı solunum Nefes darlığı Bronşit Akciğer ödemi, pnömoni Mide bulantısı İştahsızlık Kusma Kramp İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

23 Etkenlerin vücuda giriş yolları; 1. Akciğerler (solunum) 2. Deri (emilim) 3. Ağız (sindirim) Meslek hastalıklarından etkilenme lokal ya da sistemik olabilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

24  Kendine özgü bir klinik tablosu vardır.  Hastalık etkeni bellidir.  Hastalık etkeni veya metaboliti biyolojik ortamda tespit edilebilir.  Hastalık deneysel ortamda oluşturulabilir.  Hastalık, o meslekte çalışanlarında yüksek oranda görülmektedir.  Hastalığın nedeni işyerinde olup, iş ile hastalık arasında nedensel bir bağ vardır.  İşyerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle meslek hastalıklarından korunulabilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

25 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

26 İşle ilgili hastalıklarda temel etken işyeri dışındadır. İşe girmeden önce var olan veya çalışırken ortaya çıkan herhangi bir sistemik hastalık yapılan iş nedeniyle daha ağır seyredebilmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

27  Temel tıp bilgisi  Mesleki öykü  Temel iş hekimliği bilgisi  Literatür bilgisi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

28 Söz konusu hastalığa Meslek Hastalığı diyebilmek için klinik tanının yanında meslekle ilişkisinin de ortaya konması gerekir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

29 1.Klinik Değerlendirmeler, 2.Laboratuar Değerlendirmeleri, 3.Meslek İle İlişkinin Kurulması. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

30 1-Kişinin şu ana kadar çalıştığı tüm işlerinin ayrıntılı sorgulanması 2-İşyeri maruziyetleri 3-Belirtilerin zamanla ilişkisi 4-Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı 5-İş dışı etkilenmeler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

31 1.Radyolojik yöntemler 2.Biyokimyasal yöntemler 3.Patolojik incelemeler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

32 İşyeri ortam ölçümleri İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

33 Yükümlülük süresi: Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen kabul edilebilir en uzun süre. Maruziyet süresi: Zararlı mesleksel etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

34  İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

35 Mesleksel deri hastalıkları, en sık görülen meslek hastalıklarıdır. Bildirimi en çok yapılan ise mesleki akciğer hastalıklarıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

36 Ayakkabı imalatı Boya sanayii Akü üretim Petrokimya İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

37 1)Metal ve metal bileşikleri 2)Solventler 3)Tarım ilaçları 4)Gazlar ve buharlar İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

38 Vücuda giriş yolları:Solunum-Ağız-Deri Atılımı: İdrarla, terle ve gaita Zehirlenmelerde en önemli yol solunum yoludur. Zehirlenme havadaki 5 mikrondan küçük parçacıkların miktarına bağlıdır. Günde 0,6 mg dan fazla kurşun alımında birikim söz konusudur Kurşunla teması olmayan kişilerde kan kurşunu 15-25 mcgr/100 ml.dir 40 mcgr/100 ml. üzeri patolojiktir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

39 Kurşun bileşiklerinin topraktan çıkarılması, Akü imalatı, Matbaacılık, Boya imalatı ve kullanımı, Kurşun ve bileşikleri ile kaynak ve lehim işleri, Kurşunlu eğe, zımpara tozu yapımı, kullanımı, Kurşunlu kristal, cam, bardak yapımı, Kurşunlu mutfak eşyası, emaye yapımı, Tuğla, çanak, çömlek, seramik eşyanın sırlanması, boyanması, Plastik sanayiinde, Akaryakıt tanklarının temizlenmesi ve onarımında, Kurşunlu yapıştırıcıların kullanılmasında. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

40  Periferik damar sistemi hastalıkları  HT, Kalp Yetmezliği  Hemolitik anemi  Nefropati  Peptik ülser, kurşun koliği, kabızlık  Retinada kanama  Diş Etlerinde BURTON çizgileri  Radial sinir tutulumuna bağlı düşük el İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

41  Sinir sistemi muayenesi  GİS, hematopoetik Sistem,Renal Sistem Tam kan sayımı ve kandaki kurşun düzeyinin belirlenmesi önemlidir Kan kurşun düzeyi; Erkekte 300 μg/l kadında 100μg/l geçmemelidir. Erkekte 350 μg/l fazla ise Kadında 200μg/l fazla ise En geç 3 ay içinde kontrol İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

42  Örnek, maruziyetin olduğu dönemde alınmalı  Örnek alınmadan önce deri temizlenmeli (kontaminasyonu engellemek için)  Tam venöz kan (EDTA’lı)  Örnek, oda ısısında 1-2 gün muhafaza edilebilir.  Örnek gün ışığına maruz kalmamalı  5 günden fazla saklanacaksa buzdolabında muhafaza edilmeli İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

43  Gümüş benzeri sıvı bir metaldir.  Oda sıcaklığında dahi uçucudur .  Kurşundan sonra endüstride en sık kullanılan metaldir.  Maruziyet: Hava yoluyla (en sık) ve deri yoluyla İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

44 Barometre, termometre yapımında, Altın, gümüş filizi işlenmesinde, Dericilik, Şapka endüstrisinde, Kağıt, kağıt hamuru endüstrisinde, Suni ipek yapımında, Katalizör işlerinde cıva katotları ile elektrolizde, Enerji jeneratörleri ve cıvalı akü yapımında, Diş hekimliğinde, İlaç ve dezenfektan yapımında, Organik bileşikleri tarım koruma ilaçları üretiminde, Kereste koruyucusu olarak, Elektrik araç ve gereçlerinin, civa buharlı lambaların yapımında kullanılır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

45 A)Akut zehirlenme: Meslek hastalığı yönünden fazla önemi yoktur B)Kronik zehirlenmeler : Santral sinir sistemi belirtileri hakimdir. İlk belirtiler baş ağrısı, sinirlilik, yorgunluk, kol ve bacak ağrılarıdır. Bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, ishaller görülür. en önemlisi de; iş yerinin en sağlıklı kişilerinde, huzursuzluk, güvensizlik, korku, alınganlık, dikkat azalması, çabuk sinirlenme oluşur. Bu tür psişik davranışların yani ERETISMUS MERCURİALİS tablosunun görülmesi halinde kronik cıva zehirlenmesi düşünülmeli. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

46  Objektif belirtilerin ilki uyku sırasında da görülen el, göz kapağı ve dildeki titremelerdir.  El yazısı özel bir görünüm alır (titrek).  Konuşma bozuklukları, kekemelik dikkat çeker.  İdrak, dikkat, hafıza fonksiyonlarında zayıflama olur.  Ağız ve boğazda kuruluk, gingiva kenarlarında MAVİ-VİOLE cıva şeridi ağız mukozasında cıva çöküntüleri oluşur.  Diş etleri çabuk kanar, dişler dökülür.  Ağız kötü kokar, boğaz başlangıcında kırmızı bir renk oluşur: KUSSMAUL’un civa boğazı denir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

47 Kesin tanı kan ve idrarda civa tayini yapılarak konur. Kanda normal değeri 0,6-1,2 mcgr/100 gr, idrarda civa normalde 0,11-20mcgr/l  İdrarda ;  ˃ 100mcgr/l şartlar kötü  ˃ 200mcgr/l ortamından uzaklaştır  ˃ 300mcgr/l cıva zehirlenmesi Kronik cıva zehirlenmesinde cıva ile temas önlenir, tıbbi tedavi uygulanır. (dimercaprol- EDTA) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

48 Mesleki Cilt Hastalıkları İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

49 Tahriş edici maddelerle temas sonucu oluşan KONTAKT DERMATİT Evkadınları Berberler İnşaat İşçileri Boyacılar Sağlık Personeli Metal İşçileri Aşçılar Fırıncı Ve Pastacılar Balıkçı Bahçıvan Lastik-plastik Sanayi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

50 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

51 Sıva-çimento Maden işçileri Kot taşlama Ağaç işçiliği İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

52 şarbon hayvancılık sağlık Deri sektörü İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

53 Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları *Gürültü *Titreşim *Sıcak-Soğuk *Basınç *Ergonomi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

54 Kağıt endüstrisi otomotiv inşaat Tekstil-dokuma Demir-çelik GÜRÜLTÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

55 8 saatlik çalışma süresi için gürültü düzeyi 85 dB dir. Gürültü seviyesi 70 db üzeri ise; fiziksel, ruhsal, zihinsel tepki başlar. Yavaş yavaş işitme kaybı gelişir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

56 1 Hz - Kemik ve eklem zararları 10 Hz - Sinir, dolaşım ve hareket sistemi zararları 500 Hz- Dolaşım ve sinir sistemi zararları İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

57 Sıcakta çalışma haddehane Yol işçileri fırınlar İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

58 25 kg’yi aşan yükleri itmek, taşımak ve kaldırmak için ekipman kullanılmalıdır. Elle taşınan yüklerde vücut dik olmalı, yük vücuda yakın tutulmalı ve belli aralıklarla dinlenme yapılmalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

59 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

60 Doğal bir vücut pozisyonunda, uzanmadan, eğilmeden ve çömelmeden çalışılmalıdır. Elle vidalama, makineye malzeme besleme, paketleme, seri üretimde tekrarlayan iş kaynaklı kas incitme risk vardır İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

61 PSİKOSOSYAL İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

62 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

63 1. Tıbbi korunma önlemleri, 2.İşyerindeki çalışma çevresine ait korunma önlemleri, 3.İşçiye ait korunma önlemleri. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

64 1-İşe giriş muayeneleri 2-Periyodik tıbbi kontroller 3- Çalışanların eğitimi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

65 a- Kullanılan zararlı maddenin değiştirilmesi b- Kapalı çalışma yöntemi c- Ayırma d- Nemli (ıslak) çalışma yöntemi e- Sürekli temizlik ve bakım f- Hijyen kurallarına uyulması g- Havalandırma h- İşyeri üretim ve planlaması ı-İşyeri ortamında zaman zaman analizler yapmak İZMİR HALK SAĞLIĞI MDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

66 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

67

68 1-Kişinin işyeri ortamından uzaklaştırılması 2-Etkenin vücuttan atılımını artıracak veya etkisini azaltacak yöntem kullanımı 3-Genel destekleyici ve semptomatik tedavi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

69 Meslek hastalığının tespit edilmemiş olması, hastalığın var olmadığını göstermez. Meslek hastalığı tanısı, beraberinde tazminat, yüksek iş göremezlik ödentisi, yatırım ve cezai sorumluluk getirdiği için, bir yanılgı ile saklanmaya çalışılabilmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

70 Endüstrileşmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda; İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetinin Gayri Safi Milli Hasılanın %1- 3’ü kadar olduğunu ortaya koymaktadır. Doğrudan maliyetler toplam maliyetlerin 1/10’u kadardır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

71 Sosyal Güvenlik Sistemi tarafında karşılanmaktadır.  Geçici iş göremezlik ödenekleri  Kalıcı iş göremezlik ödenekleri  Tedavi giderleri gibi. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

72 Meslek hastalıklarında her türlü tedavi sigorta tarafından karşılanır. Hastalık nedeniyle işgöremezlik de olmuşsa, sigorta kişiye tazminat öder. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

73 Meslek hastalığının oluşmasında işverenin ihmali saptandığında, sigorta işçiye ödediği tazminatın bir bölümünü işverene rücu edebilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

74 Çalışanın sağlığı korunmaz ise; Ölümler artar Hastalıklar artar Sakatlıklar artar İşgücü kaybı artar İNSANLAR ve ÜLKE EKONOMİSİ ZARAR GÖRÜR İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

75 Te ş ekkürler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü


"İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları