Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİSOPROSTOL HAYAT KURTARIR DOC. DR. ERAY CALISKAN SERBEST HEKİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİSOPROSTOL HAYAT KURTARIR DOC. DR. ERAY CALISKAN SERBEST HEKİM."— Sunum transkripti:

1 MİSOPROSTOL HAYAT KURTARIR DOC. DR. ERAY CALISKAN SERBEST HEKİM

2 MISOPROSTOL KULLANIM YOLU 400 mcg misoprostol OralVaginalSublingual Uterus kontraksiyonu başlamasına kadar 7.8 dk19.4 dk10.7 dk Maksimum uterus tonusu 25-39 dk46-62 dk47-51 dk Danielsson et al., Obstet Gynecol, 1999; Aronsson et al., Hum Reprod, 2004

3 MİSOPROSTOLÜN FARMAKOKİNETİĞİ DozOralSublingualRektalVaginal Tepe plazma konsantrasyonuna kadar geçen süre (dk) 400 mcg28-342660-80 600 mcg18-2041 Tepe konsantrasyon (pg/ml) 400 mcg227-288575125 600 mcg328-381184 AUC 4. saat (pg/saat/mL) 400 mcg273503 600 mcg190311 AUC 6. saat (pg/saat/mL) 400 mcg300-403744434

4 MİSOPROSTOLÜN FARMAKOKİNETİĞİ Schaff et al, Contaception, 2005

5 M I SOPROSTOLÜN FARMAKOKİNETİĞİ Tang et al, Hum Reprod, 2002

6 M I SOPROSTOLÜN FARMAKOKİNETİĞİ Khan and El-Refaey, Obstet Gynecol, 2003

7 1. TRİMESTER DÜŞÜKLER

8 DÜNYA ÇAPINDA GEBELİKLER Yılda 210 milyon kadın gebe kalıyor %15 düşük veya ölü doğum % 22 düşük indüksiyonu %63 canlı doğum

9 İ STENMEYEN GEBELIKLERDE DÜŞÜK Yılda 50 milyon düşük oluyor 20 milyon düşük güvenli olmayan ortam ve yöntemlerle yapılıyor, çoğunlukla düşüğün yasak olduğu yerlerde Hergün güvenli olmayan düşükler nedeniyle 200 den fazla kadın ölüyor

10 10 T ÜRKIYE ’ DE DÜŞÜKLERIN DAĞıLıMı Yılİsteğe bağlı düşükler (%) 1993 TNSA18 1998 TNSA14.5 2003 TNSA11 2008 TNSA10 Spontan düşük oranı: % 10,5

11 TÜRKİYE’DE DÜŞÜKLER AZALIYOR

12 KADIN BAŞINA İSTEĞE BAĞLI DÜŞÜK 1983-2008

13 % Gebelik haftasına göre maternal mortalite 13

14 14 A VRUPADA MEDIKAL DÜŞÜK ORANLARı Kullanım politikalar, tıbbi eğitim, ekonomik maliyetlere göre değişmektedir. Fransa 2007 İsveç 2007 İngiltere 2007 Hollanda 2006 İsviçre 2007 49%72%35% İngiltere 61% İskoçya 11,6 %56%

15 15 1989 Y ıLıNDAN ITIBAREN M EDIKAL D ÜŞÜK KULLANıMı : FRANSA DENEYIMI 2007 de tüm tıbbi düşüklerin %49’u medikal düşük 7 hafta altı düşüklerin %90’ı medikal yöntemle yapılmış

16 MEDİKAL DÜŞÜK ( MIFEPRISTON & PG) 1992: Fransa 49 gün: 600 mg mifepristone + 400  g misoprostol 200 mg mifepristone + 800  g misoprostol 63 gün: 600 mg mifepristone + 1 mg gemeprost 200 mg mifepristone + 800  g misoprostol

17 MEDİKAL DÜŞÜK Yasal-Yapılabiliyor Austria Belgium Denmark France Germany Israel Netherlands Russia Slovenia Spain Sweden Switzerland Protugal United Kingdom Yasal değil veya ilaç yok Czech Republic Greece Hungary Ireland Italy Poland Turkey

18 2. TRİMESTER DÜŞÜKLER

19 CERRAHİ YÖNTEMLER D&C Dilatasyon ve küretaj <16 hafta D&E Dilatasyon ve evakuasyon 16-18 hf D&X Dilatasyon ve ekstraksiyon >18-20 hf Fetus kafa içinin boşaltılması dışında bütün olarak çıkarılır

20 SERVİKSİN DİLATASYONU Laminaria- L. Japonica, L. Digitata Lamisel- Mg’lu polivinil alkol süngeri Dilapan- Poliakrilatlı hidrojel Foley balon Misoprostol Mifepriston

21 HİSTERETOMİ Serviks myom nedeniyle bloke ise Uterus anomalilerinde Geçirilmiş 3 ve üstü sezaryen öyküsü Alt segment transverse insizyon uygulamak zor Klasik insizyon sonrası doğumlarda sezaryen gerekir

22 MEDİKAL YÖNTEMLER Maternal mortalite- 100.000 işlemde Histeretomi – 51.6 D&E- 4.9 Mifepriston-misoprostol Literatürde >100.000 olgu Tek ölüm koryoamninitli olguda sepsis

23 DOĞUM İNDÜKSİYONU

24 Hilder et al, BJOG, 1998

25

26 U NSUCESSFUL LABOUR INDUCTION IN WOMEN WITH UNFAVOURABLE CERVICAL SCORES : PREDICTORS AND MANAGEMENT. C ALISKAN E, D ILBAZ S, G ELISEN O, D ILBAZ B, O ZTURK N, H ABERAL A. A UST N Z J O BSTET G YNAECOL. 2004 D EC ;44(6):562-7. 1030 kadın, > 34 hafta, verteks gelişi, Miso vajinal 50 µg 6 saatte bir 24 saat izlem, doğum olmazsa Foley kateter %90 Miso ile doğum Yüksek Bishop, ve gebelik haftası başarıyı olumlu etkiliyor. Başarısız olgular, düşük Bishop’lu post-term nullipar olgular

27 C OMPARATIVE EFFICACY AND SAFETY OF VAGINAL MISOPROSTOL VERSUS DINOPROSTONE VAGINAL INSERT IN LABOR INDUCTION AT TERM : A RANDOMIZED TRIAL. O ZKAN S, C ALıSKAN E VE ARK, 2009 112 kadın 37 hf ve üstü randomizasyon 50 µg intravaginal 4 saatte 1 tablet maksimum 5 tablet Dinoprostone 10 mg vajinal uygulama 12 saat Taşisistol, uterin hiperstimülasyon ve fetal distrese bağlı C/S oranları fark yok MisoprostolDinoprostonep Süre (dak)68010700.001 12 saatte Vajinal doğum %66%450.02 24 saatte vajinal doğum %73%360.3 Oksitosin eklenmesi %63%360.005 Erken desselerasyon %10.700.03

28 ı NDUCTION OF LABOR WITH THREE DIFFERENT TECHNIQUES AT 41 WEEKS OF GESTATION OR SPONTANEOUS FOLLOW - UP UNTIL 42 WEEKS IN WOMEN WITH DEFINITELY UNFAVORABLE CERVICAL SCORES. G ELISEN O, C ALISKAN E, D ILBAZ S, O ZDAS E, D ILBAZ B, O ZDAS E, H ABERAL A. E UR J O BSTET G YNECOL R EPROD B IOL. 2005 G ELISEN OC ALISKAN ED ILBAZ SO ZDAS ED ILBAZ BO ZDAS EH ABERAL A Gebelik yaşı 287+/-1gün, 600 kadın, serviks uygunsuz 300 Doğum indüksiyonu : 300 Spontan izlem (2x1/hafta NST, ASİ, 1/hafta biyofizik profil) (1) vaginal 50 microg misoprostol (n=100), (2) oksitosin indüksiyonu (n=100) (3) transservikal Foley balon (n=100). Primer araştırılan sezaryen doğum oranı, İkincil araştırılan hastane de kalış,acil sezaryen doğum, yenidoğan sonuçları.

29 Variable Misoprostol Group (n=100) Oxytocin Group (n=100) Foley Group (n=100) Follow-up Group (n=300) p Meconium stained amniotic fluid 8 (8)13 (13)7 (7)61 (20.3)0.002  Tachysystole 5 (5)3 (3)1(1)7 (2.3)0.3 Hyperstimulation 3 (3)2 (2)-5 (1.6)0.2 Vaginal doğum 83 (83)76 (76)83 (83)234 (78)0.4 Emergent abdominal delivery for non-reassuring FHR 12 (12)13 (13)6 (6)24 (8)0.01 Failed induction of labor 4 (4)8 (8)3 (3)5 (1.7)0.003  Fetal macrosomia (>4000g) 9 (9)7 (7) 74 (24.7)<0.001  Birth weight (g) 3567  3843426  4083454  3803607  464 <0.001  Hospital stay (days) 1.4  1.11.3  0.51.4  0.81.3  10.2

30 VAJİNAL MİSOPROSTOL’ÜN DOĞUM İNDÜKSİYONUNDA KULLANILMASI: COCHRANE REVİEW 2010 121 çalışmadan sadece 13’ü çift-kör araştırma Misoprostol plaseboya göre 24 saat içerisinde vajinal doğumu sağlamada daha başarılı FKAH değişmeden uterin hiperstimülasyon riski yüksek Vajinal PGE2, intraservikal PG E2 ve oksitosine göre daha az epidural anestezi kullanımı, daha az 24 saat içerisinde vajinal doğum yapamama, daha fazla hiperstimülasyon Düşük dozlarda hiperstimülasyon azalıyor ama oksitosin gereksinimi artıyor SONUÇ. 4 saatte bir 25 mikrogram üzeri dozlar konvansiyonel yöntemlere göre daha etkin ama uterin hiperstimülasyon oranı artar Düşük dozlar etkinlik ve risk açısından konvansiyonel yöntemlerden farksız.

31 C OCHRANE R EVIEWS İntrauterin ölü fetusda kullanımı ile ilgili review 2010’da yayınlandı

32 İkinci ve üçüncü trimester intrauterin ex fetüslerde Misoprostol-Dinoprostone yan etkilerin karşılaştırılması Yan etkiler: diare, bulantı, kusma, pireksi

33 Kan kaybı> 500 ml

34 Why doesn’t the FDA- approved misoprostol product, Cytotec, reflect the drug’s use for reproductive health indications? Cytotec manufacturer, Pfizer, has not studied the use of misoprostol for reproductive health indications and has not applied to the FDA with data to support a new indication on the drug’s label. FDA, 2002’de Cytotec için “gebelikte kontrendikedir “ ibaresini kaldırmış, gebelikte gastrik ülser için kullanımını kontrendikasyon olarak belirtmiştir. “Doğum eylemi ve doğum”la ilgili bir bölüm açarak bu kullanım ile ilgili yan etkileri tanımlamıştır Warnings Misoprostol ADMINISTRATION TO WOMEN WHO ARE PREGNANT CAN CAUSE ABORTION, PREMATURE BIRTH, OR BIRTH DEFECTS. UTERINE RUPTURE HAS BEEN REPORTED WHEN Misoprostol WAS ADMINISTERED IN PREGNANT WOMEN TO INDUCE LABOR OR TO INDUCE ABORTION BEYOND THE EIGHTH WEEK OF PREGNANCY. (See also PRECAUTIONS, and LABOR AND DELIVERY). Misoprostol SHOULD NOT BE TAKEN BY PREGNANT WOMEN TO REDUCE THE RISK OF ULCERS INDUCED BY NON-STEROIDAL ANTI- INFLAMMATORY DRUGS (NSAIDS) (See CONTRAINDICATIONS, WARNINGS and PRECAUTIONS). PATIENTS MUST BE ADVISED OF THE ABORTIFACIENT PROPERTY AND WARNED NOT TO GIVE THE DRUG TO OTHERS.

35 DOĞUM İNDÜKSİYONU- ACOG PGE analogları servikal olgunlaştırma ve doğum indüksiyonunda etkilidir (Level A) Her 3-6 saatte bir verilen 25 mcg Cytotec servikal olgunlaştırma ve doğum indüksiyonunda etkilidir (Level A) Term EMR olgularınde doğum prostaglandinler ile indüklenebilir.(Level A) Doğum indüksiyonunda Cytotec > 50 mcg kullanılırsa komplikasyonlar artar(Level B) SSVD da misoprostol kullanmayın(Level B)

36 POSTPARTUM KANAMALAR

37 Turkey 2.2% Burkina Faso 1.7% Egypt 2.9% Vietnam 2.2% 3.9% PPK tanısının objektif olarak konulduğu 31181 hastada insidans Gynuity-multisentik PPK çalışması

38 POSTPARTUM KANAMA Gelişmekte olan ülkelerde maternal mortalitenin %30’u İnsidansı %4-6 Hipotansiyon ve şok %0.5 Önlenebilir Erken tanı ve etkin tedavi mutlaktır  Carroli G, Cuesta C, Abalos E, Gulmezoglu AM. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2008 Dec;22(6):999-1012.

39 MATERNAL ÖLÜM ORANLARI Lancet 2006

40 POSTPARTUM KANAMADA MEDİKAL TEDAVİİlaç Doz Yan etkiler Kontrendikasyon Oksitosin 10 IU IM/IMM 5 IU iv bolus 10-40 IU/L -Genellikle yok -bulantı-kusma -Su intoksikasyonu -hipersensitivite Ergot 0.25mg IM 0.125 mg IV Q5mins X 5 doses -periferik vazospazm -HT -bulantı-kusma -HT -periferik hastalık -Raynauld’s -hipersensitivite PGF2α 0.25 mg IM/IMM Q15mins X 8 doses -sıcak basması -bulantı-kusma-diyare -bronkospazm -huzursuzluk -hipersensitivite -astım -aktif kardiak, pulmoner, renal, hepatik hastalık Misoprostol(PGE1) 400-1000mcg PR/PV/PO X 1 dose -ateş-sıcak basması -bulantı-kusma-diyare -karın ağrısı -hipersensitivite -gebelik Vasopressin 20U/100ml saline Inject 1ml at bleeding site -akut HT -bronkospazm -bulantı-kusma -vertigo-angina -IV kullanılırsa ölüm -koroner kalp hastalığı -hipersensitivite

41 1. Trimester2. Trimester3. TrimesterPost-Partum Servikal Olgunlaştırma İşlemden 3 st önce 400µg pv veya 2-3 st önce sl Düşük veya gebelik sonlandırması Her 3 st’te bir 400µg pv veya sl (max 5) İntrauterine fetal ölüm 6 stte bir 25µg pv 2 stte bir 25µg po PPK profilaksisi Tek doz 600µg po Düşük indüksiyonu Her 3 st’te bir 800µg pv veya sl (max 3) İntrauterin fetal ölüm 13-17 hf Her 6 st’te bir 200µg pv veya sl (max 4) 18-26 hf Her 6 st’te bir 100µg pv veya sl (max 4) Doğum indüksiyonu 6 stte bir 25µg pv 2 stte bir 25µg po PPK tedavisi Tek doz 800µg sl Gecikmiş Düşük Her 3 st’te bir 600µg sl veya 800µg sl (max 2) Tam olmayan düşük Tek doz 600 µg po veya 400 µg sl


"MİSOPROSTOL HAYAT KURTARIR DOC. DR. ERAY CALISKAN SERBEST HEKİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları