Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞICI HASTALIKLAR KONTROL PROGRAMLARI ŞUBESİ Dr. Sibel KAPÇAK

2 TANIMLAR Seans: Aşının veya anti serumun sabah dolaptan çıkarılarak aşı nakil kabına konması ve gün içinde kullanılmasından sonra akşam mesai bitiminde tekrar dolaba geri konması bir seanstır. Rezerv Stok: Olağanüstü durumlar, aşı sevkıyatında gecikme veya talepte beklenmedik bir artış olduğu durumlarda depolanan aşı miktarı yetersiz kalabilir. Bu gibi durumlarda aşısız kalmamak için rezerv stok bulundurulmalıdır. Ayrıca destek aşılama çalışmaları gibi aşı ihtiyacının arttığı dönemler önceden planlanmalı ve rezerv stokun devamlılığı sağlanmalıdır.

3 Flakon, ampul yada kullanıma hazır enjektör:Ya tek doz yada çoklu doz olabilen en küçük üründür.
Paket: Paketler ya tek doz olarak ya da çoklu doz olarak sunulan az sayıda flakon, ampul yada kullanıma hazır enjektörü birbirine bağlayan taşıma birimleridir. Kutu: Kutular paketlerin içine konuldukları taşıma birimidir. Aşı uygulayan birimlere ürünün kolay dağıtımının yapılabilmesinde kullanılırlar. Koli: Çok sayıda ürünü veya daha fazla kutu veya paketi taşımak için kullanılırlar. Koliler il düzeyinde dağıtım yapılmasında kullanılırlar. Palet: Çok sayıda ürünü veya daha fazla koli veya kutuyu taşımak için kullanılırlar. Paletler Bakanlık düzeyinde aşıyı depolamak amacıyla kullanılırlar.

4 TANIMLAR Fire : Açılan aşıların kullanım sürelerinin sınırlı olması ve enjektörlerdeki ölü boşluklar vb. nedenlerle aşının kullanılmamasından kaynaklanan kayıba fire denir. Zayi : Bir aşının açılmadan önce kullanılamaz hale gelmesi (örneğin kırılan flakonlar, donmaya veya sıcağa maruz kalan aşılar gibi nedenlerle aşının kullanılamaz hale gelmesi) ise zayi olarak tanımlanmaktadır.

5 LOJİSTİK Aşı Nakil Kamyonu Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı Deposu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşı ve İlaç Deposu Aşı Nakil Kamyonu Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı Deposu Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı Nakil Aracı Toplum Sağlığı Merkezi Son Kullanıcılar (Aile Sağlığı Merkezi, Özel ve Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hekimler, Silahlı Kuvvetlere Bağlı Birimler, Özel Poliklinikler)

6 İLÇENİZE AŞI SEVKİYATI YAPILIRKEN;
Teslim sırasında verilen malzemelerin sayılarak kontrol edilerek teslim alınması, Aşı ve anti serumların teslim alınması esnasında soğuk zincir sorumlusunun mutlaka hazır bulunması, Sevkıyat yapmak için ilçenize gelen aracın bekletilmemesi gerekmektedir. 6

7 7

8 Sevk Dönemleri Aşının depolandığı yer Sevk dönemleri
Halk Sağlığı Müdürlüğü Üç ayda bir Toplum Sağlığı Merkezi Ayda bir Aile Hekimi/Hastane

9 Aylık periyotlarla dağıtım yapılmaktadır.
TSM İhtiyaç Hesaplama Aylık periyotlarla dağıtım yapılmaktadır. Olması gereken rezerv stok 2 haftalıktır. Aşı ihtiyacı Hesaplama: Uygulanacak yaklaşık doz sayısı = [(Yıllık Hedef Nüfus/12) x Aşı takvimindeki doz sayısı x (1+ fire yüzdesi) Rezerv Stok= Uygulanacak yaklaşık doz sayısı/2 Aylık İhtiyaç = Uygulanacak yaklaşık doz sayısı+ Rezerv stok + Ek ihtiyaç – Stokta bulunan aşı miktarı

10 Aile Hekimi/Hastane İhtiyaç Hesaplama
Aylık Periyotlarla dağıtım yapılmaktadır. Olması gereken rezerv stok 1 haftalıktır. Aşı ihtiyacı Hesaplama: Uygulanacak yaklaşık doz sayısı = [(Yıllık Hedef Nüfus/12) x Aşı takvimindeki doz sayısı x (1+ fire yüzdesi) Rezerv Stok= Uygulanacak yaklaşık doz sayısı/4 Aylık İhtiyaç = Uygulanacak yaklaşık doz sayısı+ Rezerv stok + Ek ihtiyaç – Stokta bulunan aşı miktarı

11

12

13

14

15 Aşı ve Anti serumların Kullanım Süreleri
Çok Dozlu Liyofilize Olmayan Aşılar ve Anti serumlar: OPA, DT, Td, Hepatit B aşıları ile anti serumlar ve PPD solüsyonu aşağıdaki şartlara da uymak kaydı ile toplam süre 4 haftayı geçmemek üzere açıldıktan sonra birbirini izleyen 3 seansta kullanılabilir. Gezici aşı uygulamalarında sahaya götürülen aşılardan hiç açılmamış flakonlar yukarıdaki şartları sağlamak kaydı ile dönüşte buzdolabına yerleştirilir ve öncelikle kullanılır. Açılmış flakonlar ise yukarıdaki şartları sağlamak kaydı ile aynı gün içerisinde kullanılabilir.

16 Son kullanma tarihi geçmemiş olmalı,
Aşılar ve anti serumlar bu süre boyunca sürekli uygun soğuk zincir şartlarında saklanmış olmalı, Aşı ve anti serum flakonları suyla temas gibi kontaminasyona maruz kalmamış olmalı, Uygulama için dozlar flakonlardan alınırken steril teknikler kullanılmış olmalı, Eğer varsa flakon üzerindeki VVM (Aşı Flakonu İzlemcisi) göstergesi kullanılabilir durumda olmalıdır. Yukarıdaki şartlar yerine getirilemiyorsa o aşı flakonu artık kullanılmamalıdır.

17 Aşı ve Antiserumların Kullanım Süreleri
Çok Dozlu Liyofilize (sulandırılan) Aşılar: BCG aşısı sulandırıldıktan sonra (+2) – (+8)oC’de ve karanlıkta korunmak şartıyla 6 saat içinde, Tek Dozlu Liyofilize Aşılar: Tek dozlu Hib, Kuduz, Kızamık, Kızamıkçık ve KKK aşısı sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

18 Aşı ve Antiserumların Kullanım Süreleri
Tek Dozlu Kombine Aşılar: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b içeren beşli karma aşıda, aynı pakette enjektör içerisinde sıvı formda DaBT ve İPA, ayrı flakon içinde liyofilize Hib bulunmaktadır. Liyofilize Hib aşısı sıvı formda olan DaBT-İPA ile sulandırıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır.

19 Aşı ve Antiserumların Kullanım Süreleri
Tek Dozlu Liyofilize Olmayan Aşılar: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio içeren dörtlü karma aşı, Konjuge Pnömokok Aşısı ve Hepatit A aşısı tek dozluk kullanıma hazır enjektör içerisinde sunulmaktadır. Sıvı formda bulunan aşı kendi enjektörü ile uygulanmalıdır. Td Adult, DT pediatrik ve Hepatit B aşısı tek dozluk flakon veya ampul içerisinde sunulmaktadır. Tek kullanımlık enjektöre çekilmek suretiyle uygulanmalıdır.

20 Aşı Sulandırmada Genel İlkeler
Her aşı kendi sulandırıcısı ile sulandırılmalıdır. Farklı aşıların sulandırıcıları değiştirilerek kullanılamazlar, yanlış sulandırıcı kullanımı aşı etkinliğinin yok olmasına veya ASİE’lere zemin hazırlar. Daima aşıyı üreten firmanın sağladığı sulandırıcı kullanılmalıdır. Başka amaçlar için kullanılmak üzere üretilen steril su ya da fizyolojik serum aşı sulandırmakta kullanılamaz. Aşı uygulanan birimlerde sulandırıcılar da buzdolabında tutulmalıdır. Aşılar, aşılama hazırlıkları tamamlandıktan sonra sulandırılmalıdır.

21 Aşı Sulandırmada Genel İlkeler
Aşıyı sulandırmadan önce eller temiz su ve sabunla yıkanmalıdır. Aşı flakonu, sulandırıcı ve enjektörler kontrol edilmelidir (doğru aşı/sulandırıcı, varsa aşı flakon izlemcisi, son kullanma tarihi). Sulandırmadan önce flakona parmakla fiskeler vurularak toz (liyofilize) aşının flakonun dibine çökmesi sağlanmalıdır. Sulandırılan aşının buz aküsü ile direkt teması ve donması engellenmelidir. Işığa duyarlı aşılar ışıktan korunmalıdır. Sulandırma işleminde sulandırıcının tamamı kullanılmalıdır.

22 Aşı Sulandırmada Genel İlkeler
Çok dozlu aşıları sulandırırken her yeni uygulama için yeni bir sulandırma enjektörü ve iğne ucu kullanılmalı ve bütün çözücünün enjektöre dolması sağlanmalı, daha sonra sulandırıcının tamamı aşı flakonu içine boşaltılmalıdır.Sulandırıcı ve aşıyı karıştırmak için birkaç kez yavaşça enjektöre çekilip, tekrar yavaşça flakonun içerisine boşaltılarak karıştırma işlemi tamamlanmalıdır. Her uygulama için yeni bir aşı enjektörü kullanılmalıdır.

23 Pnömokok, Hep B ve beşli karmanın birlikte uygulandığı durumlarda; beşli karmada daha fazla lokal reaksiyon beklendiğini dikkate alınarak Pnömokok ve Hep B'nin aynı ektremiteden en az 2 cm arayla uygulanması, beşli karmanın ise mutlaka farklı bir ektremiteden uygulanması yaklaşımı benimsendiğinde; ASİE riski daha az, tanısı ve takibi daha kolay olacaktır.

24 Aşı uygulama teknikleri
BCG:Sol omuza intradermal(cilt içine) 5-6 mm kabarıklık 0 yaşta 0,05 ml, 1 yaş üzerinde 0,1 ml uygulanır. DaBT-İPA-Hib/DaBT-İPA/DT/Td/Hep B/Hib/KPA/Hep A: İntramuskuler(IM) 90 o dik açıyla DaBT-İPA-Hib,DT,Td,Hib aşıları 0,5 ml Hepatit B,A aşısı 10 yaşa kadar 0,5 ml, 10 yaş ve üzeri 1 ml uygulanır. KKK/Kızamık/Kızamıkçık/Su Çiçeği: Subkutan(cilt altına) 45 o eğik açıyla 0,5 ml uygulanır. OPA: Ağızdan 2 damla verilir.

25 Genel İlkeler Aşıların dağıtımında ve kullanımında son kullanma tarihleri mutlaka göz önüne alınarak, miadı (kullanım süresi) daha önce dolacak aşıların kullanımına öncelik verilmeli, miadı dolmuş olanlar imha edilmelidir. Gönderilen aşılar farklı firmalar tarafından üretildiğinden uygulama dozları için mutlaka prospektüsleri kontrol edilmelidir.

26 Genel İlkeler Aşı dolabı olarak buzluk ve alt bölümü ayrı olan çift kapılı no-frost buzdolapları kullanılmalıdır. Buzdolabının ısısı +2 ila +8 oC arasında korunmalıdır. Özellikle +4 oC’de kalması sağlanmalıdır.

27 Genel İlkeler Buzdolabı her açıldığında ısının kontrol edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Buzdolabının kapısına bir ısı izlem çizelgesi yapıştırılarak dolabın ısısı sabah ve akşam bu çizelgeye kaydedilmelidir. Isı izlem çizelgesinin altında soğuk zincir sorumlusunun ve yedeğinin adı, soyadı bulunmalıdır.

28 Genel İlkeler Aşıların saklandığı buzdolabı aşırı soğuk ve sıcağa maruz kalmayacak şekilde uygun bir odaya yerleştirilmelidir. Buzdolabı kışın ısıtılan odalardan birine gölgede olacak şekilde, ısıtıcılardan uzak, duvardan en az 10–15 cm mesafede düz bir zemine yerleştirilmelidir.

29 Genel İlkeler Tatil dönemleri ve elektrik kesintilerinde, il ve kurum düzeyinde soğuk zincir sorumluları dolap ısısını kontrol ederek gereken önlemleri almalıdır. Ankara merkez depodan kurye ile sevk yapılması gereken hallerde, aşı naklinde yalnızca uzun ömürlü aşı nakil kabı kullanılmalıdır. İl soğuk zincir sorumlusu veya Soğuk zincir eğitimi almış bir sağlık memuru mutlaka bulunmalıdır.

30 Genel İlkeler İllerden kurumlara aylık olarak yapılan aşı sevklerinde 4 saate kadar olan mesafelere askılı tip aşı nakil kabı kullanılabilir. Daha uzun mesafeler için uzun ömürlü aşı nakil kabı kullanılmalıdır. İl içi aşı nakillerinin İl Soğuk Zincir Sorumlusunun gözetiminde merkezden kurumlara tek elden yürütülmesi esastır ve aşı nakil araçları ile yapılmalıdır.

31 Genel İlkeler Her yıl, ilin soğuk zincir malzemesi mevcudu, periyodik bakım ve tamir gerektirenler ile yeni malzeme ihtiyacı belirlenmeli, onarımı veya temini sağlanmalı, ilgili malzemenin servis sözleşmeleri yenilenmelidir.

32 İlk Kullanılacak Kutusu
Daha önceki aşılama seanslarında açılmış aşıların diğer flakonlara karışmasını önlemek ve bunların öncelikli olarak kullanılmasını sağlamak için, buzdolabında dikkat çekici bir biçimde işaretlenmiş ayrı bir kutu bulundurulmalı ve orta rafta tutulmalıdır. Kullanılmayacak hale gelmiş aşı ve sulandırıcı flakonları buzdolabında tutulmamalıdır. Aşılar yalnızca buzdolabı raflarında tutulmalıdır. Kapakta herhangi bir raf sistemi olmamalıdır.

33 Buzdolabına Aşı Yerleştirirken Dikkat Edilecek Hususlar
Buzdolaplarının standart olarak üstten soğutma yapmadığı çeşitli modellerde alttan, yan duvardan soğutmalı sistemlerin olduğu unutulmamalı ve buzdolabı kullanım kılavuzu dikkatle incelenerek soğutmanın hangi bölümden yapıldığı, daha soğuk ve daha sıcak rafların hangisi olduğu mutlaka öğrenilmeli ve aşı yerleşimi buna göre düzenlenmelidir.

34 Buzdolabına Aşı Yerleştirirken Dikkat Edilecek Hususlar
Aşıların donmaya karşı hassasiyetleri (en hassas olandan başlayarak); Hepatit B aşısı Hepatit A aşısı DaBT-IPA-Hib, PPD, Grip aşısı, tüm antiserumlar KPA,Td, DT, tüm sulandırıcılar, Kızamık, KKK, BCG, Hib, Meningokok, Suçiçeği aşıları (sulandırıcılar hariç), OPA

35 Buzdolabına Aşı Yerleştirirken Dikkat Edilecek Hususlar
Üstten soğutmalı bir buzdolabı için buzdolabının; Üst rafına: OPA, sulandırıcıları ayrı olmak üzere Hib, meningokok, BCG, KKK, Kızamık ve Kızamıkçık, suçiçeği aşıları Orta rafına: DaBT-İPA-Hib, Kuduz, KPA, DaBT-İPA aşıları Alt rafına: Hep B, Hep A, Td, DT aşıları ile PPD solüsyonu, aşı sulandırıcıları ve tüm antiserumlar, yerleştirilmelidir.

36 Buzdolabına Aşı Yerleştirirken Dikkat Edilecek Hususlar
Aşı flakonları ve paketleri, aralarında yeterli hava akımı dolaşacak şekilde yerleştirilmelidir. Donmaya hassas olan aşılar buzdolabının soğutucu kısmından uzakta tutulmalı, aşılar orijinal kutularının içerisinde saklanmalı ve buzdolabının duvarı ile temas ettirilmemelidir. Aşı yerleştirilmesinde, miadı yakın olan aşıların ön kısımda bulunmasına dikkat edilmelidir.

37 Buzdolabına Aşı Yerleştirirken Dikkat Edilecek Hususlar
Buzlukta aralıklı olarak dizilmiş buz aküleri bulundurulmalıdır. Buzluğun 0,5 cm den fazla kalınlıkta buzlanmamasına dikkat edilmelidir. Aşılar buzluğa konulmamalıdır.

38 Buzdolabına Aşı Yerleştirirken Dikkat Edilecek Hususlar
En alt kısma (sebzelik) dolap ısısının sabit tutulmasına yardımcı olmak üzere su bidonları yerleştirilmelidir. Uzun süreli elektrik kesintilerinde buzdolabı ısısı düzenli olarak kontrol edilmeli ve kapak sık sık açılmamalıdır. İzolasyonu iyi bir buzdolabında bu yolla genellikle 24 saat süre ile ısı korunur. Daha uzun süreli kesintilerde acil durum planı uygulanmalıdır. Elektrik kesintilerinde kesintinin süresi mutlaka öğrenilmelidir.

39 Buzdolabına Aşı Yerleştirirken Dikkat Edilecek Hususlar
Aşılar buzdolabı temizliği yapılırken aşı nakil kabında korunmalı ve buzdolabı çalıştırıldıktan sonra uygun ısı aralığına ulaşılınca buzdolabına aktarılmalıdır.

40 Aşı Nakil Kaplarının Kullanımı
Aşı nakil kapları sahip oldukları soğuk ömürlerine bakılarak kısa veya uzun ömürlü olarak ikiye ayrılırlar. Soğuk ömürleri 1 gün ve daha az olan aşı nakil kapları kısa ömürlü (askılı aşı nakil kabı), soğuk ömürleri 3–5 gün arasında olanlara ise uzun ömürlü aşı nakil kabı denilir.

41

42 Aşı Nakil Kaplarının Kullanımı
Aşı seansının yapılacağı veya gezici aşılama hizmeti planlandığı günün sabahı, ihtiyaç duyulan tüm buz aküleri buzluktan çıkarılmalıdır. Buz aküleri buzdolabı dışında çalkalama sesi duyulana kadar bekletilmelidir. Örneğin -20ºC’ de donmuş bir buz aküsü için +20ºC olan bir odada yaklaşık 1 saat bekletmek gerekir. Buz akülerinin yeterince çözüldüğünü anlamak için sallandığında su sesi duyulmalıdır. Buz aküleri uygun şekilde kurulandıktan sonra aşı nakil kabının içine yerleştirilmelidir.

43 Aşı Nakil Kaplarının Kullanımı
Aşı ve sulandırıcılar aşı nakil kabının orta kısmına yerleştirilmelidir. Donmaya karşı hassas olan aşılar ve sulandırıcılar buz aküleri ile doğrudan temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Aşı flakonlarının buz akülerine direk temasını engellemek için köpük, sünger veya kalın karton kullanılmalı ya da flakonlar kendi karton ambalajları ile yerleştirilmelidir.

44 Aşı Nakil Kaplarının Kullanımı
Uzun ömürlü aşı nakil kabında aşı flakonlarının yanına termometre ve donma göstergesi konulmalı, üst kısımlarına da buz aküsü yerleştirilmelidir. Kısa ömürlü (askılı) aşı nakil kabına aşı flakonlarının yanına termometre yerleştirilmelidir. En üste de köpük yerleştirerek kapak kapatılmalıdır. Aşı seansında açılan aşıların da buz aküleri ile direk teması engellenmelidir.

45 Buz Akülerinin Kullanımı
Buz aküleri aşı nakil kabına uygun olmalı ve yeterli miktarda buz aküsü bulunmalıdır. Buz aküsünü dondururken, buz aküsü ağzında bir miktar boşluk kalacak kadar su ile doldurulmalı ve kapağı sıkıca kapatılmalı, akıtıp akıtmadığı kontrol edilmelidir. Buz aküleri aralarında hava dolaşımına izin verecek, yan yüzleri açıkta kalacak ve çok sıkışık olmayacak şekilde buzluğa yerleştirilerek evaporatör ile uygun olarak etkileşmesi sağlanmalıdır. Buz aküleri en az 24 saat dondurulmalıdır. Aşılama seansından sonra buz aküleri tekrar donması için buzluğa yerleştirilmelidir.

46 Depo/Buzdolabı Isı Takibi
Sürekli ısı kaydeden sistemlerin kullanılmalıdır. Tüm aşı depo ve dolaplarında en az bir adet kalibrasyonu yapılmış uzun süreli kayıt yapabilen (En az bir aylık süreyi gösteren) elektronik ısı takip cihazı bulundurulması zorunludur. Termometreler orta rafın orta bölümüne yerleştirilmelidir. Her sabah mesai başlarken ve her akşam mesai bitiminde bu cihaz kontrol edilerek alarm olmasa bile en düşük ve en yüksek sıcaklık kontrol edilmeli ve ısı izlem çizelgesine işlenmelidir. Uzun süreli kayıt yapabilen elektronik termometrenin arızalanabileceği düşünülerek yanında mutlaka mekanik termometre bulundurulmalıdır.

47 Soğuk Zincir Soğuk zincir, bir aşının etkinliğini üretiminden kişiye uygulanana kadar koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının ulaşmasını sağlayan insan ve malzemeden oluşan sistemdir. Kullanılan aşılar etkin değilse, %100 aşılama hızlarına ulaşılsa bile bağışık bir toplum oluşturma hedefine ulaşılamayacaktır. Bu nedenle soğuk zincir GBP’nin en önemli bileşenlerinden biri olarak büyük önem taşımaktadır.

48 Soğuk Zincir BCG, Kızamık, KKK, Kızamıkçık aşıları güneş ışığı gibi ultraviyoleye hassastır. Aşıların tahrip olmasının sebebi, ısının kümülatif etkisidir. Yani bir kerede çok yüksek (30–35C üzeri) sıcaklığa maruziyet kadar, birçok kereler daha az sıcaklıklara (10–30C arası) maruziyet de aşıyı aynı derecede bozabilir. Bir kez aşının etkinliği kaybolur ya da azalırsa, aşılar eski haline döndürülemez, bu nedenle soğuk zincir süreklilik gerektirir.

49 Soğuk Zincir Polio, Kızamık, KKK, Kızamıkçık, Liyofilize Hib, Suçiçeği ve BCG aşıları dondurulabilir aşılardır. (Sulandırıcısı aynı pakette olan aşılar dondurulmamalıdır!!!) DaBT-İPA-Hib, DT, Td, Hepatit B, Hepatit A ve KPA aşıları ile liyofilize aşıların sulandırıcılarının hiçbir zaman donmaması gerekir.

50 Soğuk Zincir Kırılmasında Yapılması Gerekenler
Soğuk zincir kırılması tespit edildiğinde aşı ve anti serumların kullanımı durdurulmalı ve aile hekimliği/hastane düzeyinde Toplum Sağlığı Merkezi soğuk zincir sorumlusuna, ilçe düzeyinde il soğuk zincir sorumlusuna haber verilmelidir. İl veya ilçe Aşı sorumlusu ve soğuk zincir sorumlusu tarafından; Sıcaklığa maruz kalan aşı ve antiserumlar için: VVM’i olan aşıların VVM’i kontrol edilerek ve aşıların maruz kaldığı sıcaklıklar ile kaçıncı kez maruz kaldığı göz önünde bulundurularak aşıların kullanılıp kullanılamayacağı belirlenir. Karar verilirken sıcaklığın aşılar üzerindeki kümülatif etkisi unutulmamalıdır.

51 Soğuk Zincir Kırılmasında Yapılması Gerekenler
Aşıların kullanılamaz olduğu kararı verilmiş ise Disiplin Birimine ve Aile Hekimliği birimine gereği için bildiriyoruz. Halk Sağlığı Müdürü veya Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi tarafından incelemeci görevlendirilerek soğuk zincir kırılmasında kusur olup olmadığı belirleniyor. Kusur tespit edilir ise ayniyat biriminden birim fiyatlar kullanılarak tazmin meblağsı hesaplanıp (tazmin kararı verilmiş ise) sorumlularına durum tebliğ ediliyor. Defterdarlığa ilgili bütçe kalemine tazmin meblağının yatırılması isteniyor ve tazmin meblağı yatırıldıktan sonra dosya kapatılarak aşılar imha ediliyor.

52 GBP Hedef Aşı ile korunulabilinir onüç hastalığın morbidite ve mortalitesinin azaltılmasıdır. 1. Difteri 2.Boğmaca 3.Tetanos 4. Kızamık 5. Tüberküloz 6. Polio 7.Hepatit B 8.Kızamıkçık 9.Kabakulak 10.Hemofilus influenza tip b (Hib) 11.Pnömokok 12.Hepatit A 13.Su Çiçeği

53 TEŞEKKÜRLER.


"MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları