Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TKY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TKY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 TKY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

2 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN
AR-GE Birimi EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN Hazırlanmıştır.

3 Eğitim programlarının hazırlanmasında desteklerinden dolayı,
Bilim Uzmanları Sayın; Selma ERTURAN Sayın; Aslı ARAS TKY İl Formatörü Mustafa ÇELİK’e TEŞEKKÜR EDERİM.

4 HAZIRLAYAN VE SUNAN; Hasan ali yücel ANADOLU ÖĞRETMEN Lisesi Müdürü
HAZIRLAYAN VE SUNAN; Hasan ali yücel ANADOLU ÖĞRETMEN Lisesi Müdürü Çetin ERTURAN

5 AR-GE EĞİTİM KONULARI Toplam Kalite Yönetimi Lider ve Liderlik
Eğitim Yönetimi Liderliği İnsan Kaynakları Kurum Kültürü Etik Bireysel Dönüşüm Ekip Çalışması Öğrenen Organizasyon Dönüşüm Süreç Yönetimi Planlama Çatışma Yönetimi Stres Yönetimi Kriz Yönetimi Stratejik Planlama Zaman Yönetimi Sınıf Yönetimi Beden Dili Motivasyon İletişim EFQM Mükemmellik Modeli Ödül Yönergesi Uygulaması

6 Ancak örgütler için en zor sağlanan ve en pahalı olan kaynak
Günümüzde örgütler sahip oldukları tüm kaynakları internet yoluyla sağlayabilir, satın alabilir veya ikame edebilirler. Ancak örgütler için en zor sağlanan ve en pahalı olan kaynak insan kaynağıdır

7 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bir organizasyonun, vizyon ve misyon doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plan, program ve stratejilerin uygulanmasıdır.

8 kurum çalışanları yönetimi insan kaynakları yönetimi
Günümüz örgütlerinde kurum çalışanları yönetimi insan kaynakları yönetimi olarak sistemleştirilmektedir.

9 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAPSAMI
İnsan Kaynakları ihtiyacının belirlenmesi, İlanlarının yapılması, İhtiyaca uygun nitelikli elemanların seçilmesi Kurum kültürüne kazandırılması, Çalışanların motivasyonu, Performans değerlendirmesi, Koordinasyonun sağlanması, Yönetim - organizasyonun geliştirilmesi, Yeniden yapılanma, Kurum kültürünün oluşması, Çalışanların eğitimi, Kariyer gelişimi ve yönetimde etkin olması, gibi konuları kapsamaktadır.

10 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’NİN ÖZELLİKLERİ
İKY, günümüzde yaşanan hızlı değişme, gelişme ve bilgi artışının yol açtığı bireylerdeki bilgi eksilmesini önlemeye ve çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamaya çalışır. İKY, insan merkezli işlevleri kapsamaktadır. İKY, örgütsel ortam içinde çalışanların aralarındaki bağlılığın geliştirilmesi, kurumsal kültürün yerleştirilmesini sağlamaya çalışır. İş görenler ile kurumun farklı beklentiler ve menfaatler değil, ortak hedefler etrafında buluşmalarını sağlamaya çalışır

11 PERSONEL YÖNETİMİ Tanımlanmış, standardize edilmiş bir görevi, kontrol altında en kısa zamanda ve en yüksek düzeydeki verimle yapılabilmesini sağlamaktır.

12 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE
İnsan, işi yapan kişi olmak dışında, işin sahibi, o işi planlayan ve işle ilgili düşüncelerini katabilen, sürecin en büyük ve önemli parçasıdır.

13 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE PERSONEL YÖNETİMİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR PERSONEL YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Her birim yöneticisi kendi alanı veya bölümünden sorumludur. İnsanın yeteneklerini ve niteliklerini göz önünde bulundurarak, sürecin bir parçası sayar, insanı bir değer ve girdi olarak kabul eder. Personel kurumda sadece işi ile ilgili teknik konularla ilgilenir. Ancak sorulunca fikrini söyler Kurumun politika ve stratejilerinde tüm çalışanlar etkendir.

14 Yöneticinin malzemesi insandır
Yöneticinin malzemesi insandır. Herkesi en iyi işe yarayabileceği yerde değerlendirin. Mustafa Kemal ATATÜRK

15 Yönetim biliminin global İKY tanımları, veya çalışanı tedarik etme YETENEKLERİ, farklılıklar içermektedir.

16 SİSTEMDEN KAYNAKLI İKY SORUNLARI

17 Sistemdeki İnsan Kaynakları;
Aralarında sosyo - kültürel uyum aranmaksızın, Hizmeti alanlara, yöneticilerine ve birbirlerine sorulmadan, İş ile örtüşmesine bakılmaksızın o işyerini belki de hiç görmemiş olanlar tarafından atanan,

18 Birbirini seçme şansı olmayan, Eğitimli yetişkinlerin
BİR ARAYA GETİRİLMESİ İLE KURUM ÇALIŞANLARI OLUŞTURULMAKTADIR.

19 Bu insanlar; - Seçimini yapamadığınız,
- Ücretlerini, haftalık çalışma sürelerini belirleyemediğiniz, - Ayrılma-başlama kararını veremediğiniz, - Verimsizliğinde, ayıramadığınız,

20 - Kariyerleri, terfileri, yükselme ve atamaları merkezi sistem tarafından otomatik yapılan,
- Çok çalışanla az çalışanın kurumsal anlamda tanınmadığı, - Ödüllendirilmesi, kurum yetkisinde olmayan,

21 Farklı ücret, Aylıkla ödüllendirme, Prim gibi ödülleri veremediğiniz,
Ödülden çok ceza sistemine dayalı, Tanımlanmış olan iş standardını aksattığı belirgin hale gelmiş ve tekrarlarla kangren hale dönüştürenlere üst birimlerce, yaptırımcı ve caydırıcı olmayan cezaların verilebildiği, - 25 yıllık sözleşme yapılmış, kişilerdir.

22 Bu kişilerin yeterlilik ve yeteneklerine baktığımızda;
Onu yetiştiren ve eğiten kurum ile mezun olduktan sonra çalışacağı eğitim kurumu arasında yeterli ve organik bağ görülememektedir. Bu kurumlar ayrı kanunlarla bağlantısız ve bağımsız kararlara göre hareket ederler.

23 Öğretmenler farklı kaynaklardan yetiştirilmektedirler.
Bazı branşlarda ise, ihtiyaç olmadığından mezunlar atıl kapasite durumundadırlar. İhtiyaç-istihdam formülü bulunmamaktadır. Öğretmenler farklı kaynaklardan yetiştirilmektedirler. Eğitimleri sırasında gerek kültür, gerekse TKY-İKY ilişkisi bakımından donatılmadıkları için atandıkları eğitim kurumunda İnsan Kaynağı olmak yerine yük olabilmektedirler.

24 Bazı okullarda, kalite kültürü yeterince oluşmadığı için olumsuz imaj sergilemektedirler. Atanan öğretmen çalışma heyecanı yerine çatışma yönetimine öncelik vermektedir. Atananların yeterlilikleri bilimsel disiplinler ve araştırmalar yönünden uygun olabilir. Ancak okuldaki paydaşların, beklentileri, ihtiyaçları ve sosyo-kültürel özellikleri ile örtüşmeyebilirler.

25     Birbirinin  tedarikçisi oldukları halde, ihtiyaca ve isteğe uygun, ortak planları üretmeyen üniversiteler, İlköğretim ve Ortaöğretim için insan kaynakları üretirler.

26 Zaferler savaş sonunda kazanılır
Zaferler savaş sonunda kazanılır.Savaş alanı sizinse ve savaşta kaybettiklerinizi zaferden çıkarırsanız geriye çok az barış kalır.

27 Zafer kazanmayı 2.kez denemeyiniz.
Çatışmadaki kayıplarınızın toplamı zaferden büyük olabilir.

28 Rekabetin her alana yayıldığı şu dönemde
eğitim kurumları da artık hızlı tepki vermeyi, değişim ve öğrenmeye açık esnekliği başarmalıdırlar.

29 İNSAN KAYNAKLARINDA MÜKEMMELİK; çalışanların katkısını, onların gelişimi ve katılımı ile en üst düzeye çıkarmaktır.

30 MÜKEMMEL KURULUŞLAR; Politika ve stratejilerini, hedef ve planlarını yaşama geçirebilmeleri için bugün ve gelecekteki çalışanların niteliklerini belirler ve paydaşlarca anlaşılmalarını sağlarlar.

31 Kişisel gelişim; bireylerin kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

32 Aydınların bilgi birikimi seviyesi, kuruluşun çıkarına kullanılabilmelidir.

33 Çalışanlarını, onların adanmışlıklarını ve kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde gözetme, ödüllendirme ve tanıma yolları ararlar.

34 İKY’ nin etkili olduğu örgütlerde
çalışanların ilişkilerine yön veren POTANSİYELLERİNİ VE AKTİF KATILIMLARINI EN ÜST DÜZEYE TAŞIMALARINI SAĞLAYAN belli boyutlar vardır;

35 GÜVEN İnsanlara kendi değer ve potansiyellerini hissettirmek ve farkına vardıktan sonra bunu davranışlarına yansıtmalarını sağlamaktır.

36 GÜVEN ÖRGÜTÜN SERMAYESİDİR.

37 Kurum, çalışanlarına karşı şeffaf ve açık iletişimi benimsemelidir.
AÇIKLIK Kurum, çalışanlarına karşı şeffaf ve açık iletişimi benimsemelidir. Politikalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paylaşımcı olmalıdır.

38 YETKİLENDİRME Kurum, çalışanlarını yaptıkları iş ile ilgili olarak yetkilendirmeli ve bireysel inisiyatiflerini kullanabilmelerini sağlamalıdır.

39 Kurum, teklif ve tenkitlere göre pozisyon belirleyebilmelidir.
ESNEKLİK Kurum, teklif ve tenkitlere göre pozisyon belirleyebilmelidir.

40 TEKLİF YOKSA TENKİT YOKTUR.

41 YARATICI VE YENİLİKÇİ FİKİR ÜRETİMİ
Kurum, çalışanlarını yaratıcı ve yenilikçi fikirleri üretmeleri konusunda teşvik etmeli ve bu fikirlere risk alarak uygulamalarda yer vermek suretiyle cesaretlendirmelidir.

42 BAĞIMLILIK Formal ve informal ilişkilerde samimi yaklaşımlar ; zamanı, işi hatta hayatı paylaşmayı getirir. Paylaşımın nitelik ve niceliği oranı bağımlılık oranı için bir ölçüdür. Ancak kazan-kazan ilişkisi önceliklidir.

43 BAĞLAMANIN AKORDUNU GEVŞEYEN BİR TEL BOZAR.
BİRLİĞİN BAĞLARINI YABANDAN BİR EL BOZAR EKİP OLMAK MEŞVERETİN İHTİYACI HER EKİBİ YALANDAN BİR DİL BOZAR Ç.ERTURAN

44 DEĞERLER-VİZYON-LİDER
Bazen siz hazır bulunmuş değerlerden yüksek olabilirsiniz. Yüksek seciyeli kendi değerlerininiz çevrenizde anlaşılmayabilir. Değerlerinizi yetenekleriniz oranında kurumsallaştırabilirsiniz. Geliştirdiğiniz yetenekleriniz sizi en çok taşıdığınız ülkü (vizyon) kadar lider yapabilir.

45 Uyum : O an için veya dönem içerisindeki en uygun tutumdur.
Dünya sadece siyah ve beyazlarla tanımlanamaz. Gri alanları kendiniz renklendirebilirsiniz.

46 ETKİLİ ORGANİZASYONLAR ETİK DEĞERLERİNİ TAŞIYANLARDIR.

47 BİR ÖRGÜTÜN SERMAYESİDİR.
AYDINLARIN VARLIĞI BİR ÖRGÜTÜN SERMAYESİDİR.

48 EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KONULARI)
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MÜKEMMELLİK MODELİ YÖNETİMİ(EFQM) LİDERLİK İNSAN VE MADDİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ VİZYON-MİSYON FORMÜLASYONU İLKE, DEĞERLER VE KURUM KÜLTÜRÜ POLİTİKA VE STRATEJİLER UYGULAMALAR

49 Vizyon, Misyon Kurumun vizyonu ve misyonu, kurumun tüm faaliyetlerine yön veren, şekillendiren kavramlardır.

50 VİZYON UZUN VADEDE ULAŞILMAK İSTENEN YER VE DURUMU, İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR. VİZYON BİLİMSEL BİR HAYALDİR

51 MİSYON BİR KURUM VEYA KURULUŞUN VAROLUŞ NEDENİ, BİR KURUM VE KURULUŞTAN BEKLENEN GÖREVDİR.

52 İlke ve Değerler, Kurumun faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramlardır. Bunlar vizyon ve misyona göre daha somut ve açık, doğrudan uygulanabilir kavramlardır. İlke ve değerler, Kurumun politika ve uygulamalarına yön verdiği gibi sınırlamaları da oluşturur.

53 Politikalar, Kurumun faaliyetlerini yürütürken izlediği yol ve yöntemlerdir. Bir anlamda Kurumun yönetim tarzıdır. Kurumun çeşitli konularda birden fazla hareket tarzı olabilir. Kurumun seçtiği yol, o konudaki politikasını oluşturur.

54 Uygulamalar, Kurumun kısa dönemli hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü faaliyetlerdir. Somut yansımalarını, günlük uygulamalarında gösterir.

55 İnsanların kendisini aşan şöhretleri varsa kurumların da kendisini aşan şöhretleri vardır. Bütünü görürken detayları kaçırmamak gerekir. Bir kurumda bölümlerin işlevini bilmek , fikir sahibi olmak bütüne hakim olmayı sağlar. Ancak bölümlerin liderleri iyi yetişmişse, bölümünü geliştirmişse o zaman bir kurumun birimlerinin toplamı, kurumun bütünlüğünden fazla eder.

56 KURUM KÜLTÜRÜ Kurum tarafından benimsenen temel değerler,
Örgütün çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına kılavuzluk eden felsefesi, Örgütte işlerin nasıl yapıldığına ilişkin temel görüşler, Aklın kolektif şekilde programlanması, Paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modeli.

57 KURUM KÜLTÜRÜ ÖZELLİKLERİ
Ayırt edicidir. Kararlı bir yapıdadır. İfade edilmeden de anlaşılabilir. Bütünleştiricidir. Kabul görmüştür. Üst yönetimin bir yansımasıdır.

58 Güç ve otorite: Güç: Otoriteyi üzerinde taşımak ve kullanmaktır.
Otorite: İtaat ettirme gücü.

59 Kanun, yönetmelik, yönerge, tüzük, genelge ve yazılarla sınırlıdır.
YÖNETİCİLİK Kanun, yönetmelik, yönerge, tüzük, genelge ve yazılarla sınırlıdır.

60 Lider Yöneticilik: Mevzuat çerçevesinde hizmetten yararlananların istekleri geliştikçe kendisini geliştirmek zorundadır. Bu zorunluluğun önünde olmak için yenilikçilik ve yaratıcılık, geleceği planlamayı, vizyon’er olmayı gerektirmektedir.

61 Değişen iş ve üretim biçimleri örgütleri değişmeye zorlamaktadır
Değişen iş ve üretim biçimleri örgütleri değişmeye zorlamaktadır. Amansız bir rekabet, sürekli artan ve nitelik olarak yükselen müşteri beklentileri, hizmette kalitenin artması örgütleri zamanla yarışa sokmuştur.

62 Bu dinamik kurum kültürü anlayışı
liderlere, kurum kültürünü mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun biçimde yönetme görevi yüklemektedir

63 Demek ki esas kaynağımız ve sermayemiz değerlerimizdir.
TKY, değerlerin ve kültürlerin üzerine bina edilen, ihtiyaçlardan kaynaklı planlarla vizyon oluşturulmasıdır. Bu vizyona sahip ortak ekipler oluşturmak, İKY de önemli bir stratejidir.

64 Bu süreçte TKY, İnsan Kaynakları Yönetiminde sürekli çerçeve oluşturacaktır.
Gönüllülük, Katılımcılık Özveri, Yaratıcılık      Ulusal ve moral değerleri tanıma,      Evrensel insanlık kimliği,        Saygınlık yeteneğini geliştirererk, değer ve motivasyon kaynağı oluşturacaktır.

65 Verilere dayalı plan yapmayanlar
Verilere dayalı plan yapmayanlar ile ölçülebilir hedefler belirlemeyenlerin tarzı; yığılan sorunları görmezlikten gelerek günübirlik memnuniyetler yaratmaktır.

66 kaliteli yönetim planlamaları oluşturulmalıdır.
Kaliteli hayat için; kaliteli yönetim planlamaları oluşturulmalıdır.

67 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI YÖNETİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLEMESİ

68 MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ
1. Fizyolojik İhtiyaçlar, 2. Güvenlik ihtiyacı, 3. Sevgi ve aidiyet ihtiyacı, 4. Saygı ihtiyacı, 5. İdeallerini ve yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacı,

69 İnsan Kaynakları Yönetiminde var olan elemanın yeteneklerini, bilgi birikimini ve önerilerini kaynak olarak değerlendirmek, bireysel ve mesleki gelişimine yatırım planlamak esastır.

70 PLANLAMA DURUM ANALİZİ. VERİ TOPLAMA İHTİYAÇLARI BİLMEK
MİSYON VİZYON FORMÜLASYONU İYİLEŞTİRME POLİTİKALARI STRATEJİLER YAYILIM KONTROL ÖNLEM …..PLANLAMA

71 İNSAN KAYNAKLARININ PLANLANMASI
İnsan gücü planlaması örgütlerde kârlılığı ve verimliliği etkileyen unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. İnsan gücü planlaması, örgütün mevcut ve gelecekteki insan kaynağı potansiyelinin etkili, verimli ve rasyonel kullanılmasını sağlayan araçlardan birisi olması dolayısıyla örgüt için büyük önem taşır.

72 ÇALIŞANLARIN KATILIMI BİLGİ BİRİKİMİ VE YETKİLENDİRİLMESİ

73 Kurum kültürü değişmeden kaliteyi geliştiremezsiniz.

74 ÖĞRENEN ÖRGÜT İhtiyaca göre gelişim ve değişim için ürettiği veya transfer ettiği bilgiyi kullanan bireyler topluluğu öğrenen örgüttür.

75 ÖĞRENEN ÖRGÜT Öğrenen örgüt öncelikle sorunlarını doğru tanımlamayı öğrenir. Ortaya çıkan problemlerden neler öğrenebiliriz. Öğrenme sonucunda; bilgi , beceri, davranış, tutum değişimi ve gelişimi özgüveni artırır. Davranış uygun olmazsa bilginin veya becerinin önemi yoktur.

76 Farklı insanlar yönetmek stratejiktir.
ÖĞRENEN ÖRGÜT : Öncelikle örgütsel hafıza, Her şeye yeniden başlanmaması Var olan deneyimler ve kültürden yararlanılmasını sağlar. İlerlemedeki alınan mesafeyi gösterir. Farklı insanların güçlü yönlerini bir araya getirmek öğrenen örgüte temel olur. Farklı insanlar yönetmek stratejiktir.

77 ÖĞRENEN ÖRGÜT İÇİN, Eğitimi yatırım olarak görmek.
Hatalardan öğrenmeye cesaretlendirmek. Tanımak, bölümlere ayırmak, organizasyonların öğrenilmesine fırsat vermek. Herkesin temel yeteneklerini ortaya çıkarmak. Herkesin PUKO yu kullanmasını sağlamak. Öğrenilenleri , uygulamaları ve sonuçları not etmek, arşiv oluşturmak. Arşivi paylaşmak hafıza oluşturmak.

78 İnsan kaynaklarında zayıf yönleri gidermek yerine kuvvetli ve farklı yönleri geliştirmeye yatırım yapmak çeşitli yetenekleri ortaya çıkaracaktır. Yeteneklerin farklılığı ise, çeşitli kültürlerin uyumu, yaratıcılık ve yenilikler yeteneğinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu riski almak, kurumun kalitesi ve verimliliğini arttırıcı bir kurum yeteneği olarak kabul edilmelidir.

79 İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Kurumlarının Politikası:
Değer ve Yeteneklere yatırım yapmaktır. Ülkemizin kamu kurumları yönetiminde, akılcı ve gerçekçi yaklaşımlarla zayıf yönlerin ve kurumsal tehditlerin, İzole edilebilmesi için, değerlere dayalı ilkelere sarılmak ve yetenekleri hizmet içi eğitimle geliştirmek gerekecektir.

80 Bu politika çerçevesinde beklenen yetenekleri belirlemek kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber; 1-İşin ihtiyaca uygunluğunu belirleme yeteneği. 2-İşin politikalara uygunluğunu belirleme yeteneği, 3-Strateji geliştirme yeteneği    4-Hedef ve veri oluşturabilme yeteneği,  5-Süreçte alternatif stratejiler yaratıcılığına sahip olma yeteneği,

81 İhtiyaca uygun bir İKY olarak tanımlayabiliriz.
6-Eğitim işinin sanatsal bir yaratıcılık becerisini (creative yetenek) sürekli canlı tutabilme ve geliştirme yeteneği,   7-Öğrenen organizasyon oluşturma yeteneği,  8-Kriz, çatışma, stres, zaman yönetimi liderlik yetenekleri,  9-Bireysel dönüşüm ve iletişim yeteneklerini geliştirebilmeyi en üst düzeyde planlamayı, İhtiyaca uygun bir İKY olarak tanımlayabiliriz.

82 Yönetici, lider olamadığı takdirde;
istek, ihtiyaç ve gelişmelerin hızına göre iteklenir veya sürüklenir.

83 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE
STRATEJİK LİDERLİK

84 1. Vizyon ve misyonun liderliği,
2. Kurum içi ve dışı değerlerini değerlendirebilme liderliği, 3. Kurum yeteneklerini ve bireysel yeteneklerini değerlendirebilme ve geliştirebilme liderliği, 4. Sistem ve mevzuatı da kapsayan gelişimci bir yönetim liderliği,

85 6. Öğrenen organizasyonlar ve ekip oluşturma liderliği,
5. Yenilikçilik ve yaratıcılık elde ettiğini heyecan ve zevk alarak taşıyabilme liderliği, 6. Öğrenen organizasyonlar ve ekip oluşturma liderliği, 7. Kurum kültürünü oluşturma liderliği, 8. Yöntemler geliştirebilme liderliği,

86 9. İstek ve ihtiyaçlar oluşturabilme liderliği,
10. İletişim yeteneklerini sistematize edebilme liderliği, 11. Değişimle başa çıkma, değişimi yönetme liderliği, 12. Düzen ve düzensizliği yönetmek.

87 TARLANIN YİRMİ YERİNİ BİRDEN KAZARSANIZ SU BULAMAZSINIZ, OYSA BİR YERİNİ YİRMİ METRE KAZARSANIZ
SUYU BULURSUNUZ

88 Her kurum için müşteri memnuniyeti, mutlu çalışma ortamı ve kaliteye duyarlı bir kültür ihtiyacı gittikçe kurumsallaşarak zorunlu bir TKY yönelimi ve tarzı oluşturmaktadır.

89 Bu yöneliş tarzındaki esas modeli (EFQM) gözden kaçırmayanlar çabuk toparlamakta ve planlı hedefler geliştirmektedirler.

90 EFQM MÜKEMMELİK MODELİ KRİTERLERİNE GÖRE ÇALIŞANLAR VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ

91 TEMEL KAVRAMLAR 1. SONUÇLARA YÖNLENDİRME 2. MÜŞTERİ ODAKLILIK
3. LİDERLİK VE AMACIN TUTARLILIĞI 4. SÜREÇLER VE VERİLERLE YÖNETİM 5. ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KATILIMI 6. SÜREKLİ ÖĞRENME, YENİLİKÇİLİK VE İYİLEŞTİRME 7. İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 8. TOPLUMSAL SORUMLULUK

92 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
GİRDİLER SONUÇLAR 1-Liderlik % 10 6-Müşteri ile İlgili Sonuçlar % 20 5-Süreçler % 14 7-Çalışanlar %9 2-Politika ve Strateji %8 8-Toplumla İlgili Sonuçlar % 6 3-Çalışanlar %9 9-Temel Performans Sonuçları%15 4-İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME

93 Çalışanlar kriteri; çalışanların nasıl yönetildiğiyle ilgilidir
Çalışanlar kriteri; çalışanların nasıl yönetildiğiyle ilgilidir. Genel olarak bu kriterlerle; okulun insan kaynakları politikası ve bu çerçevede uygulamaları değerlendirilir. Bu kriter kapsamında yapılacak iyileştirmeler 7 nolu kriterde yer alan sonuçları doğrudan etkileyecektir.

94 Çalışanlar kavramı, Kurum kendi çalışanlarının bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini a) bireysel düzeyde, b) ekip düzeyinde, c) kurumsal düzeyde nasıl yönetmekte, geliştirmekte ve özgürce kullanmalarını sağlamaktadır.

95 Alt kriterler 3a İnsan kaynakları nasıl planlamakta, yönetilmekte ve iyileştirmektedir ( %20 Ağırlık Puanı vardır.) 3b Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasıl belirlenmekte, geliştirilmekte ve sürdürülmektedir.

96 3c Çalışanların katılımı ve yetkilendirilmesi nasıl sağlanmaktadır (%20 Ağırlık Puanı vardır.)
3d Çalışanlar ile kurum arasında nasıl bir diyalog söz konusudur (%20Ağırlık Puanı vardır.) 3e Çalışanlar nasıl takdir edilmekte, tanınmakta ve gözetilmektedir ( %20 Ağırlık Puanı vardır.)

97 7. Kriter: ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR Kurum, çalışanları ile ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir. Çalışanların kurum hakkındaki düşünceleri bu bölümün konusudur. Kurumun, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerinin tatminindeki başarısının kanıtları aranır.

98 Aşağıda belirtilen alanlara ilişkin geçmiş yıllara ait veriler arşiv taraması yapılarak toplanır.
Bu bölümde de veriler; Sayısal olmalı, Eğilimler belirlenmeli, Karşılaştırmalar yapılmalı, Hedeflere ulaşma düzeyi belirtilmeli, Sonuçların yaklaşımdan kaynaklandığı ispat edilmelidir.

99 Bu alanlar; İyileştirme ekiplerine çalışanların katılım oranları. Öneri sistemlerine katılım oranları. Çalışanın dile getirdiği şikayet sayıları. Eğitim ve gelişme düzeyleri (Eğitim düzeylerindeki artışlar örnek: Lisans tamamlayanlar, yüksek lisans, doktora yapanlar). Kişi başına alınan hizmetçi eğitim miktarı.

100 6. Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranları.
7. Devamsızlık ve hastalık oranları (raporları). 8. İş kazaları (uygulamalı okullarda). 9. Okulda ortalama olarak bir çalışanın kaç yıl görev yaptığı. 10. Okuldan ayrılmak isteyen öğrenci sayısı.

101 11. Çalışanlara sağlanan ücret dışı hizmetler ve bunlara katılım oranları.
12. İdari amirlerce veya müfettişlerce yapılan denetimlerde personel yönetimi ile ilgili yapılan değerlendirmeler. Çalışan memnuniyetini izleyen başka göstergeler.

102 Alt Kriterler 7a Algılama Ölçümleri Bu ölçümler çalışanların kurum hakkındaki algılamalarına ilişkin çalışanların memnuniyeti anketleri, odak grupları, görüşmeler, sistematik performans değerlendirmeleri gibi yöntemlerle elde edilen verilerdir. (Kriterde %75 Ağırlık Puanı vardır.)

103 7b Performans Göstergeleri
Bu göstergeler kurum çalışanlarının performansını izlemek, anlamak tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla gösterdiği iç göstergelerdir. (Kriterde % 25 Ağırlık puanı vardır.) Çalışan memnuniyeti: Kurum, politika ve stratejileri uygulayan ve iyileştiren çalışanları ile ilgili olarak süreçte ve sonuçta neler elde etmektedir.

104 YÖNETİMİN DESTEĞİ Örgüt içinde çalışanlara sağladığı açık iletişim yardımı ve desteğin derecesi.

105 BİREYSEL İNSİYATİF Örgütte çalışanların bağımsızlık derecesi, sorumluluk ve kişisel teşebbüs derecesi.

106 YÖN Kurumun personeline verdiği açık hedefler ve kendilerinden beklenen performansın tanımlaması

107 RİSK TOLERANSI Çalışanların yeniliklere açık olmaya ve risk almaya ne kadar teşvik edildikleri.

108 BÜTÜNLEŞME Bölümlerin bir arada paylaşımcı ve koordineli bir şekilde çalışmaya ne ölçüde teşvik edildikleri.


"TKY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları