Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Girişimcilerin Temel Özellikleri 1. girişimcilik başkalarının zararı Geçmişte, “girişimcilik deyimi çoğunlukla negatif anlamda kullanılır ve bir durumdan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Girişimcilerin Temel Özellikleri 1. girişimcilik başkalarının zararı Geçmişte, “girişimcilik deyimi çoğunlukla negatif anlamda kullanılır ve bir durumdan."— Sunum transkripti:

1 Girişimcilerin Temel Özellikleri 1

2 girişimcilik başkalarının zararı Geçmişte, “girişimcilik deyimi çoğunlukla negatif anlamda kullanılır ve bir durumdan kazanç elde eden bireylerin bunu başkalarının zararı pahasına gerçekleştirdiklerini düşünürlerdi. pazarlıkçı, şans peşinde koşan, karaborsacı, yer altı ekonomisinde faaliyet gösteren, finansal olarak başkalarını öldüren kişi Bu da genelde toplumun düşük kesimlerindeki insanlara özgü bir davranış olarak kabul edilir ve girişimci genelde; pazarlıkçı, şans peşinde koşan, karaborsacı, yer altı ekonomisinde faaliyet gösteren, finansal olarak başkalarını öldüren kişi (bir tür tefeci) anlamı taşırdı uzmanlar, takıntılı, ekzantrik sosyal formlardan sapan Sonuçta, onlar sıradışı uzmanlar, takıntılı, ekzantrik ve sıkça sosyal formlardan sapan bireylerdi. Giriş 2

3 3 Tarihsel bir gerçek olarak girişimciler toplumda her zaman var olagelmiştir. Günümüzde farklı olan ise, geçmişe göre saygınlıklarının çok daha yüksek olmasıdır. Kültürel olarak, birçok ülkede girişimci olmak toplumsal ve ekonomik alanda meşru ve yasaldır. Bundan da öteye, girişimciler ekonomik kahramanlar olarak sunulur ve rol modeli olarak alınır. başarı” “başarısızlık” Ayrıca şunu da vurgulamak önemlidir ki, girişimciliğin merkezi dinamiği “başarı” ve “başarısızlık”ın her ikisidir. Farklı uluslar ve toplumlar kendi kültürel değerleri çerçevesinde değişen ölçülerde başarısızlığı tolore ederler. Şu gerçeği de gözardı etmemek gerekir ki, başarısızlık ve kayıp olmadan da başarı kolayca elde edilememektedir. Giriş

4 Tanım 4 Oxford Oxford İngilizce Sözlüğüne göre girişimcinin tanımı kısaca: risk ve inisiyatifle kâra teşebbüs eden kişidir … “risk ve inisiyatifle kâra teşebbüs eden kişidir”.... şeklinde yapılmıştır kararlılıkta Girişimcilerin tarihsel önemi ve rolü özetlenecek olursa; günümüzün pek çok etkin şirketinin; vizyon sahibi ve daha da önemlisi vizyonlarını gerçeğe dönüştürebilen kararlılıkta bireylerden doğduğu görülebilir.

5 Tanım Girişimcilerin en belirgin ortak özellikleri; bir fırsat görmeleri, bunu ticarileştirebilmeleri ve süreç içinde toplumun kalanı için fayda sa ğ layan iş ve refahı yaratabilmeleridir. Onlar, tek başlarına ilerleyebilme cesareti olan insanlardır. Bunun ötesinde girişimci olabilmek kolay bir tercih de ğ ildir. Yo ğ un çalışma, yönetim ve stratejik süreçler gerektirir. 5

6 6 Tablo 2.1 girişimci olmakla ilişkilendirilen bazı özellik ve nitelikleri göstermektedir. girdiler çıktılar Bunlar, girişimciden beklenen canlandırma ve kaynakları yönlendirme olarak belirlenebilecek olan “girdiler” ve faaliyet karı olarak nitelenebilecek “çıktılar” olarak gruplanabilir. Bu çıktılar, girdiye gerek pozitif gerekse negatif yönde güç vermektedir. finansal Kâr, sadece “finansal” anlamının çok ötesinde bazı anlamlar taşır.

7 Tablo 2.1 Girişimcili ğ e ilişkin özellik ve nitelikler 7 Girdiler  Hırs  Yaratıcılık  Adanmışlık  İ nisiyatif  Yenilikçilik  Yöneticilik nitelikleri  Risk alma e ğ ilimi  Olumlu düşünce yapısı  Vizyon (uzgörüş) Çıktılar  Zevk / acı  Ödüller / kayıplar  Başarı / başarısızlık  Tatmin / tatminsizlik

8 Tablo 2.2 Girişimcinin kişilik özellikleri - Thomas Zimmmerer’e göre Fırsatları yakalamak Endişe/sinirlilikYaratıcılıkKararlılık Kolay sıkılmak Bağımsızlık İç kontrol Yenilikçilik eğilimi Liderlik tutkusu Başarma isteği Risk alma eğilimi Özgüven Kişisel motivasyon Çok yönlülük Beceri ve vizyon Yoğun çalışmayla kendini gerçekleştirme 8

9 Girişimcilerin Ortak Özellikleri – M.Ali Gürol’a göre 9 Risk alma/risk kollama Risk alma/risk kollama Kişisel sorumluluk alma Kişisel sorumluluk alma Olağandışı özelliklere sahip olma / aşırı cesaret gibi Olağandışı özelliklere sahip olma / aşırı cesaret gibi Kendi geleceğine yön verme isteği Kendi geleceğine yön verme isteği Etkili örgüt yaratma gücü Etkili örgüt yaratma gücü Enerjik olma ve yorulmama Enerjik olma ve yorulmama Başarı konusundaki yeteneklerine güvenme Başarı konusundaki yeteneklerine güvenme Bilgiye erişme ve kullanabilme Bilgiye erişme ve kullanabilme Geleceğe dönük olma Geleceğe dönük olma Finansal başar Finansal başar Varlığı paylaşabilme Varlığı paylaşabilme Kendini adama Kendini adama Değişimi fırsat olarak algılama Değişimi fırsat olarak algılama Düşünme eyleminden çok yapma eylemine dönük olma Düşünme eyleminden çok yapma eylemine dönük olma Yenilikçi (innovative) olma Yenilikçi (innovative) olma

10 Girişimcilerin Ortak Özellikleri 10 Karmaşa ortamında tolerans Karmaşa ortamında tolerans Ayrıntıya girme Ayrıntıya girme Mükemmeli arama Mükemmeli arama Değer yaratma Değer yaratma Kar amaçlama Kar amaçlama Büyüme Büyüme “Tek” olma “Tek” olma Süreç olma Süreç olma Kararlı olma ve ödün vermeme Kararlı olma ve ödün vermeme Yükselme arzusu Yükselme arzusu Zamanı iyi kullanabilme Zamanı iyi kullanabilme Değişik kişilerle çalışabilme becerisi Değişik kişilerle çalışabilme becerisi “Büyük” rüyası olma “Büyük” rüyası olma Sürdürülebilir rekabetçi avantaj geliştirme Sürdürülebilir rekabetçi avantaj geliştirme Şirket kültürü oluşturma ve geliştirme Şirket kültürü oluşturma ve geliştirme Yaşam kalitesi Yaşam kalitesi İş güvenliği İş güvenliği Kendinin işvereni olma isteği Kendinin işvereni olma isteği

11 Girişimci Tipolojileri 11 Girişimciliğin doğası konusunda evrensel olarak oluşmuş bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu konunun daha ayrıntılı açıklanması için, bu insanları diğerlerinden ayırmak amacı ile bazı girişimci tipolojileri belirlenmiştir; Yönetsel yönlendirme ve mesleki ilgi Yönetsel yönlendirme ve mesleki ilgi; teknosentrik, pazarcı vb. gibi. Yönetsel stil davranış; Yönetsel stil davranış; girişimci, yarı girişimci, yönetici, gözlemci gibi. Aşama modeli, işletmenin aşamaları bakımından yapılan ayrım; Aşama modeli, işletmenin aşamaları bakımından yapılan ayrım; başlangıç, başlangıç sonrası, kurulmuş, profesyonelce yönetim gibi.

12 Girişimci Tipolojileri 12 Büyüme yönü Büyüme yönü; düşme, plato düzeyinde olma, gençleşme, genişleme gibi. Sosyal değişkenler; Sosyal değişkenler; birinci kuşak, kurucunun torunları, sosyal sınıf, azınlık grubu, kadın olma gibi. Diğer firmalara bağımlılık Diğer firmalara bağımlılık; bağımlı, rekabete bağımlı, eski bağımlı, yeni bağımsız, franchise gibi. Tipolojiler girişimcilerin heterojenliğine dikkat çekmek bakımından oldukça yararlıdır.

13 Girişimci Türleri: İ ç girişimciler 13 yeni bir şey İç girişimciler yeni bir şey düşünmek ve yapmak amacı taşır, bir işin başlatıcısı değildir, ancak var olan örgütleri geliştirirler. değişim uzmanı özel beceri ve yetenek Bir iç girişimci olmak aynı zamanda bir değişim uzmanı olmak demektir. Bu da klasik bir çalışan rolü olmaktan çok öteye özel beceri ve yetenek anlamına gelir. 1) vizyon2) etkili bir güce 3) uygulamaya Bu konuda iç girişimcilerin karşılaşabileceği 3 temel alan; 1) bir vizyon (hedef) formüle edip bunu satabilmek, 2) Bu vizyonun gelişmesi için etkili bir güce sahip olmak, ve 3) vizyon satın alındıktan sonra da bunu uygulamaya koyabilmektir

14 İ ç girişimciler 14 beceri Bu konuda da başarı gerek kişisel gerekse de kişilerarası düzeyde oldukça fazla etkileyici beceri gerektirir. orta kademe yönetim Bu şekilde motive olmuş insanlar da genellikle orta kademe yönetim pozisyonlarında yer alırlar. Son yıllarda batıda kamu sektörü örgütlerin de de oldukça fazla aktif iç girişimcilere rastlanmaktadır.

15 Elit İ çgirişimciler 15 Elit iç girişimciler çok başarılı firmaların ve temel örgütsel yapıların içinde çalışarak kendi pozisyonlarını CEO’luk aşamasına kadar yüksel tirler. Bu girişimciler örgütün genişlemesi ve gelişmesi için çalışırlar, ancak kendi kurumlarına finansal olarak fazla katkıları olmayabilir. yüksek düzeyde Elit içgirişimciler genelde firmanın yüksek düzeyde ve yüksek profildeki çalışanlarıdır.

16 Bağımsız girişimciler 16 Bağımsız girişimciler kendi işletmelerini edinirler ya da kurarlar. Tipik olarak başkası için çalışmak istemezler. İşletme kendilerinin bir parçasıdır ve yalnız çalışma isteklerini yansıtır. Bu tipoloji özellikle hizmet endüstrisindeki çok sayıda kendi işini yapan insanı göstermektedir.

17 Serbest girişimciler 17 Serbest girişimci bağımsızlık ister ve bunu özel teşebbüslerle sağlar. Firma küçük başlar ve küçük olarak devam eder, kurulu düzene bir tehdit oluşturmaz. Hatta firmanın büyüme kapasitesi olduğunda bile, büyüme yoluna girdiğinde girişimci kurumsal yapı nedeniyle bunu sürdürmek istemez. Örnekleri küçük seyahat acentaları vb. gibi işletmelerde görülür

18 Elit Girişimciler 18 Elit girişimciler bağımsız girişimcilerin en başarılı kategorisidir. Genellikle kendilerinin kontrol edebileceği yapılandırılmamış durumları ararlar. Makyavelist Daha sonra da Makyavelist bir yönetim şekli içinde kendi amaçlarına ulaşabilmek için firmayı manipule edecekleri bir konuma gelebilirler.

19 Elit Girişimciler 19 Toplumda ve ekonomik yapıda kendilerini diğerlerine göre daha üst rollerin insanı olarak görürler. yaratıcılığa Bu insanlar gerçekten son derece üst düzey yaratıcılığa sahiptir. Bu tip girişimciler kendi işletmelerini kurarak yükselirler ve daha sonra büyük firmalara dönüşürler. Conrad HiltonWalt Disney Conrad Hilton ve Walt Disney bu grubun en iyi bilinen örnekleridir.

20 Takım Girişimcileri 20 Eğer bir girişimcinin özlemleri sermaye kazançlarını gerçekleştirmeye yetecek kadar kârlı ve büyük bir firmayı oluşturmak ise, girişimciliği bir takım çalışması olarak düşünmesi gerekebilir. bir işi büyütür bir yaşamı Önemli beklentilerin olduğu durumlarda bir ekip bir işi büyütür ve geliştirir, tek başına girişimcilik ise sadece bir yaşamı büyütür.

21 Takım Girişimcileri 21 elit girişimcilerin Yüksek profilli elit girişimcilerin çoğu genellikle kendi çevrelerinde bir uzmanlar grubu kurmak ve motive etmek konusunda oldukça başarılıdırlar. Bu sayede de girişimciler kendi çalışanlarının ve ortaklarının yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarabilirler. kolektif girişimcilik Bugünün dünyasında etkili bir rekabet için kolektif girişimcilik, başına buyruk girişimciliğe göre daha gereklidir.

22 Girişimsel dönüşüm 22 bağımsız, elit ve takım girişimcileri Bireysel girişimcilerin ve iç / kurumsal girişimcilerin; bağımsız, elit ve takım girişimcileri olarak analizi belirli bir türdeki girişimcinin hep aynı yerde kalacağı anlamı taşımaz. Bireysel özelliklerine, deneyimlerine ve özel durumlara bağlı olarak bu kişiler türler arasında geçiş yapabilirler. Bunu da değişen koşullara uygun tepkiler vererek gerçekleştirebilirler.

23 Girişimcilikte bu dönüşüm girişimcinin kariyerine bağlı olarak 4 aşamada gerçekleşir. 1. Girişimsel deha. Bu, bir fikir hayal eden kişidir ve enerji, optimizm ve heyecan doludur. Birlikte çalıştığı herkesi kendi hayallerini gerçekleştirmeye motive eder. 2. İyiliksever diktatör. Bunlar tamamen kendilerine inanır, işletme ile ilgili herşeyi kontrol eder ve herkese, herşeye hükmetmeye çalışır. Bu aşamada girişimciler kendilerini çocuklara ne yapması gerektiğini söyleyen bir öğretmen gibi görür. 23 Girişimsel dönüşüm ve aşamalar

24 24 3. Ayırıcı yönetici. Bu aşama gerçekten şaşırtıcı ve can sıkıcıdır, güvensizlik, uyumsuzluk, düzensizlik en belirgin göstergelerdir. Çalışanlar girişimciden çok iş arkadaşlarına güvenmeye başlar. Bu durum söz konusu olduğunda, girişimcinin yetkileri devretme zamanı gelmiş demektir. 4. 4. Vizyoner lider. Bu aşama iletişim, işbirliği ve birlikte çalışma şeklinde kendini gösterir. Girişimcinin orjinal rüyası gerçekleşmiştir. Girişimciler başarılı bir işletmeyi yaratmış, inşa etmiş ve yönlendirmiştir ve firmayı kendini devam ettirme yeteneğine ulaştırmıştır.

25 25 iyi bir lider Bu dönüşümde 1. ve 2. aşamalar çoğu girişimcinin sivrildiği dönemlerdir. 3. aşama bir girişimcinin aynı zamanda iyi bir lider olup olamayacağının test edilmesidir. Çoğu girişimci bu dönüşümü yapmakta başarısızdır ve kendilerini tekrar ilk iki aşamaya düşürürler ve bazen bunu defalarca yaparlar. Açıkçası hiçbirşey aynı kalmaz, hem girişimci hem de işletme doğal kendi yaşam döngüleri içinde olarak değişecektir. Başarının sırrı da bu dönüşümü uygun sıralamada yapabilmektedir. Girişimsel dönüşüm ve aşamalar

26 Girişimci araştırma yaklaşımları yaklaşımlar, değerler ve tutumları Araştırmacılar sürekli olarak belirli insanların risk almalarına yol açan yaklaşımlar, değerler ve tutumları şekillendiren güçleri keşfetme arayışı içindedir. Konuya ilişkin tartışmalar 4 alandaki soruları gündeme getirmiştir; Bu sorular girişimcilere ilişkin; Tamamen ekonomik gelişmenin merkezindeki insanlar mıdır? Doğuştan özellikleri olan insan türü müdür? Toplumsal etkilere maruz kalarak mı şekillenirler? Onların ekonomik aktör, doğuştan gelen ve sonradan kazanılmış özelliklerin bir kombinasyonu mudur? gibi alanlardaki yanıtları almaya dönüktür. 26

27 Ekonomik aktör? Say, Kirzner, Schumpeter, Knight, Shackle Casson Say, Kirzner, Schumpeter, Knight, Shackle and Casson gibi yazarlar girişimcilik kavramı ve rolü konusundaki görüşlerin gelişmesine katkıda bulunmuş olan çağdaş ekonomi yazarlarıdır Farklı geleneklerden gelen her bir yaklaşım girişimcinin rolünün farklı değerlendirilmesi ile sonuçlanır. belirsizlik ortamında risk alma ve karar verme Onların başlangıçtaki kaygıları, girişimsel davranışın temeli olan belirsizlik ortamında risk alma ve karar verme şeklinde ortaya çıkmaktadır. 27

28 Ekonomik aktör? Oysa ki girişimcilerin motivasyonları açıklamak için kullanılan değişik yaklaşımlarla birlikte ekonomik büyümedeki rolleri konusundaki düşüncelerde önemli bir artış olmuştur. ekonomik denge sağlayıcı bozucu Ancak, girişimcilerin ekonomik denge sağlayıcı ya da bozucu bir fonksiyon görüp görmedikleri konusunda henüz bir fikir birliği yoktur. Örneğin turizm, ağırlama ve boş zaman sektörlerinde girişimcilerin aynı zamanda her ikisini de başardıkları öne sürülebilmektedir. Sürekli bir değişim ve silkelenme süreci içinde olan bu sektörler için pazar gittikçe artan ve karmaşıklaşan talep ile birlikte oldukça geniş bir şekilde varlığını sürdürmektedir. 28

29 Ağırlama, Turizm ve Boş zaman endüstrileri kendi dinamik tüketici yapılarının da etkisi ve yeni arz olanaklarının hızla devreye girmesi nedeniyle kısa sürede dengeye ulaşabilen ya da dengesi bozulabilen bir yapıdadır. Bu sektörlerdeki bireysel işletmeler hem arz hem de talep tarafındaki değişmelere maruzdur. Bu nedenle de sürekli olarak bir dengesizlik durumu vardır ve bu da ekonomik genişleme, durgunluk ve değişen pazar koşullarından kaynaklanır. Ekonomik aktör? 29

30 30 Girişimcileri ekonomik dengeyi sağlayan ya da bozan kişiler olarak değerlendirmeye dayalı düşünceler aslında sınırlı bir yaklaşım olarak görünür. değişimi getirir toplumsal etkiler yaratırlar Girişimciler kesinlikle değişimi getirir ve basit ekonomik etkilerden çok daha fazla toplumsal etkiler yaratırlar. fırsatlar ve deneyimler Onlar insanlar için yeni fırsatlar ve deneyimler yaratarak toplumun şekillenmesine her şekilde ve etkileyici şekilde yardımcı olurlar Ekonomik aktör?

31 Girişimcilik doğuştan mıdır? 31 yapılanmış otoriteden kaçarlar  Girişimciler doğal yapıları gereği genellikle yapılanmış otoriteden kaçarlar ve kontrol edilmeme dürtüsüyle motive olurlar.  Konuya ilişkin önceki çalışmaların yaklaşımları, girişimcilerin doğuştan sahip oldukları özelliklere ve güdülere odaklanmıştır.  Bu yaklaşım, risk alma becerisi, yeni bir işletme kurma isteği gibi girişimcilere özgü özelliklerin doğuştan geldiğini varsaymaktadır.

32 Girişimcilik doğuştan mıdır? Bu özellikler onların kişisel özellikleridir ve bu davranış modellerinin, bir girişimciyi diğerlerinden ayıran özellikler olduğu kabul edilmektedir. Bazı özellikler genetik ya da ondan etkilenen yapıda olmakla birlikte, mutlaka toplumdan ve öğrenilen bazı davranışlardan da etkilenirler. Her birey genetik, sosyal ve diğer etkilerin özgün biçimde birleştiği öznel özelliklere sahiptir. 32

33 Tablo 2.3 Girişimci davranışı üzerindeki toplumsal etkiler Uygun rol modellerinin varlığı Yaşam döngüsündeki iş, çalışma ve kariyer deneyimleri Sosyal eğitimden yoksunluk Aile geçmişi, sorumluluk bilinci Aile koşulları, yaş Girişimcilik geleneği mirası Ulaşılan eğitim düzeyi Emsallerinin olumlu/olumsuz etkisi Sosyal aykırılık Büyük bürokratik örgütlerin etkisi 33

34 Tablo 2.4: Girişimcilik davranışını etkileyen unsurlar SınıflamaUnsurlar Öncül etkenler  Genetik  Ailesel etkiler  Eğitim tercihleri  Geçmiş kariyer deneyimleri Hazırlayıcı Etkenler  Coğrafi konum  Edinilen bilgiler ve niteliklerin yapısı  Benzer kurucularla iletişim  Küçük işletme ortamları içinde deneyim Çevresel etkenler  Ekonomik koşullar  Risk sermayesinin varlığı  Girişimcilik faaliyetlerinin örnekleri  Danışma fırsatları  Personelin varlığı, destek hizmetleri ve müşterinin ulaşılabilirliği 34

35 Özellikler, nitelikler, tutumlar ve davranışlar 35 Girişimciliğin gelişimine ve doğasına ilişkin bu yaklaşımlar genellikle girişimcilerin kim olduğu ve ne yaptıklarıyla ilişkilendirilen özellikler, nitelikler, tutumlar ve davranışların geniş tanımlamalarını doğurur. Girişimcilik konusunda önceden var olması gereken ve edinilebilir özellikler üzerindeki uzlaşma Tablo 2.3 ve 2.4’de gösterilmektedir. İstenen fakat kolayca edinilemeyen temel özellikler de şunlardır;  enerji, sağlık, duyusal denge  zeka (IQ, EQ)  esinlenme kapasitesi  kişisel ve etik değerler

36 36  Etkin girişimciler birçok değişik özelliğin uygun kombinasyonundan oluşabilirler.  Bu yaklaşım daha çok insanın potansiyel girişimci olarak belirlenmesini sağlar.  Bazı girişimciler bazı konularda diğerlerinin zayıflıklarını destekleyecek biçimde daha güçlü olacaklardır.

37 37  Her girişimci, Tablo 2.3’de belirtilen kendi toplumsal gelişim sürecini şekillendirmiş ve şekillendirmeye devam edecek olan belirli etkilerle özelliklerini geliştirecektir.  Bu etkilerin insanın sürekli bir biçimde gelişen doğasına göre statik değil dinamik olduğu saptanmıştır.

38 Sadakat ve kararlılık 38  Girişimciler genellikle sadık ve kararlı yapıdadırlar, işlerine ve girişimciliklerine devam edebilmek için bu niteliklere ihtiyaç duyarlar.  Yüksek özgüvenlerinin sonucu olarak yaşama karşı olumlu bir yaklaşım sergilerler.  Sadakat ve işine ba ğ lılık, işe yönelik yüksek adanmışlı ğ ı ifade eder.  Kişisel başarılarının ço ğ u ve başarılı bireyler olarak de ğ erlerinin onayı, iş eti ğ ine adanmışlıklarından kaynaklanır.

39 Liderlik 39 Liderler örgütsel amaçlarına diğer insanlarla birlikte ulaşırlar. Liderler başarılı olmak için, yüksek toplumsal niteliklere sahip olmalıdırlar. Liderlik tarzı yönlendirici girişimcinin kişiliğini yansıtır. Sonuç olarak, otoriter liderlikten katılımcı liderliğe kadar değişik yapılarda olabilmekle birlikte, gerekli nitelikleri değişmez.. Bunlar; uygun ekip üyelerini seçebilmek, iletişim, aracılık, uzlaşma ve ikna edebilme özellikleridir.

40 Liderlik Motivasyon ve yetkilendirme ile başarının ekip üyeleri ya da diğer personelle paylaşımı liderlikte son derece önemlidir. Böylece girişimci, işletme yönetimi konusunda kendi zayıf ve güçlü yanlarını da değerlendirebilir Gelecekteki olasılıkların; girişimci takımları ve dış bağlantılara göre belirlenen mevcut özellikler ve bilgi açıklarına bağlı olduğunu anlar. Etkin iç ekiplerin devamını sağlayacak ilişkiler kurabilmek ve geliştirebilmek güçlü liderlik ve vizyon gerektirir. 40

41 Fırsatlara odaklanma 41 Girişimci piyasa odaklı, fırsat pencereleri açacak, harcanan çaba ve kaynağa değecek bir fikir arar. Piyasayı izleyerek isteklerinin gerçekleşmesini sağlayacak olasılıkları değerlendirir. İç girişimciler de yeni fırsatlar kollamakla birlikte, yaklaşımları bağımsız girişimcilere göre ılımlı ve göreceli olarak daha ihtiyatlıdır.

42 Risk, Belirsizlik ve Kuşku’ya katlanma 42 belirsizlik ve kuşku  Girişimcinin ortamının özellikleri sa ğ lam bilgiye dayanan belirsizlik ve kuşku’dur.  Girişimci için potansiyel risk düzeyine göre dinamik fırsatlar vardır.  Risk, finansal ve bireysel itibarın ve süreklili ğ in zarar görmesidir.  Bu durum, girişimcilik kararındaki risk unsurunun de ğ erlendirilmesine ve önlem almaya neden olur.

43 Risk, Belirsizlik ve Kuşku Girişimciye risk-alan yerine risk-yöneten kişi olarak bakmak daha uygundur. Bu rolde girişimciler riski öngörüp, de ğ erlendirir, yönetir ve transfer ederek belirsizlikle baş eder. Bu, şans faktörüne bırakılmayan, sistematik bir süreçtir ve çok önemli bir girişimcilik özelli ğ ini gösterir. 43

44 Yaratıcılık, özgüven ve uyum becerisi 44 yaratıcı ve yenilikçidir Girişimciler yaratıcı ve yenilikçidir. Mevcut sistemler tarafından sınırlanmazlar ve mevcut süreç ve varsayımlarla mücadele ederler. Mevcut bir şeyi iyileştirmek yerine genellikle yeni bir şey üretirler. Girişimciler yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerini, sorun çözümünde hızla etkin sonuçlara ulaşma yetene ğ i ile birleştirirler.

45 Yaratıcılık, özgüven ve uyum becerisi Sorun çözme yetenekleri yüksek zeka ve mantık gerektirmeyen fakat sezgisel nitelik taşıyan temel bir beceri olarak görülür. Bu yaklaşımın oda ğ ında, tekrarlanan deneyimsel bir süreçle ba ğ lantılı girişimcilik bilgisi vardır. Bu oldukça kişisel pozitif ve negatif mizacın gözlemi ve onayı ile sa ğ lamlaşır. Böylece, girişimci davranışta bulunur ve ardından bunun sonuçlarını gözler. 45

46 Üstün olma güdüsü 46 Girişimciler ve iç-girişimciler, başarı tutkuları çok yüksek olan hırslı bireylerdir. Oldukça ön etkin(pro-aktif) ve mücadeleyi heyecanla karşılayan, özgüvenli ve çok iyi olma potansiyeli olan bireylerdir. Bu motivasyon kişisel ve ekonomik hedeflere ulaşma ihtiyacıyla sa ğ lanır.

47 Üstün olma güdüsü Birçok girişimci başarısını de ğ erlendirirken işletmenin kârlılı ğ ına ek olarak ulaştı ğ ı iç doyumu da dikkate alır. Girişimciler, başarılı olacaklarına dair kişisel bir inançla motive olurlar. İ ş insanları olarak girişimciler tutkulu fakat ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler belirlerler. Onlar amaca oldu ğ u kadar sonuca da odaklıdırlar........ 47

48 BÖLÜM SLAYT SONU 48


"Girişimcilerin Temel Özellikleri 1. girişimcilik başkalarının zararı Geçmişte, “girişimcilik deyimi çoğunlukla negatif anlamda kullanılır ve bir durumdan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları