Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU
Kendinizi tanıtın. Forum sürecine ilişkin kısa bilgi verin. 1

2 Bölüm 1 : GİRİŞ Forumu Tanıma
Temel Soru Eğitim liderleri, öğrencilerin başarılarını arttırmak amacıyla, öğretmenlerin daha etkili öğretim süreçleri yürütmelerine nasıl yardımcı olabilirler? Sorular Teknoloji ve Liderlik Forumu’nun temel amacı nedir? Forum sonunda neler kazanmış olacaksınız? 2 2

3 Giriş | Temel Amaç Teknoloji ve Liderlik Forumu, teknolojinin öğretim ve yönetim süreçlerinde bir araç olarak etkili kullanımını teşvik etmek, desteklemek ve model olmak konularında size yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Katılımcıların okumasına izin verin. Burada FORUM kavramı, paylaşımın önemi ve uygulama topluluklarının önemini vurgulayın. 3 3

4 Giriş Kazanımlar Sizin hedef(ler)iniz nedir? Neler bekliyorsunuz?
Katılımcıların birer kağıt alarak beklentilerini yazmalarını isteyin. Sonra bunları toplayarak biraraya getirin. Bu listeyi Forum sonunda kullanmak üzere saklayın. D 4 4

5 Forum Hedefleri Fatih Projesi Kapsamında;
Öğrenme-öğretme süreçlerinde teknolojinin etkili ve verimli biçimde kullanımını özendirmede, desteklemede ve bu konuda model ya da örnek olmada eğitim liderlerinin oynadığı önemli rolü incelemek. Mesleki gelişimi, uygulamaları ve öğrencilerin kalıcı öğrenmesini desteklemek için mevcut kaynakları ve teknoloji araçlarını saptamak, bunlara erişmek ve kullanmak. Öğrencilerin daha kalıcı öğrenmesini sağlamak için teknolojiden yararlanmayı teşvik eden belirli liderlik davranışlarının bir listesini oluşturmak. ISTE Temel Koşullarını ve Liderler/Yöneticiler için ISTE Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarını (NETS-A) inlecemek, analiz etmek ve uygulamak. Okulunuzda ya da ilinizde/ilçenizde uygulanacak bir Eylem Planı oluşturmak. 5 5

6 Giriş | Tanışmak Adınız
Okulunuzu ya da iliniz/ilçeniz ile ilgili bilgiler Göreviniz 6 6

7 Liderliğiniz aracılığıyla çözüme kavuşmuş yaşadığınız bir olayı size verilen çalışma kağıtlarına en fazla 10 cümle ile yazınız. 7 7

8 Eğitim Teknolojilerinin Gelişimi Eğitim teknolojisi, öğrenme/öğretme biliminin sınıf ortamı aracılığıyla gerçek dünya şartlarına uyarlanmasıyla elde edilen bilgiler bütünüdür. Kara Tahta -Tebeşir, Kitap-Defter-Kalem, Matbaa, Model-Maket, Resim-Slayt-Film, Radyo, Tv- Video, Bilgisayarlar Telekonferans, , Network, Akıllı Tahtalar, Web2.0 araçları

9 1988 yılında toplanan 12. Milli Eğitim Şurasında Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu kurulmuştur
yıllarını kapsayan Temel Eğitim Projesi 1. Faz kapsamında Dünya Bankası kredisiyle ilköğretim okuluna 3188 Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulmuştur kırsal kesim okulu için bilgisayar, donanım, yazılım ve çevre ekipmanları satın alınmış. yıllarını kapsayan Temel Eğitim Projesi 2. Faz kapsamında Dünya Bankası kredisiyle Temel Eğitim politikasını desteklemek üzere, eğitim kalitesini yükseltmek, kapasitesini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimi arttırmak amacıyla 3000 ilköğretim okulunun 4002 sınıfına bilgisayar laboratuarları kuruldu, kırsal ve gecekondu bölgelerindeki 4000 ilköğretim okuluna eğitim materyalleri alınmıştır.

10 31 Ekim 2004 tarihine kadar okul/kurumumuza 2007 yılı sonuna kadarda da yaklaşık adet okul/kurumumuza ADSL internet erişimi sağlanmıştır yılı sonu itibari ile okul/kuruma geniş bant ADSL internet erişimi sağlanmıştır. 2011 Ağustos ayı itibari ile okul/kuruma ADSL internet erişimi ve 3790 okul/kuruma Uydu internet erişimi olmak üzere toplam okul/kurumumuza internet sağlanmış bulunmaktadır. Lise ve dengi okulların öğrencilerinin % 100'ü , İlköğretim okulları öğrencilerinin % 97'si olmak üzere yaklaşık 12 milyon öğrencinin ve bilgisayarın İNTERNET erişimi sağlanmış bulunmaktadır

11

12

13

14

15

16 Bölüm 1: Fatih Projesi Örneğinde Planlama: Kişisel Eylem Planının Gözden Geçirilmesi
Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade Liderlikve Vizyon Eğitim Lideri Teknolojinin gerekli olduğuna inanır. öğretmenlerininde inanmaları için çaba sarfeder. Eğitim Lideri Teknolojik alt yapı ve donanımını sağlar. Eğitim Lideri Teknolojinin öğretmen ve öğrencilerin kullanımı için her türlü tedbiri alır ÖğretmenEğitim Programı Eğitim Lideri Teknolojiyi kullanmada öğretmenlerine lider ve başlatıcı rolünü üstlenir. ihtiyaçları belirleyerek karşılanmasında gerekli planlamalarını yapar. Eğitim Lideri öğrenme ve öğretme süreci içersinde öğretmenleri teknolojiyi kullanma,kullandırma ve korunmalarını sağlamak amacıyla sürekli iletişim halinde olurlar. Eğitim Lideri; öğrenme ve öğretme süreci içerisinde yapmış olduğu sürekli iletişimle zaman içerside oluşabilecek eksiklikleri giderir.Değişimi takip eder ve uygular. 3-Paylaşım ve Alınacak Görevler Eğitim Lideri teknolojiyi kullanmada değişik öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini kullanır. Eğitim Lideri gelişen teknolojik ilerlemeler izler . Yapılacak faaliyetleri planlamasını bu bağlamda yaparak uygular. Eğitim Lideri kısa ve orta vadedeki eylemleri takip ederek oluşan aksaklıkların giderilmesi için yeniden planlamasını yapar gerekli önlemleri alır. 4-YöneticininGörev ve Sorumlulukları Eğitim Lideri yeni teknolojiyi kullanmaları ve kullandırmaları açısından paydaşların inanmaları ve kabul alanlarına almaları için her türlü desteği sağlar. Eğitim Lideri teknolojik kullanımdaki verileri değerlendirerek yeni plan ve uygulamalara yönlenir ve yönlendirir. Eğitim Lideri yeni uygulamaların sonuçlarını son kullanıcılardan alarak yeni plan ve uygulamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.Bu konuda tüm desteğini verir. 5-Çalışmanın Değerlendirme Eğitim Lideri değerlendirme ölçek ve ölçütlerini belirler. Eğitim Lideri belirlenen ölçek ve ölçütleri ile tüm öğretmen ve son kullanıcı olan öğrenciler üzerinde değerlendirmeleri yapar sonuçlarını üst birimlere bildirir. Eğitim Lideri bu süreçte oluşan sorunlar için iç ve dış desteklerden yararlanır ve uygular. 6- SosyalSorumluluk Eğitim Lideri internet güvenliği ve alışkanlığı konusunda paydaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapar. Eğitim Lideri paydaşların internet kullanımında yasal ve etik kurallara uyup uymadıklarını gözlemler. Eğitim Lideri paydaşların internet kullanımında yasal ve etik kurallara uyup uymadıklarını gerekli tedbirleri alır. 16 16

17 F@tih Projesinin eğitimde değişim ve dönüşüme yapacağı
katkıları size verilen çalışma kağıtlarına en fazla on cümle olacak şekilde yazınız. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18 Bölüm 2: En İyi Uygulamlama ve Kaynakları Belirleme
Paradigma, herhangi bir alanda yerleşik yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallar ve uygulamalar “Her şey akıştadır ve hiçbir şey duruşta değildir.” Heraklitos Günlük yaşamda paradigma değişimi Eğitimde paradigma değişimi 18 18

19 Eğitimde Paradigma Değişimi
DÜN BUGÜN VE YARIN Öğretmen- merkezde her şeyi bilen Öğretmen –kenarda yol gösteren Öğrenciler- edilgen dinleyiciler Öğrenciler-etkin katılımcılar Ezber Yapılandırma (Kavramlar, bağlamlar ve bağlantılar) Kapalı uçlu ‘ne’ soruları Açık uçlu ‘niçin/nasıl’ soruları Bölünmüş öğretim Bütünleşik öğretim Rekabet odaklı İşbirliği odaklı Yalnız çalışma Ekiple çalışma Değişmeyen içerik Hızla değişen esnek içerik Homojenlik Çeşitlilik

20 Değişimi Yönetmek Tablonun anlaşılmayan yönlerini açıklayın. 20 20

21 Etkinlik Eğitim liderinin Fatih Projesi kapsamında okulda oluşacak değişimin işlem basamaklarını aşağıdaki tabloya bir örnekle açıklaya bilirmisiniz? Değişimin Aşamaları Açıklaması Fark etmek Karar vermek Uygulamak Uyarlama

22 Bölüm 2 Öğretmenlerin etkililiğini destekleyen liderler;
Örgütün değişimi kabullenebilmesi ve bu değişimi başarılı yönetebilmesi için neler yapabilirler? 22 22

23 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müfredat Yöneticisi
Şimdiki görevim: Müdür Müdür Yardımcısı İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müfredat Yöneticisi Teknoloji Koordinatörü Diğer 23 23

24 Liderlikteki deneyimim (kaç yıllık lider olduğum): 1-5 yıl arası
16 ya da daha fazla yıl 24 24

25 Vazgeçemeyeceğim takvim:
Kağıttır Elektroniktir 25 25

26 Elektronik iletişim (e-posta) trafiğim:
Çok az posta gönderimi/alımı Haftada 20 e-posta (gelen/giden) Her gün en az yarım saat ayırırım, her hafta iki yüzden fazla e-posta E-posta hayatımın büyük bölümünü kapsıyor 26 26

27 Bilgisayarda kelime işlemci programını kullanma amacım:
Hiçbirşey için Birkaç kaba taslak yazmak için, ama her hafta değil Hafta boyunca düzenli olarak epeyce Not almak, taslak hazırlamak, takvim oluşturmak ve gündem belirlemek vb. için her gün 27 27

28 Elektronik sunular ile ilişkim:
Yalnızca izlerim Birkaç tane yapmayı denedim (10’dan az) 10’dan fazlası için yardım ettim ya da yardım aldım Onları kullanmadan önce nasıl çalışıyormuşum hatırlamıyorum bile 28 28

29 Bir Web 2. 0 aracını (Web Günlüğü, Wiki, Facebook, Twitter vb
Bir Web 2.0 aracını (Web Günlüğü, Wiki, Facebook, Twitter vb.) kullanma sıklığım: Nadiren Ara sıra Her gün Her anım 29 29

30 Yetersiz – Kağıdım kalemim nerede?
Teknoloji kullanımında kişisel üretkenliğimi ve etkililiğimi geliştirmek için yeterlik düzeyim: Yetersiz – Kağıdım kalemim nerede? Biraz yeterli – Teknolojiyi severim ama öğrenmeye zamanım yok. Yeterli – Teknoloji bana yardımcı olur ve teknolojileri, nasıl kullanabileceğimi tanımaktan memnunluk duyarım. Yeterli ötesi – Yeni çıkacak teknoloji ürünlerini beklerken sabırsızlanıyorum! Liderlerin/Yöneticilerin teknoloji kullanımı konusunda kendilerini rahat hissetmeleri ve günlük işlerinde kullanmaları öğretmenler üzerinde nasıl bir etki oluşturur? Bu tür bir soru sorarak katılımcıların fikirlerini alın. 30 30

31 Çok az – nasıl bir şey olduğundan pek emin değilim
Öğretim süreçleri için sınıfta teknoloji kullanımıyla ilgili bilgi düzeyim: Çok az – nasıl bir şey olduğundan pek emin değilim Orta – Sanırım gördüğümde ne olduğunu anlayabilirim İyi – Ne aradığımı iyi bilirim Uzman düzeyi – Öğretmenlerime öğretim süreçlerinde teknolojiyi kullanma konusunda eğitim verebilirim Katılımcıların bu sorular ailişkin fikirlerini alabilirsiniz. 31 31

32 Düzeliyor – Birkaç şeyi biliyorum ve birşeyler öğreniyorum
Öğretmenlerime sınıfta günlük derslerinde teknoloji kullanımlarına yardımcı olmadaki yeterlik düzeyim: Çok düşük – Sınıflarda teknolojiyle ilgili olarak nelerin işe yarayacağından pek emin değilim Düzeliyor – Birkaç şeyi biliyorum ve birşeyler öğreniyorum Kendinden emin – Teknoloji ile öğretim konusunda iyi durumdayım ama halihazırda buna ilişkin bir planım yok Giderek gelişmekte – Bir planım var ve çalışarak plan üzerinde ilerliyorum Katılımcılara söz hakkı verebilirsiniz. 32 32

33 21.Yüzyıl Becerileri

34 Öğrenme ve Yenilenme Becerileri
Yaratıcılık ve Yenilenme Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme İletişim ve İşbirliği

35 Bilgi,Medya ve Teknoloji Becerileri
Bilgi Okur-Yazarlığı Medya Okur-Yazarlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okur -Yazarlığı

36 Yaşam ve Meslek Becerileri
Esneklik ve Uyum Girişimcilik ve Öz-Yönelim Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler Üretkenlik ve Sorumluluk Liderlik ve Sorumluluk

37 Bölüm 2: Türkiye’nin Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında; 21.yüzyılda Türk toplumunun insan profili;“ düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bireyler ” olarak belirtilmektedir. 37 37

38 Bölüm 2: Sosyal Medya Sosyal medya en genel tanımı ile; içeriğinin alıcıları (tüketiciler) tarafından oluşturulup, yine başka alıcıların kullanımına sunulduğu alan(mecradır). Sosyal kelimesi burada en az ikili bir iletişim ve etkiletişimin varlığının tanımıdır. Sosyal medyanın en önemli özellikleri arasında içeriğinin kişiler tarafından oluşturulmasının yanı sıra, paylaşımların özgür ve bir o kadar da kontrolsüz oluşu göze çarpmaktadır.

39 Dünyanın farklı köşelerindeki insanlar arasındaki mesafe ve sınırlar sosyal medya aracılığı ile kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor. Günümüzde yeni iletişim ortamları, özelikle internet, modern iletişim sisteminin en büyük destekçisi olmaktadır. 1970’lerde başlayarak giderek artan bir ivme ile devam eden internet kullanımı, web sitelerinin, portalların yaygınlaşmasıyla ilgiyi ve beraberinde kullanıcı sayısını artırmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise sosyal medyanın işlerlik kazanmasıyla dünyanın her noktasından insanı ilgilendirecek ölçüye ulaşmıştır.  

40 Sosyal nın ülkemizde kullanımı Toplam Türk internet kullanıcısı olan 18,142,000 Kişinin 79.6%’sı olan 14,443,000 kişi Sosyal Ağlar kategorisinde yerini almış durumda. İnternet kullanıcılarının internette geçirdiği zaman sıralamasında ise Sosyal Ağlar, üst sıralarda yerini koruyarak internette geçirdiğimiz zamanın önemli bir kısmını kaplıyor diyebiliriz.

41 Bölüm 2 Dünden bugüne sosyal medyadaki değişim ve toplumdaki etkileri nelerdir? Sosyal medya/sosyal ağlar eğitim öğretim sürecini desteklemede nasıl kullanılabilir?

42 Bölüm 2 Kaynakları Gözden Geçirmek
Kaynak CD’yi yerleştirin. Buradan CD içinde yer alan kaynakları inceleyiniz. adresinde de bir çok dokümana ulaşabilirsiniz. 42 42

43 Bölüm 2 Hangi kaynakları yararlı buldunuz? Neden
Öğretmenlere teknoloji kullanımı konusunda yardımcı olurken bu kaynaklar nasıl bir yarar sağlar? 43 43

44 Bölüm 3 Web 2.0 Araçlarını Anlamak
“Eğitim liderleri, öğrencilerin bilgilerini artırmak için öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını nasıl destekler?” Web 2.0 teknolojilerini, okulumun ya da ilimin/ilçemin teknoloji planları içine nasıl entegre edebilirim? Öğretmenler ve öğrenciler küresel topluluklarla iletişim kurabilmek, öğrenme- öğretme süreçlerini geliştirebilmek için hangi araçları kullanabilirler? Web 2.0 araçları öğretmenlerle, ailelerle, öğrencilerle ve toplum üyeleriyle gerçekleştirilen günlük iletişime nasıl bir katkı sağlar? . 44 44

45 Varolan Uygulamaları Öğrenme
Web Günlükleri (Bloglar): Web günlükleri bilgi ve fikirlerin okuyucularla paylaşılması ve tartışılması amacıyla kullanılır. Web günlükleri çoğunlukla bir dergi şeklinde olmakta ve yeni girdilerle düzenli olarak güncellenmektedir. Bloglara yazılan yorumlar sayesinde blog yazarı ve okuyucular arasında bir etkileşim oluşabildiği gibi okuyucuların birbirleriyle fikir alışverişi yapmaları da sağlanabilir. Blog kayıtlarına resim, video ve kullanıcı anketi gibi çok çeşitli içerikler eklenebilir.

46 Wikiler: İşbirliğine imkân sağlayan web siteleri ve herhangi biri tarafından ya da tanımlanmış kullanıcılar tarafından düzenlenebilecek şekilde yapılandırılmışlardır. Wikiyi yapılandıran kişi sitenin içeriğindeki gelişmeleri gözlemleyebilir, izini sürebilir ve ayrıca tüm değişiklikler hakkında bilgi alabilir.

47 İşbirliği Web Siteleri: İşbirliği Web siteleri bireylerin Web'de belge, işlem tablosu ve sunum oluşturmalarına ya da Web'e bunları yüklemelerine izin verir. Bu belgeler, işlem tabloları ya da sunumlar, İnternet erişimi olan ve paylaşıma izin verilen herhangi bir kişi tarafından düzenlenebilir. Düzenleme için sık kullanılan yazılımlar da kullanılabilir.

48 Web 2.0 Araçlarını Anlamak
Okulunuzda ya da ilinizde/ilçenizde Web 2.0 araçlarını kullanıyor musunuz? Nasıl 48 48

49 Bölüm 4 LİDERLİK DAVRANIŞ VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ
İnternet Etiği İnternetin günümüzde yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılması, beraberinde dikkat edilmesi gereken bazı kuralları da birlikte getirmektedir. İnternet üzerinde kabul edilebilir ya da edilemez davranışları tanımlayan kurallar " internet etiği " olarak adlandırılır. Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık Okul; farklı çevrelerden, kültürlerden, farklı alışkanlıkları ile gelen, farklı yaş guruplarındaki öğrencileri barındırmaktadır. Bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesi ile sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu saldırganlık türü okul zorbalığıdır. Bu saldırganlığın internet aracılığı ile yapılması siber zorbalığı meydana getirmektedir. 49 49

50 Siber zorbalığa maruz kalsaydınız ne hissederdiniz?
Sizce eğitim lideri/yönetici olarak, bu konuda neler yapabiliriz?

51 Bilişim Suçları Riptech’in yayınladığı rapora göre; 2011 siber saldırılar en fazla ABD’de olurken Türkiye ilk on içinde yer almaktadır. Tablo bu şekilde olunca okul lideri/yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Okullarda alınacak önlemler ve bilinçlendirme çalışmaları teknoloji araçları ve internet kullanımı konusunda internet etiğinin yerleşmesinde büyük rol oynayacaktır. İşlenen bilişim suçları bulunduğunuz ağ'ın durumuna göre, disiplin cezasından işten çıkarılmaya; hesabın silinmesinden hapse kadar cezalara neden olabilir.

52 Telif Hakları Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayınlanması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratımın kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır. Telif hakkı, genellikle belli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde "©"harfidir,"©" harfi üzerinde bulunduğu üretinin telif haklarının korunduğunu belirtir ve ingilizce "copyright//" kelimesini ifade eder. Türkiye’de telif ve sanat eserleri5846 sayılı kanun ile korunmaktadır.

53 Bölüm 4: Dünyada ve Türkiye’de Standart Kavramı ve Eğitimde Uygulamaları
Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice. “Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi. “Neresi olursa olsun, önemi yok,” dedi Alice. “O zaman hangi yolu seçsen fark etmez” dedi kedi (*)

54 Standart, teknik spesifikasyonlar(şartlar,ayrıntılar) içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. Eğitim kurumlarında standart oluşturulması eğitim öğretim etkinliklerini nasıl etkiler?

55 MEB ve UNICEF işbirliği ile 2003 yılında ilköğretim okullarında Çocuk Dostu Okul (ÇDO) çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda ilköğretim okulu yönetim ve eğitim personelinde hak tabanlı eğitim kapasitesi geliştirme ve bunu destekleyen okul mekanizmaları kurmaya, bunların destekleyici eğitim ve dokümanlarını sağlamaya ilişkin bir dizi çalışma yürütülmüştür. Yine MEB ve UNICEF’ in işbirliği ile ÇDO çalışmalarının çerçeve ve kapasitesi genişletilerek İKS geliştirme sürecine dönüştürülmüştür. Bu kapsamda ÇDO dahilindeki temel unsurlar ile tüm hak tabanlı eğitim anlayışı ve çocuk hakları İKS’ ye de yansıtılmıştır. İKS’nin pilotlama çalışmaları neticesinde Mayıs 2011 tarihinden itibaren yurt genelinde veriler paydaşlara sunulmuş, veriler öğrenci-veli-öğretmen-yöneticiler tarafından giriş yapılmış, elde edilen verilerle ilgili raporlama çalışmaları devam etmektedir.

56 Bölüm 4 Liderlik Davranış ve Standartlarının İncelenmesi
Öğretim sürecinde teknoloji kullanımını desteklemek için hangi üç liderlik davranışının temel rol oynadığına inanıyorsunuz? Yöneticilere yönelik hangi ulusal standartlar bulunmaktadır ve öğretim sürecinde teknolojinin etkili kullanımını desteklemek için hangi temel koşullar gereklidir? 56 56

57 Anket yoluyla fark etmek
Google Dokümanlarda paylaşılan ankete “evet” veya “hayır” seçeneklerini kullanarak cevaplar verelim . 57 57

58 Bölüm 4: Yöneticiler için Standartları Anlamak
ISTE – Eğitim Teknolojisi Uluslararası Topluluğu NETS – Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları NETS “A” Yöneticiler için NETS “T” Öğretmenler için NETS “S” Öğrenciler için (www.iste.org) 58 58

59 Bölüm 4: ISTE NETS-A Standartlarını İncelemek (kaynak cd’de Standartların İncelenmesi)
I. Liderlik ve Vizyon II. Öğrenme ve Öğretme III. Verimlilik ve Mesleki Uygulamalar/Üstlenilen Görevler IV. Destek, Yönetim ve İşlemlikler V. Değerlendirme VI. Sosyal, Yasal ve Etik Konular 59 59

60 Eğitim Teknolojisi Yatırımları: İdealize etme, Planlama, Uygulama ve Örnekler
1. Millî Eğitim Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Türk eğitim sistemine entegre edilebilmesi için; İlköğretim okulları dâhil olmak üzere her okula BİT donanımı ve yazılımı imkânının sağlanması, 2. Her okula güvenilir ve hızlı İnternet bağlantısı imkânının sağlanması, 3. Okulda/kurumda her öğrenci, öğretmen, idareci, öğrenci velisi ve okul personelinin BİT’e ulaşmalarının sağlanması, 4. Kaliteli sayısal ders içeriğinin oluşturulması ve kullanılması için uygun ortamlar sağlanması, 5. Okul yönetim süreçlerinin BİT araçları kullanılarak geliştirilmesi, 6. Öğretmenlerin, öğrencilerin, idarecilerin ve okul personelinin BİT teknolojilerini kullanabilir hâle gelmesi ve BİT’ten eğitim süreçlerinde başarılı biçimde yararlanılması için gerekli olan hizmetiçi eğitim çalışmalarının yapılması, 7. Eğitim programlarının öğrenci merkezli programlara dönüştürülerek ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinde, BİT araçlarını bağımsız olarak bilgiye ulaşmada kullanılması,

61 Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlamış olan eğitim teknolojileri yatırım planlarının incelenmesi,
Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planlarının incelenmesi,

62 Kaynakların Temini, İdealize Edilmesi ve Kullanımı
Okulunuzun/Kurumunuzun Kaynaklarını Sağlamada Okul Liderinin Rolü Nedir? Eğitim liderleri kaynakları verimli kullanarak eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve eğitim kalitesinin yükseltmek için neler yapmalıdır?

63 Bölüm 4: ISTE standartlarını Tekrar Gözden Geçirmek
Belirlediğiniz en önemli lider davranışları neler olabilir? 63 63

64 Bölüm 5: Eylem Planınızı Geliştirmek
Teknoloji kullanımının nasıl olduğunu ve etkili teknoloji kullanımını destekleyecek liderlik davranışlarının neler olduğunu gördükten sonra, bu Modül kişisel eylem planınızı geliştirirken öğrendiklerinizi uygulamanıza yardımcı olacaktır. 64 64

65 Kendi Eylem Planınızın Yapılandırılması
Okulumda ya da ilimde/ilçemde teknolojiden etkili ve verimli biçimde yararlanmak için kişisel olarak neler yapabilirim? Kısa, orta ve uzun vadede hangi liderlik davranışlarını sergileyebilirim? 65 65

66 İşlevsel bir Eylem Planı için;

67 Eylem Planı Şablonu

68 Bölüm 5: ISTE Yönetici Standartlarına ve Eylem Planı örneğini kaynak CD içinde bulabilirsiniz. 68 68

69 Bölüm 5: Eylem Planlarını Paylaşmak
Eylem planınızı uygularken ne tür sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz? Önemli role sahip paydaşların sürece aktif katılımını nasıl sağlayacaksınız? Planınızı uygulamaya yönelik hangi acil eylemleri gerçekleştirmeye çalışırsınız? Okulunuzda ya da ilinizde/ilçenizde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek için bireysel olarak olarak siz ne yapacaksınız? Fatih projesi kapsamında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları tıklayınız Katılımcıların eylem planlarını bir başka katılımcıyla eşleşerek paylaşmalarını ve yukarıdaki soruların cevaplarını birlikte araştırmalarını sağlayın. . 69 69

70 Forum Kazanımlarını ve Deneyimleri Düşünmek
Teknoloji kullanımını desteklemede ve teşvik etmede üstlendiğiniz rol hakkında öğrendiklerinizi, deneyimlerinizi düşünün. Okulunuzda ya da ilinizde/ilçenizde teknoloji kullanımını desteklemek için atmanız gereken sonraki adımlar nelerdir? 70 70

71 71 71

72 Bölüm 5: Forumu Değerlendirmek
Şimdi sizlere dağıtılan “TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU FAALİYET SONU DEĞERLENDİRME ANKETİ” ni dolduralım. 72 72

73 Forum süresince yapmış olduğunuz katkı ve paylaşımlarınız için
teşekkür ederim. 73 73


"TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları