Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
T.C. SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (2015) Hazırlayan ve Sunan; Mustafa UZUNER Yazı İşleri Müdürü

2 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Resmi Yazışma Niçin Önemlidir? Devlet yazı ile konuşur. Yazı Devletin dilidir. Devletin hafızası arşivdir. Arşiv de yazı ile oluşur. Resmi yazı kurumun en alttaki biriminden en üstündeki birimine doğru silsile yoluyla gelmek suretiyle, sonuçta o kurumun kalitesini, kimliğini yansıtmaktadır. Söz Uçar Yazı Kalır…

3 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Yazışma İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02/02/2015 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete) Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği… ve Yönetmeliğin Uygulama Yönergesi İçişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hk.Kanun Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgeler Standart Dosya Planları İmza Yetkileri Yönergeleri Yazışma işlemlerini düzenleyen diğer mevzuat

4 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (2015)   Aidiyet zinciri: Belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan süreci ifade eder. Dayanak: 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hk. Kanun Hükmünde Kararnamenin değ. 2. ve 33. mad. 02/02/2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayınlandı. Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam: Bütün kamu kurum ve kuruluşları kapsar.

5 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
TANIMLAR Resmî Yazışma: İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci, ifade eder. Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, ifade eder. İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını, ifade eder. Resmî belge: Oluşturulan, gönderilen veya saklanan belirli bir standart ve içeriği olan belgeler. Resmî bilgi: Metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturulan, gönderilen veya saklanan bilgiler. Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar, gezgin elektronik araçlar, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünler. Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belge. Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait liste. Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alan. Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.

6 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
TANIMLAR Günlük rapor (log): EBYS'de yapılan ekleme, değiştirme, silme, arama, görüntüleme, gönderme ve alma gibi işlemlerin hangi EBYS elemanı üzerinde ve kimin tarafından gerçekleştirildiği ile işlemin gerçekleştirildiği tarih ve zaman bilgisini ihtiva eden kayıtları, ifade eder. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) Tıklayınız Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve EBYS, ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümanı, ifade eder. (Diğer tanımlar Yönetmelikte belirtilmiştir.) Resmî belge: Oluşturulan, gönderilen veya saklanan belirli bir standart ve içeriği olan belgeler. Resmî bilgi: Metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturulan, gönderilen veya saklanan bilgiler. Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar, gezgin elektronik araçlar, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünler. Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belge. Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait liste. Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alan. Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.

7 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
BELGE ÖZELLİKLERİ Kağıt Boyutu ve Yazı Alanı Belge Boyutu: Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kağıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır. Belge ekleri; farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir. Üst yazılarda kağıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekleri için kağıdın her iki yüzü de kullanılabilir. Yazı Alanı: Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5cm boşluk bırakılarak düzenlenir. A4 Kağıdı Yazı Alanı Resmî belge: Oluşturulan, gönderilen veya saklanan belirli bir standart ve içeriği olan belgeler. Resmî bilgi: Metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturulan, gönderilen veya saklanan bilgiler. Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar, gezgin elektronik araçlar, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünler. Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belge. Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait liste. Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alan. Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.

8 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
BELGE ÖZELLİKLERİ Yazı tipi ve karakter boyutu: Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde "Times New Roman“(12 punto) veya "Arial" (9 punto) yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Ancak gerekli hallerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 puntoya kadar düşürülebilir. Farklı form, format veya ebatlarda hazırlanan rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir. Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve eğik (italik) olarak yazılabilir. Nüsha Sayısı: Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir. Resmî belge: Oluşturulan, gönderilen veya saklanan belirli bir standart ve içeriği olan belgeler. Resmî bilgi: Metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturulan, gönderilen veya saklanan bilgiler. Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar, gezgin elektronik araçlar, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünler. Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belge. Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait liste. Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alan. Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.

9 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
T.C. SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü RESMİ YAZININ BÖLÜMLERİ

10 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
BELGENİN BÖLÜMLERİ Başlık Sayı (İdari Birim Kimlik Kodu) Tarih Konu Gönderilen Makam (Muhatap) İlgi Metin İmza Ek Dağıtım Paraf Adres

11 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
1. Başlık Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür. Başlık, belgenin yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. Ancak, bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra bağlı veya ilgili olunan bakanlığın adı büyük harflerle, üçüncü satıra idarenin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve dördüncü satıra da birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılabilir. (Örnek 1). Bölge müdürlüklerinde hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır. Doğrudan merkezi teşkilata bağlı taşra birimlerinde başlıkta merkezi teşkilat ve taşra teşkilatı adlarına yer verilir. Başlığın yazımında DETSİS'te yer alan başlık kayıtları esas alınır Yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölüm amblem “T.C.” kısaltması kurum ve kuruluşun adı ana kuruluşun ve birimin adı

12 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
1. Başlık Örnekleri Örnek-1 T.C. SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. Bölge Müdürlüğü Yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölüm amblem “T.C.” kısaltması kurum ve kuruluşun adı ana kuruluşun ve birimin adı T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı

13 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
2. Sayı : Sayı Belgelerde sayı bulunması zorunludur. "Sayı:" sırasıyla; DETSİS'te belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, standart dosya planı kodu ile belge kayıt numarasından oluşur ve bunların arasına kısa çizgi işareti (-) konulur. "Sayı:" yan başlığı, başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. (Örnek 2) Belgede hem birim evrak bölümü hem de genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası bulunması halinde araya eğik çizgi işareti (/) konulur. Bu belgeler için belge kayıt numarası olarak genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası dikkate alınır. Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerin kayıt numarası, başına "E." ibaresi konularak yazılır. (Örnek: E.4752).

14 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
2. Sayı Örneği Örnek-2 T.C. SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (2 Satır Boşluk) Sayı : İdari Birimin DETSİS Kodu Standart Dosya Kodu Belge Kayıt Numarası Tarih Resmi yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen Kodlama Sistemine ve Dosya Planına uymak zorunludur. Eski Kurum ve Dosya kodları kullanılmayacaktır.

15 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Resmi Yazıların “Sayı:” bölümündeki “Haberleşme Kodu” 01/01/2013 tarihi itibariyle Kaldırılarak “İdari Birim Kimlik Kodu” kullanılmaya başlanmıştır.

16 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
3. Tarih Tarih, fiziksel ortamda belgeye ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirtir. Belgede tarih bulunması zorunludur. Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih, sayı ile aynı satırda olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. (Örnek 3) Tutanak, rapor, tebliğ-tebellüğ belgesi ve benzeri belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir. Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. Ay ve gün iki haneli, yıl ise dört haneli olarak düzenlenir. (Örnek: , 04/09/2014) Ay adları, harfle de yazılabilir. Bu durumda gün, ay ve yıl araşma herhangi bir işaret konulmaz. (Örnek: 10 Ekim 2014, 09 OCAK 2014) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerde tarih bilgisine belge üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir. Belge üzerinde bulunan güvenli elektronik imzaların uzun vadeli doğrulamaya imkan verecek nitelikte olması ve bu imzalarda zaman damgası bulunması zorunludur. Belgenin en son yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı zamanı gösteren zaman damgasındaki tarih bilgisi belge tarihi olarak esas alınır. Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

17 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
2. Sayı, Tarih ve Konu Örneği Örnek-3 Sayı : Konu: Hizmet İçi Eğitim Semineri Sunumu İdari Birimin DETSİS Kodu Standart Dosya Kodu Belge Kayıt Numarası Tarih "Konu:" yan başlığı, "Sayı:" yan başlığının bir alt satırına yazılır. Belgenin konusu, yazı alanının dikey orta(T.C.) hizasını geçmeyecek biçimde kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmaksızın yazılır. Konu bir satırı geçerse ikinci satır "Konu:" yan başlığının altı boş bırakılarak yazılır. (Örnek 3)

18 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
5. Gönderilen Makam (Muhatap) Muhatap, belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. Bu bölüm konunun son satırından itibaren, belgenin uzunluğuna göre 2 ila 4 satır boşluk bırakılarak ve sayfa ortalanarak yazılır. Muhatabın İdare yada özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük harflerle yazılır. (Örnek 4) Muhatap idarenin adının yazımında DETSİS'te yer alan kayıtlar esas alınır. İdare dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi; muhatap satırının altına satır ortalanarak, ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılır. Muhatap gerçek kişi (şahıs) ise; muhatap bölümüne "Sayın" kelimesinden sonra muhatabın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, soyadı ise BÜYÜK harflerle yazılır. (Örnek 4) Sayın Ahmet YILMAZ İdare tarafından gerekli görüldüğü hallerde, dağıtımlı belgelerin muhatap bölümüne "DAĞITIM YERLERİNE" ibaresi yazılabilir. (Örnek 14) Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde BÜYÜK HARFLERLE yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı BÜYÜK, unvan ise küçük harflerle yazılır.

19 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
5. Gönderilen Makam Örnekleri (Örnek 4) İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) SAKARYA VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) SERDİVAN KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Dumlupınar Bulvarı Sokak No:23 06530 Çankaya / ANKARA Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde BÜYÜK HARFLERLE yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı BÜYÜK, unvan ise küçük harflerle yazılır. Sayın Atilla DURSUN Kemalpaşa Mah. Okul Sokak No:8 Serdivan / SAKARYA

20 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
6. İlgi : İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür. "İlgi" yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren 2 satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. "Sayı", "Konu" ve "İlgi" yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta ":" işareti aynı hizada yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse; devamı "İlgi" yan başlığının ve sıralamayı gösteren harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda; belgeler tarih sırasına göre alt alta alfabetik olarak, küçük harflerle, a), b), c) şeklinde sıralanır. İlgide, ilgi tutulan belgeyi gönderen idarenin adı ile belgenin tarihi ve sayısı belirtilir. Ancak ilgi tutulan belge, muhatap idarenin daha önce gönderdiği bir belge veya muhatap idareye daha önce gönderilen bir belge olması durumunda idare adı belirtilmez. İlgide, "... tarihli ve ... sayılı ..." ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti konulur. (Örnek 5) İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “ ) ” konularak kullanılır. İlgide, “...tarihli ve ... sayılı” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.

21 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
6. İlgi Örnekleri (Örnek 5) SAKARYA VALİLİĞİNE İlgi : a) Ahmet DEMİR’in tarihli dilekçesi. b) İçişleri Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)’nün tarihli ve sayılı yazısı. c) tarihli ve sayılı yazımız. d) Sakarya Valiliğinin tarihli ve sayılı yazısı. Not: “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta“:” işareti aynı hizada yazılır ve ilgiler tarih sırasına göre alfabetik olarak dizilir. (2 satır boşluk) İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “ ) ” konularak kullanılır. İlgide, “...tarihli ve ... sayılı” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.

22 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
6. İlgi (Devam) (Örnek 6) Önceki Uygulama Yeni Uygulama İlgi: 05/02/2010 tarihli ve B.02.0.İGB sayılı yazı. İlgi: Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı. İlgi: 11/07/2012 tarihli ve B.07.0.BMK sayılı yazı. İlgi: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarihli ve sayılı yazısı. İlgi: 24/12/2009 tarihli ve B.08.4.MEM sayılı yazı. İlgi:Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarihli ve 345 sayılı yazısı. İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “ ) ” konularak kullanılır. İlgide, “...tarihli ve ... sayılı” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.

23 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
6. Metin Metin, "İlgi" ile "İmza" arasındaki kısımdır. İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır, ilgi yoksa muhatapla metin arasında iki satır boşluk bulunur. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır. Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki yana hizalanır. Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmaz. Birden fazla sayfalı üst yazılarda sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek, dağıtım ve iletişim bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir. Başlık her sayfada yer alır. Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle yazılabilir. (Örnek: ,25) Belge içinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimeye yer verilmez, verildiği durumda ise parantez içinde anlamı belirtilir. Metin içinde kısaltma kullanılacak ise ifadenin ilk kullanıldığı yerde açık biçimi, sonra parantez içinde kısaltması yazılır. Örnek:Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “ ) ” konularak kullanılır. İlgide, “...tarihli ve ... sayılı” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.

24 6. Metin Devam Metnin son bölümünde, yazışma yapan makamlar arasında hiyerarşi yönünden; Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “ Arz ederim.”, Üst, aynı ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” şeklinde bitirilir. Gerçek kişileri muhatap alan yazışmalarda “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir. Metin Bölümünde: • Planlı anlatım olmalıdır. Metin yalın ve kısa olmalıdır. • Olumlu ve içten anlatım tarzı kullanılmalıdır. • Açık ve doğruluk ilkesine göre yazılmalıdır. • Saygılı dil kullanılmalı ve muhataba hitaben yazılmalıdır. • İmla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmalıdır. Birden fazla paragraflı yazılar Giriş-Gelişme ve Sonuç şeklinde düzenlenir.

25 6. Arz ve Rica Örnekleri •Alt makama yazılan yazılar:
“…ekte gönderilmiştir.” “… rica ederim.” üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar; “… ekte sunulmuştur.” “ … arz ederim.” üst veya aynı düzey ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar; “… arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilmektedir. * Örnekler; Bilgilerinize arz ederim. Bilgilerinizi rica ederim. Bilgilerinizi arz ve rica ederim. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. •Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir.

26 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
GİZLİLİK DERECESİ T.C. SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İki satır boşluk Sayı : /02/2015 Konu : ………………….. İki- dört satır boşluk SERDİVAN KAYMAKAMLIĞINA İlgi :a) b) Bir satır boşluk (satır Aralığı yok). Bilgilerinize/gereğini arz/rica ederim. (İmza atılan yer) Adı Soyadı Genel Sekreter Uygun satır boşluk EK: 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) Uygun satır boşluk DAĞITIM: Gereği: Bilgi: SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI Metin, “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır. Metne, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta ( ), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 - yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Yazı, İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu’nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. alt makama yazılan yazılar “rica ederim.” üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “arz ederim.”, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir. Sakarya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İrtibat için: Mehmet Ali BEGEN Telf:(0 264) Fax: web: Adres: Çark Caddesi No:4 Adapazarı / SAKARYA NOT: Cevabi yazınızda şube kodu ve sayıyı lütfen yazınız.

27 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. İmza Belgeyi imzalayacak makam sahibinin adı soyadı ve unvanı metnin bitiminden itibaren 2 ila 4 satır boşluk bırakılarak, yazı alanının en sağına ortalanarak yazılır. . (Örnek 9). İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. El yazısıyla atılan imza, kaybolmayacak ve kağıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır. Elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi belgeyi, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda yer alır. Belgenin ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda en üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası en solda olmak üzere yetkililer unvan sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. (Örnek 10). Fiziksel ortamda rapor ya da benzeri bir belgenin hazırlanması halinde belgenin son sayfası imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır, önceki sayfalar ise imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır ya da paraflanır. Gerekli görülmesi halinde sayfalar ayrıca idare mührüyle mühürlenir. Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “imza yetkileri yönergesi”ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Başbakan a.”, “Vali a.” ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı “Başbakan V.”, “Vali V.” ve “Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır .

28 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. İmza Örnekleri Ek-9 İmza atılan yer Ramazan ŞAHİN Kaymakam İmza atılan yer Ramazan ŞAHİN Vali a. Kaymakam İmza atılan yer Adı Soyadı Genel Sekreter Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “imza yetkileri yönergesi”ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Başbakan a.”, “Vali a.” ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı “Başbakan V.”, “Vali V.” ve “Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır . İmza atılan yer Adı Soyadı Genel Sekreter V.

29 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. İmza Örnekleri Ek-10 İmza atılan yer Adı Soyadı Genel Sekreter a. İdari Hizmetler Başkanı İmza atılan yer Adı Soyadı Genel Sekreter V. İmza atılan yer İmza atılan yer Adı Soyadı Adı Soyadı İdari Hizmetler Başkanı Genel Sekreter Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. İmza atılan yer İmza atılan yer İmza atılan yer Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Hastane Yöneticisi İdr. Mal. Hiz. Müd İdr. Mal. Hiz. Müd. Yard.

30 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. İmza – Yetki Devri Durumunda Ek-11 Belgeyi imzalayacak olan makam, belgeyi hazırlayan idarenin imza yetkileri yönergesine veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak belirlenir. Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzaladığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, yetki devreden makamı gösteren “Başbakan a.”, “Bakan a”, “Müsteşar a.”, “Vali a.”, “Belediye Başkan a.” veya “Kaymakam a.” biçimindeki ibare ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. İdare birimleri arasındaki iç yazışmalarda yetki devredenin unvanı kullanılmaz (Örnek 11) Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır.

31 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. İmza - Vekalet Durumunda Ek-12 Belge vekaleten imzalandığında, İmzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, Vekalet olunan makam “Müsteşar V.”, “Vali V.”, “Belediye Başkanı V.”, “Rektör V.”,“Kaymakam V.” biçiminde ikinci satıra yazılır. Üst yazıya eklenen ekler, imza sahibi ya da imza yetkisine sahip görevlilerce imzalanır ve mühürlenir. İmza, paraf veya mühür metin bölümünün okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır. Ek olarak eklenen çizelge ve tablolar imza ve mühürle tasdik edilir (Örnek 12) Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır.

32 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
10 DAKİKA ARA Sabırla dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER

33 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
9. Ek Belgede ek olması halinde "Ek:" başlığı imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Belgenin sadece bir eki olması durumunda "Ek:" başlığının sağında eki belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa "Ek:" başlığının altında ekler numaralandırılır ve ekleri belirtecek ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa sayısı parantez içinde belirtilir. Örnek: 1- Tüzük Taslağı (2 sayfa) Birden fazla ek olması durumunda eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ üst köşesinde belirtilir. (Örnek: EK-l, EK-2). Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada "EK LİSTESİ" başlığı altında gösterilir ve üst yazıya eklenir Örnek : Ek Listesi (1 sayfa) Belge eklerinin muhataba gönderilmediği durumlarda "Ek konulmadı" ya da "Ek-.?.. konulmadı" ifadesi yazılır (Örnek 13). Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-…. konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “Ek-…. Konuldu” ifadesi yazılır.

34 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
9. Ek Örnekleri (Örnek 13 ) Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı EK: Personel İsim Listesi (10 sayfa) EK: 1- Rapor (1 sayfa) 2- Disket ( 2 adet) DAĞITIM: Sakarya Devlet Hastanesi Sakarya Devlet Hastanesi (Ek-1 konulmadı) Hendek İlçe Devlet Hastanesi (Ek konulmadı) Karasu Devlet Hastanesi (Ek-2 konuldu) Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-…. konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “Ek-…. Konuldu” ifadesi yazılır.

35 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. Onay Makam oluru alman belgeler ilgili birim tarafından teklif edilir ve oluru alınan makam tarafından el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanır. Belge olur için makama sunulurken imza bölümünden sonra uygun boş satır bırakılarak, yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR" ibaresinden sonra tarih ve imza için uygun boş satır bırakılarak, imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı büyük ve bir alt satıra da unvanı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır (Örnek 14). (3) Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında başka makamlar varsa bunlar "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle olura katılabilir. Bu ifade, teklif eden birim yetkilisinin imza bölümü ile "OLUR" ibaresinin bulunduğu bölüm arasına uygun boşluk bırakılarak yazı alanının solunda yer alacak şekilde yazılır (Örnek 15-16). Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.

36 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. Onay Örnekleri (Örnek 14 ) SERDİVAN KAYMAKAMLIK MAKAMINA üç satır boşluğu ……………………………………… İki- dört satır boşluğu (İmza) Ali DERE İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygun satır boşluğu O L U R 25/02/2015 (İmza) Ramazan ŞAHİN Kaymakam Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.

37 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. Vali Adına Onay Örneği (Örnek 15 ) SERDİVAN KAYMAKAMLIK MAKAMINA üç satır boşluğu ... ………………………………………………… İki- dört satır boşluğu (İmza) Ali DERE İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygun satır boşluğu O L U R 25/02/2015 (İmza) Ramazan ŞAHİN Vali a. Kaymakam Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır. …/02/ V.H.K.İ : S.YILMAZ …/02/ Şube Müd. : M.TURGUT

38 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
8. Üçlü Makam Onayı (Örnek 16 ) VALİLİK MAKAMINA SAKARYA üç satır boşluğu İki- dört satır boşluğu (İmza) Cihan NİŞANCI Genel Sekreter İki satır boşluğu Uygun görüşle arz ederim. …/…/ 2015 (İmza) Ali İkram TUNA Vali Yardımcısı Uygun satır boşluğu O L U R Hüseyin Avni COŞ Vali Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

39 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
10. Dağıtım Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda dağıtım bölümüne yer verilir. "Dağıtım:" başlığı, ek varsa "Ek:" bölümünden sonra, ek yoksa imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 17). Belgenin gereğini yerine getirme durumunda olanlar "Gereği:" kısmına, belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olması istenenler ise "Bilgi:" kısmına yazılır. "Gereği:" kısmı "Dağıtım:" başlığının altına, "Bilgi:" kısmı ise "Gereği:" kısmı ile aynı satıra ve yazı alanının ortasına doğru yazılır. "Bilgi:" kısmı yoksa muhatap adları doğrudan "Dağıtım:" başlığının altına yazılır. Dağıtımlı belgeler dağıtım bölümünde belirtilen muhataplara gönderilir. Dağıtım bölümü yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada "DAĞITIM LİSTESİ" başlığı altında gösterilir ve üst yazıya eklenir (Örnek 18). Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır.

40 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
10. Dağıtım Örnekleri (Örnek 17) EK : 1- İlgi (a) Yazı Sureti (2 sayfa) 2- Personel Listesi 3- Dağıtım Listesi DAĞITIM: Gereği: Bilgi: İl Sağlık Müdürlüğüne Sakarya Valiliğine İlçe Sağlık Müdürlüğüne DAĞITIM: - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır. DAĞITIM: Sakarya Devlet Hastanesine Sakarya Devlet Hastanesine (Ek-1 konulmadı) Hendek İlçe Devlet Hastanesine (Ek konulmadı) Karasu Devlet Hastanesine (Ek-2 konuldu)

41 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
10. Dağıtım Listesi Örnek (Örnek 18) T.C. SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı :xxxxxx-xxx-xxx Konu : xxxxxxxx DAĞITIM YERLERİNE Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır.

42 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
11. Paraf Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nüshasında yer alır. Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının sonunda ve sol kenarında yer alır (Örnek 19). Belgenin paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyadı belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde paraf, güvenli elektronik imza ile atılır. Ancak parafı alınacak personelin güvenli elektronik imzasının bulunmaması ya da ilgili idare tarafından güvenli elektronik imza ile paraf atılmasına gerek görülmemesi halinde ilgilinin parafı yerine elektronik onayı alınır. Bu onaylar EBYS'nin günlük raporlarında (log) kayıt altına alınır. Günlük raporlar, günlük olarak zaman damgasıyla damgalanır. Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır. …/02/ Hem : S.BÜLBÜL …/02/ Uzman : M.A.BEGEN …/02/ İdari Hiz.Bşk. : T.ÖLÇENOĞLU (En Fazla 5 Kişi)

43 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
11. Paraf Örnekleri (Örnek 19) Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.

44 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Koordinasyon İdare içinde birden fazla birimin iş birliği ile hazırlanan ve üst makama sunulan belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait paraf bölümünden sonra bir satır boşluk bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve iş birliğine dahil olan ilgililerin unvanları, adları ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir. (Örnek 20) (Örnek 20). Koordinasyon: …/02/2015 İdari Hiz.Bşk. T.ÖLÇENOĞLU …/02/2015 Mali Hiz.Bşk.M.S.DEMİRHAN Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir.

45 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
12. İletişim Bilgileri (Adres) İletişim bilgileri; belgeyi gönderen idarenin adresi, posta kodu, telefon ve faks numarası, e-posta adresi, internet adresi ile bilgi alınacak kişinin adı, soyadı, unvanı ve telefon numarasını içerecek şekilde sayfa sonuna yazılır ve çizgi ile ayrılır. (Örnek 21) …/02/ Hem : S.BÜLBÜL …/02/ Uzman : M.A.BEGEN …/02/ İdari Hiz.Bşk. : T.ÖLÇENOĞLU (En Fazla 5 Kişi) Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır. Serdivan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü İrtibat için: Ömer DURAK Adres: Kemalpaşa Mah.Okul Sok. No: Serdivan-SAKARYA V.H.K.İ. Telf: 0(264) Fax: – 0(264) e-Posta : İnternet Adresi :

46 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Aslına Uygunluk Onayı Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin altında, uygun bir yerine "Aslının aynıdır - Aslı gibidir“ ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. ASLI GİBİDİR Mustafa UZUNER Yazı İşleri Müdürü (İmza Mühür) BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR Cafer DEMİR Şef (İmza-Mühür)

47 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Belgenin çoğaltılması Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden örnek çıkartılması halinde, örneğin uygun bir yerine "ASLİ GİBİDİR" ibaresi konulur ve idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyadı, unvan ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır. Bu şekilde çoğaltılan belge, asıl belge gibi kabul edilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir belgeden çıktı alınmasına ihtiyaç duyulması halinde bu işlem sadece idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından gerçekleştirilir. Çıktının uygun bir yerine "BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR” ibaresi konulur. İmzalanır ya da Müdürlenir.

48 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Sayfa Numarası Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası verilir. Sayfa numarası iletişim bilgilerinin altında ve sayfanın ortasında, toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde belirtilir 2/7 1/9 2/22

49 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
GİZLİ YAZILAR Gizlilik dereceli belgelerin hazırlanması, kaydedilmesi, saklanması, gönderilmesi, alınması ve diğer işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen hükümler uygulanır. Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

50 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Gizli Yazılar (Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel ) GİZLİLİK DERECESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İki satır aralığı İVEDİ Sayı : /02/2013 Konu : İki- dört satır aralığı BAKANLIĞINA (satır aralığı yok)

51 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Gizli Yazılar (Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel) İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Genel Sekreter Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) DAĞITIM: Gereği: Bilgi: GİZLİLİK DERECESİ Serdivan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü İrtibat için: Ömer DURAK Adres: Kemalpaşa Mah.Okul Sok. No: Serdivan-SAKARYA V.H.K.İ. Telf: 0(264) Fax: – 0(264) e-Posta : İnternet Adresi :

52 Gizli Yazıların Gönderilmesi (Devamı)
Gizlilik damgası taşıyan İç zarf dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

53 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Gizli Yazılar (Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel ) GİZLİ GİZLİ

54 "ÇOK GİZLİ" Gizlilik Dereceli Yazıların Teslim Alınması
"Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "gizli" veya "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

55 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Süreli Yazışmalar (Acele ve Günlü Yazılar, Süreli resmi yazışmalarda "ACELE" veya "GÜNLÜDÜR" ibaresine yer verilir. "GÜNLÜDÜR" ibaresi taşıyan belgelere cevap verilmesi gereken süre ya da tarih metin içinde belirtilir. "ACELE" ibaresi taşıyan belgeye derhal ve süratle, "GÜNLÜDÜR" ibaresi taşıyan belgeye, belgede belirtilen süre içinde cevap verilir. Süreli belgelerde "ACELE" veya "GÜNLÜDÜR" ibaresi yazı alanının sağ üst köşesinde kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan süreli belgelerde "ACELE" veya "GÜNLÜDÜR" ibaresine belge üstverisinde de yer verilir. Birden fazla sayfalı belgelerde "ACELE" veya "GÜNLÜDÜR" ibaresi sadece birinci sayfada belirtilir.

56 Tekit Yazısı Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba tekit yazısı yazılabilir.

57 Evrak Zimmet Fişi Evrak No - Evrak Tarihi 09/02/2015 Konu ………………
Ek Sayısı Yazı ve Eki Gideceği Yer Sakarya Valiliğine ( İl Yazı İşleri Müdürlüğü) Teslim Eden Serdivan Kaymakamlığı (Ömer DURAK) Teslim Tarihi Teslim Alan Teslim Alanın Adı/İmzası …………………………….. …………………………….

58 Evrak Kayıt Kaşesi İdareler, fiziksel ortamda alınan belgeleri için gelen evrak kaydında kullanacakları kaşede en az yandaki örnekte belirtilen unsurlara yer verirler. Kaşe üst yazının ilk sayfasının ön ve ya arka yüzüne basılır.

59 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI
Sabırla dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER Mustafa UZUNER İlçe Yazı İşleri Müdürü BU RESMİ YAZIŞMA SLAYTI KAYMAKAMLIK WEB SAYFASININ PROGRAM BÖLÜMÜNDEN YAYINLANACAKTIR. İrtibat:


"SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları