Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü"— Sunum transkripti:

1 AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü
Tuba Nur KUMRAL AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü 13 Mayıs 2013 ADANA

2 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMININ AMACI
Hem AB Çevre müktesebatına, hem de ulusal koşullara uyumlu bir şekilde «belediye altyapı ihtiyaçları»nın karşılanması ile çevre korumasında daha üst bir seviyeye ulaşabilmek, AB çevre pratikleri ile yerel uygulamaları yakınlaştırmak, Aday ülkeleri üye olduktan sonra kullanılacak olan fonlara hazırlamak,

3 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMININ GENEL HEDEFLERİ
İçme suyu, atık su ve katı atık sektörlerinde gerçekleştirilecek proje yatırımları ile birlikte altyapı tesislerinden faydalanan belediye sayısını arttırarak yaşam standartlarını iyileştirmeye katkıda bulunmak Merkez kurumlarda ve belediyelerde kurumsal kapasitenin güçlenmesini sağlamak AB standartlarına uyumlu, verimli ve sürdürülebilir şekilde işletilen bir çevresel altyapı geliştirmek

4 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI HAZIRLIĞI ÖNCESİ VERİLER
TÜİK 2004

5 OPERASYONEL PROGRAM HAZIRLIĞI ÖNCESİ VERİLER
TÜİK 2004

6 ÇOP HAZIRLIĞI ÖNCESİ VERİLER
TÜİK 2004

7 Proje önerilerinin dağılımı
PROJE ÖNCELİKLENDİRME ÇALIŞMASI Proje önerilerinin toplanması 2000 yılı verilerine göre nüfusu ’in üzerinde olan 450 belediyeye Nisan-Eylül 2006 döneminde anket gönderilmiştir. Ayrıca anket verilerine ilişkin olarak İller Bankası, TÜİK, DPT, DSİ ve Hazine Müsteşarlığı’ndan da bilgi temin edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde: Proje önerilerinin dağılımı * AAT: Atık su arıtma tesisi

8 AB PROJELERİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR
Önceliklendirme listesinde yer almak Yer tahsisi (AB kamulaştırma için fon sağlamamaktadır.) ÇED sürecinin tamamlanmış olması Katı atık projeleri için Eylem Planı’na uygun Birlik kurulması (Mevzuat Değişti) Kurumsal kapasite (İngilizce bilen teknik eleman bulunması) Eş-finansman (Belediyelerce karşılanacak yatırım tutarı) Aciliyeti olan projeler için uygun değildir

9 ÖNCELİKLENDİRME ÇALIŞMASI
2007 tamamlanan proje önceliklendirme çalışması sonucunda toplam çevre altyapı sektöründe 137 Proje (62 atık su projesi,18 içme suyu projesi,57 katı atık projesi) belirlenmiştir. Daha sonradan proje sayıları yeniden revize edilmiştir.

10 ÖNCELİK ve TEDBİRLER Öncelik 1. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin iyileştirilmesi Tedbir 1.1. Temin edilen içme suyu temini ve alıcı su kalitesinin geliştirilmesi Öncelik 2. Entegre katı atık yönetiminin iyileştirilmesi Tedbir 2. Katı atık geri dönüşümünün arttırılması ve düzenli depolama sisteminin iyileştirilmesi Öncelik 3. Teknik destek Tedbir 3.1. ÇOP Yönetiminin güçlendirilmesi Tedbir 3.2. Faydalanıcıların planlama kapasitesinin güçlendirilmesi

11 FAYDALANICILAR Bakanlığımız Belediyeler Bölgesel kuruluşlar
Su sağlayıcı firmalar Kanalizasyon firmaları Sivil toplum kuruluşları Vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmede katkısı

12 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI BÜTÇESİ
212,6 Milyon Avro (180,7 M Avro AB Katkısı + 31,9 M Avro Ulusal Kat) 250,1 Milyon Avro (212,6 M Avro AB Katkısı + 37,5 M Avro Ulusal Katkı) 340,2 Milyon Avro (289,2 M Avro AB Katkısı + 51,0 M Avro Ulusal Katkı) Toplam 802,9 Milyon Avro (682,5 M Avro AB Katkısı + 120,4 Milyon Avro Ulusal Katkı)

13 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI BÜTÇESİ DAĞILIMI

14 ÇED Raporu PROJE GEREKSİNİMLERİ
Şehrin su sektöründe uzun vade altyapı ihtiyaçlarını ve finansman planını ortaya koyan bir Master Plan Çevresel, yasal, teknik, mali ve sosyo-ekonomik yönleri detaylı ele alan ve AB Rehberine göre bir Fayda-Maliyet Analizi içeren bir Fizibilite Raporu Hem Türk hem de AB mevzuatını dikkate alarak hazırlanacak ÇED Raporu Tasarımlar, Şartnameler, vb. içeren ve AB Satınalma (PRAG) ve FIDIC sözleşme kurallarına göre hazırlanmış İhale Dosyaları Projelerin yönetilmesi ve uygulanması konularında yerel yönetimlerde Kapasite Geliştirilmesi

15 PROJE GEREKSİNİMLERİ IPA Programından faydalanabilecek projelerin AB standartlarında hazırlanması (Fizibilite, fayda maliyet analizi, ÇED, IPA Başvuru Formu) faydalanıcı belediyelerin sorumluluğudur. Ancak, AB standartlarında ve prosedürlerine göre proje hazırlama konusunda belediyelerde henüz yeterli kapasitelerin oluşmaması ve AB Fonlarının kullanılmasındaki süre kısıtlaması nedeniyle, Bakanlığımız AB projeleri hazırlanması sürecinde belediyelerimize destek vermektedir.

16 39 Çevre Altyapı Projesi 7 katı atık projesi su projesi TOPLAM : 940 M Avro PROJE BAŞVURULARI

17 22 9 1 7 Adet 940 Milyon Avro Finansman Kararı Alınan Projeler
Durum ve Toplam Yatırım Tutarı Adet Finansman Kararı Alınan Projeler (556 Milyon Avro) 22 (Ordu, Erdemli, Doğubayazıt, Manavgat, Ceyhan, Amasya, Lüleburgaz, Siverek, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Konya, Adıyaman, Balıkesir, Merzifon, Soma, Seydişehir, Çorum, Bulancak, Nizip, Akçaabat, Akşehir) Finansman Kararı Beklenen Projeler (225 Milyon Avro) 9 (Sorgun, Polatlı, Erciş, Silvan, Bartın, Kars, Kahramanmaraş, Diyarbakır Katı Atık, Şanlıurfa) AB Komisyonundan Başvurusuna Görüşler Doğrultusunda Revize Edilen Proje (9 Milyon Avro) 1 (Suluova) AB Komisyonundan Başvurusuna Görüş Beklenen Proje (152 Milyon Avro) 7 (Aksaray, Çarşamba, Van, Batman, Ereğli, Mardin, Kütahya) Toplam Yatırım Tutarı 940 Milyon Avro

18 IPA PROJELERİNİN FİNANSMAN MODELİ
% 15 Bakanlık ve Belediye Katkısı % 85 AB katkısı Projelere AB tarafından en fazla %85 oranında hibe verilmektedir. Ulusal katkı Belediyeler ve Bakanlık tarafından sağlanmaktadır. Belediye katkısı için, genellikle İller Bankası tarafından 15 yıl vadeli kredi sağlanmaktadır. Kalkınma Bakanlığı’nın 2004 tarihli “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ” esas alınarak IPA projelerine sağlanacak ulusal katkının %30 ila % 45 oranındaki bölümü Bakanlığımızca hibe olarak sağlanmaktadır.

19 SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELER
No Proje Adı Sözleşme Bedeli Tarihi İşe Başlama Tarihi Finansal İlerleme (%) Tahmini Bitiş 1 ERDEMLİ Su ve Atıksu Projesi Atıksu Toplama ve Yağmur Suyu Drenajı İnşaatı 67,42 Teknik Yardım ve Kontrollük 31,96 2 ORDU Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 65,05 41,04 3 ERZİNCAN İçme Suyu Şebekesi İnşaatı 17,84 20,42 4 ERZURUM 15,21 17,23 5 LÜLEBURGAZ Atık Su Projesi 30,99 12,86

20 SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELER
No Proje Adı Sözleşme Sözleşme Bedeli Tarihi İşe Başlama Tarihi Finansal İlerleme (%) Tahmini Bitiş 6 KONYA Katı Atık projesi Konya Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı 35,05 Teknik Yardım ve Kontrollük 3,27 7 DOĞUBAYAZIT İçmesuyu Temini Projesi İçmesuyu Şebekesi ve Arıtma Tesisi İnşaatı - 8 MANAVGAT Su ve Atıksu Projesi Su Temini İnşaatı 56,65 18 9 DİYARBAKIR Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 30,01 Mevcut yerleşim yerlerinin atıksu ve yağmursuyu şebekesinin yapımı ve rehabilitasyonu 10 SİVEREK Atıksu Arıtma Tesisi İnşatı 30,74 1,69

21 SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELER
No Proje Adı Sözleşme Bedeli Tarihi İşe Başlama Tarihi Finansal İlerleme (%) Tahmini Bitiş 11 CEYHAN Atıksu ve Yağmursuyu Projesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşatı ,02 3,61 Yağmur Suyu Drenaj Şebekesi İnşaatı ,00 - Teknik Yardım ve Kontrollük 12 BALIKESİR Katı Atık Projesi Balıkesir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı 13 AMASYA Su ve Atıksu Projesi Su ve Atıksu Yatırımları İnşaatı Kontrollük işi için çerçeve anlaşma 14 NİZİP İçmesuyu Projesi İçmesuyu yatırımlarının inşaatı 15 ÇORUM Katı Atık Yönetimi Projesi Çorum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı

22 FİNANSMAN KARARI ALINAN DİĞER PROJELER
No Projenin Adı Yatırım Tutarı (€) IPA Başvuru Tarihi Finansman Karar Tarihi 1 Adıyaman Atıksu Projesi 2 Bulancak İçmesuyu Projesi 3 Akşehir Atıksu Projesi 4 Akçaabat İçmesuyu Projesi 5 Soma Atıksu Projesi 6 Merzifon Atıksu Projesi 7 Seydişehir Atıksu Projesi

23 FİNANSMAN KARARI BEKLENEN PROJELER
No Projenin Adı Yatırım Tutarı (€) IPA Başvuru Tarihi AB Komisyonu Görüşlerine Yanıt Tarihi 1 Erciş İçmesuyu Projesi Mayıs 2012 2 Polatlı Atıksu Projesi Mart 2012 3 Diyarbakır Katı Atık Projesi 28 Şubat 2013 4 Sorgun Atıksu Projesi Aralık 2012 5 Bartın Atıksu Projesi 16,908,081 Ağustos 2012 6 Silvan İçmesuyu Projesi Eylül 2012 7 Kars Atıksu Projesi 8 Şanlıurfa Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Projesi Şubat 2013 9 Kahramanmaraş Su ve Atıksu Yatırım Projesi

24 GÖRÜŞ BEKLENEN / REVİZE EDİLEN PROJELER
No Projenin Adı Yatırım Tutarı (€) IPA Başvuru Tarihi Durumu 1 Suluova Atıksu Projesi AB Komisyonu Görüşleri Doğrultusunda Revize Ediliyor. Batman Katı Atık Projesi Görüş Bekleniyor 2 Van Katı Atık Projesi 3 Ereğli Katı Atık Projesi 4 Aksaray Atıksu Projesi 5 Mardin Atıksu Projesi 6 Kütahya Atıksu Projesi 7 Çarşamba Atıksu Projesi

25 KATI ATIK YÖNETİMİ PROJELERİ HAZIRLANMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ
Lot 1 Lot 2 FAYDALANICI BELEDİYELER/ BELEDİYE BİRLİKLERİ TEKKAB-3 Belediyeler Birliği (Çorlu/Tekirdağ) ÇOKAB Belediyeler Birliği (Artvin&Erzurum) MUKAD-BİR(Muğla) Viranşehir & Ceylanpınar Belediyeler Birliği (Şanlıurfa) Güney Marmara (Bandırma/Balıkesir) Akdeniz Katı Atık Birliği Kastamonu Belediyeler Birliği Siverek Belediyeler Birliği (Şanlıurfa) Körfez Belediyeler Birliği(Balıkesir) Ordu Belediyeler Birliği (Ordu) KIRKAB-2 Belediyeler Birliği (Lüleburgaz/Kırklareli) Hakkari Belediyeler Birliği (Hakkari) DİÇEB Belediyeler Birliği (Diyarbakır) Elbistan (Kahramanmaraş) SOMKIRÇEB&AKÇEB (Manisa) Silvan(Diyarbakır) Yedigöze Su ve Hizmet Birliği (Ceyhan / Adana) Proje Hazırlama Maliyeti Öngörülen Toplam Yatırım İhtiyacı

26 KATI ATIK YÖNETİMİ PROJELERİ HAZIRLANMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ
Lot 1 Lot 2 Lot 3 FAYDALANICI BELEDİYELER Çanakkale Bandırma (Balıkesir) Kırıkhan (Hatay) Trabzon Giresun Viranşehir (Şanlıurfa) Bozöyük Rize Iğdır Kuşadası (Aydın) Çankırı Van Orhangazi (Bursa) Niksar (Tokat) Şırnak Mustafakemalpaşa (Bursa) Kırşehir Bismil (Diyarbakır) Elbistan (Kahramanmaraş) Kastamonu Yüksekova (Hakkari) Proje Hazırlama Maliyeti Öngörülen Toplam Yatırım İhtiyacı

27 ERDEMLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

28 ORDU ATIKSU ARITMA TESİSİ

29 LÜLEBURGAZ ATIKSU ARITMA TESİSİ

30 KAZANIMLAR UYGULAMA SONUÇLARI
Proje yönetimi konusunda tecrübeli personel yetişmesi Gerçekleştirilen yatırımların ülkemizin Ulusal Çevre Eylem Stratejisi’ne(UÇES) katkı sağlaması Projelerin uygulanması ve tanıtımı ile birlikte halkın çevre alanında farkındalığının yükselmesi Projelerin uygulandığı yerde sosyo-ekonomik faydalar sağlaması, UYGULAMA SONUÇLARI Henüz uygulaması biten projemiz bulunmamaktadır.

31 YAŞANAN TEMEL SORUNLAR
Proje hazırlama süresi ile Avrupa Komisyonu’ndan onay süresi arasında geçen zamanın fazla olması Denetleyici firmaların istenilen kalitede olmaması N+3 kuralı gereği fon kaybı riski oluşması Belediyelerde İngilizce bilen eleman eksikliği, buna bağlı olarak müşavir firmalar ile iletişim sıkıntıları

32 TEŞEKKÜRLER


"AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları