Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tuba Nur KUMRAL AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü 13 Mayıs 2013 ADANA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tuba Nur KUMRAL AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü 13 Mayıs 2013 ADANA."— Sunum transkripti:

1 Tuba Nur KUMRAL AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü 13 Mayıs 2013 ADANA

2 «belediye altyapı ihtiyaçları» çevre korumasında Hem AB Çevre müktesebatına, hem de ulusal koşullara uyumlu bir şekilde «belediye altyapı ihtiyaçları»nın karşılanması ile çevre korumasında daha üst bir seviyeye ulaşabilmek, AB çevre pratikleri ile yerel uygulamaları yakınlaştırmak, Aday ülkeleri üye olduktan sonra kullanılacak olan fonlara hazırlamak, ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMININ AMACI

3 İçme suyu, atık su ve katı atık altyapı tesislerinden faydalanan belediye sayısını arttırarak yaşam standartlarını iyileştirmeye İçme suyu, atık su ve katı atık sektörlerinde gerçekleştirilecek proje yatırımları ile birlikte altyapı tesislerinden faydalanan belediye sayısını arttırarak yaşam standartlarını iyileştirmeye katkıda bulunmak kurumsal kapasitenin güçlenmesini Merkez kurumlarda ve belediyelerde kurumsal kapasitenin güçlenmesini sağlamak çevresel altyapı geliştirmek AB standartlarına uyumlu, verimli ve sürdürülebilir şekilde işletilen bir çevresel altyapı geliştirmek ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMININ GENEL HEDEFLERİ

4 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI HAZIRLIĞI ÖNCESİ VERİLER TÜİK 2004

5 OPERASYONEL PROGRAM HAZIRLIĞI ÖNCESİ VERİLER TÜİK 2004

6 ÇOP HAZIRLIĞI ÖNCESİ VERİLER TÜİK 2004

7 PROJE ÖNCELİKLENDİRME ÇALIŞMASI Proje önerilerinin dağılımı 2000 yılı nüfusu 50.000’in üzerinde450Nisan-Eylül 2006 Proje önerilerinin toplanması 2000 yılı verilerine göre nüfusu 50.000’in üzerinde olan 450 belediyeye Nisan-Eylül 2006 döneminde anket gönderilmiştir. İller Bankası, TÜİK, DPT, DSİ ve Hazine Müsteşarlığı’ Ayrıca anket verilerine ilişkin olarak İller Bankası, TÜİK, DPT, DSİ ve Hazine Müsteşarlığı’ndan da bilgi temin edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde: * AAT: Atık su arıtma tesisi

8 AB PROJELERİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR Önceliklendirme listesinde yer almak Yer tahsisi (AB kamulaştırma için fon sağlamamaktadır.) ÇED sürecinin tamamlanmış olması Katı atık projeleri için Eylem Planı’na uygun Birlik kurulması (Mevzuat Değişti) Kurumsal kapasite (İngilizce bilen teknik eleman bulunması) Eş-finansman (Belediyelerce karşılanacak yatırım tutarı) Aciliyeti olan projeler için uygun değildir

9 2007 tamamlanan proje önceliklendirme çalışması sonucunda toplam çevre altyapı sektöründe 137 Proje (62 atık su projesi,18 içme suyu projesi,57 katı atık projesi) belirlenmiştir. Daha sonradan proje sayıları yeniden revize edilmiştir. ÖNCELİKLENDİRME ÇALIŞMASI

10 Öncelik 1. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin iyileştirilmesi Tedbir 1.1. Temin edilen içme suyu temini ve alıcı su kalitesinin geliştirilmesi Öncelik 2. Entegre katı atık yönetiminin iyileştirilmesi Tedbir 2. Katı atık geri dönüşümünün arttırılması ve düzenli depolama sisteminin iyileştirilmesi Öncelik 3. Teknik destek Tedbir 3.1. ÇOP Yönetiminin güçlendirilmesi Tedbir 3.2. Faydalanıcıların planlama kapasitesinin güçlendirilmesi ÖNCELİK ve TEDBİRLER

11 Bakanlığımız Belediyeler Bölgesel kuruluşlar Su sağlayıcı firmalar Kanalizasyon firmaları Sivil toplum kuruluşları Vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmede katkısı FAYDALANICILAR

12 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI BÜTÇESİ 2007-2009 212,6 Milyon Avro (180,7 M Avro AB Katkısı + 31,9 M Avro Ulusal Kat) 2010-2011 250,1 Milyon Avro (212,6 M Avro AB Katkısı + 37,5 M Avro Ulusal Katkı) 2011-2013 340,2 Milyon Avro (289,2 M Avro AB Katkısı + 51,0 M Avro Ulusal Katkı) Toplam 802,9 Milyon Avro (682,5 M Avro AB Katkısı + 120,4 Milyon Avro Ulusal Katkı)

13 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI BÜTÇESİ DAĞILIMI

14 PROJE GEREKSİNİMLERİ Şehrin su sektöründe uzun vade altyapı ihtiyaçlarını ve finansman planını ortaya koyan bir Master Plan Çevresel, yasal, teknik, mali ve sosyo-ekonomik yönleri detaylı ele alan ve AB Rehberine göre bir Fayda-Maliyet Analizi içeren bir Fizibilite Raporu Hem Türk hem de AB mevzuatını dikkate alarak hazırlanacak ÇED Raporu Tasarımlar, Şartnameler, vb. içeren ve AB Satınalma (PRAG) ve FIDIC sözleşme kurallarına göre hazırlanmış İhale Dosyaları Projelerin yönetilmesi ve uygulanması konularında yerel yönetimlerde Kapasite Geliştirilmesi

15 PROJE GEREKSİNİMLERİ IPA Programından faydalanabilecek projelerin AB standartlarında hazırlanması (Fizibilite, fayda maliyet analizi, ÇED, IPA Başvuru Formu) faydalanıcı belediyelerin sorumluluğudur. Ancak, AB standartlarında ve prosedürlerine göre proje hazırlama konusunda belediyelerde henüz yeterli kapasitelerin oluşmaması ve AB Fonlarının kullanılmasındaki süre kısıtlaması nedeniyle, Bakanlığımız AB projeleri hazırlanması sürecinde belediyelerimize destek vermektedir.

16 39 Çevre Altyapı Projesi 7 katı atık projesi 32 su projesi TOPLAM : 940 M Avro PROJE BAŞVURULARI

17 Durum ve Toplam Yatırım Tutarı Adet Finansman Kararı Alınan Projeler (556 Milyon Avro) 22 (Ordu, Erdemli, Doğubayazıt, Manavgat, Ceyhan, Amasya, Lüleburgaz, Siverek, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Konya, Adıyaman, Balıkesir, Merzifon, Soma, Seydişehir, Çorum, Bulancak, Nizip, Akçaabat, Akşehir) Finansman Kararı Beklenen Projeler (225 Milyon Avro) 9 (Sorgun, Polatlı, Erciş, Silvan, Bartın, Kars, Kahramanmaraş, Diyarbakır Katı Atık, Şanlıurfa) AB Komisyonundan Başvurusuna Görüşler Doğrultusunda Revize Edilen Proje (9 Milyon Avro) 1 (Suluova) AB Komisyonundan Başvurusuna Görüş Beklenen Proje (152 Milyon Avro) 7 (Aksaray, Çarşamba, Van, Batman, Ereğli, Mardin, Kütahya) Toplam Yatırım Tutarı 940 Milyon Avro

18 % 85 AB katkısı % 15 Bakanlık ve Belediye Katkısı Projelere AB tarafından en fazla %85 oranında hibe verilmektedir. Ulusal katkı Belediyeler ve Bakanlık tarafından sağlanmaktadır. Belediye katkısı için, genellikle İller Bankası tarafından 15 yıl vadeli kredi sağlanmaktadır. “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ” %30 ila % 45 Kalkınma Bakanlığı’nın 2004 tarihli “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ” esas alınarak IPA projelerine sağlanacak ulusal katkının %30 ila % 45 oranındaki bölümü Bakanlığımızca hibe olarak sağlanmaktadır. IPA PROJELERİNİN FİNANSMAN MODELİ

19 NoProje AdıSözleşme Bedeli Sözleşme Tarihi İşe Başlama Tarihi Finansal İlerleme (%) Tahmini Bitiş 1 ERDEMLİ Su ve Atıksu Projesi Atıksu Toplama ve Yağmur Suyu Drenajı İnşaatı 4.090.63016.12.201123.01.201267,4226.07.2013 Teknik Yardım ve Kontrollük 1.301.28709.12.201206.01.201231,9606.01.2015 2 ORDU Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 10.997.06621.10.201107.12.201165,0529.07.2013 Teknik Yardım ve Kontrollük 1.997.75012.10.201114.11.201141,0414.11.2015 3 ERZİNCAN Su ve Atıksu Projesi İçme Suyu Şebekesi İnşaatı 12.286.01723.12.201131.01.201217,8430.01.2014 Teknik Yardım ve Kontrollük 3.021.25020.12.201126.01.201220,4225.09.2015 4 ERZURUM Su ve Atıksu Projesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 25.068.42929.12.201106.02.201215,2126.02.2014 Teknik Yardım ve Kontrollük 2.890.60021.12.201127.01.201217,2326.01.2016 5 LÜLEBURGAZ Atık Su Projesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 11.003.28726.12.201103.02.201230,9924.09.2013 Teknik Yardım ve Kontrollük 1.707.00029.12.201117.01.201212,8616.10.2015 SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELER

20 NoProje AdıSözleşme Sözleşme Bedeli Sözleşme Tarihi İşe Başlama Tarihi Finansal İlerleme (%) Tahmini Bitiş 6 KONYA Katı Atık projesi Konya Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı 22.515.12427.12.201107.02.201235,0506.02.2014 Teknik Yardım ve Kontrollük2.059.74725.12.201125.01.20123,2723.01.2015 7 DOĞUBAYAZIT İçmesuyu Temini Projesi İçmesuyu Şebekesi ve Arıtma Tesisi İnşaatı 22.515.12427.12.201107.02.201235,0506.02.2014 Teknik Yardım ve Kontrollük3.045.90029.12.201123.01.2012-31.07.2015 8 MANAVGAT Su ve Atıksu Projesi Su Temini İnşaatı6.914.30319.12.201130.01.201256,6530.04.2013 Teknik Yardım ve Kontrollük2.219.50028.12.201110.01.20121810.08.2015 9 DİYARBAKIR Su ve Atıksu Projesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı25.674.83426.12.201105.02.201230,0104.02.2014 Mevcut yerleşim yerlerinin atıksu ve yağmursuyu şebekesinin yapımı ve rehabilitasyonu 23.077.21127.12.201223.01.2013- Teknik Yardım ve Kontrollük3.312.40025.12.201113.01.2012-13.10.2015 10 SİVEREK Su ve Atıksu Projesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşatı7.716.33128.12.201107.02.201230,7401.06.2013 Teknik Yardım ve Kontrollük2.982.30029.12.201112.01.20121,6910.11.2015 SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELER

21 NoProje AdıSözleşme Bedeli Sözleşme Tarihi İşe Başlama Tarihi Finansal İlerleme (%) Tahmini Bitiş 11 CEYHAN Atıksu ve Yağmursuyu Projesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşatı7.898.144,0229.12.201110.09.20123,6104.03.2014 Yağmur Suyu Drenaj Şebekesi İnşaatı 8.208.000,0028.12.201207.02.2013-- Teknik Yardım ve Kontrollük 1.870.00002.08.201224.08.2012-24.06.2016 12 BALIKESİR Katı Atık Projesi Balıkesir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı 10.303.70004.10.201224.10.2012-17.05.2014 Teknik Yardım ve Kontrollük 1.461.52528.09.201212.10.2012-12.10.2015 13 AMASYA Su ve Atıksu Projesi Su ve Atıksu Yatırımları İnşaatı 12.975.13228.12.201121.01.2013-- Kontrollük işi için çerçeve anlaşma 153.94021.12.201214.01.2013-- 14 NİZİP İçmesuyu Projesi İçmesuyu yatırımlarının inşaatı 10.384.48128.12.2012--- Teknik Yardım ve Kontrollük ----- 15 ÇORUM Katı Atık Yönetimi Projesi Çorum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı ----- Teknik Yardım ve Kontrollük 1.814.00002.01.2013--- SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELER

22 NoProjenin Adı Yatırım Tutarı (€) IPA Başvuru Tarihi Finansman Karar Tarihi 1Adıyaman Atıksu Projesi18.536.96428.08.200927.03.2012 2Bulancak İçmesuyu Projesi21.784.62326.10.200917.12.2012 3Akşehir Atıksu Projesi24.065.32426.05.200919.12.2012 4Akçaabat İçmesuyu Projesi24.813.24228.04.201017.12.2012 5Soma Atıksu Projesi7.864.36325.09.200929.11.2012 6Merzifon Atıksu Projesi8.070.06201.09.200918.10.2012 7Seydişehir Atıksu Projesi8.599.11316.07.200927.11.2012 FİNANSMAN KARARI ALINAN DİĞER PROJELER

23 NoProjenin Adı Yatırım Tutarı (€) IPA Başvuru Tarihi AB Komisyonu Görüşlerine Yanıt Tarihi 1Erciş İçmesuyu Projesi28.302.54607.07.2009Mayıs 2012 2Polatlı Atıksu Projesi23.904.69509.09.2009Mart 2012 3Diyarbakır Katı Atık Projesi34.046.23807.03.201128 Şubat 2013 4Sorgun Atıksu Projesi3.845.07917.05.2010Aralık 2012 5Bartın Atıksu Projesi16,908,08118.11.2009Ağustos 2012 6Silvan İçmesuyu Projesi12.086.68824.12.2009Eylül 2012 7Kars Atıksu Projesi19.589.54118.08.2010Aralık 2012 8 Şanlıurfa Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Projesi 38.373.18312.12.2011Şubat 2013 9 Kahramanmaraş Su ve Atıksu Yatırım Projesi 49.016.59403.04.2012 FİNANSMAN KARARI BEKLENEN PROJELER

24 NoProjenin Adı Yatırım Tutarı (€) IPA Başvuru Tarihi Durumu 1Suluova Atıksu Projesi8.790.56501.12.2010 AB Komisyonu Görüşleri Doğrultusunda Revize Ediliyor. 1Batman Katı Atık Projesi20.206.02703.06.2010Görüş Bekleniyor 2Van Katı Atık Projesi 26.189.658 18.08.2010Görüş Bekleniyor 3Ereğli Katı Atık Projesi14.684.94112.08.2010Görüş Bekleniyor 4Aksaray Atıksu Projesi23.813.98419.11.2009Görüş Bekleniyor 5Mardin Atıksu Projesi34.170.15016.07.2012Görüş Bekleniyor 6Kütahya Atıksu Projesi22.704.58022.10.2012Görüş Bekleniyor 7Çarşamba Atıksu Projesi10.250.20926.05.2010Görüş Bekleniyor GÖRÜŞ BEKLENEN / REVİZE EDİLEN PROJELER

25 Lot 1Lot 2 FAYDALANICI BELEDİYELER/ BELEDİYE BİRLİKLERİ TEKKAB-3 Belediyeler Birliği (Çorlu/Tekirdağ) ÇOKAB Belediyeler Birliği (Artvin&Erzurum) MUKAD-BİR(Muğla) Viranşehir & Ceylanpınar Belediyeler Birliği (Şanlıurfa) Güney Marmara (Bandırma/Balıkesir)Akdeniz Katı Atık Birliği Kastamonu Belediyeler BirliğiSiverek Belediyeler Birliği (Şanlıurfa) Körfez Belediyeler Birliği(Balıkesir)Ordu Belediyeler Birliği (Ordu) KIRKAB-2 Belediyeler Birliği (Lüleburgaz/Kırklareli) Hakkari Belediyeler Birliği (Hakkari) DİÇEB Belediyeler Birliği (Diyarbakır)Elbistan (Kahramanmaraş) SOMKIRÇEB&AKÇEB (Manisa)Silvan(Diyarbakır) Yedigöze Su ve Hizmet Birliği (Ceyhan / Adana) Proje Hazırlama Maliyeti 2.792.000 €2.510.000 € Öngörülen Toplam Yatırım İhtiyacı 276.000.000 € KATI ATIK YÖNETİMİ PROJELERİ HAZIRLANMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ

26 Lot 1Lot 2Lot 3 FAYDALANICI BELEDİYELER ÇanakkaleBandırma (Balıkesir)Kırıkhan (Hatay) TrabzonGiresunViranşehir (Şanlıurfa) BozöyükRizeIğdır Kuşadası (Aydın)ÇankırıVan Orhangazi (Bursa)Niksar (Tokat)Şırnak Mustafakemalpaşa (Bursa) KırşehirBismil (Diyarbakır) Elbistan (Kahramanmaraş) KastamonuYüksekova (Hakkari) Proje Hazırlama Maliyeti 2.735.000 €2.533.100 €2.735.000 € Öngörülen Toplam Yatırım İhtiyacı 450.000.000 € KATI ATIK YÖNETİMİ PROJELERİ HAZIRLANMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ

27 ERDEMLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

28 ORDU ATIKSU ARITMA TESİSİ

29 LÜLEBURGAZ ATIKSU ARITMA TESİSİ

30 KAZANIMLAR Proje yönetimi konusunda tecrübeli personel yetişmesi Gerçekleştirilen yatırımların ülkemizin Ulusal Çevre Eylem Stratejisi’ne(UÇES) katkı sağlaması Projelerin uygulanması ve tanıtımı ile birlikte halkın çevre alanında farkındalığının yükselmesi Projelerin uygulandığı yerde sosyo-ekonomik faydalar sağlaması, UYGULAMA SONUÇLARI Henüz uygulaması biten projemiz bulunmamaktadır.

31 YAŞANAN TEMEL SORUNLAR Proje hazırlama süresi ile Avrupa Komisyonu’ndan onay süresi arasında geçen zamanın fazla olması Denetleyici firmaların istenilen kalitede olmaması N+3 kuralı gereği fon kaybı riski oluşması Belediyelerde İngilizce bilen eleman eksikliği, buna bağlı olarak müşavir firmalar ile iletişim sıkıntıları

32 TEŞEKKÜRLER www.ipa.gov.tr


"Tuba Nur KUMRAL AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Programlama Koordinatörü 13 Mayıs 2013 ADANA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları