Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/31 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM OTORİTESİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI KIRSAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/31 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM OTORİTESİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI KIRSAL."— Sunum transkripti:

1 1/31 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM OTORİTESİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI (2007-2013)

2 2/31  Katılım Öncesi Yardım Aracı hakkında genel bilgi  Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni hakkında genel bilgi  Bütçe  Yapılar  IPARD Programı  Hedefler  Hazırlık Çalışmaları  İçerik  IPARD Programının kırsal kalkınmaya katkıları SUNUM PLANI

3 3/31 ÇOK YILLI MALİ GÖSTERGE ÇERÇEVE BELGESİ (MIFF) Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi (MIPD) Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporlarında yer alan önceliklere dayanılarak IPA bileşenlerinin stratejilerini belirler Geçiş yardımı ve kurumsal yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma BİLEŞENLER ADAY ÜLKELER İÇİN IPA

4 4/31 Bileşen2007200820092010201120122013 TOPLAM (Milyon €) Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma256,7256,1239,6211,3228,6233,9238,31664,5 Sınır Ötesi İşbirliği2,12,92,93,03,09,69,810,010,247,6 Bölgesel Kalkınma167,5173,8182,7238,1293,4367,8378,01801,3 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi50,252,955,663,477,689,996,0485,6 Kırsal Kalkınma IPARD 20,753,085,5131,3172,5197,9213,0873,9 TOPLAM (Milyon €)497,2538,7566,4653,7781,9899,5935,54872,9 TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEN IPA BÜTÇESİ (2007-2013)

5 5/31 IPARD ÖNCELİKLERİ ve TEDBİRLERİ  Avrupa Komisyonu tarafından IPARD kapsamındaki üç öncelik altında dokuz adet tedbir belirlenmiştir.  Her ülkenin kendi koşullarına göre uygun tedbirleri seçmesi ve seçilen bu tedbirler temelinde planlarını hazırlaması gerekmektedir.

6 6/31 IPARD TEDBİRLERİ 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE AB STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Süt üreten tarımsal işletmeler Et üreten işletmeler 102 ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE AB STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

7 7/31 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi UYGULAMA İLLERİ Afyonkarahisar,Amasya,Balıkesir,Çorum,Diyarbakır,Erzurum, Hatay,Isparta,Kahramanmaraş,Kars,Konya,Malatya,Ordu, Samsun,Sivas,Şanlıurfa,Tokat,Trabzon,Van,Yozgat IPARD TEDBİRLERİ

8 8/31 EKSEN-1: Tarım sektörünün Pazar etkinliğinin artırılması ve Topluluk standartlarının uygulanması 1- Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar 2- Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 3- Üretici grupların kurulmasına destek EKSEN-2: Tarım-çevre ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık 4- Çevre ve kırsal peyzajın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin uygulanmasına hazırlık 5- Yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması EKSEN-3: Kırsal ekonominin geliştirilmesi6- Kırsal ekonomik aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 7-Teknik Destek Tedbiri IPARD ÖNCELİKLERİ ve TEDBİRLERİ

9 9/31  Yönetim Otoritesi (YO)  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD’IN UYGULAMA BİRİMLERİ İzleme Komitesi

10 10/31 YÖNETİM OTORİTESİ GÖREVLERİ 1-Yönetim Görevleri:  İzleme  Değerlendirme  Raporlama  Koordinasyon (İzleme Komitesi Sekreteryası) 2-Uygulama Görevleri:  Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım

11 11/31  1.Uygulama Dönemi  2.Uygulama Dönemi 2007–2013 yılları için Avrupa Birliği katkısı 874 milyon Euro’dur. www.tarim.gov.tr IPARD PROGRAMI

12 12/31  Hedeflenen yatırımlar vasıtasıyla tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,  Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumun teşvik edilmesi,  Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,  Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım- çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır. IPARD PROGRAMININ HEDEFLERİ IPARD Programı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

13 13/31 IPARD PROGRAMI ONAYI  IPARD Programı,19 Aralık 2007 tarihinde, Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından kabul edilmiştir.  Komite’nin kararı, 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.  IPARD Programı, 30 Aralık 2009 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır.

14 14/31 IPARD PROGRAMI İÇERİĞİ  Desteklenecek tedbirler ve sektörler  Uygulanacak iller  Faydalanıcılar  Uygun yatırım alanları  Bütçe dağılımları.

15 15/31 SEÇİLEN İLLERDE SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ  Üretim potansiyeli,  Hayvan sayısı,  İklim koşulları,  Seçilen sektörlerle ilgili olarak illerin gereksinimleri ve sağlanacak desteklerle rekabetçi bir yapıya kavuşma potansiyelinin olması,  İller arası sinerjinin sağlanabilmesi açısından bölgesel / coğrafik odaklanma,  Çiftlik faaliyetleri (arıcılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve işlenmesi), yerel ürünler, kültür balıkçılığı ve kırsal turizm potansiyeli.

16 16/31 DESTEK ORANLARI Kamu Katkısı %50 ( %75 AB + %25 T.C.) Faydalanıcı Katkısı % 50

17 17/31 IPARD PROGRAMININ KIRSAL KALKINMAYA KATKILARI-1  Sürdürülebilirlik eşiğinin altında bulunan yarı geçimlik tarımsal işletmelere destek vererek bu işletmelerin gelişmesini ve küçük ve orta ölçekli işletmeler grubuna dahil olmasını sağlayacaktır.  Üreticilerin örgütlenmelerini pazarda daha iyi konum sağlamalarını ve rekabet güçlerinin artmasını sağlayacaktır.  Tarım ve kırsal kalkınmayı desteklerken ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel konuları içeren çok boyutlu bir kalkınmaya katkıda bulunacaktır.

18 18/31 IPARD PROGRAMININ KIRSAL KALKINMAYA KATKILARI-2  Yeni iş imkanlarının gelişmesine olanak sağlayarak gizli işsizliğin ve göçün önlenmesine katkı sağlayacaktır.  Kırsal alanlarda yaşam koşullarının iyileşmesine katkıda bulunacaktır.  Tarımsal ürün işleme sanayindeki kapasite artırmaya yönelik yatırımlar aracılığıyla bölgesel dengesizlikleri gidermeye yardımcı olacaktır.  Destekler aracılığıyla kırsal alanlardaki yatırımlar artacaktır.

19 19/31 TEŞEKKÜRLER


"1/31 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM OTORİTESİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI KIRSAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları