Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZMDE YENİ DESTİNASYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZMDE YENİ DESTİNASYONLAR"— Sunum transkripti:

1 TURİZMDE YENİ DESTİNASYONLAR
AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR: AĞ KURMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇALIŞTAYI 29 HAZİRAN 2012 ASLI TAŞMAZ DADAKOĞLU KALKINMA BAKANLIĞI

2 Sunum Akışı Kalkınma Kalkınma Planları Yıllık Programlar
Yatırım Programları Bazı Uygulama Araçları Kalkınma Ajanslarının Destekleri Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi

3 Kalkınma Ekonomik büyümenin yanı sıra uluslararası rekabet gücü, sürdürülebilir büyüme, insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu gibi kavramları da içine alacak şekilde çok boyutlu bir anlayışla tanımlanmaktadır.

4 Sürdürülebilir Turizm
Sürdürülebilir turizm, tüm kaynakların ziyaret edilen bölge halkının ve turistlerin ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerine yanıt verecek, bunun yanı sıra kaynakların gelecek nesillere olanaklar ölçüsünde zarar görmeden aktarıldığı bir ekonomik gelişme biçimidir. Doğal, kültürel ve tarihi kaynaklara bağlı olarak varlığını sürdüren turizm sektörü için “sürdürülebilirlik” her sektörden daha fazla yaşamsal bir önem taşımaktadır.

5 Yeni Destinasyonların Oluşturulması
Turizm yatırımlarının çeşitlendirilmesi, Ülke düzeyinde yaygınlaştırılması, Gelişmiş ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara kaydırılması ve tüm yıla yayılması önem arz etmektedir.

6 Kalkınma Planları 9. Kalkınma Planında turizm sektörünün 3 ana politika çerçevesinde gelişmesi öngörülmektedir. Sektörel gelişmenin öncelikle yüksek düzeyde nitelik hedefine yönelmesi Türk turizminin uluslararası turizm pazarından yüksek pay alabilmesi amacıyla yeterli talebin yaratılmasının sağlanması Turizm sektörünün bölgeler arasındaki gelir ve gelişmişlik dengesizliklerinin azaltılması yönünde katkıda bulunması

7 Yıllık Programlar Öncelik: Turizm yatırımları çeşitlendirilecek, gelişmiş ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara kaydırılarak, turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması sağlanacaktır. Tedbir Turizm işletmelerine destek sağlanacak, iç kısımlarda ve göreceli olarak az gelişmiş yörelerdeki turizm faaliyetlerine uygun teşvikler getirilecektir. Tedbir Yatırıma açılması uygun görülen alanlarda öncelikle fiziksel planlama çalışmalarının tamamlanması ve yatırımların bu planlara uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

8 Yıllık Programlar Öncelik: Turizm yatırımları yeşil büyüme yaklaşımı çerçevesinde doğal, tarihi, sosyal ve kültürel çevreyi koruyucu ve geliştirici bir anlayışla ele alınacak; ulaşım ve teknik altyapı eksiklikleri hızla giderilecektir. Tedbir: “Varış Noktası Yönetimi” kapsamındaki projeler desteklenecektir. Varış noktalarında çevrenin, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi sağlanacak, turistik ürün geliştirme ve pazarlama konuları desteklenecektir. Bu kapsamda öncelikle Likya Yolu, Frigya Termal Turizm Gelişim Bölgesi ve İpek Yolu Koridorları ele alınacaktır. Tedbir: Konaklama tesislerinde “Yeşil Yıldız” belgelendirme sisteminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

9 Yatırım Programları Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uygulamaları Projesi GAP ve DAP illerinde sürdürülen Turizm Amaçlı Altyapı Uygulamaları Projesi Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi Turizm Alanı ve Merkezi Yolları Projesi Turistik Yörelere Ulaşım Yolları Projesi Eski Eser Onarımı Projesi Han ve Kervansarayların Onarımı

10 Kalkınma Ajansları Kamu ve özel kesim ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını ile sürdürülebilirliğini sağlamak Yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle plan ve programlarda öngörülen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak Bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

11 Kalkınma Ajansları Turizm Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi
Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Çevre ve Turizm Altyapısı

12 Turizm Mali Destek Programları
Ankara Kalkınma Ajansı Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Prog. (2011) TL İstanbul Kalkınma Ajansı Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (2012) TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı TL Karacadağ Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (2011) TL Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısını Geliştirilme Küçük Ölç. Altyapı Mali Dest. Prog. (2011) TL Fırat Kalkınma Ajansı Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı (2011) TL Turizm ve Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi TL İpekyolu Kalkınma Ajansı Turizm Mali Destek Programı (2011) TL Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı (2011)

13 İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki (Erzurum-Erzincan- Bayburt) turistik potansiyelin harekete geçirilmesi için bir yol haritası niteliğinde olan ve bölgenin geleceğine yön verecek bir çalışma 6 büyük çalıştay, 60 toplantı ve 2000 kişilik paydaş katkısı, Bir adet internet sitesi, bir adet bölge turizmi logosu, 13 alt basamakta ulusal ve uluslararası rekabet analizi, 14 başlıkta tespit edilen toplam 1290 adet değer varlığı envanteri, Değer Zinciri, Sosyal Ağ Analizi, Sektörel İnovasyon Arz ve Talebi ve İhtiyaç Analizi, Kamu ve Özel Sektör Konaklama Tesislerinin Karşılaştırılması ve Ziyaretçi Memnuniyet Anketi

14 Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi
Cazibe merkezinde gerçekleşen sosyo- ekonomik kalkınmanın çevre merkezlere yayılması ve bunun da ulusal düzeyde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır. 12 Cazibe Merkezi (Malatya, Elazığ, Erzurum, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Konya, Kayseri ve Sivas)

15 Cazibe Merkezleri Destekleri
ERZURUM Üç Kümbetler Çevresinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesi TL Kültür Yolu Projesi Analitik Etüd ve Fizibilite Çalışmaları TL Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lere Yönelik Kredi Destek Programı TL ŞANLIURFA Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Projesi TL Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi TL VAN Abalı Kayak Tesisi TL Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı Projesi TL Urartu Müzesi Projesi TL

16 TEŞEKKÜRLER… atasmaz@dpt.gov.tr 0312 294 62 05


"TURİZMDE YENİ DESTİNASYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları