Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ANKARA – AĞUSTOS 2009 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ANKARA – AĞUSTOS 2009 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza."— Sunum transkripti:

1 1 ANKARA – AĞUSTOS 2009 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza

2 2 Sunum Planı 1. 1.Tarım havzalarının belirlenmesi 2. 2.Mevcut durum değerlendirmesi 3. 3.Amaç ve gerekçe 4. 4.Sistemin tanıtılması Veri tabanı Havza modeli Talep tahmin modeli Karar destek sistemi 5. 5.Sistemin kazanımları 6. 6.Güçlükler 7. 7.Modelin ihtiyaçları

3 3 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Tarım Havzaları Ekolojik olarak benzer olan Ülke’nin idari yapılanmasına uygun Yönetilebilir büyüklükte Tarım ürünlerinin ekolojik ve ekonomik olarak en uygun yetiştirilebildiği bölgeleri ifade eder Bu çalışma Kurumsal hafızanın oluşturulduğu Bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı Dinamik ve geliştirilebilir bir model uygulamasıdır

4 4 Mevcut Durum Bugüne kadar üretim ve kalkınma planları; sadece coğrafi bölgeler ve idari sınırlar esas alınarak yapılmıştır Tarım sektöründe ülkemizin arz ve talep dengesi istenilen düzeyde sağlanamamıştır Üretim açığı veya arz fazlası ekonomiye yük olmuştur Tarımla ilgili çok veri üretilmiş, ancak bu veriler bir arada kullanılmadığından yapılan planlamalar eksik kalmıştır

5 5 Neden Böyle Bir Çalışmaya İhtiyaç Duyuldu Gerekçe Kalkınma Planları, Tarım Kanunu, Hükümet Eylem Planı Amaç  Tarım havzalarını belirlemek  Sağlıklı tarım envanteri hazırlamak  Üretim planlamasına imkan sağlamak  Hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceğini belirlemek  Çiftçinin gelirini artırmak  Geleceğe ait talep projeksiyonları yapmak./.

6 6 Amaç  Destekleri rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanmak  Arz açığı olan ürünlerde üretim artışı sağlamak  Doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak  Havza bazlı planlama ve yönetimle ilgili sektör talebini karşılamak  Muhtelif senaryolara göre üretimi planlamak Neden Böyle Bir Çalışmaya İhtiyaç Duyuldu sıcaklığın artması kuraklık minimum maliyet aşırı yağış üretim artışı

7 7 Neler Yapıldı?

8 8 TALEP TAHMİNİ HAVZA PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) KARAR DESTEK VERİ TABANI Sistemin Bileşenleri

9 Kullanılan Verilerin Hacmi VERİ TABANI Toplam 527.782.613 kayıt 265 İstasyondan 30 Yıllık Veri İklim 21 milyon kayıt 11 Değişik Veri Grubu işlendi Toprak 2.2 milyon kayıt Eğim,Yön ve Yükseklik Topoğrafya 500 milyon nokta verisi Nüfus, Hayvancılık vb. bilgiler 10 bin kayıt 160 ülkeyle gerçekleştirilen Dış Ticaret verileri 4.572.000 Kayıt Diğer Veriler

10 10 Kullanılan Veriler Modelde Kullanılan Veriler ÇKSToprakTopoğrafyaArazi Sınıflandırmasıİklim Yetiştirilen ürünler Desteklenen ürünler Destek miktarları Desteklenen alanlar Ürünlerin desteklere duyarlılığı Derinlik Büyük Toprak Grupları Erozyon Su Rüzgar Drenaj AKK Yükseklik Eğim Yön CORINE Tüm CORINE Veri Tabanına Girildi Arazi Önem Sınıfları (STATİP) 81 İl için Arazi Önem Sınıfları Veri Tabanına Girildi Mutlak Tarım Arazileri Özel Ürün Arazileri Dikili Tarım Arazileri Marjinal Tarım Arazileri Örtü Altı Tarımı veya Seralar Diğer Araziler Köy Sınırları Yağış Sıcaklık Nem Buharlaşma Toprak Sıcaklığı Rüzgar Güneşlenme Süresi Güneşlenme Şiddeti

11 11 Diğer Veri Kaynakları TOBBFAOTÜ İ K Diğer Yerli Ürün Borsaları TOBB’a ba ğ lı ürün borsaları Uluslararası Ürün Borsaları Chicago Kansas Liverpool Sanayi Veritabanı Yurtdışı işbirli ğ i teklifleri Fuar bilgileri Di ğ er Bilgiler (TÜRKAK, Organik Tarım, TSE, GLOBALGAP) Sektör Meclisi çalışmaları sonuç de ğ erlendirmeleri (Türkiye ve Di ğ er Ülkeler) Tarımsal Üretim; Et,Süt,Yumurta Hububat Baklagil Endüstri Bitkileri Meyve ve Sebze Su Ürünleri Orman Ürünleri Üretici Fiyatları Bitkisel ürün tüketimi Hayvansal ürün tüketimi Tarımsal Üretim ve Tüketim (1987-2008) Meyve - Sebze Çay Hayvansal Di ğ er Tarla Üretim Verileri (1987-2008) Baklagiller Endüstriyel Bitkiler Tahıllar Ya ğ lı Tohumlar Yem Bitkileri Yumru Bitkileri Fiyat Verileri (2002-2008) Tarla Ürünleri Sebze - Meyve Hayvansal Ürünler Sosyo Ekonomik Veriler Nüfus, GSMH, GSY İ H, İ ş Gücü OECD DTÖ EuroStat Üniversiteler İ lgili Bakanlıklar

12 12 İklim verileri 2.500m²’lik birim alana yayılarak bitki ekolojik istekleri ile ilişkilendirilmiştir 50x50 metrelik gridler (alan)

13 13 TALEP TAHMİNİ HAVZA KARAR DESTEK VERİ TABANI Sistemin Bileşenleri PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)

14 14 Tarımsal Üretim Havzalarının Belirlenmesi Tarımsal Havza Belirleme Modeli Kullanılan Veriler Verilerin İşlenmesi Sonuç İklim Toprak Topoğrafya Arazi Sınıfları

15 15 Bütün İklim Değerleri Dikkate Alındığında En Yüksek Sıcaklık Ekstrem Min. Sıcaklık Yıllık Ortalama Sıcaklık Toplam YağışEn Düşük Sıcaklık Toplam 32 Farklı Küme

16 16 Sadece Topoğrafya Dikkate Alındığında YükseklikEğim Toplam 1000’in Üzerinde Farklı Küme Yön

17 17 Sadece Toprak Verileri Dikkate Alındığında Derinlik Erozyon Arazi sınıfları Toplam 1000’in Üzerinde Farklı Küme

18 18 Toplam 190 Tarım Havzası İklim – Topoğrafya – Toprak Verileri Dikkate Alındığında İklimTopoğrafya Toprak

19 19 Toplam Kaç Tarım Havzası Tarım Havzaları – Üretim Deseni – Bakanlık Politikaları 190 Tarım Havzası x 30 Havza Ürün Desenleri, yönetilebilirlik, benzer ekoloji.vb.

20 20 TALEP TAHMİNİ HAVZA KARAR DESTEK VERİ TABANI Sistemin Bileşenleri PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)

21 21 Talep Tahmini Geçmişe yönelik 30 yıllık veriler;   Üretim   Tüketim   Dış ticaret   Fiyat   Nüfus   GSMH- GSYİH kullanılarak geleceğe yönelik politikalara esas olacak projeksiyonlar yapılmıştır.

22 Çeltik Üretim Miktarı (1991-2008) YıllarÜretim (ton) 1991200.000 1992215.000 1993 225.000 1994 200.000 1995250.000 1996 280.000 1997 275.000 1998 315.000 1999340.000 2000350.000 2001360.000 2002360.000 2003372.000 2004490.000 2005600.000 2006696.000 2007648.000 2008753.325 YıllarTahmin (ton) 2009 828.624 2010 853.266 2011 859.995 2012 876.423

23 Buğday Üretim Miktarı (1991-2008)(1991-2008) YıllarÜretim (ton) 1991 20.400.000 1992 19.300.000 1993 21.000.000 1994 17.500.000 1995 18.000.000 1996 18.500.000 1997 18.650.000 1998 21.000.000 1999 18.000.000 2000 21.000.000 2001 19.000.000 2002 19.500.000 2003 19.000.000 2004 21.000.000 2005 21.500.000 2006 20.010.000 2007 17.234.000 2008 17.782.000 YıllarTahmin (ton) 2009 20.500.000 201018.281.000 2011 19.155.000 2012 19.793.000

24 24 TALEP TAHMİNİ HAVZA KARAR DESTEK VERİ TABANI Sistemin Bileşenleri PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)

25 destek bütçesi talep tahmini dış ticaret fiyatlar havzaların üretim potansiyeli  Hangi havzada hangi ürünlerin ne kadar üretileceğine yönelik gibi veriler kullanılarak  Toplam refahı maksimize edecek sürdürülebilir üretim dağılımı yapılacaktır Karar Destek

26 26 Modelin Uygulanması Ülkemize Ne Kazandıracak?   Etkin üretim planlaması yapılabilecektir   Biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kaynaklarının korunması sağlanabilecektir   Verimlilik artacaktır   Üreticinin karı artacaktır   Arz talep dengesi sağlanacaktır   Alımlardan doğan kamu finansman yükü azalacaktır   Üretim planlaması ile uluslararası rekabet gücü artacaktır   Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde olası gelişmelerin önemli tarım ürünleri üzerine etkilerinin analizi yapılabilecektir

27 27 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIYI EGE HAVZASI

28 28 11. KIYI EGE HAVZASI

29 29 Havza Katmanları İstatistikleri Havza Sınırı içindeki Arazi Önem Sınıfları ve Alanları KATMAN EN DÜŞÜK EN YÜKSEK ORTALAMASTD SAPMAFARKLILIKÇOĞUNLUKAZINLIKORTANCA Aralık-Şubat En Düşük Sıcaklık-13-5-1029-9-5-10 Derinlik15315423 Eğim0891110830809 Haziran-Ağustos En Yüksek Sıcaklık38424115423841 Mart-Mayıs En Düşük Sıcaklık-10-2-619 -2-6 Ortalama Sıcaklık12201719162017 Toplam Yağış2041231710192541646709656 Yükseklik03003436452296642942285 SINIFALAN (Ha) Çayır14.307 Diger Alanlar178.039 Dikili Bağ3.803 Dikili Diğer467 Dikili Meyve101.322 Dikili Zeytin142.292 Kuru Marjinal Tarım321.720 Kuru Mutlak Tarım177.114 Mera286.451 Orman1.386.274 Sulu Marjinal Tarım26.484 Sulu Mutlak Tarım114.550 Sulu Özel Ürün52.095 Yerleşim245.040 11. KIYI EGE HAVZASI

30 30 11. KIYI EGE HAVZASI İlİlçe Fark ödemesi kapsamında önerilen ürünler AntalyaKaş 1.Buğday 2.Zeytin 3.Arpa 4.Mısır 5.Pamuk 6.Ayçiçeği 7.Soya 8.Yulaf 9.Çavdar 10.Çeltik 11.Aspir 12.Nohut 13.Kuru Fasulye 14.Mercimek Aydın Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Kuşadası, Merkez, Söke, Yenipazar BalıkesirAyvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran ÇanakkaleAyvacık, Bozcaada, Ezine İzmir Aliağa, Bayraklı, Balçova, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kınık, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla Muğla Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Merkez, Milas, Ortaca, Ula

31 31 (Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale) 2007 Yılı Üretim Gerçekleşmesi – Karar Destek Üretim Planlaması Karşılaştırması Ürünler Ekilebilir Alan (ha) 2007 Yılı ÇKS Ekilen Alan (ha) 2008 Yılı ÇKS Ekilen Alan (ha) Planlanan Ürün Ekim Alanı (ha) Arpa 255.84327.36119.595 93.969 Aspir 255.968240 2.024 Ayçiçeği 255.8427.1457.787 15.785 Buğday 255.843125.73682.086 166.387 Çavdar 255.8433.6931.478 4.846 Çay 000 0 Çeltik 215.1232.135157 2.872 Kuru Fasulye 255.96694243 246 Kanola 255.8431958 0 Mercimek 255.843123102 94 Mısır 255.84376.59670.794 87.173 Nohut 255.9682.707672 940 Pamuk 198.14752.66255.812 75.020 Soya 242.61840 7.860 Yulaf 255.84310.1285.041 4.913 Zeytin 311.0981.260167.671 142.292 11. KIYI EGE HAVZASI

32 32 Havzada Önerilmeyen Ürünlerin Ekim Alan Durumları Havzanın Yüzölçümü: 3.094.695,29 ha Havzadaki Toplam Tarım Alanı: 939.847,00 ha Kanola 2007 ÇKS Kayıtlarına Göre Ekim Alanı: 195 ha Kanola Ekim Alanın Havza Toplam Tarım Alanına %0,02

33 33 Havza Ürün Destekleri Arpa Ayçiçeği Çavdar Çay Çeltik Kanola Kuru Fasulye Mercimek Mısır Nohut Pamuk Yulaf Zeytin (Yağlık) Buğday Desteklenen Ürün Desteklenmesi Planlanan Ürün Aspir Soya

34 34 Ürünlere Genel Bakış Arpa Aspir Ayçiçeği Çavdar Çay Çeltik Kanola Kuru Fasulye Mercimek Mısır Nohut Pamuk Soya Yulaf Zeytin (Yağlık) Buğday

35 35 Teşekkür Ederim

36 36 Kanola Ürün Ekolojik İstekleri HavzaÜrün İstekleri Ortalama Sıcaklık12 – 20 C5 – 18 C Yağış204 – 1231 mm341 – 1056 mm Yükseklik0– 3003 m0 – 2300 m Toprak Derinliği Derin - Orta Derin - Sığ - Çok sığ – Toprak Olmayan Alan Derin - Orta Derin – Sığ Eğim% 0 - 89% 0 - 17 Havza Desteklenen Havzalar Ortalaması Verim (ton/ha) 2,10 2,94 Maliyet (TL/ha) 1250 1178 Üretici Satış Fiyatı (TL/kg) 1,70 1,56 <<<

37 37 Arpa Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 307.306.800 1.894.630309.266.3572.995.037 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

38 38 Aspir Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 192.280 2.13618 50.00036.937 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

39 39 Ayçiçeği Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 30854.407 488.083242.230.5781.191.188 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

40 40 Buğday Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 3017.234.0008.257.247 30 18.328.2007.272.037 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

41 41 Çavdar Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 30240.540 70.762 25438.995 192.863 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

42 42 Çay Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 31.145.321 37.045 3992.32159.766 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

43 43 Çeltik Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 28648.00079.674 16837.568116.546 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

44 44 Kuru Fasulye Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 30154.243 16.434 24236.96795.712 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

45 45 Mercimek Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 29508.378396.100 19469.880299.490 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

46 46 Mısır Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 303.535.000 802.721 304.855.622715.152 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

47 47 Nohut Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 29505.366 503.674 24 544.847 408.777 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

48 48 Pamuk Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 142.275.000507.23013 2.298.097502.625 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

49 49 Soya Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 1930.6665.944 14647.241189.976 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

50 50 Yulaf Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 29189.099 86.017 21 184.360124.195 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

51 51 Zeytin (Yağlık) Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 12620.469104.209 16930.786238.130 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

52 52 Kanola Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı (Ha) 2928.7279.267 19 151.18666.444 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<<

53 53 Mart-Mayıs En Düşük Sıcaklık Degerleri Dikkate Alındığında Toplam 22 Farklı Küme

54 54 Haziran-Ağustos En Yüksek Sıcaklık Degerleri Dikkate Alındığında Toplam 38 Farklı Küme

55 Toplam 16 Farklı Küme Toplam 16 Farklı Küme 55 Aralık-Şubat Ekstrem Minumum Sıcaklık Değerleri Dikkate Alındığında

56 Toplam 30 Farklı Küme 56 Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri Dikkate Alındığında Sıcaklık Sınıfı (C 0 ) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) Oran (%) 3 - 76.708.5078,71.995.3896,8 7 - 1018.470.52423,85.369.17921,7 10 - 1222.932.49229,67.814.21830,0 12 - 1516.432.24321,26.051.89621,3 15 - 2013.006.31916,85.961.78720,3 TOPLAM77.550.08426.692.469

57 57 Yıllık Yağış Ortalaması Değerleri Dikkate Alındığında Toplam 22 Farklı Küme Yağış Sınıfı (mm) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) Oran (%) 96 - 460 27.516.67035,511.894.78044,6 460 - 622 26.729.65834,58.506.57331,8 622 - 849 16.786.85821,64.628.85617,3 849 - 1367 6.062.0877,81.567.4066,0 1367 - 2301 454.8130,694.8550,3 TOPLAM 77.550.08426.692.469

58 Yükseklik Sınıfı (M) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) Oran (%) 0 - 3009.373.01912,05.057.22917,1 300 - 6007.251.3479,33.188.39710,8 600 - 90010.903.06714,05.348.85018,1 900 - 120017.266.99022,28.322.94728,2 1200 - 150011.309.07714,53.560.25512,1 1500 - 190011.609.99414,92.789.3229,5 1900 - 23006.350.5498,11.022.6543,5 2300 - 26001.767.9942,3150.6980,5 2600 - 55002.118.8632,769.3790,2 Toplam77.950.90026.692.469 58 Yükseklik Değerleri Dikkate Alındığında Toplam 251 Farklı Küme

59 59 Eğim Grupları Dikkate Alındığında Toplam 76 Farklı Küme Eğim Sınıfı (%) Türkiye (Ha) Oran (%)Tarım Alanları (Ha) Oran (%) 0 – 2 20.998.40926,912.640.10446,2 2 – 6 16.518.07521,26.673.37326,0 6 – 12 16.733.02421,54.717.05916,0 12 – 20 13.362.91217,12.327.6447,9 20 – 30 7.570.5949,7910.7243,1 30 – 45 2.604.2043,3234.4070,8 45 + 212.4520,310.0430,03 TOPLAM 77.999.66926.692.469

60 60 Yön Değerleri Dikkate Alındığında Toplam 1000’den Fazla Farklı Küme Yön

61 61 Toprak Derinlik Değerleri Dikkate Alındığında Toplam 1000’den Fazla Farklı Küme Derinlik Sınıfı (Cm) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) Oran (%) Derin (>90) 11.516.70015,87.435.09729,1 Orta Derin (90- 50) 9.587.89013,25.833.27420,1 Sığ (50-20) 23.441.87632,27.805.30930,3 Çok Sığ (20-0) 19.886.99527,34.768.96816,4 Toprak Olmayan Alan 8.294.36011,41.185.0574,1 TOPLAM 72.727.820 26.692.469

62 62 Erozyon Değerleri Dikkate Alındığında Toplam 1000’den Fazla Farklı Küme Erozyon Sınıfı Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) Oran (%) Hiç veya Çok Az10.695.13214,77.501.93327,6 Orta17.601.96624,28.936.74534,3 Şiddetli27.831.94638,37.618.93628,0 Çok Şiddetli16.049.79422,12.096.2209,0 Rüzgar Hafif233.5120,3185.8210,6 Rüzgar Orta198.7100,3125.8620,4 Rüzgar Şiddetli42.0330,112.9570,04 TOPLAM72.653.09226.692.469

63 63 Arazi Sınıfları Dikkate Alındığında Toplam 1000’den Fazla Farklı Küme Arazi Önem Sınıfları (STATIP) Toprak Sınıfı Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) Oran (%) 1. Sınıf 5.143.9056,84.010.597 14,4 2. Sınıf 6.802.5879,04.578.363 17,3 3. Sınıf 7.050.6919,34.221.254 16,1 4. Sınıf 7.466.3739,84.128.790 14,1 5. Sınıf 128.5810,250.065 0,2 6. Sınıf 11.207.06914,83.706.893 14,3 7. Sınıf 34.846.42746,06.131.206 22,6 8. Sınıf 3.163.6384,2313.073 1,1 TOPLAM 75.809.269 26.692.469

64 64 Pamuk Üretim Alanları Eğim - Yükseklik Toplam YağışToprak ErozyonuYetişme Dönemi Sıcaklık

65 Havzaların Birleştirilmesi 1 2 3 190 Buğday %40 Pamuk %10 Mısır % 20... Ayçiceği %60 Yonca %20 Fındık % 0... Buğday %60 Pamuk %20 Fındık % 0... Buğday %60 Pamuk %20 Fındık % 0... BH1 Buğday %50 Pamuk %15 Mısır % 10...  Ürün deseni  Uzman görüşleri  Komşuluk ilişkisi,  İlçe sınırları

66 66 29.03.2015 66 Bitki ekolojik istekleri katalogu X bitkisi için % 0-400 m Arazi Sınfları (MT, OT,I, II, III) < 600 mm Sulu tarım

67 67 Zaman Serileri 1980-2008  Üretim  Tüketim  Dış Ticaret  Fiyat  Nüfus  GSMH  GSYİH Tarımsal Ürün Talep Tahmin Modeli Talep Tahmin Projeksiyonları “2009 -2012”  Üretim  Tüketim  İhracat Kullanılan Veriler ARIMA (Zaman serileri kullanarak geleceğe ilişkin tahminlerde bulunur) Regresyon Sonuç

68 68 Destek Bütçesi Talep Tahmini İhracat Tahmini Azami Dış Ticaret Açığı CIF Fiyatı İthalat Vergisi İthalat Kotası Minimum İhracat Oranı İç Fiyat Mevcut Destekler (Gübre, Mazot, Sertifikalı Üretim, Prim) Havza Bazında Toplam Tarım Alanı Ürün Su Kullanımı Havza-Ürün Bazında Ürün Maliyeti Ürün Verimi Ürün Azami Ekim Alanı Ürün Azami Destek Oranı Ürün Öncelik Katsayısı Karar Destek Sistemi Havza Bazında Ürün Ekim Alanı Havza Bazında Ürün Destek Miktarı İthalat Miktarı İhracat Miktarı Kullanılan Veriler Karar Destek Sistemi İkinci Derece Denklem Tabanlı Çözüm Uzayı Sonuç Değişken Sayısı2094 Kısıt Denklemi Sayısı2201

69 69 Topoğrafik Veriler 29.03.2015 69

70 70 20072009 Genel Bakış Ürün Gerçekleşen Üretim (Havza Sayısı) Ekilen Alan (ha) Üretim Miktarı (Ton) KDS Üretim Planlaması (Havza) KDS Üretim Planlaması Ekim Alanı (Ha) KDS Üretim Planlaması Miktar (Ton) Eskiye Göre Ekim Alanı Değişimi (%) Eskiye Göre Üretim Miktarı Değişimi(%) Talep Miktarı (Ton) Arpa 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26,27,28,29,30) 3.428.0167.306.800 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26,27,28,29,30) 2.995.0379.266.357-11319.282.998 Aspir 19 (1,2,3,6,8,10,11,13,1 4,15,16,17,18,25,26, 27,28,29,30) 1.6942.280 18 (3,6,8,9,11,12,13,14, 1517,18,20,21,22,26, 27,28,30) 36.93750.00029747813.098 Ayçiçegi 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26,27,28,29,30) 554,677854.407 24 (1,2,3,5,6,7,8,11,12,1 3,14,15,17,18,19,20, 22,23,24,25,26,27,28,29) 1.191.1882.230.5781781612.114.275 Bugday 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26,27,28,29,30) 8,097,70017.234.000 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26,27,28,29,30) 7.272.02718.328.200-12618.281.317 Çavdar 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26,27,28,29,30) 132.777240.540 25 (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1 8,19,24,25,26,27,28, 29,30) 193.099438.99512783438.109 Çay 3 (4,9,19) 76.5801.145.321 3 (4,9,19) 59.766992.32100996.389 Çeltik 28 (1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,1 9,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30) 93.390648.000 16 (1,2,3,6,8,9,11,14,17, 18,19,20,21,22,24,27 ) 116.546837.5684429828.624

71 71 Genel Bakış * 2.2 Milyar TL Fark Ödemesi Desteği dağıtılmıştır. 20072009 Ürün 2007 Yılında Gerçekleşen Üretim (Havza Sayısı) Ekilen Alan (ha) Üretim Miktarı (Ton) KDS Üretim Planlaması (Havza) KDS Üretim Planlaması (Ha) KDS Üretim Planlaması (Ton) Eskiye Göre Ekim Alanı Değişimi (%) Eskiye Göre Üretim Miktarı Değişimi(%) Talep Miktarı (Ton) Kanola 29 (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 10.68328.727 19 (1,2,4,6,7,8,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,2 8,29) 66.444151.186316426150.000 K. Fasulye 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30) 109.249154.243 24 (1,2,3,5,6,8,9,10,11,12, 13,14,15,18,19,20,21,2 3,25,26,27,28,29,30) 95.712236.9674461238.675 Mercimek 29 (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 357.237508.378 19 (5,8,9,11,13,14,15,16,1 8,20,21,22,23,24,26,27, 28,29,30) 299.490469.280-8-4475.217 Mısır 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30) 517.5003.535.000 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,1 9,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30) 715.5124.855.622-22374.647.355 Nohut 29 (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 503.674505.366 24 (1,3,5,8,9,10,11,12,13,1 4,15,16,18,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30) 408.772544.847-198542.107 Pamuk 14 (1,11,14,15,16,20,22,23,24, 25,26,28,29,30) 530,2522.275.000 13 (1,11,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,29) 502.6252.298.097602.192.110 Soya 19 (1,8,10,11,13,14,15,16,18,2 0,22,23,24,25,26,27,28,29,3 0) 8.67430.666 14 (1,8,11,14,15,16,18,19, 20,22,23,24,25,28,) 189.976647.2413.0972.011645.000 Yulaf 29 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30) 94,477189.099 21 (1,2,3,5,6,8,9,10,11,13, 14,15,16,17,18,19,24,2 5,26,27,28,30) 124.195184.360-12-3183.352 Zeytin(Y) 12 (1,6,11,14,15,16,17,22,23,2 4,25,26) 104.219620.469 16 (1,2,6,8,11,14,15,16,20, 22,23,24,25,26,29,30) 238.130930.78600923.812


"1 ANKARA – AĞUSTOS 2009 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları