Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza
T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza ANKARA – AĞUSTOS 2009 1

2 Sunum Planı Tarım havzalarının belirlenmesi
Mevcut durum değerlendirmesi Amaç ve gerekçe Sistemin tanıtılması Veri tabanı Havza modeli Talep tahmin modeli Karar destek sistemi Sistemin kazanımları Güçlükler Modelin ihtiyaçları 2

3 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli
Ekolojik olarak benzer olan Ülke’nin idari yapılanmasına uygun Yönetilebilir büyüklükte Tarım ürünlerinin ekolojik ve ekonomik olarak en uygun yetiştirilebildiği bölgeleri ifade eder   Bu çalışma Kurumsal hafızanın oluşturulduğu Bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı Dinamik ve geliştirilebilir bir model uygulamasıdır

4 Mevcut Durum Bugüne kadar üretim ve kalkınma planları; sadece coğrafi bölgeler ve idari sınırlar esas alınarak yapılmıştır Tarım sektöründe ülkemizin arz ve talep dengesi istenilen düzeyde sağlanamamıştır Üretim açığı veya arz fazlası ekonomiye yük olmuştur Tarımla ilgili çok veri üretilmiş, ancak bu veriler bir arada kullanılmadığından yapılan planlamalar eksik kalmıştır

5 Neden Böyle Bir Çalışmaya İhtiyaç Duyuldu
Gerekçe Kalkınma Planları, Tarım Kanunu, Hükümet Eylem Planı Amaç Tarım havzalarını belirlemek Sağlıklı tarım envanteri hazırlamak Üretim planlamasına imkan sağlamak Hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceğini belirlemek Çiftçinin gelirini artırmak Geleceğe ait talep projeksiyonları yapmak /.

6 Neden Böyle Bir Çalışmaya İhtiyaç Duyuldu
Amaç Destekleri rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanmak Arz açığı olan ürünlerde üretim artışı sağlamak Doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak Havza bazlı planlama ve yönetimle ilgili sektör talebini karşılamak Muhtelif senaryolara göre üretimi planlamak sıcaklığın artması minimum maliyet kuraklık aşırı yağış üretim artışı

7 Neler Yapıldı?

8 PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)
Sistemin Bileşenleri HAVZA TALEP TAHMİNİ PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) VERİ TABANI KARAR DESTEK

9 Kullanılan Verilerin Hacmi
VERİ TABANI Toplam kayıt 265 İstasyondan 30 Yıllık Veri İklim 21 milyon kayıt 11 Değişik Veri Grubu işlendi Toprak 2.2 milyon kayıt Eğim,Yön ve Yükseklik Topoğrafya 500 milyon nokta verisi Nüfus, Hayvancılık vb. bilgiler 10 bin kayıt 160 ülkeyle gerçekleştirilen Dış Ticaret verileri Kayıt Diğer Veriler

10 Modelde Kullanılan Veriler
ÇKS Toprak Topoğrafya Arazi Sınıflandırması İklim Yetiştirilen ürünler Desteklenen ürünler Destek miktarları Desteklenen alanlar Ürünlerin desteklere duyarlılığı Derinlik Büyük Toprak Grupları Erozyon Su Rüzgar Drenaj AKK Yükseklik Eğim Yön CORINE Tüm CORINE Veri Tabanına Girildi Arazi Önem Sınıfları (STATİP) 81 İl için Arazi Önem Sınıfları Veri Tabanına Girildi Mutlak Tarım Arazileri Özel Ürün Arazileri Dikili Tarım Arazileri Marjinal Tarım Arazileri Örtü Altı Tarımı veya Seralar Diğer Araziler Köy Sınırları Yağış Sıcaklık Nem Buharlaşma Toprak Sıcaklığı Güneşlenme Süresi Güneşlenme Şiddeti

11 Diğer Veri Kaynakları TOBB FAO TÜİK Diğer Yerli Ürün Borsaları
TOBB’a bağlı ürün borsaları Uluslararası Ürün Borsaları Chicago Kansas Liverpool Sanayi Veritabanı Yurtdışı işbirliği teklifleri Fuar bilgileri Diğer Bilgiler (TÜRKAK, Organik Tarım, TSE, GLOBALGAP) Sektör Meclisi çalışmaları sonuç değerlendirmeleri (Türkiye ve Diğer Ülkeler) Tarımsal Üretim; Et,Süt,Yumurta Hububat Baklagil Endüstri Bitkileri Meyve ve Sebze Su Ürünleri Orman Ürünleri Üretici Fiyatları Bitkisel ürün tüketimi Hayvansal ürün tüketimi Tarımsal Üretim ve Tüketim ( ) Meyve - Sebze Çay Hayvansal Tarla Üretim Verileri ( ) Baklagiller Endüstriyel Bitkiler Tahıllar Yağlı Tohumlar Yem Bitkileri Yumru Bitkileri Fiyat Verileri ( ) Tarla Ürünleri Sebze - Meyve Hayvansal Ürünler Sosyo Ekonomik Veriler Nüfus, GSMH, GSYİH, İş Gücü OECD DTÖ EuroStat Üniversiteler İlgili Bakanlıklar

12 50x50 metrelik gridler (alan)
İklim verileri 2.500m²’lik birim alana yayılarak bitki ekolojik istekleri ile ilişkilendirilmiştir

13 PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)
Sistemin Bileşenleri HAVZA TALEP TAHMİNİ PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) VERİ TABANI KARAR DESTEK

14 Tarımsal Üretim Havzalarının Belirlenmesi
İklim Toprak Topoğrafya Arazi Sınıfları Kullanılan Veriler Tarımsal Havza Belirleme Modeli Verilerin İşlenmesi Sonuç

15 Bütün İklim Değerleri Dikkate Alındığında Yıllık Ortalama Sıcaklık
Toplam 32 Farklı Küme En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Ekstrem Min. Sıcaklık Yıllık Ortalama Sıcaklık Toplam Yağış Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

16 Sadece Topoğrafya Dikkate Alındığında
Toplam 1000’in Üzerinde Farklı Küme Yükseklik Eğim Yön Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

17 Sadece Toprak Verileri Dikkate Alındığında
Toplam 1000’in Üzerinde Farklı Küme Derinlik Erozyon Arazi sınıfları Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

18 İklim – Topoğrafya – Toprak Verileri
Dikkate Alındığında Toplam 190 Tarım Havzası İklim Topoğrafya Toprak Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır. Havzaları oluşturuken ignore edilen alanların niye ignore edildiğine dair bir referans.

19 Toplam Kaç Tarım Havzası
Tarım Havzaları – Üretim Deseni – Bakanlık Politikaları Toplam Kaç Tarım Havzası 30 Havza 190 Tarım Havzası Ürün Desenleri, yönetilebilirlik, benzer ekoloji .vb. x Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır. Havzaları oluşturuken ignore edilen alanların niye ignore edildiğine dair bir referans.

20 PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)
Sistemin Bileşenleri HAVZA TALEP TAHMİNİ PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) VERİ TABANI KARAR DESTEK

21 Talep Tahmini Geçmişe yönelik 30 yıllık veriler; Üretim Tüketim
Dış ticaret Fiyat Nüfus GSMH- GSYİH kullanılarak geleceğe yönelik politikalara esas olacak projeksiyonlar yapılmıştır.

22 Çeltik Üretim Miktarı (1991-2008)
Yıllar Üretim (ton) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yıllar Tahmin (ton) 2009 2010 2011 2012

23 Buğday Üretim Miktarı (1991-2008)
Yıllar Üretim (ton) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yıllar Tahmin (ton) 2009 2010 2011 2012

24 PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)
Sistemin Bileşenleri HAVZA TALEP TAHMİNİ PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) VERİ TABANI KARAR DESTEK

25 havzaların üretim potansiyeli
Karar Destek Hangi havzada hangi ürünlerin ne kadar üretileceğine yönelik fiyatlar destek bütçesi havzaların üretim potansiyeli talep tahmini dış ticaret gibi veriler kullanılarak Toplam refahı maksimize edecek sürdürülebilir üretim dağılımı yapılacaktır

26 Modelin Uygulanması Ülkemize Ne Kazandıracak?
Etkin üretim planlaması yapılabilecektir Biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kaynaklarının korunması sağlanabilecektir Verimlilik artacaktır Üreticinin karı artacaktır Arz talep dengesi sağlanacaktır Alımlardan doğan kamu finansman yükü azalacaktır Üretim planlaması ile uluslararası rekabet gücü artacaktır Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde olası gelişmelerin önemli tarım ürünleri üzerine etkilerinin analizi yapılabilecektir

27 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIYI EGE HAVZASI 27

28 11. KIYI EGE HAVZASI 28

29 11. KIYI EGE HAVZASI Havza Sınırı içindeki Arazi Önem Sınıfları ve Alanları SINIF ALAN (Ha) Çayır 14.307 Diger Alanlar Dikili Bağ 3.803 Dikili Diğer 467 Dikili Meyve Dikili Zeytin Kuru Marjinal Tarım Kuru Mutlak Tarım Mera Orman Sulu Marjinal Tarım 26.484 Sulu Mutlak Tarım Sulu Özel Ürün 52.095 Yerleşim Havza Katmanları İstatistikleri KATMAN EN DÜŞÜK YÜKSEK ORTALAMA STD SAPMA FARKLILIK ÇOĞUNLUK AZINLIK ORTANCA Aralık-Şubat En Düşük Sıcaklık -13 -5 -10 2 9 -9 Derinlik 1 5 3 4 Eğim 89 11 10 83 80 Haziran-Ağustos En Yüksek Sıcaklık 38 42 41 Mart-Mayıs En Düşük Sıcaklık -2 -6 Ortalama Sıcaklık 12 20 17 16 Toplam Yağış 204 1231 710 192 541 646 709 656 Yükseklik 3003 436 452 2966 2942 285

30 11. KIYI EGE HAVZASI 30 İl İlçe
Fark ödemesi kapsamında önerilen ürünler Antalya Kaş Buğday Zeytin Arpa Mısır Pamuk Ayçiçeği Soya Yulaf Çavdar Çeltik Aspir Nohut Kuru Fasulye Mercimek Aydın Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Kuşadası, Merkez, Söke, Yenipazar Balıkesir Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran Çanakkale Ayvacık, Bozcaada, Ezine İzmir Aliağa, Bayraklı, Balçova, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kınık, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla Muğla Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Merkez, Milas, Ortaca, Ula 30

31 (Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale)
2007 Yılı Üretim Gerçekleşmesi – Karar Destek Üretim Planlaması Karşılaştırması 11. KIYI EGE HAVZASI Ürünler Ekilebilir Alan (ha) 2007 Yılı ÇKS Ekilen Alan (ha) 2008 Yılı ÇKS Planlanan Ürün Ekim Alanı (ha) Arpa 27.361 19.595 93.969 Aspir 24 2.024 Ayçiçeği 7.145 7.787 15.785 Buğday 82.086 Çavdar 3.693 1.478 4.846 Çay Çeltik 2.135 157 2.872 Kuru Fasulye 94 243 246 Kanola 195 8 Mercimek 123 102 Mısır 76.596 70.794 87.173 Nohut 2.707 672 940 Pamuk 52.662 55.812 75.020 Soya 4 7.860 Yulaf 10.128 5.041 4.913 Zeytin 1.260 31

32 Havzada Önerilmeyen Ürünlerin Ekim Alan Durumları
Havzanın Yüzölçümü: ,29 ha Havzadaki Toplam Tarım Alanı: ,00 ha Kanola 2007 ÇKS Kayıtlarına Göre Ekim Alanı: 195 ha Kanola Ekim Alanın Havza Toplam Tarım Alanına %0,02 32 32

33 Havza Ürün Destekleri Arpa Kuru Fasulye Mercimek Aspir Mısır Ayçiçeği
Nohut Buğday Pamuk Çavdar Soya Çay Yulaf Çeltik Zeytin (Yağlık) Kanola Desteklenen Ürün Desteklenmesi Planlanan Ürün 33

34 Ürünlere Genel Bakış Arpa Kuru Fasulye Aspir Mercimek Ayçiçeği Mısır
Buğday Nohut Çavdar Pamuk Çay Soya Çeltik Yulaf Kanola Zeytin (Yağlık)

35 Teşekkür Ederim 35

36 <<< Kanola Ürün Ekolojik İstekleri Havza Ürün İstekleri
Ortalama Sıcaklık 12 – 20 C 5 – 18 C Yağış 204 – 1231 mm 341 – 1056 mm Yükseklik 0– 3003 m 0 – 2300 m Toprak Derinliği Derin - Orta Derin - Sığ - Çok sığ – Toprak Olmayan Alan Derin - Orta Derin – Sığ Eğim % % Havza Desteklenen Havzalar Ortalaması Verim (ton/ha) 2,10 2,94 Maliyet (TL/ha) 1250 1178 Üretici Satış Fiyatı (TL/kg) 1,70 1,56 <<<

37 Arpa 30 7.306.800 1.894.630 30 9.266.357 2.995.037 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  30   30 Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<< 37

38 Aspir 19 2.280 2.136 18 50.000 36.937 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  19 2.280  2.136 18   50.000 36.937  Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları <<<< 38

39 Ayçiçeği 30 854.407 488.083 24 2.230.578 1.191.188 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  30   24 <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 39

40 Buğday 30 17.234.000 8.257.247 18.328.200 7.272.037 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  30     <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 40

41 Çavdar 30 240.540 70.762 25 438.995 192.863 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  30  70.762  25   <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 41

42 Çay Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  3  37.045 59.766 <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 42

43 Çeltik 28 648.000 79.674 16 837.568 116.546 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  28 79.674  16 <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 43

44 Kuru Fasulye 30 154.243 16.434 24 236.967 95.712 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  30  16.434  24 95.712 <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 44

45 Mercimek 29 508.378 396.100 19 469.880 299.490 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  29  19 <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 45

46 Mısır 30 3.535.000 802.721 4.855.622 715.152 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  30     <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 46

47 Nohut 29 505.366 503.674 24 544.847 408.777 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  29    24     <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 47

48 Pamuk 14 2.275.000 507.230 13 2.298.097 502.625 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  14 13    <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 48

49 Soya 19 30.666 5.944 14 647.241 189.976 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  19 30.666 5.944  14 <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 49

50 Yulaf 29 189.099 86.017 21 184.360 124.195 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  29  86.017  21     <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 50

51 Zeytin (Yağlık) 12 620.469 104.209 16 930.786 238.130 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  12  16 <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları 51

52 Kanola 29 28.727 9.267 19 151.186 66.444 <<<<
Daha Önce Desteklenen Havza Sayısı Daha Önceki Üretim Miktarı (ton) Daha Önce Ekilen Alan (Ha) Planlanan havza sayısı Planlanan Üretim Miktarı (Ton) Planlanan Ekim Alanı  29 28.727 9.267  19  66.444  <<<< Ekolojik Olarak Ürünün Yetişme Alanları

53 Mart-Mayıs En Düşük Sıcaklık Degerleri Dikkate Alındığında
Toplam 22 Farklı Küme Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

54 Haziran-Ağustos En Yüksek Sıcaklık Degerleri Dikkate Alındığında
Toplam 38 Farklı Küme Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

55 Aralık-Şubat Ekstrem Minumum Sıcaklık Değerleri Dikkate Alındığında
Toplam 16 Farklı Küme Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

56 Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri Dikkate Alındığında
Toplam 30 Farklı Küme Sıcaklık Sınıfı (C0) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) 3 - 7 8,7 6,8 7 - 10 23,8 21,7 29,6 30,0 21,2 21,3 16,8 20,3 TOPLAM Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

57 Yıllık Yağış Ortalaması Değerleri Dikkate Alındığında
Toplam 22 Farklı Küme Yağış Sınıfı (mm) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) 35,5 44,6 34,5 31,8 21,6 17,3 7,8 6,0 0,6 94.855 0,3 TOPLAM Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

58 Yükseklik Değerleri Dikkate Alındığında Toplam 251 Farklı Küme
Yükseklik Sınıfı (M) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları 12,0 17,1 9,3 10,8 14,0 18,1 22,2 28,2 14,5 12,1 14,9 9,5 8,1 3,5 2,3 0,5 2,7 69.379 0,2 Toplam Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

59 Eğim Grupları Dikkate Alındığında
Toplam 76 Farklı Küme Eğim Sınıfı (%) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları 0 – 2 26,9 46,2 2 – 6 21,2 26,0 6 – 12 21,5 16,0 12 – 20 17,1 7,9 20 – 30 9,7 3,1 30 – 45 3,3 0,8 45 + 0,3 10.043 0,03 TOPLAM Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

60 Yön Değerleri Dikkate Alındığında
Toplam 1000’den Fazla Farklı Küme Yön Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

61 Toprak Derinlik Değerleri Dikkate Alındığında
Toplam 1000’den Fazla Farklı Küme Derinlik Sınıfı (Cm) Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) Derin (>90) 15,8 29,1 Orta Derin (90-50) 13,2 20,1 Sığ (50-20) 32,2 30,3 Çok Sığ (20-0) 27,3 16,4 Toprak Olmayan Alan 11,4 4,1 TOPLAM Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

62 Erozyon Değerleri Dikkate Alındığında
Toplam 1000’den Fazla Farklı Küme Erozyon Sınıfı Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) Hiç veya Çok Az 14,7 27,6 Orta 24,2 34,3 Şiddetli 38,3 28,0 Çok Şiddetli 22,1 9,0 Rüzgar Hafif 0,3 0,6 Rüzgar Orta 0,4 Rüzgar Şiddetli 42.033 0,1 12.957 0,04 TOPLAM Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

63 Arazi Sınıfları Dikkate Alındığında
Toplam 1000’den Fazla Farklı Küme Arazi Önem Sınıfları (STATIP) Toprak Sınıfı Türkiye (Ha) Oran (%) Tarım Alanları (Ha) 1. Sınıf 6,8 14,4 2. Sınıf 9,0 17,3 3. Sınıf 9,3 16,1 4. Sınıf 9,8 14,1 5. Sınıf 0,2 50.065 6. Sınıf 14,8 14,3 7. Sınıf 46,0 22,6 8. Sınıf 4,2 1,1 TOPLAM Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

64 Pamuk Üretim Alanları Eğim - Yükseklik Toplam Yağış Toprak Erozyonu
Yetişme Dönemi Sıcaklık Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

65 Havzaların Birleştirilmesi
1 2 3 190 Buğday %40 Pamuk %10 Mısır % 20 ... Ayçiceği %60 Yonca %20 Fındık % 0 ... Buğday %60 Pamuk %20 Fındık % 0 ... Buğday %60 Pamuk %20 Fındık % 0 ... Ürün deseni Uzman görüşleri Komşuluk ilişkisi, İlçe sınırları BH1 Buğday %50 Pamuk %15 Mısır % 10 ...

66 08.04.2017 <16-18> < 600 mm Sulu tarım
Bitki ekolojik istekleri katalogu X bitkisi için <0-4> % 0-400 m Arazi Sınfları (MT, OT,I, II, III) <16-18> < 600 mm Sulu tarım 66

67 Tarımsal Ürün Talep Tahmin Modeli Talep Tahmin Projeksiyonları
Zaman Serileri Üretim Tüketim Dış Ticaret Fiyat Nüfus GSMH GSYİH Talep Tahmin Projeksiyonları “ ” Üretim Tüketim İhracat ARIMA (Zaman serileri kullanarak geleceğe ilişkin tahminlerde bulunur) Regresyon Kullanılan Veriler Sonuç 67

68 İkinci Derece Denklem Tabanlı Çözüm Uzayı
Karar Destek Sistemi Destek Bütçesi Talep Tahmini İhracat Tahmini Azami Dış Ticaret Açığı CIF Fiyatı İthalat Vergisi İthalat Kotası Minimum İhracat Oranı İç Fiyat Mevcut Destekler (Gübre, Mazot, Sertifikalı Üretim, Prim) Havza Bazında Toplam Tarım Alanı Ürün Su Kullanımı Havza-Ürün Bazında Ürün Maliyeti Ürün Verimi Ürün Azami Ekim Alanı Ürün Azami Destek Oranı Ürün Öncelik Katsayısı Havza Bazında Ürün Ekim Alanı Havza Bazında Ürün Destek Miktarı İthalat Miktarı İhracat Miktarı Değişken Sayısı 2094 Kısıt Denklemi Sayısı 2201 Karar Destek Sistemi İkinci Derece Denklem Tabanlı Çözüm Uzayı Sonuç Kullanılan Veriler 68

69 Topoğrafik Veriler 69

70 Genel Bakış 2007 2009 70 70 Ürün Arpa Aspir Ayçiçegi Bugday Çavdar Çay
Gerçekleşen Üretim (Havza Sayısı) Ekilen Alan (ha) Üretim Miktarı (Ton) KDS Üretim Planlaması (Havza) KDS Üretim Planlaması Ekim Alanı (Ha) KDS Üretim Planlaması Miktar (Ton) Eskiye Göre Ekim Alanı Değişimi (%) Eskiye Göre Üretim Miktarı Değişimi(%) Talep Miktarı (Ton) Arpa 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) -11 31 Aspir 19 (1,2,3,6,8,10,11,13,14,15,16,17,18,25,26,27,28,29,30) 1.694 2.280 18 (3,6,8,9,11,12,13,14,1517,18,20,21,22,26,27,28,30) 36.937 50.000 297 478 13.098 Ayçiçegi 554,677 24 (1,2,3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29) 178 161 Bugday 8,097,700 -12 6 Çavdar 25 (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,30) 127 83 Çay 3 (4,9,19) 76.580 59.766 Çeltik 28 (1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 93.390 16 (1,2,3,6,8,9,11,14,17,18,19,20,21,22,24,27) 44 29 70 70

71 Genel Bakış 2007 2009 Ürün 2007 Yılında Gerçekleşen Üretim (Havza Sayısı) Ekilen Alan (ha) Üretim Miktarı (Ton) KDS Üretim Planlaması (Havza) KDS Üretim Planlaması (Ha) KDS Üretim Planlaması (Ton) Eskiye Göre Ekim Alanı Değişimi (%) Eskiye Göre Üretim Miktarı Değişimi(%) Talep Miktarı (Ton) Kanola 29 (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 10.683 28.727 19 (1,2,4,6,7,8,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,28,29) 66.444 316 426 K. Fasulye 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 24 (1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30) 95.712 44 61 Mercimek 19 (5,8,9,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30) -8 -4 Mısır -22 37 Nohut 24 (1,3,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) -19 8 Pamuk 14 (1,11,14,15,16,20,22,23,24,25,26,28,29,30) 530,252 13 (1,11,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,29) 6 Soya 19 (1,8,10,11,13,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 8.674 30.666 14 (1,8,11,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,28,) 3.097 2.011 Yulaf 29 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 94,477 21 (1,2,3,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,30) -12 -3 Zeytin(Y) 12 (1,6,11,14,15,16,17,22,23,24,25,26) 16 (1,2,6,8,11,14,15,16,20,22,23,24,25,26,29,30) * 2.2 Milyar TL Fark Ödemesi Desteği dağıtılmıştır. 71 71


"TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları