Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar"— Sunum transkripti:

1 Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-Ulus-İSTANBUL 30 Ocak 2014 TND İSTANBUL ŞUBESİ

2 Plan Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri
İlaç tedavisine başlama zamanı Kombinasyon tedavileri “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

3 Kaynaklar JNC 8 2013 AHA/ACC Kılavuzu JNC 7 NICE 2011
2013 ESH/ESC Kılavuzu

4 Plan Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri
İlaç tedavisine başlama zamanı Kombinasyon tedavileri “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

5 JNC 8: Yaşam düzeni değişlikleri
Kanıta dayalı Yaşam Düzeni Çalışma Grubunun önerilerini onaylar. 2013 AHA/ACC Kılavuzu

6 2013 AHA/ACC Kılavuzu Diyet ve beslenmenin etkisi
Sodyum ve potasyumun etkisi Fiziksel aktivitenin etkisi

7 Diyet Sebze, meyve ve tahıl tüketimini arttır
Az yağlı süt ürünleri, balık, kümes hayvanları, baklagil, nontropikal sebze yağları, kabuklu yemiş tercih et Tatlı, şekerli içecek ve kırmızı et sınırlandır Bunları yaparken kalori, eşlik eden durumları göz önünde bulundur

8 Örnek diyetler DASH AHA USDA Food pattern

9 Sodyum 2400 mg/gün geçilmemeli
1500 mg/gün ile kan basıncı düşüşü daha fazla Günde 1000 mg azaltılması bile kan basıncını düşürüyor DASH diyetini az tuzlu diyetle kombine et

10 Fiziksel Aktivite Aerobik fiziksel aktivite Haftada 3-4 kez
Ortalama 40 dakika Orta-ağır yoğunlukta aktivite

11 2013 ESH/ESC Kılavuzu

12 2013 ESH/ESC Kılavuzu (1) Tuz kısıtlaması: 5-6 gram gün
Alkol sınırlandırılması: Erkekte gram/gün etanol, kadında gram/gün etanol Sebze, meyve ve az yağlı süt ürünleri tüketimini arttır

13 2013 ESH/ESC Kılavuzu (2) Kilo kaybı (VKİ 25 kg/m2 ve bel çevresi 102 ve 88 cm) Düzenli egzersiz Sigaranın bırakılması

14 NICE 2011 30. Başlangıçta yaşam düzeni değişikliklerini öner ve belirli aralıklarla tekrarla (2004) 32. Hastalar relaksasyon tedavileri yapabilirler ancak rutin olarak primer bakım ekibi önermemelidir (2004) 34.Kahve ve kafeinden zengin ürünlerin aşırı tüketimini engelle

15 NICE 2011 36.Kalsiyum, Magnezyum ve Potasyum ilavesi önerilmemeli (2004) 37.Mevcut kanıtlar Kalsiyum, Magnezyum ve Potasyum ilavesinin kan basıncını düşürdüğünü göstermemektedir (2004)

16 NICE 2011 38.Sigara bırakılmasını öner ve yardım et (2004).
39.Yaşam düzeni değişiklikleri motivasyonunda Grup Çalışması önemlidir. Hastaları lokal organizasyonlar hakkında bilgilendir (2004). 38. Offer advice and help to smokers to stop smoking. [2004] 39. A common aspect of studies for motivating lifestyle change is the use of group working. Inform people about local initiatives by, for example, healthcare teams or patient organisations that provide support and promote healthy lifestyle change. [2004]

17 Bitkisel Ürünler: Tarihçe 1
Tüm kültürlerde binlerce yıldır kullanılıyor MÖ 15. yüzyılda Mısır’da saw palmetto (cüce palmiye ağacı) erkeklerde üriner semptomlar için kullanılmış MÖ 5. yüzyılda Hipokrat ruhsal bozukluklarda St. John's wort (sarı kantaron otu) kullanıldığını belirtmiş 17

18 Bitkisel Ürünler: Tarihçe 2
Avrupa’da 17. yüzyılda bitkisel ürünlerin yıldızı parlamış Bilimsel Devrimle kullanımı azalmış 1920 yılında standardize farmakolojik ilaçlar bitkisel ürünlerin yerini almış Sentetik ilaçların daha fazla farmakolojik etkiye sahip olduğu bulunmuş 18

19 Bitkisel ürünlerin özellikleri
Bitkilerden köken alması Doğal koşullarda olması Sıfır veya minimal endüstriyel işleme Hastalıkları iyileştirmek amacı ile bölgesel kullanılması 19

20 Bitkisel ürünler Giderek daha fazla tartışılıyor
Afrika’da kullanım sıklığı % 80 Yıllık Pazar 60 milyar dolar Birçok kişi geleneksel ürünlerin global sağlıkta kritik bir rolü olacağını ümit ediyor 20

21 Araştırma/Yatırım Çin, Hindistan, Nijerya, ABD ve WHO geleneksel bitkisel ürünler üzerine hatırı sayılı yatırım yapıyor Benzer şekilde ilaç endüstrisi de Bu yatırımın boyutu ilaç endüstrisi ile kıyaslandığı zaman oldukça sınırlı 21

22 Biçen ve ark. Çalışmamıza alınan hastalık grupları arasında %53’ lük bitkisel ürün kullanım oranı ile hipertansiyon grubu birinci sırada yer almıştır. En çok kullanılan ürünler limon, sarımsak, maydanoz ve bunların birlikte kullanımıdır. ASIL SORUN BUNLARI İLAÇ YERİNE KULLANMAKTIR

23 Kan basıncını yükselten/kontrolünü zorlaştıran ürünler
Bitter orange (turunç) Ginseng Licorice (meyan kökü) St. John’s wort (sarı kantaron otu) Ephedra (ma-huang)

24 Licorice (meyan kökü) Tatlandırıcı olarak kullanılıyor
Sodyum birikimi ve potasyum atılımına neden olur Hipokalemi, yalancı hiperaldosteronizm, hipertansiyon, hipernatremi, ödem

25 Elektrolit bozuklukları
Hiperpotasemi ciddi sorun olabilir Birçok meyve ve sağlık içecekleri potasyumdan zengin

26 Plan Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri
İlaç tedavisine başlama zamanı Kombinasyon tedavileri “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

27 Öneri 1 (JNC 8) Genel toplumda 60 yaş ve daha büyük olanlarda sistolik KB ≥ 150 mmHg veya diyastolik KB ≥ 90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

28 Öneri 2 (JNC 8) Genel toplumda 60 yaştan küçük olanlarda diyastolik KB ≥ 90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

29 Öneri 3 (JNC 8) Genel toplumda 60 yaştan küçük olanlarda sistolik KB ≥ 140 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

30 Öneri 4 (JNC 8) 18 yaş ve daha büyük kronik böbrek hastalarında sistolik KB ≥ 140 mmHg veya diyastolik KB ≥ 90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

31 Öneri 5 (JNC 8) 18 yaş ve daha büyük şeker hastalarında sistolik KB ≥ 140 mmHg veya diyastolik KB ≥ 90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

32 2013 ESH/ESC Kılavuzu

33 2013 ESH/ESC Kılavuzu

34 Kimlere ilaç başlamalı (1)
Evre 2-3 hipertansiyon Organ hasarı, kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek hastalığı veya şeker hastalığı var ise Evre 1 hipertansiyon Yaşam düzeni değişikliklerinin başarısız olduğu Evre 1 hipertansiyon

35 Kimlere ilaç başlamalı (2)
Yaşlı hastalarda sistolik kan basıncı ≥ 160 mm Hg ise Yaşlılarda (en azından 80 yaşından genç olanlarda) ilaç tedavisi tolere edilmesi koşuluyla sistolik kan basıncı mm Hg ise

36 Kimlere ilaç başlamalı (3)
İzole sistolik hipertansiyonu olan genç hastalarda kanıt olmaması ilaç tedavisine başlamaktan alıkoymamalıdır Yüksek normal hipertansiyonu olanlarda ilaç başlamak önerilmez

37 NICE 2011 (22) 80 yaşın altındaki Evre 1 hipertansiyonu olan kişilerde
Hedef organ hasarı Belirgin kardiyovasküler hastalık Böbrek hastalığı Diyabetes mellitus 10 yıllık kardiyovasküler risk ≥20 ise 22. Offer antihypertensive drug treatment to people aged under 80 years with stage 1 hypertension who have one or more of the following: • target organ damage • established cardiovascular disease • renal disease • diabetes • a 10-year cardiovascular risk equivalent to 20% or greater. [new 2011]

38 NICE 2011 (23) Evre 2 hipertansiyonu (≥160/100) olan herkese
23. Offer antihypertensive drug treatment to people of any age with stage 2 hypertension. [new 2011]

39 Sorunsuz Evre 1 hasta İlaç başlamasak ne olur? İlaç başlarsak ne olur?

40

41 Plan Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri
İlaç tedavisine başlama zamanı Kombinasyon tedavileri “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

42 JNC 8

43 JNC 8 1.İlk ilacın dozunu arttır, daha sonra kombine tedavi
2.Yeni bir ilaç ekle, tek ilacı kombine tedaviye çevir 3.Kombine tedavi ile başla

44 Kombine tedavi (JNC 8) İlaçlar 4 grup arasından (tiyazid grubu diüretik, kalsiyum kanal blokörü, ACEİ veya ARB) seçilmeli ACEİ-ARB kombinasyonu seçilmemeli Üçüncü ilaç eklemek gerekirse de bu 4 gruptan seçilmeli

45 Kombine tedavi (JNC 8) Bazı üyeler kan basıncı > 160/100 veya hedef kan basıncından > 20/10 mm Hg daha fazla ise en az iki ilaçla başlamayı önermiş Eğer 3 ilaca rağmen kan basıncı kontrol altına alınamaz ise beta blokör, spironolakton veya diğerlerini ekle

46 2013 ESH/ESC Kılavuzu Diüretikler (tiyazid, klortalidon, indapamid), beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, ACEİ ve ARBler başlangıç veya idamede tek başlarına veya kombine edilerek kullanılabilirler. Diuretics (thiazides, chlorthalidone and indapamide), beta-blockers,calcium antagonists, ACE inhibitors, and angiotensin receptor blockers are all suitable and recommended for the initiation and maintenance of antihypertensive treatment, either as monotherapy or in some combinations with each other.

47 2013 ESH/ESC Kılavuzu Bazal kan basıncı yüksek veya yüksek kardiyovasküler riski olan hastalarda kombine tedavi başlanabilir. RAS blokajı yapan iki ilaç kombine edilmemeli Initiation of antihypertensive therapy with a two-drug combination may be considered in patients with markedly high baseline BP or at high CV risk. The combination of two antagonists of the RAS is not recommended and should be discouraged.

48 2013 ESH/ESC Kılavuzu Diğer ilaç kombinasyonları kullanılabilir ve muhtemelen kan basıncını düşürmede yararlıdır. Fakat çalışmalarda etkinliği gösterilmiş kombinasyonlar tercih edilebilir. Other drug combinations should be considered and probably are beneficial in proportion to the extent of BP reduction. However, combinations that have been successfully used in trials may be preferable.

49 2013 ESH/ESC Kılavuzu Tek tablette bulunan kombine ilaçlar tavsiye edilebilir ve tercih edilebilir, çünkü günlük hap sayısını azaltmak tedaviye uyumu arttırır. Combinations of two antihypertensive drugs at fixed doses in a single tablet may be recommended and favoured, because reducing the number of daily pills improves adherence, which is low in patients with hypertension.

50 Avrupa Kılavuzu 2013

51 NICE 2011 51.Tedavi bir beta blokör ile başladı ve ikinci ilaç eklendi ise diyabet riskini azaltmak için tiyazid grubu diüretik yerine kalsiyum kanal blokörü eklenmelidir (2006) 51.If therapy is initiated with a beta-blocker and a second drug is required, add a calcium-channel blocker rather than a thiazide-like diuretic to reduce the person’s risk of developing diabetes. [2006]

52 NICE 2011 52.Kan basıncı 1. basamakta kontrol edilemezse 2. basamakta kalsiyum kanal blokörünü ACEİ veya ARB ile kombine et (2011) 53.2.basamakta kalsiyum kanal blokörü uygun değilse (ödem, intolerans) veya kalp yetmezliği veya riski varsa tiyazid grubu/benzeri diüretik öner (2011) 52. If blood pressure is not controlled by Step 1 treatment, offer step 2 treatment with a CCB in combination with either an ACE inhibitor or an ARBd . [new 2011] 53. If a CCB is not suitable for step 2 treatment, for example because of oedema or intolerance, or if there is evidence of heart failure or a high risk of heart failure, offer a thiazide-like diuretic. [new 2011]

53 NICE 2011 56.3 ilaç gerekiyorsa kalsiyum kanal blokörü, ACEİ veya ARB ile tiyazid grubu/benzeri diüretiği kombine et (2006) 57.3 ilaca rağmen ofis kan basıncı 140/90’ın üzerinde kalırsa dördüncü ilaç ekle veya uzman tavsiyesine başvur (2011) 56. If treatment with three drugs is required, the combination of ACE inhibitor or angiotensin-II receptor blocker, calcium-channel blocker and thiazide-like diuretic should be used. [2006] 57. Regard clinic blood pressure that remains higher than 140/90 mmHg after treatment with the optimal or best tolerated doses of an ACE inhibitor or an ARB plus a CCB plus a diuretic as resistant hypertension, and consider adding a fourth antihypertensive drug and/or seeking expert advice. [new 2011]

54 NICE 2011 58.4. basamakta GDF ve potasyuma dikkat ederek (4.5 mmol/lt) spironolakton (25 mg/gün) veya yüksek doz tiyazid grubu/benzeri diüretik kullan (2011) basamakta diüretik tedavisi tolere edilemez, etkisiz veya kontrendike ise alfa blokör veya beta blokörü değerlendir (2011) 58. For treatment of resistant hypertension at step 4: • Consider further diuretic therapy with low-dose spironolactone (25 mg once daily)e . If the blood potassium level is 4.5 mmol/l or lower. Use particular caution in people with a reduced estimated glomerular filtration rate because they have an increased risk of hyperkaelemia. • Consider higher-dose thiazide-like diuretic treatment if the blood potassium level is higher than 4.5 mmol/l. [new 2011] 60. If further diuretic therapy for resistant hypertension at step 4 is not tolerated, or is contraindicated or ineffective, consider an alpha- or beta-blocker. [new 2011]

55 Summary of antihypertensive drug treatment
Aged over 55 years or black person of African or Caribbean family origin of any age Aged under 55 years Summary of antihypertensive drug treatment A C2 Step 1 Key A – ACE inhibitor or low-cost angiotensin II receptor blocker (ARB)1 C – Calcium-channel blocker (CCB) D – Thiazide-like diuretic A + C2 Step 2 A + C + D Step 3 NOTES FOR PRESENTERS. Key priority recommendations are identified with [KPI] in these notes. Step 3 treatment Before considering step 3 treatment, review medication to ensure step 2 treatment is at optimal or best tolerated doses. [new 2011] [1.6.16] If treatment with three drugs is required, the combination of ACE inhibitor (or angiotensin-II receptor blocker), calcium-channel blocker and thiazide-like diuretic should be used. [2006] [1.6.17] Step 4 treatment Regard clinic blood pressure that remains higher than 140/90 mmHg after treatment with the optimal or best tolerated doses of an ACE inhibitor or an ARB plus a CCB plus a diuretic as resistant hypertension, and consider adding a fourth antihypertensive drug and/or seeking expert advice. [new 2011] [1.6.18] For treatment of resistant hypertension at step 4: Consider further diuretic therapy with low-dose spironolactone4 (25 mg once daily) if the blood potassium level is 4.5 mmol/l or lower. Use particular caution in people with a reduced estimated glomerular filtration rate because they have an increased risk of hyperkalaemia. Consider higher-dose thiazide-like diuretic treatment if the blood potassium level is higher than 4.5 mmol/l. [new 2011] [1.6.19] [KPI] When using further diuretic therapy for resistant hypertension at step 4, monitor blood sodium and potassium and renal function within 1 month and repeat as required thereafter. [new 2011] [1.6.20] If further diuretic therapy for resistant hypertension at step 4 is not tolerated, or is contraindicated or ineffective, consider an alpha- or beta-blocker. [new 2011] [1.6.21] If blood pressure remains uncontrolled with the optimal or maximum tolerated doses of four drugs, seek expert advice if it has not yet been obtained. [new 2011] [1.6.22] Footnotes (1) Choose a low-cost ARB. (2) A CCB is preferred but consider a thiazide-like diuretic if a CCB is not tolerated or the person has oedema, evidence of heart failure or a high risk of heart failure. (3) Consider a low dose of spironolactone4 or higher doses of a thiazide-like diuretic. (4) At the time of publication (August 2011), spironolactone did not have a UK marketing authorisation for this indication. Informed consent should be obtained and documented. (5) Consider an alpha- or beta-blocker if further diuretic therapy is not tolerated, or is contraindicated or ineffective. Resistant hypertension A + C + D + consider further diuretic3, 4 or alpha- or beta-blocker5 Consider seeking expert advice Step 4 See slide notes for details of footnotes 1-5 55

56 Plan Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri
İlaç tedavisine başlama zamanı Kombinasyon tedavileri “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

57 Tanımlar Beyaz önlük hipertansiyonu: Sağlık merkezinde ölçülen kan basıncı yüksek olmasına rağmen ev ortamında ölçülen kan basıncının normal olmasıdır Gizli hipertansiyon: Hastanın kan basıncı sağlık merkezi koşullarında normal, ev veya işyerinde ise yüksektir

58 Evde kan basıncı takibi veya 24 saat kan basıncı ölçümü ile mümkün

59 Beyaz Önlük ve Maskeli Hipertansiyon
JNC 8 ve JNC 7 öneri yok NICE 2011 sınırlı öneri Avrupa Kılavuzu 2013

60 NICE (26) Beyaz önlük hipertansiyonu olanlarda tedaviye yanıtı değerlendirmek için ABPM veya HBPM’i klinik kan basıncına tamamlayıcı olarak dikkate al 26. For people identified as having a ‘white-coat effect’, consider ABPM or HBPM as an adjunct to clinic blood pressure measurements to monitor the response to antihypertensive treatment with lifestyle modification or drugs. [new 2011]

61 NICE (29) Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ABPM veya HBPM’in kullanıldığı durumlarda (örneğin Beyaz Önlük Hipertansiyonu) hedef kan basınçları (hastanın olağan uyanık olduğu saatlerde): 80 yaştan küçük: < 135/85 80 yaş ve daha büyük: < 145/85 29. When using ABPM or HBPM to monitor the response to treatment (for example, in people identified as having a ‘white-coat effect’c and people who choose to monitor their blood pressure at home) aim for a target average blood pressure during the person’s usual waking hours of: • below 135/85 for people aged under 80 years • below 145/85 in people aged over 80 years and over. [new 2011] b Clinic blood pressure measurements must be used in the calculation of cardiovascular risk. c A discrepancy of more than 20/10 mmHg between clinic and average daytime ABPM or average HBPM blood pressure measurements at the time of diagnosis.

62 NICE (29) Beyaz Önlük Etkisi: Klinik ölçüm ve ABPM-HBPM gündüz ölçümleri arasında > 20/10 mm Hg fark olması 29. When using ABPM or HBPM to monitor the response to treatment (for example, in people identified as having a ‘white-coat effect’c and people who choose to monitor their blood pressure at home) aim for a target average blood pressure during the person’s usual waking hours of: • below 135/85 for people aged under 80 years • below 145/85 in people aged over 80 years and over. [new 2011] b Clinic blood pressure measurements must be used in the calculation of cardiovascular risk. c A discrepancy of more than 20/10 mmHg between clinic and average daytime ABPM or average HBPM blood pressure measurements at the time of diagnosis.

63 Beyaz Önlük HT (NICE 2011) Toplumun % 15-30’unda izlenebilir
Gereksiz ilaç tedavisine yol açar Klinik ve klinik dışı (HBPM-ABPM) 10/5 mmHg’ya kadar fark beklenir Ölçülen değer yüksekse veya kişi yaşlanırsa bu fark artabilir NICE 2011

64 Beyaz Önlük HT (NICE 2011) Tanım: Klinik ölçümlerinde yüksek olmasına rağmen ABPM-HBPM gündüz ölçümleri ortalamasının < 135/85 olması Hipertansif kişilerde de ‘Beyaz Önlük Etkisi’ olabilir NICE 2011

65 Avrupa Kılavuzu 2013

66 Beyaz Önlük Hipertansiyonu
Risk faktörü yoksa: Yaşam düzeni değişikleri ve yakın takip Risk faktörü varsa (metabolik bozukluk veya asemptomatik organ hasarı): Yaşam düzeni değişikleri ve ilaç tedavisi

67 Maskeli hipertansiyon
Yaşam düzeni değişikleri ve ilaç tedavisi

68

69 Diagnosis (1) If the clinic blood pressure is 140/90 mmHg or higher, offer ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) to confirm the diagnosis of hypertension. NOTES FOR PRESENTERS: Recommendation [new 2011] in full: shown on the slide. Related new recommendations When considering a diagnosis of hypertension, measure blood pressure in both arms. If the difference in readings between arms is more than 20 mmHg, repeat the measurements. If the difference in readings between arms remains more than 20 mmHg on the second measurement, measure subsequent blood pressures in the arm with the higher reading. [new 2011] [1.2.1] If blood pressure measured in the clinic is 140/90 mmHg or higher take a second measurement during the consultation. If the second measurement is substantially different from the first, take a third measurement. Record the lower of the last two measurements as the clinic blood pressure. [new 2011] [1.2.2] If a person is unable to tolerate ABPM, home blood pressure monitoring (HBPM) is a suitable alternative to confirm the diagnosis of hypertension. [new 2011] [1.2.4] If the person has severe hypertension, consider starting antihypertensive drug treatment immediately, without waiting for the results of ABPM or HBPM. [new 2011] [1.2.5] While waiting for confirmation of a diagnosis of hypertension, carry out investigations for target organ damage (such as left ventricular hypertrophy, chronic kidney disease and hypertensive retinopathy) (see recommendation 1.3.3, slide 19) and a formal assessment of cardiovascular risk using a cardiovascular risk assessment tool (see recommendation 1.3.2, slide 19). [new 2011] [1.2.6] Additional information See slide 18 for recommendations about measuring blood pressure. 69

70

71 Diagnosis (2) When using the following to confirm diagnosis, ensure:
ABPM: at least two measurements per hour during the person’s usual waking hours, average of at least 14 measurements to confirm diagnosis (135/85 ve üzeri hipertansiyon) HBPM: two consecutive seated measurements, at least 1 minute apart blood pressure is recorded twice a day for at least 4 days and preferably for a week measurements on the first day are discarded – average value of all remaining is used. NOTES FOR PRESENTERS: Recommendations in full: When using ABPM to confirm a diagnosis of hypertension, ensure that at least two measurements per hour are taken during the person’s usual waking hours (for example, between 08:00 and 22:00). Use the average value of at least 14 measurements taken during the person’s usual waking hours to confirm a diagnosis of hypertension. [new 2011] [1.2.9] When using HBPM to confirm a diagnosis of hypertension, ensure that: for each blood pressure recording, two consecutive measurements are taken, at least 1 minute apart and with the person seated and blood pressure is recorded twice daily, ideally in the morning and evening and blood pressure recording continues for at least 4 days, ideally for 7 days. Discard the measurements taken on the first day and use the average value of all the remaining measurements to confirm a diagnosis of hypertension. [new 2011] [1.2.10] Related new recommendations If hypertension is not diagnosed but there is evidence of target organ damage such as left ventricular hypertrophy, albuminuria or proteinuria, consider carrying out investigations for alternative causes of the target organ damage. [new 2011] [1.2.7] If hypertension is not diagnosed, measure the person’s clinic blood pressure at least every 5 years subsequently, and consider measuring it more frequently if the person’s clinic blood pressure is close to 140/90 mmHg. [new 2011] [1.2.8] Additional information: An extensive review of the evidence by the guideline development group has identified that ABPM multiple blood pressure measurements away from the clinic setting are the best predictor of blood pressure-related clinical outcomes. They concluded that ABPM appeared to provide the best method of confirming a diagnosis of hypertension. They stated that ABPM would not only be a more effective means of diagnosis but also, a more cost-effective means of establishing the diagnosis of hypertension. Recommendations and covering specialist assessment and investigation have been amended since the previous guideline in It is possible that this amendment may reflect a change in practice. 71

72 14 saat kan basıncı takibi (tanıda)
NICE 2011 kılavuzu tanı için öneriyor 14 saat, sabah 8-akşam 10 Sınır 135/85 Hasta reddederse evde kan basıncı takibi de kullanılabilir

73

74 Lovibond ve arkadaşları
Tanıda ABPM kullanılması yanlış tanıyı önler ve maliyeti azaltır ABPM nedeni ile kaynaklanan maliyet artışı daha iyi tedavi ile dengelenir Lancet, 2011

75

76 Evde kan basıncı ölçümü ile ilgili kılavuzlar
European Society of Hypertension American Heart Association, the American Society of Hypertension and the Preventive Cardiovascular Nurses Association Japanese Society of Hypertension

77 Evde kan basıncı takibi 1
Avrupa Hipertansiyon Birliği doktora gitmeden önce 1 hafta kan basıncı takibi önermektedir. 1 haftalık kan basıncı ölçümü yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar: Kan basıncı sabah ve akşam 1-2 dakika ara ile ikişer kez ölçülmelidir yani günde 4 ölçüm yapılmalıdır.

78 Evde kan basıncı takibi 2
Kan basıncı ölçümü ilaç almadan ve yemek yemeden önce yapılmalıdır. Aletin hafızası varsa doktora giderken tansiyon ölçüm aleti de götürülmelidir. Gereğinden fazla ölçmek gerginliğe neden olur.

79 HEM MARKA HEM MODEL ÖNEMLİ
Hangi aletler valide? HEM MARKA HEM MODEL ÖNEMLİ

80

81 Valide Aleti Olan Markalar (Türkiye)
A&D Beurer Braun Citizen Microlife Omron Panasonic

82

83

84 Kan basıncı yüksekliği
Kan basıncı yüksekliği kontrol altına alınan hasta oranı % 50’ye çıkmıştır.

85

86

87 AHRQ: The Agency for Healthcare Research and Quality  SMBP: Self-measured blood pressure monitoring

88

89 Telemonitorizasyon Bilgisayar, fax, bluetooth, cep telefonu veya elektronik posta yardımı ile ev ölçüm değerleri hekime ulaştırılabilir. Uygun yazılım ile cep telefonları ile kan basıncı ölçümü yapmak mümkün hale gelmiştir.

90

91

92 HT Farkındalığı Grubunda Cihaz Varlığına Göre Ortalama Sistolik ve Diyastolik Kan Basıncı
Cihaz Yok=642

93


"Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları