Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-Ulus-İSTANBUL 30 Ocak 2014 TND İSTANBUL ŞUBESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-Ulus-İSTANBUL 30 Ocak 2014 TND İSTANBUL ŞUBESİ."— Sunum transkripti:

1 Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-Ulus-İSTANBUL 30 Ocak 2014 TND İSTANBUL ŞUBESİ

2 Plan l Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri l İlaç tedavisine başlama zamanı l Kombinasyon tedavileri l “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

3 Kaynaklar l JNC 8 l 2013 AHA/ACC Kılavuzu l JNC 7 l NICE 2011 l 2013 ESH/ESC Kılavuzu

4 Plan l Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri l İlaç tedavisine başlama zamanı l Kombinasyon tedavileri l “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

5 JNC 8: Yaşam düzeni değişlikleri l Kanıta dayalı Yaşam Düzeni Çalışma Grubunun önerilerini onaylar. l 2013 AHA/ACC Kılavuzu

6 2013 AHA/ACC Kılavuzu l Diyet ve beslenmenin etkisi l Sodyum ve potasyumun etkisi l Fiziksel aktivitenin etkisi

7 Diyet l Sebze, meyve ve tahıl tüketimini arttır l Az yağlı süt ürünleri, balık, kümes hayvanları, baklagil, nontropikal sebze yağları, kabuklu yemiş tercih et l Tatlı, şekerli içecek ve kırmızı et sınırlandır l Bunları yaparken kalori, eşlik eden durumları göz önünde bulundur

8 Örnek diyetler l DASH l AHA l USDA Food pattern

9 Sodyum l 2400 mg/gün geçilmemeli l 1500 mg/gün ile kan basıncı düşüşü daha fazla l Günde 1000 mg azaltılması bile kan basıncını düşürüyor l DASH diyetini az tuzlu diyetle kombine et

10 Fiziksel Aktivite l Aerobik fiziksel aktivite l Haftada 3-4 kez l Ortalama 40 dakika l Orta-ağır yoğunlukta aktivite

11 2013 ESH/ESC Kılavuzu

12 2013 ESH/ESC Kılavuzu (1) l Tuz kısıtlaması: 5-6 gram gün l Alkol sınırlandırılması: Erkekte 20-30 gram/gün etanol, kadında 10-20 gram/gün etanol l Sebze, meyve ve az yağlı süt ürünleri tüketimini arttır

13 2013 ESH/ESC Kılavuzu (2) l Kilo kaybı (VKİ 25 kg/m 2 ve bel çevresi 102 ve 88 cm) l Düzenli egzersiz l Sigaranın bırakılması

14 NICE 2011 30. Başlangıçta yaşam düzeni değişikliklerini öner ve belirli aralıklarla tekrarla (2004) 32. Hastalar relaksasyon tedavileri yapabilirler ancak rutin olarak primer bakım ekibi önermemelidir (2004) 34.Kahve ve kafeinden zengin ürünlerin aşırı tüketimini engelle

15 NICE 2011 36.Kalsiyum, Magnezyum ve Potasyum ilavesi önerilmemeli (2004) 37.Mevcut kanıtlar Kalsiyum, Magnezyum ve Potasyum ilavesinin kan basıncını düşürdüğünü göstermemektedir (2004)

16 NICE 2011 38.Sigara bırakılmasını öner ve yardım et (2004). 39.Yaşam düzeni değişiklikleri motivasyonunda Grup Çalışması önemlidir. Hastaları lokal organizasyonlar hakkında bilgilendir (2004).

17 Bitkisel Ürünler: Tarihçe 1 l Tüm kültürlerde binlerce yıldır kullanılıyor l MÖ 15. yüzyılda Mısır’da saw palmetto (cüce palmiye ağacı) erkeklerde üriner semptomlar için kullanılmış l MÖ 5. yüzyılda Hipokrat ruhsal bozukluklarda St. John's wort (sarı kantaron otu) kullanıldığını belirtmiş

18 Bitkisel Ürünler: Tarihçe 2 l Avrupa’da 17. yüzyılda bitkisel ürünlerin yıldızı parlamış l Bilimsel Devrimle kullanımı azalmış l 1920 yılında standardize farmakolojik ilaçlar bitkisel ürünlerin yerini almış l Sentetik ilaçların daha fazla farmakolojik etkiye sahip olduğu bulunmuş

19 Bitkisel ürünlerin özellikleri l Bitkilerden köken alması l Doğal koşullarda olması l Sıfır veya minimal endüstriyel işleme l Hastalıkları iyileştirmek amacı ile bölgesel kullanılması

20 Bitkisel ürünler l Giderek daha fazla tartışılıyor l Afrika’da kullanım sıklığı % 80 l Yıllık Pazar 60 milyar dolar l Birçok kişi geleneksel ürünlerin global sağlıkta kritik bir rolü olacağını ümit ediyor

21 Araştırma/Yatırım l Çin, Hindistan, Nijerya, ABD ve WHO geleneksel bitkisel ürünler üzerine hatırı sayılı yatırım yapıyor l Benzer şekilde ilaç endüstrisi de l Bu yatırımın boyutu ilaç endüstrisi ile kıyaslandığı zaman oldukça sınırlı

22 Biçen ve ark. l Çalışmamıza alınan hastalık grupları arasında %53’ lük bitkisel ürün kullanım oranı ile hipertansiyon grubu birinci sırada yer almıştır. l En çok kullanılan ürünler limon, sarımsak, maydanoz ve bunların birlikte kullanımıdır. ASIL SORUN BUNLARI İLAÇ YERİNE KULLANMAKTIR

23 Kan basıncını yükselten/kontrolünü zorlaştıran ürünler l Bitter orange (turunç) l Ginseng l Licorice (meyan kökü) l St. John’s wort (sarı kantaron otu) l Ephedra (ma-huang)

24 Licorice (meyan kökü) l Tatlandırıcı olarak kullanılıyor l Sodyum birikimi ve potasyum atılımına neden olur l Hipokalemi, yalancı hiperaldosteronizm, hipertansiyon, hipernatremi, ödem

25 Elektrolit bozuklukları l Hiperpotasemi ciddi sorun olabilir l Birçok meyve ve sağlık içecekleri potasyumdan zengin

26 Plan l Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri l İlaç tedavisine başlama zamanı l Kombinasyon tedavileri l “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

27 Öneri 1 (JNC 8) l Genel toplumda 60 yaş ve daha büyük olanlarda sistolik KB ≥ 150 mmHg veya diyastolik KB ≥ 90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

28 Öneri 2 (JNC 8) l Genel toplumda 60 yaştan küçük olanlarda diyastolik KB ≥ 90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

29 Öneri 3 (JNC 8) l Genel toplumda 60 yaştan küçük olanlarda sistolik KB ≥ 140 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

30 Öneri 4 (JNC 8) l 18 yaş ve daha büyük kronik böbrek hastalarında sistolik KB ≥ 140 mmHg veya diyastolik KB ≥ 90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

31 Öneri 5 (JNC 8) l 18 yaş ve daha büyük şeker hastalarında sistolik KB ≥ 140 mmHg veya diyastolik KB ≥ 90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

32 2013 ESH/ESC Kılavuzu

33

34 Kimlere ilaç başlamalı (1) l Evre 2-3 hipertansiyon l Organ hasarı, kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek hastalığı veya şeker hastalığı var ise Evre 1 hipertansiyon l Yaşam düzeni değişikliklerinin başarısız olduğu Evre 1 hipertansiyon

35 Kimlere ilaç başlamalı (2) l Yaşlı hastalarda sistolik kan basıncı ≥ 160 mm Hg ise l Yaşlılarda (en azından 80 yaşından genç olanlarda) ilaç tedavisi tolere edilmesi koşuluyla sistolik kan basıncı 140-159 mm Hg ise

36 Kimlere ilaç başlamalı (3) l İzole sistolik hipertansiyonu olan genç hastalarda kanıt olmaması ilaç tedavisine başlamaktan alıkoymamalıdır l Yüksek normal hipertansiyonu olanlarda ilaç başlamak önerilmez

37 NICE 2011 (22) l 80 yaşın altındaki Evre 1 hipertansiyonu olan kişilerde Hedef organ hasarı Belirgin kardiyovasküler hastalık Böbrek hastalığı Diyabetes mellitus 10 yıllık kardiyovasküler risk ≥20 ise

38 NICE 2011 (23) l Evre 2 hipertansiyonu (≥160/100) olan herkese

39 Sorunsuz Evre 1 hasta l İlaç başlamasak ne olur? l İlaç başlarsak ne olur?

40

41 Plan l Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri l İlaç tedavisine başlama zamanı l Kombinasyon tedavileri l “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

42 JNC 8

43 1.İlk ilacın dozunu arttır, daha sonra kombine tedavi 2.Yeni bir ilaç ekle, tek ilacı kombine tedaviye çevir 3.Kombine tedavi ile başla

44 Kombine tedavi (JNC 8) l İlaçlar 4 grup arasından (tiyazid grubu diüretik, kalsiyum kanal blokörü, ACEİ veya ARB) seçilmeli l ACEİ-ARB kombinasyonu seçilmemeli l Üçüncü ilaç eklemek gerekirse de bu 4 gruptan seçilmeli

45 Kombine tedavi (JNC 8) l Bazı üyeler kan basıncı > 160/100 veya hedef kan basıncından > 20/10 mm Hg daha fazla ise en az iki ilaçla başlamayı önermiş l Eğer 3 ilaca rağmen kan basıncı kontrol altına alınamaz ise beta blokör, spironolakton veya diğerlerini ekle

46 2013 ESH/ESC Kılavuzu l Diüretikler (tiyazid, klortalidon, indapamid), beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, ACEİ ve ARBler başlangıç veya idamede tek başlarına veya kombine edilerek kullanılabilirler.

47 2013 ESH/ESC Kılavuzu l Bazal kan basıncı yüksek veya yüksek kardiyovasküler riski olan hastalarda kombine tedavi başlanabilir. l RAS blokajı yapan iki ilaç kombine edilmemeli

48 2013 ESH/ESC Kılavuzu l Diğer ilaç kombinasyonları kullanılabilir ve muhtemelen kan basıncını düşürmede yararlıdır. Fakat çalışmalarda etkinliği gösterilmiş kombinasyonlar tercih edilebilir.

49 2013 ESH/ESC Kılavuzu l Tek tablette bulunan kombine ilaçlar tavsiye edilebilir ve tercih edilebilir, çünkü günlük hap sayısını azaltmak tedaviye uyumu arttırır.

50

51 NICE 2011 51.Tedavi bir beta blokör ile başladı ve ikinci ilaç eklendi ise diyabet riskini azaltmak için tiyazid grubu diüretik yerine kalsiyum kanal blokörü eklenmelidir (2006)

52 NICE 2011 52.Kan basıncı 1. basamakta kontrol edilemezse 2. basamakta kalsiyum kanal blokörünü ACEİ veya ARB ile kombine et (2011) 53.2.basamakta kalsiyum kanal blokörü uygun değilse (ödem, intolerans) veya kalp yetmezliği veya riski varsa tiyazid grubu/benzeri diüretik öner (2011)

53 NICE 2011 56.3 ilaç gerekiyorsa kalsiyum kanal blokörü, ACEİ veya ARB ile tiyazid grubu/benzeri diüretiği kombine et (2006) 57.3 ilaca rağmen ofis kan basıncı 140/90’ın üzerinde kalırsa dördüncü ilaç ekle veya uzman tavsiyesine başvur (2011)

54 NICE 2011 58.4. basamakta GDF ve potasyuma dikkat ederek (4.5 mmol/lt) spironolakton (25 mg/gün) veya yüksek doz tiyazid grubu/benzeri diüretik kullan (2011) 60.4. basamakta diüretik tedavisi tolere edilemez, etkisiz veya kontrendike ise alfa blokör veya beta blokörü değerlendir (2011)

55 Step 4 Summary of antihypertensive drug treatment Aged over 55 years or black person of African or Caribbean family origin of any age Aged under 55 years C2C2 A A + C 2 A + C + D Resistant hypertension A + C + D + consider further diuretic 3, 4 or alpha- or beta-blocker 5 Consider seeking expert advice Step 1 Step 2 Step 3 Key A – ACE inhibitor or low-cost angiotensin II receptor blocker (ARB) 1 C – Calcium-channel blocker (CCB) D – Thiazide-like diuretic See slide notes for details of footnotes 1-5

56 Plan l Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri l İlaç tedavisine başlama zamanı l Kombinasyon tedavileri l “Beyaz önlük hipertansiyonu” ve maskeli hipertansiyon” olan hastalara yaklaşım

57 Tanımlar Beyaz ö nl ü k hipertansiyonu: Sağlık merkezinde ö l çü len kan basıncı y ü ksek olmasına rağmen ev ortamında ö l çü len kan basıncının normal olmasıdır Gizli hipertansiyon: Hastanın kan basıncı sağlık merkezi koşullarında normal, ev veya işyerinde ise y ü ksektir

58 Evde kan basıncı takibi veya 24 saat kan basıncı ö l çü m ü ile m ü mk ü n

59 Beyaz Önlük ve Maskeli Hipertansiyon l JNC 8 ve JNC 7 öneri yok l NICE 2011 sınırlı öneri l Avrupa Kılavuzu 2013

60 NICE (26) l Beyaz önlük hipertansiyonu olanlarda tedaviye yanıtı değerlendirmek için ABPM veya HBPM’i klinik kan basıncına tamamlayıcı olarak dikkate al

61 NICE (29) l Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ABPM veya HBPM’in kullanıldığı durumlarda (örneğin Beyaz Önlük Hipertansiyonu) hedef kan basınçları (hastanın olağan uyanık olduğu saatlerde): 80 yaştan küçük: < 135/85 80 yaş ve daha büyük: < 145/85

62 NICE (29) l Beyaz Önlük Etkisi: Klinik ölçüm ve ABPM- HBPM gündüz ölçümleri arasında > 20/10 mm Hg fark olması

63 Beyaz Önlük HT (NICE 2011) l Toplumun % 15-30’unda izlenebilir l Gereksiz ilaç tedavisine yol açar l Klinik ve klinik dışı (HBPM-ABPM) 10/5 mmHg’ya kadar fark beklenir l Ölçülen değer yüksekse veya kişi yaşlanırsa bu fark artabilir

64 Beyaz Önlük HT (NICE 2011) l Tanım: Klinik ölçümlerinde yüksek olmasına rağmen ABPM-HBPM gündüz ölçümleri ortalamasının < 135/85 olması l Hipertansif kişilerde de ‘Beyaz Önlük Etkisi’ olabilir

65

66 Beyaz Önlük Hipertansiyonu l Risk faktörü yoksa: Yaşam düzeni değişikleri ve yakın takip l Risk faktörü varsa (metabolik bozukluk veya asemptomatik organ hasarı): Yaşam düzeni değişikleri ve ilaç tedavisi

67 Maskeli hipertansiyon l Yaşam düzeni değişikleri ve ilaç tedavisi

68

69 If the clinic blood pressure is 140/90 mmHg or higher, offer ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) to confirm the diagnosis of hypertension. Diagnosis (1)

70

71 When using the following to confirm diagnosis, ensure: ABPM: – at least two measurements per hour during the person’s usual waking hours, average of at least 14 measurements to confirm diagnosis (135/85 ve üzeri hipertansiyon) HBPM: – two consecutive seated measurements, at least 1 minute apart – blood pressure is recorded twice a day for at least 4 days and preferably for a week – measurements on the first day are discarded – average value of all remaining is used. Diagnosis (2)

72 14 saat kan basıncı takibi (tanıda) l NICE 2011 kılavuzu tanı için öneriyor l 14 saat, sabah 8-akşam 10 l Sınır 135/85 l Hasta reddederse evde kan basıncı takibi de kullanılabilir

73

74 Lovibond ve arkadaşları l Tanıda ABPM kullanılması yanlış tanıyı önler ve maliyeti azaltır l ABPM nedeni ile kaynaklanan maliyet artışı daha iyi tedavi ile dengelenir Lancet, 2011

75

76 Evde kan basıncı ölçümü ile ilgili kılavuzlar l European Society of Hypertension l American Heart Association, the American Society of Hypertension and the Preventive Cardiovascular Nurses Association l Japanese Society of Hypertension

77 Evde kan basıncı takibi 1 l Avrupa Hipertansiyon Birliği doktora gitmeden önce 1 hafta kan basıncı takibi önermektedir. 1 haftalık kan basıncı ölçümü yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar: l Kan basıncı sabah ve akşam 1-2 dakika ara ile ikişer kez ölçülmelidir yani günde 4 ölçüm yapılmalıdır.

78 Evde kan basıncı takibi 2 l Kan basıncı ölçümü ilaç almadan ve yemek yemeden önce yapılmalıdır. l Aletin hafızası varsa doktora giderken tansiyon ölçüm aleti de götürülmelidir. l Gereğinden fazla ölçmek gerginliğe neden olur.

79 Hangi aletler valide? http://www.dableducational.org http://www.bhsoc.org/bp-monitors/bp-monitors/ http://www.turkhipertansiyon.org/ HEM MARKA HEM MODEL Ö NEMLİ

80 www.tekinakpolat.net

81 Valide Aleti Olan Markalar (Türkiye) l A&D l Beurer l Braun l Citizen l Microlife l Omron l Panasonic

82

83

84 2007-2008 Kan basıncı y ü ksekliği kontrol altına alınan hasta oranı % 50 ’ ye ç ıkmıştır.

85

86

87 AHRQ: The Agency for Healthcare Research and Quality SMBP: Self-measured blood pressure monitoring

88

89 Telemonitorizasyon l Bilgisayar, fax, bluetooth, cep telefonu veya elektronik posta yardımı ile ev ölçüm değerleri hekime ulaştırılabilir. l Uygun yazılım ile cep telefonları ile kan basıncı ölçümü yapmak mümkün hale gelmiştir.

90

91

92 HT Farkındalığı Grubunda Cihaz Varlığına Göre Ortalama Sistolik ve Diyastolik Kan Basıncı Cihaz Var=260 Cihaz Yok=642

93 www.tekinakpolat.net


"Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-Ulus-İSTANBUL 30 Ocak 2014 TND İSTANBUL ŞUBESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları