Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1970 – 1980 DÖNEMİ TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL YAŞAM ve SİNEMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1970 – 1980 DÖNEMİ TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL YAŞAM ve SİNEMA."— Sunum transkripti:

1 1970 – 1980 DÖNEMİ TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL YAŞAM ve SİNEMA

2 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam Ekonomik Koşullar Gündelik Yaşam ve “Popüler Kültür” 1970 – 1980 Dönemi Türkiye’sinde Sinema

3 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam I. 1960’ların Mirası II.12 Mart Muhtırası ve Ara Rejim Dönemi III.1973 – 1977 Sivil Siyasete Dönüş IV.Siyasetin Kitleselleşmesi

4 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam I.1960’ların Mirası  1961 Anayasası  Sanayileşme ve göç  Gençlik ve işçi hareketleri: eğitim reformundan anti- emperyalizme  1968 etkisi

5 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam II.12 Mart Muhtırası ve Ara Rejim Dönemi  Muhtıranın içeriği: “(…) mevcut anarşik durumu giderecek ve Anayasa'nın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak, kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir (…)”

6 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam II.12 Mart Muhtırası ve Ara Rejim Dönemi  Ara rejim dönemi “partiler-üstü” hükümetler:  I. Erim (Nihat) Hükümeti (26 Mart 1971 – 11 Aralık 1971)  II. Erim Hükümeti (11 Aralık 1971 – 22 Mayıs 1972)  Melen Hükümeti (22 Mayıs 1972 – 15 Nisan 1973)  Talu Hükümeti (15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974) Prof. Dr. Nihat Erim

7 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam II.12 Mart Muhtırası ve Ara Rejim Dönemi  Ara rejim dönemi uygulamalar ve yapısal değişimler:  Sıkıyönetim ilanı,  Siyasi partilerin (TİP ve MNP), meslek odaları, işçi sendikaları ve öğrenci birliklerinin kapatılması,  Toplu sözleşme ve grev düzeninin askıya alınması,  Siyasi tutuklamalar ve yargılamalar: çok sayıda öğretmen, yazar, sendikacı, doktor, avukat, bilim adamı, subay, işçi ve öğrencinin tutuklanması ve yargılanması

8 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. III.1973 – 1977 Sivil Siyasete Dönüş  1973 – 1977 dönemi hükümetleri:  I. Ecevit Hükümeti (26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974)  Irmak Hükümeti (17 Kasım1974 – 31 Mart 1975)  IV. Demirel Hükümeti (31 Mart 1975 21 Haziran 1977)  II. Ecevit Hükümeti (21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)  V. Demirel Hükümeti (21Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978)  III. Ecevit Hükümeti (5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979),  VI. Demirel Hükümeti (12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980) 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam 1. Milliyetçi Cephe 2. Milliyetçi Cephe CHP – MSP koalisyonu

9 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam IV.Siyasetin Kitleselleşmesi  Sendikal hareketlerin yeniden hız kazanması  Tüm toplum kesimlerinin siyasallaşması  İdeolojik kutuplaşma: “sağcı, solcu, İslamcı, ülkücü”  Örgütlenmenin kitleselleşmesi ve kutuplaşması: meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, kültür-sanat derneklerinin vb. siyasal görüş ekseninde tanımlanması Örn: POL-DER / POL-BİR

10 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam IV.Siyasetin Kitleselleşmesi  Sokaktaki siyasetin radikalleşmesi  Konu sorunu, gecekondulaşma ve direniş mahalleleri  “Sağcı” / “solcu” örgütlerin elinde bulunan “kurtarılmış bölgeler”in oluşturulması  Gençlik örgütleri ve silahlanma

11 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. IV.Siyasetin Kitleselleşmesi  Gençlik örgütleri ve silahlanma  Siyasal şiddet:  Sokak çatışmaları  Siyasi cinayetler: Abdi İpekçi, Bedrettin Cömert, Gün Sazak, Kemal Türkler vd.  Kanlı 1 Mayıs  Mezhep temelli ayrışma ve şiddet: Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Çorum Olayları 1970 – 1980 Dönemi Siyasi Ortam

12 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples.  İthal İkameci Sanayileşme  1973 dünya petrol bunalımı  Kıbrıs Barış Harekatı ve Ambargolar  Dış borç açığı 1970 – 1980 DÖNEMİ EKONOMİK KOŞULLAR 1977 EKONOMİK KRİZİ temel malların temin edilememesi “yağ kuyrukları” enerji sıkıntısı elektrik kesintileri karaborsa

13 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples.  Gündelik yaşamın siyasallaşması: hatıra defterlerinde toplumsal gerçekçilik!  Siyasal kimlik sembolleri olarak giyim-kuşam-moda: parka, uzun saç, jean pantolon, bıyık 1970 – 1980 GÜNDELİK YAŞAM VE “POPÜLER KÜLTÜR”

14 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples.  Televizyon, yeni sosyalleşme biçimleri ve telesafirlik  Politik plaklar  Siyasallaşan popüler müzik  Gırgır  Görsel sanatlar ve popüler kültürde müstehcenleşme 1970 – 1980 GÜNDELİK YAŞAM VE “POPÜLER KÜLTÜR”

15 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples.  Ekonomik sıkıntılar, darboğaz, hammadde ve sermaye sıkıntısı  Siyasal çatışma ortamı,  Televizyonun artan popülerliği ve eve kapanan seyirci …VE SİNEMA…

16 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. …VE SİNEMA…  Milli sinema: “islami duyarlılık”  Siyasallaşan sinema  sol siyaset ve devrimci sinema

17 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples. …VE SİNEMA… 1970 – 1980 Arasında Türkiye’de Çekilen Filmlerin Türlere Göre Dağılımı Kaynak: Ürün YILDIRAN ÖNK. Türk Sineması’nda Türler Üzerine Bir İnceleme

18 Edit the text with your own short phrases. To change a sample image, select a picture and delete it. Now click the Pictures icon in each placeholder to insert your own images. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Sample pictures courtesy of Bill Staples.  Seks furyası !! …VE SİNEMA… Seks komedilerinden pornografiye Parçalı filmler!


"1970 – 1980 DÖNEMİ TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL YAŞAM ve SİNEMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları