Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİKRO-İKTİSAT Ders 9 Tekelci Rekabet ve Oligopol

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİKRO-İKTİSAT Ders 9 Tekelci Rekabet ve Oligopol"— Sunum transkripti:

1 MİKRO-İKTİSAT Ders 9 Tekelci Rekabet ve Oligopol
EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

2 Tartışılacak Konular Tekelci Rekabet Oligopol Fiyat Rekabeti
Rekabete karşı Birleşme: Mahkum Açmazı EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 2

3 Tartışılacak Konular Mahkum Açmazının Oligopol Fiyatlaması Açısından Önemi Kartel EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 3

4 Tekelci Rekabet Tekelci rekabet piyasaları tam rekabet piyasalarına şu iki açıdan benzerler: (1) piyasada çok sayıda firma vardır ve (2) piyasaya girişin önünde engeller yoktur. Fakat tam rekabet piyasasından farklılaştırılmış ürün üretilmesi bakımından ayrılır. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 4

5 Tekelci Rekabet Özellikleri 1) Çok sayıda firma 2) Serbest giriş-çıkış
3) Farklılaştırılmış Ürün (kalite, görünüm veya marka aşinalığı bakımından farklı), fakat hala ürün ikame edilebilir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

6 Tekelci Rekabet Firmaların tekel gücü büyük ölçüde firmanın ürününü rakip firmalarınkinden farklılaştırma derecesine bağlıdır. Ürün farklılaştırması arttıkça malın talep esnekliği düşecek ve fiyat yükselecektir. Tekelci rekabete örnek piyasalar: Diş macunu Sabun ve deterjan sanayi EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 5

7 Tekelci Rekabet Tekelci Rekabet Piyasasını Yaratan Özellikler
Tekelci Rekabetin 2 Çarpıcı Özelliği Vardır: Firmalar farklılaştırılmış fakat ikamesi yüksek ürünler satarak rekabet eder (talebin çapraz esnekliği oldukça yüksek fakat sonsuz değil) Piyasaya giriş-çıkış serbesttir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 7

8 Kısa ve Uzun Dönemde Tekelci Rekabet Piyasasındaki Firmanın Dengesi
$/Q Kısa Dönem $/Q Uzun Dönem MC AC MC AC DSR MRSR QSR PSR DLR MRLR QLR PLR Miktar Miktar 12

9 Kısa ve Uzun Dönemde Tekelci Rekabet Piyasasındaki Firmanın Dengesi
Gözlemler (Kısa-Dönem) Tekelde olduğu gibi tekelci rekabette firma negatif eğimli talep eğrileriyle çalışırlar. (mal farklılaştırmasından dolayı) İkameden dolayı talep oldukça esnektir MR < P MR = MC iken karlar maksimum olur. P>AC olduğu için kar pozitiftir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 13

10 Kısa ve Uzun Dönemde Tekelci Rekabet Piyasasındaki Firmanın Dengesi
Ancak Uzun Dönemde: Pozitif kar yeni firmaları çeker, giriş engeli olmadığı için yeni firmalar endüstriye girer. Eski firmaların talebi DLR’ye düşer. Firmanın çıktı ve fiyat düzeyi düşer Uzun dönemde AC eğrisi Talebe teğet olacağı için (P = AC), firmanın ekonomik karı sıfır olacaktır. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 14

11 Tam Rekabet ve Tekelci Rekabet Piyasasının Karşılaştırılması
$/Q $/Q Net Kayıp Deadweight loss MC AC MC AC DLR MRLR QMC P QC PC D = MR Miktar Miktar 17

12 Tekelci Rekabet Tekelci Rekabet ve İktisadi Etkinlik
Tekelci Rekabetin olduğu bir endüstride etkinsizliğin iki kaynağı vardır: 1. Tekel gücü (farklılaştırmadan kaynaklanan) tam rekabetten daha yüksek bir fiyata neden olmakta (P>MC). Fiyat MC = D, noktasına düşürülecek olursa tüketici rantı sarı renkli üçgen kadar artacaktır. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 18

13 Tekelci Rekabet 2) Tekelci rekabette firmalar eksik kapasite ile çalışır ve çıktı AC’nin minimum noktasına denk düşen çıktı düzeyinin altındadır Bu iki etkinsizlik kaynağı tüketicilerin refahını düşürmesine rağmen, farklılaştırılmış ürün yelpazesinin sağladığı kazançlar bu kayıpları kolayca telafi edebilir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 19

14 Oligopol Oligopolcü piyasalarda çok az sayıda firma birbiriyle rekabet etmektedir. Yeni firmaların piyasaya girmesi de kısıtlanmıştır Özellikleri Az sayıda firma Ürün farklılaştırması olabilir veya olmayabilir Giriş engellerinden dolayı firmalar uzun dönemde önemli karlar elde ederler. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 24

15 Oligopol Örnekler Otomotiv Demir-Çelik Alüminyum Petro-Kimya Ürünleri
Elektrikli Araçlar Bilgisayarlar EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 25

16 Oligopol Giriş Engelleri: Doğal Giriş Engelleri:
Ölçek ekonomileri (Scale economies) Patentler (Patents) Teknoloji (Technology) İsim Kullanma, Marka EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 26

17 Oligopol Bunlara ek olarak endüstrinin içindeki firmalar girişi engelleyecek stratejik kararlar uygulayabilirler. Stratejik Uygulamalar Piyasayı mala boğmak Gerekli bir girdiyi kontrol etmek EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 27

18 Oligopol Oligopol bir firmayı yönetmek zordur çünkü fiyatlandırma, çıktı, reklam ve yatırım kararları önemli stratejik mülahazaları gerektirir. Oligopolcü bir firmanın yöneticileri kendilerini rakip firmaların yerine koyarak ne yapacaklarını tahmin ederek karar vermek zorundadırlar (stratejik kararlar ve rakiplerin tepkileri) EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 28

19 Oligopol Oligopolcü Bir Piyasada Denge
Tam rekabet, tekel ve tekelci rekabette üretici, çıktı ve fiyat kararları verirken rakiplerin davranışlarını dikkate almak zorunda değildir. Oligopolde ise, üreticiler fiyat ve üretim miktarı kararlarını verirken rakiplerinin vereceği tepkileri hesaba katmak zorundadırlar. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 29

20 Oligopol Dengenin Tanımı:
Bu mantık bize oligopol piyasasında dengeyi belirlemek için bir zemin sağlamaktadır. Dengenin Tanımı: Firmalar yapabileceklerinin en iyisini yapar; çıktı ve fiyatlarını değiştirmeleri için herhangi bir neden yoktur Tüm firmalar rakiplerinin davranışlarını hesaba katarak karar vereceğini bilir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 30

21 Oligopol Nash Dengesi Rakibin uyguladığı karar veri iken her firma yapabileceğinin en iyisini yapar.  Kavram ilk olarak 1951 yılında matematikçi John Nash tarafından ortaya atılmıştır. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 31

22 Oligopol Cournot Modeli Düopol:
İki firma birbiriyle rekabet etmektedirler Her bir firma homojen bir ürün üretmekte ve piyasa talep eğrisini bilmektedir. Diğer firmanın üretim düzeyinin sabit olacağı varsayılmaktadır Her bir firma üretim düzeyini belirlerken karşı tarafı (rakibi) dikkate almak zorundadır EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 32

23 1. Firmanın Üretim Düzeyi Kararı
MR1(0) 1. Firma, 2. firmanın hiç üretim yapmayacağını düşünürse, talep eğrisi, D1(0) olur, aynı zamanda bu piyasa talep eğrisidir. P1 D1(50) MR1(50) 25 1. Firma, 2. firmanın 50 birim üreteceğini düşünürse, 1. firmanın talep eğrisi aynı miktarda (50) sola kayacaktır. MR1(75) D1(75) 12.5 Firma, 2. firmanın 75 birim üreteceğini düşünürse, 1. firmanın talep eğrisi bu miktarda sola kayar. MC1 50 2. Firma 100 birim üretirse, 1. Firma kaç birim üretir? Q1 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 38

24 Oligopol (Oligopoly) Tepki eğrisi (Reaction Curve)
Cournot Modelinin temel özelliği karşı firmanın üretim düzeyini değiştirmeyeceğini kabul etmesi ve buna dayanarak kendisinin ne kadar üreteceğine karar vermesidir. Tepki eğrisi (Reaction Curve) Bir firmanın (1. Firma) karlarını maksimize eden çıktı düzeyleri, 2. firmanın beklenen üretim düzeylerinin azalan bir fonksiyonudur. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 39

25 Tepki Eğrileri ve Cournot Dengesi
1. Firmanın Tepki Eğrisi Q*1(Q2) x 1. Firmanın tepki eğrisi, 2. firmanın ne kadar üreteceğini tahmin ederek kendisinin üreteceği miktarları gösterir. Q1 100 2. Firmanın Tepki Eğrisi Q*2(Q2) 2. Firmanın tepki eğrisi, 1. firmanın ne kadar üreteceğini tahmin ederek kendisinin üreteceği miktarları gösterir. 75 Cournot dengesinde, her firma rakibinin ne kadar üretim yapacağını doğru olarak tahmin ettiğini varsaymaktadır. Cournot Dengesi 50 25 Q2 25 50 75 100 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 43

26 Oligopol (Oligopoly) Cournot Dengesine Örnek:
Böylece denge çıktı düzeyleri iki tepki eğrisinin kesiştiği noktada elde edilir. Örnek: Doğrusal Talep Eğrisi Cournot Dengesine Örnek: Düopol (Duopoly) Piyasa talebi P = 30 - Q burada Q = Q1 + Q2 MC1 = MC2 = 0 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 4 45

27 Oligopol (Oligopoly) Cournot Dengesine Örnek Doğrusal Talep Eğrisi
1. Firmanın Tepki Eğrisi EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 4 46

28 Oligopol (Oligopoly) Doğrusal Talep Eğrisi Cournot Dengesine Örnek
EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 4 47

29 Oligopol (Oligopoly) Doğrusal Talep Eğrisi Cournot Dengesi:
EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 4 48

30 her iki firmanın marjinal maliyeti sıfır ise.
Düopol Örneği Q1 Talep eğrisi P = 30 - Q ve her iki firmanın marjinal maliyeti sıfır ise. 2. Firmanın Tepki Eğrisi 30 15 10 Cournot Dengesi 1. Firmanın Tepki Eğrisi 15 30 Q2 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 54

31 Oligopol (Oligopoly) Bu iki firma birleşme kararı alırsa ne olur?
Birleşme durumunda kar maksimizasyonu EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 4 55

32 Cournot Modeli Üzerine Bir Not:
Ne yazık ki, Cournot modeli bize uyum sürecinin dinamiğine ilişkin herhangi bir şey söylemez. Gerçekte, uyum sürecinde modelin en önemli varsayımı olan (firma rakip firmanın üretimini sabit kabul etmesi) çoğu kez yerine gelmemektedir. Böylece denge konusuna odaklanıyoruz. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

33 Birleşme Durumunda Kar Maksimizasyonu
Oligopol (Oligopoly) Birleşme Durumunda Kar Maksimizasyonu Sözleşme Eğrisi Q1 + Q2 = 15 Sözleşme eğrisi birleşme durumunda karları maksimize eden tüm Q1 ve Q2 bileşimlerini verir. Q1 = Q2 = 7.5 Cournot dengesine göre daha az çıktı ve daha çok kar ile sonuçlanmaktadır. (önceki örneği hatırlayalım) EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 4 56

34 Düopol (Duopoly) Örneği
Q1 30 Sözleşme Eğrisi 7.5 Birleşme Dengesi Firma için, birleşme diğer Stratejilerden daha iyi sonuç verir 2. Firmanın Tepki Eğrisi 15 Rekabetçi denge (P = MC; kar = 0) 10 Cournot Dengesi 2. Firmanın Tepki Eğrisi Q2 30 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 54

35 İlk Hareket Edenin Avantajı-- Stackelberg Modeli
Varsayımlar (Assumptions) Bir (dominant) firma çıktı düzeyini önce belirleyebilir MC = 0 Piyasa talebi P = 30 - Q burada Q = toplam çıktı 1. firma çıktı düzeyini önce belirlemiş olsun ve 2. firma daha sonra çıktı kararını versin. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 58

36 İlk Hareket Edenin Avantajı-- Stackelberg Modeli
Cournot modeli iki firmanın çıktı kararlarını aynı anda verdiğini varsaymaktadır. Eğer firmalardan biri kararını önce verirse ne olur? 1. Firma 2. firmanın tepki eğrisini dikkate almalıdır 2. Firma 1. firmanın çıktısını veri olarak almaktadır ve kendi çıktı düzeyini : Q2 = /2Q1 tepki eğrisi çerçevesinde belirlemektedir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 59

37 İlk Hareket Edenin Avantajı-- Stackelberg Modeli
1. Firma Q1 düzeyini öyle bir noktada belirleyecek ki: EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 60

38 İlk Hareket Edenin Avantajı-- Stackelberg Modeli
Q2 yerine 2. firmanın tepki eğrisini yazarsak: EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 61

39 İlk Hareket Edenin Avantajı-- Stackelberg Modeli
Sonuç 1. firmanın çıktısı, 2. firmanın çıktısından iki kat daha fazladır. 1. firmanın karıda, 2. firmanın firmanın iki katıdır İlk hareket edenin avantajı nerden gelmektedir? EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 62

40 Hangi model (Cournot’mu Stackelberg’mi) daha uygundur
Hangi model (Cournot’mu Stackelberg’mi) daha uygundur? Endüstri birbirine benzer firmalardan oluşuyorsa (hiçbirinin önemli bir işletme avantajı veya lider olma durumu yoksa), Cournot modeli daha uygun olacaktır. Fakat büyük bir firma endüstride yeni ürün sürme veya fiyat belirleme konusunda öne çıkıyorsa, Stackelberg modeli daha gerçekçi olacaktır. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

41 Stackelberg modelinin ilk hareket edene ilişkin tahminleri, değişken miktar değil fiyat olduğunda mı gerçekleşir? Yanıt: hayır. Çünkü ilk hareket eden firma diğer firmaya küçükte olsa fiyat kırma ve piyasanın daha büyük payını ele geçirme fırsatı verir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

42 Fiyat Rekabeti ve Bertrand Modeli
Oligopolde rekabet çıktı yerine fiyat konusunda ortaya çıkabilir. Bertrand Modeli, homojen ürünlerin üretildiği oligopol bir piyasada fiyat rekabetini göstermek için kullanılır. Bertrand modeli Cournot modeline benzer, sadece düopolcü aynı anda miktar yerine fiyatı seçer. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 63

43 Bir Örnek: Homojen bir ürün üreten iki firma olduğunu varsayalım. Yine, sabit maliyetlerin sıfır olduğunu ancak her iki firma için marjinal maliyetin (MC) 3 $ olduğunu kabul edelim. Bu düopol piyasasında fiyat şu fonksiyona göre belirlenmektedir; P=30-Q (bu piyasada Q=q1+q2). Her bir firmanın çıktı ve karını hesaplayınız: A. Cournot modeli B. Bertrand modeli EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

44 Cournot Modeli (A): EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

45 EKO208: Mikroiktisat II Ders 9 Tekelci Rekabet ve Oligopol

46 Bertrand Modeli(B): Bertrand Modelinde firmaların (miktar değil) fiyat rekabetine girdiklerini varsaymaktayız. Tüketiciler en-düşük fiyata satan firmadan satın almayı tercih etmektedirler. Fiyat düşürmeye eğilimi ağır basacağı için Nash dengesi P=MC olan rekabetçi denge olacaktır, Yani: EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 65

47 B Kısmı Nash dengesi: P = MC; P1 = P2 = $3 P=30-Q 3=30-Q Q = 27; Q1 & Q2 = 13 =TR-TC=PQ-TC=3*27-3*27=0 Bertrand modeli stratejik olan değişkenin (fiyat veya miktar) önemini göstermektedir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

48 Fiyat Rekabeti Bertrand modeli pek çok yönden eleştirilmektedir:
1) firmalar homojen ürün üretiyorsa, fiyat değil miktar belirleyerek rekabet etmeleri daha doğaldır. 2) Firmalar fiyatı belirleseler ve aynı fiyatı uygulasalar bile firmaların piyasa paylarına ilişkin hiçbir bilgi vermemektedir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 69

49 Fiyat Rekabeti Farklılaştırılmış Ürün Olması Durumunda Fiyat Rekabeti:
Oligopol piyasalar çoğu kez farklılaştırılmış ürünlere sahiptir. Piyasa payları bu durumda sadece fiyatlarca değil, dizayn, performans ve dayanıklılık faklılıklarınca belirlenir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 70

50 Farklılaştırılmış Ürünler
Fiyat Rekabeti Farklılaştırılmış Ürünler Benzer biçimde Nash Dengesi firmaların tepki eğrilerinin kesiştiği noktada gerçekleşir. Varsayımlar Düopol FC = $20 VC = 0 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 71

51 Farklılaştırılmış Ürünler
Fiyat Rekabeti Farklılaştırılmış Ürünler 1. Firma Talebi Q1 = P1 + P2 2. Firma Talebi Q2 = P1 + P1 P1 ve P2 ; 1. ve 2. firmanın fiyatları Q1 ve Q2 firmaların satış miktarları EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 71

52 Farklılaştırılmış Ürünler
Fiyat Rekabeti Farklılaştırılmış Ürünler Fiyatlar ve Çıktının Belirlenmesi Aynı anda fiyatlar belirleniyor EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 72

53 Farklılaştırılmış Ürünler
Fiyat Rekabeti Farklılaştırılmış Ürünler 1. Firma: P2 sabit kabul edilirse: EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 73

54 Fiyatlarda Nash Dengesi
P1 2. Firmanın Tepki Eğrisi $4 Nash Dengesi $6 Birlikte Hareket Ederlerse Denge 1. Firmanın Tepki Eğrisi P2 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 77

55 Fiyatlarda Nash Dengesi
Firmalar fiyatlarını bağımsız olarak belirlemek yerine, anlaşma yoluna giderek aynı fiyatı belirleyecek olurlarsa, daha yüksek bir fiyat ve daha az arz miktarını tercih edeceklerini kolayca görebiliriz. T= 1+ 2=(12P-2P2+P2)+(12P-2P2+P2)-2*20= =(24P-4P2+2P2)-40=24P-2P2-40 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 78

56 Rekabete Karşı Anlaşma: Mahkum Açmazı
Firmalar neden tekel gibi hareket ederek ortak karlarını maksimize edecek bir fiyat belirlemezler? Çünkü 1) Kartel oluşturmak güçtür (firmalar anlaşmaya uymayabilir), ve 2) anti-tröst ve kartel yasalarına aykırıdır. Bu gibi durumlarda Oyun teorisi optimum stratejiyi verebilir EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 84

57 Rekabete Karşı Anlaşma: Mahkum Açmazı
Verilenler: EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 85

58 Rekabete Karşı Anlaşma: Mahkum Açmazı
Olası Fiyatlandırma Sonuçları: EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 86

59 Fiyatlandırma Oyunu: $12, $12 Dominant strateji $20, $4 $16, $16
Firma 2 Dominant strateji Fiyat $4 Fiyat $6 Fiyat $4 $12, $12 $20, $4 $16, $16 $4, $20 Firma 1 Firma $6 EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 88

60 Rekabete Karşı Anlaşma: Mahkum Açmazı
Bu iki firma işbirliği içermeyen bir oyun oynamaktadır. Her bir firma bağımsız olarak diğerinin alacağı tavrı da dikkate alarak kendi yararını maksimize etmeye çalışır. Soru: neden her iki firma daha yüksek kar getirmesine rağmen 6 $ yerine 4$ fiyatını seçmektedir? Çünkü birbirlerine güvenmiyorlar, biri fiyatları düşürerek piyasada aslan payını alabilir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 89

61 Rekabete Karşı Anlaşma: Mahkum Açmazı
İki firma kendi aralarında yaptırımı olan bir sözleşme imzalamadıkları sürece dominant stratejiyi seçeceklerdir. Oyun Teorisinde Mahkum Açmazı olarak bilinen örnek oligopolcü firmaların karşılaştığı problemi çok iyi açıklamaktadır. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 90

62 Rekabete Karşı Anlaşma: Mahkum Açmazı
Senaryo İki şüpheli birlikte cinayet işlemekle suçlanmaktadır. İki şüpheli ayrı hücrelerde tutulmaktadır ve kendi aralarında iletişim yoktur. Her birine ayrı ayrı suçlarını itiraf etmeleri istenmektedir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 91

63 Mahkum Açmazı: Kazanç-Kayıp Matrisi
Mahkum B Dominant Strateji Öterse Susarsa Öterse -5, -5 -1, -10 -2, -2 -10, -1 Mahkum A Ötmeyi Tercih Edermisiniz? Susarsa EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 92

64 * Her biri kendisi konuşmazsa kendisinden yararlanılmasından çekinmektedir. * Sonuç olarak, her ikisi ötecek ve herbiri 5 yıl hapis yatacaktır. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

65 Sonuçlar: Oligopol Piyasalarında
Kazanç-Kayıp Matrisi Sonuçlar: Oligopol Piyasalarında 1) Anlaşma daha yüksek karlara yol açar. 2) Açık ve zımni anlaşma olasıdır 3) Bir kez anlaşma olunca, fiyatları düşürüp karını arttırma motifi önemli hale gelir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 95

66 Mahkum Açmazı ve Oligopolde Fiyatlama
Oligopolcü Davranışlarına İlişkin Bazı Gözlemler 1) Bazı oligopol piyasalarında, zaman içinde tahmin edilebilir bir fiyatlandırma ortamı oluşabilir ve arzulanan birlikte hareket söz konusu olabilir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 99

67 Mahkum Açmazı ve Oligopolde Fiyatlama
Oligopolcü Davranışlar 2) Diğer bazı oligopol piyasalarında ise, firmalar aşırı kavgacı olabilir ve birlikte hareket mümkün olmayabilir. Firmalar fiyat değişimlerinde gönülsüzdür çünkü rakip benzer biçimde tepki verir. Bu durumda fiyatlar oldukça katı olur. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 100

68 Fiyat Katılığı ve Dirsekli Talep Eğrisi
Örtük olarak birlikte hareket kırılgan olduğu için oligopolcü firmalar maliyetler veya talepte değişme olsa bile istikrarlı bir ortamı arzu ederler. Mahkum Açmazı (Prisoners’ Dilemma) oligopol piyasalarda fiyat katılığı yaratır. Fiyat katılığı dirsekli talep eğrisinin temelini oluşturur. Her firma fiyatı cari fiyatın (P*) üzerine çıkaracak olursa, hiçbir rakip fiyatını yükseltmeyeceği için piyasa payının büyük bölümünü kaybedecektir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol

69 Dirsekli Talep (Kinked Demand) Eğrisi
Fiyat Üretici fiyatı yükseltecek olursa, rakibi onu takip etmez ve talep daha esnek hale gelir. MR D Üretici fiyatı indirirse, rakibi onu takip eder ve talep daha katı hale gelir. Miktar EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 109

70 Dirsekli Talep Eğrisi Fiyat MC MC’ D P* Q* MR Miktar
Marjinal maliyet, marjinal hasıla eğrisinin dikey bölgesinde olduğu sürece, fiyat ve çıktı sabit kalacaktır. D P* Q* Miktar EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol MR 109

71 Mahkum Açmazının Oligopolde Fiyatlandırmaya Etkileri
Dirsekli Talep eğrisi modeli firmaların P* fiyatına nasıl ulaştıklarına ilişkin bir açıklama getirmediği için eleştirilmiştir Fiyat Sinyali ve Fiyat Liderliği Bir firma diğer firmaların kendisini takip edeceklerini umarak fiyat artışı yapacağını açıklarsa bu bir tür zımni anlaşmadır EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 110

72 Mahkum Açmazının Oligopolde Fiyatlandırmaya Etkileri
Fiyat Sinyalleri ve Fiyat Liderliği Fiyat Liderliği Maliyet ve talep şartları değiştikçe anlaşma problemli hale gelir. Lider yada dominant firmanın fiyata ilişkin sinyal vermesi bir tür zımni anlaşmadır ve bu anlaşmada çıkan sorunları çözmeye ilişkin bir girişimdir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 110

73 Mahkum Açmazının Oligopolde Fiyatlandırmaya Etkileri
Lider Firma Modeli Bazı oligopolcü piyasalarda, büyük bir firma toplam satışların önemli bir kısmını yapar, geriye kalan firmalar piyasanın geri kalan kısmının tedarikini sağlar. Büyük firma daha sonra lider (dominant) firma gibi hareket ederek, kendi karını maksimize edecek biçimde fiyatları belirler. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 110

74 Dominant Firmanın Fiyatı Belirlemesi
MCD MRD SF Dominant firmanın talep eğrisi, Piyasa talebi (D) ve diğer firmaların arz eğrisi (SF) arasındaki farktır. Fiyat D DD Bu fiyatta, küçük firmalar QF kadar satış yaparken, lider firma QD kadar satar, toplam satış QT kadardır. P1 QF QT P2 QD P* Miktar EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 115

75 Kartel (Cartel) Kartelde fiyatlandırma dominant firma modeli kullanılarak analiz edilebilir. Özellikleri 1) Fiyat ve miktarı belirleyen açık bir anlaşma vardır. 2) Tüm firmaları kapsamayabilir, yine bazıları uymama yoluna (cheat) gidebilir. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 116

76 Kartel 3) Çoğu kez Uluslararasıdır Başarısız Kartel Örnekleri
Başarılı Kartel Örnekleri OPEC Uluslar arası Boksit Birliği Avrupa Cıva Başarısız Kartel Örnekleri Bakır Kalay Kahve Çay Kakao EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 117

77 Kartel 4) Başarılı Olma Şartları
Alternatifin kıyasıya rekabet olması hile yapmayı engeller Tekel gücü Potansiyeli—esnek olmayan talep Talep katı ve MC’nin çok üstündeyse Kartele üye olmayanların arz eğrisi esnek olmadığı zaman. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 119

78 OPEC Petrol Karteli Fiyat P* QOPEC TD SC MCOPEC MROPEC DOPEC Miktar
TD dünya petrol talebini (toplam) ve SC rekabetçi arzı göstermektedir. OPEC’in Talebi ikisi arasındaki farktır Fiyat MROPEC DOPEC QOPEC P* OPEC’in karlarını maksimize eden miktar, MR=MC noktasında belirlenir Bu noktada OPEC ülkeleri P* fiyatını Uygular. Miktar EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 124

79 Karteller OPEC Kartelinin Özellikleri Çok Düşük MC
Dünya Talebi TD esnek değil OPEC-dışı ülkelerin arzı katı DOPEC oldukça katı EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 125

80 OPEC Petrol Karteli Fiyat QC QT P* Pc QOPEC TD SC MCOPEC
Kartel yokken fiyat: Rekabetçi fiyat (PC), DOPEC = MCOPEC noktasında QC QT MROPEC DOPEC P* Pc QOPEC Miktar EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 124

81 CIPEC Bakır Karteli Fiyat SC QCIPEC P* PC QC QT TD ve SC oldukça esnek
DCIPEC esnek CIPEC tekel gücü düşük P* fiyatı PC’ye oldukça yakın Fiyat MRCIPEC TD DCIPEC SC MCCIPEC Miktar EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 130

82 Karteller Gözlemler Başarılı Olmak İçin:
Toplam talep oldukça esnek olmalıdır. Ya kartel Dünya arzının tamamına yakın bir bölümünü kontrol etmeli yada kartel dışında kalanların arzı esnek olmamalıdır. EKO208: Mikroiktisat II Ders Tekelci Rekabet ve Oligopol 131


"MİKRO-İKTİSAT Ders 9 Tekelci Rekabet ve Oligopol" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları