Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim DKAB Dersi 7. Sınıf 3. Ünite Sunusu Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim DKAB Dersi 7. Sınıf 3. Ünite Sunusu Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 İlköğretim DKAB Dersi 7. Sınıf 3. Ünite Sunusu Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed pedagojiformasyon.com

2 7. Sınıf 3.Ünite : Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed /Konular : 1. Hz. Muhammed’in insani yönü. 2. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönü. 2.1. Hz. Muhammed son peygamberdir. 2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı açıklayıcıdır. 2.3. Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 2.4. Hz. Muhammed insanlığa bir rahmettir. 2.5. Hz. Muhammed güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.

3 7. Sınıf 3. Ünite: Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed / Kazanımlar: 1. Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar. 2. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar. 3. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir. 4. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler. 5. Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder. 6. Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder. 7. Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.

4 1. Hz. Muhammed’ in İ nsani Yönü “Ben ruhbanlıkla emir olunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur. Buharî, Nikâh, 90. Yukarıdaki hadiste hangi mesaj verilmek istenmiştir ?

5 Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de dünyaya gelmiştir. Kırk yaşında Peygamberlikle görevlendirilmiştir. Elli üç yaşına kadar bu şehirde yaşamıştır. Hicret nedeniyle hayatının son on yılını Medine’de geçirmiştir. 1. Hz. Muhammed’ in İ nsani Yönü

6 Etrafımda uçuşan bu kelimelerle ilgili neler biliyorum ? İNSAN ÜSTÜ MELEK GAYB BEŞER

7 1. Hz. Muhammed’ in İ nsani Yönü Hz. Muhammed peygamberlik öncesinde ve peygamberlik döneminde diğer insanlar gibi bir hayat yaşamıştır. Oda bir anne babadan dünyaya gelmiştir. Bizim gibi bedeni ihtiyaçları olmuştur. Hasta olunca tedavi olmuştur. Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Yeri gelmiş gülmüş yeri gelmiş ağlamış.

8 Arkadaşlar ! Peygamberimi zin bu özelliğine Kur’an-ı Kerim deşöyle vurguyapılmak tadır: “…Ben bundan önce de aranızda, bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?” buyurmaktadır. 1. Hz. Muhammed’ in İ nsani Yönü

9 Allah’ın Elçisi, içinde yaşadığı toplumda dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınırdı. Aynı zamanda toplumun sorunlarına duyarlı biri idi. Hz. Peygamber pek çok sosyal olayda aktif rol almıştır. Örneğin haksızlıklara karşı mücadele etmek için kurulan “Erdemliler Topluluğu”na katılmış ve Kabe hakemliği yapmıştır.

10 1. Hz. Muhammed’ in İ nsani Yönü Peygamberimizin diğer insanlardan farklı olan özelliği, ona vahiy gelmesidir. Bu gerçek Kur’an’ da şöyle ifade edilmiştir: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rab’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rab’ine kullukta kimseyi ortak koşmasın.”

11 1. Hz. Muhammed’ in İ nsani Yönü Peygamberimizin doğduğu evin yerine yapılan kütüphane/Mekke Resim sizlere neler hissettiriyor ?

12 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahiy edilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.”. Ahkaf suresi, 9.ayet Yukarıdaki hadiste hangi mesaj verilmek istenmiştir ?

13 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed kırk yaşında iken Yüce Allah onu elçi olarak seçmiştir. Kur’an’da “Muhammed, Allah’ın Elçisidir…” ayetiyle onun bu görevine işaret edilmiştir.

14 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü Örnek insandır. İnsanlık için bir uyarıcıdır. Güzel ahlaklıdır. İnsanlığa bir rahmettir. Kur’an-ı tebliğ etmiştir. Son peygambe rdir Hz. Muhamm ed

15 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed’ in peygamberliği hakkında aklınıza gelen anahtar kelimeler nelerdir ?

16 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü Hz. Peygamber, Allah’tan aldığı mesajları hayatında uygulayarak bizlere örnek olmuştur. Bu nedenle Kur’an’da Müslümanların peygambere itaat etmeleri istenmiştir. Hz. Peygamber, hayatını görevine adamış bir insandı. Diğer peygamberler gibi göreviyle ilgili olarak kimseden maddi bir karşılık da beklememiştir.

17 Roma İmparatoru Kayser, Peygamberimizden kendisini ve halkını İslam’a davet eden bir mektup aldığında, o sırada ülkesinde ticaret için bulunan Ebu Süfyan ‘ ı çağırmış ve sormuştu :

18 -Siz peygamberlik iddiasından önce Muhammed’in hiç yalan söylediğini gördünüz mü ?

19 Ebu Süfyan, Muhammed’in hiç yalan söylemediğini Kayser’e söyleyince Kayzer, - Sana onun hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Sen de söylemediğini ifade ettin. Eğer o, Allah’a karşı yalan konuşmuş olsaydı eminim ki insanlara yalan söylemekten de hiç sakınmazdı, der.

20 KONUŞALIM : Okuduğumuz bu metinden ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz ? 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü

21 2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir Hz. Muhammed’i n son peygamber olması ne anlama gelir?

22 2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir vahiy İslam dini İlahi İlkeler İlahi kitapların özünü Tüm insanlı ğı kuşatır. İlahi değerle r İlahi hükümler tarafından İnsanlığ a gönderilen sona ermiştir. Hz. Adem’ den -e kadar Allah bütün dinlerin ortak adıdır. islam -tan gelen Kur’an-ı Kerim kapsamaktadır. Son kitap tebliğ ettiği ve -e bildirilmiştir. Hz. Muhamm ed -in vefatıyla tamamlanmı ştır

23 2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir Hz. Muhammed, son peygamberdir. Öyleyse;  Ondan sonra vahiy gelmeyecektir.  Onu örnek almalıyız.  Belirlediği ilkelere ve değerlere inanmalız..  Vahiy sona ermiştir.  İlk peygamber Hz.Adem son peygamber Hz.Muhammed'dir. LİSTELEYEL İM

24 2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır Kur’an-ı Kerim’in açıklanması ve anlaşılmasın da Hz. Muhammed’i n rolü nedir?

25 davranışlar ıyla sözleriyle 2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır Hz. Muhamm ed ve Kur’an-ı Kerim’i açıklamıştır. Müslümanla rın anlamakta güçlük çektikleri konular İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlı klar İslamın doğru anlaşılm ası İslam dinini bilinçlice yaşanma sı için

26 Veda Hutbesi Allah’ım, hamt ve minnet sanadır. Her şan ve şeref senin adınadır. Ey insanlar! Beni dinleyin. Belki bu yıldan sonra bu yerde sizinle bir daha buluşamam. İslam’dan önceki bütün cahiliye âdetlerini ayağımın altına alıyorum. Arap’ın Arap olmayana, bir yabancının da bir Arap’a üstünlüğü yoktur. Çünkü bütün insanlar Âdem’dendir. O da topraktandır. İslam’dan önceki bütün cahiliye âdetlerini ayağımın altına alıyorum. Bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırılan ilk kan davası da akrabamın davasıdır.

27 Ey halk! Sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız vardır. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlara karşı iyi davranın. Eşlerinize sevgiyle davranın. Ey insanlar! Kanlarınız ve mallarınız Allah’a kavuşacağınız güne kadar, bu gün nasıl mübarek bir gün ise bu ay nasıl mübarek bir ay ise ve bu yer nasıl mukaddes bir yer ise öylece mukaddestir. Her birinizin kanı ve malı diğerine haramdır. Ey halk! Size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. O da Allah’ın kitabı ve benim yolumdur.

28 Ey insanlar! Aşırı olmaktan sakının. Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar. Ulaştırdım mı? (Ey insanlar!) - Evet, dediler. Bunun üzerine: - ŞAHİT OL YA RAB! ŞAHİT OL YA RAB! ŞAHİT OL YA RAB! Dedi. “İslam’dan önceki bütün cahiliye âdetlerini ayağımın altına alıyorum.” cümlesi ile Peygamberimiz ne anlatmak istemiştir?

29 2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin B ir Uyarıcıdır “Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka İlah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının!’ diye uyarmak üzere gönderir.” YORUMLAYALIM… Nahl suresi 2. ayetinde peygamberin hangi görevine değinilmiştir ?

30 Güneş, dünyayı aydınlattığı gibi Hz. Muhammed de insanlığı aydınlatmıştır.

31 Şirk olduğun u söylemiş tir Ortak koşma Putlara tapmakta n Putlaştırmak tan İnanma ya Güvenme ye çağırmıştır uzak durmaya Hz. peygamber İnsanları -a Allah -nın -a cinaye t hırsızlık yalan kumar Güzel İyi -ın kötü davranışlar olduğu konusunda ve Doğru işler yaptıklarında dünya da ahirett e ve ödüllendireceğini uyarmı ştır Müjdelemi ştir

32 2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin B ir Uyarıcıdır Allah Resulü yalnızca Mekkelileri değil, tüm insanları uyarmıştır. Evrensel düzeydeki bu uyarıcılık görevi, Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

33 Hz. Muhammed, birçok ülke liderine İslam’a davet mektubu göndermiştir. Peygamberimizin bu tutumu onun hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır ? 2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin B ir Uyarıcıdır

34 2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir “Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) kemerinizden tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” Yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesaj nedir?

35 “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” Âl-i İmrân suresi,159. ayet. Yukarıdaki ayette Hz. Muhamed’in hangi özellikleri anlatılmaktadır. LİSTELEYELİM  Hz. Muhammed İslam’ı tebliğ ederken çevresindekilere karşı sabırlı ve hoşgörülü davranmıştır.  ………………………………………………………………………..

36 2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır Güvenilir lik Ahlak Örnek lik Karakt er Soruml uk Dürüstl ük Bu kelimeleri cümleler içinde kullanalım.

37 37 2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır Bir gün bir sahabe Hz. Muhammed’ in eşi Hz. Aişe’ ye, Hz. Peygamberi’ in ahlakı hakkında soru sormuştu. Hz. Aişe’nin ona verdiği cevap oldukça dikkat çekicidir. -Sen, Kur’an okuyor musun? Sahabe, - Evet, okuyorum, deyince, Hz. Aişe şöyle devam etti: - İşte, Allah’ ın Elçisinin ahlakı, Kur’an idi.

38 son peygamber dir. güzel ahlakın tamamlayıcıs ıdır. insanlık için bir uyarıcıdır. Kur’an’ı açıklayıcıdır. Hz. Muham med insanlığa bir rahmettir.

39 PEYGAMBERLERİN SIFATLARI Bütün peygamberlerin DOĞRULUK sıfatları; Sadakat bu erlerin Manevi hayatları. Peygamber de insandır. Bir sıfatı EMANET; İtimada şayandır, Beklenemez ihanet. TEBLİĞ; bildirmek, yaymak Aldığı emirleri. Tüm peygamberlere bak Bu hususta ileri. Enver TUNCALP

40 Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz. (…) Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla kişisel bir karşılık beklemezler. (…) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. (...) Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı. (…) Hz. Muhammed’e inanmayanlar bile onun doğruluğunu kabul etmişlerdir. Ünitemizi Değerlendirelim

41 Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz. ( D ) Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla kişisel bir karşılık beklemezler. ( Y ) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. ( Y ) Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı. ( D ) Hz. Muhammed’e inanmayanlar bile onun doğruluğunu kabul etmişlerdir. Ünitemizi Değerlendirelim

42 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜR EDERİM.....


"İlköğretim DKAB Dersi 7. Sınıf 3. Ünite Sunusu Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları