Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim DKAB Dersi 7. Sınıf 3. Ünite Sunusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim DKAB Dersi 7. Sınıf 3. Ünite Sunusu"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim DKAB Dersi 7. Sınıf 3. Ünite Sunusu
Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed pedagojiformasyon.com

2 7. Sınıf 3. Ünite : Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz
7. Sınıf 3.Ünite : Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed /Konular : 1. Hz. Muhammed’in insani yönü. 2. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönü. 2.1. Hz. Muhammed son peygamberdir. 2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı açıklayıcıdır. 2.3. Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 2.4. Hz. Muhammed insanlığa bir rahmettir. 2.5. Hz. Muhammed güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.

3 7. Sınıf 3. Ünite: Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz
7. Sınıf 3. Ünite: Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed / Kazanımlar: 1.Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar. 2. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar. 3. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir. 4. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler. 5. Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder. 6. Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder. 7. Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.

4 1. Hz. Muhammed’ in İnsani Yönü
“Ben ruhbanlıkla emir olunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur Buharî, Nikâh, 90. Yukarıdaki hadiste hangi mesaj verilmek istenmiştir ?

5 1. Hz. Muhammed’ in İnsani Yönü
Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de dünyaya gelmiştir. Kırk yaşında Peygamberlikle görevlendirilmiştir. Elli üç yaşına kadar bu şehirde yaşamıştır. Hicret nedeniyle hayatının son on yılını Medine’de geçirmiştir.

6 Etrafımda uçuşan bu kelimelerle ilgili neler biliyorum ?
İNSAN ÜSTÜ BEŞER GAYB MELEK

7 1. Hz. Muhammed’ in İnsani Yönü
Hz. Muhammed peygamberlik öncesinde ve peygamberlik döneminde diğer insanlar gibi bir hayat yaşamıştır. Bizim gibi bedeni ihtiyaçları olmuştur. Hasta olunca tedavi olmuştur. Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Oda bir anne babadan dünyaya gelmiştir. Yeri gelmiş gülmüş yeri gelmiş ağlamış.

8 1. Hz. Muhammed’ in İnsani Yönü
Arkadaşlar ! Peygamberimizin bu özelliğine Kur’an-ı Kerim deşöyle vurguyapılmaktadır: “…Ben bundan önce de aranızda, bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?” buyurmaktadır.

9 1. Hz. Muhammed’ in İnsani Yönü
Allah’ın Elçisi, içinde yaşadığı toplumda dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınırdı. Aynı zamanda toplumun sorunlarına duyarlı biri idi. Hz. Peygamber pek çok sosyal olayda aktif rol almıştır. Örneğin haksızlıklara karşı mücadele etmek için kurulan “Erdemliler Topluluğu”na katılmış ve Kabe hakemliği yapmıştır.

10 1. Hz. Muhammed’ in İnsani Yönü
Peygamberimizin diğer insanlardan farklı olan özelliği, ona vahiy gelmesidir. Bu gerçek Kur’an’ da şöyle ifade edilmiştir: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rab’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rab’ine kullukta kimseyi ortak koşmasın.”

11 1. Hz. Muhammed’ in İnsani Yönü Resim sizlere neler hissettiriyor ?
Peygamberimizin doğduğu evin yerine yapılan kütüphane/Mekke Resim sizlere neler hissettiriyor ?

12 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü
“De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahiy edilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.”. Ahkaf suresi, 9.ayet Yukarıdaki hadiste hangi mesaj verilmek istenmiştir ?

13 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü
Hz. Muhammed kırk yaşında iken Yüce Allah onu elçi olarak seçmiştir. Kur’an’da “Muhammed, Allah’ın Elçisidir…” ayetiyle onun bu görevine işaret edilmiştir.

14 Hz. Muhammed 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü Örnek insandır.
İnsanlık için bir uyarıcıdır. Hz. Muhammed Kur’an-ı tebliğ etmiştir. Güzel ahlaklıdır. Son peygamberdir İnsanlığa bir rahmettir.

15 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü
Hz . Muhammed’ in peygamberliği hakkında aklınıza gelen anahtar kelimeler nelerdir ?

16 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü Hz. Peygamber, Allah’tan aldığı
mesajları hayatında uygulayarak bizlere örnek olmuştur. Bu nedenle Kur’an’da Müslümanların peygambere itaat etmeleri istenmiştir. Hz. Peygamber, hayatını görevine adamış bir insandı. Diğer peygamberler gibi göreviyle ilgili olarak kimseden maddi bir karşılık da beklememiştir.

17 Roma İmparatoru Kayser, Peygamberimizden kendisini ve halkını İslam’a davet eden bir mektup aldığında, o sırada ülkesinde ticaret için bulunan Ebu Süfyan ‘ ı çağırmış ve sormuştu :

18 -Siz peygamberlik iddiasından önce Muhammed’in hiç yalan söylediğini gördünüz

19 Ebu Süfyan, Muhammed’in hiç yalan söylemediğini Kayser’e söyleyince Kayzer,
- Sana onun hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Sen de söylemediğini ifade ettin. Eğer o, Allah’a karşı yalan konuşmuş olsaydı eminim ki insanlara yalan söylemekten de hiç sakınmazdı, der.

20 2. Hz. Muhammed’ in Peygamberlik Yönü
KONUŞALIM : Okuduğumuz bu metinden ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz ?

21 2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
Hz. Muhammed’in son peygamber olması ne anlama gelir?

22 2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir İlahi kitapların özünü
Allah tarafından bütün dinlerin ortak adıdır. islam İnsanlığa -tan gelen Hz. Adem’ den -e kadar gönderilen Hz. Muhammed sona ermiştir. Son kitap vahiy Kur’an-ı Kerim tebliğ ettiği -in vefatıyla tamamlanmıştır -e bildirilmiştir. kapsamaktadır. İlahi değerler İlahi kitapların özünü Tüm insanlığı kuşatır. İlahi hükümler ve İslam dini İlahi İlkeler

23 2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
LİSTELEYELİM Hz. Muhammed, son peygamberdir. Öyleyse; Ondan sonra vahiy gelmeyecektir. Onu örnek almalıyız. Belirlediği ilkelere ve değerlere inanmalız. . Vahiy sona ermiştir. İlk peygamber Hz.Adem son peygamber Hz.Muhammed'dir.

24 2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
Kur’an-ı Kerim’in açıklanması ve anlaşılmasında Hz. Muhammed’in rolü nedir?

25 2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
davranışlarıyla sözleriyle ve Kur’an-ı Kerim’i açıklamıştır. için Müslümanların anlamakta güçlük çektikleri konular İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar İslamın doğru anlaşılması İslam dinini bilinçlice yaşanması

26 Veda Hutbesi Allah’ım, hamt ve minnet sanadır. Her şan ve
şeref senin adınadır. Ey insanlar! Beni dinleyin. Belki bu yıldan sonra bu yerde sizinle bir daha buluşamam. İslam’dan önceki bütün cahiliye âdetlerini ayağımın altına alıyorum. Arap’ın Arap olmayana, bir yabancının da bir Arap’a üstünlüğü yoktur. Çünkü bütün insanlar Âdem’dendir. O da topraktandır. İslam’dan önceki bütün cahiliye âdetlerini ayağımın altına alıyorum. Bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırılan ilk kan davası da akrabamın davasıdır.

27 Ey halk! Sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız
vardır. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlara karşı iyi davranın. Eşlerinize sevgiyle davranın. Ey insanlar! Kanlarınız ve mallarınız Allah’a kavuşacağınız güne kadar, bu gün nasıl mübarek bir gün ise bu ay nasıl mübarek bir ay ise ve bu yer nasıl mukaddes bir yer ise öylece mukaddestir. Her birinizin kanı ve malı diğerine haramdır. Ey halk! Size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. O da Allah’ın kitabı ve benim yolumdur.

28 Ey insanlar. Aşırı olmaktan sakının
Ey insanlar! Aşırı olmaktan sakının. Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar. Ulaştırdım mı? (Ey insanlar!) - Evet, dediler. Bunun üzerine: - ŞAHİT OL YA RAB! ŞAHİT OL YA RAB! ŞAHİT OL YA RAB! Dedi. “İslam’dan önceki bütün cahiliye âdetlerini ayağımın altına alıyorum.” cümlesi ile Peygamberimiz ne anlatmak istemiştir?

29 2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
“Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka İlah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının!’ diye uyarmak üzere gönderir.” YORUMLAYALIM… Nahl suresi 2. ayetinde peygamberin hangi görevine değinilmiştir ?

30 Güneş, dünyayı aydınlattığı gibi
Hz. Muhammed de insanlığı aydınlatmıştır.

31 Şirk olduğunu söylemiştir
Hz. peygamber İnanmaya Putlaştırmaktan çağırmıştır İnsanları Güvenmeye uzak durmaya Putlara tapmaktan -a Allah -a Ortak koşma -nın Şirk olduğunu söylemiştir hırsızlık İyi Müjdelemiştir cinayet olduğu konusunda -ın kötü davranışlar dünyada Güzel ve işler yaptıklarında kumar ödüllendireceğini ve ahirette Doğru yalan uyarmıştır

32 2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
Allah Resulü yalnızca Mekkelileri değil, tüm insanları uyarmıştır. Evrensel düzeydeki bu uyarıcılık görevi, Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

33 2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
Hz. Muhammed, birçok ülke liderine İslam’a davet mektubu göndermiştir. Peygamberimizin bu tutumu onun hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır ?

34 2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
“Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) kemerinizden tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” Yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesaj nedir?

35 “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” Âl-i İmrân suresi,159. ayet. Yukarıdaki ayette Hz. Muhamed’in hangi özellikleri anlatılmaktadır. LİSTELEYELİM Hz. Muhammed İslam’ı tebliğ ederken çevresindekilere karşı sabırlı ve hoşgörülü davranmıştır. ………………………………………………………………………. .

36 2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
Örneklik Dürüstlük Sorumluk Ahlak Karakter Güvenilirlik Bu kelimeleri cümleler içinde kullanalım.

37 2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
Bir gün bir sahabe Hz. Muhammed’ in eşi Hz. Aişe’ ye , Hz. Peygamberi’ in ahlakı hakkında soru sormuştu. Hz. Aişe’nin ona verdiği cevap oldukça dikkat çekicidir. -Sen, Kur’an okuyor musun? Sahabe, - Evet, okuyorum, deyince, Hz. Aişe şöyle devam etti: - İşte, Allah’ ın Elçisinin ahlakı, Kur’an idi. 37

38 insanlık için bir uyarıcıdır.
son peygamberdir. güzel ahlakın tamamlayıcısıdır. Hz. Muhammed insanlığa bir rahmettir. Kur’an’ı açıklayıcıdır. insanlık için bir uyarıcıdır.

39 PEYGAMBERLERİN SIFATLARI TEBLİĞ; bildirmek, yaymak
Bütün peygamberlerin DOĞRULUK sıfatları; Sadakat bu erlerin Manevi hayatları. Peygamber de insandır. Bir sıfatı EMANET; İtimada şayandır, Beklenemez ihanet. TEBLİĞ; bildirmek, yaymak Aldığı emirleri. Tüm peygamberlere bak Bu hususta ileri. Enver TUNCALP

40 Ünitemizi Değerlendirelim
Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz. (…) Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla kişisel bir karşılık beklemezler. (…) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. (...) Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı. (…) Hz. Muhammed’e inanmayanlar bile onun doğruluğunu kabul etmişlerdir.

41 Ünitemizi Değerlendirelim
Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz. ( D ) Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla kişisel bir karşılık beklemezler. ( Y ) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. ( Y ) Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı. ( D ) Hz. Muhammed’e inanmayanlar bile onun doğruluğunu kabul etmişlerdir.

42 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜR EDERİM.....


"İlköğretim DKAB Dersi 7. Sınıf 3. Ünite Sunusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları