Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

F İ RMA TANITIM SUNUMU 2014. HDH TEKNOLOJ İ 2010 YILINDA GÜVENL İ K SEKTÖRÜNÜN L İ DER F İ RMASI TAYAMA ELEKTR İ K ELEKTRON İ K GÜV.S İ ST. F İ RMASINI(KURULUŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "F İ RMA TANITIM SUNUMU 2014. HDH TEKNOLOJ İ 2010 YILINDA GÜVENL İ K SEKTÖRÜNÜN L İ DER F İ RMASI TAYAMA ELEKTR İ K ELEKTRON İ K GÜV.S İ ST. F İ RMASINI(KURULUŞ."— Sunum transkripti:

1 F İ RMA TANITIM SUNUMU 2014

2 HDH TEKNOLOJ İ 2010 YILINDA GÜVENL İ K SEKTÖRÜNÜN L İ DER F İ RMASI TAYAMA ELEKTR İ K ELEKTRON İ K GÜV.S İ ST. F İ RMASINI(KURULUŞ 1998) SATIN ALARAK M.ERHAN ÖZDEM İ R VE BAHADIR ACAR TARAFINDAN KURULMUŞ TAMAMI YERL İ,400.000 TL SERMAYES İ,50 ADET PERSONEL İ VE KEND İ NE A İ T 20 N İ N ÜZER İ NDE ARACI OLAN DAHA DA ÖNEML İ S İ 15 YILLIK B İ LG İ B İ R İ K İ M İ NE SAH İ P ENTEGRATÖR VE ÇÖZÜM SA Ğ LAYICI F İ RMADIR. HDH TEKNOLOJ İ KURULUŞU İ LE B İ RL İ KTE ISO-9001-2000 BELGES İ ALMIŞ VE KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ UYGULAMASINA GEÇM İ ŞT İ R. HALEN İ STANBUL ŞER İ FAL İ MERKEZ B İ NASINDA ve İ ZM İ R GIDA ÇARŞISINDA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜ Ğ ÜNDE H İ ZMET VEREN F İ RMAMIZ TEKNOLOJ İ YATIRIMLARININ YANI SIRA ÜRET İ M, GIDA,LOJ İ ST İ K VE DEPOLAMA SEKTÖRLER İ NDE DE YATIRIMLARINA DEVAM ETMEKTED İ R.

3 F İ RMAMIZ ÖNCEL İ KL İ OLARAK GÜVENL İ K VE B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANINDA L İ DER ÜRÜN SA Ğ LAYICIDIR.HDH TÜRK İ YEDE KEND İ S İ NE PATENTL İ 4 MARKA İ LE UZAKDO Ğ UNUN EN İ Y İ ÜRÜNLER İ N İ ENTEGRATÖR F İ RMALARIN H İ ZMET İ NE SUNARKEN, BÜNYES İ NDE BULUNDURDU Ğ U TEMS İ LC İ L İ KLER İ İ LE DE ÜST SEGMENT ÜRÜN İ HT İ YAÇLARINA SORUNSUZ VE HIZLI ÇÖZÜM SA Ğ LAYAB İ LMEKTED İ R. D İĞ ER YANDAN F İ RMAMIZ, YURT İ Ç İ VE YURTDIŞINDA FAAL İ YET GÖSTEREN ENTEGRATÖR TEKNOLOJ İ F İ RMALARININ, İ HALE DANIŞMANLI Ğ I ve TAK İ B İ,ŞANT İ YE KURULUMLARI,HER TÜRLÜ İ ŞÇ İ L İ K İ HT İ YAÇLARI,PROJE Ç İ Z İ MLER İ,KURUM KABUL İ ŞLEMLER İ,HAKED İ Ş İ ŞLEMLER İ,SARF MALZEME VE ANA MALZEME TEDAR İ KLER İ NDEN, STOK YÖNET İ M İ VE LOJ İ ST İĞİ NE KADAR UÇTAN UCA DESTE Ğİ N İ VERMEKTED İ R. SON OLARAK F İ RMAMIZ, PROJELER İ N İ Z İ VE SÜREÇLER İ N İ Z İ S İ Z İ N ADINIZA YÖNETEREK, İ HT İ YAÇ DUYDU Ğ UNUZ, ZAMAN,HUZUR VE PARA G İ B İ DE Ğ ERLER İ N İ Z İ S İ ZE GER İ KAZANDIRIR.

4 HDH TEKNOLOJ İ OLARAK KEND İ BÜNYEM İ ZDE TURN İ KE VE GEÇ İ Ş KONTROL MAK İ NELER İ ROAD BLOCKER ÜRÜNLER İ MANTAR BAR İ YER TEK KOLLU OTOPARK/OTOYOL BAR İ YERLER İ VE HER TÜRLÜ ELEKTRON İ K KART İ MALATI ÜRET İ M İ NE DEVAM ETMEKTEY İ Z.

5 CCTV ANALOG VE IP KAMERA GÖZET İ M S İ STEMLER İ YANGIN ALGILAMA VE ERKEN UYARI S İ STEMLER İ KARTLI GEÇ İ Ş VE TURN İ KE BAR İ YER S İ STEMLER İ PLAKA TANIMA VE VER İ TABANI ENTEGRASYON S İ STEMLER İ OTOPARK OTOMASYONLARI NETWORK KABLOLAMA VE UYGULAMALARI HIRSIZ ALARM VE ERKEN UYARI S İ STEMLER İ F İ BEROPT İ K ALTYAPI KURULUMLARI VE UYGULAMALARI W İ MAX GEN İ Ş BANT KABLOSUZ A Ğ S İ STEMLER İ KGYS(MOBESE) ÇÖZÜMLER İ ve UYGULAMALARI F İ BEROPT İ K SIZMA S İ STEMLER İ (IDS) B İ NA VE EV OTOMASYONLARI IPTV ve PAY TV UYGULAMALARI WEB KONFERANS VE TELEKONFERANS S İ STEMLER İ D İ J İ TAL SANTRAL VE HABERLEŞME S İ STEMLER İ

6 F İ RMAMIZ FAAL İ YET ALANLARININ YANISIRA S İ ZLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNAB İ LMEKTE İ HT İ YAÇLARINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER İ İ MAL VE İ NŞA EDEB İ LMEKTED İ R.

7 TAYAMACCTV/TAIWAN PROCAM CCTV/TAIWAN İ NTERNATIONAL/P.R.C WI-LINK/KORE PILOT/TA İ WAN REDL İ NE W İ MAX/U.S.A D İ G İ FORT/CANADA W İ REX/P.R.C HDH FABR İ KA/ÜRET İ M TURKEY HDH YAZILIM/ÜRET İ M TURKEY

8 TOPKAPI SARAYI ZAYIF AKIM S İ STEMLER İ SULTANAHMET CAM İİ İ ZM İ R JANDARMA MOBESE İ ZM İ R JANDARMA PLAKA TANIMA S İ STEM İ ARAŞTIRMA MERKEZ İ KOMUTANLI Ğ I GÖLCÜK TERSHANES İ KOMUTANLI Ğ I DA Ğ LICA-ÇUKURCA JANDARMA KOMUTANLI Ğ I PEND İ K MAR İ NA CCTV S İ STEM İ AKYAZI/KUZULUK MOBESE S İ STEM İ SANOVEL OTOMASYON S İ STEM İ EGE ÜN İ VERS İ TES İ AC İ L SERV İ SLER T İ GEM CEYLANPINAR KULE VE S İ STEM ODASI T İ GEM KARACABEY CCTV VE F İ BER ALTYAPISI AYDIN/KUYUCAK MOBESE AYDIN/NAZ İ LL İ MOBESE KÜTAHYA MOBESE BURSA MOBESE SPEED DOME KAMERALAR AFYON MÜH İ MMAT DEPOSU KIRIKKALE MÜH İ MMAT DEPOSU DYO FABR İ KALAR

9 T İ RE MOBESE MENDERES MOBESE MENDERES JANDARMA BÖLÜK KMT İ ZM İ R JANDARMA ALAY KMT(video analiz+sanal çit uygulaması) D İ K İ L İ MOBESE ÇANDARLI MOBESE BERGAMA /ZEYT İ NDA Ğ MOBESE NAZ İ LL İ KÖYLER EGS KUYUCAK MOBESE VE PTS KOÇARLI MOBESE VE PTS ÖDEM İ Ş B İ RG İ -KAYMAKÇI MOBESEVE PTS FOÇA MOBESE ve PLAKA TANIMA S İ STEM İ TAMAŞ-ART FACTORY SANAT ESERLER İ DEPOSU Ve sayamadı ğ ımız onlarca sektörden yüzlerce memnun müşterimiz…

10 AYDINLI GRUP /P İ ERRE CARD İ N DEPOLARI TFF GALATASARAF ARENA STADI TFF BAŞAKŞEH İ R OL İ MP İ YAT STADI TFF MAN İ SA STADI TFF ALSANCAK STADI TFF BUCA STADI TFF DEN İ ZL İ STADI 112 AC İ L SERV İ SLER TARIM BAKANLI Ğ I/TARB İ L PROJES İ

11 2012 TEMMUZ AYINDA BAŞLAYAN PROJEM İ Z 2014 YILI İ T İ BARI İ LE TAMAMLANMIŞ OLUP TOPLAMDA 700 ADET BOSCH MARKA D İ N İ ON HD SER İ S İ KAMERALAR,V İ DEO ANAL İ Z S İ STEM İ İ LE 480 TB KAPAS İ TEL İ KAYIT SUNUCULARINA AKTARILMAKTADIR.PROJE ALTYAPISINDA 20 KM F İ BEROPT İ K KABLO,40 KM CAT 6 HF KABLO VE TOPLAMDA 50 KM DATA KABLOSU ÇEK İ LM İ ŞT İ R.CCTV İ LE BERABER AKT İ F ÖRNEKLEMEL İ DUMAN DEDEKTÖRLER İ NDEN OLUŞAN AKILLI YANGIN S İ STEM İ VE KARTLI GEÇ İ Ş S İ STEM İ İ LE TÜM SEKTÖRLERE HIRSIZ ALARM S İ STEM İ KURULARAK BOSCH UN ENTEGRASYON YAZILIMINDA TÜM S İ STEMLER B İ RB İ R İ İ LE ENTEGRE ED İ LM İ ŞT İ R.PROJEN İ N TÜM AŞAMALARI HDH TEKNOLOJ İ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞTIR.Y İ NE ALTYAPIDA YAKLAŞIK 10 KM EMT BORU,15 KM ÇEL İ K TAVA İ MALATI YAPILMIŞTIR.

12 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN PROJEM İ ZDE 14 FARKLI NOKTADAN 36 ADET HA İ KON MARKA 2632 SAB İ T KAMERA VE 6 ADET SPEED DOME KAMERA TAMAMEN KABLOSUZ ALTYAPI İ LE JANDARMA MERKEZ İ NE AKTARILMAKTADIR.BUNUN YANISIRA ŞEH İ R G İ R İ Ş VE ÇIKIŞLARINA KONUŞLANDIRILAN PLAKA TANIMA S İ STEM İ M İ Z İ LE ARAÇ PLAKA,RENK VE MARKA SORGULAMASI YAPARAK VER İ TABANINDAN SORGULANMAKTADIR.S İ STEM İ M İ Z SAYES İ NDE ŞU AN A KADAR B İ RÇOK HIRSIZLIK VE KAÇAKÇILIK OLAYI AYDINLATILMIŞTIR

13 2012-2013 YILLARINDA GERÇEKLEŞT İ R İ LEN PROJEM İ Z ; İ ZM İ R JANDARMA ALAY KOMUTANLI Ğ I’NA BA Ğ LI TÜM İ LÇELERE KURULAN PLAKA TANIMA KAMERALARININ KABLOSUZ OLARAK İ LÇE MERKEZLER İ NE ULAŞTIRILMASINI SA Ğ LAMIŞTIR.TOPLAMDA 100 ŞER İ T PLAKA TANIMA S İ STEM İ TES İ S ED İ LM İ ŞT İ R.TÜRK İ YE DE İ LK DEFA YOL KENARINA KONULAN D İ REKLER İ LE STANDART PLAKALAR ÜZER İ NDEN YAPILAN ÖLÇÜMLERDE %99 UN ÜZER İ NDE PLAKA TANIMA BAŞARISI SA Ğ LANMIŞTIR.S İ STEM AYNI ZAMANDA MARKA VE RENK TANIMA ÖZELL İĞİ NE SAH İ PT İ R

14 TOPLAMDA 30 ADET KAMERANIN TES İ S ED İ LD İĞİ S İ STEM İ M İ ZDE AKILLI V İ DEO ANAL İ ZLER KULLANILMIŞTIR.BU SAYEDE ALAY SINIRINDAN YETK İ S İ Z GEÇ İ ŞLER YAPILMASI HAL İ NDE İ LG İ L İ SANAL Ç İ T UYARI ÜRETEREK İ LG İ L İ KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ MERKEZDE ALARM DURUMUNA GEÇ İ RMEKTED İ R.BUNA EŞZAMANLI OLARAKTA 30X OPT İ K ZOOM KAB İ L İ YET İ NE SAH İ P 1080 P FULL HD ÇÖZÜNÜRLÜKTEK İ KAMERALAR HAREKETL İ OBJEY İ TAK İ P ETMEKTED İ R

15 MERKEZ:ŞER İ FAL İ MAHALLES İ KUTUP SOKAK NO:7 ÜMRAN İ YE/ İ STANBUL TEL:0216 592 99 99 FAX:02165929986 TEL:0216 592 99 99 info@hdhteknoloji.com.tr EGE BÖLGE MÜDÜRLÜ Ğ Ü:1202/2 SOKAK 101/J YEN İ ŞEH İ R/ İ ZM İ R TEL: 0232 433 2 333


"F İ RMA TANITIM SUNUMU 2014. HDH TEKNOLOJ İ 2010 YILINDA GÜVENL İ K SEKTÖRÜNÜN L İ DER F İ RMASI TAYAMA ELEKTR İ K ELEKTRON İ K GÜV.S İ ST. F İ RMASINI(KURULUŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları