Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS PROGRAM TANITIMI*

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS PROGRAM TANITIMI*"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS PROGRAM TANITIMI*
Cengiz Alacacı İMÜ Erasmus Koordinatörü 23 Aralık 2014 * Ulusal Ajansın benzer bir sunumuna dayanılarak hazırlanmıştır.

2

3 Sunum Planı Erasmus+ nedir? Üniversitemiz için Önemi
Erasmus+ Programının Bileşenleri Öğrenci Öğretim Üyesi ve personel Kurum için Bologna Süreci ve Erasmus+ İhtiyaç Duyacağınız Formlar ve Bilgi Paketleri

4 Erasmus+ 2014 - 2020 Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki
programlarla, AB ülkelerinde; Ekonomik büyüme ve istihdamı, Sosyal sermayeyi artırmayı Demokratik katılımı desteklemeyi amaçlıyor.

5 Erasmus+ ve İMÜ İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin temel nitelikleri:
Uluslararası, Yenilikçi, Girişimci, Araştırma temelli, Toplum ve medeniyet odaklı

6 Küresel Bir Üniversite Olmak İçin
Uluslararası bilinirlik ve görünürlük, Eğitim ve yönetimde mükemmellik, Öğrencilere küresel dünyaya hazırlama, Bazı bölümlerin mutlaka araştırma odaklı olması, Tüm dünyadan öğrenciler, Uluslararası akademik personel Dünyaya açık ve tanınmış şirketlere danışmanlık Uluslararası ziyaretler

7 Erasmus+ Özel Hedefler
Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’nı oluşturmak, Yüksek öğretim ve mesleki eğitimde desteği artırmak

8 Erasmus+ Faaliyetleri
AE-1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Öğrenci hareketliliği Öğrenci hareketliliği, Staj hareketliliği (Ortak yüksek lisans programları Yüksek lisans için banka kredisi garantisi ) Personel hareketliliği Ders verme (akademik personel) Eğitim alma (idarî personel)

9 Erasmus+ Faaliyetleri
AE-2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği AE-3: Politika Reformuna Destek Özel Eylem-1: Spor Destekleri Özel Eylem-2: Jean Monnet Programı (Avrupa bütünleşmesi çalışmalarına destek)

10 Öğrenim ve Staj Tüm öğretim kademeleri (ön lisans,
L, YL, Doktora) + mezunlar (staj) 3-12 ay süre öğrenim, 2-12 ay süre staj Her bir öğrenim kademesinde ayrı ayrı 12 aya kadar

11 Öğrenim ve Staj Program ülkeleri arasında ECHE sahibi kurumlara öğrenci gönderme, Ortak ülkelere öğrenci gönderme ve ortak ülkelerden öğrenci alma

12 Öğrenci Seçim Kriterleri
Öğrencinin yüksek öğretim kurumunda bir programa kayıtlı olması Lisans öğrencilerinin ANO en az 2.20/4.00 YL ve Doktora öğrencilerinin ANO en az 2.50/4.00 olması, Nihai Puan: Akademik başarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50 Daha önce yararlanma: -10 puan Nihai puan en yüksekten aşağıya doğru sıralanır.

13 Online Dil Desteği On-line dil desteği (online language support - ols)
Başlangıç için beş farklı dilde: DE, EN, ES, FR, IT Faaliyetten önce ve sonra değerlendirme Faaliyet süresince on-line dil kursu Diğer diller için hibe desteği Daha fazla bilgi:

14 Ortak Mastır Dereceleri
Erasmus Mundus için Ana Eylem 1’in devamı En az 3 program ülkesinden üç farklı kurum, Program ülkeleri ve ortak ülkelerden üniversite ve paydaş ülkelerden ortaklar, En az 2 program ülkesinde öğretim dönemi

15 Mastır İçin Banka Kredisi Garantisi
Uygun koşullarda geri ödemeli, 1 yıllık programlara 12,000 Avro 2 yıllık programlara 24,000 Avro European Investment Bank Sadece tanıtım ve teşvik

16 Öğrenme Hareketliliği – Personel
Ders verme ve eğitim alma Ortak mastır derecelerinde ders verme

17 Ders Verme Ortak program ülkeleri arasında
Ders vermekle yükümlü personel İşletmelerden gelen personel 2 gün – 2 ay süre Haftalık ve daha kısa süreli ziyaretlerde haftalık en az 8 saat ders verme mecburiyeti

18 Eğitim Alma Program ülkeleri arasında Üniversite idarî personeli
2 gün – 2 ay süre Kurs ve eğitimlere katılım, staj Konferanslara katılım dahil değil

19 Program Ülkeleri 28 Avrupa Birliği üyesi ülke
4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre*, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya Program üyesi toplam 34 ülke *İsviçre ile faaliyetler askıya alınmıştır.

20 Program Ülkeleri Hayat pahalılığına göre ülke türleri
Hareketlilikte misafir olunan ülkeler Aylık Öğrenim hibesi (AVRO) Aylık Staj hibesi (AVRO) 1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 500 600 2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300

21 Öğrenci Hareketliliği
Öğrencilere 1 veya 2 dönem Avrupa üniversitelerinden birinde öğrenim veya staj imkanı Zaman ve emek kaybı olmuyor, Gidilen üniversitede alınan dersler veya yapılan staj aynen kendi üniversitesinde tanınıyor, Dil becerisi için ilave destek veriliyor, Gidilen üniversiteye herhangi bir öğrenim harcı ödenmiyor, Bir kez hibeli olmak üzere birden fazla Erasmus hareketlilik faaliyetinden faydalanılıyor. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

22 Erasmus Öğrencisi Olmak İçin
Önlisans - doktora öğrencisi olmak (1. sınıf hariç, ancak 1. sınıf öğrencileri staj yapabilir). Başarı durumu Lisan durumu Ancak 1 kez hibeli Erasmus öğrencisi olunabilir Şeffaf ve adil seçimler Türkiye’de Erasmus’a dahil bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler faydalanır (Türk vatandaşı veya yabancı)

23 Bologna Süreci Ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak, Avrupa yüksek öğretim alanı geliştirmek Tüm Avrupa'da yüksek öğretimde standartlar geliştirmek, kalite güvencesi, akreditasyon 1999’da İtalya’nın Bologna Üniversitesindeki görüşmeler sonucu, 47 ülke

24 Bologna Süreci – AKTS (bknz AKTS hesaplama kılavuzu)
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (bknz AKTS hesaplama kılavuzu) 6111 sayılı kanunun 44. maddesi ile ihdas edildi, Öğrenci iş yüküne dayalı kredi tanımı, Kredi ve notlandırma konularında Avrupa genelinde standartlaşmayı sağlamak, kalite ve nesnelliği artırmak, Öğrencinin çalışma süresini, dersin zorluğunu, öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan meslekî katkısını tanımlamak Her 25 saat çalışma süresi = 1 AKTS kredisi

25 Bologna Süreci – Diploma Eki
Diploma Eki-DE; Diploma Supplement Normal diplomaya ek olarak verilir, İngilizce Kazanılan yeterliklerin (diploma, derece, sertifika) uluslararası camia tarafından tanınmasını kolaylaştırır, Alınan eğitimin içeriği, niteliği, derecesi ve statüsünü objektif olarak tanımlar

26

27

28 Bologna Süreci - Europass
Bireylerin beceri ve yetkinliklerini açık ve şeffaf bir şekilde Avrupa çapında sunmalarına ve belgelendirmelerine yardım etmek, İş arayanlar ve işverenler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak Ulusal: Avrupa:

29 İkili Anlaşmalar Hareketlilik ve Erasmus hibesi için ön şart
Bölüm ve Fakülte Koordinatörleri yürütüyor Sadece beyanname sahibi kurumlar arasında Dikkat edilmesi gereken hususlar: Kalite ve Prestij Derslerin denklikleri ve dili Akademik takvim Mütekabiliyet ve koordinasyon

30

31

32

33

34 Üniversiteye Kazandırdıkları
Uluslararası tecrübe ve prestij, Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Tolerans ve kültürler arası diyalog Üniversitenin tanıtımı ve cazibe merkezi olması, Araştırma ortamına katkı, Üniversiteler arası rekabetle kalite

35 Öğrenciye Kazandırdıkları
Yabancı dile teşvik ve motivasyon, Yeni insanlar ve kültürler tanıma, 3-12 ay arasında yurt dışında eğitim, Eğitim sonrası iş/meslekî bağlantılar Daha verimli, renkli, tartışmalı ve kaliteli ders

36 Akademisyenlere Kazandırdıkları
Yurt dışında çok kültürlü ortamda kısa süreli ders verme imkanı, Avrupalı meslektaşlarla bağlantı kurma ve ortak projeler geliştirme potansiyeli, İddialı bir ortamda ders verme imkanı, Derslere ciddi ve hazırlıklı gelinmesi, Dil öğrenimine katkı ve teşvik

37 Topluma Kazandırdıkları
AB ile entegrasyon, Eğitimde kalitenin artırılması, Turizme, ekonomiye, kültür tanıtımına katkı, üniversiteye canlılık, Türkçe’nin yaygınlaştırılması, Türkiye’nin tanıtımı, Üniversite, iş dünyası ve vatandaş yakınlaşması

38 Anlaşma Formları Kurumlararası İkili Anlaşma
Öğrenim İçin Öğrenci Hareketliliği Anlaşması (öğrenciye özel) Staj İçin Öğrenci Hareketliliği Anlaşması (öğrenciye özel) Öğretim Üyesi Hareketliliği Anlaşması (kişiye özel) Personel Hareketliliği Anlaşması (kişiye özel)

39 Başvuru Formları Öğrenci Başvurusu Ders Tanınma Başvurusu
Öğretim üyesi ve personel başvurusu

40 Bilgi Paketleri İkili Anlaşma Rehberi Sık Sorulan Sorular
Erasmus Kordinatörlerinden Beklentiler Öğrenci İçin Önemli Bilgiler Personel İçin Önemli Bilgiler Staj Yeri Bulma Rehberi AKTS Kılavuzu

41

42 Sorularınız? Teşekkürler.


"ERASMUS PROGRAM TANITIMI*" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları