Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış"— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış
Web Tabanlı Eğitim (WTE) , İnternetin Yukarıda Bahsedilen Araçlarını Kullanan Bir Uzaktan Eğitim Modelidir.Web Tabanlı Eğitim Uzaktan Eğitim Sistemleri Arasında En Yenisidir. WTE ; Uzaktan Eğitim ,Bilgisayar Destekli Eğitim Ve İnternetin Bir Arada Kullanıldığı Bir Sistem Olarak Ortaya Çıkmıştır.

2 Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış
Genel Olarak WTE İn Bir Tanımı Yapılırsa , Web Üzerinde Uzaktan Eğitimi Desteklemek Amacıyla Hazırlanmış Kişisel Sayfalara Ve Bu Sayfaların Oluşturduğu Eyleme WEB TABANLI EĞİTİM Denir.

3 Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış
Web Tabanlı Eğitim İnternetin De Gelişmeye Başlamasıyla Birlikte Uzaktan Eğitime Açılmış Bir Kapıdır.Uzaktan Eğitim Web Tabanlı Eğitim İle Yeni Bir Boyut Kazanmıştır.Teknolojinin Takip Edilmesi İçin Web Tabanlı Eğitim Teknoloji Adına En Büyük İmkandır.Çünkü Bir Çok Yeni Teknolojinin Ortaya Çıktığı Dünyamızda Bu Yenilikleri Takip Etmenin Tek Yolu Web Tabanlı Eğitimdir.

4 Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış
Web Tabanlı Eğitim İnsanların Öğrenme Şekillerini Değil, Eğitmenlerin Öğretme Yöntemlerini Değiştirmiştir.Web Tabanlı Eğitimde İnternet Ve Bilgisayara Kolay Ulaşıldığı İçin Her Evi Bir Okul,Bir Fakülte, Bir Kurs Haline Getirmiştir.

5 Moodle Moodle, herkesce kullanılabilecek bir çevrimiçi ders yönetim sistemidir. Moodle açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılımdır. Moodle kelimesi açılımı 'Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment' olup Esnek (Modüler) Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir.

6 Moodle En önemli özelliği, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) çok kolay şekilde kullanılmasıdır. 209 ülkede 81 dilde desteği mevcuttur.Çok büyük bir tematik topluluğa yani geliştirici ve son kullanıcı eğitmenlerden oluşan (yanlızca kendi sitesinde 839,119 kayıtlı üye) kitleye sahiptir.

7 Moodle Geniş geliştirici kitlesi nedeniyle ürün yaşam çevrimi çok hızlıdır. Yani çok kısa sürede yeni sürümle geliştirilmektedir. Sistem hem Windows hem de Linux sistemleri altında çalışmaktadır.

8 Öğretim Yönetim Sistemi
Asenkron (farklı zamanlı) veya harmanlanmış eğitimde, öğrenenlerin ders seçimi ve derse kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve değerlendirme yapılmasına, kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan  bir yönetim yazılımıdır

9 Öğretim Yönetim Sistemi
Bu yazılım sayesinde öğrencilerin, personelin eğitimlere ilgili takip edilir, testlerden aldığı puanlara göre performansları izlenir.

10 Öğretim Yönetim Sistemi
Ülkemizde daha çok Eğitim Yönetim Sistemi olarak kullanılmaktadır.  Daha geniş bir anlatımla ÖYS’nin işlevleri şu şekilde listelenebilir;  e-Öğrenme içeriklerini kullanıcıya sunar, Kayıt işlemlerini yürütür, Kullanıcılar ve eğitmenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlar, Ölçme ve değerlendirme yapar, Kullanıcı eğitim bilgilerini takip eder, Raporlar oluşturur. Tüm bu işler sayesinde iş gücünden, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

11 Öğretim Yönetim Sistemi
Bir kurum için doğru ÖYS tanımı ise, kurumun gereksinimlerine yanıt verebilen Öğrenme Yönetim Sistemi olacaktır.

12 Öğretim Yönetim Sistemi
ÖYS yazılımları e-öğrenme projesinin omurgasını oluşturdukları için kurumlar için son derece hayati bir öneme sahiptir. Bununla birlikte ÖYS yazılımları, giderek uzaktan eğitim portalleri haline dönüşmektedir. Bu durum, ÖYS ile birlikte yepyeni yazılımların üretimini ve kullanımını yaygınlaştırmaktadır. 

13 Öğretim Yönetim Sistemi
Bu yazılımlar;  ÖYS Sınıf Yazılımları, Sosyal etkileşim ve ortak çalışma araçları (giderek standart ÖYS özellikleri haline gelmektedir.), İçerik (eğitsel yazılım) üretim, sunum ve yönetim yazılımları,

14 Öğretim Yönetim Sistemi
Oldukça karmaşık ölçme ve değerlendirme yazılımları (ÖYS için standart özelliklerdir.), Çevrimdışı (Offline) içerik yönetim yazılımları. Çevrimdışı ölçme ve değerlendirme yazılımları (gizlilik ilkeleri dahilinde) olarak özetlenebilir.

15 İçerik Yönetim Sistemi
İçerik Yönetim Sistemi (İngilizce: Content Management System, kısaca CMS) katılımcı teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan yazılım dizgeleridir...

16 İçerik Yönetim Sistemi
Çoğu zaman bir web sitesi hazırlamak, web sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen şekilde görüntülenmesini sağlayan yazılımlar olarak dar anlamlı bir tanımla değinilen içerik yönetim sistemleri, uluslararası platformda birçok organizasyon için zorunluluk haline gelen modern bir varlık yönetimi tekniği olmuştur.

17 İçerik Yönetim Sistemi
Günümüzde içerik yönetim sistemleri kendi içerisinde bölünmüş bir yazılım endüstrisi haline gelmiş, sayısız yazılım firmasının ürünleri ile birlikte birçok açık kaynak kod projesini barındırmaktadır.

18 İçerik Yönetim Sistemi
İçerik yönetim sistemi, ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemler bütünüdür. Bu işlemler manuel veya bilgisayar tabanlı olabilir. Bu işlemler aşağıdakileri sağlamak için tasarlanmıştır.

19 İçerik Yönetim Sistemi
Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine imkan sağlamak, Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak, Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak, Tekrarlanan veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak, Rapor yazılmasını kolaylaştırmak, Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamak

20 İçerik Yönetim Sistemi
Bir İYS'inde veri herhangi birşey olabilir. Dökümanlar, filmler, resimler, telefon numaraları, bilimsel veri vb. İYS genelde veriyi kaydetmek, kontrol etmek ve gözden geçirmek (zenginleştirmek) ve yayınlamak için kullanılır.

21 İçerik Yönetim Sistemi
Merkez bir veri ambarında çalışır ve yeni eklenen dosyalara sürüm bilgisi ekler. Sürüm bilgisi ekleme işlemi İYS'nin en büyük avantajlarından birisidir.

22 Web Tabanlı Öğretimin Bileşenleri Ve Özellikleri
Web-tabanlı öğretim , öğrenimin teşvik edildiği ve desteklendiği anlamlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için, WWW üzerindeki kaynakları kullanan hipermedya tabanlı bir öğretim programıdır.

23 Web Tabanlı Öğretimin Bileşenleri Ve Özellikleri
Bir web-tabanlı öğrenme ortamı birçok kaynağı ve desteği içermelidir. Bileşenler bir web tabanlı öğretim sisteminin iç parçalarıdır. Özellikler, bir web-tabanlı öğretimin bu bileşenleri tarafından desteklenen karakteristikleridir. Bileşenler tek olarak ya da birlikte bir ya da daha fazla özelliğe katkıda bulunabilirler.

24 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
1) İçerik Geliştirilmesi a) Öğrenme ve öğretim teorileri b) Öğretim tasarımı c) Müfredat geliştirilmesi

25 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
2) Çoklu ortam bileşeni a) Metin ve grafik b) Ses c) Video d) Grafik Kullanıcı Arabirimi – karakter modu yerine ikonları, grafikleri ve bir işaret aygıtını kullanır. e) Sıkıştırma teknolojisi

26 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
3) İnternet Araçları a) İletişim Araçları b) Asenkron: e-posta, e-posta grupları, haber grupları, vs. c) Senkron: metin tabanlı (örneğin soh- bet, IRC, MUD, vs.) ve ses-video (ör- neğin İnternet telefonu, vs.) konferans araçları d) Uzaktan Erişim Araçları

27 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
e) Telnet, Dosya Transfer Protokolü (FTP), vb. f) İnternet Gezinme Araçları (Veritaban- larına ve web belgelerine erişim) g) Gopher, Lynx, vs. h) Arama ve Diğer Araçlar i) Arama motorları j) Sayıcı araçlar g) Gopher, Lynx, vs. h) Arama ve Diğer Araçlar j) Sayıcı araçlar

28 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
4) Bilgisayarlar ve Depolama Aygıtı a) Unix, DOS, Windows ve Macintosh işletim sistemlerini çalıştıran bilgisa- yarlar b) Sunucular, manyetik ortamlar, CD- ROM lar, vs.

29 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
5) Bağlantılar ve Servis Sağlayıcılar a) Modemler b) Dial-in (örneğin standart telefon hat- ları, ISDN, vs.) ve adanmış (örneğin 56kbps, T1, E1 hatları, vs.) servisler c) Gateway servis sağlayıcılar, İnternet servis sağlayıcılar, vs.

30 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
6) Yazarlık Programları a) Programlama dilleri (örneğin HTML, VRML, Java, Java scripting, vs.) b) Yazarlık araçları c) HTML dönüştürücüler ve editörler, vs.

31 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
7) Sunucular a) HTTP sunucular, HTTPD yazılımı, Web sitesi, URL, vs b) CGI – http ya da web sunucuları ile etkileşimin bir yolu

32 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
8) Browserlar ve Diğer Uygulamalar a) Metin-tabanlı browserlar, grafik-ta- banlı browserlar, VRML browserlar, vs. b) Bağlantılar (örneğin hipertext bağlan- tılar, hipermedya bağlantılar, 3-D bağlantılar, vs.) c) Web browserlara eklenen eklenti.

33 Web Tabanlı Öğretim Özellikleri
Anahtar Özellikler: Etkileşimli, çoklu or- tam, açık sistem online arama, aygıt-mesafe-zaman bağımsız, her yerden erişilebilir, elektronik yayın- lama, online kaynaklar, dağıtılmış, değişik kültür- lerin etkileşimi, endüstri destekli, öğrenen kont- rollü, vs.

34 Web Tabanlı Öğretim Özellikleri
İlave Özellikler: Uygunluk, kolay kullanım, online destek, gerçekçi, ders güvenliği, ders geliş- tirme kolaylığı, birlikte öğrenme, resmi ve resmi olmayan çevreler, online değerlendirme, sanal kültürler, vb. ğretimin tasarımına olan katkısı ile ilişkilidir

35 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
WEB tabanlı eğitim sayesinde her zaman her yerde eğitim olgusu gerçekleşir. Kurumlar ve bölgeler arası dengesizlikler kalkmış ve böylece eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış olur

36 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
Gruplar arasında (öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci) çok yönlü bir haberleşme sağlanmaktadır Öğrencilerin, Internet, bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerini kullanım becerilerini arttırır.

37 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
Metin tipinde bir sunumdan öte, ses, renk, grafik, animasyon gibi unsurlarla beraber Web daha etkili olmaktadır. Bilgilerin kolaylıkla değiştirilebilmesinden dolayı sürekli güncel bilgiler sunulmaktadır.

38 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
İnternet en büyük bilgi bankasından biridir.WEB tabanlı eğitim sayesinde de öğrenciler bilgiyi bizzat kaynağından alıyor ve aynı zamanda teknolojiyle eğitim alarak çağa ayak uyduruyorlar Daha ucuz bir maliyet oluşturmaktadır. Eğitim kalitesi arttırılmış olur.

39 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
Öğrenci bu sayede ders içeriklerini görebilir ve anlamadığı konuları tekrar dinleyebilir. Okullarda eksik olan ders materyalleri bu şekilde giderilebilir. Sınıf ortamında aktif olmayan adaylar böylece elektronik ortamda özgüven kazanmış olur.

40 WEB Tabanlı Eğitimin Dezavantajları
Öğrencilerin daha çok çaba sarf etmesi gerekmektedir.Bu yüzden öğrencinin irade sahibi ve kendi başına çalışmayı sevmesi gerekir. Eğitim veren bir kursun oluşturulması için daha fazla zaman ve çaba gerekmektedir. Öğrencini yeterli teknolojik bilgiye sahip olması gerekir.

41 WEB Tabanlı Eğitimin Dezavantajları
Öğrencilerin (özellikle de küçük yaştaki öğrencilerin), canlı ile cansız arasındaki farkı ayırt etmelerini zorlaştırması, duygusal alanda körleşmelerine neden olması ve onları yalnızlığa itmesine neden olmaktadır.

42 WEB Tabanlı Eğitimin Dezavantajları
Sürekli olan teknolojik gelişmelerden dolayı sistemin son gelişmeler seviyesinde güncellenmesi zor olmaktadır.

43 WEB Tabanlı Eğitimin Dezavantajları
Öğretmenlerinde teknolojik açıdan yeterli olması gerekir. Öğrenciler dersi takip etmede zorlanabilir ve başarılı olamayabilir. Teknik yetersizlikler olabilir.

44 e-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım: Öğrenim Yönetim Sistemleri

45 Gündem e-Öğrenme nedir? e-Öğrenme’nin avantajları
Öğrenim Yönetim Sistemleri Uygun Öğrenim Sisteminin Belirlenmesi Sonuç

46 e-Öğrenme Nedir? Nerede Ne Zaman Ne İstersen öğren yaklaşımıyla
İnternet Intranet teknolojileri kullanılarak Eğitmen ve öğrencinin farklı fiziksel ortamlarda olduğu bir eğitim tekniğidir.

47 (USA’da e-öğrenme gurusu)
e-Öğrenme Nedir? “Çevrimiçi öğrenme bir kurs alma gibi değildir, sadece masaüstünde e-öğrenme aracına bağlantı sağlama ve kaynakların, iletişimin, performans desteğinin ve yapısal öğrenme aktivitelerinin harmanlanmasıdır” Elliot Masie’a göre (USA’da e-öğrenme gurusu)

48 e-Öğrenme Kategorileri
Asenkron : Kişilerin bilgisayar başında kendi kendilerine eğitim almaları Senkron : Eş zamanlı olarak bir grup öğrenci ve konu öğretmeninin, canlı olarak bilgisayar ortamında, bir sınıfta buluşmaları

49 Asenkron Eğitim Eş zamanlı olma kısıtı yoktur Daha yaygındır
Öğrenci kendini izole edilmiş hissedebilir Öğrencinin motivasyonu azalabilir

50 Karma Eğitim senkron eğitim veya etkinleştirilmiş asenkron eğitim
Başarılı sonuç için Karma Eğitim ! Eğitimin belirli bir kısmının senkron eğitim veya etkinleştirilmiş asenkron eğitim ile yapılması öngörülmektedir. etkinleştirilmiş asenkron eğitim : iletişim araçlarıyla (messanger, forum, vb.) zenginleştirilmiş asenkron eğitim

51 e-Öğrenmenin Avantajları - I
Eğitim zamanını kısaltır Maliyetleri azaltır Öğrenci merkezlidir. Herkes kendi hızında öğrenebilir Kontrollü eğitim yapılır Motivasyonu artırır Zaman ve mekandan bağımsızdır Doğru ve istenilen kaynağa kısa sürede erişilir

52 e-Öğrenmenin Avantajları - II
Öğrenim materyalleri, hızlı değişen koşullara göre, kısa sürede güncellenebilir Raporlama ve istatistiki bilgiler Standartlara uygun eğitim içerikleri Aynı standartta eğitim bilgisi Eşit düzeyde bilgi paylaşımı Görsel nesneler ve simulasyonlar kullanılarak, oyun oynanarak daha kalıcı bir eğitim

53 ÖYS – Öğrenim Yönetim Sistemleri
LMS : Learning Management Systems Öğrenme aktivitelerinin yönetimini sağlayan yazılımlardır.

54 ÖYS – Öğrenim Yönetim Sistemleri
Öğrenme materyali sunma, Sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, Kurs kataloglarını yönetme, Ödevler alma, Sınavlara girme, Ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama, Öğrenme materyallerini düzenleme, Öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, Raporlar alma gibi işlevleri sağlarlar.

55 Uygun ÖYS’nin Seçilmesi
Tüm kurum çalışanları dikkate alınır İhtiyaçlar belirlenir İhtiyaçlar önceliklendirilir ÖYS’nin diğer sistemlerle olması gereken entegrasyonu belirlenir İnsan kaynakları profili, teknolojik altyapı ve bilişim sistemleri analiz edilir e-Öğrenme stratejisi geliştirilir

56 ÖYS Seçim Kriterleri-I
ÖYS’nin işlevselliği Güçlü yönleri ve zaafları Çok dilde kullanım olanakları Uluslararası standartlara (SCORM) uyum Öğrenim İçerik Yönetim Sistemleri ile entegrasyon Alternatif web tarayıcı desteği Diğer kurumsal uygulamalarla uyum Senkron-Asenkron-Karma eğitim mimarisi Versiyon kontrolü İletişim araçları Raporlama İmkanları

57 ÖYS Seçim Kriterleri-II
Sistem mimarisi Sistem performansı Network Görüntü iletimi için kullanılan network bileşenleri Networke yük getirmemek için çözüm seçenekleri Güvenlik sistemi Kullanıcı tanımlama, Kullanıcı doğrulama, Başka güvenlik sistemleri ile entegrasyon Sistem adminliği Seçilen firmanın kurumsal vizyonu, referansları, çözüm ve destek stratejileri

58 Sonuç Ekonomik değer halini alan bilgiye hızlı ve kolay ulaşmanın en etkili yolu e-Öğrenmedir e-Öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı bir şekilde gerçekleştirmektir için ÖYS’ler kullanılmalıdır Zaman ve maliyet kaybı olmaması için uygun ÖYS seçilmelidir Uygun ÖYS için e-Öğrenme stratejisi vazgeçilmez bir unsurdur

59 “İnsana yapılan yatırım, en yüksek getirili yatırımdır”


"Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları