Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ve GÜNCEL MEVZUAT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ve GÜNCEL MEVZUAT"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ve GÜNCEL MEVZUAT
Dr. Mahir ÜLGÜ Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Ekim 2011 Kızılcahamam / ANKARA

2 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYON
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3. maddesi çerçevesinde, ülke genelinde sağlık hizmeti sunan tüm kurum kuruluşlar(muayenehane, aile hekimliği birimleri dahil) sağlık tesislerinin üretmiş oldukları verileri sağlık veri setlerine uygun olarak Bakanlığımızda bulunan Veri Merkezine göndermeleri gerekmektedir. Entegrasyon sürecinde firma kaynaklı problemler kabul edilmeyeceğinden, firmalar tarafından sağlanan entegrasyon süreçlerinin, bizzat kurum amirlerimiz tarafından takip edilmesi zorunludur. İl Sağlık Müdürlükleri haricinde, Hastane İdarecilerimize yönelik de, aylık bazda gönderdikleri veri paketlerini görebilmeleri için raporlama programı hazırlanmaktadır.

3

4

5 AHBS Kişinin nerede yapılırsa yapılsın tüm aşılarının takibi ve dinamik aşı takvimi uygulaması gereği ile hastanelerin de; Aşı takip sistemi Aşı provizyon sistemi Kişisel sağlık verilerinin paylaşılması Birleştirilmiş sistem ile müdürlükler ve bakanlıkta merkezi raporlar

6 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
SGK Medula DYS Döküman Yönetim sistemi ÇKYS ( Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ) TSIM (Temel Sağlık İstatistikleri) Web servisleri İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) YTS (Yatırım Takip Sistemi) MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) SKYS (Özel Sağlık Kurumları Yönetim sistemi) PBS Personel Bilgi sistemi DBB Doktor Bilgi Bankası İş-Zekası Karar Destek Sistemi (KDS) Web servisleri HBS Hastane Bilgi Sistemleri

7 ÇKYS - İKYS Hastane İKYS Kullanıcıları kendi hastanesine atanan ya da ayrılan ( il içi il dışı) personeli “Atama Kararı izleme” ekranı üzerinden ONLINE görebilir, karar Tebligatı yapabilir. Hastane İKYS Kullanıcıları Personelinin AYRILIŞ ve BAŞLAYIŞ tarihini zamanında girmelidir. (Çok önemli) ! Hastane İKYS Kullanıcıları Personelin tüm izin ve Raporlarını zamanında girmelidir. Hekimlerin DHY süresi ve işlemleri ÇKYS üzerinden takip edilmektedir. Hastane İKYS kullanıcıları Personelin kimlik bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdürler. (Mernis, Adres, v.b. Genel Bilgiler ekranı)

8 ckys@saglik. gov. tr ikys@saglik. gov. tr mkys@saglik. gov

9 MHRS Çalışma şablonlarının düzgün girilmesi
Doktorların istisna durumlarına dikkat edilmesi Gerçekçi bir çalışma cetveli oluşturulması Performans ve kaliteli hizmetin en önemli göstergelerinden biri MHRS ile uyumlu hastaneler olacak Kurumsal ve hekimlerin bireysel olarak ölçüm ve geri bildirimlerini topluyoruz

10 LİSANSLAR 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
2008/17 sayılı “Lisanslı Yazılım Kullanılması” konulu Başbakanlık Genelgesi Yazılımın asıl üreticisi olmayıp aracı, bayi vb. konumunda olan tedarikçilerden, garantiyi de kapsayacak şekilde yetki belgesi istenmesi

11 TEDARİK YÖNETİMİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği hizmeti, bundan böyle donanım ve yazılımlardan ayrı olarak ihale edilecek HBYS yazılımı hibe teklifleri öncelikle idareler tarafından değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından yazılı izin alınarak kabul edilecek Yayımlanan çerçeve ilkeler birebir kopyalanarak teknik şartname olarak kullanılmayacak

12 BİLİŞİM STANDARTLARI, KODLAMA ve SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ
Bakanlığımızca kabul edilen ve yayımlanan bilişim standartlarına uyulması zorunlu Kullanılmasına karar verilen bilişim standartları, Bakanlığımızın web sitesinden erişilmektedir.

13 BAKIM, ONARIM, EĞİTİM, TEKNİK DESTEK ve GÜNCELLEME HİZMETLERİ
Alımlarda, garanti sonrasını da öngören ihale dokümanları Bu hizmetlerin sonraki yıllarda doğuracağı maliyetler hakkında bilgi sahibi olabilmek için bedellerin birim bazında araştırılması

14 CİHAZ VE SİSTEM ENTEGRASYONLARI
Entegre edilmesi gereken mevcut tıbbi cihazların marka, model, adet ve gerekli detaylarıyla ihale dokümanlarında belirtilmesi Mevcut HBS’nin, kurumda bulunan cihaz ve diğer bilgi sistemleriyle entegre edilmesi Entegrasyon süreçlerinin kurumun çalışmasını aksatmayacak ve karşılıklı işlerliği bozmayacak şekilde yerine getirilmesi Yapılması zorunlu olan değişik ve entegrasyon süreçlerinin, idarelerin bilgisi ve yönetiminde sürdürülmesi Yükleniciler arasında doğrudan ya da dolaylı parasal ilişkiye meydan verilmemesi

15 VERİ AKTARIMLARI 1- Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alımı Kılavuzu içerisinde; “Veri Teslim ve Aktarımı” bölümünde ele alındığı şekilde 2- Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alımı Kılavuzu ekinde; “Veri Aktarım Kılavuzu”nda belirtilen şekilde

16 MAHREMİYET, GİZLİLİK, GÜVENLİK
Anayasanın 20. Maddesi, Medeni Kanun’un 24 ve 25. Maddeleri, Türk Ceza Kanunu’nun 135, 136, 137, 138, 139 ve 140. Maddelerine göre; Kişisel sağlık verilerinin gizlilik, bütünlük, güvenlik, erişilebilirlik ve mahremiyetini sağlamak her kurum/kuruluş ve çalışanların sorumluluğunda olup Anayasa, Yasalar ve diğer alt mevzuat ile Bakanlığımızca yayımlanan Bilgi Güvenliği Politika Belgelerine aykırı davranılamaz.

17 MAHREMİYET, GİZLİLİK, GÜVENLİK
Bilgi sistemindeki kişisel verilere herhangi bir surette ulaşma ihtimali bulunan hizmet alımı kapsamındaki tüm personel ile Yüklenici arasında süresiz bir gizlilik sözleşmesi Bilgi Sistemi alıcısı ile Bilgi Sistemi Tedarikçileri arasında Gizlilik Sözleşmeleri Sağlık Personelinin sır saklama yükümlülüğü Kişisel sağlık verilerinin sahibi, kişinin bizzat kendisidir. Bu veriler kişinin ya da kanuni vekilinin iradesi, kendisine sunulacak sağlık hizmetinin gereği, adli olaylar ve diğer yasal istisnalar haricinde hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz. Bilimsel Araştırma amaçlı kullanılacak veriler için İlde Sağlık Müdürlüklerinden Sağlık Bakanlığı Merkezinde Müsteşarlık Makamından izin alınması zorunludur. Bilimsel Araştırma amacıyla kullanılan verilerin kimlik bilgilerinden arındırılmış olması esastır.

18 DONANIM İhtiyaca uygun asgari teknik özelliklerin ön planda tutulduğu cihazlar istenecek, ancak bu cihazlar sözleşme süresi bitiminde, (fatura tarihi itibariyle) 4 yıldan daha eski hale gelmiş olmayacak Network sisteminin aktif ve pasif dahil hiçbir bölümü, hiçbir surette kiralanmayacak Muhtemel uzun süreli arızalar için daha düşük band genişlikli de olsa alternatif internet erişim hattı hazır bulundurulacak

19 İŞLETİM Bilgi İşlem Birimi oluşturmamış kurum/kuruşlarımız bu birimleri bünyelerinde oluşturmuş olacak Bilgi İşlem Birimi sorumlusu olarak bir personel görevlendirilecek, bu personel bilgi işlem konusunda temel eğitimleri almış olacak (işletim sistemleri, ağ yönetim sistemleri, HBYS, veritabanı yönetim sistemleri vb.) Böyle bir personel yok ise bu personelin gerekli eğitimleri alması sağlanacak Görevlendirilmesi yapılan bilgi işlem sorumlusu mümkün olduğu ölçüde başka bir birimde çalıştırılmayacak Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak eleman sayısının hesaplanmasında ve ücretlendirilmesinde; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2009/32, 2009/64 ile 2010/43 sayılı Genelgelerine göre Hizmet alımı yoluyla veri kayıt işlerinde çalıştırılacak personelin nitelikleri belirlenirken; Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tarih ve 2010/32 sayılı Genelgeye göre

20 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Sağlık Bilgi Sistemleri Konusunda bugüne dek yayımlanmış tüm Genelgeler 18 Adet Genelge; Bazı hükümlerinin uygulanabilirliğinin kalmaması, Bazı hükümlerinin 2010/61 sayılı Genelge’de güncellenerek yerini alması sebebiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

21 Teşekkürler  Dr. Mahir ÜLGÜ Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü mahir.ulgu@saglik.gov.tr


"SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ve GÜNCEL MEVZUAT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları