Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU"— Sunum transkripti:

1 BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU
ALPEREN ONUR İŞLER 21 Ekim 2014

2 Kan basıncı sadece tıbbi ortamlarda yüksek olan hastaları tarif etmek için kullanılan bir terim
Tedavide olmayan hastalar için kullanılıyor

3 Tedavide olup da kan basıncı ofiste yüksek diğer ortamlarda normal olan hastalar için ofis direnci tanımı daha uygun Beyaz önlük hipertansiyonu için izole klinik hipertansiyon veya izole ofis hipertansiyonu tanımlamaları da alternatif

4 tanIm Normal ambulatuar basınçla beraber sürekli yüksek klinik veya ofis kan basıncı. En yaygın kriter: gün boyu evde veya klinik dışında ölçümlenen basıncın 135/85 mmHg nın altında olmasıyla beraber klinik basıncın 140/90 mmHg nın üzerinde (en az 3 ölçümde) saptanmasıdır

5 MASKELENMİŞ HİPERTANSİYON: Beyaz önlük hipertansiyonunun tersi bir durum. Muayenehanedeki kan basıncı normal (140/90 dan az), 24 saatlik takipleri yüksek Sadece tek klinik muayene ile özellikle ilk muayene ile BÖH tanımı yapılamayacağı önemli Çoğu insanda ilk rölatif yüksek kan basıncı tekrarlayan ziyaretlerde düşme eğiliminde

6 PREVALANS Hipertansif bir popülasyonda % 20 veya daha fazla
BÖH ile ilgili faktörler Kadın olmak ileri yaş Daha az klinik ziyaret ve ölçümler Sigara içmeyenler

7 Yapılan bir çalışmada populasyonun % 25
Yapılan bir çalışmada populasyonun % 25.8 i ilk ziyarette BÖH tanısı almış beşinci muayenede oran % 13.6 bulunmuş BÖH nun hemşire yerine hekim tarafından ölçüldüğünde daha kolay ortaya çıktığı saptanmış

8 DOĞAL ÖYKÜ VE SEYİR BÖH nun gerçek hipertansiyona geçtiği konusunda % 12 den %75 e kadar değişen farklı saptamalar var Yaygın kanı BÖH nun prehipertansif durumu temsil ettiği HARVEST (Ambulatory Recording Venetia Study) adlı bir çalışmada BÖH tanısı konan 90 hastadan 52 sine 3 ay sonra yüksek ambulatuar basınçlar nedeniyle gerçek hipertansiyon tanısı konmuş

9 Akdeniz üniversitesinin kalp hızıyla olan ilişkiyi saptamak için yaptığı bir çalışmada KVS hastalıkları ve risk faktörleri çalışma dışı tutulmuş 30 esansiyel hipertansiyonlu 30 BÖH ve 30 normotansif hasta alınmış Klinik kalp hızları ortalama olarak sırasıyla 79, 78 ve 72 Ambulatuar kalp hızları ortalama olarak sırasıyla 78, 74 ve 71 bulunmuş

10 HEDEF ORGAN HASARI Bazı çalışmalarda BÖH da artmış sol ventrikül kitlesi saptanmış Ama bu kişilerde gün boyu ortalama basınç normotansiflere göre daha yüksek saptanmış Karotis usg kullanılan çalışmalarda gerçek hipertansiflere oranla intima media kalınlığı ve aterosklerotik plak miktarı daha düşük saptanmış Ayrıca BÖH de zayıflamış diyastolik işlevlere, yüksek katekolamin, yüksek renin-aldesteron ve yüksek LDL düzeylerine rastlanmış

11 Hoegholin ve arkadaşları gerçek hipertansifler, BÖH ve normotansifleri mikroalbuminüri düzeyinde karşılaştırmış BÖH ve normotansifler arası fark bulunamamış Ayrıca çalışmaların çoğunda BÖH ile bağlantılı spesifik metabolik veya obeziteyle ilgili bir anormallik saptanmamış

12 MORBİDİTE VE MORTALİTE
Bazı çalışmalarda BÖH nun gerçek normotansif ve gerçek hipertansiflerin arasında rölatif düşük morbidite riskine sahip olduğu gösterilmiş Gün boyu ambulatuar basınçları klinik basınçlarına göre düşük olan bireyler en düşük morbiditeye sahip

13 Avrupada sistolik hipertansiyon çalışmasının(SYST-Eur) bir alt grubu BÖH lu bireylerin gerçek hipertansiflere oranla daha düşük inme riski taşıdıklarını, BÖH ve normotansifler arasında fark olmadığını saptamış Ambulatuar kan basıncının klinik kan basıncına göre riskin daha iyi bir göstergesi olduğu sonucuna varmışlar.

14 TEDAVİ TARTIŞMALI Gerçek hipertansiyona göre daha selim ve tedavi ihtiyacı daha az

15 Çalışmalarda Ca canal antagonistleri ve uzun etkili alfa bloker olan doxazosinin klinik basıncı 2 grupta ( gerçek hipertansifler ve BÖH) benzer boyutta azalttığı, ambulatuar basıncı sadece gerçek hipertansiyonu olanlarda azalttığı gösterilmiş Sonuçta beyaz önlük etkisi ilaçla azalmış

16 ACEİ nin klinik basıncı daha fazla etkilerken , ambulatuar basıncı da düşürdüklerine dair raporlar var

17 Sonuç olarak bütün hastalara yaşam tarzı değişiklikleri ve yakından izlem
Organ hasarı ve yüksek kalp damar hastalık riski belirlenirse ilaç tedavisine başlanması öneriliyor…

18


"BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları