Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU ALPEREN ONUR İŞLER 21 Ekim 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU ALPEREN ONUR İŞLER 21 Ekim 2014."— Sunum transkripti:

1 BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU ALPEREN ONUR İŞLER 21 Ekim 2014

2  Kan basıncı sadece tıbbi ortamlarda yüksek olan hastaları tarif etmek için kullanılan bir terim  Tedavide olmayan hastalar için kullanılıyor

3  Tedavide olup da kan basıncı ofiste yüksek diğer ortamlarda normal olan hastalar için ofis direnci tanımı daha uygun  Beyaz önlük hipertansiyonu için izole klinik hipertansiyon veya izole ofis hipertansiyonu tanımlamaları da alternatif

4 TANIM  Normal ambulatuar basınçla beraber sürekli yüksek klinik veya ofis kan basıncı.  En yaygın kriter: gün boyu evde veya klinik dışında ölçümlenen basıncın 135/85 mmHg nın altında olmasıyla beraber klinik basıncın 140/90 mmHg nın üzerinde (en az 3 ölçümde) saptanmasıdır

5 MASKELENMİŞ HİPERTANSİYON: Beyaz önlük hipertansiyonunun tersi bir durum. Muayenehanedeki kan basıncı normal (140/90 dan az), 24 saatlik takipleri yüksek  Sadece tek klinik muayene ile özellikle ilk muayene ile BÖH tanımı yapılamayacağı önemli  Çoğu insanda ilk rölatif yüksek kan basıncı tekrarlayan ziyaretlerde düşme eğiliminde

6 PREVALANS  Hipertansif bir popülasyonda % 20 veya daha fazla  BÖH ile ilgili faktörler  Kadın olmak  ileri yaş  Daha az klinik ziyaret ve ölçümler  Sigara içmeyenler

7  Yapılan bir çalışmada populasyonun % 25.8 i ilk ziyarette BÖH tanısı almış beşinci muayenede oran % 13.6 bulunmuş  BÖH nun hemşire yerine hekim tarafından ölçüldüğünde daha kolay ortaya çıktığı saptanmış

8 DOĞAL ÖYKÜ VE SEYİR  BÖH nun gerçek hipertansiyona geçtiği konusunda % 12 den %75 e kadar değişen farklı saptamalar var  Yaygın kanı BÖH nun prehipertansif durumu temsil ettiği  HARVEST (Ambulatory Recording Venetia Study) adlı bir çalışmada BÖH tanısı konan 90 hastadan 52 sine 3 ay sonra yüksek ambulatuar basınçlar nedeniyle gerçek hipertansiyon tanısı konmuş

9  Akdeniz üniversitesinin kalp hızıyla olan ilişkiyi saptamak için yaptığı bir çalışmada KVS hastalıkları ve risk faktörleri çalışma dışı tutulmuş  30 esansiyel hipertansiyonlu 30 BÖH ve 30 normotansif hasta alınmış  Klinik kalp hızları ortalama olarak sırasıyla 79, 78 ve 72  Ambulatuar kalp hızları ortalama olarak sırasıyla 78, 74 ve 71 bulunmuş

10 HEDEF ORGAN HASARI  Bazı çalışmalarda BÖH da artmış sol ventrikül kitlesi saptanmış  Ama bu kişilerde gün boyu ortalama basınç normotansiflere göre daha yüksek saptanmış  Karotis usg kullanılan çalışmalarda gerçek hipertansiflere oranla intima media kalınlığı ve aterosklerotik plak miktarı daha düşük saptanmış  Ayrıca BÖH de zayıflamış diyastolik işlevlere, yüksek katekolamin, yüksek renin-aldesteron ve yüksek LDL düzeylerine rastlanmış

11  Hoegholin ve arkadaşları gerçek hipertansifler, BÖH ve normotansifleri mikroalbuminüri düzeyinde karşılaştırmış  BÖH ve normotansifler arası fark bulunamamış  Ayrıca çalışmaların çoğunda BÖH ile bağlantılı spesifik metabolik veya obeziteyle ilgili bir anormallik saptanmamış

12 MORBİDİTE VE MORTALİTE  Bazı çalışmalarda BÖH nun gerçek normotansif ve gerçek hipertansiflerin arasında rölatif düşük morbidite riskine sahip olduğu gösterilmiş  Gün boyu ambulatuar basınçları klinik basınçlarına göre düşük olan bireyler en düşük morbiditeye sahip

13  Avrupada sistolik hipertansiyon çalışmasının(SYST-Eur) bir alt grubu BÖH lu bireylerin gerçek hipertansiflere oranla daha düşük inme riski taşıdıklarını, BÖH ve normotansifler arasında fark olmadığını saptamış  Ambulatuar kan basıncının klinik kan basıncına göre riskin daha iyi bir göstergesi olduğu sonucuna varmışlar.

14 TEDAVİ  TARTIŞMALI  Gerçek hipertansiyona göre daha selim ve tedavi ihtiyacı daha az

15  Çalışmalarda Ca canal antagonistleri ve uzun etkili alfa bloker olan doxazosinin klinik basıncı 2 grupta ( gerçek hipertansifler ve BÖH) benzer boyutta azalttığı, ambulatuar basıncı sadece gerçek hipertansiyonu olanlarda azalttığı gösterilmiş  Sonuçta beyaz önlük etkisi ilaçla azalmış

16  ACEİ nin klinik basıncı daha fazla etkilerken, ambulatuar basıncı da düşürdüklerine dair raporlar var

17  Sonuç olarak bütün hastalara yaşam tarzı değişiklikleri ve yakından izlem  Organ hasarı ve yüksek kalp damar hastalık riski belirlenirse ilaç tedavisine başlanması öneriliyor…

18


"BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU ALPEREN ONUR İŞLER 21 Ekim 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları