Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
ÜYK 7 Aralık 2010

2 EĞİTİM FAKÜLTESİ Yüksek öğretimde eğitim-öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi – Amaç: Eğitim kalitesini güvence altına almak, yükseltmek ve bu konuda ortak bir kalite kültürü oluşturmak, Kurum veya programın uluslararası geçerliğini kanıtlamak, Eğitimde mükemmelliğe ulaşmak, Topluma karşı olan sorumluluğu yerine getirmek, Mezunları mesleki yaşamlarına hazırlamak, İşverenlerin beklentilerini karşılamak

3 EĞİTİM FAKÜLTESİ Bologna Sürecinde Kalite Güvencesi
Öğrencilerin ve akademik kadronun yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda farkındalıklarının artırılmasının sağlanması, Yükseköğretim kurumları ve öğrencileri için programların kalitelerinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, Kalite güvencesi sürecinde yabancı uzmanlardan yararlanılması ve açıklık ilkelerine uyulması, Amaçlara uygun dış kalite güvence gereksinimlerinin ortaya konulması ve bunları karşılayacak kurumlara sorumluluk verilmesi

4 EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye’de Bologna Sürecinin Uygulanması
YÖDEK (Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu) Komisyon tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi”nde gösterilen esaslara göre yürütülmektedir

5 EĞİTİM FAKÜLTESİ “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” (2007) Kapsamında Kalite Güvencesinin Sağlanması Öğrencilerin kendi başına öğrenme becerilerinin geliştirilmesi en önemli amaç olmalı En az bir yabancı dilde iletişim becerisi kazandırmak “Ne öğreteceğiz?”den daha önemlisi “Nasıl öğreteceğiz?” Öğretim üyesi merkezli bir öğretimden, öğrenci merkezli bir eğitime yol alınırken, bu vizyonun eğitim teknolojisiyle ilişkilendirilmesi

6 EĞİTİM FAKÜLTESİ OECD’nin “Yükseköğretimde Kurumsal Yönetim (IMHE) Eğitim-Öğretimde Kalite Araştırması” 29 yüksek öğretim kurumu / 46 farklı eğitim öğretim Kaliteyi geliştirme girişimi 3 ana başlıkta toplanmıştır: Kurum çapında kalite güvence politikaları Öğretim Programlarının değerlendirilmesi Öğretme ve öğrenme desteği

7 EĞİTİM FAKÜLTESİ Sonuç ve öneriler (1)
İzlenebilecek tek bir model/yol yoktur Öğretim elemanlarının katılımı önemlidir (en etkili role sahiptirler) Öğretim üyelerinden gelen aşağıdan yukarı girişimlerin özendirilmesi Öğretim üyelerine uygun öğrenme-öğretme ortamlarının sağlanması Tüm paydaşların değerlendirme ve kalite geliştirme süreçlerine katılması önemlidir

8 EĞİTİM FAKÜLTESİ Sonuç ve öneriler (2)
Öğrenme çıktıları ile verilen eğitim arasındaki ilişki ölçülmelidir girdiler, süreçler ve çıktılar arasındaki ilişkinin ölçülmesi Öğrenci görüşleri mutlaka alınmalıdır Teknoloji tabanlı eğitim ve tartışma forumları, öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirmek için kullanılmalıdır Kurumsal iletişim kanalları açık olmalıdır

9 EĞİTİM FAKÜLTESİ ODTÜ için öneriler
Öğretim elemanlarına öğretme desteği Sürekli eğitim Etkili öğretim etkinlikleri Öğrencilere öğrenme desteği Etkili öğrenme için yeni öğretim araçlarının geliştirilmesi Beceri ve tutum kazandırılması Rehberlik ve kariyer danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

10 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eğitim ve öğretim alanlar: öğrenciler (1) Gelen öğrencilerin kalitesinde düşüş var – eksiklerin giderilmesi İngilizce yeterlilik – İngilizce bilgileri yetersiz Derslere ilgisizlik – bu konu her yönüyle ele alınmalı Yönetmelikler 1.80 ve 2.00 arası öğrencilerin durumu gözden geçirilmeli Davranış – disiplin yönetmeliği gözden geçirilmeli Ders değerlendirme – öğrenme çıktıları yazılmalı ve bunların gerçekleşme durumları kontrol edilmeli

11 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eğitim ve öğretim alanlar: öğrenciler (2) İntihal-kopya – Öğrenciler bu konuda bilinçlendirilmeli Bitirme projeleri/dönem sonu seminerleri – Eğitime katkıları tartışılabilir Disiplinlerarası ders alımı – Tekrar gözden geçirilmeli Yaz okulu – Tartışılmalı FEF mezunlarının öğretmenlik hakları – Tartışılmalı Öğrencilerin görüşü – 3. ve 4. sınıf öğrencileri için “değerlendirme” ve “ihtiyaç” anketleri

12 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eğitim ve öğretim verenler: Öğretim elemanları Araştırma görevlileri/Öğretim elemanları Öğretim elemanlarının kalitesi Eğitim öğretim konusunda isteklilikleri Öğrencilere karşı davranışları Derse devamları Ders yükü Türkçe kullanımı ve derse hazırlık Öğretim elemanı temini ve karşılaşılan güçlükler Danışmanlık sistemi Ders değerlendirme anketleri

13 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eğitim ve öğretim için gerekli fiziksel altyapı Derslik binası Fiziksel yetersizlikler: örn., Beşeri Bilimler Binası Dersliklerin durumu Dersliklerin büyüklüğü Öğrenci laboratuarları Barınma-ulaşım-park Engelli öğrencilerin sorunları Kütüphane Çevre düzenlemesi

14 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eğitim programları (1) Bölüm eğitim programlarının gözden geçirilmesi Yandal ve çift anadal programları Ders içerikleri ve METU-Online kullanımı Üniversite kataloglarının ve web sistemlerinin gözden geçirilmesi Çok gruplu dersler (koordinasyon, vb.) Bölüm-dışı seçmeli dersler

15 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eğitim programları (2) Öğretim üyesi başına düşen ders ve öğrenci sayıları Devrim Tarihi dersleri Öğrenci asistanlık (kısmi zamanlı görevlendirme) sistemi Öğrenci performanslarının değerlendirilmesi Mezunların takibi

16 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Eğitim Girdileri Fiziki teknik altyapı YÖK burslarından yararlanma Öğrenci kalitesi Hazırlık okulunda öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmesine yönelik faaliyetler

17 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Eğitim-öğretim süreci (1) Bölüm programları Periyodik olarak gözden geçirilmesi Kısmi zamanlı ÖÜ sayısının sınırlandırılması Servis dersi kategorisinin kaldırılması Zorunlu derlerdeki öğrenci sayılarının azaltılması ve şube sayısının artırılması Öğrenci motivasyonunun artırılması Öğrenci başarı düzeyinin yükseltilmesi

18 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Eğitim-öğretim süreci (2) Kurum-içi iletişim Öğrencilerin öğretim üyelerine ulaşabilme sorunu Danışmalık sisteminin gözden geçirilmesi Sınav çeşitleri ve alternatif değerlendirme modelleri

19 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Eğitim-öğretim etkinliğinin çıktı ve sonuçları Öğretim kalitesi düşmeden genel not ortalamasının yükseltilmesi Mezuniyet sonrası sınavlarda başarıyı artırmak Mezunların İngilizce düzeyini artırmak Öğrencilere yönelik çalışmalar yapmak

20 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kalite güvence sistemleri/süreçleri Özdeğerlendirme Paydaş görüşleri - Eğitimin çeşitli düzeylerinde Öğrencilere “memnuniyet anketi” uygulanması Ders çıktılarının değerlendirilmesi Diğer konular Eğitim-öğretim ödülleri İçeriği Niteliği Atama ve yükseltmelerdeki yeri Öğrenci ödül ve yarışmaları

21 TYYÇ uygulaması ve fakültenin uyumu
MİMARLIK FAKÜLTESİ TYYÇ uygulaması ve fakültenin uyumu YÖK’e mimarlık, şehir ve bölge planlama planlama ve endüstri tasarımı bölümleri ile ilgili TYYÇ raporu hazırlanmıştır Eğitim çıktıları çalışması devam etmektedir Derslerin elektronik ortama taşınması

22 Eğitim alanı düzenlemeleri ile ilgili araştırma
MİMARLIK FAKÜLTESİ Eğitim alanı düzenlemeleri ile ilgili araştırma Eğitim programlarının işlevselliği çalışması Yürütülen TÜBİTAK projesi tüm bölümlere yaygınlaştırılmalı

23 Eğitim ortamının sürdürülebilirliği ve akademik kadro
MİMARLIK FAKÜLTESİ Eğitim ortamının sürdürülebilirliği ve akademik kadro Akademik kadro ihtiyacı fazla Yurt içi ve yurt dışından akademik kadroya istihdam sağlanmalı – talepler karşılanmalı Yurt içi doktoralıların da akademik kadrolara alınması Yeni alanlar açılmakta, bu alanlara kadro talebinin sağlanması Yabancı uyrukluların istihdam sürecinin uzunluğu

24 Akademik ortamın teknik altyapısı
MİMARLIK FAKÜLTESİ Akademik ortamın teknik altyapısı Laboratuar, modelleme işliklerinin güncellenmesi Yeni yapı gereksinimi Eğitim yaklaşımımızın ve uygulanmasının değerlendirilmesi için yeni kurulan “Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Derneği" katkısı

25 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Eğitim girdileri Dersliklerde standarda gidilmesi İnsan Kaynakları Yeni gelen personelle (akademik ve idari) ayrılan personelin görev sürelerindeki örtüşme sağlanması

26 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Eğitim-öğretim süreci (1) Öğrenci motivasyonun düşüklüğü - Öğrencinin derse katılımında sorunlar Başarısız öğrencilerin eğitimlerine devamı Teknik olmayan dersler sorunu Ders dışı etkinliklerin yetersizliği (müh. öğrencileri için) Lisans laboratuarları sorunu (donanım ve personel)

27 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Eğitim-öğretim süreci (2) ÖİBS: Özellikle yeni gelen öğrencilerin kayıtları ile ilgili sorunlar Ek donanımlar: ikinci yabancı dil, bilim/sanat tarihi dersleri Başarısız öğrencilerin Üniversitemizden mezun olmasının yarattığı vahim sonuçlar (Lisans Yönetmeliğimizin kapsamlı gözden geçirilmesi gereği) CGPA < 1.80 barajının yükseltilmesi

28 DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eğitim girdileri (kaynaklar) İdari, teknik ve akademik personel eksikliği Sosyal, kültürel, spor ve ulaşım olanaklarındaki kısıtlılıklar Eğitim-öğretim süreci, Eğitim-öğretim etkinliğinin çıktı ve sonuçları ve Kalite güvence sistemleri/süreçleri konularında mevcut durum özetlenmiş, sorun ya da öneri belirtilmemiştir

29 Eğitim girdileri (kaynaklar) (1)
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ Eğitim girdileri (kaynaklar) (1) Fiziki ve teknik altyapı Fiziki kaynaklar: yeterli düzeyde Teknik altyapı: donanım sorunları var; araştırma alt yapısı güçlü İnsan kaynakları Akademik ve idari personel ihtiyacı Öğrenci talebi ve düzeyi İyi durumda

30 Eğitim girdileri (kaynaklar) (2)
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ Eğitim girdileri (kaynaklar) (2) Öğrenci akademik başarısını destekleyecek altyapı Binada kantin ihtiyacı Mali kaynaklar – Beklenen düzeyin çok altında İkinci öğretimde tanıtım sorunu

31 Eğitim-öğretim süreci
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ Eğitim-öğretim süreci Öğretim programları: yeterli Öğrencilerin başarı düzeyi: yüksek Öğrenci tutum ve davranışları: sorun yok Öğrenci-akademik personel-idari personel arasındaki iletişim: verimli Öğrencilerin akademik başarısını ve gelişimini destekleyen hizmetler: sağlanmaktadır AR-GE ve proje destekleri – yeterli düzeyde değil Araştırmaları destekleyen araç ve kaynaklar yetersiz

32 Eğitim-öğretim etkinliğinin çıktı ve sonuçları
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ Eğitim-öğretim etkinliğinin çıktı ve sonuçları Mezuniyet aşamasındaki öğrenci başarı düzeyi Tez çalışmalarının çıktıları Öğrenci yayın yapmadan mezun edilmemekte Mezuniyet sonrası mesleki ve genel sınav başarı bilgisi Diğer öğrenme çıktılarının düzeyi İngilizce düzeyi gibi Mezuniyet sonrası mesleki/iş yaşamı başarı bilgisi

33 Kalite güvence sistemleri/süreçleri
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ Kalite güvence sistemleri/süreçleri Öğretim programlarının değerlendirilmesi, güncellenmesi Paydaş görüşlerinin alınması Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi Ders değerlendirme anketleri sonuçları değerlendirilerek programların geliştirilmesinde kullanılmaktadır Bir programda öğrenciler ve öğretim üyeleri ile anketler yapılmakta, bütün bölümlerde ise açılan dersler izlenmektedir

34 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eğitim girdileri Derslik sorunu İnsan kaynağı ihtiyacı Öğrenci talebi Kabul oranı oldukça yüksek Kabul oranı düşük bölümlere ODTÜ dışı başvuru fazla

35 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eğitim-öğretim süreci Eğitim ve öğretim süreci ile ilgili anket çalışması başlatılmış ve EABD’ya dağıtılmıştır Öğrencinin akademik başarısını destekleyen alt yapı sorunu yoktur Disiplinlerarası programlara ilişkin sayısal bilgiler Öğrenci-öğretim üyesi arasındaki davranış ilkelerine ilişkin doküman hazırlanmıştır Öğrenci/öğretim üyesi iletişimi – doküman hazırlanmıştır

36 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eğitim-öğretim etkinliğinin çıktı ve sonuçları Akademik başarı yüksek, ancak eğitim süresi uzun Öğrenci başarısı yüksek Mezun memnuniyet anketi sonuçları olumlu

37 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kalite güvence sistemleri/süreçleri Lisansüstü ödüllerin pozitif etkisi Mezunlarla çalışmalar Mezunlar ODTÜ eğitim deneyiminden memnun olduklarını belirtmişlerdir

38 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Geliştirilmesi gereken konular (1) Tez süreleri azaltılmalıdır Programlardaki zorunlu ders sayıları azaltılmalıdır Yeterlik sınavları tekrar ele alınmalı ve öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslerden çok, öğrenci yeterliği sınanmalıdır Derslerde yeni geliştirilen teknolojilerin kullanımına özen gösterilmelidir Tez yönetimi ile ilgili olarak, özellikle TİK’lerin iyi çalıştırılmasına özen gösterilmelidir

39 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Geliştirilmesi gereken konular (2) Tez yazımında destek birimleri (AYM) devreye sokulmalıdır Proje yönetiminde destek birimlerinden yararlanılmalıdır Başvuru kriterlerinden ALES ve İYS konusunun tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir

40 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Eğitim girdileri Fiziki – teknik altyapı Derslikler Teknolojik donanım Kütüphane İnsan Kaynakları Akademik kadro – Programların kendi tam zamanlı öğretim elemanlarının olması Danışmanlık mekanizması Öğrenci talebi ve giriş aşamasında öğrenci düzeyi (yabancı öğrenci kabul koşulları gözden geçirilmeli)

41 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Eğitim-öğretim süreci Öğretim programları Zorunlu ve seçmeli dersler yeterli Zorunlu derslerde gruplardaki öğrenci sayısı fazla olabilmektedir – “section” uygulaması Öğrenci tutum ve davranışları Derslere devamsızlık (özellikle ilk yıllarda) Başarı yüksek Mezuniyet süresi uzun

42 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Eğitim-öğretim etkinliğinin çıktı ve sonuçları Mezuniyet aşamasında öğrenci başarı düzeyi değerlendirilmeli Tez çalışmalarının çıktılarının değerlendirilmesinde sorun var Mezuniyet sonrası mesleki ve genel sınav başarı bilgisi – yeterli veri yok

43 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Kalite güvence sistemleri/süreçleri Öğretim programlarının değerlendirilmesi ve güncellenmesi için ilgili anabilim dalları çalışmalar yapmaktadır Diğer konular ÖYP: kapsamlı bir değerlendirme daha sonra sunulacaktır

44 UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Eğitim girdileri Derslik sorunu Öğretim üyesi, teknik eleman ve idari personel ihtiyacı (Öğrenci talebi ve başarı düzeyi ile ilgili istatistiki bilgi verilmiştir)

45 UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Eğitim-öğretim süreci Programın genel niteliği ve uygunluğu konusunda bir değerlendirme yapılmıştır Disiplinlerarası araştırma ve uygulama çalışmaları ODTÜ-Sanayi işbirliği Zorunlu ve seçmeli dersler: yeterli Öğretim üyesi öğrenci iletişimi: sorun yok Öğrenci başarı düzeyi: sorun yok

46 UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Eğitim-öğretim etkinliğinin çıktı ve sonuçları Mezuniyet aşamasında öğrenci başarı düzeyi Tez çalışmalarının çıktıları Mezuniyet sonrası başarı bilgisi

47 UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Kalite güvence sistemleri Programlar uluslar arası benzerleri ile uyumludur Paydaş görüşleri için (kamu ve özel kuruluşlara) anket formu gönderilmiştir Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi Mezunlar eğitimleri sırasında edindikleri bilgileri çalışma alanlarında/uygulamada kullanmaktadırlar

48 GENEL DEĞERLENDİRME Eğitim girdileri ile ilgili sorunlar
Eğitim-öğretim süreci ile ilgili sorunlar Kalite Güvence Sistemlerinin geliştirilmesi Diğer konular

49 GENEL DEĞERLENDİRME Eğitim girdileri ile ilgili sorunlar
Fiziki olanaklar Derslikler Laboratuarların yenilenmesi Teknik donanım Eleman sorunu İdari ve teknik personel ihtiyacı Akademik personel ihtiyacı Eğitim ve araştırma faaliyetleri dikkate alınarak tespit edilmeli

50 Eğitim-öğretim süreci ile ilgili sorunlar (1)
GENEL DEĞERLENDİRME Eğitim-öğretim süreci ile ilgili sorunlar (1) Seçmeli ders sorunları Servis derslerine ilişkin sorunlar Ders programlarının gözden geçirilmesi Yabancı dil eğitimi İngilizce (ve ikinci yabancı dil ?) Akademik danışmanlık mekanizması/desteği Yönetmelikler

51 Eğitim-öğretim süreci ile ilgili sorunlar (2)
GENEL DEĞERLENDİRME Eğitim-öğretim süreci ile ilgili sorunlar (2) Öğretim teknolojileri ve etkili eğitimcilik/etkili öğrenme ÖGEB Lisansüstü programların değerlendirilmesi Lisansüstü tez çalışmalarının değere dönüşmesi Yayın, sanayi uygulaması, toplumsal fayda

52 GENEL DEĞERLENDİRME Kalite Güvence Sistemlerinin geliştirilmesi
Eğitim programları değerlendirme süreci /mekanizması İç-dış değerlendirme Bologna süreci

53 GENEL DEĞERLENDİRME Diğer konular
Üniversiteye ve öğrenmeye karşı öğrenci algı, tutum ve davranışları Derse devam Motivasyon Öğretim elemanlarının algı, tutum ve davranışları Derse hazırlık Ofis saatleri Öğrenciye verilen destek (danışmanlık, vb.) Öğrenci – öğretim elamanı – idari personel ilişkileri

54 ÖGEB Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali Yıldırım
Y. Doç. Dr. Yaşar Kondakçı Doç. Dr. Kürşat Çağıltay Doç. Dr. Gölge Seferoğlu Doç. Dr. Oya Yerin Güneri

55 Öğrenme ve Öğretimde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Ali Yıldırım
Öğrenme ve öğretme süreçlerini belirleyen değişkenlerdeki değişmeler (1): Üst düzey öğrenme yeteneği ve motivasyona sahip öğrenciler gelmiyor Öğrenciler arasındaki farklılıklar artmıştır Öğrenciler sunum yöntemiyle aktarılan bilgileri öğrenmede zorluk çekiyor

56 Öğrenme ve Öğretimde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Ali Yıldırım
Öğrenme ve öğretme süreçlerini belirleyen değişkenlerdeki değişmeler (2): Bilişim teknolojilerinde hızlı bir değişim olmuştur/olmaktadır Bilginin yapısı değişmiş, Ulaşılan bilginin miktarı artmıştır İş dünyasının değişen doğası Mezunlardan aranan özellikler değişmiştir

57 Öğrenme ve Öğretimde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Ali Yıldırım
Öğrenme ve öğretme kavramlarına yüklenen anlamlarda değişimler Öğrenciler nasıl öğreniyor? Öğretimin doğası Başarının değerlendirilmesi

58 Öğrenme ve Öğretimde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Ali Yıldırım
Yükseköğretimde etkili bir eğitim süreci için 7 temel ilke (1): Öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki iletişim Öğrenciler arasındaki işbirliği İşbirliğine dayalı öğrenme Aktif öğrenme Öğrenci merkezli öğrenme Proje temelli öğrenme

59 Öğrenme ve Öğretimde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Ali Yıldırım
Yükseköğretimde etkili bir eğitim süreci için 7 temel ilke (2): Anında geri bildirim Öğrenme odaklı zaman kullanımı Yüksek beklentiler Farklı öğrenci özelliklerine ve yeteneklerine saygı

60 Öğrenme ve Öğretimde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Ali Yıldırım
Üniversiteler Eğitim öğretim vizyonunu, kültürünü ve yapısını gözden geçirmeli

61 Öğrenme ve Öğretimde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Ali Yıldırım
Öğretim elemanları Ders tasarımı Öğretim yöntemleri Materyal geliştirme Öğrenci analizi Öğretim teknolojilerinin kullanımı Alternatif değerlendirme yöntemleri gibi konularda eğitim almalıdır

62 Uluslararasılaşma Y. Doç. Dr. Yaşar Kondakçı
Uluslararası boyut Araştırma Üretilen bilginin uluslararası alanda paylaşılması Araştırma faaliyetlerinin kurumun tamamına yayılması Öğretim Öğrenci hareketliliği Yabancı öğrenci profili Yabancı öğrencilere yönelik uyum çalışmaları Yerli öğrencilerin yabancı öğrencilerle etkileşimi

63 Uluslararasılaşma Y. Doç. Dr. Yaşar Kondakçı
Uluslararasılaşmanın avantajları (yerli öğrenciler için) Yerli öğrencilerin farklı kültürlerin özellikleri, siyasi yapıları hakkında bilgi edinmesi Kendi kültürlerini yakından anlama fırsatı Dünya vatandaşlığına hazır olma Çok kültürlü ortamda çalışabilme yeteneğini geliştirme

64 Uluslararasılaşma Y. Doç. Dr. Yaşar Kondakçı
Uluslararasılaşmanın üç temel boyutu Kurum Öğretim elemanı Öğrenci Yerli Yabancı

65 Uluslararasılaşma Y. Doç. Dr. Yaşar Kondakçı
Kurum Etkin dönüşümcü liderlik Uluslararası işbirliği Yabancı öğrenci sayısının ve niteliğinin artırılması Müfredatın uluslararasılaştırılması Müfredat dışı faaliyetler Çok kültürlü ortamı geliştirecek sosyal ve kültürel faaliyetler

66 Uluslararasılaşma Y. Doç. Dr. Yaşar Kondakçı
Öğretim Elemanları Uluslararasılaşmaya ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi Derslere uluslararası boyut katma Uzaktan eğitim Yabancı uyruklu öğrencilere araştırma bursları sağlama Ortak projeler geliştirme

67 Uluslararasılaşma Y. Doç. Dr. Yaşar Kondakçı
Öğrenciler Yerli öğrencilerin uluslararasılaşma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikler edinmelerini sağlamak Farklı kültürel özellikleri anlama Farklı kültürel ortamlara uyum sağlama Yabancı öğrencilerle sosyal faaliyetler kapsamında zaman geçirmelerinin özendirilmesi

68 Bilişim ve İletişim Doç. Dr. Kürşat Çağıltay
Teknolojinin öğretimde kullanılmasında üç temel boyut yer almaktadır: Ağ yapısı ve erişime yönelik teknolojiler Öğrenim ve öğretime yönelik teknolojiler Yönetimsel teknolojiler

69 Bilişim ve İletişim Doç. Dr. Kürşat Çağıltay
Ağ yapısı ve erişime yönelik teknolojiler İşbirlikçi öğrenme ortamlarının yaratılması Cep telefonu üzerinden eğitim uygulamaları Derslerin video kayıtlarının tutulması Süper bilgisayarlar kullanarak farklı disiplinlere ortak çalışma alanlarının yaratılması

70 Bilişim ve İletişim Doç. Dr. Kürşat Çağıltay
Öğrenim ve öğretime yönelik teknolojiler Engelliler için video kayıtları ve ders notlarıyla senkronize video kaydı Yeni öğrenme alanları Öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme Üniversite sektör ilişkileri

71 Bilişim ve İletişim Doç. Dr. Kürşat Çağıltay
Yönetimsel teknolojiler Yardım araçları ve portal Sanal kayıt sistemi Kurum değerlendirme araçları

72 Bilişim ve İletişim Doç. Dr. Kürşat Çağıltay
2007 yılında ODTÜ’de yapılan çalışma 1282 öğrenci, 220 öğretim elemanı Öğrenciler Teknoloji kullanılarak aktif ders ortamı sağlanmalı Öğrenci-öğretim elemanı arasında iletişimi artırıcı teknolojiler kullanılmalı “Online” iletişim ve erişim kaynaklarının artırılması Karma eğitim: teknoloji + yüz yüze eğitim Öğretim üyeleri Bilgilendirme ve teknik destek

73 Bilişim ve İletişim Doç. Dr. Kürşat Çağıltay
ODTÜ için öneriler (1) “Online” ders verilebilecek ortamlar sağlanmalı Derslerde farklı öğretim yöntemleri kullanılmalı Açık ders sistemi Sınıfların teknolojik alt yapısı sağlanmalı Öğretim elemanları teknoloji kullanımı konusunda teşvik edilmeli, eğitilmeli ve bilgilendirilmeli “Online” kütüphane olanakları artırılmalı

74 Bilişim ve İletişim Doç. Dr. Kürşat Çağıltay
ODTÜ için öneriler (2) Yurtdışındaki üniversiteler ile “online” tartışma ortamı ve dersler konusunda işbirliği yapılmalı İnternet daha etkin bir şekilde kullanılmalı Bilgisayar laboratuarları genişletilmeli Öğrenciler teknolojiyi kullanmaya teşvik edilmeli ve var olan teknolojiler konusunda bilgilendirilmeli Öğretim teknolojileri destek birimi kurulmalı

75 Bilişim ve İletişim Doç. Dr. Kürşat Çağıltay
ODTÜ için öneriler (3) Bölümlerde var olan teknolojiden sorumlu teknik eleman olmalı Öğrenci işleri bilgi sistemi geliştirilmeli Teknik personel sayısı artırılmalı ve personel teknoloji konusunda eğitilmeli

76 Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Gölge Seferoğlu
Yükseköğretimde dil öğretimini üç unsur şekillendirmektedir: Küreselleşme Teknoloji Rekabet

77 Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Gölge Seferoğlu
Yabancı dil öğretilmesinde çağdaş yaklaşım İngilizcenin uluslararası ve kültürlerarası ortak iletişim dili olarak öğrenilmesi Dil öğreniminde hedef yabancı dili “kendini ifade edebilecek düzeyde” konuşabilmek ve kültürlerarası iletişimsel yetiye sahip olmak Dil yeterliliklerinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde esnek, uluslararası ve kültürlerarası ortak iletişime dayalı standartları referans almak

78 Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Gölge Seferoğlu
Yabancı dil öğretim programlarında güncel eğilimler Öğrenci odaklı öğretim Öğrenen özerkliği: öğrenmeyi öğrenme Yaşam boyu öğrenme İçerik temelli öğretim İçerik ve dil bütünleşik öğrenme Görev temelli dil öğretimi

79 Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Gölge Seferoğlu
Avrupa Konseyi bağlamında yabancı dil öğretimine yönelik gelişmeler Avrupa ortak başvuru metni Avrupa dil gelişim dosyası Ölçme değerlendirme Sürece dayalı Çeşitlendirilmiş Kişiselleştirilmiş Şeffaf Hem yazılı hem de bilgisayar ortamında değerlendirme

80 Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Gölge Seferoğlu
Öneriler (1) Hazırlık Okulu Güncel/çağdaş eğilimlerin İngilizce hazırlık sınıflarındaki dil öğretimine entegre edilmesi Ders saati dışında öğrencilerin yabancı dile maruz kalmalarının sağlanması Bilişim teknolojilerinden yararlanma Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin ölçülmesi Alternatif ölçme araçlarından yararlanılması (örneğin, proje temelli ölçme)

81 Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Gölge Seferoğlu
Öneriler (2) Lisans eğitimi Öğrencilerin derslerde yabancı dil kullanımının teşvik edilmesi Bağlama duyarlı, programa özgü dil öğretim yaklaşımlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi Ders saatleri dışında öğrencilerin yabancı dile maruz kalmalarını sağlamak ve ders dışında öğrenmeye teşvik Bilişim teknolojilerinden yararlanma

82 Öğrenci Gelişim ve Destek Hizmetleri Doç. Dr. Oya Yerin Güneri
Başvuru Oryantasyon Maddi yardım Akademik danışmanlık Psikolojik danışma İlk uyum programı Kariyer destek ve yerleştirme

83 Öğrenci Gelişim ve Destek Hizmetleri Doç. Dr. Oya Yerin Güneri
Öğrenme merkezleri Ders çalışma destekleri Akademik yardım programları Yurtlar Öğrenci etkinlikleri Hukuk işleri

84 Öğrenci Gelişim ve Destek Hizmetleri Doç. Dr. Oya Yerin Güneri
Avrupa Bologna süreci Öğrenci katılımı ve sosyal boyut Amerika Birleşik Devletleri Akreditasyon Uluslararası Psikolojik Danışma Hizmetleri Derneği ABD’de Üniversitelerin “Öğrenci Gelişim ve Destek Birimlerini” akredite etmektedir

85 Öğrenci Gelişim ve Destek Hizmetleri Doç. Dr. Oya Yerin Güneri
Evrensel Öğretim Tasarımı (1) Davet edici mekanlar Öğretim elemanı-öğrenci-personel iletişimini kolaylaştıran ve kolay ulaşılabilen mekanlar Öğretim elemanı-öğrenci-personel iletişimini geliştirmek Öğrenme ve gelişimin önündeki engeller kaldırılmalı Öğrencilere ve personele yönelik beklentiler açık ve anlaşılır hale getirilmelidir

86 Öğrenci Gelişim ve Destek Hizmetleri Doç. Dr. Oya Yerin Güneri
Evrensel Öğretim Tasarımı (2) Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, birey odaklı yöntem ve stratejiler kullanılmalıdır Öğrenci ve personelin birlikte çalışma ve öğrenmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmelidir. Gizlilik Hizmet kalitesini artırmak için diğer birimlerle işbirliği

87 Öğrenci Gelişim ve Destek Hizmetleri Doç. Dr. Oya Yerin Güneri
Öneriler Öğrenci gelişim ve destek hizmetlerinin gözden geçirilmesi Öğrencilerle çalışmalar Akreditasyon


"EĞİTİM ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları