Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR"— Sunum transkripti:

1 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

2

3 KORUMA UYGULAMALARI İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlenmesi ve çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması için yapılacak çalışmalar, genel olarak “Toplu Koruma Uygulamaları” ve “Kişiye Yönelik Koruma Uygulamaları” başlıkları altında incelenebilir. Bu uygulamalarla ilgili örnekler aşağıda sıralanmıştır.

4 1. Toplu Koruma Uygulamaları
Tehlikesiz olanla değiştirme, Yalıtım, Koruyucu/koruma içine alma, Yerel havalandırma, Yerel aydınlatma, Makine koruyucuları, Genel havalandırma, Genel aydınlatma, İklimlendirme, İşaretleme/sınırlama Uyarı levhaları,

5 2. Kişiye Yönelik Koruma Uygulamaları
İşe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi, İşe giriş sağlık muayenesi, Periyodik sağlık muayeneleri, Geri dönüş sağlık muayeneleri, Rehabilitasyon çalışmaları, Kişisel koruyucu donanımlar.

6 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir?
Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.

7 Soğuğa veya sıcağa karşı koruyan güvenlik ayakkabıları, eldivenler gibi koruyucu giysiler,
Endüstride kullanılan güvenlik gözlükleri, baretler, yüksekten düşmeyi önleyici emniyet kemerleri gibi koruyucu donanımlar kişisel koruyuculara örnektir.

8 KKD İçin Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Ne Demektir?
CE işareti taşıyan tüm ürünlerde olduğu gibi KKD’ nin de insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarıdır.

9 Kişisel Koruyucu Donanım Seçiminde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Çalışanları, işin risklerine karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hallerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

10 Seçilecek KKD’nin CE işareti taşımasına dikkat edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımın taşıması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir. Kişisel koruyucu donanımın seçiminde ayrıca, riske ilişkin limit değerlere de dikkat edilmelidir. KKD’nin kendisi risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, iş koşullarına,kullanan işçinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir.

11 KKD Nasıl Sınıflandırılır?
KKD’lerin kategorizasyonunda, kişisel koruyucu donanımın hangi riske karşı koruma sağladığı önem taşır. KKD’ler koruma sağladığı riskin ciddiyetine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon, CE işaretlemesi yapılırken doğru uygunluk değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriterdir. Kategori 0: “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlardır.

12 Kategori 1: Kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır. Kategori 2: Kategori-I ve Kategori-III’ ün dışında kalan kişisel koruyucu donanımlardır. Kategori 3: Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

13 Güvensiz Ürün Görülürse Ne Yapılmalı?
KKD’nin kendisi veya ambaljı üzerinde CE işareti olmayan, nerede,hangi riske karşı ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi bulunmayan, Kategori-III (yüksek riskli işlere yönelik kişisel koruyucu donanımlar)olduğu halde onaylanmış kuruluş numarası ya da zorunlu olmamakla birlikte standart numarası olmayan ürünlerin güvensiz ürün olma ihtimali yüksektir. Böyle bir ürünle karşılaşılması halinde, iletişim bilgilerinden yetkili merciye ulaşarak, ürünü tanımlayıcı bilgilerin verilmesi suretiyle ürün ihbar edilmelidir.

14 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE;
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade eder.

15 A) Bu tanım kapsamında;
a) Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım, b) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme, c) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar da,kişisel koruyucu donanım sayılır.

16 B) Aşağıda belirtilenler, yukarıda tanımı yapılan kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz: a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar, b) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman, c) Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin giydiği ve kullandığı kişisel koruyucular, d) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, e) Spor ekipmanı, f) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, g) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar.

17 Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
1) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. 2) İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır. 3) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır. 4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır. 5) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.

18 6) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır. 7) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir. 8) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır. 9) İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

19 10) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.
11) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır. Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

20 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
BAŞ KORUYUCULARI KULAK KORUYUCULARI GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI EL VE KOL KORUYUCULARI AYAK VE BACAK KORUYUCULARI CİLT KORUYUCULARI VÜCUT KORUYUCULARI

21 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
BAŞ KORUYUCULARI Madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlarda kullanılan koruyucu baretler, Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri) Koruyucu başlık (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)

22 BAŞ KORUYUCULARI BARETLER

23 PLASTİK BARET ALÜMİNYUM BARET YALITKAN BARET MADENCİ BARETİ

24 BARETİN YAPISI

25

26 BAŞ KORUYUCULARI PB VISION Yüksek Kalite ABS'den Mamul, Kendinden Vizörlü (Gözlükle Kullanılabilen), Erimiş Metal, -30°C, 440 Volt, Lateral Deformasyon Dirençli EN 397-EN 166 B 

27 BAŞ KORUYUCULARI FB VULCAN Fiberglastan Mamul, Yüksek Emiş Güçlü Ter Bantlı; Dış Kısmı 500°C ve UV'ye Dayanıklı EN 397 

28 BAŞ KORUYUCULARI PB BUMP CAP Yüksek Densite Polietilenden Mamul,Ter Bantlı. EN 812 (Yüksek Çarpma Korumasının Gerekmediği Durumlar İçin)

29 BAŞ KORUYUCULARI PK CAP 2000 ABS Koruyuculu,+50, -30 Dereceye Dayanıklı, EN 812 (Hafif Çarpma ve Başa Darbe Gelme Riskinin Bulunduğu Ortamlar İçin)

30 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
KULAK KORUYUCULARI Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar Tam akustik baretler Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

31 K U L A K T I K A Ç L A R I K U L A K L I K L A R

32 KULAKLIKLI BARET AKUSTİK BARETLER

33 KULAK KORUYUCULARI Kulak Tıkacı SNR 28 dB EN 352-2
Kulaklık SNR 23 dB EN 352 Kulak Tıkacı SNR 28 dB EN 352-2

34 KULAK KORUYUCULARI Barete Monte Kulaklık SNR=30 dB EN 352-3 Baret, Kulaklık ve Yüz Siperi Kombinasyonu F 3 EN 352-3

35

36 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI Gözlükler Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük) X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri Yüz sperleri Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)

37 KAPALI GÖZLÜKLER NORMAL GÖZLÜK YARI KAPALI GÖZLÜK

38 ULTRA-VİYOLE, İNFRARED,
DARBEYE DAYANIKLI GÖZLÜK ULTRA-VİYOLE, İNFRARED, KAYNAK GÖZLÜKLERİ ÇOK AMAÇLI GÖZLÜK

39

40 YÜZ SİPERLERİ KAYNAK MASKESİ

41 KİMYASAL ETKİLERE KARŞI TAM DONANIMLI KORUYUCULAR

42 GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI RUYUCULARI
Kaynakçı Gözlüğü Weldmaster EN 166S Çapak Gözlüğü Polikarbonat Camlı EN 166F

43 GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
YS Çene ve alın koruyuculu yüz siperi EN 166

44 GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
YS 582- Buğulanmaz Polikarbonat Camlı Yüz Siperi EN 166 F YS 585- Barete Monte Yüz Siperi EN 166

45 GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
KM Kaynak Baş Maskesi EN 175 KM Kaynak El Maskesi EN 175

46

47 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler Hava beslemeli solunum cihazları Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları Dalgıç donanımı Dalgıç elbisesi

48 T O Z M A S K E L E R İ FİLTRE

49 G A Z M A S K E L E R İ

50 TEMİZ HAVA MASKESİ HAVA BESLEMELİ SOLUNUM CİHAZI

51 SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
-Toz Maskesi Ventilli EN 149 FFP1

52 TEMİZ HAVA BAŞLIĞI. Hafif Saronex Maddesinden Mamul, Başı ve Omzu Koruyan EN 166 B3 Polikarbonat Vizörlü Başlık

53 SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
GM 900 -Tam Yüz Maskesi EN 136

54 SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
KOMBİNE FİLTRE ÜNİTESİ. Su, Partikül ve Ciğerler İçin Tedavi Edilmez Zarara Neden Olan Yağ Buğusunu Filtre Eden Sistem. Ön Filtresi, Su ve Yağ Filtresi ile Karbon Filtresi Vardır. Karbon Filtresi Tükendiğinde Pembeye Dönüşerek Uyarır HM Negatif basınçlı temiz hava kiti.

55 TEMİZ HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETLERİ

56 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı) Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler Isıtmalı yelekler Cankurtaran yelekleri X ışınına karşı koruyucu önlükler Vücut kuşakları / kemerleri

57 ERGİMİŞ METALSIÇRAMALARINA KARŞI ÖNLÜK
KİMYASALLARA KARŞI ÖNLÜK ERGİMİŞ METALSIÇRAMALARINA KARŞI ÖNLÜK

58 YANSITICI GİYSİ ISITICI YELEK

59 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
EL VE KOL KORUYUCULARI Özel koruyucu eldivenler: • Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri) • Kimyasallardan • Elektrik ve ısıdan koruyan eldivenler. Tek parmaklı eldivenler Parmak kılıfları Kolluklar Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik) Parmaksız eldivenler Koruyucu eldivenler

60 KORUYUCU ELDİVENLER TEK PARMAKLI ELDİVEN METAL ÖRGÜLÜ ELDİVEN YALITKAN ELDİVEN

61 EL VE KOL KORUYUCULARI Pamuk Astarlı Takviyeli Ağır İş Eldiveni EN 388
Volt(Yüksek Gerilim) Elektrik Eldiveni EN 60903

62 EL VE KOL KORUYUCULARI Pamuk Astarlı, Uzun Konçlu Kaynakçı Eldiven EN 407 Kevlar(350 ısıya mukavim) Eldiven EN 420, EN 388, EN 407

63 EL VE KOL KORUYUCULARI Çelik Örgü Eldiven EN 1082
Pamuk Örgülü Sarı PVC Noktalı Kaydırmaz Eldiven EN 420 Çelik Örgü Eldiven EN 1082

64 EL VE KOL KORUYUCULARI Aşınmaya Yüksek Dirençli, Kaymayan Kesilmeye Dirençli Pamuk Astarlı Lateks Eldiven EN 388 Aşınmaya Yüksek Dirençli, Kaymayan, Kesilmeye Dirençli Çok Amaçlı Pamuk Astarlı Lateks Eldiven EN

65 EL VE KOL KORUYUCULARI Kimyasallara Yağa, Petrole Dayanıklı 37 cm Uzunluğunda Astarlı Nitril Eldiven EN 374-2 Sürtünmeye, Delinmeye, Sıcak Yağ ve Petrole, Kimyasallara Dirençli 0,55 mm. Kalınlık ve 39 cm Uzunluğunda Astarlı Ultra Nitril Eldiven EN 374-3

66 EL VE KOL KORUYUCULARI Soğuk Hava Depoları İçin PVC Kaplı Müflon Astarlı Eldiven EN 388 Pamuk Astarlı PVC Eldiven EN 388

67 EL VE KOL KORUYUCULARI

68 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
AYAK VE BACAK KORUYUCULARI Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar Parmak koruyuculu ayakkabılar Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları Anti statik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

69 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
AYAK VE BACAK KORUYUCULARI İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler Tahta tabanlı ayakkabılar Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları Dizlikler Tozluklar Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez) Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı)

70

71 KAYMAZ TABANLI ÇİZME YALITIMLI ÇİZME

72

73 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
CİLT KORUYUCULARI Koruyucu kremler / merhemler VÜCUT KORUYUCULARI Düşmelere karşı kullanılan donanım: • Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) • Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) • Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)

74 DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ EKİPMAN
FRENLEME EKİPMANI VÜCUDU BOŞLUKTA TUTABİLEN DONANIM (PARAŞÜTÇÜ KEMERİ)

75 VÜCUT KORUYUCULARI : Paraşüt Kemeri EN 361 EN 358-361
Bel Tipi Emniyet Kemeri EN 358 Paraşüt Kemeri EN 361 EN

76                                                                                                                                      

77

78 PROTECTA AB-028 CE EN358 Bel Tipi Emniyet Kemeri
PROTECTA OUISTITI AH-600 Geri Sarım sistemi CE EN358                                                                                                                                             

79

80

81 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Koruyucu giysiler: • Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum) • Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme vb.) • Kimyasallardan korunma sağlayan giysi • İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi

82 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
• Isıya dayanıklı giysi • Termal giysi • Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi • Toz geçirmez giysi • Gaz geçirmez giysi • Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları • Koruyucu örtüler.

83 İŞ ÖNLÜĞÜ TÜM VÜCUT KORUYUCUSU

84 KORUYUCU GİYSİLER: Boya İşlerinde, Tozlu Ortamlarda Tyvek Tulum Kimyasal İşlerde

85 KORUYUCU GİYSİLER: Nomeks Kumaştan Mamul, Reflektif Şeritli, Isı ve Alevlere Dirençli İtfaiye Elbisesi EN 659

86 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
BAŞ KORUYUCULARI (Koruyucu baretler) İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri. Çelik köprüler, çelik yapılar, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar.

87 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
BAŞ KORUYUCULARI (Koruyucu baretler) Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar. Toprak ve kaya işleri. Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri. Civatalama işleri. Patlatma işleri. Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler.

88 BAŞ KORUYUCULARI (Koruyucu baretler)
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER BAŞ KORUYUCULARI (Koruyucu baretler) Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle sıcak demir işleme, döküm işleri. Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makineler, silolar, bunkerler ve boru hatlarında yapılan işler. Gemi yapım işleri. Demiryollarında yapılan işler. Mezbahalarda yapılan işler.

89 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
AYAK KORUYUCULARI Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları * Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları. * İskelelerde yapılan çalışmalar. * Bina yıkım işleri. Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar. * Şantiye alanı ve depolardaki işler. * Çatı işleri.

90 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
AYAK KORUYUCULARI Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları * Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynerler, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallerinde yapılan işler. * Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri. * Tadilat ve bakım işleri. * Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler.

91 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
AYAK KORUYUCULARI Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları * Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri. * Taş yontma ve taş işleme işleri. * Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi. * Seramik endüstrisinde kalıp işleri. * Seramik endüstrisinde fırınların içinin döşenmesi. * Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri * Taşıma ve depolama işleri

92 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
AYAK KORUYUCULARI Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları * Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler * Gemi yapım işleri * Demiryolu manevra işleri Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar * Çatı işleri Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar * Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları * Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler

93 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları * Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri * Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri * Taş yontma ve şekillendirme işleri * Civatalama işleri * Talaş çıkaran makinelerle yapılan çalışmalar ve talaş toplama işleri * Presle sıcak demir işleme * Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri

94 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları * Aşındırıcı maddelerin sprey halinde kullanılması işleri * Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler * Sıvı spreylerle çalışma * Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma * Radyant ısı ile çalışma * Lazerle çalışma

95 SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI Respiratörler/ Solunum cihazları * Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar * Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar * Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar * Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar

96 SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI Respiratörler/ Solunum cihazları * Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar * Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri * Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar * Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğuk hava depolarında yapılan çalışmalar

97 İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI Kulak koruyucuları * Metal şekillendirme presleriyle çalışma * Pnömatik matkaplarla çalışma * Havalimanlarında yapılan çalışmalar * Kazık çakma işleri * Ağaç ve tekstil işleri

98 EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI Koruyucu Giysi * Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler * Sıcak maddelerle veya civarında yapılan çalışma ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar * Düz cam ürünleriyle çalışma * Kumlama işleri * Derin dondurucu odalarda çalışma

99 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
Ateşe dayanıklı koruyucu giysi * Kapalı alanlarda kaynak işleri Delinmeye dayanıklı önlükler * Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri * El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler Deri Önlükler * Kaynak işleri * Sıcak demircilik işleri * Döküm işleri

100 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü) korunması * Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri Eldivenler * Kaynak işleri * Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması * Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar

101 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
Metal örgülü eldivenler * Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri * Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri * Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi

102 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
İklime dayanıklı giysi * Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma Yansıtıcı giysi * Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar Emniyet kemeri * İskelelerde çalışma * Prefabrik parçaların montajı * Direk ya da sütunlarda çalışma

103 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER
Güvenlik halatları * Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma * Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının- yüksek kabinlerinde çalışma * Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma * Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma. Derinin korunması * Malzemenin kaplanması işleri * Tabaklama (dericilik) işleri

104

105


"KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları