Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansif Hastaya Yaklaşım Dr. Ahmet Kıykım Mersin Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D., Nefroloji B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansif Hastaya Yaklaşım Dr. Ahmet Kıykım Mersin Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D., Nefroloji B.D."— Sunum transkripti:

1 Hipertansif Hastaya Yaklaşım Dr. Ahmet Kıykım Mersin Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D., Nefroloji B.D.

2 Amaç ve Hedefler Kan basıncı yüksekliği ile seyreden klinik sorunların tanımı, klinik belirti ve bulguları ve değerlendirme mantığının öğrenilmesi Kan basıncı yüksekliği ile seyreden klinik sorunların tanımı, klinik belirti ve bulguları ve değerlendirme mantığının öğrenilmesi Arter kan basıncı: Genel özellikler Arter kan basıncı: Genel özellikler Normotansiyon nedir? Normotansiyon nedir? Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon nedir? Hipertansif hastaların klinik özellikleri? Hipertansif hastaların klinik özellikleri? Hipertansif hasta nasıl değerlendirilir? Hipertansif hasta nasıl değerlendirilir? Kan basıncı yüksekliği ile seyreden klinik sorunların tanımı, klinik belirti ve bulguları ve değerlendirme mantığının öğrenilmesi Kan basıncı yüksekliği ile seyreden klinik sorunların tanımı, klinik belirti ve bulguları ve değerlendirme mantığının öğrenilmesi Arter kan basıncı: Genel özellikler Arter kan basıncı: Genel özellikler Normotansiyon nedir? Normotansiyon nedir? Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon nedir? Hipertansif hastaların klinik özellikleri? Hipertansif hastaların klinik özellikleri? Hipertansif hasta nasıl değerlendirilir? Hipertansif hasta nasıl değerlendirilir?

3 Arteriyel dolaşım ve Arter kan basıncı

4 Arter kan basıncı

5 KAN BASINCI KAN BASINCI KALP DEBİSİ KALP DEBİSİ TOTAL PERİFERİK DİRENÇ TOTAL PERİFERİK DİRENÇ Sistemik Arteriyel Kan Basıncını Oluşturan Öğeler… Atım sayısı  Atım volümü

6 Dolaşımda basınç değişimi ve kavramlar

7 Kan basıncının değişkenliği... Anlık Anlık Günlük Günlük Aylık Aylık Mevsimlik Mevsimlik Yaşlanma ile Yaşlanma ile Anlık Anlık Günlük Günlük Aylık Aylık Mevsimlik Mevsimlik Yaşlanma ile Yaşlanma ile değişir…

8 Akut Stres: Arter kan basıncı kontrolu

9

10 Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2004 Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2004

11 İNSAN KALPHASTALIĞIKALPHASTALIĞI İNMEİNME BÖBREKYETMEZLİĞİBÖBREKYETMEZLİĞİ Hipertansiyon +++ PERİFERİKARTERHASTALIĞIPERİFERİKARTERHASTALIĞI DEMANSDEMANS

12 Kan basıncı sınıflaması Tarihsel perspektif…

13 Tedavi öncesi dönem (1840-1967) 1714: Stephen Hales: İlk KB ölçümü (at üzerinde) 1714: Stephen Hales: İlk KB ölçümü (at üzerinde) 1844: Bright: HT-Renal patoloji ilişkisi 1844: Bright: HT-Renal patoloji ilişkisi 1857: Amerika: İlk sfigmomanometre 1857: Amerika: İlk sfigmomanometre 1906: Janeway: KB ölçümü Fizik Muayene’nin parçası olsun! 1906: Janeway: KB ölçümü Fizik Muayene’nin parçası olsun! 1925: Mortaliteyi arttırdığı ifade edildi. 1925: Mortaliteyi arttırdığı ifade edildi. 1935: Cerrahi tedavi 1935: Cerrahi tedavi 1945: İlaç tedavisi (Rezerpin, Prolisin, tiyosiyanat, böbrek ekstreleri) 1945: İlaç tedavisi (Rezerpin, Prolisin, tiyosiyanat, böbrek ekstreleri) 1917-1939: Ölçüm cihazları ve standardizasyon 1917-1939: Ölçüm cihazları ve standardizasyon

14 Çalışma DKB (mmHg) Tedavi Edilen Tedavi Edilmeyen VA-I 1967115-129230 VA-II 1970 90-114 2.52.52.52.5 9.69.69.69.6 Plasebo Kontrollü İlk Çalışmalar (1967-70)… Morbidite ve Mortalite JAMA, 1967 JAMA, 1970 E. Freis

15 ....Düşürüldüğü takdirde kişide morbidite ve mortalitede azalma sağlayan kan basıncı değeridir.... George Pickering, Am J Med, 1972 Evans JG, Rose G, Br Med Bull-1971....Düşürüldüğü takdirde kişide morbidite ve mortalitede azalma sağlayan kan basıncı değeridir.... George Pickering, Am J Med, 1972 Evans JG, Rose G, Br Med Bull-1971 1967: 115-129 mmHg 1970: 90-115 mmHg ?

16 1975-19901975-1990 DKB = 90-105 mmHg DKB = 90-105 mmHg Orta ve ileri yaşlılarda etkin Orta ve ileri yaşlılarda etkin Mortaliteyi %28 azaltıyor Genç yaşlarda ? Genç yaşlarda ? Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperativ Group, N Engl J Med, 1982

17 1990-20001990-2000 Sistolik kan basıncı !!! Sistolik kan basıncı !!! Bireyselleştirilmiş tedavi stratejisi (1993) ! Bireyselleştirilmiş tedavi stratejisi (1993) ! Mutlak risk: Multifaktöriyel sorun ! Mutlak risk: Multifaktöriyel sorun ! Göreceli risk: Yalnızca kan basıncından kaynaklanan sorun riski Göreceli risk: Yalnızca kan basıncından kaynaklanan sorun riski Sınıf özelliği öne çıkmıyor. Önemli olan kan basıncının düşmesi. Sınıf özelliği öne çıkmıyor. Önemli olan kan basıncının düşmesi. Beyaz önlük HT ! Beyaz önlük HT !

18 2000’li yıllar… Kılavuzlar olgunlaştı. Kılavuzlar olgunlaştı. Ulusal kılavuzlar yazıldı. Ulusal kılavuzlar yazıldı. Total kardiyovasküler risk benimsendi. Total kardiyovasküler risk benimsendi. Alt sınır şekillenmeye başlandı. Alt sınır şekillenmeye başlandı. Kombinasyon tedavisi Kombinasyon tedavisi Anti HT ilaçların “sınıf” etkileri Anti HT ilaçların “sınıf” etkileri

19 Tanım…Tanım…

20 Geleneksel Tanım Kavramsal (Patolojik durumun tanımı) Kavramsal (Patolojik durumun tanımı) Pickering ve Rose tanımı Pickering ve Rose tanımı Net bir rakam ? Net bir rakam ? Nümerik (Sayısal tanımlama) Nümerik (Sayısal tanımlama) SKB ≥ 140 mmHg SKB ≥ 140 mmHg veya veya DKB ≥ 90 mmHg DKB ≥ 90 mmHg

21 Ülkemizde HT sıklığı J Hypertens, 2005 %31.8

22 Total kardiyovasküler Risk İNSAN KALPHASTALIĞIKALPHASTALIĞI İNMEİNME BÖBREKYETMEZLİĞİBÖBREKYETMEZLİĞİ Hipertansiyon +++ PERİFERİKARTERHASTALIĞIPERİFERİKARTERHASTALIĞI DEMANSDEMANS “EK RİSK”

23 x2 x6 x30 x200 Kardiyovasküler Risk Faktörü Sayısı Kardiyovasküler Risk Artışı

24 Risk faktörleri ESH-ESC 2007 Kılavuzu SKB ve DKB düzeyleri Nabız basıncı Yaş (E >55) (K>65) Sigara Dislipidemi Tot. Kolesterol >190 mg/dl (>250 mg/dl) LDL >115 mg/dl (>155 mg/dl) HDL (E: <40 mg/dl, K: <46 mg/dl) (K: 48 mg/dl) TRG>150 mg/dl Açlık kan şekeri = 102-125 mg/dl Anormal OGTT Abdominal obezite (E: >102 cm, K: 88 cm.) Prematür KVH (E: <55, K: <65) DM

25 Ek risk sıklığı %86.3 J Hypertens, 2005

26 KILAVUZLAR

27 Kılavuz tarihçesi 1977: JNC 1977: JNC 1993: WHO-ISH 1993: WHO-ISH 2003: ESC-ESH 2003: ESC-ESH BHS Guidelines BHS Guidelines Kanada, Japonya, Güney Afrika, Portekiz, Çin, Yeni Zelanda, Brezilya… Kanada, Japonya, Güney Afrika, Portekiz, Çin, Yeni Zelanda, Brezilya… 1977: JNC 1977: JNC 1993: WHO-ISH 1993: WHO-ISH 2003: ESC-ESH 2003: ESC-ESH BHS Guidelines BHS Guidelines Kanada, Japonya, Güney Afrika, Portekiz, Çin, Yeni Zelanda, Brezilya… Kanada, Japonya, Güney Afrika, Portekiz, Çin, Yeni Zelanda, Brezilya…

28 Normal kan basıncı eşikleri ESH-ESC 2007 Kılavuzu SKB (mmHg) DKB mmHg Ofis/Klinik14090 Günlük125-13080 Gündüz130-13585 Gece12070 Evde130-13585

29 Ülke/Toplum faktörü? İngiltere (British Hypertension Society Guidelines) İngiltere (British Hypertension Society Guidelines) İlaç tedavi endikasyonu = >160/100 mmHg İlaç tedavi endikasyonu = >160/100 mmHg 140-160/90-100 = Kardiyovasküler risk >%20 ise ilaç tedavisi 140-160/90-100 = Kardiyovasküler risk >%20 ise ilaç tedavisi Çin Çin İlaç tedavi endikasyonu = >160/100 mmHg İlaç tedavi endikasyonu = >160/100 mmHg LDL = 70 mg/dl! LDL = 70 mg/dl! Obesite yok! Obesite yok!

30 Özel durumlar…

31 “Beyaz Önlük” hipertansiyonu Gündelik yaşamda normal (<130/85 mmHg) Gündelik yaşamda normal (<130/85 mmHg) Muayenede yüksek (≥140/90 mmHg) Muayenede yüksek (≥140/90 mmHg) Genel toplumda %15 Genel toplumda %15 Sık görülen durumlar: Sık görülen durumlar: Hafif hipertansif bayanlar Hafif hipertansif bayanlar Yaşlılar Yaşlılar Sigara içmeyenler Sigara içmeyenler Yeni tanı almışlar Yeni tanı almışlar ESH-ESC 2007 Kılavuzu

32 Hipertansif Aciller Ensefalopati Ensefalopati Sol ventrikül yetmezliği Sol ventrikül yetmezliği Akut koroner sendrom Akut koroner sendrom Aort diseksiyonu Aort diseksiyonu SVO SVO Feokromositoma krizi Feokromositoma krizi Amfetamin, kokain, LSD kullanımı Amfetamin, kokain, LSD kullanımı Perioperatif HT Perioperatif HT Ciddi preeklampsi-Eklampsi Ciddi preeklampsi-Eklampsi ESH-ESC 2007 Kılavuzu

33 Malign Hipertansiyon DKB > 140 mmHg DKB > 140 mmHg Akut organ hasarı Akut organ hasarı Düzensiz tedavi Düzensiz tedavi Siyah ırk Siyah ırk Sigara içimi Sigara içimi Yetersiz tedavi = 12 ayda %50 ölüm Yetersiz tedavi = 12 ayda %50 ölüm ESH-ESC 2007 Kılavuzu

34 Dirençli HT İlaç kullanmama Kilo ve Alkol KB yükselten ilaç OSA Sekonder HT Yalancı durumlar: Beyaz önlük etkisi Ölçüm hatası İlaç kullanmama Diüretik + 2 ana sınıf ilaç Yetersiz Kontrol

35 Sekonder HT Renal parankimal hastalık (EN SIK NEDEN) Renal parankimal hastalık (EN SIK NEDEN) Renovasküler HT (%2) Renovasküler HT (%2) Feokromositoma (%0.2) Feokromositoma (%0.2) Primer aldosteronizm (%1-11) Primer aldosteronizm (%1-11) Cushing Sendromu Cushing Sendromu OSA OSA Aort koarktasyonu Aort koarktasyonu İlaç ilişkili HT İlaç ilişkili HT ESH-ESC 2007 Kılavuzu

36 “J” eğrisi Protogerou, Hypertension, 2007 SKB DKB

37 Klinik belirti ve bulgular

38 Belirtiler Baş ağrısı Baş ağrısı Halsizlik Halsizlik Çabuk yorulma Çabuk yorulma Nefes darlığı Nefes darlığı Çarpıntı Çarpıntı Hedef organ hasarı belirtileri Hedef organ hasarı belirtileri

39 Yaklaşım Gerçekten kan basıncı yüksek mi? Evresi? Etyoloji? Tedavi KONTROL!!! Eşlik eden risk faktörü ve klinik sorun? “AKUT” Hedef organ hasarı?


"Hipertansif Hastaya Yaklaşım Dr. Ahmet Kıykım Mersin Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D., Nefroloji B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları