Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansif Hastaya Yaklaşım"— Sunum transkripti:

1 Hipertansif Hastaya Yaklaşım
Dr. Ahmet Kıykım Mersin Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D., Nefroloji B.D.

2 Amaç ve Hedefler Kan basıncı yüksekliği ile seyreden klinik sorunların tanımı, klinik belirti ve bulguları ve değerlendirme mantığının öğrenilmesi Arter kan basıncı: Genel özellikler Normotansiyon nedir? Hipertansiyon nedir? Hipertansif hastaların klinik özellikleri? Hipertansif hasta nasıl değerlendirilir?

3 Arteriyel dolaşım ve Arter kan basıncı

4 Arter kan basıncı

5 Atım sayısı  Atım volümü
Sistemik Arteriyel Kan Basıncını Oluşturan Öğeler… KAN BASINCI KALP DEBİSİ TOTAL PERİFERİK DİRENÇ Atım sayısı  Atım volümü

6 Dolaşımda basınç değişimi ve kavramlar

7 değişir… Kan basıncının değişkenliği... Anlık Günlük Aylık Mevsimlik
Yaşlanma ile değişir…

8 Akut Stres: Arter kan basıncı kontrolu

9

10 Ulusal Hastalık Yükü Çalışması
2004

11 KALP HASTALIĞI +++ İNME Hipertansiyon İNSAN BÖBREK YETMEZLİĞİ
PERİFERİK ARTER HASTALIĞI DEMANS

12 Kan basıncı sınıflaması Tarihsel perspektif…

13 Tedavi öncesi dönem (1840-1967)
1714: Stephen Hales: İlk KB ölçümü (at üzerinde) 1844: Bright: HT-Renal patoloji ilişkisi 1857: Amerika: İlk sfigmomanometre 1906: Janeway: KB ölçümü Fizik Muayene’nin parçası olsun! 1925: Mortaliteyi arttırdığı ifade edildi. 1935: Cerrahi tedavi 1945: İlaç tedavisi (Rezerpin, Prolisin, tiyosiyanat, böbrek ekstreleri) : Ölçüm cihazları ve standardizasyon

14 Morbidite ve Mortalite
Plasebo Kontrollü İlk Çalışmalar ( )… Çalışma DKB (mmHg) Tedavi Edilen Tedavi Edilmeyen VA-I 1967 2 30 VA-II 1970 90-114 2.5 9.6 Morbidite ve Mortalite JAMA, 1967 JAMA, 1970 E. Freis

15 1967: mmHg 1970: mmHg ....Düşürüldüğü takdirde kişide morbidite ve mortalitede azalma sağlayan kan basıncı değeridir.... George Pickering, Am J Med, 1972 Evans JG, Rose G, Br Med Bull-1971 ?

16 1975-1990 DKB = 90-105 mmHg Orta ve ileri yaşlılarda etkin
Mortaliteyi %28 azaltıyor Genç yaşlarda ? Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperativ Group, N Engl J Med, 1982

17 Sistolik kan basıncı !!! Bireyselleştirilmiş tedavi stratejisi (1993) ! Mutlak risk: Multifaktöriyel sorun ! Göreceli risk: Yalnızca kan basıncından kaynaklanan sorun riski Sınıf özelliği öne çıkmıyor. Önemli olan kan basıncının düşmesi. Beyaz önlük HT !

18 2000’li yıllar… Total kardiyovasküler risk benimsendi.
Kılavuzlar olgunlaştı. Ulusal kılavuzlar yazıldı. Total kardiyovasküler risk benimsendi. Alt sınır şekillenmeye başlandı. Kombinasyon tedavisi Anti HT ilaçların “sınıf” etkileri

19 Tanım…

20 Geleneksel Tanım Kavramsal (Patolojik durumun tanımı)
Pickering ve Rose tanımı Net bir rakam ? Nümerik (Sayısal tanımlama) SKB ≥ 140 mmHg veya DKB ≥ 90 mmHg

21 Ülkemizde HT sıklığı %31.8 J Hypertens, 2005

22 “EK RİSK” KALP HASTALIĞI +++ Total kardiyovasküler Risk İNME
Hipertansiyon İNME +++ İNSAN BÖBREK YETMEZLİĞİ PERİFERİK ARTER HASTALIĞI “EK RİSK” DEMANS

23 x2 x6 x30 x200 Kardiyovasküler Kardiyovasküler Risk Faktörü Sayısı
Risk Artışı x2 x6 x30 x200

24 Risk faktörleri SKB ve DKB düzeyleri Nabız basıncı
Yaş (E >55) (K>65) Sigara Dislipidemi Tot. Kolesterol >190 mg/dl (>250 mg/dl) LDL >115 mg/dl (>155 mg/dl) HDL (E: <40 mg/dl, K: <46 mg/dl) (K: 48 mg/dl) TRG>150 mg/dl Açlık kan şekeri = mg/dl Anormal OGTT Abdominal obezite (E: >102 cm, K: 88 cm.) Prematür KVH (E: <55, K: <65) DM ESH-ESC 2007 Kılavuzu

25 Ek risk sıklığı %86.3 J Hypertens, 2005

26 KILAVUZLAR

27 Kılavuz tarihçesi 1977: JNC 1993: WHO-ISH 2003: ESC-ESH BHS Guidelines
Kanada, Japonya, Güney Afrika, Portekiz, Çin, Yeni Zelanda, Brezilya…

28 Normal kan basıncı eşikleri
SKB (mmHg) DKB mmHg Ofis/Klinik 140 90 Günlük 80 Gündüz 85 Gece 120 70 Evde ESH-ESC 2007 Kılavuzu

29 Ülke/Toplum faktörü? İngiltere (British Hypertension Society Guidelines) İlaç tedavi endikasyonu = >160/100 mmHg / = Kardiyovasküler risk >%20 ise ilaç tedavisi Çin LDL = 70 mg/dl! Obesite yok!

30 Özel durumlar…

31 “Beyaz Önlük” hipertansiyonu
Gündelik yaşamda normal (<130/85 mmHg) Muayenede yüksek (≥140/90 mmHg) Genel toplumda %15 Sık görülen durumlar: Hafif hipertansif bayanlar Yaşlılar Sigara içmeyenler Yeni tanı almışlar ESH-ESC 2007 Kılavuzu

32 Hipertansif Aciller Ensefalopati Sol ventrikül yetmezliği
Akut koroner sendrom Aort diseksiyonu SVO Feokromositoma krizi Amfetamin, kokain, LSD kullanımı Perioperatif HT Ciddi preeklampsi-Eklampsi ESH-ESC 2007 Kılavuzu

33 Malign Hipertansiyon DKB > 140 mmHg Akut organ hasarı
Düzensiz tedavi Siyah ırk Sigara içimi Yetersiz tedavi = 12 ayda %50 ölüm ESH-ESC 2007 Kılavuzu

34 Dirençli HT Diüretik + 2 ana sınıf ilaç Yetersiz Kontrol
Yalancı durumlar: Beyaz önlük etkisi Ölçüm hatası İlaç kullanmama İlaç kullanmama Kilo ve Alkol KB yükselten ilaç OSA Sekonder HT

35 Sekonder HT Renal parankimal hastalık (EN SIK NEDEN)
Renovasküler HT (%2) Feokromositoma (%0.2) Primer aldosteronizm (%1-11) Cushing Sendromu OSA Aort koarktasyonu İlaç ilişkili HT ESH-ESC 2007 Kılavuzu

36 “J” eğrisi SKB Protogerou, Hypertension, 2007 DKB

37 Klinik belirti ve bulgular

38 Belirtiler Baş ağrısı Halsizlik Çabuk yorulma Nefes darlığı Çarpıntı
Hedef organ hasarı belirtileri

39 Yaklaşım Etyoloji? Eşlik eden risk faktörü ve klinik sorun?
Gerçekten kan basıncı yüksek mi? Evresi? Etyoloji? Eşlik eden risk faktörü ve klinik sorun? “AKUT” Hedef organ hasarı? Tedavi KONTROL!!!


"Hipertansif Hastaya Yaklaşım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları