Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı ↔ Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı ↔ Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı."— Sunum transkripti:

1

2

3 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı ↔ Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) 8.1. İleri teknoloji projeleri gelirleri / Öğretim üyesi sayısı TL --- - ↔ 8.2. Bilimsel araştırma projelerine ayrılan döner sermaye katkı payı gelirleri / Öğretim üyesi sayısı --- - ↔ 8.3. TÜBİTAK proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı 246,98299,30242,46155,12 ↓ 8.4. Uluslar arası proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı --- - 8.5. Diğer kamu finanslı proje ödeneği gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı ---240,78 ↑ 8.6. Diğer proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı 1.399,552.170,22- - 8.7. Toplam araştırma geliştirme gelirleri (yukarıdakilerin toplamı) / Öğretim üyesi sayısı 1.745,892.469,52242,46395,90 ↑ TÜBİTAK proje gelirleri düşmüş, TÜBİTAK projeleri artırılmalıdır. Kamu Finanslı Projelerden kazanç elde edilmeye başlanmıştır. Toplam araştırma gelirleri artmış ancak geçmiş yıllara göre düşüktür.

4 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı ↔ Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı Kadrolu idari personel (657 sayılı Kanuna tabi olan personel ve daimi statüdeki işçiler) sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı Mutlak Sayı 0,66 0,730,75 ↑ İdari personelin kadrolu akademik personele oranı İdari personelin (Kadrolu, sözleşmeli (657/4b) ve hizmet alınan) sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı Mutlak Sayı 0,66 0,75 ↔ Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı 28262423 ↓ Kadrolu ders veren öğretim elemanı ( Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı Mutlak Sayı 15191718 ↑ Kadrolu toplam öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı 13.1. Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı (35. md. Ve ÖYP dahil) Mutlak Sayı 9878 ↑ 13.2. Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı (35. md. Ve ÖYP hariç) 9878 ↑ İdari personel sayısı rtmıştır. Öğretim üyesi başına daha az öğrenci düşmeye başlamıştır. Kadrolu toplam öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısında artış vardır.

5 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı ↔ Hazırlık sınıfı öğrenci oranı (Hazırlık sınıfı öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde14,9715,4312,4611,45 ↓ Önlisans öğrenci oranı (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde3,338,4213,1213,85 ↑ Lisans öğrenci oranı (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde88,1982,6182,1980,61 ↓ Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde8,388,984,685,54 ↑ Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin lisans öğrencilerine oranı Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı Mutlak Sayı 0,090,110,060,07 ↓ Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı (Aile ikametgah adresleri il dışında olanlar) / Toplam öğrenci sayısı ) x 100 Yüzde11,128,7715,3513,27 ↓ Hazırlık okuyan öğrenci oranında yıllar bazında azalma görülmektedir. Lisansüstü öğrenci oranındaki artış önemlidir. Ankara dışından alınan öğrenci oranında düşüş vardır.

6 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Önlisans programlarına yerleşme oranı (ÖSYM’den temin edilebildiği durumlarda hesaplanacaktır) (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Tercihleri arasında ilgili önlisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 Yüzde17,0713,727,293,82 ↓ Lisans programlarına yerleşme oranı (ÖSYM’den temin edilebildiği durumlarda hesaplanacaktır) (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Tercihleri arasında ilgili lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 Yüzde12,6510,634,817,58 ↑ Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 Yüzde61,3919,978,8173,24 ↓ Doktora programlarına kabul edilme oranı (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 Yüzde41,3056,2550,8290,70 ↑ Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı 24.1. (Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 0,430,380,450,52 ↑ 24.2. ( Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 0,150,130,490,27 ↓ 24.3. (Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100 1,010,830,250,00 ↓ 24.4. (Toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 0,400,330,400,43 ↑ Ön lisans prg. tercih eden öğrenci oranlarında önemli azalış vardır. Lisans prg. Tercih eden öğrenci oranı önemli oranda artmıştır. Kabul edilme oranı öğrenci sayısı oranlarını olumsuz etkilememiştir. Doktora prg. Kabul edilme oranındaki artış önemlidir. Yabancı uyruklu öğrenci oranındaki az orandaki artış olumludur.

7 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı ↔ Birinci yılda herhangi bir nedenle kaydı silinen önlisans / lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı 28.1. (Birinci yılda kaydı silinen hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı / Toplam hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı) x 100 Yüzde 0,890,604,872,95 ↓ 28.2. (Birinci yılda kaydı silinen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 004,463,59 ↓ 28.3. (Birinci yılda kaydı silinen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerin sayısı) x 100 0,030,010,200,31 ↑ 28.4. (Birinci yılda kaydı silinen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 0,312,0114,3934,75 ↑ 28.5. (Birinci yılda kaydı silinen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı ) x 100 1,0106,3612,62 ↓ 28.6. (Birinci yılda kaydı silinen öğrenci sayısı toplamı / Toplam öğrenci sayısı) x100 0,190,262,222,46 ↑ Herhangi bir nedenle kaydı silinen (mezuniyet hariç) önlisans / lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı 29.1. (Kaydı silinen hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı / Toplam hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı) x 100 Yüzde 8,855,3711,106,45 ↓ 29.2. (Kaydı silinen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 4,013,699,688,14 ↓ 29.3. (Kaydı silinen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerin sayısı) x 100 2,501,093,783,28 ↓ 29.4. (Kaydı silinen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 9,331,749,3516,72 ↑ 29.5. (Kaydı silinen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı ) x 100 8,084,1313,6416,50 ↑ 29.6. (Kaydı silinen öğrenci sayısı toplamı / Toplam öğrenci sayısı) x100 4,432,236,285,35 ↓ Hazırlık öğrencilerin 1. sınıfta üniversitemizden ayrılma oranındaki azalma olumludur. Yüksek Lisans öğrencilerinde artış olumsuzdur. Herhangi bir nedenle kaydı silinen doktora öğrencileri oranındaki artış olumsuzdur.

8 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (Rapor, askerlik, v.b. yasal izin süreleri ile yaz okulu ve hazırlık süreleri hesaplamaya katılmayacaktır.) 32.1. (Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 39,0937,0461,2076,79 ↑ 32.2. (Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı) x 100 53,3261,6259,6655,26 ↓ 32.3. (Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 42,0591,4586,5344,74 ↓ 32.4. (Normal süre içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı) x 100 31,2534,6217,6550,00 ↑ 32.5. (Normal süre içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı / Normal süre içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı toplamı) x 100 51,6068,6163,6660,63 ↓ Mezuniyet oranı 33.1. (Mezun olan önlisans öğrencilerin sayısı / Toplam önlisans öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 25,428,8740,9139,72 ↓ 33.2. (Mezun olan lisans öğrencilerin sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 17,2619,818,9217,58 ↓ 33.3. (Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 71,7178,5260,0732,13 ↓ 33.4. (Mezun olan doktora öğrencilerin sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100 8,0812,418,1812,62 ↓ 33.5. (Mezun olan toplam öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 21,4023,3224,1220,94 ↓ Yüksek lisans mezuniyet oranındaki önemli azalışın nedeni: Orta öğretim alan Öğretmenliği Tezsiz YL yoktur. Yerine formasyon programı başlamıştır. Doktora mezuniyet oranındaki artış önemlidir. Doktora öğrencilerimizin yarısının başarı ile zamanında mezun olduğu söylenebilir. Yüksek lisans mezuniyetlerinde düşme yüksektir.

9 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Mezunların mezuniyet not ortalaması 34.1. Önlisans mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan önlisans öğrencilerinin sayısı Mutlak Sayı 2,492,642,692,62 ↓ 34.2. Lisans mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan lisans öğrencilerinin sayısı 2,502,482,582,53 ↓ 34.3. Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin sayısı 3,413,53,473,26 ↓ 34.4. Doktora mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan doktora öğrencilerinin sayısı 3,563,963,583,70 ↑ 34.5. Mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrenci sayısı 2,732,762,692,60 ↓ Doktora öğrencilerinin başarıları ortalamaya da yansımıştır. Genel olarak öğrenci başarılarında azalma söz konusudur.

10 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılma oranı 37.1. (Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 0,050,110,050,14 ↑ 37.2. (Yüksek lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 0000 ↔ 37.3. (Doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100 0000 ↔ 37.4. (Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayıları toplamı / Toplam lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları) x 100 0,050,10,050,13 ↑ 37.5. (Lisans programlarına giden öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 0,390,450,790,66 ↓ 37.6. (Yüksek lisans programlarına giden öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 0,150,130,360 ↓ 37.7. (Doktora programlarına giden öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100 0000 ↔ 37.8. (Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına giden öğrenci sayıları toplamı / Toplam lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları) x 100 0,370,420,750,62 ↓ Az oranda da olsa gelen öğrenci sayısının artması hedefe ulaşmada önemlidir. Lisans öğrencilerinde değişime katılma oranı azalmıştır.

11 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı 38.1. Hazırlık okulu öğrenci sayısı / Hazırlık okulu sınıflarının (şubelerinin) sayısı Mutlak Sayı 21272225 ↑ 38.2. Önlisans sınıflarına (şubelerine) kayıtlı öğrenci sayısı / Önlisans sınıflarının (şubelerinin) sayısı 12292023 ↑ 38.3. Lisans sınıflarına (şubelerine) kayıtlı öğrenci sayısı / Lisans sınıflarının (şubelerinin) sayısı 2623 22 ↓ 38.4. Toplam sınıflara (şubelere) kayıtlı öğrenci sayısı / Toplam sınıf (şube) sayısı 252423 ↔ Program başına ortalama ders sayısı 39.1. Mezun olmak için önlisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Önlisans program sayısı Mutlak Sayı 27353028 ↓ 39.2. Mezun olmak için lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Lisans program sayısı 54 5653 ↓ 39.3. Mezun olmak için tezli yüksek lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Tezli yüksek lisans program sayısı 12313230 ↓ 39.4. Mezun olmak için tezsiz yüksek lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Tezsiz yüksek lisans program sayısı 142942 ↔ 39.5. Mezun olmak için doktora programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Doktora program sayısı 1527 30 ↑

12 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Seçmeli derslerin oranı 41.1. (Önlisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Önlisans programlarında toplam ders sayısı) x 100 Yüzde 19,390,742,582,80 ↑ 41.2. (Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Lisans programlarında toplam ders sayısı) x 100 37,5123,316,9215,45 ↓ 41.3. (Yüksek lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Yüksek lisans programlarında toplam ders sayısı) x 100 13,138,4711,537,89 ↓ 41.4. (Doktora programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Doktora programlarında toplam ders sayısı) x 100 16,2814,8111,938,56 ↓ 41.5. (Önlisans programlarından mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x 100 12,0911,0310,938,65 ↓ 41.6. (Lisans programlarından mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x 100 10,1510,3410,6010,77 ↑ 41.7. (Yüksek lisans programlarından mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x 100 29,1471,3671,6371,64 ↑ 41.8. (Doktora programlarından mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x 100 32,4358,96 56,00 ↓ Önlisans programlarındaki seçmeli ders sayısı artışı önemlidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki seçmeli ders sayısında azalma görülmektedir. Mezun olabilmek için alınması gereken seçmeli ders oranı lisans ve yüksek lisans programlarında artmıştır. Doktora programlarındaki seçmeli ders sayısı artırılabilir.

13 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Öğretim üyesi başına tamamlanan tez sayısı 44.1. Tamamlanan yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı 0,180,120,13 0,14 ↑ 44.2. Tamamlanan doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 0,030,040,05 0,03 ↓ 44.3. Tamamlanan tez (doktora ve yüksek lisans) sayısı / Öğretim üyesi sayısı 0,210,17 ↔ Öğretim üyesi başına düşen değerlendirme yılı içerisinde basılmış tam metin yayın (SCI- expanded, SSCI ve AHCI) sayısı Tam metin yayın sayısı (SCI- expanded, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı 1,511,261,100,95 ↓ Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetlerin (makale, kongre, konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı 8,297,478,056,61 ↓ Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı / Öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı 11,3613,9513,6615,15 ↑ Öğretim üyesi başına düşen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı (yayın teşvik ödülleri hariç) / Öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı 0,140,110,070,05 ↓ Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı (yayın teşvik ödülleri dahil) / Öğretim üyesi sayısı 0,140,110,070,05 ↓ Tam metin sayısında azalma önemlidir. Toplam yayın sayısında düşüş vardır (26 makale). Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısındaki olumlu ve önemli oranda artış vardır. Ödüllerde yıllara göre azalma dikkat çekicidir.

14 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı Sayılacak Mutlak Sayı 15110697107 ↑ Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) 51.1. DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / Öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı 0,0780,0270,0330,039 ↑ 51.2. Kurum içi, destekli proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı 0,4141,3010,6550,743 ↑ 51.3. Sanayi destekli proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı 000,0160,005 ↓ 51.4 Uluslararası destekli proje sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / Öğretim üyesi sayısı 0,0230,0270,0030,034 ↑ 51.5. Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı 0,5141,3580,7070,821 ↑ Faaliyet sayısı artmıştır. DPT, TÜBİTAK proje oranındaki çok az da olsa artış olumludur. Buradaki pay kamu finanslıdan kaynaklanmaktadır. Kurum içi destekli proje oranındaki az oranda artış vardır, ancak 2009 yılına göre azalma önemlidir. Uluslararası proje oranındaki önemli sayılabilecek orandaki artış olumludur. Toplamda artış vardır. Ancak 2009 yılına göre olumsuzdur.

15 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Kütüphanede takip edilen basılı ve veri tabanları ile ulaşılabilen tam metin elektronik periyodik dergi sayısı Sayılacak Mutlak Sayı 23.44621.849 15.473 ↓ Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı Mutlak Sayı 11,912,614,4414,89 ↑ Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi Haftalık ortalaması alınacakSaat71 saat72 saat71 saat ↔ Web ana sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı Sayılacak Mutlak Sayı 2.353.6192.675.7432.795.235 ↔ Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi ÖlçülecekMbps22 Mbps26 Mbps37 Mbps150 Mbps ↑ Ortalama yıllık internet bağlantı kullanım kapasitesi ÖlçülecekMbps52,7 TB 6 Mbps10 Mbps ↑

16 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı 66.1. (Yükseköğretim Kurumu’nun yurtlarında kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 5,135,235,464,87 ↓ 66.2. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 1,671,71 Veri Sağlanama mıştır. 1,87 ↔ 66.3. (Yurtlarda kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 6,806,94 Veri Sağlanama mıştır. 6,74 ↔ Burs alan öğrenci 67.1. (Yükseköğretim Kurumu tarafından desteklenen (yemek, yurt ve vb.) öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 22,8827,7229,629,8 ↑ 67.2. (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim katkı payı ve öğrenim kredisi verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 1,161,19 Veri Sağlanama mıştır. 2,7 67.3. (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karşılıksız burs verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 1,001,02 Veri Sağlanama mıştır. 0,9 67.4. (Burs, kredi ve destek verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 25,0329,93 Veri Sağlanama mıştır. 33,4 Başkent Üniversitesi yurtlarını tercih eden öğrenci oranında azalış söz konusudur. Üniversitemizce desteklenen öğrenci oranında artış vardır.

17 GöstergeÖlçme YöntemiBirimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı (46. maddede sayılanlar hariç) Sayılacak Mutlak Sayı 861386595 ↑ Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 69.1. Kurum çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı Mutlak Sayı 562119 ↔ 69.2. Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 171918 ↔ Sosyal etkinliklerde artış vardır. 2009 yılına göre azalış söz konusudur.

18

19 İÇERİK Akademik Birimler Bazında Stratejik Plan’da Yer Alan Amaçlara Yönelik Eylemler Devlet Konservatuvarı Fakülteler Meslek Yüksekokulları Enstitüler İngilizce Hazırlık Bölümü Amaçlara Yönelik Planlanan Eylemler ve Gerçekleştirilen Eylemler- Gerçekleşme Oranları

20 Devlet Konservatuvarı Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

21 Diş Hekimliği Fakültesi Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

22 E ğ itim Fakültesi-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 57 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:51

23 E ğ itim Fakültesi-2

24 E ğ itim Fakültesi-3

25 Fen Edebiyat Fakültesi- 1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 31 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:23

26 Fen Edebiyat Fakültesi- 2 7 makale 4 Ulusal Kitap 2 etkinlik 3 etkinlik

27 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

28 Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 28 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 23

29 Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi-2

30 İ ktisadi İ dari Bilimler Fakültesi-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 16 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:8

31 İ ktisadi İ dari Bilimler Fakültesi-2

32 i leti ş im Fakültesi Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

33 Mühendislik Fakültesi-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 35 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 29

34 Mühendislik Fakültesi-2

35 Tıp Fakültesi-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 23 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 22

36 Tıp Fakültesi-2

37 Ticari Bilimler Fakültesi Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

38 Sa ğ lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 16 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 14

39 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

40 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

41 Avrupa Birli ğ i ve Uluslararası İ li ş kiler Enstitüsü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

42 E ğ itim Bilimleri Enstitüsü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 5 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 3

43 Fen Bilimleri Enstitüsü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

44 Sa ğ lık Bilimleri Enstitüsü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

45 Sosyal Bilimler Enstitüsü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 9 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 8

46 İ ngilizce Hazırlık Bölümü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

47

48 2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren fakültelerin, toplam fakülte sayısı içindeki yüzdesi 11 / 10 %91 2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren enstitülerin, toplam enstitü sayısı içindeki yüzdesi 2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren yüksekokulların, toplam yüksekokul sayısı içindeki yüzdesi Rapor veren fakültelerin 2011 yılı için planladıkları somut toplam eylem-hedef sayısı Rapor veren fakültelerin 2011 yılı için gerçekleştirdikleri somut toplam eylem-hedef sayısı Üniversite bünyesinde toplanan raporlara göre 2011 yılı için gerçekleştirilen toplam somut hedef - eylem sayısı Üniversite bünyesinde toplanan raporlara göre 2011 yılı için gerçekleştirilen toplam somut hedef - eylem sayısı

49 Spesifik S pecific Belli bir alan ile ilgili olmalı: öğrenci, makale sayısının artırılması, çalışan tatmininin yükseltilmesi.. Ölçülebilir M easurable Bilinen ölçü yöntemleri ile ölçülebilecek şekilde sayısal ifade edilmeli: dönem sonunda KPSS sınavını başaran mezunları yüzde 20 artırmak Ulaşılabilir A chievable Plan dönemi içinde ve mevcut kaynaklarla erişilebilir olmalıdır: insangücü, malzeme vs… Gerçekçi R ealistic Yaratıcı gerilim oluşturacak kadar cazip olmalı Karamsarlığa ya da umutsuzluğa sevk edecek kadar ütopik olmamalı Zaman T ime Hedef o dönem için uygun mu? Süre, hedefin gerçekleştirilmesi için yeterli mi? Öngörülen sürenin performans değerlemeye etkisi

50


"GöstergeÖlçme YöntemiBirimi2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı ↔ Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları