Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname""— Sunum transkripti:

1 1

2 DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yeniden düzenlenmiştir. Karar Sayısı : KHK /178 Karar Tarihi : 13.12.1983 Resmi Gazete : 14.12.1983-18251 (Mükerrer)  Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-12. maddesi gereğince Defterdarlığımız birimleri, Defterdarın yönetimi altında Muhasebat, Milli Emlak ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünden İlçelerde ise 13 Malmüdürlüğünden oluşmaktadır. 2

3 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Merkez Birimleri :  Muhakemat Müdürlüğü  Muhasebe Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğü  Personel Müdürlüğü  Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü İlçe Birimleri :  Akçakale Malmüdürlüğü Karaköprü Malmüdürlüğü  Birecik Malmüdürlüğü Siverek Malmüdürlüğü  Bozova Malmüdürlüğü Suruç Malmüdürlüğü  Ceylanpınar Malmüdürlüğü Viranşehir Malmüdürlüğü  Eyyübiye Malmüdürlüğü  Haliliye Malmüdürlüğü  Halfeti Malmüdürlüğü  Harran Malmüdürlüğü  Hilvan Malmüdürlüğü 3

4 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Defterdarlığın Görevleri :  Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı olan Defterdarlığımız, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre örgütlenmiş olup, özetle aşağıdaki görevleri yapmaktadır.  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,  Devletin gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek,  Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek,  Devlete ait malları yönetmek, tahsis etmek, kiraya vermek, satmak, korumak ve bunlara ilişkin diğer hizmetleri yapmak,  Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak. 4

5 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU:  Defterdarlığımızın Bakanlık ve Valilik atamalı dolu-boş kadro sayısı aşağıda belirtilmiştir.  Bakanlık ve Valilik atamalı toplam 284 kadrodan 182’si dolu, 102’si boş olup, ayrıca 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince 5 geçici personel çalışmaktadır. Toplam kadromuzun % 64‘ü dolu, % 36‘sı boş olup, Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Bakanlık Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam 37744 Valilik Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam 14595 240 5

6 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM DEFTERDAR101 DEFTERDAR YARDIMCISI000 BİRİM MÜDÜRLERİ12719 MÜDÜR YARDIMCISI606 HAZİNE AVUKATI707 DEFTERDARLIK UZMANI707 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI202 TEKNİKER202 TOPLAM37744 6

7 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM ARAŞTIRMACI011 SİVİL SAVUNMA UZMANI011 ŞEF12921 V.H.K.İ.7645121 MEMUR11819 ŞOFÖR347 TEKNİSYEN202 YARDIMCI HİZMETLER271643 VEZNEDAR131124 TAHSİLDAR101 TOPLAM14595240 GENEL TOPLAM182102284 Geçici Personel Sayısı: 5 (657 sayılı Kanunun 4/C ) 7

8 DEFTERDARLIĞIN TAŞIT DURUMU CİNSİ:MODELİ:ADEDİ:TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİM: Ford Transit Connect20131Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Panelvan)2012 1Defterdarlık Milli Emlak Müd. Renault Fluence2011 1Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Connect) 2010 1 Küçük ve Orta Ölçekli Mükel. Grup Başkanlığı Renault Broadway taksi1996 1Defterdarlık Milli Emlak Müd. Renault Broadway taksi1995 1Akçakale Malmüdürlüğü Tofaş -Fiat1991 1Birecik Malmüdürlüğü Renault Sedan1996 1Bozova Malmüdürlüğü Renault Toros1991 1Harran Malmüdürlüğü Renault Sedan1992 1Viranşehir Malmüdürlüğü 8 Toplam 10 taşıtın 6’sı 10 yaş üzerinde olan araçlardır.

9 SAYMANLIK FAALİYETLERİ İlimizde saymanlık faaliyetleri;  Muhasebe Müdürlüğü,  Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  13 İlçe Malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir.. 9

10 10 SAYMANLIK FAALİYETLERİ TAHAKKUK(1)TAHSİLAT(2)Tahsilat/Tahakkuk % 1.967.4131.029.48052.3 TAHAKKUK(1)TAHSİLAT(2)Tahsilat/Tahakkuk % 1.170.100120.82610.33 31/12/2014 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 31/01/2015 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Bin)

11 SAYMANLIK FAALİYETLERİ 31/01/2015 tarihi itibariyle İlimiz Merkezi Yönetim Bütçe Gideri (Bin TL) DÖNEMİTUTAR 31/01/2015 Tarihi Sonu İtibariyle251.036 Tahsilatın gideri karşılama oran %48 ‘dir. 31/01/2015 tarihi itibariyle Türkiye Geneli Merkezi Yönetim Bütçe Gideri (Bin TL) DÖNEMİTUTAR 31/01/2015 Tarihi Sonu İtibariyle 36.341.779 Tahsilatın gideri karşılama oran % 90’dir. 11

12 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ :  İlimizde Milli Emlak Hizmetleri; Milli Emlak Müdürlüğü ve 10 İlçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisleri tarafından yürütülmektedir.  İl genelinde 44.537adet gelir getirebilir, 3.690 adet tahsisli olmak üzere toplam 48.227 adet Hazineye ait taşınmaz bulunmaktadır.  01/01/2014-31/12/2014 dönemi Defterdarlığımızın milli emlak gelirleri aşağıda belirtilmiştir. 01/01/2014-31/12/201401-31/01/2015 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ28.218.159,04224.141,73 TAŞINMAZ KİRA GELİRİ1.369.900,74177.228,52 ECRİMİSİL GELİRİ4.774.594,80295.381,93 LOJMAN KİRA GELİRİ4.673.736,73467.472,92 İRTİFAK HAKKI GELİRİ150.764,01191.162,06 TAŞINIR SATIŞ GELİRİ190.693,1452.858,40 TOPLAM39.377.848,461.408.245,56 12

13 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ: DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK TAŞINMAZLARI: AY-YILOcsk-2015 İLÇE ADI MAHALLE SAYISI (1) BİNALAR ARSA VE ARAZİLER HİZMET MİSAFİRHANE (4) TÜM KAMU (5) LOJMAN SAYISI DOSYA BAZINDA İŞGALLİ(ECRİMİSİL) TAŞINMAZ ADEDİ TAHSİSLİ (7)İRATLI (8)İLİŞİKLİ (9)TOPLAM (10) TAHSİSLİ (2) KİRALIK (3) ADEDİm2ADEDİm2ADEDİm2ADETm2 Merkez 458390 11193472751154135.858.512,5610.093456.258.707,4665118.551.838,5311.898610.669.058,55 Akçakale 9236 1 365750245.113.569,624.684271.133.383,5028391.592.516,005.469407.839.469,12 Birecik 8141 149 13718.017.022,862.157109.311.624,74126 2.420127.328.647,60 Bozova 8624 1 116775139.840.314,774.034183.358.098,23224.696,154.787223.223.109,15 Ceylanpınar 35212 687018774.446.212,447.018221.058.816,26 7.095225.505.028,70 Harran 9315 1168941781.731.283,722.193135.760.066,1656803.712,002.427138.295.061,88 Halfeti 3827 413041091.015.696,662.57187.284.624,42217.330,122.68288.317.651,20 Hilvan 4422 81057347.182.437,491.497170.552.757,17 1.531177.735.194,66 Siverek 22784 50143330.598.791,253.744424.866.699,6524690.855,504.201456.156.346,40 Suruç 8562 92184919913.223.388,081.63565.155.588,16150,001.84978.378.976,24 Viranşehir 1131162174137911679.050.545,284.911519.633.095,33 5.027598.683.640,61 TOPLAM 13528384142592246013690376.077.774,7344.5372.644.373.461,081.159111.680.948,3049.3863.132.132.184,11 13

14 6292 SAYILI KANUNA GÖRE ŞANLIURFA VE İLÇELERİNE AİT HAZİNE TAŞINMAZLARINA YAPILAN SATIN ALMA TALEPLERİ (31/01/2015 tarihi itibariyle) SIRA NOİLİİLÇESİ 6292 SK.NA GÖRE YAPILAN SATIŞ TALEP ADEDİ 1ŞanlıurfaMerkez6.174 2ŞanlıurfaAkçakale780 3ŞanlıurfaBirecik413 4ŞanlıurfaBozova1.700 5ŞanlıurfaCeylanpınar13 6ŞanlıurfaHalfeti450 7ŞanlıurfaHarran75 8ŞanlıurfaHilvan1.400 9ŞanlıurfaSiverek9.246 10ŞanlıurfaSuruç789 11ŞanlıurfaViranşehir1.720 TOPLAM22.760 14

15 DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DURUMU İl genelinde mülkiyeti Hazineye ait Defterdarlığımıza tahsisli 67 adet lojman bulunmakta olup bunların 58 adedi doludur. İLÇENİN ADILOJMAN ADEDİDOLUBOŞ MERKEZ41383 AKÇAKALE MALMÜDÜRLÜĞÜ BİRECİK MALMÜDÜRLÜĞÜ12111 BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ CEYLANPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ954 HARRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİLVAN MALMÜDÜRLÜĞÜ SİVEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ11 SURUÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ11 VİRANŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ321 TOPLAM67589 15

16 MUHAKEMAT FAALİYETLERİ : Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünce takip edilen ilçeler dahil toplam dava türlerine göre dosya sayıları aşağıda belirtilmiştir. HUKUK DAVALARI DAVACI695 DAVALI3.060 TOPLAM3.755 CEZA DAVALARI MÜDAHİL4.860 DAVALI240 TOPLAM5.100 SONUÇLANAN HAZİNE LEHİNE/DEVİR40 HAZİNE ALEYHİNE21 16 Toplam 8.855 dava dosyası bulunmaktadır.

17 İHTİYAÇLAR:  Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Defterdarlığımız hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birimlerimize yönetici, hazine avukatı, teknik elaman ve memur atanması zorunluluk arz etmektedir. Yönetici İhtiyacı:  Defterdar Yardımcısı, Akçakale, Ceylanpınar, Harran, Eyyübiye, Siverek ve Halfeti ilçelerine Malmüdürü, Muhasebe Müdürlüğüne 2 Saymanlık Müdür Yardımcısı ve Milli Emlak Müdür Yardımcısı atamasının yapılması. 17

18  Teknik Eleman ve Hazine Avukatı İhtiyacı : -Mühendis -2 Hazine Avukatı  Memur ve Diğer Personel İhtiyacı : Defterdarlığımız Merkezine Milli Emlak ve Muhasebe Denetmeni kökenli en az 3 denetimden sorumlu Defterdarlık Uzmanı, yeteri kadar Uzman Yardımcısı ve en az 38 adet memura ihtiyaç vardır.  Taşıt İhtiyacı: Defterdarlığımız Milli Emlak, Muhakemat Müdürlüğü; Ceylanpınar, Siverek, Halfeti, Suruç ve Hilvan ilçeleri için birer arazi taşıtı ihtiyacımız bulunmaktadır. Arz ederim. 18


"1. DEFTERDARLIĞIN ÖRGÜT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları