Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.01 “ ESA -EĞİTİM SÜREÇLERİ AĞI” ve genelde “AĞ TEMELLİ YAPILANMA” Akla gelebilecek sorular Ve yanıtlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.01 “ ESA -EĞİTİM SÜREÇLERİ AĞI” ve genelde “AĞ TEMELLİ YAPILANMA” Akla gelebilecek sorular Ve yanıtlar."— Sunum transkripti:

1 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.01 “ ESA -EĞİTİM SÜREÇLERİ AĞI” ve genelde “AĞ TEMELLİ YAPILANMA” Akla gelebilecek sorular Ve yanıtlar

2 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.02 ESA içinde bir araya gelecek kuruluşlar (paydaşlar) tabii ki birşeyler yapabilirler. Ama ağ’ın temel varlık sebebi ya da öz-niyeti nedir? Paydaşlar arasındaki potansiyel sinerjiyi harekete geçirmek ve bu sinerji olmaksızın gerçekleştirilemeyecek eğitim projelerini gerçekleştirmek, ağın temel varlık nedenidir..

3 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.03 Maksat işbirliği ise bu zaten yapılabiliyor (2li, 3lü, çoklu) Meselâ, “enflasyon düşüyor” kampanyası böyledir. Bu ağ değil mi? ESA yepyeni, hiç örneği olmayan bir şey mi? Değil ise farklılıkları nelerdir? ESA bir işbirliği şeklidir. Verimi ve etkililiği diğer işbirliği çeşitlerine göre daha yüksektir. Çünkü: 1. İşbirliği taraflarından birisinin patronajı altında yürütülmez, 2. Anlaşmazlık, sürtüşme ve çatışmalar kalıcı hale gelmeden çözümlenir, 3. İşbirliği anlaşmalarının gözetimi yapılır, 4. Ağ, iş yapmak için platform yaratır.

4 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.04 Yönetimin temel ilkesi tek başlılıktır. Ağ’da ise patron yok ya da her konuda ayrı patron var deniliyor. Bu nasıl olur? Ayrıca ağ için, “kendini yöneten sistem” deniliyor. Sistemleri birisinin (yönetici) yönetmesi gerekmez mi? Acil durumlarda -ki çoğu zaman böyledir- ne olur, sistem başıboş kalmaz mı? Her bir konuda talimat veren ancak bir kişi olabilir. Farklı konularda ise farklı “bir” kişiler olabilir. Bu “kişiler” bazen gerçek kişiler, bazen kurullar, bazen de ortak akıl olabilir. “Kendini yöneten” deyimi bu amaçla kullanılmaktadır.

5 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.05 Bizim kültürümüz otoriter yapılara alışıktır. İnsanımıza ne yapacağı söylenirse yapar, söylenmezse yap(a)maz. Bu tür gevşek yapılar bize uygulanabilir mi? Otoriter yapılar sorumsuz ve tembel insan üretir. İnsanlarımız otoriter yapılar altında giderek sorumsuz ve tembel hale gelmektedir. Bundan kurtulmanın çaresi, kendinden neler beklendiğini iyi tanımlayıp güvenmektir. Yurtdışında çalışan insanlarımız bu durumlarda başarılı olabilmektedir.

6 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.06 Her kurumun tek başına yapabilecekleri ve de yapamayacakları bellidir. Mevzuatı ve iş yapma kültürü bunu belirler. Hal böyleyse, 2, 3, ilh. kuruluş bir araya gelse ne değişir? Sinerji denilen hoş söz gerçek midir yoksa bir temenni midir? İşler, “iş bölümü” yoluyla bölünüp parçalanmışlardır. İşler, teknik deyimle süreçlerdir.Yani süreçler parçalanmıştır. Eğitim süreçleri de parçalanmıştır. ESA ile yapılmak istenilen parçalanmış eğitim süreçlerini bir ağ yapısı içinde bütünleştirmekten ibarettir.

7 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.07 ATY’da birçok protokoldan söz ediliyor. Bunlar gereksiz bir bürokrasi yaratmaz mı? ATY’daki protokollar, sistemin kendi kendini yönetebilmesi için gereken kuralları belirler ve çıkabilecek sorunları önlerler. Bürokrasi, gerekli olmadığı halde koyulan ve birbiriyle çelişen kurallardan kaynaklanır. Hattâ, bulunması gerekip de bulunmayan kuralların bürokrasi yarattığı da söylenebilir.

8 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.08 Giderlerin karşılanması için paydaşlar katkıda bulunacaklar. Bunların toplanıp dağıtılması için bir tüzel kişilik (dernek, vakıf, şirket vbg) lâzım değil mi? Paydaşlar birbirlerinden farklı mevzuata tabi olduklarına göre böyle bir tüzel kişilik mümkün olmayabilecek. O halde, para nasıl toplanıp dağıtılacak? Dağıtık Kasa Sistemi adı verilen bir yöntemle yapılır. Her paydaş, başka bir amaçla kullanılmayacağını taahhüt ettiği katkı payını kendi adına bir banka hesabında tutar ve belge karşılığında doğrudan harcama yerine ödeme yapar.

9 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.09 Bu tür yapılanmalara gidilmezse ne kaybedilir? ATY bir zorunluk mu yoksa bir fantezi mi? Parçalanan süreçler (mesela eğitim), ya kurumları birleştirerek ya da onları bir ağ üzerinde bir araya getirerek bütünleştirilebilir. Başka yolla dünya ile atbaşı koşamayız.

10 ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.010 ATY’nın yurt içi ve dışında gerçekte işleyen örnekleri var mı? Bir ağın verimli ve etkili olması ayrı, yasal ve/ya ahlâki olması ise ayrıdır. Yasal ve/ya ahlâki olmayan ama etkili ve verimli işleyen -maalesef- yapılar da birer ATY sayılabilir. Ama başka örnekler de vardır. Meselâ INTERNET!


"ESA-Ağ Odağı Sekreteryası / Rev.0.01 “ ESA -EĞİTİM SÜREÇLERİ AĞI” ve genelde “AĞ TEMELLİ YAPILANMA” Akla gelebilecek sorular Ve yanıtlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları