Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, 24 Ocak 2011 Prof. Dr. Süheyda ATALAY Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU YETERLİLİKLERE VE ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, 24 Ocak 2011 Prof. Dr. Süheyda ATALAY Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU YETERLİLİKLERE VE ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, 24 Ocak 2011 Prof. Dr. Süheyda ATALAY Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU YETERLİLİKLERE VE ÖĞRENME ÇIKTILARINA PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ

2 BOLOGNA SÜRECİ “YETERLİLİKLERE VE ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ” Girdi temelli öğrenme Çıktı temelli öğrenme

3 3 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (EQF) TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS Kredisi Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Ders Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS Kredisi İş Yükü AKTS Kredisi İş Yükü AKTS Kredisi Ders

4 KISACA Ülkelerin ulusal şartları ve kültürleriyle uyumlu olmak kaydıyla, Avrupa genelinde ortak deneyimlerin paylaşılması, ortak hedeflere ulaşmak üzere işbirliği yapılması ve birbirinin deneyiminden faydalanılması yoluyla gerçekleşmesi planlanan Bologna Süreci çalışmaları yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan “ eğitim-öğretimde yenilenme ” hareketidir. BOLOGNA SÜRECİ

5 Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Mesleki Yeterlilikler Program Çıktıları Eğitim Amaçları Paydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bölüm Misyonu

6 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) – aktif öğrenme Ders A Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Ders B Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Meslekî Yeterlilikler Eğitim Planı Müfredat

7 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü Amaç: Bu bölümden mezun olanların sahip olması beklenen yeterliliklerin ulusal ve meslek i yeterlilikler doğrultusunda belirlenmesi Program Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi Dış Paydaş Görüşleri Mezunlar, işverenler, Meslek Odası Temsilcileri, Danışma Kurulu İç Paydaş Görüşleri Öğretim Üye/Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler Bölüm öngörü ve özgörevi (ORTAK AKIL ÜRÜNÜ OLMALI) (Üniversite öngörü ve özgörevi dikkate alınarak)

8 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü sürekli iyileştirme Program (Bölüm) Çıktılarının Belirlenmesi (Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun, sürekli iyileştirme için ölçülüp değerlendirilebilecek / geliştirilebilecek olan) Nasıl bir mezun? Hangi Yetkinlikler ve Beceriler (Competences and Skills)’in kazandırılmış olması bekleniyor? Girdiler Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana özgü yeterlilikler Eğitim amaçları

9 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü Örnek Program Çıktı ları PÇ1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama becerisi PÇ2. B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama,modelleme ve çözme becerisi PÇ3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi PÇ4. Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi PÇ5. Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi PÇ6. Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi

10 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü Örnek Program Çıktı ları PÇ7. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi PÇ8. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi PÇ9. Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma PÇ10. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri PÇ11. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı PÇ12. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak PÇ13. Kalite konularında bilgi sahibi olmak

11 Yeterlilikler çerçevesi Yetkinlik Bölüm Öğrenme Çıktıları Müfredat Ulusal Yeterlilikler ve Mesleki Yeterlilikler Temel düzeyde bilgiye sahip olma Belirli dil yeterliliği Belirli bilişim yeterliliği Mesleki etik bilgisi Sorumluluk alma İletişim kurabilme becerisi Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi …………………. EĞİİTM AMAÇLARI B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama,modelleme ve çözme becerisi Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi Sözlü ve yazılı iletişim becerileri Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi Yabancı dille iletişim Matematik I, II Fizik I, II Kimya I, II Grup Ödevleri içeren dersler Seminer Mesleki Etik Bitirme Projesi Meslekî İngilizce

12 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü Ders Planı’nın Oluşturulması Program çıktılarını sağlayacak ders planı (Curriculum Design) Derslerin 4 yıla (8 yarıyıla) yerleştirilmesi Ders Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi Her bir ders için amaç ve hedefler Derslerin Öğrenme Çıktılarının yazılması Öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin beklentisidir Çıktı Temelli Öğrenme (Output Based Learning) Öğrenme çıktıları somut ve ölçülebilir olmalı Sıralayabilme, gösterebilme, çizebilme, çözebilme, … gibi

13 Dersin adı, kodu, yarıyılı, kredisi Dersin Türü (zorunlu/seçmeli) Dersin İçeriği Önkoşul / Önerilen Dersin Amacı Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar Öğretme Biçimi Ölçme/Değerlendirme Biçimi Öğretim Dili Öğretim Elemanı

14 14 ÖRNEK DERS DERSİN AMACI Bu dersin amacı; akışkanlar mekaniğini tanıtmak, akışkanlar mekaniği ile ilgili son teknolojik gelişmeleri kavratmak, denklik kavramını ve özel bir problemin çözümünde denklik kavramlarından hangisini ve/veya hangilerini (mekanik, momentum, kuvvet, kütle) seçebileceğine karar verme kriterlerini vermek, borularda, boru ağlarında ve serbest akımda akım parametrelerinin (sürtünme kayıpları,enerji gereksinimi, akış hızı) bulunabilmesi için gerekli hesaplama tekniklerini öğretmek, verilen bir süreç doğrultusunda borulama sistemini tasarlamalarını sağlamaktır.

15  Öğrencinin neleri bileceği, kavrayacağı.  Neleri yapacağının  Nelere yetkin olacağının açık, gözlenebilir, ölçülebilir tanımlarıdır. Ders içeriği ya da öğretim elemanının ne yapmak istediğini belirten ifadeler değildir. ÖĞRENME ÇIKTILARI NEDİR?

16 Ö ĞRENME Ç IKTILARI  Ö ğrenme ç ıktıları bir dersle ilgili olarak yazılır.  Ö ğrenme ç ıktıları dersin sonunda ö ğrencilerin sergilemesi gereken ö zellikleri ifade eder.  Ö ğrenme ç ıktıları planlı, d ü zenli ö ğrenme- ö ğretme yaşantıları yoluyla bireylere kazandırılması d ü ş ü n ü len bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların ifadesidir.

17  G ö zlenebilir ve ö l çü lebilir fiiller belirleyiniz, “…ç izebilme, … g ö sterebilme, … problem çö zebilme, … a ç ıklayabilme, …ö rnek verebilme, … hatırlayabilme, … tasarlayabilme, … uygulayabilme, … eleştirebilme, … karşılaştırabilme, …ç alıştırabilme, listeleyebilme, … kullanabilme ” gibi  Ö ğrenme ç ıktılarını yazarken ö ğretim elemanının yapacakları değil, ö ğrencilerin ders sonunda neler kazandığı, hangi tutum ve davranışları sergiliyor olacağı yazılmalıdır.  Herhangi bir dersteki konuların başlıkları Ö ğrenme Ç ıktısı olarak ifade edilmemelidir.  Ö ğrenme ç ıktılarının bir ö ğrenme ü r ü n ü n ü dile getirir bi ç imde yazılmasına ö zen g ö sterilmelidir. ÖĞRENME ÇIKTILARI

18 BLOOM TAKSONOMİSİ

19 PROGRAM VE Ö ĞRENME Ç IKTILARI İLİŞKİSİ  Ö ğrenme ç ıktılarını yazdıktan sonra, her bir ö ğrenme ç ıktısının hangi program ç ıktısı/ ç ıktılarıyla ilişkili olduğunu belirleyiniz.  Bu s ü re ç, dersinizin programa nasıl katkıda bulunduğunu g ö rmenize ya da dersinizin programa olan katkısını artırmak i ç in dersin amacını ve ö ğrenme ç ıktılarını g ö zden ge ç irmenize yardımcı olacaktır.

20 DERSLER VE PROGRAM Ç IKTILARI  Eğitim planında yer alan b ü t ü n ders ve etkinliklerin ö ğrenme ç ıktıları hazırlandıktan sonra her bir dersin hangi program ç ıktılarını sağladığını g ö steren bir matris hazırlanmalıdır. B ö ylece program ç ıktılarının ders ö ğrenme ç ıktıları ile karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmelidir.

21 PROGRAM Ç IKTILARINI Ö ĞRENME Ç IKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME PÇ 1 P Ç2 PÇ 3 P Ç4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 P Ç9 PÇ 10 P Ç1 1 PÇ 12 PÇ 13 D1XXXXX D2XXXXX D3XXXXXX D4XXXXXXX D5XXXXXXXXXXX D6XXXXXXXX D7XXXXXX  Öğrenme/öğretme biçimleri ile izlenebilir ve ölçülebilir ders çıktılarını karşılama ….…. ….….

22 22 DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Dersin Ö ğrenme Ç ıktıları B ö l ü m ü n Program Ç ıktıları 1. Makro ö l ç ekteki akışkanlar mekaniği ile molek ü ler dinamik arasında ilişki kurabilme. 1,2,5,6 2. Tasarım projelerinde gerekli olan fiziksel ö zelliklere ait verileri form ü le edebilme. 1-3 3. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya ç ıkan yeni akışkanların reolojik ö zelliklerini kavrayabilme. 1,2,5,6 4. Verilen s ü re ç ler i ç in uygun model denklikleri t ü retebilme. 1-3,5 5. Mikro/makro ö l ç ekte akışkan akımını kavrayabilme. 1,2 6. Analitik/n ü merik teknikler kullanarak akım problemlerini çö zebilme. 1-3,5,6 7. Verilen bir sistemin akışkan nakli i ç in gerekli cihazları se ç ebilme. 2,4 8. Verilen bir s ü re ç i ç in akım sistemini tasarlayabilme. 5,6,8

23 Dersin Boyutları Ö ğrenme Ç ıktıları İ ç erik (Konular) Ö ğrenme- Ö ğretme S ü re ç leri Ö l ç me ve Değerlendirme 1….1….Bu ö ğrenme ç ıktısı i ç in hangi kaynaklardan hangi b ö l ü mleri/konuları referans alabilirim? ( kaynakların konu ile ilgili güncel, temel ve ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir) Bu ö ğrenme ç ıktısını ö ğrencilerin kazanabilmesi i ç in kullanabileceğim en uygun strateji y ö ntem ve teknikler neler olabilir? Bu ö ğrenme ç ıktısını ö ğrencilerin kazanıp kazanmadıklarını nasıl değerlendirebilirim? (test, proje, ö dev vb.) 2….2…. 3….3…. n….n…. 23 DERS ÖĞRETİM PLANIMI NASILHAZIRLAMALIYIM?

24 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Öğrenci İş Yükü (Student Work Load) Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm eğitim faaliyetlerini (derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj) için gerekli zamanı kapsar. AKTS Kredisi Derste hedeflenen öğrenim çıktılarını edinebilmek için öğrenenin harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak belirlenen kredi Kısıtlayıcalar (18 hafta x 5 gün x 8 saat = 720 saat / 30 = 24 saat / 1 AKTS Akademik Takvim Uzunluğu ( ? ) 30 AKTS/yarıyıl 60 AKTS/yıl Beklenen: 1 AKTS = 25-30 saat Türkiye’de çok daha az !!!!

25 AKTS KREDİSİ YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN Ö NEMLİ NOKTALAR  AKTS kredisi tam sayı olarak verilmeli, ancak zorunlu ise bu ç uklu sayılar kullanılmalıdır. (1,63 gibi k ü surlu sayılardan ka ç ınılmalıdır.)  Programlarda se ç meli derslerin tek tek isimleriyle d ö nemler i ç ine yerleştirilmemesi, se ç meli havuzlarında g ö sterilmesi gerekir.  Bir yarıyıldaki derslerin toplam AKTS kredisi mutlaka 30 ve bir yılda verilen derslerin toplam AKTS kredisi mutlaka 60 olmalıdır.

26 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü İş Yükü Tahmini Anket: Öğretim Üyeleri, öğrenciler, 1.Dersinizde hangi yetkinlikleri kazandırmayı düşünüyorsunuz? 2.Dersinizin öğren me çıktıları nelerdir? 3.Dersinizde hangi eğitim aktiviteleri mevcut? 4.Öğren me çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorsunuz? 5.Bu öğren me çıktılarını kazandırabilmek için tahmin edilen çalışma süresi nedir?

27 Öğrenme Çıktıları Öğrenim Aktivitesi Tahmin Edilen Süre (saat) Değerlendirme 1-6Teorik ders4*14=56Derse Katılım 1-6Rehberli problem çözme Bireysel çalışma 1*14=14 2*14=28 Aktif Katılım 1-6Haftalık ödev problemlerinin çözülmesi 2*14=28Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi 7, 8Dönem Projesi15Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi 1-6Ara SınavSınav için 3 Bireysel çalışma 18 Açık kitap, yazılı sınav 1-6Final SınavıSınav için 3 Bireysel çalışma 26 Açık kitap, yazılı sınav 1-6Quiz(4 adet)Sınav için 4 Bireysel çalışma 8 Kapalı kitap, yazılı sınav Toplam: 203

28 Örnek 2.Yıl, 2.Yarıyıl DersSaat/hafta Tahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl) AKTS Kredisi A2105105*30/798= 4 B41606 C41556 D31204 E42038 F2552 Toplam1979830 Akademik Yıl: 34-40 hafta (sınavlar dahil) Haftalık Saat: 40 saat Yıllık Çalışma Saati:1360-1600 saat/yıl Ortalama Yıllık Çalışma Saati: (1360+1600)/2= 1480 saat/yıl 24,6 saat / 1 AKTS AKTS kredisi başına düşen iş yükü: 24,6 saat / 1 AKTS Beklenen durum Beklenen durum

29 HEDEFLERİ BAŞARMAK İÇİN GEREKLİ PROGRAM ÇIKTILARINI BELİRLE ÇIKTILARIN NASIL SAĞLANACAĞINI BELİRLE ÇIKTILARIN NASIL ÖLÇÜLECEĞİNİ BELİRLE HEDEFLERE ULAŞILDIĞINI KANITLAYACAK GÖSTERGELER BELİRLE ÖLÇ / DEĞERLENDİR PAYDAŞLARI BİLGİLENDİR, ÖNLEM AL, İYİLEŞTİR EĞİTİM AMAÇLARINI BELİRLE ULUSAL YETERLİLİKLER PAYDAŞ İSTEMLERİ BOLOGNA SÜRECİ YENİ ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİNİ BELİRLE

30 Mezunların Değerlendirmesi İşverenlerin İşverenlerin Değerlendirmesi YÖN LEN DİR ME Öğrenci anketi (BÖLÜM) PROGRAM Öğrenci Yeni Öğrenci Mezun İyileştirme araçları ÇIKTILARÇIKTILAR Çalışan Mezun Öğrenme Programı/Ortamı Öğretim elemanı Dış paydaşlar İç paydaşlar Öğrencilerin Öğrencilerin Değerlendirmesi

31 O halde ne yapmalıyız ? Bologna Sürecine göre yapılanmayı sağlamalı Tabandan tavana tüm sistem gözden geçirilmeli ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmeli Statik yapılanmadan dinamik yapılanmaya geçilmeli ???Öğrenci temelli öğretim sistemine geçilmeli ??? Sürekli iyileştirme yöntemi takip edilmeli Yani: Kalite Güvencesi uygulamaya konmalı –Akreditasyon için çalışmalar hızlandırılmalı (?) –Program ve kurum bazında akreditasyon için çalışılmalı (?)

32 Farklı öğrenme süreçlerinin ve ortamlarının denenmesi için olanaklar sunar, bilgi ve deneyimin paylaşılması ve transferini kolaylaştırır Öğrencilerin/personelin kişisel ve mesleki gelişimini teşvik eder, Akademik işbirliklerinin gelişmesine ve kalitenin yükseltilmesine etki eder Öğrencilerin/personelin kendi ülkesi dışında da iş sahibi olabilmesine katkı yapar, Küresel anlamda iş çevrelerinin ihtiyaçlarına katkı sağlar, Küresel vatandaşlığın gelişimine katkı sağlar, Yeni arkadaşlıklar ve kültürler arası etkileşimin gelişimine yardımcı olur ve karşılıklı anlayışın gelişimini sağlar, Öğrencilerin/personelin sahip oldukları ya da olmadıkları imkanları kavramasına yardımcı olur, Öğreten ve öğrenen için dinamizm sağlar, Düşünen, sorgulayan ve çözüm üretmeye çalışan bir toplum oluşumuna katkı sağlar Neden Bologna Süreci ?

33 İlginiz İ ç in Teşekk ü r Ederim … Faydalı adresler:  YÖK Bologna web sayfası: http:// www.yok.gov.trwww.yok.gov.tr  Bologna Süreci resmi web sayfası: http://www.ehea.info/ http://www.ehea.info/


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, 24 Ocak 2011 Prof. Dr. Süheyda ATALAY Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU YETERLİLİKLERE VE ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları