Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MSF Microsoft Solutions Framework Microsoft Çözüm Çerçevesi Derya Arıkan Temmuz.2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MSF Microsoft Solutions Framework Microsoft Çözüm Çerçevesi Derya Arıkan Temmuz.2008."— Sunum transkripti:

1 MSF Microsoft Solutions Framework Microsoft Çözüm Çerçevesi Derya Arıkan deryaarikan@solneo.com Temmuz.2008

2 İş Dünyası İş dünyası ve teknolojideki hızlı değişimler –Ürünlerin kısa zamanda pazara çıkması –Her geçen gün değişen ve karmaşıklaşan ürünler ve servisler –Gelişen iş modelleri Hızla değişen ihtiyaçlar: yönetmelikler, yasalar, büyüyen tüketici ihtiyaçları Büyüyen rekabet baskısı Globalizasyon

3 BT İş Dünyasının Hedeflerini Nasıl Oluşturur? İş süreçlerinin verimli hale getirilmesi –Tedarik Zincirinin kısaltılması Kişilerin günlük işlerde verimliliği ve etkinliğini artırmaya yardımcı olmak –Zor ve basmakalıp işlerin yok edilmesi –Bilgiyi ulaşabilir ve kullanılabilir yapmak –Verinin gerçek zamanlı olarak işleyebilmek İşlerin gelişmesini sağlamak –Yeni iş modelleri üretmek –Yeni iş imkanları geliştirmek –Yeni piyasalara ulaşabilmek

4 Başarı kolay olmadı !!! 2000 1998 1995 1994 28%23%49% 26%28%46% 27%40%33% 16%31%53% Bu grafik Amerika’da küçük orta ve büyük boydaki iş yerlerinde yapılan 30.000 projenin 1994 yılından beri toplanan datalarını içermektedir. Kaynak: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc., 2000 BaşarılıProblemliBaşarısız

5 Problemler neydi? Hedef ve görevin birbirinden ayrı olması Yapılan iş ile teknolojinin ayrı olması Ortak dil ve süreçlerin olmaması –Açık olmayan hedefler –Kontrol edilemeyen kapsam değişiklikleri Takım gibi davranamamak ve iletişim kuramamak Değişikliklere ayak uyduramayan katı süreçler

6 Nasıl BT Bu Sorunları Yaşamaz? İş hedeflerini, imkânlarını ve değişen süreçlerini anlamalı BT hedefleri, iş hedeflerine hizmet edecek şekilde olmalı İş tarafındakilerle sürekli diyalog halinde olmalı Organizasyon yapısı gelişmeye açık bir şekilde düzenlenmeli Etkili ve verimli çalışma için takımları organize etmeli BT’nin ihtiyacı daha fazla, daha yeni teknoloji değildir– ileri teknoloji bilgisini kullanarak kişileri ve süreçleri geliştirerek organizasyonun daha iyiye gitmesini sağlamaktır.

7 Microsoft Çözüm Çerçevesi MSF BT çözümlerini başarılı bir şekilde yaratma, planlama ve kurma sırasında kişi ve süreçleri anlatan bir rehberdir

8 MSF Nasıl oluştu? Microsoft Ürün Grupları Microsoft BT Grubu Microsoft BT Grubu Microsoft Servis Grupları Microsoft İş Ortakları İspatlanmış Tecrübeler

9 MSF ve MOF Microsoft Operations Framework Microsoft Solutions Framework Operate Deploy Build Plan

10 “Bu sistem çok problemli- Hergün yeni problemler buluyoruz” Problemli Proje Belirtileri “Kullanması çok zor” “İşi yapmak için gerekli bilgiye ulaşamadık” “Öbür takımların yaptıkları işlerin bizim projemize etkisini bilemedik” “Proje geç ve bütçesini aştı “Yapılan, ihtiyacımız olan şey değildi” “Mutlu değiliz- Bu proje istediğimizi yapmıyor” “Ne yapacağımız açık değildi” “Bizim ortamımızda iyi çalışmıyor”

11 Risk Yönetim Disiplini Süreç Modeli Takım Modeli Proje Yönetim Disiplini Hazırlık Yönetim Disiplini MSF Modelleri ve Disiplinler Modeller Disiplinler

12 MSF Takım Modeli İletişim Projenin bütçe zaman ve işlev sınırlarında yapılması Müşteri memnuniyeti Son kullanıcının verimini yükseltmek Kolay kurulum ve devamlı işletme Bütün kalite sorunlarının belirlenmesi ve cevaplandırılmasından sonra sürümün onaylanması İstenen özelliklere göre yaratmak Geliştirme (Development ) Geliştirme (Development ) Test Sürüm Yönetimi (Release Management) Sürüm Yönetimi (Release Management) Kullanıcı Verim Yönetimi (User Experience) Kullanıcı Verim Yönetimi (User Experience) Ürün Yönetimi (Product Managment) Ürün Yönetimi (Product Managment) Program Yönetimi (Program Management) Program Yönetimi (Program Management)

13 Proje Takımı Dışındakiler Proje sponsoru – Projeyi finanse eden kişi(ler) Müşteri (veya işin sahibi) – Çözümün yarar sağlayacağı iş tarafındaki kişi(ler) Son Kullanıcı – Çözümün etkilediği sistem ve onu kullananlar İşletmen – Çözüm kurulduktan sonra işletmesini yapacak grup

14 MSF Team Role Clusters

15 Genişletilmiş Takım Modeli İşletme ve destek Bölümleri Teknoloji bakışı İş odaklı bakış Son Kullanıcı Proje Sponsoru Müşteri Teknoloji Mimarları ve Komiteler Destek Grubu Proje Takımı Kullanıcı Verim Yönetimi Geliştirme Test Sürüm Yönetimi Ürün Yönetimi Program Yönetimi

16 MSF Team Model : Sub-Teams

17 Kullanıcı Yönetimi Kullanıcı Yönetimi Ürün Yönetimi Ürün Yönetimi Test Program Yönetimi Sürüm Yönetimi Sürüm Yönetimi Geliştirme Örnek: Küçük Takımlar Küçük takımlar, birden fazla rol

18 MSF Ana Fikirleri ve Takım Modeli İş hedefleri konusunda yoğunlaşmalı Çevik kalmalı, değişikliğe hazır olmalı Ortak bir vizyon için çalışmalı Takım çalışanlarına karar verme yetkisi verilmeli Açık iletişim özendirilmeli Sorumluluklar paylaşılmalı ama sorumlular açık olarak belirtilmeli

19 Ana Fikirler ve Kanıtlanmış Süreçler Ana fikirler –Eşdeğerli takım rolleri –Müşteri odaklı düşünme –Ürün odaklı düşünme –Hatasız üretimi hedefleme –Öğrenme isteği Kanıtlanmış Süreçler –Birbirine bağımlı küçük takımlar yaratmak –Takımların bir yerde çalışmalarını sağlamak –Tüm takımın katılımıyla çözüm yaratmak

20 Project Management Discipline Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements. (Project Management Institute) – –Does not equate to “being the boss” – –Is especially critical for scaled-up project teams

21 MSF Süreçleri Proje Planı Onayı Kapsam Onayı Sürüm Hazırlığı Onayı Kurulum Tamam Vizyon ve Kapsam Onayı MSF

22 MSF süreçleri tekrar eder Projeleri küçük sürümlere bölerek riski azaltmak Zaman Özellikler Sürüm 1 Sürüm 2 Sürüm 3

23 MSF Süreçlerinin Avantajları Projenin çıktılarının düzenli çıkması Projenin sonuçlarının iş odaklı kalması Projenin beklenti ve organizasyondaki netliğinin görülmesi İşletme grubuna projenin kademeli olarak devredilmesi

24 SüreçlerMSF Rolleri Vizyon ve Kapsam OnayıÜrün Yönetimi Proje Planı OnayıProgram Yönetimi Kapsam OnayıGeliştirme Kullanıcı Yönetimi Sürüm Hazırlığı OnayıTest Sürüm Yönetimi Kurulum OnayıSürüm Yönetimi Değişik Roller Değişik Süreçlere Liderlik Eder

25 MSF Vizyon Belirleme Fazı ve Çıktıları Çıktılar –Vizyon ve Kapsam Dokümanı –Proje Yapı Dokümanı –İlk Risk Analiz Dokümanı

26 Hedef Belirlemek Alis: “Söyler misin ne yöne gitmeliyim?” Kedi: “Bu tamamen senin nereye gitmek istediğine bağlı.” Alis: “Fark etmez benim için…” Kedi: “O zaman ne yöne gittiğin de fark etmez.” Alis Harikalar Diyarında Lewis Carroll

27 Vizyon Her şeydir “İnanıyorum, ki bu ulus önümüzdeki on yıl içinde Ay’a bir insan indirip, güvenli olarak dünyaya geri getirmelidir… Başka hiçbir uzay projesi.. İnsanlık için bu kadar etkileyici ve gelecekteki uzay keşfi için bu kadar önemli olmayacaktır.” Başkan John F. Kennedy Kongreye konuşmasından Mayıs 25, 1961

28 Kapsam Kapsam – Sürümün kısıtlamalarıyla vizyonu oluşturabilecek kısımlar Çözüm Kapsamı – Bu sürümde verilecek toplam ürün ve servisler –Proje Kapsamı – Çözüm Kapsamındaki bölümleri oluşturmak için takım tarafından yapılan işler Tüm çözümü oluşturmak için birden fazla proje yapmak gerekebilir

29 İşler –Kapsamı bir seri sürümler haline getirmek –Mevcut çözüm ve istenen gelecekteki çözümler –Çok sürümlü plan yapılması –Sürüm 1 için kapsam yapılması Sürümlerle Kapsamı Kontrol Altında Tutmak Zaman Özellikler Sürüm 1 Sürüm 2 Sürüm 3

30 Kapsam Yönetimi için Proje Karar Üçgeni Kaynaklar Takvim Özellikler

31 KesinSeçilmişDeğişken Kaynaklar Takvim Özellikler Kapsam Yönetiminde Karar Üçgeni ve Matrisi Takım ve Müşteri arasında onaylanması gereken Karar Matrisi

32 Risk Anlamı –Sözlük: Yaralanma veya kayba neden olacak her şey –Genel: Problemler olur Özellikleri –Her projede muhakkak vardır, –İyi veya kötü değildir, –Korkulacak bir şey değildir, yönetilmesi gereken bir şeydir.

33 MSF Risk Yönetimi Problemleri önceden görmekvs.Problem çıktıkça çözmek Ana nedene çözüm üretmekvs.Semptomları düzeltmek Riskleri engellemek ve azaltmakvs.Sonuçlara tepki vermek Etkiyi azaltmak içinvs.Kriz modunda çalışmak sonuçlara hazırlıklı olmak sonuçlara hazırlıklı olmak Bilinen ve düzenli süreç kullanmakvs.Gelişi güzel süreçler kullanmak Pro-aktif olarak Risk Tanımlama, Analiz ve Çözüm Geliştirme

34 MSF Planlama Fazı ve Çıktıları Çıktılar Fonksiyonel Şartname Ana Proje Planı Ana Proje Takvimi

35 Kaynaklar Özellikler Takvim Vizyon oluşturma Kaynaklar Özellikler Takvim Planlama

36 MSF’in Planlamaya Bakışı Planlama tekrar eden bir süreçtir Efektif planlama ana sorulara cevap verir –Ne yapıcağız? –Nasıl yapacağız? –Ne zaman yapacağız? –Yapmaya hazır mıyız?

37 Planlama Takım işidir Her rolün planlamaya katkısı vardır Tipik Planlar Ana Rol İletişim planı Ürün Yönetimi Geliştirme Planı Geliştirme Eğitim planı Kullanıcı Yönetimi Güvenlik Planı Geliştirme Sürüm Yönetimi Test planı Test Bütçe Program Yönetimi Kurulum planı Sürüm Yönetimi Satın alma Planı Sürüm Yönetimi Program Yönetimi Pilot planı Sürüm yönetimi

38 Tasarım Süreci Mantıksal Tasarım Kavramsal Tasarım Senaryolar Fiziksel Tasarım Parçalar, Arayüzler ve Fiziksel veri düzeni Parçalar, Arayüzler ve Fiziksel veri düzeni Nesneler ve Servisler Kullanıcı Arayüzleri Ve mantıksal veri düzeni Nesneler ve Servisler Kullanıcı Arayüzleri Ve mantıksal veri düzeni

39 Kavramsaldan gerçeğe geçiş

40 Çözümün Tasarımı Proje Plan Onayı Fiziksel Tasarım Bazı Kavramsal Tasarım Mantıksal Tasarım Fiziksel Tasarım Vizyon ve Kapsam Onayı Mantıksal Tasarım Bazı Kavramsal Tasarım Bazı Planlama

41 Çıktılar Çözümün kodu Build İmajları Eğitim Materyalleri Dokümanlar –Kurulum Süreçleri –İşletim Süreçleri –Destek ve Sorun Çözme Pazarlama Materyalleri Güncelleştirilmiş plan, takvim ve risk dokümanları MSF Geliştirme Fazı ve Çıktıları

42 MSF Kararlılık Fazı ve Çıktıları Çıktılar Pilot Raporu Kullanılabilir sürümler: –Ana kod ve programlar –Kurulum dokümanları ve talimatları –Son kullanıcı yardım ve eğitim malzemeleri –İşletme dokümanları –Sürüm notları Test ve hata raporları Proje dokümanları

43 MSF Yaygınlaştırma Fazı ve Çıktıları Çıktılar –Süreç ve destek bilgi sistemleri –Kodlar, talimatlar, konfigürasyonlar, imajların toplu depolanması –Proje sonuç raporu

44


"MSF Microsoft Solutions Framework Microsoft Çözüm Çerçevesi Derya Arıkan Temmuz.2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları