Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MSF Microsoft Solutions Framework Microsoft Çözüm Çerçevesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MSF Microsoft Solutions Framework Microsoft Çözüm Çerçevesi"— Sunum transkripti:

1 MSF Microsoft Solutions Framework Microsoft Çözüm Çerçevesi
Derya Arıkan Temmuz.2008

2 İş Dünyası İş dünyası ve teknolojideki hızlı değişimler
Ürünlerin kısa zamanda pazara çıkması Her geçen gün değişen ve karmaşıklaşan ürünler ve servisler Gelişen iş modelleri Hızla değişen ihtiyaçlar: yönetmelikler, yasalar, büyüyen tüketici ihtiyaçları Büyüyen rekabet baskısı Globalizasyon

3 BT İş Dünyasının Hedeflerini Nasıl Oluşturur?
İş süreçlerinin verimli hale getirilmesi Tedarik Zincirinin kısaltılması Kişilerin günlük işlerde verimliliği ve etkinliğini artırmaya yardımcı olmak Zor ve basmakalıp işlerin yok edilmesi Bilgiyi ulaşabilir ve kullanılabilir yapmak Verinin gerçek zamanlı olarak işleyebilmek İşlerin gelişmesini sağlamak Yeni iş modelleri üretmek Yeni iş imkanları geliştirmek Yeni piyasalara ulaşabilmek

4 Başarı kolay olmadı !!! Başarısız Problemli Başarılı 2000 1998 1995
23% 49% 28% 2000 28% 46% 26% 1998 40% 33% 27% 1995 31% 53% 16% 1994 Bu grafik Amerika’da küçük orta ve büyük boydaki iş yerlerinde yapılan projenin 1994 yılından beri toplanan datalarını içermektedir. Kaynak: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc., 2000

5 Problemler neydi? Hedef ve görevin birbirinden ayrı olması
Yapılan iş ile teknolojinin ayrı olması Ortak dil ve süreçlerin olmaması Açık olmayan hedefler Kontrol edilemeyen kapsam değişiklikleri Takım gibi davranamamak ve iletişim kuramamak Değişikliklere ayak uyduramayan katı süreçler

6 Nasıl BT Bu Sorunları Yaşamaz?
İş hedeflerini, imkânlarını ve değişen süreçlerini anlamalı BT hedefleri, iş hedeflerine hizmet edecek şekilde olmalı İş tarafındakilerle sürekli diyalog halinde olmalı Organizasyon yapısı gelişmeye açık bir şekilde düzenlenmeli Etkili ve verimli çalışma için takımları organize etmeli BT’nin ihtiyacı daha fazla, daha yeni teknoloji değildir– ileri teknoloji bilgisini kullanarak kişileri ve süreçleri geliştirerek organizasyonun daha iyiye gitmesini sağlamaktır.

7 Microsoft Çözüm Çerçevesi
MSF BT çözümlerini başarılı bir şekilde yaratma, planlama ve kurma sırasında kişi ve süreçleri anlatan bir rehberdir

8 MSF Nasıl oluştu? İspatlanmış Tecrübeler Microsoft Ürün Grupları
BT Grubu Microsoft Servis Grupları Microsoft İş Ortakları İspatlanmış Tecrübeler

9 MSF ve MOF Microsoft Solutions Framework Plan Operate Build Deploy
Microsoft Operations Framework Microsoft Solutions Framework Operate Deploy Build Plan

10 Problemli Proje Belirtileri
“Proje geç ve bütçesini aştı “Mutlu değiliz- Bu proje istediğimizi yapmıyor” “Yapılan, ihtiyacımız olan şey değildi” “Ne yapacağımız açık değildi” “İşi yapmak için gerekli bilgiye ulaşamadık” “Öbür takımların yaptıkları işlerin bizim projemize etkisini bilemedik” “Bizim ortamımızda iyi çalışmıyor” “Kullanması çok zor” “Bu sistem çok problemli- Hergün yeni problemler buluyoruz”

11 MSF Modelleri ve Disiplinler
Takım Modeli Süreç Modeli Disiplinler Proje Yönetim Disiplini Risk Yönetim Disiplini Hazırlık Yönetim Disiplini

12 Kullanıcı Verim Yönetimi
MSF Takım Modeli Projenin bütçe zaman ve işlev sınırlarında yapılması Program Yönetimi (Program Management) İstenen özelliklere göre yaratmak Müşteri memnuniyeti Ürün Yönetimi (Product Managment) Geliştirme (Development) İletişim Kullanıcı Verim Yönetimi (User Experience) Test Son kullanıcının verimini yükseltmek Bütün kalite sorunlarının belirlenmesi ve cevaplandırılmasından sonra sürümün onaylanması Sürüm Yönetimi (Release Management) Kolay kurulum ve devamlı işletme

13 Proje Takımı Dışındakiler
Proje sponsoru – Projeyi finanse eden kişi(ler) Müşteri (veya işin sahibi) – Çözümün yarar sağlayacağı iş tarafındaki kişi(ler) Son Kullanıcı – Çözümün etkilediği sistem ve onu kullananlar İşletmen – Çözüm kurulduktan sonra işletmesini yapacak grup

14 MSF Team Role Clusters

15 Genişletilmiş Takım Modeli
Son Kullanıcı İş odaklı bakış Destek Grubu Kullanıcı Verim Yönetimi Ürün Yönetimi Müşteri Test Proje Takımı İşletme ve destek Bölümleri Geliştirme Proje Sponsoru Sürüm Yönetimi Program Yönetimi Teknoloji Mimarları ve Komiteler Teknoloji bakışı

16 MSF Team Model : Sub-Teams

17 Örnek: Küçük Takımlar Küçük takımlar, birden fazla rol Kullanıcı
Yönetimi Program Yönetimi Geliştirme Ürün Yönetimi Sürüm Yönetimi Test

18 MSF Ana Fikirleri ve Takım Modeli
İş hedefleri konusunda yoğunlaşmalı Çevik kalmalı, değişikliğe hazır olmalı Ortak bir vizyon için çalışmalı Takım çalışanlarına karar verme yetkisi verilmeli Açık iletişim özendirilmeli Sorumluluklar paylaşılmalı ama sorumlular açık olarak belirtilmeli

19 Ana Fikirler ve Kanıtlanmış Süreçler
Eşdeğerli takım rolleri Müşteri odaklı düşünme Ürün odaklı düşünme Hatasız üretimi hedefleme Öğrenme isteği Kanıtlanmış Süreçler Birbirine bağımlı küçük takımlar yaratmak Takımların bir yerde çalışmalarını sağlamak Tüm takımın katılımıyla çözüm yaratmak

20 Project Management Discipline
Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements. (Project Management Institute) Does not equate to “being the boss” Is especially critical for scaled-up project teams

21 MSF MSF Süreçleri Kurulum Tamam Sürüm Hazırlığı Onayı
Vizyon ve Kapsam Onayı MSF Kapsam Onayı Proje Planı Onayı

22 MSF süreçleri tekrar eder
Projeleri küçük sürümlere bölerek riski azaltmak Zaman Özellikler Sürüm 1 Sürüm 2 Sürüm 3

23 MSF Süreçlerinin Avantajları
Projenin çıktılarının düzenli çıkması Projenin sonuçlarının iş odaklı kalması Projenin beklenti ve organizasyondaki netliğinin görülmesi İşletme grubuna projenin kademeli olarak devredilmesi

24 Değişik Roller Değişik Süreçlere Liderlik Eder
Süreçler MSF Rolleri Vizyon ve Kapsam Onayı Ürün Yönetimi Proje Planı Onayı Program Yönetimi Kapsam Onayı Geliştirme Kullanıcı Yönetimi Sürüm Hazırlığı Onayı Test Sürüm Yönetimi Kurulum Onayı Sürüm Yönetimi

25 MSF Vizyon Belirleme Fazı ve Çıktıları
Vizyon ve Kapsam Dokümanı Proje Yapı Dokümanı İlk Risk Analiz Dokümanı

26 Hedef Belirlemek Alis: “Söyler misin ne yöne gitmeliyim?”
Kedi: “Bu tamamen senin nereye gitmek istediğine bağlı.” Alis: “Fark etmez benim için…” Kedi: “O zaman ne yöne gittiğin de fark etmez.” Alis Harikalar Diyarında Lewis Carroll

27 Vizyon Her şeydir “İnanıyorum, ki bu ulus önümüzdeki on yıl içinde Ay’a bir insan indirip, güvenli olarak dünyaya geri getirmelidir… Başka hiçbir uzay projesi .. İnsanlık için bu kadar etkileyici ve gelecekteki uzay keşfi için bu kadar önemli olmayacaktır.” Başkan John F. Kennedy Kongreye konuşmasından Mayıs 25, 1961

28 Kapsam Kapsam – Sürümün kısıtlamalarıyla vizyonu oluşturabilecek kısımlar Çözüm Kapsamı – Bu sürümde verilecek toplam ürün ve servisler Proje Kapsamı – Çözüm Kapsamındaki bölümleri oluşturmak için takım tarafından yapılan işler Tüm çözümü oluşturmak için birden fazla proje yapmak gerekebilir

29 Sürümlerle Kapsamı Kontrol Altında Tutmak
İşler Kapsamı bir seri sürümler haline getirmek Mevcut çözüm ve istenen gelecekteki çözümler Çok sürümlü plan yapılması Sürüm 1 için kapsam yapılması Zaman Özellikler Sürüm 1 Sürüm 2 Sürüm 3

30 Kapsam Yönetimi için Proje Karar Üçgeni
Kaynaklar Takvim Özellikler

31 Kapsam Yönetiminde Karar Üçgeni ve Matrisi
Takım ve Müşteri arasında onaylanması gereken Karar Matrisi Kesin Seçilmiş Değişken Kaynaklar Takvim Özellikler

32 Risk Anlamı Özellikleri
Sözlük: Yaralanma veya kayba neden olacak her şey Genel: Problemler olur Özellikleri Her projede muhakkak vardır, İyi veya kötü değildir, Korkulacak bir şey değildir, yönetilmesi gereken bir şeydir.

33 MSF Risk Yönetimi Pro-aktif olarak Risk Tanımlama,
Analiz ve Çözüm Geliştirme Problemleri önceden görmek vs. Problem çıktıkça çözmek Ana nedene çözüm üretmek vs. Semptomları düzeltmek Riskleri engellemek ve azaltmak vs. Sonuçlara tepki vermek Etkiyi azaltmak için vs. Kriz modunda çalışmak sonuçlara hazırlıklı olmak Bilinen ve düzenli süreç kullanmak vs. Gelişi güzel süreçler kullanmak

34 MSF Planlama Fazı ve Çıktıları
Fonksiyonel Şartname Ana Proje Planı Ana Proje Takvimi

35 Kaynaklar Takvim Özellikler
Vizyon oluşturma Takvim Özellikler Kaynaklar Takvim Planlama Özellikler

36 MSF’in Planlamaya Bakışı
Planlama tekrar eden bir süreçtir Efektif planlama ana sorulara cevap verir Ne yapıcağız? Nasıl yapacağız? Ne zaman yapacağız? Yapmaya hazır mıyız?

37 Planlama Takım işidir Her rolün planlamaya katkısı vardır
Tipik Planlar Ana Rol İletişim planı Ürün Yönetimi Geliştirme Planı Geliştirme Eğitim planı Kullanıcı Yönetimi Güvenlik Planı Sürüm Yönetimi Test planı Test Bütçe Program Yönetimi Kurulum planı Satın alma Planı Sürüm Yönetimi Program Yönetimi Pilot planı Sürüm yönetimi

38 Tasarım Süreci Kavramsal Tasarım Mantıksal Tasarım Fiziksel Tasarım
Senaryolar Fiziksel Tasarım Nesneler ve Servisler Kullanıcı Arayüzleri Ve mantıksal veri düzeni Parçalar, Arayüzler ve Fiziksel veri düzeni

39 Kavramsaldan gerçeğe geçiş

40 Çözümün Tasarımı Vizyon ve Kapsam Onayı Planlama
Kavramsal Tasarım Bazı Mantıksal Tasarım Bazı Proje Plan Onayı Kavramsal Tasarım Fiziksel Tasarım Bazı Mantıksal Tasarım Fiziksel Tasarım

41 MSF Geliştirme Fazı ve Çıktıları
Çözümün kodu Build İmajları Eğitim Materyalleri Dokümanlar Kurulum Süreçleri İşletim Süreçleri Destek ve Sorun Çözme Pazarlama Materyalleri Güncelleştirilmiş plan, takvim ve risk dokümanları

42 MSF Kararlılık Fazı ve Çıktıları
Pilot Raporu Kullanılabilir sürümler: Ana kod ve programlar Kurulum dokümanları ve talimatları Son kullanıcı yardım ve eğitim malzemeleri İşletme dokümanları Sürüm notları Test ve hata raporları Proje dokümanları

43 MSF Yaygınlaştırma Fazı ve Çıktıları
Süreç ve destek bilgi sistemleri Kodlar, talimatlar, konfigürasyonlar, imajların toplu depolanması Proje sonuç raporu

44


"MSF Microsoft Solutions Framework Microsoft Çözüm Çerçevesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları