Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 BİR ÜLKENİN ULUSAL SINIRLARI İÇERİSİNDE CARİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE O ÜLKE İNSANLARININ YAPMIŞ OLDUKLARI TAŞINIR VE TAŞINMAZ DEĞERLER TİCARETİ İLE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " BİR ÜLKENİN ULUSAL SINIRLARI İÇERİSİNDE CARİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE O ÜLKE İNSANLARININ YAPMIŞ OLDUKLARI TAŞINIR VE TAŞINMAZ DEĞERLER TİCARETİ İLE."— Sunum transkripti:

1

2  BİR ÜLKENİN ULUSAL SINIRLARI İÇERİSİNDE CARİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE O ÜLKE İNSANLARININ YAPMIŞ OLDUKLARI TAŞINIR VE TAŞINMAZ DEĞERLER TİCARETİ İLE BİLGİ VE HİZMET TİCARETİDİR.  1-ULUSAL PARA BİRİMİ İLE YAPILIR  2-O ÜLKE İNSANLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR  3-O ÜLKENİN CARİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIR

3  SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4

5  BİR ÜLKENİN SINIRLARI DIŞINDA DİĞER ÜLKELERLE ULUSLAR ARASI TİCARET KURALLARINA GÖRE YAPILAN TİCARETTİR.  DOĞAL KAYNAKLARIN DENGESİZ DAĞILIMI  İŞLETMELERİN BÜYÜME İSTEĞİ  TOPLUMSAL YAŞAM DÜZEYİNİN YÜKSELMESİ  İKLİM KOŞULLARI  ULUSLAR ARASI ÖDEMELER VE KAMBİYO SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ gibi nedenler dış ticaretin gelişimine neden olmuştur.

6  İhracat mevzuatı  Gümrük mevzuatı  Kambiyo mevzuatı Hükümlerine göre dış ticaret düzenlenir

7  Para kurumu  Dpt  Hazine müsteşarlığı  Dış ticaret müsteşarlığı  Merkez bankası  Eximbank  Gelirler genel müdürlüğü  Gümrük genel müdürlüğü

8  1-ihracat  2-ithalat  3-anlaşmalar  4-avrupa birliği  5-serbest bölgeler  6-dış ticarette standardizasyon  7-ekonomik araştırmalar ve değerlendirmeler genel müdürlükleri ile yerine getirir.

9  İhracatın kalkınma planları ve yıllık planlardaki ilke hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak.  İhracat mevzuatını hazırlamak  İhracata konu tarım ürünlerinin desteklenme alım fiyatlarının belirlenmesi  İhraç maddelerimize uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına çalımak  İhracatçı birlikleri ve üst kuruluşların çalışma esaslarını belirlemek

10  İhraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans seminer, ve benzeri organizasyonlar düzenlemek  Kıyı sınır ticareti ile ilgili düzenlemeler yapmak  İhracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri ihracatı TEŞVİK BELGESİNE bağlamak

11  İtahalatın uluslar arası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık progaramlarda öngörülen ilke hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak  İthalata dair mevzuatı hazırlamak  İthalatçı birlikleri ve üst kuruluşların çalışma esasların belirlemek  İthalatla ilgili belgeler vermek

12  İki taraflı ticaret ve iki taraflı ticaret sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile çok taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak

13  Avrupa birliği ile Türkiye arasındaki ortaklık analaşması ile bu anlaŞmaya ek anlaşma ve protokollerdeki müsteşarlığın görev alanına giren konularla ilgili uygulamanın yürütülmesini sağlamak

14  Serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesiyle iligili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmak  Serbest bölgede faliyet göstereceklere FALİYET RUHSATI VERMEK

15  DIŞ ticaret konu malların standartlaştırılmasını sağlamak

16  Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlek ve değerlendirmek

17  Dış ticaret mevzuatı  Gümrük mevzuatı  Kambiyo mevzuatı çerçevesinde çıkarılan mevzuatlar

18  İki veya daha fazla ülke arasında yapılan mal hizmet alış verişi olup bu işlem özellikle mal alım ve satımında gerçekleşmektedir.  Bir ülkeden diger bir ülkeye yapılan ihracat veya o ülkeye bir başka ülkeden getirilen malların çıkış veya giriş işlemlerinin düzenlenmesini içeren kurallar bütünüdür.

19  Bir malın TÜRKİYE gümrük bölgesine girişi ve Türkiye gümrük bölgesinden çıkışı ile ilgili devlet kuruluşlarınca alınan tüm önlemlerin noksansız uygulamasını amaçlayan bir denetim sistemini içerir.

20  1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma yasasında belirtilen kuralların uyugulanmasıdır. Bedellerin ödenmesi ve tranferine ait usul ve esasları belirler

21  Bankacılık mevzuatı  Sigortacılık mevzuatı  Taşımacılık mevzuatı  Uluslar arası ticari teamüller ve kurallar göz önünde tutularak yürütülmektedir.

22  BİR MALIN YADA DEĞERİN YÜRÜRLÜKTEKİ İHRACAT MEVZUATI İLE GÜMRÜK MEVZUATINA UYGUN BİR ŞEKİLDE FİİLİ İHRACATININ YAPILMASI VE KAMBİYO MEVZUATINA GÖRE BEDELİNİN ÜLKEYE GETİRİLMESİNİN YAHUT DTM TARAFINDAN İHRACAT OLARAK KABUL EDİLEN DİĞER ÇIKIŞLARI İFADE EDER.

23  SATIŞTA İÇ PAZARA OLAN BAĞIMLILIĞI AZALTMAK  FAZLA ÜRETİM KAPASİTESİNİ SATMAK  SATIŞ HACMİNİ VE SATIŞ KARINI ARTIRMAK  DÜNYA PAZARLARINDAN PAY ALMAK  PAZAR DALGALANMALARINI DENGEDE TUTMAK  REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK  İSTİHDAM YARATMAK  DIŞ TİCARET AÇIĞININ KAPANMASINA YARDIMCI OLMAK AÇISINDAN ÖNEM TAŞIR

24  PAZAR PAYINI GENİŞLETME  ÜRETİMİ ARTIRMA  İÇ PAZARDAKİ REKABETİ YAYMA OLANAĞI  İÇ PAZARDA DENENMİŞ ÜRÜNLER İLE PAZAR ARAŞTIMA MALİYETLERİ AZALTIR

25  PAZAR DALGALANMALARINI DENGEDE TUTMAK  FAZLA ÜRETİM KAPASİTESİNİ SATMAK  DIŞ TİCARET AÇIĞININ AZALMASINA KATKI YAPAR  İHRACATLA İLGİLİ UZMANLAR ULAŞABİLME

26  SATIŞLAR TAHMİN EDİLENİN ALTINDA KALABİLİR  REKABET BEKLENENDEN FAZLA OLABİLİR  ALICILAR ÖDEME YAPMAKTA YAVAŞ OLABİLİR YADA YAPMAYABİLİR

27  İhracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir  Döviz kurundaki dalgalanmalar karı etkiler  Ödeme yapılmaması veya hukuki sorunlar  Savaş iç savaş ve millileştirme  İhracmalı yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir  Para kredi ve kur maliyet hatalarına neden olabilir.

28  Ülkelerin teknik mevzuat ve uygulamalarının uyumlaştırılması

29  MAL VE HİZMETLERİN ÜLKE DIŞINDAN VERGİLERİ ÖDENEREK VEYA ÖDENMEKSİZİN GEÇİCİ VEYA KESİN OLARAK YURDA SOKULMASI İŞLEMİNE DENİR.

30  1.BEDELLİ İTHALAT  2.BEDELSİZ İTHALAT

31  İTHALATTAKİ ÖDEME ŞEKİLLERİNDEN BİRİ İLE YURT DIŞINA DÖVİZ TRANSFERİNİN YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN

32  İTHAL EDİLEN MALLARIN BEDELLERİNİN YURT DIŞINDA KAZANILAN DÖVİZLERLE KARŞILANARAK YURT DIŞINA HER HANGİ BİR DÖVİZ TRANSFERİ YAPILMADA GERÇEKLEŞTİRİLİR.

33 ÜLKE EKONOMİSİ YARARINA ULUSLAR ARASI TİCARETİN GEREKLERİNE UYGUN OLARAK KAMU AHLAKI, KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ, İNSAN HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞININ KORUNMASI, SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYETİN KORUNMASI AMAÇLARIYLA CARİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE GEREKLİ MAL, HAMMADDE, MAKİNA TEÇHİZAT, İLAÇ GİBİ DEĞERLERİN SATIN ALINARAK ÜLKEYE GETİRİLMESİDİR

34  ÜLKEMİZDE İTHALAT İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İŞLEM İTHALAT REJİMİ KARARI VE BU KARARA DAYANILARAK ÇIKARILAN YÖNETMELİK TEBLİĞ VE TALİMATLAR İLE İKİ TARAFLI VEYA ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLÜR.

35  TÜRKİYE DIŞINDA SATILAN MALLARIN TÜRKİYEDEN GEÇİRİLEREK YADA GETİRİLMEKSİZİN ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE SATIŞI ŞEKLİNDE YAPILAN İHRACATTIR.  MUTLAKA ALIŞ SATIŞ ARASINDA OLUMLU BİR FARK OLMASI GEREKİR  İTHALAT VE İHRACAT FORMALİTELERİ YOKTUR.

36  TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİ İHRACATÇI FİRMALAR TARAFINDAN transit ticaret formu EK 2 DÜZENLENMEK SURETİYLE ARACI BANKALARA YAPILIR  ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARLA TİCARETİ YASAKLANMIŞ MALLAR İLE DTM MADDE POLİTİKASI İTİBARİYLE YASAKLANMIŞ MALLAR TRANSİT TİC KONU OLAMAZ

37  SINIR VE LİMAN İLLERİNİN GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI AMACIYLA KOMSU ÜLKELERİN SINIR VELİMAN YÖRELERİYLE KARŞILIKLI OLARAK YAPILAN TİCARİ İŞLEMLER  SINIR TİC YAPILACAK İLLERİN TESPİTİ DTM, MSB,İB, GÜMRÜK MÜS. KOMİSYON TEKLİFİ İLE BAŞBAKNLIKCA KARARLAŞTIRILIR.  SINIR TİCARETİ BELGESİ ALINMASI GEREKİR.

38  TEKNİK TEKNOLOJİ  DOĞAL KAYNAKLARIN DENGESİZ DAĞILIMI  İŞLETMELERİN BÜYÜME İSTEĞİ  İKLİM KOŞULLARI  KAMBİYO SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ  DIŞ TİCARETİN ESAS NEDENİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ VE EŞİT HAKLARA SAHİP İKİ DEVLETİN VARLIĞI

39  HER ÜLKE BAZI ÜRÜN VE HİZMETLERİ DİĞER ÜRÜN VE HİZMETLERDEN DAHA VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ÜRETEBİLİR

40  İKİNCİ DÜNYA SAVASINDAN ÖNCE KORUMACI POLİTİKALAR UYUGLANIYORDU  1944 BRETTON WOODS KONFERANSI DÜNYA BANKASI ULUSLAR ARASI PARA FONU KURULDU  1948 HAVANADA 50 ÜLKE ULUSLAR ARASI TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ İİÇİN ULUSLAR ARASI TİCARET ÖRGÜTÜNÜ KURMUŞLAR (İTO)

41  ULUSLAR ARASI TİCARET İÇİN YASAL DÜZENLEMELER İLE EN AZA İNDİRMEK AMAÇLI KURULMUŞTUR (ICC)  FARKLI ÜLKELERE MENSUP FİRMALARIN BİRBİRLERİYLE YAPACAKLARI DIŞ TİCARETTE 1. İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI 2. TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI 3. TİCARETİN BELLİ STANDARTLARA GÖRE YAPILMASI

42  1948YILINDA TİCARETTE SERBESTLEŞMEYE İLİŞKİN ANLAŞMASI (TARİFELER VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI ) GATT ULUSLAR ARSI TİCARETİN DÜZENLENMESİNDE SORUMLU BİR PLATFORM HALİNE GELMİTİR..  1995 YILINDA DTÖ KURULUMUŞ GATT GÖREVLERİNİ DAHADA GELİŞTİRMİŞTİR

43  ULUSLAR ARASI KURALLAR SETİNİ VE SIKLIKLA KULLANILAN TİCARİ TERİMLERİ SAĞLAMAKTADIR.  ALICI VE SATICININ TİCARET SIRASINDA NE TÜR SORUMLULUKLARININ OLDUĞUNU AÇIKÇA ANLATMAKTADIR.  BU YOLLA TÜM SÜREÇ BOYUNCA HİÇ BİR KARMAŞAYA MEYDAN VERİLMEDEN ALIŞ VERİŞ TAMAMLANMAKTADIR.

44  Liman masraflarını kim ödeyecek  Geçiş izninden kim sorumlu  Nakliyeyi kim organize edecek  Deniz nakliyesi için yeterlilik dökümanları kimde var  Kim sigortalıyor ne kadara ve bu iş için nekadar zaman veriyor  İncoterm 2000 İncoterm 2000

45  İhrac edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan gerçek usulde vergiye tabi gerçek ve tüzel kişi tacirler esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olup üretim faaliyetiyle uğraşan esnaf ve sanatkarlar ile konsorsiyumlardır.  57 ihracatçı birliğinden birine üye olmak

46  İhraç konusu malın gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesinin, bir yerden veya değişik yerlerden bir defada veya kısım kısım gelen dökme veya diğer eşyada yüklemenin tamamlanmasının veyahut gümrük mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilen diğer çıkışları ifade eder.

47  GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE DOLDURULARAK İLGİLİ İHRACAT BİRLİĞİ TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA GÜMRÜK İDARESİNE VERİLEN BELGEDİR.  ÜRÜNLERLE İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLERİ İÇEREN BELGE

48  DIŞ TİCARETTE ÖDEMELERİN HER ÜLKE TARAFINDAN KABULEDİLEBİLEN ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN PARALARLA YAPILMASI ESASTIR.  ÜLKELERİN ELİNDE BULUNAN MADENİ VE KAĞIT PARA ŞEKLİNDEKİ BÜTÜN ÜLKE PARALARI VE BU PARALARLA ÖDEMYİ SAĞLAYAN HER TÜRLÜ HESAP BELGE VE ARAÇLARIN TÜMÜNE DÖVİZ VEYA KAMBİYO DENİR. ÇEK BONO SEYAHAT ÇEKİ  KAMBİYO MEVZUATINA GÖRE EFEKTİF DAHİL YABANCI YABANCI PARAYLA ÖDEMEYİ SAĞLAYAN HER TÜR HESAP BELGE VE VASITALARI İFADE EDER

49  BÜTÜN YABANCI PARA ÖDEME ARAÇLARINI KAPSAYAN BİR KAVRAMDIR.EFEKTİF DÖVİZ KAVRAMI İÇİNDE YER ALMAKTADIR

50  DÖVİZ ALIŞ VE SATIŞININ YAPILDIĞI VE DÖVİZ KURUNUN OLUŞTUĞU PİYASADIR

51 1. KREDİ SAĞLAMA 2. SATINALMA GÜCÜ TRANSFERİ 3. DÖVİZ RİSKLERİNİ ÖNLEME 4. DIŞ TİCARET DENGESİNİN ZAMAN İÇİNDE KURULMASINA YARDIM

52  ULUSAL PARANIN DİĞER PARALARA VEYA ALTINA HİÇ BİR KISITLAMAYA TABİ TUTULMAKSIZIN ÇEVRİLEBİLMESİNE DENİR. BÜTÜN ÜLKELERCE KABUL GÖRÜR.

53  BİR ÜLKE PARASININ ULUSLAR ARASI ÖDEMELERDE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ ANLAMINA GELİR  EKONOMİLERİ GÜÇLÜ ÜLKELERİN PARALARI KONVERTİBLDİR.

54 1. ÜLKENİN ÖDEMELER BİLANÇOSU BÜYÜK VE DEVAMLI AÇIK VERMEMELİDİR 2. ÜLKE DIŞA AÇIK BİR EKONOMİK YAPIDA OLMALIDIR 3. DIŞ TİCARET VE DÖVİZ İŞLEMLERİNDE KISITLAMALAR OLMAMALIDIR 4. DÜNYA EKONOMİSİNDE ÇIKABİLECEK KRİZLERE KARŞI YETERLİ ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 5. ENFLASYON DÜŞÜK OLMALIDIR 6. İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ 7. FİYAT İSTİKRARI

55

56  Dış ticaret ve ödemeler bilançosunda denge sağlamak  Yeterli döviz rezervlerine ulaşmak  Serbest bir döviz piyasası oluşturmak  Gerçekçi bir döviz kuru politikası izlemek  Para ve sermaye piyasalarını mümkün olduğu ölçüde uluslar arası piyasalar ile bütünleştirmek  İthalat kısıtlamalarını ve gümrük tarifelerini asgari seviyeye indirerek dış piyasalara açılmayı sağlamak

57  Konvertibilite ülke parasının uluslar arası piyasalarda değer ve güven kazanmasını sağlar  Ülke ekonomisinin gücü ve sağlamalığını yansıtır  Uluslar arası ödemelerde büyük kolaylık temin eden bir rejimdir

58  Diğer ülke paralarına serbestçe ve süratle çevrilebilen dövizlerdir.

59  BANKNOT ŞEKLİNDEKİ TÜM YABANCI PARALARI İFADE ETMEKTEDİR NAKİT

60  ULUSAL PARANIN YABANCI PARALAR KARŞISINDAKİ DEĞERİNE FİYATINA KUR DENİR

61 1 TC MERKEZ BANKASINCA İLAN EDİLEN KURLAR 2 BANKALARCA VE ÖZEL FİNANS KURUMLARINCA MB BELİRLEDİĞİ KURDAN DÖVİZE BİNDE 2 EFEKTİFTE BİNDE 1 İ GEÇMEMEK ÜZERE BELİRLEDİKLERİ KURLAR 3 SERBEST PİYASADA OLUŞAN KURLAR

62  Kambiyo borsalarında oluşan döviz fiyatlarına cari kur veya hakiki kur denir

63  Resmi kur TC merkez bankası

64  İki ülke parasının birbirine çevrilme oranı paritede denir. 1euro 1.32$ gibi

65  Bankaların yabancı para birimleriyle oluşan işlemleri bankalar kendi muhasebe kayıtlarında sabit kur üzerinden kayda geçirirler.1$=1ytl

66  1 belirli kur: 1 pount 1.3445 $ gibi  MİLLİ PARA YABANCI PARA İLE İFADE EDİLİYORSA CERTAİN ÖRNEĞİN 1YTL=0,0001$  2 Belirsiz kur YABANCI PARA MİLLİ PARAYLA İFADE EDİLİYROSA UNCERTAİN 1$=1000YTL GİBİ

67  KARCILIK BİR MALI DÖVİZİ YADA GAYRİ MENKULU UCUZ OLDUĞU ZAMANLARDA SATINALMAK PAHALI OLDUĞU ZAMANLARDA SATMAK SURETİYLE ARADAKİ FİYAT FARKINDAN KAZANÇ SAĞLAMAK

68  YABANCI ÜLKEDEKİ ALACAKLIYA ÖDEME YAPILMASINA OLANAK SAĞLAMA  ÖDEMELER İTHALATÇI VE İHRACATÇI FİRMALARA ÇALIŞTIKLARI BANKALAR VASITASIYLA YAPILIR.

69  TEDAVÜLDEKİ PARA

70  DÖVİZ ALIM BELGESİ

71  DÖVİZ SATIM BELGESİ

72  DÖVİZ TEVDİAT HESABI

73  DEĞİŞTİRME, BOZDURMA DEĞER FİYAT ANLAMINA GELİR  BİR ÜLKE PARASININ ÖTEKİ ÜLKE PARALARIYLA DEĞİŞİMİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.  NAKİT, DÖVİZ, ALTIN, SENET GİBİ MENKUL DEĞERLER ÜZERİNE YAPILAN İŞLEMLERİ KAPSAR.

74  GÜNÜMÜZDE KAMBİYO ANLAMI İÇİNE YABANCI ÜLKE PARALARI ÜZERİNDEN DÜZENLENEN TİCARİ SENETLER, ÇEK, POLİCE VE BONO GİBİ BELGELERDE GİRMETEDİR.

75  ÜLKEMİZDEKİ KULLANIMINDAN HAREKETLE BİR TANIMLAMA YAPMAK GEREKİRSE MADENİ YADA KAĞIT PARA ŞEKLİNDEKİ TÜM YABANCI ÜLKE PARALARI VE BU PARALARLA ÖDEMEYE OLANAK SAĞLAYAN HER TÜRLÜ HESAP BELGE VE ARAÇLAR DÖVİZ VEYA KAMBİYO OLARAK TANIMLANIR

76  AZ VEYA ÇOK İŞÇİLİK GÖRMEK İZABE EDİLMEK AMBALAJ VB.. YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92  83/7506 SAYILI KARARNAME EKİNDE BELİTRİLEN USUL VE ESASALARA GÖRE KURULAN SERMAYELERİNE İLAVETEN YURTİÇİNDE VE DIŞINDA FON TOPLAYARAK EKONOMİYE FON TAHSİS EDEN ANONİM ŞİRKETLER

93  DIŞ TİCARETTE İHTİYAÇ DUYULAN KREDİ BU PİYASADAN SAĞLANIR

94  MAL VE HİZMET İTHALATI YAPILDIĞINDA BUNUN KARŞILIĞININ MAL SATIN ALINAN ÜLKEYE TRANSFERİ BU PİYASA ARACILIĞIYLA SAĞLANIR

95  KUR DA MEYDANA GELEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞAN RİSKLER DÖVİZ PİYASASINDA GİDERİLİR ARBİTRAJ BİR ÜLKE PARASININ DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI OLMASINI SAĞLAR

96  KARCILIK BİR MALI DÖVİZİ YADA GAYRİ MENKULU UCUZ OLDUĞU ZAMANLARDA SATINALMAK PAHALI OLDUĞU ZAMANLARDA SATMAK SURETİYLE ARADAKİ FİYAT FARKINDAN KAZANÇ SAĞLAMAK

97  DÖVİZ PİYASASINDA BELLİ BİR MEKAN YOKTUR  PİYASA DÖVİZ ALIM SATIMI İLE UĞRASAN TİCARİ BANKA, KAMBİYO KOMİSYONCULAR, VE MERKEZ BANKALARINDAN OLUŞUR

98  KAMBİYO KOMİSYOCULARI DÜNYANIN BELLİ BAŞLI MERKEZLERİYLE DEVAMLI HABERLEŞME İÇİNDEDİRLER VE ARBİTRAJ YAPARLAR

99  MERKEZ BANKALARI DÖVİZ PİYASALARINDA PARA OTORİTESİNİ TEMSİL EDER VE GEREKTİĞİNDE PİYASAYA MÜDAHALE EDER

100  MERKEZ BANKALARI PİYASANIN TALEP FAZLASINI KENDİ REZERVLERİNDEN KARŞILAR  ARZ FAZLASININ İSE PİYASADAN EMER.  TİCARET BANKALARI VE KAMBİYO KOMİSYONCULARININ FALİYETLERİNİ KONTROL EDER

101 LONDRA, NEW YORK, TORONTO, PARİS FRANKFURT, ZÜRİH, AMSTERDAM, BÜRÜKSEL, CENEVRE TOKYO Döviz piyasalarında para otoritelerini MB temsil eder

102  İKİ MİLLİ PARA BİRİMİ ARASINDAKİ DEĞİŞİM ORANIDIR VE DÖVİZ PİYASASINDA OLUŞUR  MİLLİ PARA YABANCI PARA İLE İFADE EDİLİYORSA CERTAİN ÖRNEĞİN 1YTL=0,0001$ YABANCI PARA MİLLİ PARAYLA İFADE EDİLİYROSA UNCERTAİN 1$=1000YTL GİBİ

103  DOLAYLI BİR ŞEKİLDE OLUŞAN KURA ÇAPRAZ KUR DENİR 1$=1000TL VE 1$=2DM kurundan 1 DM= 500 TL

104

105  BİR DÖVİZ, MENKUL DEĞER,VEYA MALIN AYNI ANDAKİ FİYAT FARKLILIĞINDAN YARARLANMAK İÇİN EŞ ZAMANLI OLARAK ALINIP SATILMASI

106  DÖVİZİN CARİ DÖVİZ KURLARI ÜZERİNDEN VE ENFAZLA İKİ GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE ALINIP SATILDIĞI PİYASAYA SPOT PİYASA DENİR  VADELİ OLARAK 1-3-6 AY 1 YIL VE DAHA FAZLA VADEDE ALINIP SATILMASI KONUSUNDA İŞLEM VE SÖZLEŞMENİN YAPILDIĞI PİYASA FORWARD DENİR  İŞLEMLER BU GÜNDEN KARARLAŞTIRILAN FİAYATLA İLERDE TESLİMİ İÇERİR

107  DÖVİZ İŞLEMLERİ YAPANLARIN DÖVİZ RİSKİNDEN KORUNMAK AMACIYLA BAŞVURDUKLARI BİR BORSA TEKNİĞİ OLUP DÖVİZİN GELECEKTEKİ KURU ÜZERİNDEN ALINIP SATILACAĞI KONUSUNDA BİR ANLAŞMA

108  X FİRMASI İNGİLTEREDEKİ BİR Y FİRMASINA 1000 STERLİNİ 3 AY İÇİNDE ÖDEYECEK OLSUN  BU GÜN SPOT PİYASA KUR 2,30 $= 1STERLİN  X FİRMASININ BORCU 2300 $  3 AY İÇİNDE SPOT PİYASADA KUR 2.40 $ ÇIKABİLİR  BU DURUMDA X FİRMASI 100$ FAZLA ÖDEYECEKTİR  3 AYLIK VADELİ DÖVİZ PİYASASINDA KUR 2.31 İSE VE BÖYLE BİR ANLAŞMA YAPILIRSA ARTIK 3 AY SONRAKİ KURUN BİR ÖNEMİ KALMAMIŞ OLUR.

109  BİR EKONOMİK DEĞERİN GELECEKTEKİ DEĞERİ KONUSUNDA YAPILAN TAHMİNLERE DAYANARAK YAPILAN İŞLEM

110  BELİRSİZLİKLERİN DOĞURDUĞU RİSKLERİ GÖZE ALARAK KAR SAĞLAMAYA ÇALIŞAN KİŞİDİR

111  ANINDA TESLİM İŞLEMİYLE AKSİ YONDE VADELİ TESLİM BİR BİRİNE BAĞLANARAK TEK BİR İŞLEME İNDİRGENMEKTEDİR

112  DÖVİZ SWAP SÖZLEŞMESİNDE ANINDA TESLİM SARTIYLA SATILAN DÖVİZİN GELECEKTE TEKRAR SATIN ALINMASI ÖNGÖRÜLÜR

113  DÖVİZ İLE BİRLİKTE HİSSE SENEDİ, FAİZ SÖZLEŞMESİ MADEN GİBİ BİR KIYMET ALICISINA ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ FİYAT VE İLERİ BİR TARİHTE ALAMA YADA SATMA HAKKINI VEREREK YAPILAN SÖZLEŞME

114  FORWARD PİYASALARA BENZER DAHA LİKİTTİR 3AYDA BİR VADELERİ DOLAR

115  HÜKÜMETLERİN ULUSLAR ARASI ÖDEMELERİNİ BELLİ BİR DÜZEN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA ALDIKLARI ÖNLEMLERDEN OLUŞUR

116  ÜLKEDE MİLLİ GELİR VE HARCAMALARI DARALTICI POLİTİKALAR UYGULAMAK  DIŞ TİCARET VE DÖVİZ KISITLAMALARINA YÖNELMEK  KUR AYARLAMALARI YAPMAK

117  MİLLİ PARANIN DIŞ DEĞERİNİN HÜKÜMETÇE DÜŞÜRÜLMESİ

118  MİLLİ PARANIN DEĞERİNİN YÜKSELTİLMESİ

119

120 ÖDEMELER BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILIR. 1.PEŞİN 2.ALICI FİRMA PREFİNANSMANI 3.PREFİNANSMAN 4.MAL MUKABİLİ ÖDEME 5.VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 6.KABUL KREDİLİ ÖDEME 7.AKREDİTİFLİ ÖDEME

121  GÜVENE DAYALI BİR ÖDEME ŞEKLİDİR ALICI VE SATICI BİRBİRİNİ TANIMAKTADIRLAR  SİPARİŞ KONUSU MAL BEDELİNİN MALLAR HENÜZ SEVK EDİLMEDEN SATICIYA ÖDENMESİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞİR  GENELLİKLE ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLEN MALLARIN SATIŞINDA KULLANILMAKTADIR.

122  İHRAÇ MALININ ÜRETİM VEYA TEDARİK EDİLMESİNİ TEMİN İÇİN KREDİ OLARAK GÖNDERİLEN FİİLİ İHRACATIN GERÇEKLEŞMESİ NDEN SONRA MAL BEDELİ OLARAK DEĞERLENDİRLEN ÖDEME ŞEKLİ PEŞİN BEDEL HÜKÜMLERİ UYGULANIR YTL VEYA DÖVİZ CİNSİNDEN OLABİLİR

123  İTHALATÇI vermiş olduğu önödemenin karşılığında İHRACATÇININ BANKASINDAN GARANTİ ALIR EĞER İHRACATÇI MALI GÖNDERMEZSE BANKA ithalatçıya BU ÖDEMEYİ İADE EDER

124  İTHALATÇIYA GÜVEN SÖZ KONUSUDUR  MAL İHRACATCI TARAFINDAN GÖDERİLİR İTHALATÇI FİRMA MALI GÜMRÜKTEN ALDIKATAN SONRA ÖDEMEYAPAR.  KISA VADELİ KREDİLİ İHRACAT  İHRACATÇI FİRMA AÇISINDAN RİSKLİDİR.

125  İHRACATCI FİRMA MALI TEMSİL EDEN BELGE VE BELİRLENMİŞ ŞARTLARI İÇEREN DİĞER BELGELERİ İTHALATÇININ BANKASINA GÖNDERMESİ VE İTHALATÇI FİRMANIN BANKASI TARAFINDAN TAHSİLAT YAPILDIKATAN SONRA BELGELERİN İTHALATÇIYA VERİLMESİNİ ÖNGÖREN ÖNGÖREN ÖDEME ŞEKLİDİR.  BANKALARIN SORUMLULUKLARI AZDIR.

126  İHRACATÇININ GÖNDERMİŞ OLDUĞU POLİÇE(SENET) İTHALATÇININ KABUL ETMESİ İLE GERÇEKLEŞEN BİR ÖDEME ŞEKLİDİR  FAİZDE SÖZKONUSU OLABİLİR BU DURUMDA FAİZ İÇİN AYRI POLİÇE DÜZNLEMEK GEREKİR

127  BİR BANKANIN ŞARTA BAĞLI ÖDEME GARANTİSİ  TAHSİLDE GÜVENCE SAĞLAR  İHRACATCI İÇİN YARARLIDIR  EN YAYGIN ÖDEM ŞEKLİDİR

128  AMİR İTHALATÇI FİRMA  AMİR BANKA AKREDİTİF AÇAN BANKA  LEHDAR SATICI FİRMA  İHBAR TEYİT EDEN BANKA

129  İTHALATCI (ALICININ) BANKASINA VERDİĞİ TALİMATA DAYANARAK LEHDARA BELİRLENEN VESAİKİN SAPTANAN SÜRE İÇİNDE İBRAZI MUKABİLİNDE TARİF EDİLEN ŞEKİLDE ÖDEME YAPILACAĞINA DAİR VERDİĞİ TAAHÜTTÜR.  İHRAÇ KONUSU MAL İLE İLGİLİ BELGELERİN(SEVK VESAİKİNİN )İHRACATÇI TARAFINDAN KENDİ BANKASINA TESLİMİ KARŞILIĞINDA MAL BEDELLERİNİN TAHSİL EDİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN BİR ÖDEM ŞEKLİDİR.

130

131  PROFORMA FATURA: Hukuki bir niteliği yoktur. Ticari defterlere kayıtta esas alınmaz  TİCARİ FATURAR: Satıcı tarafından düzenlenip alıcı ülke konsolosluğuna onaylatılarak alıcıya verilen faturadır.  ÇEKİ LİSTESİ:Hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini gösteren belgedir. Gümrük idarelerince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.  KOLİ/AMBALAJ LİSTESİ:Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler listesi

132  DOLAŞIM BELGESİ:Türkiye veya avrupa birliğine üye ülkeler menseli veya bu ülkelerde serbest dolaşım halinde bulunan üçüncü ülke meşeli mallar için kullanılır. 1-A.TR diğeri 2.EUR.1 Belgesidir. Aralarındaki fark ATR nin sadece imalat sanayi ürünlerinin dış ticareti ile sınırlıdır.  ATR DOLAŞIM BELGELERİ  Avrupa topluluğuna yapılan ihracatta düzenlenen belgelerdir. İthalatçıya gümrük indiriminden yararlanma imkanı vermektedir.  EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI  EFTA (İsviçre, norveç,izlanda, liechten)gibi ülkelere yapılan ihracatta aranan belgedir

133  TASDİKLİ FATURA: İhracatçının ülkesinde bulunana kendi büyük elçiliği veya konsolosluktan tasdik edilmiş fatura ister ithalatçı bazı ülkeler.  ANALİZ RAPORU: gıda ve kimyasal maddelerde  MENŞE ŞAHADETNAMESİ:İhracatçının ticaret odası tarafından tasdik edilen ihraç konusu malın üretildiği ülkeyi gösteren belgedir.  SAĞLIK SERTİFİKASI: sağlık koşullarına uygun olup olmadığı tarım köy işleri bak  KONSOLOSLUK FATURASI:bazı ithalatçı ülkeler giriş gümrüklerinde bu belgeyi isterler malın ihraç edileceği ülkenin konsolosluğundan temin ettiği ve doldurup onaylattığı bir belgedir.

134  HELAL BELGESİ: et ithalatında talep edilen belge  RADYASYON BELGESİ:tarım ürünlerinin radyasyonsuz olduğunu gösteren belge

135  KONŞİMENTO:Yükün nakliyeci tarafından teslim alındığını gösteren belgedir. Taşıma, teslim alma, teslim etme yükümlülüğü taşır.  Genelde deniz taşımacılığında kullanılır.

136  NAVLUN FATURASI:TAŞIMA BEDELİNE İSTİNADEN DÜZENLENEN FATURA  DEMİR YOLU HAMULE SENEDİ: gönderen ile taşıyıcı demir yolu idaresi arasında yapılan taşıma sözleşmesini ifade eder.  KARAYOLU TAŞIMA BELGESİ:

137  NAKLİYECİ MAKBUZU:taşım komisyoncuları tarafından belli bir ücret karşılığında kendi adlarına ve başkaları hesabına mal taşıyan nakliye firmaları tarafından düzenlenen belgedir.  FİATA tesellüm belgeleri: bir tür nakliyeci makbuzudur. Uluslar arası taşıma acenataları birlikleri tarafından üyeleri için standart hale getirlimiş sadece karayolu taşımacılığında kullanılır

138  PAKET POSTASI MAKBUZU:İthalatçıya postaile gönderilecek malın posta idaresine verilmesi karşılığında alınan makbuz  TIR KARNESİ:

139  SİGORTA POLİCESİ: Mallar bir yerden başka bir yere sevk edilirken risklere karşı lehdarı koruyan bir belgedir

140  POLİCE:Satıcı tarafından düzenlenir ve alıcının kabulünü gerektiren bir ödeme emridir  AVANTAJLARI:alacağın belgesidir kredi aracıdır

141  ANTREPO MAKBUZU:malın saklamak üzere antrepoya alındığının gösterir.  REHİN SENEDİ:  TESLİM EMRİ:

142

143  PARA VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İLE MADEN VE TAŞLARIN İÇ PİYASADA DOLAŞIMI VE ÜLKEDEN İHRAÇ VEYA ÜLKEYE İTHALİNE İLİŞKİN YÖNTEM VE ESASLARI DÜZENLEYEN HUKUKİ KURALLAR. BÜTÜNÜDÜR.

144  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar(RG:11.8.1989/20249- RG:20.6.1991/20907-RG:7.12.1994/22134)  TC. Merkez Bankasının 1-M Sayılı Genelgesinin İhracata İlişkin Hükümleri  RG: 11.8.1989/20249-RG:20.6.1991/20907- RG:31.12.1995/22510-RG:11.1.1996/22520)

145  59

146 Kambiyo Mevzuatında üç kurum önem kazanır Hazine Müsteşarlığı, TC. Merkez Bankası Bankalar

147 Hazine Müsteşarlığının ithalatçı ve ihracatçıyı ilgilendiren birimleri Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Kambiyo Müdürlüğü

148 HM/Banka ve Kambiyo Genel Md. DİİB ve HİİB taahhütlerinin zamanında yerine getirilip getirilmediği, Getirilmemesi durumunda geçerli mücbir sebepler, ek süre verilip verilmeyeceği, İhraç bedellerinin yurda getirilme süresi esasları, Factoring, forfaiting ve leasingişlemlerinde hesapların kapatılması esasları

149 HM/Kambiyo Md. İhraç bedellerinin terkin işlemleri, İhracat ve ithalat işlemlerinin kapatılmaması durumunda aracı banka tarafından yapılan ihbarların değerlendirilmesi, Döviz Alım Belgeleri(DAB) ve Döviz Satım Belgelerinin(DSB) kaybı halinde ilgilinin taahhütlerinin kabulü ve gerekli işlemlerin takibi, sonuçlandırılması.

150 Kambiyo Mevzuatı kapsamında, İhracatçı, İhraç karşılığı yurda getirdiği bedeli DAB karşılığında bankalara satmakla yükümlüdür. Yurda getirdiği bedeli gümrük beyannamesi yoluyla ispatlayıp DAB’abağlar.

151 DAB (Döviz Alım Belgesi); İhracat bedellerinin ve ihracatçının bankası tarafından talep edilen banka komisyonlarının alışı yapılırken düzenlenen belgedir. DSB (Döviz Satım Belgesi); Dışarıya ödenen ithal bedelleri, aracı komisyoncunun komisyonları, yurt içindeki bankanın yurt dışındaki muhabir şubelerinin talep ettiği komisyonlar vb. için düzenlenen belgedir.

152 İhracatçı, Deklarasyon belgesi ile efektif getirebilir, Bankalar aracılığı ile para havalesi yapılabilir, Poliçe çekebilir, Senet alabilir, Döviz çeki alabilir.

153 İhracatçı, İhracat bedelini 90 gün içinde yurda sokması durumunda(fiili ihracat tarihinden itibaren), bedelin %30’unun serbest kullanım hakkına sahiptir( yurda getirme zorunluluğu yoktur) 90 günün üzerinde yurda sokulan (180 güne kadar) ihraç bedellerinin %100’ünün DAB’abağlanması gerekir. 180 günü geçerse, (360 güne kadar) ihracatçı İhracatçı Birliklerine mücbir sebep (iflas, grev, lokavt, mal kaybı, hasar, ihtilaf) bildirmek durumundadır. Mal bedelleri 360 gün içinde gelmezse, DTM’nınyetkisi kalkar. İlgili Banka 10 gün içinde ihracatçıyı Kambiyo Müdürlüğüne ihbar etmekle yükümlüdür. Bu aşamadan sonra ihracatçının muhatabı HM/Kambiyo Müdürlüğüdür. 15 gün içinde mal bedelinin ödenmesi istenir ve aksi koşullarda ihracatçı Savcılığa döviz kaçakçısı olarak ihbar edilir.

154 İthalatçı, DSB karşılığı TL mal bedellerini bankalara yatırır. Ya da döviz tevdiat hesaplarından ödendiğine dair dekont veya banka yazısı alınır. İthalat bedelleri, mal ve hizmet ihraç bedelinden mahsuben ödenebilir, -senet yoluyla, -poliçe kabul edilebilir, -kredi (banka-eximbank)yoluyla ödenebilir. -akreditif ilişkisinde döviz pozisyonundan, -ithalatçının döviz tevdiat hesabından ödenebilir.

155 Terkin, İthalatta ve İhracatta hangi tutarda mal ve hizmet ihraç ve ithal ediliyorsa, o tutarda bedel ödenmesi şarttır. Her bir GB itibariyle 50 bin US dolar veya eşitine kadar olan ihracat hesapları mücbir sebep gösterilmeksizin aracı bankalar tarafından terkin edilmek suretiyle kapatılır (işlemi kapatmak için döviz getirme yükümlülüğü aranmaz). Mücbir sebep halleri göz önünde bulundurularak 100 bin US dolar ve eşitine kadar eksiklikler mücbir sebep belgesi aranmaksızın Kambiyo Müdürlüklerince, terkin edilmek suretiyle kapatılır.

156

157 BELLİ BİR MALIN GÜMRÜK SINIRINI GEÇİŞİNDE ÖDENEN VERGİ VE HARÇLARDIR

158  ULUSLAR ARASI TİCARETE KONU OLAN BÜTÜN MALLARA UYGULANAN VERGİLERİ BELİRLEYEN LİSTEDİR

159  Bugün de Gümrük Vergileri, devletin maliye kapsamında topladığı vergilerden sonra  (belki başabaş) en büyük gelir kaynağı olabilmektedir. Türkiye'nin 2004 yılında  Gümrüklerde tahsil edilen vergileri toplamı (T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca  yayımlanan rakamlar ) 16.724.135.141.527.000 TL. gibi büyük bir rakamdır (Yani ~16,7  Katrilyon TL = ~16,7 Milyar YTL).

160  Türkiye'nin gümrük konularında esas olan hukuk kaynağı kanun 27 Ekim 1999  tarihinde TBMM'de kabul edilen 4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU'dur.

161  MADDE 1. Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve  çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.  MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını  kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.  Bu Kanun’da geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye  Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’ni ifade eder.

162  Gümrük  Müsteşarlığının görevleri şunlardır:   Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, gümrük politikasını  uygulamak   Gümrük Kanunu ve gümrüklerle ilgili diğer mevzuat ile uluslararası sözleşmeler  hükümlerinin uygulanmasını sağlamak   Gümrük tarife oranlarının tespitine yardımcı olmak, gümrük vergileri ile  gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı, tahakkuk ve tahsilini sağlamak  ve kontrol etmek   Gümrük kontroluna tabi kişi eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, bu  işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak   Gümrüklerle ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek   Gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak, gümrükte giriş  ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın, saptanmış olan norm ve standartlara  uygunluğunu denetlemek

163  Kara hudutlarındaki gümrük kapıları ile pasavan kapılarında, gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve gümrük bölgelerinde gümrük muhafaza görevleri ile kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevlerini yerine getirmek  Diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek  Milletlerarası kuruluşların Müsteşarlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konularda görüş oluşturmak yurt dışı ve yurt içi faaliyetleri yürütmek  Çeşitli kanunlarla Müsteşarlığa verilen görevleri yapmak  Bu görevleri yerine getirecek meslek memurlarını yetiştirmek ve konudaki düzenlemeleri yapmak  Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek ve denetlemek

164  Gümrük beyannamesine aşağıdaki bilgiler kaydedilir:   Gönderen / ihracatçı   Alıcı   Mali müşavir / serbest muhasebeci   Beyan sahibi/temsilcisi   Çıkış / ihracat ülkesi   Menşe ülke   Gideceği ülke   Çıkıştaki aracın kimliği ve kayıtlı olduğu ülke   Teslim şekli   Sınırı geçecek hareketli taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke   Döviz ve toplam fatura bedeli   Sınırdaki taşıma şekli   Yükleme yeri   Çıkış gümrük idaresi   Kapların ve eşyanın tanımı   Brüt ağırlık (kg)   Net ağırlık   Sorumlu

165 2.2. Kaçakçılık 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu madde 1 uyarınca kaçakçılık fiilleri ve cezaları aşağıdaki gibidir: (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye'ye ithal edilmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. (2) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye'ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

166 ( 3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dâhilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, satışa


" BİR ÜLKENİN ULUSAL SINIRLARI İÇERİSİNDE CARİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE O ÜLKE İNSANLARININ YAPMIŞ OLDUKLARI TAŞINIR VE TAŞINMAZ DEĞERLER TİCARETİ İLE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları