Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NİN YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NİN YAPISI"— Sunum transkripti:

1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NİN YAPISI
MERVE İPEK FATMA SEDANUR TORNUOĞLU SEVGİ KAHRAMAN

2 Milli Eğitim Temel Yasasına göre Türkiye Eğitim Sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir.

3 ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM

4 Örgün Eğitim Belirli yaş gruplarındaki bireylere belirlenmiş amaç ve programlara bağlı olarak belirli sürelerde,okul adı verilen mekanlarda yürütülen düzenli eğitimi ifade etmektedir.

5

6 Belirli yaş gruplarına yönelik örgün eğitim programları ;
Okul öncesi eğitimi İlköğretim Orta öğretim Yükseköğretim

7 Belirli yaş gruplarına yönelik eğitim programları
Genel eğitim programları Mesleki ve Teknik eğitim programları

8 Okul Öncesi Eğitim 0-6 yaş arası çocuklar için
6 yaşa kadar isteğe bağlı Bağımsız ana okulları veya ilköğretim okullarına bağlı anaokulları veya diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları (MEB Yönetmeliği kurallarına gör.)

9 Okul öncesi eğitime neden gereksinim var?
20yy sanayi ve teknoloji alanı gelişmeleri ile birlikte ailede ekonomik ve sosyal değişmeler gereği Kadının iş yaşamına katılması zorunluluğu Ana-babaların çocuk gelişimi alanındaki bilgi ve deneyim eksikleri

10 Okul öncesi eğitim neden önemli?
Bu eğitimi alan ve almayan çocuklara yönelik Araştırma sonuçlarındaki farklar Zihin, psiko-motor ve sosyal farklar Bu yaşlarda edinilen bilgi ve becerilerin, tavır/tutumların tüm yaşamı etkilemesi Beden sağlığı, kişilik, inanç ve değerler

11 Okul öncesi eğitiminin T.C.’deki geçmişi
1915 – Ana Mektepleri Nizamnamesi 1960 – Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” Bölümü 1962 – Anaokulu ve Anasınıfları Yönetmeliği 1973- Milli Eğitim Temel Kanunu’nda okul öncesi eğitim “örgün eğitim” sistemine dahil ediliyor. 1992-Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlük

12 Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Kreşler Çocuk Yuvaları Bağımsız anaokulları İlköğretim okullarındakş ana sınıfları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvaları ve gündüz bakımevleri Kamu ve özel sektörce MEB denetiminde açılan kreş, yuva, çocuk bakım evleri vb

13 Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
(1) Çocukların bedensel, zihin,duyugu gelişimini ve iyi alışkanlıklar sağlamak (2) Çocukları ilköğretime hazırlamak (3) Olumlu/olumsuz koşul ve çevreden gelenler için de ortak bir gelişme zemini yaratmak. (4) Çocukların düzgün Türkçe konuşabilmelerini sağlamak

14 Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Çözüm önerileri
Okul öncesi için altyapısal yetersizlikler ve önemsemezlik (Çözüm:?) Özel anaokullarının pek çok aile için pahalı oluşu (Çözüm:?) Okul öncesi eğitiminin daha çok anaokulları ve anasınıfları olarak yürütülmesi (diğer gruplar ile uyum?)

15 İlköğretim 7-14 yaş grubu Kız/erkek zorunlu Devlet okullarında parasız
TC’de (resmi, özel ve pansiyonlu/yatılı ilköğretim okullarını kapsar) AMAÇ: ortak vatandaş tipini yetiştirmek

16

17 İlköğretimin sorunları ve çözüm önerileri
1. Finansman sorunu 2. Fiziki mekan sorunu 3. İlköğretimdeki rehberlik hizmetlerinin gerektiği gibi yapılamaması 4. Özel eğitime gerek duyan öğrencilere düzenlenen özel programlar yetersiz

18 Ortaöğretim İlköğretime dayalı, en az 3 yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümü (2006’dan beri 9.,10., 11. ve 12. sınıflar). İlköğretimi tamamlayan her öğrenci devam hakkına sahip.

19

20 Ortaöğretimin Amaçları
Asgari ortak genel kültür, toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak, yurdun iktisadi-sosyal-kültürel kalkınmasına katkı bilinci ve gücü kazandırmak. Öğrencileri ilgi ve kabiliyetleri, toplum ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli programlara, yüksek öğrenime veya mesleki iş hayatına yöneltmek.

21 Genel Ortaöğretim Kurumları
Genel Liseler Anadolu Liseleri Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Spor Liseleri Açık Öğretim Lisesi

22 Genel Ortaöğretimin Sorunları ve çözüm önerileri
Çok çeşitli genel ortaöğretim okulunun olması(çözüm?) Ders programlarının çağın gereklerine göre sürekli güncellenmemesi (çözüm?) Genel liselere devam eden öğrencilerin bir bölümünün yüksek öğrenime devam etmeye yeterli olmaması (çözüm?)

23 Mesleki-Teknik Ortaöğretim
Erkek Teknik Öğretim Okulları Kız Teknik Öğretim Okulları Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları Din Eğitimi Okulları Sağlık Öğretimi Okulları Çok Programlı Okullar

24 Mesleki-Teknik Ortaöğretimin Sorunları ve çözüm önerileri
Meslek Liselerinden kaçış Çok çeşitli mesleki-teknik okulu Mezunların iş bulma sorunu Yükseköğretime geçiş sorunu

25 Özel Eğitim  Özel eğitimin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak onları toplumla bütünleştirmek ve meslek sahibi yapmaktır. Özel eğitim okulları Türk millî eğitim sistemindeki kademelendirmeye göre yapılandırılmıştır. Ancak, diğer okullardan farklı olarak, ilköğretim öncesinde hazırlık sınıfı bulunmaktadır. İlköğretime devam edecek durumda olan engelli öğrenciler hazırlık sınıfına alınmadan ilköğretime başlamaktadır.

26

27 Özel eğitim okullarında; Görme Engellilerin Eğitimi, İşitme Engellilerin Eğitimi, Ortopedik Engellilerin Eğitimi,  Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Süreğen Hastalığı Olanların Eğitimi, Otistik Çocukların Eğitimi, Üstün veya Özel Yeteneklilerin Eğitimi ve Kaynaştırma ve Özel Sınıflarda Eğitim kategorilerinde eğitim verilmektedir eğitim-öğretim yılında 495 özel eğitim okulunda, öğrenci eğitim görmekte ve bu kurumlarda öğretmen görev yapmaktadır.

28 Özel Öğretim Özel öğretim kurumları 625 sayılı kanun doğrultusunda açılmış, her kademe ve türdeki özel okullar, özel dershaneler, özel mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerini  kapsamaktadır.  Özel öğretim kurumları faaliyetlerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetiminde sürdürmektedir.  eğitim-öğretim yılında özel öğretim kurumunda, öğrenci eğitim görmekte bu kurumlarda öğretmen görev yapmaktadır.

29

30 Yükseköğretimin geçmişi
Sistemin Değişmesi (İTÜ, İÜ,...vb) Bölge Üniversitelerinin kurulması (Ege Üni., KTÜ, Erzurum Atatürk Üni., Diyarbakır Dicle Üni.,Adana Çukurova Üni., Eskişehir Anadolu Üni.) Belli İşlevi Yerine Getirmek Üzere Üniversitelerin kurulması 1956 ODTÜ (kaynak gel.ve ekonomik sorun çöz., ulusal ve uluslararası yarar,uyg.araştırma,ingilizce dilinde) 1967 Ankara Hacettepe Üni.(geniş kültürlü, pratik ağırlıklı, sosyal sorunları bilen doktorlar yetiştirmek AB Eğitim Programlarından Erasmus’a Katılım

31 Yükseköğretim Kurumları
Üniversiteler Fakülteler Enstitüler Yüksek Okullar Konsenvartuarlar Meslek Yüksek Okulları Uygulama ve Araştırma Merkezleri

32

33 Yükseköğretimin amaçları
Öğrencileri ilgi ve yetenekleri (ülkenin bilim politikası, toplumun çeşitli kademedeki insan gücü ihtiyaçları) doğrultusunda yetiştirmek Bilimsel araştırmalar yapmak Araştırma sonuçlarını gösteren ve bilime katkı yapan yayınlar yapmak Hükümetler tarafından istenen konularda inceleme-araştırmalar yapmak ve düşünce bildirmek Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici, aydınlatıcı yayın ve eğitim hizmeti sunmak

34 Yükseköğretimin sorunları ve çözüm önerileri
Yükseköğretim kurumları, yükseköğretim istemini karşılayamıyor. Çeşitli bilim dallarında Türkçe makale yok Üniversiteler akademik, yönetsel ve mali açıdan tam özerk değiller. Öğretim yöntemlerinde yenileşme sınırlı Ar-Ge ‘de yetersizlik Mezunlardan yeterli dönüt alınmıyor. İstihdam sorunu

35

36 Yaygın Eğitim; Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birlikte veya örgün eğitimin dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.Örgün eğitim kademesinde öğrenim gören örgün eğitime hiç katılmamış ya da örgün eğitim kademelerini bitirmiş bütün vatandaşlar yaygın eğitim kurumlarından faydalanabilirler.

37 Yaygın Eğitimin nedenleri
Bilinçli vatandaş yetiştirmek Demokrasiyi benimsetmek ve yaşatmak Toplumsal değişime ve gelişime uyum Meslek sahibi yapmak, mesleki gelişmeleri izlemek Kuşak çatışmalarını minimize etmek Hızlı nüfus artışını önlemek Kırsal’dan kent’e göçte uyum sorununu minimize etmek Dünyayla bütünleşmek

38 Yaygın Eğitimin Amacı Okuma-yazma öğretmek, eksikleri sürekli gidermek. Çağın gelişmelerine uyum sağlayacak eğitim imkanları Milli kültür değerlerimizi korumak, geliştirmek, tanıtmak, benimsetmek Toplu yaşama, dayanışma, birlikte çalışma, örgütlenme alışkanlığı kazandırmak Ekonomik gücün artırılması için beslenme ve sağlıklı yaşam şekillerini benimsemek Boş zamanları kullanmak ve değerlendirmek Kısa süreli eğitimlerle uygun meslekler kazanılmasına imkan vermek Çeşitli mesleklerde çalışanlar için HİE

39 Yaygın Eğitimin Sorunları
Örgün eğitimden “kopuk” ayrı bir sistem özelliği gösterir. (çözüm?) Kişilerin yaşam boyu eğitimini tam olarak sağlayamıyor.(çözüm?) Yaygın eğitim çalışmalarının kapsamı çok dar.(çözüm?)

40 EĞİTİMİ ETKİLEYEN DIŞ ETMENLER
Ekonomi Sosyal Bilim Kültür Politik Etkenler

41 EĞİTİMİ ETKİLEYEN İÇ ETMENLER
Eğitimin Alt Sistemlerindeki Aksaklıklar Aşırı Bürokrasinin Uygulanması Örgütsel Yapı Bozukluğunun Bulunması Çağdaş Yöntemlerin Kullanılmaması

42 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz


"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NİN YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları