Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanatın gücü 1.Resim 2. Yontu 3.Mimarlık 4.Müzik Ivan Dec.07 Çeviren : Onur Ayangil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanatın gücü 1.Resim 2. Yontu 3.Mimarlık 4.Müzik Ivan Dec.07 Çeviren : Onur Ayangil."— Sunum transkripti:

1

2 Sanatın gücü 1.Resim 2. Yontu 3.Mimarlık 4.Müzik Ivan Dec.07 Çeviren : Onur Ayangil

3 Sanat ve aşk insana verilen en büyük armağanlardır. Sanat, diğer iletişim biçimlerinde olduğu gibi, hem varılmak istenen ereği, hem de, önsezi ya da yaratanın dehasını yansıtır.

4 Leonardo Da Vinci Sanat, insanın benliğini geliştirir, duygularını yüceltir ve yaşamda karşılaştığı incelikleri sezinleyebilmesi için onu eğitir. Sanat, insanın benliğini ve ruhunu esenliğe ve diriliğe kavuşturur. Çocuklar onları doğuran analarına göre neyse, sanat da onu yaratan sanatsal dehaya göre aynı konumdadır. Sanat birinin benliğini yüceltiyorsa, bu onun hayvansal düzeyden kurtulduğunu gösterir; bu ise, insan ruhunun özgürlüğüne kavuşması demektir ve gerçek yaşam keyfi budur.

5 Salvador Dalí Bir şeyi güzel bir sanat yapıtı ya da kötü bir sanat yapıtı yapan nedir ? Bir şeyi basılı bir sayfa ya da güzel bir müzik parçası yapan nedir ? Sanat felsefesinin esas sorusu sanatın ne olduğu değil, niyetinin, işlevinin ve yaşamımızdaki öneminin ne olduğudur.

6 Tolstoy’un sanat üzerine görüşleri: Biri bir şeyi üretirken çok etkileniyor ve ruhunda kıpırdanmalar oluşuyorsa, aynı türden etkilenmeleri üretilen o şeyi izleyenler de duyumsuyorsa, onları etkileyen bu şey sanattır. Etkilemenin derecesi, sanatın mükemmelliğinin ölçüsüdür. Etkileme ne denli güçlüyse, yapıt sanatsal açıdan o denli sanattır. Doğaldır ki, yapıtın izleyenlere aktardığı duyguların niteliği gibi öznel konuları dikkate almıyoruz. Sanatın etkileme gücü üç koşula bağlıdır : 1. Aktarılan duyguların özgünlüğü 2.Duyguların aktarılmasındaki açıklık 3.Sanatçının içtenliği Boticcelli

7 Goya Sanat, sadece risk almayı bilenlerin keşfedebileceği, bilinmezler dünyasında bir serüvendir.

8 Renoir Entelektüel, basit bir şeyi karmaşık biçimde anlatan kişi, sanatçı ise karmaşık bir şeyi basit biçimde anlatan kişidir.

9 Pablo Picasso Sanat bir çok biçimde karşımıza çıkar: Resim, Yontu, Mimarlık, Fotoğraf, Müzik, vs.

10 Van Gogh 1. Resim : Büyük sanatın gücü, bizi düşlere sürükleyen, doğal bakış açımızdan bizi söküp alan güçtür. Bu güçle bir karşılaştık mı, artık ne yüze, ne renge, ne göğe, ne de gövdeye aynı gözle bakarız. Yeni bir görüşe sahibizdir artık : duyumsadığımızca. Güzelliği görme ya da yoğun zevk alma, hatta şokla, acıyla, acımayla bazen de iğrenmeyle karşılaşma da bu gidişin bir parçasıdır. Sanki duygularımız ters dönmüş gibidir.. Dünyayı kavramamız değişmiştir tümüyle.

11 Rembrant Güzellik duyguların tanrısallaşması ve ulvi gerçeğe ulaşmasıdır. Güzellik sayesinde yaşam düzeyi gelişir. Güzellik yüzeyseldir, ancak, ruh ve bedenin bütünleşmesiyle, tam anlamda güzellik elde edilir. Güzellik aynı zamanda karşı konulamaz bir silahtır, aldatıcı ve ayartıcı olabilir.Kurumları gücünden ettiği gibi, cemaatlerini de baştan çıkarır..

12 Michelangelo Merisi da Caravaggio Kötülüğe karşı erdemin zaferini anlatan bu yapıtta zafer kazanan Davud, Caravaggio’nun gençliğidir. Elinde tuttuğu Goliath’ın kafası da gene kendinin yaşlılık halidir. Ama siz, hiç zafer kazanan birinin coşkudan bu denli uzak olduğunu hiç gördünüz mü? Bu Caravaggio’nun kendi içindeki savaşın bir resmidir aslında. Sanatçı kendine nefretle bakmaktadır.

13 Klimt Yaratıcılık, içine doğduğu gibiyle türlü kısıtlamalar arasındaki sürtüşmeden doğar. Kısıtlamalar aynı nehir kıyısındaki setler gibi), içine doğduğu gibiyi değişik biçimlere doğru iteler. Sanatın oluşması için de bu sürtüşme gereklidir.

14 Van Dyck Perspektif Perspektif, sanatçının iki boyutlu düzlemde derinlik yanılsamasını verdiği yöntemin adıdır. Yüzyıllar boyu sanatçılar üç boyutlu doğada gördüklerini tam olarak iki boyutlu düzleme geçirmenin yollarını aradılar. Buldukları yollardan biri, izlemciye göre, uzaktaki nesneleri yakındaki nesnelere göre daha küçük çizmek oldu. Perspektif, sanatçının iki boyutlu düzlemde derinlik yanılsamasını verdiği yöntemin adıdır. Yüzyıllar boyu sanatçılar üç boyutlu doğada gördüklerini tam olarak iki boyutlu düzleme geçirmenin yollarını aradılar. Buldukları yollardan biri, izlemciye göre, uzaktaki nesneleri yakındaki nesnelere göre daha küçük çizmek oldu.

15 Monet Sahne ışıkçısı nasıl bir aktöre spot ışıık yönlendiriyors, ressam da önemli bulduğu nesne ya da figürü daha aydınlık betimler.

16 Gaugin Çeşitli renkler kullanmakla önemi, heyecanı vs. vurgulayabiliriz. Resmin bir bölümünü vurgulamak istersek orada farklı renk kullanırız.

17 Işık ve gölgeyle sanatçı yapıtına derinlik katar. Figüre üçüncü boyut kazandırmak için bazen o figür ışık saçıyormuşçasına betimlenir. Bu ışık, çevreleyen gölgeyle birlikte resme boyut kazandırır.

18 Rubens Aradığım gerçek ya da gerçek olmayan değil, daha çok, bilinçdışı olan, insan türüne özgü bu içgüdüsel gizemdir.

19 Diego Rivera Büyük sanat yapıtlarının iki yüzü vardır, birincisi kendi çağı karşısındaki yüzü, diğeri gelecek ve sonsuzluk karşısındaki yüzü.

20 “Görsel sanatların üç biçimi vardır: Resim izlemek içindir, Yontunun çevresinde dolaşabilirsiniz, Mimarlığın ise, içinde dolaşabilirsiniz” 2. Yontu

21 Rodin Yontu bir pozdan diğerine geçişi gösterir. Biçimin birinci pozdan ikinciye nasıl süzülüp geçtiğini ortaya koyar. Çalışmasında ne olduğunun bir bölümünü ve ne olması gerektiğinin de bir bölümünü görmekteyiz.

22 Rodin

23 Resim renklendirmeyi öğretir, yontu ise biçimlendirmeyi ve anatomiyi.

24 Pieta Michelangelo

25 David Michelangelo

26 Musa Michelangelo

27 Bernini Resim şiirseldir, oysa yontu, daha mantıksal ve bilimsel olup, sizi yerçekimi konusunda kuşkuya düşürür.

28 Chihuli Sanata bakış Işık Işık Perspektif Perspektif Devinim Devinim Renk Renk Biçim Biçim Oran Oran Sembolizma Sembolizma Çizgiler Çizgiler

29 3. Mimarlık Mimarlık donmuş bir müziktir.

30 St. Catherine Sarayı St. Petersburg Tüm sanatlar içinde mimarlık en elle tutulur olan ve insan yaşamıyla en içiçe olanıdır. Yapıların içinde alış-veriş yapar, çalışır ya da eğleniriz. Bu nedenle yapının tasarımı tümüyle kullanım amacına bağlıdır.

31 Gaudi Soylu yaşam, kişinin soylu kullanımı için soylu mimarlık gerektirir. Kültür yoksunluğunun sonu hep aynıdır : sefil bir uygarlık ve elikulağında bir çöküş.

32 Gaudi

33 Büyük katedrallerden edindiğimiz deneyim korkuyla karışık hayranlık olmuştur. Deneyimimiz bir çok sanat dalını aynı anda kapsar: Müzik, yontu, resim hatta uzaysal tasarım.

34 Park Guëll Eski kültürler hep güzellik nitelemesiyle tanımlanırlar. Bunun nedeni güzellikten uzak olsalardı çoktan yok olmaları gerektiği savında yatar.

35 Moscow

36 Paris

37 Santorini

38 Sidney

39 Washington

40 Russia

41 Vienna

42 Coloseum- Roma

43 Johann Straus Müzik sanatlar içinde en zarifidir, çünkü sol beynin mantıksallığını sollayıp geçmiştir. Müzik kolaycacık gözyaşlarımızın akmasına neden olabilir. 4. Müzik

44 Ludwig Van Beethoven Beethoven’in en güzel ezgilerini yarattığı dönemler, en karanlık, en kederli, en sıkıntıda olduğu dönemlerdi. Müzik insanın yüreğinde kıvılcımlar çaktırır, kadınların göz pınarlarında yaşlar belirmesine neden olur.

45 Antonín DVOŘÁK Johan Amadeus Mozart Anlatılamazı anlatmaya, sessizlikten sonra en yakın olan müziktir.

46 Johann Sebastian Bach Peter Ilyitch Tchaikovsky The energy to classical music has a very positive impact on learning capacities and increases level of consciousness

47 Chopin Puccini The exposure to classical music in childhood results in attraction to peace, truth and beauty,and aversion to violence.

48 Müziksiz yaşam bir yanılgıdır.

49 Müzik ruhu günlük kirinden arındırır.

50 Bale sanatı Müzik dinleyip, bale izlemek varken niye psikoterapiye para vereceksiniz ki?

51 Güzelliğin özü değişmez, değişen sadece biçimidir. SON


"Sanatın gücü 1.Resim 2. Yontu 3.Mimarlık 4.Müzik Ivan Dec.07 Çeviren : Onur Ayangil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları