Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çağdaş Dünya Sanatı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çağdaş Dünya Sanatı."— Sunum transkripti:

1 Çağdaş Dünya Sanatı

2

3

4

5

6 Neoklasizm 18. yüzyılda Barok ve Rokoko'ya tepki olarak çıkmış olan sanat akımıdır. Jacques-Louis_David

7 Neoklasizm Antik Yunan ve Roma eserlerinin konu ve stillerini kullanır.

8 Neoklasizm Antik dünyanın tarihsel sembollerinin yeniden canlandırılması isteği Neo-Klasik diriltmeciliği ortaya çıkarmıştır. Özellikle 16. ve 17. yüzyılların klasik örnekleri model alınmıştır. Antonio Canova

9 Neoklasizm 18. yüzyılın ilk yarısından itibaren Avrupa sanatında belirgin bir değişim gözlenir. Antik devir hayranlığının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Johann Gottfried Schadow

10 Neoklasizm Bu akımın sanatçıları için önemli olan çizgi ve form olup renkler ve ışık etkileri bütünüyle bir çizgi ve form bileşkesine bağlıdır. Antik form anlayışı her şeye hakimdir. Dominique_Ingres

11 Romantizm resimde ifadesini, biçimden çok düşüncede bulduğundan belirli bir üslup benimsememiştir.
John William Waterhouse

12

13

14 Romantizm Adını ortaçağda Latin dillerinde anlatılan öykü ve söylencelerden alır. Akılcılığa ve Neo-Klasik akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır. John Constable

15 Romantizm Adını ortaçağda Latin dillerinde anlatılan öykü ve söylencelerden alır. Akılcılığa ve Neo-Klasik akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır. John Constable Joseph Mallord William Turner

16 John_Martin

17 Romantizm Akımın gelişmesinde Victor Hugo ve Friedrich von Schiller gibi yazar ve şairlerin edebiyat çalışmaları yanı sıra Avrupa tarihinin akışını değiştiren siyasal, toplumsal ve ekonomik devrimler de çok önemli rol oynamıştır. Caspar David Friedrich

18 Romantizm Yaklaşık yüzyıl boyunca bütün Avrupa’yı etkileyen bu akım akıl dışılık, duygusallık, heyecan, bilinçaltı, bireycilik, içgüdü, imgelem, sezgi, ifade özgürlüğü, yalnızlık, doğaüstü, doğa sevgisi, ulusçuluk, yurtseverlik gibi kavramları dönemin gelişmelerine uygun olarak kullanmıştır. Eugenio Lucas Velázquez

19 Romantizm Manzara resmi öne çıkmıştır. Romantik manzara resmi İngiltere olgusudur ve bu dönemde İngiltere, Avrupa resmine egemen olmuştur. Albert Bierstadt

20 Romantizm Romantik resim sanatı en yetkin örneklerini İngiltere, Almanya ve Fransa’da vermiş olmasına karşın, akım doruk noktasına İspanya’da Goya’nın sanatında ulaşmıştır. Francisco Goya

21 Oryantalizm Doğu insanlarının dinlerinin, dillerinin ve tarihlerinin incelenmesi anlamına gelen bilim dalı, doğubilimi. Jean-Leon Gerome

22 Oryantalizm Doğunun dekoratif ögeleri ile biçimlerinin benimsenmesi olarak kendini gösterir. Avrupalı ressamlar için oryantalizm egzotik konularla sınırlanmış, akımı benimseyen ressamların ortak yanı üslupları değil, seçtikleri konular olmuştur. John Frederick Lewis

23 Oryantalizm Avrupa’da yaşanan siyasal olaylar, ekonomik ilişkiler, bilimsel ve arkeolojik araştırmalar ve romantizmin etkisi Avrupa’da bu akımın doğmasına yol açmıştır. Gustave Boulanger

24 Oryantalizm 1798’de Napolyon’un Mısır seferiyle başlayan ve 1914’te I. Dünya Savaşıyla son bulan akım aslında, belirli bir ekol oluşturmaz çünkü bu resimler birbirlerine üslup yönünden çok, tema bakımından bağlıdır. Léon Cogniet

25 Oryantalizm Biri Neo Klasik öbürüyse Romantik akımın en önemli temsilcisi sayılan Ingres ve Delacroix gibi birbirine zıt iki ressam aynı derecede başarılı oryantalist resimler yapmıştır.

26 Oryantalizm Oryantalist ressamların konuları genel olarak figürlü kompozisyonlar ve manzaralardır. Ressamların pek çoğu dönemlerinin akademik tarzında çalışmıştır. Bu nedenle Akademizm gözden düşünce önemini yitirmiştir. Eugene Fromentin

27 Oryantalizm Oryantalizm’in son bulmasının en büyük nedeni turizm ve fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıdır. Ayrıca doğu ülkelerindeki batılılaşma hareketi de bu akımın sonlanmasında etkili olmuştur. Jean-Leon Gerome

28 Realizm Sanat yapıtını oluşturan betimlemelerin sanat dışı dünyada rastlanan gerçekliklere doğrudan gönderme yapmasını amaçlayan anlayış. Gustave Courbet

29 Realizm Realist anlayışta gerçekleştirilmiş bir yapıtta, her beti gerçekte var olan bir nesne ya da canlı bir yaratık olarak tanınabilmek zorundadır. Gustave Courbet

30 Realizm Nesne ve canlılar yapıtta da gerçek dünyadaki ilişkiler düzenine göre betimlenmelidir. Jean-Francois Millet

31 Realizm Gerçekçilik Avrupa sanatına Rönesans’la birlikte girmiş ve 20 yy başına, Modern Sanat’ın doğuşuna kadar egemenliğini sürdürmüştür. Honore Daumier

32

33 Honore Daumier

34

35

36 Wladimir Jegorowitsch

37 Hubert von Herkomer

38

39

40 Ilya Repin

41

42 William Bell Scott Pekka Halonen

43


"Çağdaş Dünya Sanatı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları