Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Öğrencinin;Adı:FerdiSoyadı:İLGENNumarası:1090320109 Sınıfı:2. sınıf Bölümü:Türkçe Öğretmenliği(i.ö.)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Öğrencinin;Adı:FerdiSoyadı:İLGENNumarası:1090320109 Sınıfı:2. sınıf Bölümü:Türkçe Öğretmenliği(i.ö.)"— Sunum transkripti:

1 HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Öğrencinin;Adı:FerdiSoyadı:İLGENNumarası:1090320109 Sınıfı:2. sınıf Bölümü:Türkçe Öğretmenliği(i.ö.)

2

3 İÇİNDEKİLER  Hayatı,  Nihal Atsız’ın Fikirleri,  Atsız’ın Oğlu Yağmur’a Vasiyeti  Eserleri  Kaynakça

4 HAYATI  Hüseyin Nihâl Atsız, 12 Ocak 1905'te İstanbul Kadıköy'de doğdu.  Babası bahriye (deniz) subayı Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanımdır.  İlköğrenimini Kadıköy’deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul Sultanilerinde (İstanbul Lisesi) yaptı. Buradan mezun olunca Askerî Tıbbiye’ye yazıldı.

5  Atsız, Askerî Tıbbiye'ye kaydolduğu çağlarda Türkçülük fikrinin etkisi altına girmeye başladı.  Ziya Gökalp'in cenaze töreninin yapıldığı günün gecesi Türkçülük fikrine karşı öğrencilerle kavga etti.  ve daha sonrasında ise aralarında bir takım problemler geçen Arap asıllı Bağdatlı Mesut Süreyya Efendi adlı bir mülazım (teğmen)'a selam vermedi.

6  Bu gerekçeler ile 4 Mart 1925 tarihinde 3. sınıf talebesiyken Askeri Tıbbiye'den çıkarılmıştır.  1926 yılında İstanbul Dârülfünûnu'nun Edebiyat Fakültesinin "Edebiyat Bölümü"ne kaydoldu.

7  Daha sonra İstanbul Dârülfünûnu'nun yatılı kısmı olan Yüksek Muallim Mektebi'ne kaydoldu.  Atsız, bir hafta sonra askere çağırıldı,  Tecil isteği kabul edilmeyen Atsız askerliğini 9 ay olarak 28 Ekim 1926-28 Temmuz 1927 tarihleri arasında İstanbul'da Taşkışla'da 5. piyade alayında er olarak yapmıştır.

8  Daha sonra İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’ne yazıldı.  Bu fakülteden 1930 yılında mezun olunca, Türkiyat Enstitüsü’nde, hocası Mehmet Fuat Köprülü’nün asistanı oldu.  Ancak diğer hocası Zeki Velidi (Togan) Beyin Türk Dil Kurultayı’nda maruz kaldığı hücumlara tepki olarak çektiği telgraf sebebiyle asistanlıktan çıkarıldı (1933).

9  Atsız, önce Malatya Ortaokulu’nda Türkçe, daha sonra Edirne Lisesi’nde Edebiyat hocalığına tayin edildi.  Edirne’de iken Orhun dergisini yayımladı (1933- 1934).  Bu dergi, daha önce yine kendisinin yayımladığı Atsız Mecmua’nın (1931-1932) devamı niteliğindeydi.

10  Her iki dergi de Türkçülük ülküsünü güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çıkarılmıştı.  Ancak dil, edebiyat, tarih, halkbilim, yazım konularındaki yazılar ve şiirler de bu dergilerde yer alıyordu.

11  Orhun’un 9.sayısındaki, resmi tarih tezini eleştiren bir yazı sebebiyle dergi kapatıldı.  Atsız bakanlık emrine alındı.  Nihal Atsız, bundan sonra dört yıl kadar Deniz Gedikli Hazırlama Okulu’nda Türkçe öğretmenliği yaptı.

12  1938’de bu işinden de uzaklaştırıldı.  Kendisine resmi hizmet kapısı kapanınca Özel Yuca Ülke ve Boğaziçi liseleri gibi okullarda öğretmenlik yaptı.  “Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar” ve “Türk Edebiyatı Tarihi” adlı ilmi kitapların yanı sıra birçok broşür yayımladı.

13  O dönemin sol düşüncesine karşı şiddetli bir fikir mücadelesine girişti.  Tanrıdağ, Çınaraltı gibi milliyetçi dergilerde yazılar yazdı.  1943’te Orhun’u yeniden yayımladı.  Bu derginin 15-16. sayılarında dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu’na hitaben yayımladığı açık mektuplarda, Milli Eğitim Bakanı Hasah-Ali Yücel’in istifasını istedi.

14  Atsız’ın Yücel’i eleştirisinin sebebi ise “Milli Eğitim Bakanlığı’nda tek taraflı bir kadrolaşma”nın olduğu iddiasıdır.  Bu yazıların bazılarında muarızlarına sert eleştirilerde bulunan Atsız, sonunda Sabahattin Ali’nin açtığı hakaret davasıyla yargılanmaya başlar.  Ve yine bu davayla birlikte Orhun dergisi kapatılır.

15  Atsız-Sabahattin Ali davası büyük yankılar uyandırır.  Öğrenci olayları ve gösteriler başgösterir.  Bunun hemen akabinde de Atsız ve 22 arkadaşı hakkında “hükümet darbesine teşebbüs” suçlaması ile yargılandı.

16  Askeri mahkeme, Türkçülerin birçoğunu çeşitli cezalara çarptırdı.  Atsız da 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Ancak, Askeri Yargıtay bu kararları bozdu.

17  Yeniden görülen dava sonucunda bütün Türkçüler ve bu arada Atsız da beraat ettiler.  Ancak, Atsız, uzun süre öğretmenlik mesleğine dönemedi.  Türkiye Yayınevi’nde çalıştı ve önemli Osmanlı tarihlerinin neşirlerini hazırladı.

18  Fakülteden sınıf arkadaşı Prof Dr.Tahsin Banguoğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı zamanında yeniden öğretmenliğe tayin edildi.  Fakat, kendisine öğretmenlik hakkı tanınmadı ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde uzman olarak görevlendirildi.

19  1950-1951 öğretim yılının başında Haydarpaşa Lisesi edebiyat öğretmenliğine getirilen Atsız, burada iki yıl görev yaptı.  Bu defa da, 3 Mayıs’ın kutlanması için Ankara’da verdiği bir konferans nedeniyle öğretmenlikten alındı.  Bu olaydan sonra Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki görevine iade edildi (1952).

20  Burada 17 yıl çalıştıktan sonra 1969’da emekliye ayrıldı. Atsız, 11 Aralık 1975’te vefat etti.

21 Nihal Atsız’ın Fikirleri  Nihal Atsız Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan romanına yanıt olarak 1940 yılında yazdığı İçimizdeki Şeytanlar kitapçığında ırkçı olduğunu şu sözlerle belirtiyordu:  Ben ırkçı, Türkçü ve Turancı olduğum için – övünerek söylüyorum- Sabahattin Ali’nin itiraflarına cevap vermek lüzumunu duyuyorum.

22  Türk ırkçılığının Nazizm'den kaynak aldığını ileri süren anlayışa karşı yazdığı bir yazıda ise Atsız:  "Yalnız Yahudilere karşı güdülen Alman ırkçılığı ile, her millete karşı bir korunma ilkesi olarak ileri sürülen Türk ırkçılığı arasında bir bağlantı bulunmadığını" söyler.

23  Türkiye Komünist Partisi yöneticilerinden Reşat Fuat Baraner'in kaleme aldığı 'En Büyük Tehlike' broşürüne karşı yazdığı yanıtta Atsız Türk ırkçılığını şöyle açıklar:

24  Bizim ırkçılığımızı da Alman yardakçısı olduğumuza tanık diye gösteriyorlar.  Yoldaşlar şunu iyi bilsinler ki Almanya cihan haritasından silinip Almanlığın kökü kazınsa bile biz yine ırkçı kalacağız.  Alman ırkçılığı yalnız Yahudilere karşıdır.

25  Anası veya babası Çek, Lehli gibi Alman düşmanı milletlerden olan fertleri Almanlar yabancı saymıyorlar.  Bizim ırkçılığımız ise bütün milletlere karşıdır.  Bu ırkçılık Türklüğün ihtiyaçlarından doğmuş olaylarla gelişmiş bir ırkçılıktır.

26  Uzun, acı, denemelerden sonra anladık ki pasaport vatandaşlarından fayda yoktur.  Atalarının kanıyla, diliyle, geleneğiyle bu toprağa bağlı olmayan insanlar en ufak menfaati görünce ihanetten çekinmiyorlar.  Biz bunun için ırkçıyız.

27  Balkan savaşında Arnavutlar, Cihan savaşında Araplar ihanet ettiği için ırkçıyız.  Selanik`i Yunanlılara tüfek atmadan teslim eden Tahsin Paşa ve Sevr paçavrasını imzalamaktan sevinç duyan Rıza Tevfik Arnavut olduğu için ırkçıyız.  Harp Okulu öğrencilerini zehirlemek isteyen Nazım Hikmetof Yoldaş Polonyalı olduğu için ırkçıyız.

28 ATSIZ’IN OĞLU YAĞMUR’A VASİYETİ  "Yağmur Oğlum!  Bugün tam bir buçuk yaşındasın. Vasiyetnameyi bitirdim, kapatıyorum. Sana bir resmimi yadigar olarak bırakıyorum. Öğütlerimi tut, iyi bir Türk ol.  Komünizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belle. Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır.

29  Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizliler, Romenler yeni düşmanlarımızdır.  Japonlar, Afganlılar ve Amerikalılar yarın ki düşmanlarımızdır.  Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içer(de)ki düşmanlarımızdır.

30  Bu kadar çok düşmanla carpışmak için iyi hazırlanmalı.  Tanrı yardımcın olsun!  Nihal Atsız  4 Mayıs 1941

31 ESERLERİ  Türkçülüğün öncülerinden olan Nihâl Atsız, Turancı çevreler tarafından aynı zamanda güçlü bir Türkolog olarak kabul edilir.  Bu çevrelere göre Türk dilini, tarihini ve edebiyatını gayet iyi bilen Atsız, özellikle Türk tarihinin Göktürk kısmında uzmanlaşmıştı.

32  Çok sevdiği bu devreyi Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı iki eser ile romanlaştırmıştır.  Deli Kurt adlı romanı Osmanlı tarihinin ilk devrelerinin romanlaştırılmış şeklidir.  Ruh Adam'daki Selim Pusat'ın şahsiyetinde Atsız'ı görürüz.

33  Ruh Adam'ın devamı olarak Yalnız Adam'ı yazacağını söylüyordu.  Yine yazacağını bildirdiği bir eseri de Bozkurtlar serisi'nin 3. cildi idi.  Nihâl Atsız'ın şiirleri Yolların Sonu adı ile kitap halinde basılmıştır.

34 Romanları  Dalkavuklar Gecesi, İstanbul 1941.  Bozkurtların Ölümü, İstanbul 1946.  Bozkurtlar Diriliyor, İstanbul 1949.

35  Deli Kurt, İstanbul 1958.  Z Vitamini, İstanbul 1959.  Ruh Adam, İstanbul 1972.

36 Öyküleri  'Dönüş', Atsız Mecmua, sayı.2 (1931), Orhun, sayı.10 (1943)  'Şehidlerin duası', Atsız Mecmua, sayı.3 (1931), Orhun, sayı.12 (1943)  'Erkek kız', Atsız Mecmua, sayı.4 (1931)

37  'İki Onbaşı, Galiçiya...1917...', Atsız Mecmua, sayı.6 (1931), Çınaraltı, sayı.67 (1942), Ötüken, sayı.30 (1966)  'Her çağın masalı: Boz oğlanla Sarı yılan', Ötüken, sayı.28 (1966)

38 Şiirleri  Yolların Sonu, (Bütün şiirlerinin toplandığı kitap) İstanbul 1946.  Afşin’a Ağıt  Ağıt  Aşkınla  Ay Yüzlü Güzel Konçuy  'Asker kardeşlerime', Atsız Mecmua, sayı.2 (1931), 'Boz kurt' imzasıyla Ergenekon, sayı.3 (1938)

39  'Ayrılık', Atsız Mecmua, sayı.17 (1932)  'Bahtiyarlık', Kopuz, sayı.10 (1944)  'Bugünün gençlerine', Atsız Mecmua, sayı.1 (1931), 'Boz kurt' imzasıyla Ergenekon, sayı.1 (1938)  'Bugünün gençlerine' (başlıksız), Atsız Mecmua, sayı.16 (1932)

40  Davetiye  Dosta Sesleniş  'Dünden sesler: Yarın türküsü', Orkun, sayı.53 (1951)  'Dünden sesler: Koşma', Orkun, sayı.58 (1951)  'Koşma', Atsız Mecmua, sayı.2 (1931)

41  'Dün gece', Orhun, sayı.1 (1933)  Eski Bir Sonbahar  Gel Buyruğu  'Geri gelen mektup', Orkun, sayı.44 (1951)  'Koşma' (başlıksız), Atsız Mecmua, sayı.12 (1932)

42  'Harıralar', Çınaraltı, sayı.2 (1941)  Kader  Kağanlığa Doğru  Kahramanların Ölümü  'Kömen', Ötüken, sayı.2 (1964), Ötüken, sayı.28 (1966), Ötüken, sayı.95 (1971)

43  Kahramanlık  Karanlık  Kardeş Kahraman Macarlar  Korku  'Macar ihtilâlcileri', Ötüken, sayı.79 (1970)  Mutlak Seveceksin

44  'Macar ihtilâlcileri', Ötüken, sayı.82 (1970)  'Muallim arkadaşlarıma', Atsız Mecmua, sayı.5 (1931)  'Nejdet Sançar'a ağıt', Ötüken, sayı.138 (1973)  'O gece', Orhun, sayı.2 (1933)  Türkistan İhtilalcilerinin Türküsü

45 Makaleleri  (Ahmed Naci ile birlikte) 'Anadolu'da Türklere ait yer isimleri', Türkiyat Mecmuası, sayı.2 (1928)  'Türkler hangi ırktandır?', Atsız Mecumua, sayı.1 (1931)  ('Çiftçi-Oğlu H. Nihâl' imzasıyla) 'Dede Korkut Kitabı hakkında', Azerbaycan Yurt Bilgisi, c.1 (1932)

46  'En eski Türk müverrihi: Bilge Tonyukuk', Orhun, sayı.1 (1933)  'Şarkî Türkistan', Orhun, sayı.4 (1934)  'Edirne Mebusu Şeref ve Hakimiyeti Milliye muharriri A. Muhip Beylere Açık mektup', Orhun, sayı.5 (1934)  'Cihan Tarihinin en büyük kahramanı: Kür Şad', Orhun, sayı.6 (1934)

47 Diğer Eserleri  Divan-ı Türk-i Basit, Gramer ve Lugati, Mezuniyet Tezi, Türkiyat Enstitüsü, no. 82, 111 s. (İstanbul, 1930)  XV inci asır tarihçisi Şükrullah, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi, İstanbul, 1939.  Komünist Don Kişotu Proleter Burjuva Nâzım Hikmetof Yoldaşa, İstanbul, 1935.

48  Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1940.  Hesap Böyle Verilir (Reha Oğuz Türkkan'a hitaben yazılmıştı), İstanbul, 1943.  Türk Ülküsü, İstanbul 1956.  Türk Tarihinde Meseleler, Ankara, 1966.  Oruç Beğ Tarihi, İstanbul, 1973.

49 KAYNAKÇA  Türk İnkılâp Enstitüsü, Irkçılık - Turancılık, Türk İnkılâp Enstitüsü, 1944.  (Haz. Erol Güngör vs.), Atsız Armağanı, Ötüken Yayınevi, 1976.  Yücel Hacaloğlu, Atsız'ın mektupları, Orkun Yayınları, 2001.

50  Yağmur Atsız, Ömrümün İlk 65 Yılı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2005.  Süleyman Tüzün, İkinci dünya Savaşı'nda Türkiye'de Dış Türkler tartışmaları (1939-1945), Fakülte Kitabevi, 2005.  Hüseyin Nihal Atsız (2007, TRT: 'Portreler Galerisi' programından)


"HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Öğrencinin;Adı:FerdiSoyadı:İLGENNumarası:1090320109 Sınıfı:2. sınıf Bölümü:Türkçe Öğretmenliği(i.ö.)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları