Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Penetran Toraks Travmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Penetran Toraks Travmaları"— Sunum transkripti:

1 Penetran Toraks Travmaları
Prof. Dr. Onur GENÇ GATA Göğüs Cerrahisi AD Ankara

2 Sunum Tarihçe / Epidemiyoloji Yaralanma mekanizmaları-Balistik Triaj
Tüp torakostomi Yaralanma şekilleri Torakotomi / Laparotomi zamanlanma Acil tanı ve tedavi konuları Klinik deneyimlerimiz

3 Tarihçe MÖ 3000: Sternumun penetran travmasına ait bilinen ilk bilgiler İmhotep’e ait MÖ 3000 yıllarına ait bir papirüste yer almaktadır (Edwin Smith Surgical Papyrus) MÖ 950: Truva kuşatması sırasında bir yaralıda mızrağın toraksa saplandığı ve mızrağın çekilmesi ile masif kanama ve ölüm tarif edilmiştir 13 YY Theodoric : Toraks duvarı yaralanmalarında debridman ve primer tamiri tarif etmiştir *Thoracic Trauma, R. Maurice Hood, Arthur D. Boyd, Alfred T. Clifford. W. B. Saunders Company 1989:

4 Tarihçe Galen’e ait yazılarda gladyatörlerin göğüs yaralanması ve sargı-bandaj tedavileri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır 1767 Larrey: Açık hemopnömotoraks durumunda yaranın sargı bezleri ile kapatılması gerektiğini tarif etmiştir 1873 Noble: Kauçuk bir tüp ile ilk su altı drenajını uygulamış ancak bu tedavi yönteminin kabul edilmesi ’lı yılları bulmuştur 1896 Rehn: Penetre yaralanmalarda kalbe ilk başarılı sütürü atmıştır *Thoracic Trauma, R. Maurice Hood, Arthur D. Boyd, Alfred T. Clifford. W. B. Saunders Company 1989:

5 Giriş Toraks Travmalarında Mortalite Oranları
Kırım Savaşı % 79 Amerikan İç Savaşı % 63 I. Dünya Savaşı % 25 II. Dünya Savaşı % 12 Vietnam Savaşı % 9 Günümüzdeki sivil oran % 5 Mortalite azalmasının nedenleri Cerrahi tekniklerde gelişme Erken transport ve resusitasyon Plevral drenaj Hassas diyagnostik tetkiklerin gelişimi Direkt operatif onarım Anestezide gelişme Antibiyotik tedavi ve transfüzyonda ilerleme

6 Göğüs Travmaları Kesici Delici Alet Yaralanmaları (KDAY)
Penetran göğüs travmaları %10-20 Kesici Delici Alet Yaralanmaları (KDAY) Ateşli silah Yaralanması (ASY) Düşük hızlı Yüksek hızlı Non-penetran göğüs travmaları %80-90 Trafik kazaları Yüksekten düşme Deselerasyon yaralanmaları Ezilme Blast yaralanmalar Yaşamın ilk 4 dekatında birinci ölüm nedeni travmadır Bu ölümlerin yaklaşık %20-25’i toraks travmalarına bağlıdır

7 Penetran Göğüs Yaralanmaları
Künt göğüs yaralanmaları ile kıyaslandığında penetran göğüs yaralanmaları; Daha az masif Daha az multiorgan yaralanması Daha düşük mortalite Ateşli silah yaralanmalarında mortalite delici kesici alet yaralanmalarına oranla daha fazladır

8 Patofizyoloji Toraks travmalarında temel sorun: Doku hipoksisidir
Hipovolemiye bağlı Akciğer ventilasyon/perfüzyon bozukluğu nedenleri; - Göğüs duvarı bozuklukları - Hemotoraks ve/yeva pnömotoraks nedeniyle yetersiz ventilasyon - Akciğer kontüzyonu ve laserasyonu - Atelektazi Hiperkarbi Asidoz

9 Penetran Travma Fizik Temelleri
Kinetik Enerji Eşitliği Kütle artıkça enerji artar Kütle iki katına çıktığında = KE iki katına çıkar Hız artıkça enerji artar Hız iki katına çıktığında = KE 4 katına çıkar Kinetik Enerji = Kütle (Ağırlık) X (Hız)2 2

10 Penetran Travma Fizik Temelleri
Küçük / hızlı mermiler büyük ve yavaş mermilere göre daha ağır hasara yol açar Hız /ağırlık gibi durumlara göre bu silahlar 3 gruba ayrılır Düşük enerji /düşük hız (KDAY) Bıçaklar/oklar Orta enerji/orta hızlı silahlar (ASY) Tabanca/av tüfeği ve orta hızlı silahlar m/s Yüksek enerji/yüksek hızlı silahlar (ASY) Piyade tüfekleri ve diğer savaş silahları m/s

11 Silahların Temel Özellikleri Düşük Hız - Bıçaklar
BIÇAK (KDA) Bıçaklar-Oklar Düşük eneri-düşük hız Hasar saldırının derinliği ve açısına bağlıdır Kurbanın hareketleri de hasarı etkiler

12

13 Silahların Temel Özellikleri Orta Hız - Tabancalar
Küçük kalibre, kısa namlu, orta-hız Yakın mesafeden etkili Travmanın ağırlıgı etkilenen organın harabiyet oranıyla ilgilidir

14 Silahların Temel Özellikleri Orta Hız - Tabancalar
Kısa namlulu kalibresi düşük mermi veya düşük barut miktarı içeren silahlardır Orta hızlı silahlar her zaman bir geçici kaviteye yol açarlar Bu kavite genelde merminin ön temas yüzeyinin 3-6 katıdır Scott Richey 2001

15 Silahların Temel Özellikleri Tüfekler - Yüksek Hız
Yüksek hız, uzun namlu, büyük kalibre Uzun mesafelerden etkilidir Piyade tüfekleri Şarjör, yarı/tam otomatik Multiple travma

16 Tüfekler - Yüksek Hız Daha büyük fişek + fazla miktarda barut kullanıldığı için mermi hızları çok yüksektir Kesinlikle bir kalıcı kaviteye yol açarlar ve geçici kaviteleri de çok daha büyük olur

17 Balistik Balistik eski Yunanca da mancınık anlamına gelen “ballista” kelimesinden türetilmiştir Bir mermi çekirdeğinin namlu içinde ve havadaki hareketlerini, bu harekete etki eden kuvvetleri, çekirdeğin hedef içinde meydana getirdiği fiziksel ve biyokimyasal olayları, anatomik ve fizyopatolojik değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır

18 Balistik İnternal Balistik Eksternal Balistik
Terminal Balistik (Yara Balistiği)

19 Yara Balistiği Dr. Theodor KOCHER (1841-1917) 1. Penetrasyon
2. Geçici Kavite (Blast etki) 3. Kalıcı kavite 4. Şok dalgaları 5. Fragmantasyon

20 1. Penetrasyon Merminin dokuya nüfuz ederek onu delmesidir
m/s

21 MESAFE M-16 AK-47 G-3 KANAS 496 m/sn 538 m/sn 606 m/sn 667 m/sn

22 AK-47 G-3

23 2. Geçici Kavite (Blast etki)
Mermi dokuda ilerlerken oluşan yüksek basınç nedeniyle tüm yumuşak dokular mermi yolu merkez olacak şekilde çevreye itilir ve bu alanda çok kısa süreli bir geçici boşluk oluşur Mermi geçtikten sonra da genişlemeye devam eden ve milisaniyeler içinde kendiliğinden hızla kapanan bu boşluğa geçici kavite denir

24 3. Kalıcı Kavite Cilt dokusunu delerek vücut içinde yol alan bir merminin kendi kitlesi ile dokulara çarpması ve delme sonucu oluşturduğu kalıcı yara boşluğudur. Oluşan kalıcı yara boşluğunun uzunluk ve çapı; merminin hızı merminin ağırlığı merminin mevcut enerjiyi doku içinde harcama oranı merminin şekli ve dizaynı heterojen vücut dokularının anatomik özelliğine bağlıdır

25

26 4. Şok Dalgaları Gerilmeye dirençli elastik yapıları nedeniyle dokular içinde çıplak gözle izlenemeyecek kadar kısa bir zaman içerisinde açılan kavite milisaniyeler içinde tekrar kapanır Mermi geçişini tamamladıktan sonra bu salınım devam eder ve şok dalgaları etkisiyle geçici kaviteler oluşur Gerilme sırasında özellikle büyük kavitelerin oluştuğu yüksek hızlı mermilerde dokuda kopmalar ve damarlarda yaralanmalar olur

27 4. Şok Dalgaları Dokularda gerilmeye bağlı oluşan kopmalar sonucu, özellikle yüksek hızlı mermilerde kavite sonrası mermi yolu daha geniş ve küçük damarların yırtılması sonucu daha kanamalı olur

28 5. Fragmantasyon Merminin asıl korkutucu ve tahrip edici yönü parçalanma etkisidir Genel olarak kullanılan tabanca ve piyade tüfeği mermileri; içte ağır bir metal olan kurşun ile bunu çevreleyen ince bir bakır alaşım kılıftan yapılmıştır *Dakak M, Uzar AI, Saglam M, Ozer T, Gurkok S, Balkanli K, Oner K, Sen D. J Trauma Oct;55(4):622-5 Increased damage from rifle wounds of the chest caused by bullets striking commonly carried military equipment.

29 5. Fragmantasyon Her iki metalin ortak özelliği yumuşak ve kolay kırılabilir olmalarıdır Vücut içinde kemik dokusu ile çarpışma durumunda mermi kolaylıkla deforme olurken içteki ağır kurşun bakır kılıfı yırtarak serbest hale geçer ve doku içinde parçalanır * Uzar AI, Dakak M, Ozer T, Ogunc G, Yigit T, Kayahan C, Oner K, Sen D. A new ballistic simulant "transparent gel candle" (experimental study). Ulus Travma Derg Apr;9(2):104-6

30

31

32

33 9x 19 mm Tabanca iıüa

34 7.62 mm G3 Piyade Tüfeği

35 Fragmantasyon Etkileri
Mermi parçalanması iki büyük etkiye neden olur: İlk etki: Dokularda mermi ve kemik parçalarının her biri bir mermi gibi davranır Değişik yönlere dağılan parçalar ayrı mermi yolu oluşturarak doku içerisinde ilerlerler Sonuçta daha çok sayıda organ, damar ve sinir dokusu yaralanır *Dakak M, Uzar AI, Saglam M, Ozer T, Gurkok S, Balkanli K, Oner K, Sen D. J Trauma Oct;55(4):622-5 Increased damage from rifle wounds of the chest caused by bullets striking commonly carried military equipment.

36

37

38

39

40

41

42

43 Fragmantasyon Etkileri
Mermi parçalanmasının ikinci etkisi: Her bir parçanın kendi kütlesi ve yüzeyi ile ayrı olarak dokulara çarpması ve dokuların bu parçalara karşı gösterdiği direnç sonrası ortaya çıkan enerji salınımı ile kavite oluşmasıdır *Dakak M, Uzar AI, Saglam M, Ozer T, Gurkok S, Balkanli K, Oner K, Sen D. J Trauma Oct;55(4):622-5 Increased damage from rifle wounds of the chest caused by bullets striking commonly carried military equipment. Uzar AI, Dakak M, Ozer T, Ogunc G, Yigit T, Kayahan C, Oner K, Sen D. A new ballistic simulant "transparent gel candle" (experimental study). Ulus Travma Derg Apr;9(2):104-6

44 Dokuya Girmeden Fragmante Olan Merminin Etkisi
Mermi dokuya girmeden önce sert bir cisme (şarjör, telsiz vb) çarpar ise bu çarpışma sonucunda şekli bozulur ve parçalanır Fragmante merminin oluşturduğu giriş deliği olması gerekenden kat-kat fazla olur Dokuda oluşan hasar da kat-kat fazladır *Uzar AI, Dakak M, Saglam M, Ozer T, Ogunc G, Ide T Oner K,, Sen D. The magazine: a major cause of bullet fragmentation. Mil Med Dec;168(12):969-74

45

46

47 Fragmante merminin oluşturduğu akciğer hasarı

48

49

50

51 Sonuçlar Merminin yumuşak doku içinde kaburga, vertebra, femur, humerus, tibia gibi kemiklere çarparak kırıklara neden olması, aynı zamanda mermide de şekil ve yapı bozukluğu oluşturur Mermi doku içinde parçalanırken (primer parçalanma) kemik dokusunda da parçalanmaya (sekonder parçalanma) yol açar bu parçaların her biri bir mermi gibi davranarak yaralanan doku ve organ sayısını artırır

52 Spesifik Doku Organ Yaralanmaları
Akciğerler Akciğerlerdeki hava enerjiyi absorbe eder Parankimde sıkışma açılma oluşur (Pnomotoraks/Hemotoraks) Kemik Parçalanana kadar direnir Mermi/şarapnelin yolunu değiştirir

53 Öncelikler 􀂅ABC 􀂄A = Havayolu (gerekirse entübasyon) 􀂅B = Solunum
􀂅Açık göğüs yaralarına dikkat Tansiyon px şüphesi varsa acil dekompresyon Göğüs tüpü 􀂃C = Dolaşım (geniş bir İV yol) 􀂅Resusitasyon 􀂅İlk ve ikincil inceleme 􀂅Operasyon için hazırlık 1 Zengerink I. Brink PR. Laupland KB. Raber EL. Zygun D. Kortbeek JB. Needle thoracostomy in the treatment of a tension pneumothorax in trauma patients: what size needle?. Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care. 64(1):111-4, 2008 Jan. 2 Kirkpatrick AW et al. Hand-held thoracic sonography for detecting post-traumatic pneumothoraces: the Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (EFAST). Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care. 57(2): 288=-295, 2004 Aug.

54 Ölümcül ve Potansiyel Ölümcül Durumlar
İkincil inceleme Pulmoner kontüzyon Miyokardiyal kontüzyon Aort yaralanması Diyafragma rüptürü Trakeobronşial yaralanma Özefagus yaralanması İlk İnceleme Hava yolu obstrüksiyonu Tansiyon pnömotoraks Açık pnömotoraks Masif hemotoraks Yelken göğüs Kalp tamponadı Göğüs travmalarının çoğu tedavi edilmediği takdirde ölümcül olmasına rağmen ciddi yaralanmaların çoğu ilk değerlendirme esnasında sadece fizik muayene ile saptanabilir

55 Havayolu Obstrüksiyonu
Travma sonrası hastada ilk değerlendirilmesi gereken yeterli bir hava yolunun olup olmadığıdır Havayolu yaralanmasını düşündüren semptom ve bulgular; Dispne Hemoptizi Sitridor Siyanoz Ciltaltı amfizemi Yaralanma yerinden hava giriş çıkışı Yapılması gerekenler Orotrakeal entübasyon Krikotiroidotomi Trakeostomi

56 Pnömotoraks 1-Açık veya emici pnömotoraks (genellikle penetran travmalarda) 2-Kapalı pnömotoraks (genellikle künt travmalarda) Basit pnömotoraks Tansiyon pnömotoraks

57 Tansiyon Pnömotoraks Göğüs duvarı ve parankim yaralanmalarından sonra soluk alma sırasında hava plevral aralığa doluyor ve ekspirasyon sırasında çıkamıyorsa, plevra boşluğunda basınç sürekli artacak ve tansiyon pnömotoraks gelişecektir

58 Tansiyon Pnömotoraks Klinik olarak; Solunum güçlüğü ve hava açlığı
Solunumsal distres Taşikardi Hipotansiyon Trakeal deviasyon Solunum seslerinin tek taraflı kaybı Boyun venlerinde distansiyon Perküsyonda hipertimpanizm Siyanoz ***Ayırıcı tanı: Kalp tamponadı

59

60 Açık (emici) Pnömotoraks
Penetran yaralanmalardan sonra göğüs duvarında oluşan açıklık atmosfer havasının geçişini engelleyecek şekilde kapanmamış ise açık (emici) pnömotoraksdan söz edilir

61 Açık (emici) Pnömotoraks
Göğüs duvarından geçen hava miktarı göğüs duvarındaki defektin genişliği ile orantılıdır. Eğer toraks duvarındaki defekt trakea çapından daha geniş ise havanın büyük bir kısmı toraks duvarından içeri doğru girecektir İnspirasyon sırasında mediyastenin karşı tarafa kayması ile kardiak output düşmesi ve sonunda asidoz gelişecektir

62 Açık (emici) Pnömotoraks
Bu nedenle açık pnömotoraks saptandığında toraks duvarındaki defekt, yaralı hastaneye ulaşıncaya kadar steril kompreslerle kapatılmalı, pnömotoraks yaralı tarafından daha kolay tolere edilebilen kapalı pnömotoraksa dönüştürülmelidir

63 Açık (emici) Pnömotoraks
Hastaneye transport sırasında, hava geçirmeyen steril kaplama olanağı varsa, steril örtünün bir kenarı açık bırakılarak tek yönlü valf sistemi oluşturulabilir

64 Hemotoraks Kesici-delici alet ve ateşli silah yaralanmalarında sıktır
Künt travmada ise genelde kot kırıklarına bağlıdır Akciğer parankim yaralanmalarında pulmoner dolaşımın basıncının düşük olması, tromboplastinden zengin olması ve kollabe olan akciğerin kanama yerine kompresyonu nedeniyle kanama miktarı azdır Ancak sistemik dolaşımdan olan kanamalarda miktar daha fazladır

65 Hemotoraks Hemotoraks genelde akciğer grafileri ile ortaya konur
Dik pozisyonda 300 ml kan diyafragma tarafından gölgeleneceği için fark edilmeyebilir. Ancak lateral dekübitis pozisyonunda çekilen grafilerde ortaya çıkabilir Plevra boşluğundaki 1 lt kan, yaralı sırtüstü yatar durumda çekilmiş grafilerde hafif bir gölgelenme yaratır ve kolaylıkla gözden kaçabilir Yaralı dik duruma getirilemiyorsa mutlaka lateral pozisyonda grafiler tekrarlanmalıdır

66

67

68 Masif Hemotoraks Plevral boşlukta 1500 ml den daha fazla kan toplanmasıdır Sıklıkla sistemik veya hiler damarları yaralayan penetran travmalarla olur Kalp Aorta Sistemik arterler (bronşial arter, interkostal arterler, internal mammarian arter) Santral pulmoner damarlar

69 Acil Torakotomi Endikasyonları
Devam eden kanama semptom bulguları Şok tablosu İlk tüp takılışında 1500 ml ve üzerinde drenaj Tüp torakostominin ilk 24 saatinde 1500 ml drenaj İki-dört saatte 200 ml/saat üzerinde drenaj Altı-sekiz saatte 100 ml/saat üzerinde drenaj

70 Klinik Deneyimimiz 5 yıllık 389 hasta Künt travma 204 %52.4
Penetran travma %47.5 ASY 162 %87.5 DKAY %12.4 Tüp torakostomi Künt travma %63.2 Penetran travma %86

71 Klinik Deneyimimiz 185 %100 8 %4.3 40 %21.6 85 %46 52 %28
8 %4.3 40 %21.6 %46 52 %28 Penetran travma 204 %100 87 %42.6 %6.3 61 %30 43 %21 Künt travma Total Diğer Hemo-px Hemot. Px. Grup

72 Klinik Deneyimimiz Acil torakotomi Künt travma %1.86
Penetran travma %2.70 Literatürde toraks travmalarında operasyon oranları %2-25 arasında bildirilmektedir

73 Penetran Toraks Travması
CPR>15 dk CPR<15 dk Acilde vital Bulgular kötü Hemodinami bozuk Px, HPx şüphesi Hemodinamik stabil Ölüm Acil torakotomi Tüp torakostomi CPR Diagnostik araştırma

74 Acil torakotomide survi oranları
% Aralık % Ortalama Künt 0-12 1.5 Penetran 2-39 10 Bıçaklanma 8-72 17 ASY 0-17 4 Kardiyak 5-72 19 Nonkardiyak 0-65

75 Torakostomi sonrası torakotomi endikasyonları
< 1500 cc drenaj Hemodinami stabil Hemodinami anstabil > 200 cc/h drenaj (2-4 h) Tüp torakostomi > 1500 cc AMELİYAT Artmış hava kaçağı Torakostomi sonrası torakotomi endikasyonları Hemodinami <1500 cc TAKİP Hemodinami stabil

76 Gereç ve Yöntem Çok merkezli - retrospektif çalışma
3520 torasik yaralanma 20 yıl 14 Askeri Hastane GATA

77 Gereç ve Yöntem Yaralanma nedeni Hastane öncesi mortalite
Transport zamanı Yaralanma yeri lokalizasyonu Birlikte olan yaralanmaların oranı Yaralanma şekli Tedavi Morbidite - Mortalite

78 Sonuçlar

79 Yaralanma Nedeni (blast - bıçak) (el bombası-mayın-roket vb)
Mermi yaralanması (%64.8) Şarapnel yaralanması 1126 (%31.9) (el bombası-mayın-roket vb) Diğer (%3.2) (blast - bıçak)

80 Mermi / Şarapnel Genel savaşlarda şarapnel yaralanması oranı mermi yaralanmasına göre fazladır Bölgesel çatışmalarda mermi yaralanması ön plandadır Genel savaşlardaki ağır silahlara karşın bölgesel savaşlarda tüfekler, otomatik silahlar ön plandadır

81 Mermi-Şarapnel Yaralanma Oranları
Savaş Mermi (%) Şarapnel (%) Diğerleri (%) WWI 40 60 - WWII 10 85 5 Kore 31 69 Vietnam 42 54 4 Lübnan 43 57 Hırvatistan 24 76 K Irlanda 58 18 Türkiye 64.8 31.9 3.2 Vojvodic: J Trauma, Volume 40(3S) Supplement. March S-182S

82 Hastane Öncesi Ölümler
2404 yaralı en yakın merkeze nakil 1116 / 3520 çatışma alanında ex (%32)

83 Hastane Öncesi Ölümler
Çatışma alanında 1116 ölüm Yaralanmaların çoğu göğüs ön ve üst kısmında lokalize En az iki mermi girişi Birlikte olan yaralanmaların oranı fazla

84 Hastane Öncesi Ölümler
Nakil; Helikopter ve sahra ambulansları Hastanın ilk yardımı takiben çatışma alanından emniyetli bölgeye alınma süresi dk Çatışma alanında sınırlı müdahale

85 Yaralanmaların Lokalizasyonları

86 3520 hastanın yaralanma bölgeleri dökümü

87 Birlikte Olan Yaralanmalar
Yumuşak doku Abdominal yaralanma Üst ekstremite major yaralanma Alt ekstremite major yaralanma Kranial yaralanmalar Periferik damar yaralanmaları Vertebra cisim kırıkları Toplam 2121 hasta (%60)

88 Yaralanma Şekli Yaralanma Hasta Sayısı % Yumuşak doku yaralanması
Hemotoraks 1453 1273 60 53 Hemopnömotoraks 432 18 Pnömotoraks 385 16 Pulmonar kontüzyon 984 40 Diafragma rüptürü 241 10 Kot fraktürü 215 8 Açık hemopnömotoraks 94 4 Subkutanöz amfizem 48 2 Yelken göğüs 28 1.1 Pnömomediastinum 19 0.7 Bilateral hemopnömotoraks Sternal fraktür

89 Tedavi Modaliteleri İşlem Sayı % Göğüs tüpü 1010 42
Torakotomi / Akciğer tamiri 721 29.9 Torakotomi / Akciğer tamiri+kot rezekiyonu 215 8.9 Göğüs tüpü / laparatomi Diafragma tamiri 241 10 Torakotomi / lobektomi 146 6.7 Torakotomi / pnömonektomi 71 2.9

90 Torakotomi / Göğüs tüpü
İlk tedavi göğüs tüpü (%52) Göğüs tüpü Laparatomi+ Göğüs tüpü Torakotomi (%48) Acil torakotomi (%39) Geç torakotomi (%9)

91 Sonuç Göğüs tüpü ilk tedavi girişimidir ve hafif, orta penetran yaralanmalarda tedavi için çoğu kez yeterlidir

92 Sonuç Torakotomi hemorajinin etkili kontrolü, major hava kaçaklarının kontrolü, hasarlı akciğer dokusunun tamiri-rezeksiyonu ve yabancı cisimlerin çıkarılması amacıyla etkin olarak kullanılabilir Torakotomi aracılığı ile diafragmatik, kardiak ve özefajial yaralanmaları değerlendirme şansı elde edilir

93 Morbidite Morbidite Hasta % İnkomplet reexpansiyon 78 3.2 Ampiyem 59
2.5 Yara yeri enfeksiyonu 48 2 İntratorasik hematom 44 1.8 ARDS 34 1.4 Bronkoplevral fistül 21 0.9 Kaburga osteomyeliti Akciğer absesi 19 0.8 Toplam 315 13.1 Hastane mortalitesi 98 / 2404 hasta (%4)

94 Sonuç Penetran torasik yaralanmalar deneyim gerektiren ve özellik gösteren yaralanmalardır Yaralanmaya yol açan ajanın tipi Erken müdahale (alanda) Hızlı transport Uygun cerrahi yaklaşım Birlikte olan yaralanmalar

95


"Penetran Toraks Travmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları