Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla MÜDDESSİR SURESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla MÜDDESSİR SURESİ."— Sunum transkripti:

1 1 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla MÜDDESSİR SURESİ

2 2 SURENİN KİMLİĞİ MÜDDESSİR SURESİ Nuzul Sıra 4 Ayet Sayısı 56 Nuzul Yılı 1(610) Mushaf Yeri 74

3 3 1.2 COĞRAFİ ORTAM Medine Mekke Taif NÜZUL YERİ

4 4

5 5 NUZUL ZAMANI Fetretu’l Vahiy ‘den sonra İnmiştir.

6 6 MÜDDESSİR SURESİ Nuzul Zamanı: ALLAH, Müzzemmil Suresi’ndeki bu ağır görevlendirmeden sonra, bir süre Vahyine ara verdi Resulüllah, görevi dahilinde ilâhî bilgilerin vahyolunmasını beklemeye başladı. Bu ümitle sık sık Cebrâil’le karşılaştığı Hira Mağarası'na gidiyor ve onu gözlüyordu. Ama bir türlü yeni vahiy gelmedi. Günler geçti; haftalar geçti, fakat vahiy gelmedi Bu şekilde aradan uzun zaman geçti. Buna "Fetretü’l-Vahiy" denir.

7 7 MÜDDESSİR SURESİ Nuzul Zamanı: Kaynaklar, bu bekleyiş için birkaç günden üç yıla kadar çeşitli süreler kaydederler. Fakat bu durumun çok uzun müddet devam etmediği muhakkaktır. Hz. Muhammed (s.a.s.) bundan rahatsız olmuş ve endişelenmiş; hatta Rabbi tarafından terkedildiği zannına kapılmıştır. Bir gün Hira dağından evine gelirken Cebrâil’i ilk gördüğü heybetli haliyle tekrar gördü. Daha önceki gibi korku ve heyecana kapılarak derhal evine koştu ve yatağına girdi. Fakat melek evde bir kez daha karşısına çıktı ve Sonrasında Müddessir Suresi Nazil Olmaya başlayacaktır.

8 8 1. Davetçinin İnşaası – Eğitimcinin Eğitimi MÜDDESSİR SURESİ KONUSU (7) Yatma, Kalk Dış Temizliğe dikkat et İç temizliğe dikkat et Uyar Kendi içinde Rabbini Yücelt Yaptığın iyiliği çok görme-Karşılık bekleme Sabret - Aceleci davranma – Tepkilere Sabret

9 9 2. Uyarı – Son Saat MÜDDESSİR SURESİ KONUSU Zor bir gün İnkar Edenler için daha da zor

10 10 3. İnkarın Sebepleri MÜDDESSİR SURESİ KONUSU Geniş Maddi İmkanlar Sıkıntısız Bir Hayata sahip olması… Yani Kendi Kendine Yettiğini Sanmak Mal Hırsı Güç (İnsan gücü)

11 11 4. İnkarcı-Dünyevileşmiş Bir Aklın Vahye Bakışı-Yaklaşımı MÜDDESSİR SURESİ KONUSU Vahye Surat Asmak Vahyin geçmişten miras kalan bir büyü olduğunu iddia etmek Vahyin, İnsan uydurması bir söz olduğunu söylemek… Vahye Sırtını – Dünyaya Yüzünü Çevirmek Kibir abidesi kesilmek Yani Azgınlık Verilen Nimetlere Nankörlük

12 12 5. İnkarcı-Dünyevileşmiş Bir Aklın Akibeti MÜDDESSİR SURESİ KONUSU Ne diri bırakır ne de öldürür İnsana kendi özünü gösterir İnsanlık için bir uyarıdır. Cehennem Eşsiz bir ateş İnsan’ın akibeti kendi çabasına bağlıdır

13 13 6. Cennettekilerle – Cehennemdekiler arasındaki konuşma Sizi bu ateşe sokan nedir? MÜDDESSİR SURESİ KONUSU Günaha dalanlarla birlikte olmak Hesap Gününü yalanlamak Allah’la bağın koparılması – Namaz Kılmamak Yoksulları doyurmamak Böylelerine hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermeyecek Vahiyden yüz çevirmekle elinize bir şey geçmeyecek Dünyadayken Ahiret Endişesi taşımamak…

14 14 7. Öğüt Vermek MÜDDESSİR SURESİ KONUSU İstemeyen öğüt alamaz Bu anlatılanlar bir öğüttür İsteyen bundan öğüt alabilir

15 15 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla MÜDDESSİR SURESİ

16 16 يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١ 1 SEN ey içine kapanan kişi! Ey Evine Kapanan Kişi 1 ve 2.nci Emir Ey bu toplumun gidişatından rahatsız olup da bir şey yapamayan kişi قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢ 2 Kalk ve (insanları) uyar! Ey kendine iyi olup da başkasına iyiliği dokunmayan kişi

17 17 يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١ 1 SEN ey içine kapanan kişi! Ey kimseye karışmayan kişi Ey pasif iyi. قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢ 2 Kalk ve (insanları) uyar! Ey sorumluluk almayan kişi. 1 ve 2.nci Emir

18 18 يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١ 1 SEN ey içine kapanan kişi! Kalk ve Uyar. Toplum bir felakete doğru gidiyor. قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢ 2 Kalk ve (insanları) uyar! Akibetleri konusunda uyarman lazım. 1 ve 2.nci Emir

19 19 يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١ 1 SEN ey içine kapanan kişi! Aktif iyi olman lazım. Zaman, yatma zamanı değil. قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢ 2 Kalk ve (insanları) uyar! Kalk ve toplum içine çık. 1 ve 2.nci Emir

20 20 يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١ 1 SEN ey içine kapanan kişi! Bu gidişe sessiz kalmamalısın…. قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢ 2 Kalk ve (insanları) uyar! 1 ve 2.nci Emir

21 21 MÜDDESSİR SURESİ Bugün bu ayetler bizim için ne ifade ediyor? Bizim hayatımızda bir karşılığı var mı? Ya da ne kadar var? Bu dinin amacı, sadece kendine iyi olmak değildir. Eğer böyle olsaydı, Allah Hz Muhammed’e vahiy göndermezdi. Zaten o iyiydi. Öyleyse bu dinin amacı, iyiliğin topluma hakim olması, toplumda iyiliğin ve iyilerin çoğalmasıdır. Bunun içinde iyilerin yatmaması gerekmektedir. İyilerin aktif iyi haline dönüşmesi gerekmektedir. O günkü gibi, bugün de toplum bir felakete doğru gitmektedir. Toplum nereye doğru gittiğinin farkında değil. Uyarılmaya, uyandırılmaya ihtiyacı var.

22 22 MÜDDESSİR SURESİ İnzar; Uyarı.  Bir şeyden habersiz olanı haberdar etmek.,  Haberi olup da habersiz gibi davrananları harekete geçirmek.  Haberdar olduğu şeyi unutana hatırlatmak.

23 23 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣ 3 Sadece Rabbini yücelt! Allah’ın yüceltilmesi ne demektir.? Makamını yükseltmek midir? Allah’ın buna ihtiyacı mı vardır? Tüm varlık ‘’Allahuekber’’ dese, Allah yücelir mi? Tüm varlık küfretse, Allah’ın yüceliğine halel gelir mi? O halde Allah’ın yüceltilmesindeki kasıt nedir? 3.nci Emir

24 24 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣ 3 Sadece Rabbini yücelt! Hayatının her alanında Allah’ı söz sahibi kıl. Allah’ın konumunu kalbinde olması gereken yere bir yerleştir. Her şeyin sahibinin Allah olduğunu aklından çıkartma. Allah’ın tek Rab olduğunu, tüm bu problemlerin çözüm kaynağının O olduğunu bil. 3.nci Emir

25 25 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣ 3 Sadece Rabbini yücelt! Sadece Rabbini Tekbir et.. Bu uyarı emrinin Allah’tan geldiğini ve O’nun emrini yerine getirmen gerektiğini bil. 3.nci Emir

26 26 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣ 3 Sadece Rabbini yücelt! Tekbir;  Hem kalbin,  Hem zihnin (aklın),  Hem de fiilin (hayatın) itirafıdır. Kalbin Tekbiri; Haşyettir. Allah deyince titremesidir. Aklın Tekbiri; tefekkürdür. Allah’ın esmasının tecellisi olan mahlukat üzerinde tefekkür edip, sen bunları boşuna, anlamsız ve amaçsız yaratmadın diyebilmesidir. 3.nci Emir

27 27 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣ 3 Sadece Rabbini yücelt! Hayatın Tekbiri: Hayatı Allah’lı yaşamaktır. Hayatı Allah’a adamaktır. Soru: Allah’ı ne kadar tekbir ediyoruz.? Cevap; Galiba sadece dille tekbir getiriyoruz. Tekbir et emri, sadece lisani bir emir değildir. Bu tekbir, dilin-aklın-kalbin- hayatın kapsadığı bir tekbir olmalı. Tekbir, eğer bu şekilde bütüncül bir halde bizi sararsa, o zaman biz hiçbir hususu Allah’ın önüne geçirmeyiz. 3.nci Emir

28 28 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤ 4 Elbiseni temiz tut! 4.ncü Emir Elbisenin örttüğü bedeni temiz tut. Bedenin örttüğü kalbini temiz tut.

29 29 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤ 4 Elbiseni temiz tut! 4.ncü Emir Bu davanın davetçileri; Toplumun huzuruna çıkmadan önce;  İç ve dış temizliğine dikkat etmeli.  Beden ve Ruh temizliğine dikkat etmeli.  İnsanlığı Maddi ve manevi temizliğe davet edenin bu alanlarda temiz olması gerekmektedir.

30 30 وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥ 5 Bütün pisliklerden uzak dur! 5.nci Emir Şirkten uzak dur. Günahtan uzak dur. Ruhunu temiz tut. Pisliklerden hicret et.

31 31 وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥ 5 Bütün pisliklerden uzak dur! 5.nci Emir Ceset ruhun elbisesidir. Elbise temiz olup, beden pis olursa olmaz. Beden temiz olup ruh kirlenirse bu da olmaz. Allah böyle olmamızı istemiyor. Maddi ve manevi tüm pisliklerden hicret etmemizi istiyor. Kötü duygulardan, yanlışlardan, ahlaksızlıktan kısacası İslam dışı tüm programlardan uzak dur.

32 32 وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦ 6 İyilik yapmayı kazanç kapısı haline getirme! 6.nci Emir Yaptığın iyiliklerden dolayı karşındakini minnet altında bırakma. Yaptığın az şeylerin karşılığında çok karşılık bekleme. Tebliğ eder etmez, karşıdan olumlu cevap vermesini bekleme. Şeytanın bu tip vesveselerine aldırma.

33 33 وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧ 7 Rabbin hatırına sabret! 7.nci Emir Yükün ağırlığına sabret. Kulluğundan vazgeçme, yılgınlık gösterme. Kötüleri uyarırken karşılaşacağın tepkilere sabret.

34 34 VAHİY YÜKÜNÜ YÜKLENENLERİN İNŞAA SÜRECİ (Eğitimcinin Eğitimi) Yatma. Kalk ve Uyar Elbiseni Temiz tut. İyilik yapmayı Kazanç kapısı yapma Sabret 7 İnşaa Süreci Rabbini Yücelt. Tüm pislikler- den uzak dur. 1 2 3 4 5 6 7

35 35 Haydi Uyarmaya Başla NE İLE ? MÜDDESSİR SURESİ Son Saatin yaklaşmış olmasıyla. Nimetlerin Hesabının sorulacak olmasıyla. Kötülerin cezalandırılacak olmasıyla.

36 36 فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ ﴿٨ 8 (Sur) borusuna üflendiği zaman; فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسيرٌ ﴿٩ 9 Evet işte o gün, pek zor bir gün olacaktır, عَلَى الْكَافِرينَ غَيْرُ يَسيرٍ ﴿١٠ 10 Kâfirlerin tümü için hiç de kolay olmayacaktır. MÜDDESSİR SURESİ

37 37 MÜDDESSİR SURESİ Son Saat’in Dehşeti; (Başka ayetlerde)  Çocukların saçlarının ağardığı  Gebe kadınların bebelerini düşürdüğü  Sevdiklerimizden kaçtığımız bir gün.  Çırılçıplak olup da kimsenin kimseyi görmediği bir gün. Allah Rasulü’nün kızına tavsiyesi; Ya Fatıma, o gün senin için bir şey yapamam. Allah’ın elinden nefsini satın al.

38 38 ذَرْنى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيدًا ﴿١١ 11 BENİ tek başıma yarattığımla baş başa bırak! وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢ 12 Ki, geniş maddî imkanlar vermiştim ona! وَبَنينَ شُهُودًا ﴿١٣ 13 Bir de (cömertliğimin) şahitleri olan çocuklar… وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيدًا ﴿١٤ 14 Ve onu adeta bir (bebek gibi) eleyip belemiştim; (Hiçbir sıkıntı çektirmemiştim) MÜDDESSİR SURESİ

39 39 ذَرْنى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيدًا ﴿١١ 11 BENİ tek başıma yarattığımla baş başa bırak! MÜDDESSİR SURESİ  Onu bana bırak, sen işine bak. Gündemini o değil biz belirliyoruz. Gündemini düşmanlar belirlemesin. Sen, sana verilen programı uygulamaya devam et.

40 40 ذَرْنى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيدًا ﴿١١ 11 BENİ tek başıma yarattığımla baş başa bırak! MÜDDESSİR SURESİ En’am 94 Ve (Allah diyecek ki): “İşte şimdi bize yapayalnız geldiniz, tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi; dahası, size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Sizin lehinize Allah’a ortak olduğunu sandığınız o şefaatçilerinizi neden şimdi yanınızda göremiyoruz? Artık aranızdaki bütün bağlar kopmuştur ve bütün dost sandıklarınız sizi yapayalnız bırakmıştır.”

41 41 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢ 12 Ki, geniş maddî imkanlar vermiştim ona! وَبَنينَ شُهُودًا ﴿١٣ 13 Bir de (cömertliğimin) şahitleri olan çocuklar… وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيدًا ﴿١٤ 14 Ve onu adeta bir (bebek gibi) eleyip belemiştim; (Hiçbir sıkıntı çektirmemiştim) MÜDDESSİR SURESİ Vahye yamuk ve sığ bakan tiplerin davranışları;  Geniş maddi imkanlara sahip,  İnsan gücü var.  Hayatı boyunca sıkıntı çekmemiş.

42 42 ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزيدَ ﴿١٥ 15 Şimdi de kalkmış hırsla daha fazlasını istiyor. كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِاٰيَاتِنَا عَنيدًا ﴿١٦ 16 Öyle yağma yok! Madem ki o âyetlerimizi inatla (inkâra) saplanmıştır; سَاُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧ 17 Ben de onu sarp yokuşa süreceğim. MÜDDESSİR SURESİ Buna rağmen İnkar ediyor ve daha fazlasını istiyor.

43 43 اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨ 18 Çünkü o (vahiy hakkında) sığ ve yanlış düşündü, ölçüp biçti; فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩ 19 Canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti! ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠ 20 Bir daha canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti! ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١ 21 Sonra (etrafı) süzdü; MÜDDESSİR SURESİ

44 44 MÜDDESSİR SURESİ Düşünüyor. Ölçüp biçiyor. Ona Uysam:  İstediğim gibi hayatımı yaşayamayacağım.  Sahip olduklarım tehlikeye girebilir.  Kariyerim alt üst olabilir.  Zengin dostlarım var, onları terk etmem gerekebilir.

45 45 MÜDDESSİR SURESİ Ona Uymasam;  Biliyorum doğru söylüyor.  Söyledikleri şiir falan değil.  Şimdiye kadar yamuk bir davranışına şahit olmadım.  Temiz, dürüst biri.  Söyledikleri sözler çok etkileyici.

46 46 MÜDDESSİR SURESİ Kur’an hakkında ne düşündüğünü soran Ebu Cehil’e, Velid b. Muğire’nin verdiği şu cevap dikkat çekicidir; “Ne mi düşünüyorum? Vallahi ona hiçbir şey benzemez. O ulaşılamayacak kadar yüksek bir şey!” (Kur’an karşısında onun yaşadığı derin tereddüt ve iç çelişki).

47 47 MÜDDESSİR SURESİ Ölçmeye devam ediyor;  Allah bana bu imkanları vermişse, beni seviyordur.  Varlıksız, sıkıntılı bir hayat yaşayan birine Allah niye ilgi göstersin ki.  İlla bir vahiy gelecekse, bizim gibi varlıklı, önde gelen birine gelmeliydi. Bunları düşünürken içi içini yiyip bitiriyor. Bir Vahye bakıyor, Bir Dostlarına. Bir Vahye bakıyor, Bir Dünyalıklara. Ve kararını veriyor.

48 48 ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢ 22 Ardından surat astı ve rengi attı. ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣ 23 En sonunda (hakikate) sırtını döndü ve kibir abidesi kesildi. فَقَالَ اِنْ هٰـذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤ 24 Nihayet şöyle dedi: “ Bu sadece geçmişten miras kalan bir büyüdür, اِنْ هٰـذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥ 25 Bu sadece ölümlü bir insan sözüdür. MÜDDESSİR SURESİ

49 49 MÜDDESSİR SURESİ Sihr, nüzul sürecinde ilk kez burada geçer Dilde;  Gizli bir sebeple insanın gözünü ya da gönlünü yanıltan şey” demektir.  Görenin görüleni olduğundan farklı algılamasıdır.  Görülen, aslında görüldüğü gibi değildir.  Sabahın alaca karanlığına sehar (seher),  Seherde yenen Ramazan yemeğine de aynı kökten gelen “sahur” ismi verilmiştir.

50 50 MÜDDESSİR SURESİ Seher, karanlıkla aydınlığın birbirine karışmış olması halidir ki, hakikatle hayalin, hakla batılın, gerçekle yalanın birbirine karıştığı hali çağrıştırır. Velid, Allah Rasulü’nün ömründe sihre örnek gösterecek bir olağan dışılık bulamayınca “Ebeveynle evladın arasını ayırıyor” dedi. Hiç şüphesiz müşrikler bu vahye sözlü bir sihir olarak bakıyorlardı.

51 51 İnkar Mal Hırsı (15) Geniş Maddi İmkanlar (12) İnsan Gücü (13) Sıkıntısız Bir Hayat (14) Kibirlenmek Vahye Sırt Dönmek Büyüdür İddiası İnsan Sözüdür İddiası Kendi kendine yettiğini sanmak Azgınlık CEHENNEM Allah’ın İkramlarını Allah’sız değerlendirmenin neticesidir.

52 52 سَاُصْليهِ سَقَرَ ﴿٢٦ 26 Onu Sekar’a yaslayacağım. وَمَا اَدْرٰیكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧ 27 Sekar’ın ne olduğunu nasıl bilebilirsin ki sen? لَا تُبْقى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨ 28 O ne (diri) bırakır, ne de (ölüme) terk eder; لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩ 29 O, insana kendi özünü gösterir; MÜDDESSİR SURESİ

53 53 MÜDDESSİR SURESİ 26: Onu Sekar’a yaslayacağım. Nüzul sürecinde Cehennem’den Sekar adıyla ilk burada söz edilir. Kelime, Kamer 48’de bir kez daha görülür ve yerini cehennemin diğer isimlerine bırakarak kullanımdan çekilir. el-Islâ’: “yakmak için yaslamak” veya “yanmak için yaslanmak”.

54 54 MÜDDESSİR SURESİ 29: O, insana kendi özünü gösterir; İnsan için bir ekrandır. Levvâha’nın türetildiği lâha fiili “yansıttı, parladı, gördü, gösterdi, rengini belli etti” demektir. Zımnen: Cehennem maskeleri yakacak ve emanet edilen ruhunu ne hale getirdiğini insana açık bir biçimde gösterecektir. Özetle: insan, kendine verdiği zararı cehennem ekranında seyredecektir.

55 55 عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠ 30 Onun üzerinde on dokuz (melek/e) vardır. MÜDDESSİR SURESİ Sözün özü: 19 sayısı üzerine rakamsal spekülasyona dayalı her yorum, arkadan gelen “onların sayısını bir sınav yaptık” (Müddessir 31) âyetine çarpar. Sayıların sultasını red için bir sonraki âyet şöyle der: “Rabbinin ordularını O’ndan başka kimse bilemez”. Müteşabihattan olan on dokuz rakamının gerekçeleri bir sonraki âyette sayılmıştır. Bunların başında “Onların sayısını küfürde ısrar edenler için bir sınav kılmıştır” gerekçesi gelir.

56 56 وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذينَ اٰمَنُوا ايمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدى مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١ 31 Zira yalnızca melaikeyi ateşin muhafızları kıldık; ve onların sayısını inkârda ısrar edenler için bir sınav yaptık; ki böylece önceki vahyin mensupları gönülden ikna olsun ve (ona) iman edenlerin imanları artsın; hem önceki vahyin mensupları hem de (bu vahye) iman edenler bütün kuşkulardan arınsın; ve kalplerinde hastalık olanlar ve inkâra gömülenler ise, “Allah bu temsil ile ne yapmayı diledi?” diye sorsun. İşte böylece Allah (sapmayı) dileyeni saptırır, (hidayeti) dileyeni ise doğru yola yöneltir. Ve Rabbinin ordularını(n sayısını) Zatından başka kimse bilemez. Nihayet bunlar, ölümlü insan için bir uyarı ve öğütten ibarettir.

57 57 كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢ 32 EVET, ay şahit olsun! وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣ 33 Geçip giden gece şahit olsun! وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ ﴿٣٤ 34 Ve ağaracak olan sabah şahit olsun! اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥ 35 Şüphesiz o (cehennem ateşi, musibetlerin) en eşsizidir; MÜDDESSİR SURESİ

58 58 نَذيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦ 36 İnsan soyu için bir uyarıdır; لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧ 37 İçinizden öne geçmeyi veya arkada kalmayı dileyen herkes için… كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ ﴿٣٨ 38 Her insanın (akıbeti) kendi kazandıklarına bağlıdır; اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمينِ ﴿٣٩ 39 Ancak iyiler müstesna. MÜDDESSİR SURESİ

59 59 CEHENNEM’İN ÖZELLİKLERİ Ne diri bırakır Ne de öldürür (28) İnsana kendi Özünü gösterir (29) İnsan İçin Bir Uyarı (36) Eşsiz Bir Ateş (35)

60 60 MÜDDESSİR SURESİ 38: Her insanın (akıbeti) kendi kazandıklarına bağlıdır Bunun en iyi örneği, günahı hayat tarzı edinenlerin akibeti ve verdiği cevaplardır. Şimdi bir bakalım, Günahı hayat tarzı edinenlerin itiraflarına;

61 61 فى جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠ 40 (Onlar) cennetlerde, hep bir ağızdan soracaklar عَنِ الْمُجْرِمينَ ﴿٤١ 41 Günahı hayat tarzı edinenlere: مَا سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ ﴿٤٢ 42 “Sizi, içinizi yansıtan bu ateşe ne soktu?” MÜDDESSİR SURESİ

62 62 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّينَ ﴿٤٣ 43 Cevap verecekler: “Biz hem Allah’la bağımızı koparmıştık وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ ﴿٤٤ 44 Hem de yoksulları doyurmazdık; وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضينَ ﴿٤٥ 45 Üstelik (günaha) dalanlarla birlikte biz de dalardık; وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدّينِ ﴿٤٦ 46 Hepsinden öte biz Hesap Günü’nü yalanlardık; MÜDDESSİR SURESİ

63 63 حَتّٰى اَتٰينَا الْيَقينُ ﴿٤٧ 47 Ta ki ölüm hakikati bizi gelip buluncaya kadar…” فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعينَ ﴿٤٨ 48 İşte bunlara hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermeyecek. MÜDDESSİR SURESİ

64 64 Mü’minler Soruyor; Sizi Bu Ateşe Sokan Nedir? Yoksulları Doyurmazdık (44) Allah’la Bağımızı Koparmıştık (43) Günaha dalanlarla Birlikteydik (45) Hesap Gününü Yalanlardık (46)

65 65 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضينَ ﴿٤٩ 49 BU HALDE o öğüt ve uyarıdan yüz çevirmekle ellerine ne geçecek? كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠ 50 Onlar ürkek yaban eşeklerine benziyorlar; فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١ 51 Amansız avcıdan (kaçan eşeklere). MÜDDESSİR SURESİ

66 66 بَلْ يُريدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتٰى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ﴿٥٢ 52 Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣ 53 Yoo! Aksine onlar âhiret endişesi taşımıyorlar. MÜDDESSİR SURESİ

67 67 كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤ 54 Evet, şüphesiz bu bir öğüttür; فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥ 55 Artık dileyen ondan öğüt alır; وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦ 56 Zaten onlar ancak Allah’ın dilemesi durumunda öğüt alabilirler: O, kendisine karşı sorumluluk duyulmaya ve bağışlamaya en ehil olandır. MÜDDESSİR SURESİ


"1 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla MÜDDESSİR SURESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları