Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Dr.Cihat ŞARKIŞ Dr.Cihat ŞARKIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Dr.Cihat ŞARKIŞ Dr.Cihat ŞARKIŞ."— Sunum transkripti:

1 ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Dr.Cihat ŞARKIŞ Dr.Cihat ŞARKIŞ

2 Özofagus farinks ile mide arasında yer alır Özofagus farinks ile mide arasında yer alır Kas tabakalarından oluşmuştur Kas tabakalarından oluşmuştur Ağızda çiğnenilirek parçalanan ve farinks yoluyla gelen gıdaların ritmik ve propulsif kontraksiyonlarla mideye ulaşmasını sağlar Ağızda çiğnenilirek parçalanan ve farinks yoluyla gelen gıdaların ritmik ve propulsif kontraksiyonlarla mideye ulaşmasını sağlar Özofagusun üst ve alt ucunda birer sfinkter bulunur Özofagusun üst ve alt ucunda birer sfinkter bulunur

3 Özofagus Hastalıklarında Semptomatoloji Disfaji Disfaji Odinofaji Odinofaji Göğüs ağrısı Göğüs ağrısı Pirozis Pirozis Hiper salivasyon Hiper salivasyon Regürjitasyon Regürjitasyon

4 Özofagus hastalıkları bu semptomlarla ortaya çıkar Özofagus hastalıkları bu semptomlarla ortaya çıkar Semptomlar hastalığı belirlemede her zaman yardımcı olmayabilir Semptomlar hastalığı belirlemede her zaman yardımcı olmayabilir Göğüs ağrısı gibi semptomların ayırıcı tanısı dikkatli yapılmalıdır Göğüs ağrısı gibi semptomların ayırıcı tanısı dikkatli yapılmalıdır Ses kısıklığı,wheezing,diş çürükleri yine dikkatle araştırılmalıdır Ses kısıklığı,wheezing,diş çürükleri yine dikkatle araştırılmalıdır

5 Disfajili hastaların öyküsü detaylı olarak alınmalı Disfajili hastaların öyküsü detaylı olarak alınmalı Bu hastaların önceden geçirdiği bir nörolojik ve romatolojik hastalık ve koroziv madde alımı araştırılmalıdır Bu hastaların önceden geçirdiği bir nörolojik ve romatolojik hastalık ve koroziv madde alımı araştırılmalıdır Disfajinin lokalizasyonu belirlenmeli Disfajinin lokalizasyonu belirlenmeli

6 Özofagusun vücuttaki lokalizasyonu itibariyle muayenesi mümkün değildir Özofagusun vücuttaki lokalizasyonu itibariyle muayenesi mümkün değildir Ancak ağız,ağız boşluğu,boyun kasları muayene edilebilir Ancak ağız,ağız boşluğu,boyun kasları muayene edilebilir Yutma esnasında kasların katılıp katılmadığı,varsa asimetri saptanır Yutma esnasında kasların katılıp katılmadığı,varsa asimetri saptanır Malignensi ve sistemik hastalıkla birlikte seyredebileceğinden hasta rutin muayene edimelidir Malignensi ve sistemik hastalıkla birlikte seyredebileceğinden hasta rutin muayene edimelidir

7 Bu süreçten sonra özofagusun tetkiklerini yapmak gerekir Bu süreçten sonra özofagusun tetkiklerini yapmak gerekir Özofagusu baryumlu grafi ile görüntüleyebiliriz;hem özofagususn peristaltizmi hem de özofagus mukozası hakkında bilgi verir ancak duyarlılığı azdır Özofagusu baryumlu grafi ile görüntüleyebiliriz;hem özofagususn peristaltizmi hem de özofagus mukozası hakkında bilgi verir ancak duyarlılığı azdır

8 Endoskopi mukozanın değerlendirilmesinde en önemli tanı aracıdır,ancak özofagus peristaltizmi hakkında bilgi vermez,ancak mukozadan örnek alma üstünlüğü vardır Endoskopi mukozanın değerlendirilmesinde en önemli tanı aracıdır,ancak özofagus peristaltizmi hakkında bilgi vermez,ancak mukozadan örnek alma üstünlüğü vardır Sintigrafik çalışma özofagus peristaltizmi hakkında geniş bilgi verirkenözofagus yapısını göstermez Sintigrafik çalışma özofagus peristaltizmi hakkında geniş bilgi verirkenözofagus yapısını göstermez

9 Özofagusun manometrik testleri özofagusun motor hastalıkları hakkında geniş bilgi verir,altın standarttır Özofagusun manometrik testleri özofagusun motor hastalıkları hakkında geniş bilgi verir,altın standarttır Özofagial ph metre gastroözofajiyal reflünün en duyarlı testidir Özofagial ph metre gastroözofajiyal reflünün en duyarlı testidir

10 Özofagusun Motor Hastalıkları Akalazya Akalazya Hipermotilite ile seyreden hastalıklar Hipermotilite ile seyreden hastalıklar Hipomotilite seyreden hastalıklar Hipomotilite seyreden hastalıklar

11 Akalazya AÖS’nin özofagususn yutma işlemine katılmaması,yani gevşeyip açılmamasıdır Akalazya AÖS’nin özofagususn yutma işlemine katılmaması,yani gevşeyip açılmamasıdır Hastalığın oluşumunda özofagusun ganglionlarındaki dejenerasyon sorumlu tutulmuştur Hastalığın oluşumunda özofagusun ganglionlarındaki dejenerasyon sorumlu tutulmuştur Bunun dışında vagusun santral tutulumununda olduğu ileri sürülmüştür Bunun dışında vagusun santral tutulumununda olduğu ileri sürülmüştür

12 Disfaji en belirgin şikayettir Disfaji en belirgin şikayettir Bunun dışında regürjitasyon,göğüs ağrısı,pirozis,pnömoni ve bulguları tabloya katılır Bunun dışında regürjitasyon,göğüs ağrısı,pirozis,pnömoni ve bulguları tabloya katılır Hastalığın seyrinde kilo kaybı,yemekten kaçma görülür Hastalığın seyrinde kilo kaybı,yemekten kaçma görülür Hastalığın ileri evrelerinde kanser gelişebilir Hastalığın ileri evrelerinde kanser gelişebilir

13 Tanı baryumlu özofagus grafisi ile konulur Tanı baryumlu özofagus grafisi ile konulur Hastalığın daha erken safhalarında tanı için manometrik çalışma gerekir Hastalığın daha erken safhalarında tanı için manometrik çalışma gerekir Tedavide medikal tedaviler sadece palyatiftir;bu amaçla nitratlar kalsiyum kanal blokerleri kullanılır Tedavide medikal tedaviler sadece palyatiftir;bu amaçla nitratlar kalsiyum kanal blokerleri kullanılır Botilinium toksininin enjeksiyonundan hastalar uzun süreli yarar görmüşlerdir Botilinium toksininin enjeksiyonundan hastalar uzun süreli yarar görmüşlerdir Uzun süreli remisyon için cerrahiye başvurulur Uzun süreli remisyon için cerrahiye başvurulur

14 Hipermotilite ile seyreden hastalıklarda özofagus normal lokmayı itici görevini yapamaz Hipermotilite ile seyreden hastalıklarda özofagus normal lokmayı itici görevini yapamaz Kasılıp gevşemeler senkronize değildir Kasılıp gevşemeler senkronize değildir Genellikle klinikte göğüs ağrısı belirgin semptomdur Genellikle klinikte göğüs ağrısı belirgin semptomdur Hasta yutma işleminde huzursuzdur Hasta yutma işleminde huzursuzdur

15 Bu hastalarda tanı geç konulur,çünkü kalp hastası olarak değerlendirilirler Bu hastalarda tanı geç konulur,çünkü kalp hastası olarak değerlendirilirler Kesin tanı manometrik testlerle konulur Kesin tanı manometrik testlerle konulur Tedavide nitratlar ve Ca kanal blokerleri,antidepresanlar(imipramin grubu) kullanılır Tedavide nitratlar ve Ca kanal blokerleri,antidepresanlar(imipramin grubu) kullanılır Botilinismus enjeksiyonundan yarar görmezler Botilinismus enjeksiyonundan yarar görmezler Myotomiden yarar görürler Myotomiden yarar görürler

16 Hipomotilite seyreden hastalıklarda özofagus motilitesi azalmıştır Hipomotilite seyreden hastalıklarda özofagus motilitesi azalmıştır Buna yol açan endokrin ve romatoljik hastalıklar vardır Buna yol açan endokrin ve romatoljik hastalıklar vardır AÖS olaya katılır,reflü şikayetleri bulunur AÖS olaya katılır,reflü şikayetleri bulunur Tanıda manometri yine en kıymetli tanı aracıdır Tanıda manometri yine en kıymetli tanı aracıdır Tedavide reflüyle mücadele ön plandadır Tedavide reflüyle mücadele ön plandadır

17 Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus Amiloidoz Amiloidoz Skleroderma Skleroderma Alkol kulanımıda özofagusun motor bozukluklarına yol açar. Alkol kulanımıda özofagusun motor bozukluklarına yol açar.

18 Gastro-özofajiyal Reflü Özofagus alt sfinkterinin normal görevini yapmayarak(kasılmaması nedeniyle) mide içeriğinin artmış mide basıncı nedeniyle özofagusa kaçması Özofagus alt sfinkterinin normal görevini yapmayarak(kasılmaması nedeniyle) mide içeriğinin artmış mide basıncı nedeniyle özofagusa kaçması Özofagus mukozasında dejeneratif değişikliklere neden olması Özofagus mukozasında dejeneratif değişikliklere neden olması Bunun sonucunda inflamasyon,metaplazi,displazi ve daha ileri evrede kanser oluşturması olasıdır Bunun sonucunda inflamasyon,metaplazi,displazi ve daha ileri evrede kanser oluşturması olasıdır

19 Klinikte semptomatoloji zengindir;pirozis,ses kısıklığı,göğüs ağrısı,öksürük,wheezing,arka molar dişlerde çürüme Klinikte semptomatoloji zengindir;pirozis,ses kısıklığı,göğüs ağrısı,öksürük,wheezing,arka molar dişlerde çürüme Tanı endoskopi ve ph metre konulur Tanı endoskopi ve ph metre konulur Tedavide konvansiyonel önlemler ve medikal tedavi ilk sırada yer alır Tedavide konvansiyonel önlemler ve medikal tedavi ilk sırada yer alır

20 Medikal tedavide PPİ,prokinetikler,antiasidler kullanılır Medikal tedavide PPİ,prokinetikler,antiasidler kullanılır Endoskopi ile skleroterapi,sütür koyma,özofagus duvarına kollajen enjeksiyonu,biopolimer injeksiyonu denenenler arasında Endoskopi ile skleroterapi,sütür koyma,özofagus duvarına kollajen enjeksiyonu,biopolimer injeksiyonu denenenler arasında Medikal tedaviye yanıt alınamayan larda redavi cerrahidir;Hill Op,Nissen fundoplikasyonu,Toupet op. Medikal tedaviye yanıt alınamayan larda redavi cerrahidir;Hill Op,Nissen fundoplikasyonu,Toupet op.

21 GÖR hastalığı yakın takip edilmeli ve prekanseröz lezyonların varlığı,varsa progresyonu kontrol edilmelidir GÖR hastalığı yakın takip edilmeli ve prekanseröz lezyonların varlığı,varsa progresyonu kontrol edilmelidir

22 Özofajitler Bakteriyel Bakteriyel Viral Viral Fungal Fungal İmmün sistemi sağlam olanlarda nadiren görülür İmmün sistemi sağlam olanlarda nadiren görülür Genelikle immün suprese kişilerde görülür Genelikle immün suprese kişilerde görülür Ancak yinede antibiyotik alan kişilerde de görülebilir Ancak yinede antibiyotik alan kişilerde de görülebilir

23 Viral Özofajitler HSV,CMV,Papilloma virüs HSV,CMV,Papilloma virüs HSV en sık görülen viral etkendir HSV en sık görülen viral etkendir HSV ya direkt yayılır,yada vagus yoluyla gelir HSV ya direkt yayılır,yada vagus yoluyla gelir Odinofaji,retrosternal ağrı marjinal bulgulardır Odinofaji,retrosternal ağrı marjinal bulgulardır Bunun yanısıra ateş,bulantı,kusma,bazen melena görülebilir Bunun yanısıra ateş,bulantı,kusma,bazen melena görülebilir

24 Tanı endoskopi ve alınan örneklerin incelenmesi ile konulur Tanı endoskopi ve alınan örneklerin incelenmesi ile konulur Küçük ülserler ve veziküler döküntüler görülür,bu lezyonlar ilerleyebilir Küçük ülserler ve veziküler döküntüler görülür,bu lezyonlar ilerleyebilir Lezyonlar daha ziyade orta alt özofagusta lokalize olur Lezyonlar daha ziyade orta alt özofagusta lokalize olur

25 Genellikle kendiliğinden iyileşir,(2 haftada) Genellikle kendiliğinden iyileşir,(2 haftada) Ancak immün suprese kişilerde antiviral tedavi başlanmalıdır;Acyclovir 15-30 mg /gün Ancak immün suprese kişilerde antiviral tedavi başlanmalıdır;Acyclovir 15-30 mg /gün Dirençli vakalarda foscanet verilebilir Dirençli vakalarda foscanet verilebilir Riskli gruplara profilaksi yapılabilir Riskli gruplara profilaksi yapılabilir

26 CMV fırsatçı bir enfeksiyondur CMV fırsatçı bir enfeksiyondur Sağlıklı kişilerin dokularında bulunur Sağlıklı kişilerin dokularında bulunur Kan ürünlerinin transfüzyonu ile bulaşabilir Kan ürünlerinin transfüzyonu ile bulaşabilir Enfeksiyonda klinik tablo yavaş gelişir Enfeksiyonda klinik tablo yavaş gelişir Odinofaji ve retrosternal ağrı duyumsanır Odinofaji ve retrosternal ağrı duyumsanır Retinitis de tabloya sıklıkla eşlik edebilir Retinitis de tabloya sıklıkla eşlik edebilir

27 CMV sunmukozal ve endotelde yerleşir CMV sunmukozal ve endotelde yerleşir Özofagusun distalini tutar Özofagusun distalini tutar Yüzeyel ülserler olarak başlar,dev ülserler oluşturur Yüzeyel ülserler olarak başlar,dev ülserler oluşturur Tanı için doku örneği şarttır Tanı için doku örneği şarttır Ganciclovir ve foscarnet tedavide kullanılan ilaçlardır Ganciclovir ve foscarnet tedavide kullanılan ilaçlardır

28 Ganciclovir 5 mg/kg 2X1 verilir Ganciclovir 5 mg/kg 2X1 verilir Rekürrens nedeniyle uzun verilmelidir Rekürrens nedeniyle uzun verilmelidir Foscarnet 80 mg/kg/gün 2-3 hafta verilmelidir Foscarnet 80 mg/kg/gün 2-3 hafta verilmelidir Papilloma virüsü ise özofagusta papillomalara neden olur Papilloma virüsü ise özofagusta papillomalara neden olur

29 Bakteriyel enfeksiyonlar seyrek görülür Bakteriyel enfeksiyonlar seyrek görülür İmmün suprese ve antibiyotik alanlarda görülür İmmün suprese ve antibiyotik alanlarda görülür Klinikte göğüs ağrısı,odinofaji,ateş görülür Klinikte göğüs ağrısı,odinofaji,ateş görülür Lezyonlar plaklar,membranlar ülserler Lezyonlar plaklar,membranlar ülserler S.aerus,S.epidermitis,Str.viridans,bacillus türevleri önemli etkenler olarak göze çarpar S.aerus,S.epidermitis,Str.viridans,bacillus türevleri önemli etkenler olarak göze çarpar

30 Özofagus Tbc nadir görülür Özofagus Tbc nadir görülür AC milyer Tbc ile birliktedir,batı toplumlarında AİDS ile birlikte görülür AC milyer Tbc ile birliktedir,batı toplumlarında AİDS ile birlikte görülür Klinikte odinofaji,göğüs ağrısı,disfaji görülür Klinikte odinofaji,göğüs ağrısı,disfaji görülür Fistül,kanama,perferasyonda görülebilir Fistül,kanama,perferasyonda görülebilir Myc.bac.av.nadiren olaya katılır Myc.bac.av.nadiren olaya katılır

31 Tanı için dokuda etkenin gösterilmesi gerekir Tanı için dokuda etkenin gösterilmesi gerekir Tedavide immün yetmezlik yoksa diğerleri ile aynıdır Tedavide immün yetmezlik yoksa diğerleri ile aynıdır Diğerlerinde claritromicin ve etanbutol kullanılır Diğerlerinde claritromicin ve etanbutol kullanılır Komplikasyonlar için cerrahi gerekebilir Komplikasyonlar için cerrahi gerekebilir

32 Fungal Enfeksiyonlar En sık görülen fungal enfeksiyondur En sık görülen fungal enfeksiyondur Enfeksiyonun yerleşmesi için koruyucu mekanizmaların ortadan kalkması gerekir Enfeksiyonun yerleşmesi için koruyucu mekanizmaların ortadan kalkması gerekir Klinikte retrosternal ağrı,odinofaji görülür Klinikte retrosternal ağrı,odinofaji görülür Tanı genellikle tesadüfi konulur Tanı genellikle tesadüfi konulur Hastalığın şiddeti predispozan etkenlerin nötrofiller üzerindeki etkisine bağlıdır Hastalığın şiddeti predispozan etkenlerin nötrofiller üzerindeki etkisine bağlıdır

33 Tanı candida plaklarının görülmesi ve örnekleme ile konulur Tanı candida plaklarının görülmesi ve örnekleme ile konulur Tedavi hastalığın şiddeti,lokalizasyonuna göre değişir Tedavi hastalığın şiddeti,lokalizasyonuna göre değişir Lokal lezyonlarda topikal tedavi verilir Lokal lezyonlarda topikal tedavi verilir Sistemik tutulumu olan hastalara oral antifungal ilaçlar başlanır,yanıt alınamazsa parenteral tedaviye geçilir Sistemik tutulumu olan hastalara oral antifungal ilaçlar başlanır,yanıt alınamazsa parenteral tedaviye geçilir

34 Eozinofilik özofajitte etyoloji bilinmez Eozinofilik özofajitte etyoloji bilinmez Mide ve proksimal barsak tutulumu vardır Mide ve proksimal barsak tutulumu vardır Klinik eozinofilik infiltrasyonun derecesi ile uyumludur Klinik eozinofilik infiltrasyonun derecesi ile uyumludur Hastalarda allerji öyküsü vardır Hastalarda allerji öyküsü vardır Retrosternal ağrı ile başlar,motor fonksiyon kaybına ve darlıklara neden olur Retrosternal ağrı ile başlar,motor fonksiyon kaybına ve darlıklara neden olur

35 Endoskopide granülerite,farilite,ödem,ülserasyon,poliple r,halkalar ve darlıklar görülebilir Endoskopide granülerite,farilite,ödem,ülserasyon,poliple r,halkalar ve darlıklar görülebilir Tanı biyopsi ile konulur Tanı biyopsi ile konulur Tedavide allerjen olduğu yiyeceklerden uzak durulur Tedavide allerjen olduğu yiyeceklerden uzak durulur Kortikosteroid ve cromoline yanıt verir Kortikosteroid ve cromoline yanıt verir

36 Diğer özofajitler NSAİD,Tetrasiklin,alendronat,kinidin,askor bik asid,teofilin NSAİD,Tetrasiklin,alendronat,kinidin,askor bik asid,teofilin Predispozan etki olabilir Predispozan etki olabilir Öykü mutlaka detaylı alınmalı Öykü mutlaka detaylı alınmalı Klinikte odinofaji,disfaji görülür Klinikte odinofaji,disfaji görülür Tedavide ilaç kesilir,striktür oluşmuşsa dilatasyon yapılır Tedavide ilaç kesilir,striktür oluşmuşsa dilatasyon yapılır

37 Koroziv özofajitler asid ve alkalilerin yanlışlıkla veya suicid nedeniyle alımı sonucu olur Koroziv özofajitler asid ve alkalilerin yanlışlıkla veya suicid nedeniyle alımı sonucu olur Alkalilerde ph >12.5 asidlerde 12.5 asidlerde <2’den kuvvetli olmalıdır Klinik alınan miktara,müdahele zamanına göre değişir Klinik alınan miktara,müdahele zamanına göre değişir

38 Mukozada hafif hiperemi,ödemden derin nekrozlara kadar değişen lezyonlar görülür Mukozada hafif hiperemi,ödemden derin nekrozlara kadar değişen lezyonlar görülür Endoskopi yapılıp lezyonlar saptanmalı Endoskopi yapılıp lezyonlar saptanmalı Gelişebilecek komplikasyonlarla mücadele edilmeli Gelişebilecek komplikasyonlarla mücadele edilmeli Lezyonun şiddetine göre tedavi edilir;antiasid,ppi,destekleyici tedavi,antibiyotik,kortizon ve dilatasyon yapılabilir Lezyonun şiddetine göre tedavi edilir;antiasid,ppi,destekleyici tedavi,antibiyotik,kortizon ve dilatasyon yapılabilir

39 Dilatasyon yapılamayanlara cerrahi tedavi uygulanabilir Dilatasyon yapılamayanlara cerrahi tedavi uygulanabilir Malignite riski arttığından bu hastalar takip edilmelidir Malignite riski arttığından bu hastalar takip edilmelidir

40 Radyasyon tedavisi alanlarda (50gy) akut ve kronik (3 ay sonra) özofajit görülebilir Radyasyon tedavisi alanlarda (50gy) akut ve kronik (3 ay sonra) özofajit görülebilir Özofajiyal damarların endotelinde hasrlanma sonucu ortaya çıkar Özofajiyal damarların endotelinde hasrlanma sonucu ortaya çıkar Tedaviye ara verilmeli,sukralfat,yumuşak yiyecekler verilir Tedaviye ara verilmeli,sukralfat,yumuşak yiyecekler verilir Darlık gelişmişse dilatasyon yapılır Darlık gelişmişse dilatasyon yapılır

41 Yabancı Cisim Travma Anomaliler Yabancı cisimler daha çok çocuklar,psikiatrik hastalar,mahkumlar ve dişi olmayan yaşlılarda görülür Yabancı cisimler daha çok çocuklar,psikiatrik hastalar,mahkumlar ve dişi olmayan yaşlılarda görülür Yabancı cisimler eğer bir darlık varsa kolay takılır Yabancı cisimler eğer bir darlık varsa kolay takılır Fizyolojik darlıklarda görülür Fizyolojik darlıklarda görülür Klinik yabancı cismin lokalizasyonuna,yaşa,süreye göre değişir Klinik yabancı cismin lokalizasyonuna,yaşa,süreye göre değişir

42 Klinik olarak geniş bir anemnez almalı Klinik olarak geniş bir anemnez almalı Siyaloreisolunum sıkıntısı,odinofaji,disfaji,göğüs ağrısı,anksiyete varlığı araştırılmalı Siyaloreisolunum sıkıntısı,odinofaji,disfaji,göğüs ağrısı,anksiyete varlığı araştırılmalı Düz ve baryumlu grafiler,endoskopi tanı araçlarındandır Düz ve baryumlu grafiler,endoskopi tanı araçlarındandır Tedavide endoskopik girişim ön plandadır Tedavide endoskopik girişim ön plandadır

43 AÖS’teki yabancı cisimler için medikal tedavi (glukagon,nitrat,benzodiazepin,antikolinerj ikler) denenmelidir AÖS’teki yabancı cisimler için medikal tedavi (glukagon,nitrat,benzodiazepin,antikolinerj ikler) denenmelidir Travmalarda özofagus duvarında hematom,yırtılma olabilir Travmalarda özofagus duvarında hematom,yırtılma olabilir Göğüs ağrısı,kusma ve ciltaltı amfizemi görülebilir Göğüs ağrısı,kusma ve ciltaltı amfizemi görülebilir

44 Tanıda düz filmlerden ve BT’den yaralanılır Tanıda düz filmlerden ve BT’den yaralanılır Tedavi genellikle cerrahidir Tedavi genellikle cerrahidir Mallory Weiss öğürmekle özofagus alt ucunun submukozal yırtılmasıdır Mallory Weiss öğürmekle özofagus alt ucunun submukozal yırtılmasıdır Klinikte kanama bulgusu vardır Klinikte kanama bulgusu vardır Tanı endoskopi ile konulur,kanama endoskopi ile durdurulur Tanı endoskopi ile konulur,kanama endoskopi ile durdurulur

45 Özofagusun Konjenital Hastalıkları Divertiküller Herniler Bu grupta trakeoözofajiyal fistül ve atreziler,duplikasyonlar,vasküler anomaliler,halka ve vebler sayılabilir Bu grupta trakeoözofajiyal fistül ve atreziler,duplikasyonlar,vasküler anomaliler,halka ve vebler sayılabilir Trakeoözofajiyal hastalıklarda tedavi cerrahi Trakeoözofajiyal hastalıklarda tedavi cerrahi Duplikasyonda klinikte öksürük,stridor,disfaji,regürjitasyon görülür Duplikasyonda klinikte öksürük,stridor,disfaji,regürjitasyon görülür

46 Tanı MR,endosonografi,BT ile konulur Tanı MR,endosonografi,BT ile konulur Tedavi cerrahidir Tedavi cerrahidir Vasküler anomaliler büyük damarların anomalisi sonucu trakea ve özofagusun sıkışmasıyla ortaya çıkar Vasküler anomaliler büyük damarların anomalisi sonucu trakea ve özofagusun sıkışmasıyla ortaya çıkar Tanıda baryumlu özofagogram,MR,endoskopi başvurulan araçlardır Tanıda baryumlu özofagogram,MR,endoskopi başvurulan araçlardır

47 Hafif vakalr izlenir,palyasyon uygulanır Hafif vakalr izlenir,palyasyon uygulanır Ağır vakalar cerrahiye refere edilir Ağır vakalar cerrahiye refere edilir

48 Özofagusun yapısal hastalıkları arasında divertiküller ve herniler bulunmaktadır Özofagusun yapısal hastalıkları arasında divertiküller ve herniler bulunmaktadır Kliniklerinde regürjitasyon,ağız kokusu,disfajiye neden olabilirler Kliniklerinde regürjitasyon,ağız kokusu,disfajiye neden olabilirler İnfeksiyona neden olabilirler,kanayabilirler veya perfore olabilirler İnfeksiyona neden olabilirler,kanayabilirler veya perfore olabilirler Klinik şiddetli ise cerrahi gerekir Klinik şiddetli ise cerrahi gerekir

49 Hiatal hernilermidenin diyaframı geçmesiyle olur Hiatal hernilermidenin diyaframı geçmesiyle olur Birkaç şekilde karşımıza çıkabilir Birkaç şekilde karşımıza çıkabilir Klinik olarak genellikle sessizdirler Klinik olarak genellikle sessizdirler GÖR semptomları,anemi,kanama görülebilir GÖR semptomları,anemi,kanama görülebilir Medikal tedavi denenir,yanıt alınmazsa cerrahiye verilir Medikal tedavi denenir,yanıt alınmazsa cerrahiye verilir

50 Özofagus Tümörleri Skuamoz hücreli karsinom ve adenokarsinoma özofagus kanserlerinin %95’ni oluşturur Skuamoz hücreli karsinom ve adenokarsinoma özofagus kanserlerinin %95’ni oluşturur Coğrafi dağılımı değişkenlik gösterir Coğrafi dağılımı değişkenlik gösterir Kadın erkek oranı erkek lehinedir Kadın erkek oranı erkek lehinedir Betakaroten tüketenlerde daha az görülmekte Betakaroten tüketenlerde daha az görülmekte

51 A,C,folik asid,B12 koruyucu etkiye sahiptir A,C,folik asid,B12 koruyucu etkiye sahiptir Alkol,sigara nitrözaminler sorumlu tutulan ajanlardır Alkol,sigara nitrözaminler sorumlu tutulan ajanlardır Akalazya,dalıklar,kr. Özofajit,Plummer- Vinson send.,tylozis,parsiyel gastrektomi,baş ve boyunun skuamöz hücreli kanserleri,HPV,EBV,hepsi yüksek risk faktörlerini oluşturur Akalazya,dalıklar,kr. Özofajit,Plummer- Vinson send.,tylozis,parsiyel gastrektomi,baş ve boyunun skuamöz hücreli kanserleri,HPV,EBV,hepsi yüksek risk faktörlerini oluşturur

52 Kanser elişimi için 20 yıl gerekmektedir Kanser elişimi için 20 yıl gerekmektedir Klinik ortaya çıktığında hastalık ileri evrededir Klinik ortaya çıktığında hastalık ileri evrededir Tanıda endoskopi önemli tanı aracıdır,hastalığı evrelerken Bt’den yararlanılır Tanıda endoskopi önemli tanı aracıdır,hastalığı evrelerken Bt’den yararlanılır Biyopsi ile tanı konulur Biyopsi ile tanı konulur Tedavi evresine göre seçilir Tedavi evresine göre seçilir

53 Evre 3 ve öncesi cerrahi tedaviye adaydır Evre 3 ve öncesi cerrahi tedaviye adaydır İleri evrelerde radyoterapi ve kemoterapi uygulanır İleri evrelerde radyoterapi ve kemoterapi uygulanır


"ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Dr.Cihat ŞARKIŞ Dr.Cihat ŞARKIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları