Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ VE İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ VE İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ VE İLETİŞİM
Kezban TÜRKMEN İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi A İş Güvenliği Uzmanı Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni

2 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

3 a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

4 EMPATİ

5 empati

6 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar

8 MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır

9 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.(16 saat) b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.(12 saat) c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.(8saat)

10 (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir

11 MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

12 MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

13 EĞİTİM KONULARI TABLOSU
Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım

14 EĞİTİM KONULARI TABLOSU
3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

15 EĞİTİM

16 SORUN

17 ÇÖZÜM (HEDEF)

18 ÖĞRETME

19 SONUÇ

20 Akılda kalan öğrenmelerin ...
10% 20% 30% 50% 70% 90% OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA & GÖRME SÖYLEME YAPMA Akılda Tutma

21 BİZ KİMLERE EĞİTİM VERİYORUZ

22 YETİŞKİN EĞİTİMİ Yetişkinler ; Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı
olmasını, Eğitime etkin olarak katılmayı, Değişik yöntemler uygulanmasını, Olumlu geribildirim verilmesini, Özgün birer birey olarak görülmek isterler Ayrıca Yetişkinlerin ; Kişisel kaygıları vardır, Güvenli bir ortama gereksinim duyarlar, Özgüvenlerini korumak isterler, Beklenti düzeyleri yüksektir, Bireysel gereksinimleri dikkate alınmalıdır

23 ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
EĞİTİCİ ENGELLERİ 1.Eğitmenin sözcüklere boğulması, 2.Eğitmenin grubun algı hızını fark edememesi, 3.Eğitmenin konuya ilgi uyandıramaması, 4.Eğitmenin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları, 5.Eğitmenin beden dilini iyi kullanamaması, 6.Eğitmenin anlatılanları karıştırması, 7.Eğitmenin liderlik vasfının olmaması,

24 TAVSİYE Plana göre hareket edin Kişisel düzeyde iletişim kurun
Bilinen sözcükleri ve ifadeleri kullanın Yeni terimleri açıklayın Göz teması kurun Sesinizi yeterince yüksek tutun Sesinizin; Tonunu Perdesini Hacmini Vurgusunu iyi ayarlayın Tekdüze ses çok güzel uyutur.

25 TAVSİYE *Bir sonraki başlığa geçmeden konuyu bir alıştırmaya veya
Konular arasında yumuşak geçişler yapın Kısa bir özet yaparak, Bir dizi soru sorarak, *Bir sonraki başlığa geçmeden konuyu bir alıştırmaya veya uygulama çalışmasına başlayarak. İyi örnek olun Giysi Görünüm Organizasyon Tavırlar Zamanlama

26 Bunları asla yapmayın "Tamam, şimdi..." “Evet, ama..” "Bu açık mı?" “Size pek katılmıyorum..” "Ne dediğimi anlıyor musunuz?" Eller cepte bir ileri bir geri arşınlamak, Topuklar üzerinde sallanmak, vb. *Sürekli kullanıldığında rahatsız edici hale gelen tekrarlayıcı sözcüklerden, tabirlerden jestlerden kaçının

27 “İnsanlar; yüz ve beden hareketlerinden bir kitap gibi okunabilir.”
"Ne söylediğinizden çok, nasıl göründüğünüz önemlidir.“ “İnsanlar; yüz ve beden hareketlerinden bir kitap gibi okunabilir.”

28 “Bazen Bir Hareket Bin Söze Bedeldir.”
Beden dilini doğru çözebilen insanlar iletişim bilgi ve becerisini kazanmıştır.

29 “İş hayatında da başarılı olmak isteyen insanlar, iletişim kurduğu kişilerin söyledikleri ile yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da hissetmelidir.”

30 ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN ÖNCELİKLERİ
İçtenlik “Samimiyetin lisanı yoktur.Samimiyet kabili izah değildir. O, gözlerden ve nasiyelerden anlaşılır.” Atatürk Alçakgönüllülük “Dolu başaklar olgunlaştıkça boyunlarını bükerler; boş başaklar ise dimdik durur.” Montaigne Ön yargısızlık “Ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zor.” Albert Einstein

31 ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN ÖNCELİKLERİ
Öz güven Saygı ve Nezaket Sevgi dili (siz dili) Sevecenlik (sempatiklik) Empatik davranma(diğergamlık) İnandırıcılık (ikna kabiliyeti) Anlayış ve Hoşgörü Tutarlılık Erdemlilik Kendisiyle barışıklık

32 İYİ BİR İLETİŞİM İÇİN; İnsana değer ver İlk saniye ve isme dikkat!
Gülümse Sıkı tokalaş İnsanları olduğu gibi kabul et Farklılıkları hoş gör Benzerlikleri ön plana çıkar Eleştirme ve suçlama Sakin ol!

33 BEDEN DİLİ ÖGELERİ Göz iletişimi Yüz ifadesi (Mimikler)
Duruş biçimi(Jestler) El,kol,baş,parmak hareketleri Kişiler arasındaki mesafe

34 YATARAK BAŞARIYA ULAŞAN
Canlı ve atak olun. Çekingenliğinizi bir kenara atın. Her zaman atılıma, hazırlıklı olun. Gönüllü olmaktan çekinmeyin. Gönüllü olan göze çarpar. Ortalıktaki en önemli kişi, kendini tanıtmada en aktif olan kişidir. Mesleğiniz ve göreviniz ne olursa olsun kendinizi bir satıcı gibi görün. İnsanların ilgisini çekebilmek için çarpıcı ve canlı olmanız gerekir.. Sahaya çıkıp oynamak lazım. Futbol tarihinde seyirciler arasında gol atan çıkmamıştır. YATARAK BAŞARIYA ULAŞAN TEK YARATIK TAVUKTUR.

35 ETKİLİ İLETİŞİMİN YARARLARI
İç huzuru Öz güven Tatmin duygusu Psikolojik rahatlama Etkileyicilik Samimiyet İkna kabiliyeti

36 ETKİLİ İLETİŞİMİN YARARLARI
Hoşgörü Sevecenlik Tutarlılık Erdemlilik Saygınlık Toplumsal Statü Mevki ve Makam Geniş bir çevre Huzur, Mutluluk ve Başarı...

37 YA KENDİMİZİ YENİLERİZ YA DA
HAYATA YENİLİRİZ

38 ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ İçtenlik Duruluk Akıcılık Özgünlük Açıklık Coşkunluk
Duygusallık İncelik

39 KARŞILIKLI KONUŞMALAR
● Selamlaş ! ● Hatır Sor ! ● Söze Başla ! ● Takdim Et / Tanıştır ! ● Özür Dileme(!) ● Teşekkür Et ! ● Kutla !

40 her şeyini kaybedersin.
Sabırlı, ümitli ve gayretli ol !!! Ümidini kaybedersen her şeyini kaybedersin.

41 “Çocuklarınıza susmayı öğretin, onlar konuşmayı nasıl olsa öğrenirler
Benjamin Franklin “İki şey ruhumuzu karartır, konuşacakken susmak, susacakken konuşmak.” Sadi

42 ÖĞREN KULLAN ÖĞRET O DA ÖĞRENSİN KULLANSIN ÖĞRETSİN
Başarı; Ben’le değil Biz’le olur. Çünkü, pek çok aklın ve elin ürünüdür. J.W.Atkinson.Atkinson

43

44 BEDEN DİLİ GÖRSELLLERİ

45 Dinleyicinin katılmasını ve paylaşmasını kolaylaştıran beden duruşu

46 Dinleyicinin katılımını zorlaştıran beden duruşu

47 Güvenli beden duruşu

48 Çekingen beden duruşu

49 Saldırgan beden duruşu

50 Bir konudaki kararlılık duruşu

51 Anlatılan konuya hassasiyet kazandırma

52 Şiddetli bir reddediş

53 Bir üstünlük belirtisi

54 Bir dostluk yaklaşımı

55 Dikkati yoğunlaştırma

56 Hava alma ihtiyacı sıkıntı

57 İlgi ile dinleme ifadeleri

58 Eleştirisel dinleme ifadeleri

59 Kalkmaya yada soru sormaya hazır

60 ÇARESİZSİNİZ ÇARE SİZSİNİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
YADA ÇARE SİZSİNİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER KEZBAN TÜRKMEN


"ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ VE İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları