Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kezban TÜRKMEN İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi A İş Güvenliği Uzmanı Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kezban TÜRKMEN İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi A İş Güvenliği Uzmanı Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni"— Sunum transkripti:

1

2 Kezban TÜRKMEN İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi A İş Güvenliği Uzmanı Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni kezbanturkmen.ntr@gmail.com

3 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

4 Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

5 EMPATİ

6 empati

7 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

8 MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar

9 MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek- 1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır

10 a)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.(16 saat) c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.(8saat) b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.(12 saat)

11 (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir

12 MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

13 MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

14 1.Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları a)Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım EĞİTİM KONULARI TABLOSU

15 3. Teknik konular a)Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma EĞİTİM KONULARI TABLOSU

16 EĞİTİM

17 SORUN

18 ÇÖZÜM (HEDEF)

19 ÖĞRETME

20 SONUÇ

21 20 Akılda kalan öğrenmelerin... 10% 20% 30% 50% 70% 90% OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA & GÖRME SÖYLEME YAPMA Akılda Tutma

22 BİZ KİMLERE EĞİTİM VERİYORUZ

23 Yetişkinler ;  Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını,  Eğitime etkin olarak katılmayı,  Değişik yöntemler uygulanmasını,  Olumlu geribildirim verilmesini,  Özgün birer birey olarak görülmek isterler YETİŞKİN EĞİTİMİ Ayrıca Yetişkinlerin ;  Kişisel kaygıları vardır,  Güvenli bir ortama gereksinim duyarlar,  Özgüvenlerini korumak isterler,  Beklenti düzeyleri yüksektir,  Bireysel gereksinimleri dikkate alınmalıdır

24 EĞİTİCİ ENGELLERİ 1.Eğitmenin sözcüklere boğulması, 2.Eğitmenin grubun algı hızını fark edememesi, 3.Eğitmenin konuya ilgi uyandıramaması, 4.Eğitmenin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları, 5.Eğitmenin beden dilini iyi kullanamaması, 6.Eğitmenin anlatılanları karıştırması, 7.Eğitmenin liderlik vasfının olmaması, ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

25  Plana göre hareket edin  Kişisel düzeyde iletişim kurun  Bilinen sözcükleri ve ifadeleri kullanın  Yeni terimleri açıklayın  Göz teması kurun  Sesinizi yeterince yüksek tutun  Sesinizin;  Tonunu  Perdesini  Hacmini  Vurgusunu iyi ayarlayın  Tekdüze ses çok güzel uyutur. TAVSİYE

26  Konular arasında yumuşak geçişler yapın  Kısa bir özet yaparak,  Bir dizi soru sorarak, * Bir sonraki başlığa geçmeden konuyu bir alıştırmaya veya uygulama çalışmasına başlayarak.  İyi örnek olun  Giysi  Görünüm  Organizasyon  Tavırlar  Zamanlama TAVSİYE

27 "Tamam, şimdi..." “Evet, ama..” "Bu açık mı?" “Size pek katılmıyorum..” "Ne dediğimi anlıyor musunuz?" Eller cepte bir ileri bir geri arşınlamak, Topuklar üzerinde sallanmak, vb. * Sürekli kullanıldığında rahatsız edici hale gelen tekrarlayıcı sözcüklerden, tabirlerden jestlerden kaçının Bunları asla yapmayın

28 "Ne söylediğinizden çok, nasıl göründüğünüz önemlidir.“ “İnsanlar; yüz ve beden hareketlerinden bir kitap gibi okunabilir.”

29 “Bazen Bir Hareket Bin Söze Bedeldir.” Beden dilini doğru çözebilen insanlar iletişim bilgi ve becerisini kazanmıştır.

30 “İş hayatında da başarılı olmak isteyen insanlar, iletişim kurduğu kişilerin söyledikleri ile yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da hissetmelidir.”

31 ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN ÖNCELİKLERİ  İçtenlik “Samimiyetin lisanı yoktur.Samimiyet kabili izah değildir. O, gözlerden ve nasiyelerden anlaşılır.” Atatürk  Alçakgönüllülük “Dolu başaklar olgunlaştıkça boyunlarını bükerler; boş başaklar ise dimdik durur.” Montaigne  Ön yargısızlık “Ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zor.” Albert Einstein

32 Öz güven Saygı ve Nezaket Sevgi dili (siz dili) Sevecenlik (sempatiklik) Empatik davranma(diğergamlık) İnandırıcılık (ikna kabiliyeti) Anlayış ve Hoşgörü Tutarlılık Erdemlilik Kendisiyle barışıklık ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN ÖNCELİKLERİ

33 İYİ BİR İLETİŞİM İÇİN;  İnsana değer ver  İlk saniye ve isme dikkat!  Gülümse  Sıkı tokalaş  İnsanları olduğu gibi kabul et  Farklılıkları hoş gör  Benzerlikleri ön plana çıkar  Eleştirme ve suçlama  Sakin ol!

34 BEDEN DİLİ ÖGELERİ u Göz iletişimi u Yüz ifadesi (Mimikler) u Duruş biçimi(Jestler) u El,kol,baş,parmak hareketleri u Kişiler arasındaki mesafe

35 Canlı ve atak olun.  Çekingenliğinizi bir kenara atın. Her zaman atılıma, hazırlıklı olun. Gönüllü olmaktan çekinmeyin. Gönüllü olan göze çarpar. Ortalıktaki en önemli kişi, kendini tanıtmada en aktif olan kişidir.  Mesleğiniz ve göreviniz ne olursa olsun kendinizi bir satıcı gibi görün. İnsanların ilgisini çekebilmek için çarpıcı ve canlı olmanız gerekir.. Sahaya çıkıp oynamak lazım. Futbol tarihinde seyirciler arasında gol atan çıkmamıştır. YATARAK BAŞARIYA ULAŞAN TEK YARATIK TAVUKTUR.

36 ETKİLİ İLETİŞİMİN YARARLARI  İç huzuru  Öz güven  Tatmin duygusu  Psikolojik rahatlama  Etkileyicilik  Samimiyet  İkna kabiliyeti

37  Hoşgörü  Sevecenlik  Tutarlılık  Erdemlilik  Saygınlık  Toplumsal Statü  Mevki ve Makam  Geniş bir çevre  Huzur, Mutluluk ve Başarı... ETKİLİ İLETİŞİMİN YARARLARI

38 YA KENDİMİZİ YENİLERİZ YA DA HAYATA YENİLİRİZ

39 ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ İçtenlik Duruluk Akıcılık Özgünlük Açıklık Coşkunluk Duygusallık İncelik

40 KARŞILIKLI KONUŞMALAR ● Selamlaş ! ● Hatır Sor ! ● Söze Başla ! ● Takdim Et / Tanıştır ! ● Özür Dileme(!) ● Teşekkür Et ! ● Kutla !

41 Sabırlı, ümitli ve gayretli ol !!! Ümidini kaybedersen her şeyini kaybedersin.

42 “Çocuklarınıza susmayı öğretin, onlar konuşmayı nasıl olsa öğrenirler.” Benjamin Franklin “İki şey ruhumuzu karartır, konuşacakken susmak, susacakken konuşmak.” Sadi

43 ÖĞREN KULLAN ÖĞRET O DA ÖĞRENSİN KULLANSIN ÖĞRETSİN Başarı; Ben’le değil Biz’le olur. Çünkü, pek çok aklın ve elin ürünüdür. J.W.Atkinson.Atkinson

44

45 BEDEN DİLİ GÖRSELLLERİ

46 Dinleyicinin katılmasını ve paylaşmasını kolaylaştıran beden duruşu

47 Dinleyicinin katılımını zorlaştıran beden duruşu

48 Güvenli beden duruşu

49 Çekingen beden duruşu

50 Saldırgan beden duruşu

51 Bir konudaki kararlılık duruşu

52 Anlatılan konuya hassasiyet kazandırma

53 Şiddetli bir reddediş

54 Bir üstünlük belirtisi

55 Bir dostluk yaklaşımı

56 Dikkati yoğunlaştırma

57 Hava alma ihtiyacı sıkıntı

58 İlgi ile dinleme ifadeleri

59 Eleştirisel dinleme ifadeleri

60 Kalkmaya yada soru sormaya hazır

61 ÇARESİZSİNİZ YADA ÇARE SİZSİNİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER KEZBAN TÜRKMEN kezbanturkmen.ntr@gmail.com 05305204577


"Kezban TÜRKMEN İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi A İş Güvenliği Uzmanı Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları