Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.” Mustafa Kemal ATATÜRK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.” Mustafa Kemal ATATÜRK."— Sunum transkripti:

1 MUSABEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 – 2014 YILLARI ARASI STRATEJİK PLAN

2 “Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.” Mustafa Kemal ATATÜRK

3 Önsöz Küreselleşme ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler, soysal- ekonomik ve toplumsal değişimler ve rekabetin yoğunlaşması, kamu yönetiminde toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi modern yönetim anlayışlarını yaygınlık kazanmasına yol açmıştır. Ülkemizde de kamuda yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde performans odaklı verimlilik ve etkinliğin ön plana çıktığı kaynakların en tasarruflu bir şekilde kullanıldığı bir sisteme geçmek amacıyla stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarına öncelik verilmiş ve kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde kurumların etkin şekilde yapılanmaları ve performansa odaklanarak bütçelerini en verimli şekilde kullanmaları gerekliliğinden hareketle kurumların stratejik planlamalarını yapmaları gerekmiştir. Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Kalite yönetimi paydaş tatminine önem veren bir yaklaşımdır ve süreçlerin, ürünlerin hizmetlerin ve kurumsal kültürün geliştirilmesinde tüm kurum mensuplarının katılımı üzerine temellenmiştir. Kalite yönetimi ve stratejik planlamanın temel unsurları aynıdır ve sorunların ile fırsatların tanımlanmasında sistematik bir yaklaşım sunarlar Kalite yönetimi ve stratejik planlamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi vizyon, planlama ve üst yönetimin aktif katılımına ihtiyaç duyar. Ayrıca sürekli eğitim ve pratik yapma, zaman, kaynak ve personel desteğini gerektirir. Kalite yönetimi, çalışma kalitesi ve kültürünün artırılması, paydaş tatmini, çalışanların güdülenmesi, verimlilik, çalışanların yetkilendirilmesi, bürokrasinin ve tekrarın azaltılması, iş süreçlerinin düzenli bir biçimde yürümesinin sağlaması nedeniyle popüler bir görünüm kazanmıştır. Stratejik Plan hazırlığı aşamasında iç ve dış paydaşların görüş ve düşüncelerinden azami derecede yararlanılıyor olmasıyla bu plan modern yönetim araçlarının vazgeçilmez öğesi konumuna gelmiştir. Bu doğrultuda önceliklerini belirleyebilmek, faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek, kaynaklarını en ektin biçimde kullanabilmek için somut hedeflere dayalı uzun dönemli planlama çalışmalarını başlatmış ve yoğun bir çalışma ile ilk stratejik planımız tamamlanmıştır. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, planın başarı ile uygulanmasını dilerim. Veysel YILMAZ İlçe Milli Eğitim Müdürü

4 1.2. İlçenin Tarihçesi Türkler'in Anadolu'ya yerlesmelerinden önce yöre, büyük bir orman alani olarak bilinmektedir. Bu tarihten sonra Murathöyügü adi ile yerlesim birimi haline getirilmistir. Ancak, kesin olarak kurulus tarihi bilinmemektedir. Adından da anlasildigi gibi ilçe merkezi bir höyük konumundadir. Zaman zaman yapilan insaat ve is kazilari sirasinda tarihi eserler bulunmaktadir. Bu tarihi kalintilarin Hititler dönemine ait oldugu sanilmaktadir. Bu tarihi özelliginden dolayi tarih ve 2768 sayili kararla bölge, Kültür ve Tabiati Koruma Kanunu geregince koruma altina alinmis, 2. ve 3.' dereceden arkeolojik sit alani olarak ilan edilmistir. Uzun yillar Gaziantep 'in Kilis Ilçesi'ne bagli kalan Musabeyli, 1995 yili Haziran ayinda 550 Sayili Kanun Hükmünde Kararname ile Kilis'in il olmasiyla birlikte kendisine baglanan 46 köyüyle ilçe statüsü kazanmistir. Bu haliyle Türkiye'nin en genç ilçelerinden birisidir. 973 merkez nüfusu ile ayni zamanda Türkiye'nin en küçük ilçelerindendir.

5

6 1.3. Coğrafi Yapısı Kuzeybatısında İslahiye ilçesi, kuzeydoğusunda Gaziantep, güneyinde Kilis, doğusunda Polateli ilçesi ile komsudur. Arazi genellikle engebelidir. Ova kesiminde zeytinlik, bağ ve bahçeler, dağ kesiminde ise yer yer meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır. İklim; yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır.

7 1.4. Sosyal Durumu

8 1.5. İmar ve Konut Yapısı İlçenin imar planı, İller Bankası tarafından projelendirilerek yürürlüğe girmiştir. İlçe merkezinde önemli ölçüde konut sıkıntısı bulunmaktadır. Kamu personelinin büyük bir bölümü konut bulamadığından, il merkezinde ikamet edip, gidiş geliş yapmak suretiyle hizmeti yürütmeye çalışmaktadır. İlçede kamu kuruluşlarına ait lojman olarak; Jandarma Komutanlığı'nın 6, Sağlık Grup Başkanlığı'nın 4, İlköğretim Okulu'nun 2, İl Özel İdaresine ait 4 adet konut bulunmaktadır. 4 adet konutun ikisi kaymakam lojmanı ve misafirhane, 1 adedi İlçe Emniyet Amirliği'ne, 1 dairesi ise, Malmüdürlüğü ve Müftülüğe hizmet binası olarak tahsis edilmiştir. Ayrıca eğitim öğretim döneminde faaliyete giren ilçemiz Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda 10 dairelik lojman bulunmaktadır.  İlçedeki konutlar genelde eski ve taş yapıdır. İlçemizin Murat höyüğü Mahallesi tarih ve 2768 sayılı kararla Kültür ve Tabiat Kanunu gereğince koruma altına alınmış, 2. ve 3. dereceden arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. Konutların büyük bir bölümü sit alanı içinde kaldığından onarımı yapılmamaktadır. Toplu konut yapımı için Kaymakamlığımızca hazine arazisi tahsis edilmiş olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ ) ile çalışmalara başlanmıştır.

9 Köy Şebekeleri Kapsamında:
1.5. a. Elektrik İlçe merkezinde ve köylerin tümünde elektrik mevcut olup, elektrik ana trafosu ilçe merkezinde bulunmaktadır. TEDAŞ Müessese Müdürlüğünce; Köy Şebekeleri Kapsamında: Musabeyli İlçe Merkezi, Hasancalı, Yukarıkalecik, Uğurtepe, Beletepe, Yatağan, Haydarlar ve Çınar Köylerinde ilave direk dikim çalışmaları yapılmıştır. KÖYDES projesi Kapsamında; Şenlikçe Köyünde meydana gelebilecek gelirim düşünümü ortadan kaldırmak amacıyla 1 adet 100 KVA gücünde trafo ve şebeke yenileme çalışması yapılmıştır. İlçemizi besleyen ENH da uzun süreli arızalardan dolayı enerji kesintisi olması durumunda ilçe merkezine ve bu ENH üzerinde bulunan abonelere kısa sürede enerji verebilmek için Yeniköy- Deliçay arasına ENH tesis edilmiştir. Madenyolu, Hüseyinoğlu ve Tahtalı karadut köylerinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Kamulaştırma projesi Kapsamında; İlçeyi besleyen ENH' nin (Polateli - Musabeyli ENH) kamulaştırma haritasının ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmıştır.

10 1.5. b. Su İlçe merkezinde 100 tonluk su deposu mevcut olup, şehir şebekesi ile evlere su buradan dağıtılmaktadır. Belediye tarafından 2001 yılında açılan sondajdan çıkan su yeterli olup, bu suyun mevcut depoya aktarılmasıyla ilçeye 24 saat su verilmesi sağlanmıştır. Burç Gurubu İçme Suyu Projesi çerçevesinde, ilçemize bağlı 27 köy Burç Grubu Hizmet Götürme Birliği'ne üye olmuş ve bunlardan 17 tanesinin üniteleri tamamlanmıştır. Projenin faaliyete geçirilememesi nedeniyle bu köylerimize su verilememektedir.              İlçe merkezinde kanalizasyon tertibatı yoktur. Ancak 2002 yılı içinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Fonu'ndan belediyelere yapılacak yardımlar faslından ilçemiz belediyesi hesabına TL. para aktarılmış, aktarılan ödenek ile kanalizasyon altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme satın alınmıştır. Geriye kalan gerekli ödenek sağlandığı takdirde çalışmalara başlanılarak, ilçe merkezi en kısa zamanda kanalizasyon sistemine kavuşturulacaktır. Köylerde ise Zeytinbağı ve Hüseyinoğlu Köyleri haricinde hiçbir köyde kanalizasyon tertibatı bulunmamaktadır. 1.5. c. Kanalizisyon

11 1.5. d. Posta Hizmetleri Posta İşletmesi Merkez Müdürlüğü Özel İdare Binası'nda hizmet vermekte iken, tarihinden itibaren şubeye dönüştürülmüştür. 1 dağıtıcı personel hizmet vermektedir. Köylere gelen postaların dağıtımı PTT İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İlçe merkezinde ve tüm köylerde telefon mevcuttur. Toplam olarak 5 santral sahası mevcut olup, 1586 adet santral kapasitesi bulunmakta ve 1067 adedi hizmet vermektedir. Santral sahaları; Musabeyli merkez, Hasanceli, Kürtüncü, Hüseyinoğlu ve Çınar Köyleri'dir. Telefonsuz yerleşim birimi yoktur. 1.5. e. Telekom

12 İlçemizde sağlık hizmetleri, 2 adet sağlık ocağı ve 6 adet sağlık evi ile buralarda görev yapan toplam 19 personelle yürütülmektedir. İlçe merkezinde ve Kürtüncü Köyü'nde birer sağlık ocağı mevcut olup, Hasancalı, Sabanlı, Karbeyaz, Tahtalı karadut, Körahmethöyüğü ve Kurtaran Köyleri'nde birer adet olmak üzere toplam 6 adet sağlık evi bulunmaktadır. 1.Merkez Sağlık Ocağı 1982 yılından bu yana hizmet vermektedir. Merkez Sağlık Ocağı'na ait binanın kullanılamaz durumda bulunması nedeniyle, 2005 yılında eski sağlık ocağı binası yıkılarak, tarihinde yeni sağlık ocağı binası yapılmış ve sağlık ocağı lojmanı onarılarak hizmete girmiştir. 2 doktor, 1 memur, 2 hemşire (sözleşmeli) ve 2 ebe (2 i sözleşmeli), 3 hizmetli ile birlikte 10 personelle ayrıca 11 acil tıp teknisyeni ( ATT ) ile hizmet vermektedir. 2 doktor, 4 ebe, 1 sağlık memuru, 1 şoför, 1 kaloriferci, 1 çevre sağlık teknisyeni'ne ihtiyaç vardır. Ayrıca röntgen, hemogram, temel biyokimya idrar tetkik cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık Ocağında 1 ambulans, 1 adet station Renault marka otomobil bulunmaktadır. 1.5. f. Sağlık

13 Sağlık Ocağımızda tam teşekküllü ambulans ile 24 saat 112 acil ambulans olarak hizmet vermektedir. Hastanemizde toplam 5 yatak mevcuttur. . Sağlık Ocağımıza tarihi itibariyle 11 adet ATT(8 adet acil tıp teknisyeni, 3 adet acil tıp teknikeri) ataması yapılmış olup acil tıp teknisyenleri hastanemizde göreve başlamıştır. Acil tıp teknikerlerinin ise İl Sağlık Müdürlüğünde hizmet içi eğitimleri halen devam etmektedir. Sağlık Ocağımız 24 saat aktif olarak hizmet vermekte olup nöbetlerde 2 ATT, 1 şoför, 1 nöbetçi doktor bulunmaktadır. Hastanemizde poliklinik muayene sayıları mevsimsel değişiklikler göstermekle beraber arasında değişmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak malzeme ihtiyaçlarının temini için çalışmalar başlatılmıştır. Çevre sağlığı açısından aylık olarak klor ölçümleri ve su numune örnekleri alınarak halk sağlığı laboratuarına gönderilmekte ve düzenli olarak merkez ve köylerin suları klorlanmaktadır. Sağlık Ocağımız bünyesinde Yeşil Kart başvuru işlemleri ve kart sahiplerine ait dosyaların saklanması işlemleri yürütülmektedir. Sağlık Ocağımızda poliklinik hizmetlerinin yanı sıra acil sağlık hizmetleri, aile planlaması, enjeksiyon, pansuman, okul döneminde okul sağlığı tarama faaliyetleri, okul ve halka gerekli eğitim çalışmaları, merkez ve merkeze bağlı bulunan köylerde her ay rutin aşılama hizmetlerini vermektedir

14 2.Kürtüncü Köyü Sağlık Ocağı
Kürtüncü Köyü'nde, kendi binasında hizmet vermektedir. Sorumluluk sahasında 26 köy bulunmakta olup, personel yetersizliğinden sağlıklı bir şekilde hizmet verilmemektedir yılı içerisinde sağlık ocağı hizmet binasının bakım ve onarımı yapılmış olup, ihtiyaca cevap vermektedir. Sağlık ocağı lojmanının bakım ve onarımı yapılmış ve ayrıca Köy Konağı lojmana dönüştürülerek kullanıma sunulmuştur. 2 hemşire ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Acil olarak 1 doktor, 1 ebe, 1 sağlık memuru ve 1 hizmetliye ihtiyaç vardır. 3.Karbeyaz Köyü Sağlık Evi Kendi hizmet binasında 1 ebe ile hizmet vermektedir. 4.Kurtaran Köyü sağlık Evi 5.Tahtalıkaradut Köyü Sağlık Evi 6.Hasanceli köyü Sağlık Evi 7.Sabanlı Köyü Sağlık Evi 8.Körahmethöyüğü Köyü Sağlık Evi

15 1.6. Sosyal Yaşantı Yöre halkı örf ve adetlerine bağlıdır. Son yıllarda ülkemiz genelinde meydana gelen sosyal ve kültürel gelişme, ilçe merkezinden başlayarak köylere doğru yayılmaktadır. İlçemizde  esas çalışma sahası ziraat ve hayvancılıktır. Bunun yanında 2 adet lokanta, 1 adet fırın, 1 restaurant, 8 adet Pul biber İmalathanesi, 15 market, 2 PVC işletmesi, 1adet Demirci İşletmesi,1 adet Akaryakıt İstasyonu, 2 adet Yem Satış Deposu  bulunmaktadır.  İlçemizde Milli Eğitim faaliyetleri 1926 yılından bu yana kesintisiz olarak sürmektedir ve kademeli olarak her köyde birer okul yapılmak üzere toplam 34 eğitim kurumu mevcuttur. Köylerimizde 66 adet öğretmen lojmanı mevcuttur. 1.7. İş ve Çalışma Hayatı 1.8. Eğitim ve Kültür Durumu

16 TÜRÜ SAYISI Anaokulu 1 İlköğretim Okulu 29 Kapalı bulunan İlköğretim Okulu 19 Ortaöğretim Halk Eğitim Merkezi Özel Sürücü Kursu ETÜD Merkezi

17 EKONOMİ

18  İş ve Çalışma Hayatı İlçemizde  esas çalışma sahası ziraat ve hayvancılıktır. Bunun yanında 2 adet lokanta, 1 adet fırın, 1 restaurant, 8 adet Pul biber İmalathanesi, 15 market, 2 PVC işletmesi, 1adet Demirci İşletmesi, 2 adet Akaryakıt İstasyonu, 2 adet Yem Satış Deposu  bulunmaktadır. İlçemizde yaklaşık dekarlık alanda Zeytincilik yapılmaktadır. Zeytinlerin tamamına yakını Kilis yağlık çeşididir. 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında Kilis İl Tarım Müdürlüğümüz, Kilis İl Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğümüz çalışmalarıyla bunun yaklaşık da.' lık kısmı Gemlik Sofralık Zeytin çeşididir(Ayrıca literatürde % 29,9 yağ oranına sahip olduğu gözükmektedir). İlçemizde yaklaşık dekar sulanabilir tarım arazisi bulunmaktadır. Bunun % 58 ‘i sulanmaktadır. Yapımı tamamlanmış fakat sulama kanallarının yapımı devam eden Üçpınar sulama göleti tamamlanmıştır. Yapımları planlanmış olan Afrin ve Musabeyli barajları ile ilgili çalışmalar hızlandırılmalıdır. Böylece hem sulanabilir tarım arazisi hem de sulanan tarım arazisi miktarı artırılacaktır. İlçemizde Meyvecilik ve Bağcılıkta önemli gelişmeler başlamıştır. İlçemizdeki üzüm çeşitlerinin tamamı şıralık-şaraplık çeşitlerdir. Sofralık üzüm çeşitlerinin ve yüksek sistem bağcılığın teşvik edilmesi gerekmektedir.

19 Nüfus Nüfus Durumu İlçe Merkezi : 984 Bucak ve Köyler : TOPLAM : 1000'in üstünde nüfusu bulunan köylerimizin nüfus ve isimleri şunlardır: Hasancalı :1735 Tahtalıkaradut : 1304

20 İlçemizdeki Demir Madeni Yatakları
Musabeyli İlçesi Demir Yatakları, Kilis ili Musabeyli İlçemizin, Balıklı Köyü ile Dostallı (Maden Yolu) köyü arasında ve Dostallı köyünün 1100 m. Güneydoğusunda yer alan Karaboluk mevkiinde Demir cevher yatakları bulunmaktadır. Balıklı Köyünde rahmetli Kelluş Ökkeş birinci dünya savaşında önce, Almanların Karaboluk’ta demir madeni çıkarma işlemi yaptıklarını söylerdi. Tabiî ki bizim için önemli olan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu araştırmalardır. Maden Tetkik Genel Müdürlüğünün yılları arasında bölgede yaptıkları araştırmalar sonucu; Sahada çok geniş (yaklaşık 0.015km2) bir döküntü alanı bulunmuş. Cevherleşme magmatik ayrımlaşma sonucu oluşmuş ve daha sonraki hareketler sırasında parçalanarak bu günkü konumlarını almıştır.. Asıl cevher minerali manyetit olup, bir kısmı hematite dönüşmüştür. Gang mineralleri olarak kuvars, malakit ve azurit izlenmiş. Yatakta ortalama demir tenörü %47 olarak saptanmıştır. Diğer imprüteler %20.1 Sio2, % Cu şeklindedir. Rezerv: tonu düşük tenörlü olmak üzere ton gör+Muh: rezerv saptanmış. Bu rezervin tonunun demir tenörü %50-55 arasında değişmektedir. Bu maden yatağının İşdemire olan uzaklığı 220 km civarındadır.

21 I. PEST Analiz ( Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji)
I. A. Sosyal Eğilimler Küçük bir ilçe olması nedeniyle büyük ilçelerdeki gibi okullaşma oranı…..

22 Planın Amacı AMAÇ Bu plan 5018 sayılı kanun hükümlerince İlçemizin eğitim durumunu ve kurumumuzun işlevselliği göz önünde bulundurularak, eğitim alanında kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan ve etkin hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Planın Kapsamı KAPSAM Bu plan Müdürlüğümüzün yıllarına dönük Stratejik amaçları, hedefleri ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

23 ( STRATEJİK PLAN REFERANS
PLANIN DAYANAĞI ( STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI )

24 Referans Kaynağının Adı
DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3 DPT- Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 5 2007 – 2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı 6 2007 – 2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 7 2007 – 2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 8 Milli Eğitim İle İlgili Mevzuat 9 Milli Eğitim Strateji Belgesi 10 Başbakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan, programlar. 11 Milli Eğitim Şuara Kararı 12 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları 13 Bakanlık Faaliyet Alanı ile ilgili tüm projeler 14 Bakanlık Stratejik Plan Taslağı 15 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı 16 Diğer Kaynaklar

25 BÖLÜM 1: MEVCUT DURUM ANALİZ
1.1. Kurum İçi Analiz Kurumumuzun İletişim Adresi Pınar Mah. Hükümet Konağı Bitişiği Musabeyli / KİLİS Telefon : ( 348 ) ( 348 )

26 2012 YILI MUSABEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ ve PERSONEL DURUMU
Sıra No Görevi E K T Lise Yüksek Okul Lisans Y. Lisans 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü - 2 Şube Müdürü 3 Şef 4 Memur 5 Hizmetli TOPLAM 6

27 Sıra No Adı Soyadı Görevi
2012 YILI MUSABEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ Sıra No Adı Soyadı Görevi 1 Veysel YILMAZ İlçe Milli Eğitim Müdürü 2 Haydar ÇOBAN Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 3 Bülent DEMİR Memur 4 Cemal ÖZDEMİR Yardımcı Hizmetli 5 Mehmet Ali ÖLMEZ 6 Sultan YETER

28 2011-2014 YILI MUSABEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREVLİ YÖNETİCİ ve PERSONEL DURUMU
Sıra No Görevi Öğretmen Sayısı 1 Kadrolu Öğretmen 163 2 Sözleşmeli Öğretmen - 3 Ücretli Öğretmen 4 Memurlar 5 Hizmetliler 7 6 Usta Öğreticiler TOPLAM 175

29 TÜRÜ SAYISI Anaokulu 1 İlköğretim Okulu 29 Kapalı bulunan İlköğretim Okulu 19 Ortaöğretim Halk Eğitim Merkezi Özel Sürücü Kursu ETÜD Merkezi

30 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ İLÇEMİZ ÖĞRENCİ SAYILARI
Erkek Kız Toplam Anaokulu 139 175 274 İlköğretim Okulu 1. Kademe 873 914 1787 İlköğretim Okulu 2. Kademe 510 545 1055 Ortaöğretim 179 318 Genel Toplam 1701 1773 3434

31 2010 – 2011 Eğitim Öğretim Dönemi Merkezi Büyük Okulların Öğrenci Durumu
Erkek Kız Toplam 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu 181 196 377 Hüseyinoğlu İlköğretim Okulu 132 134 266 Hasancalı İlköğretim Okulu 243 250 493 Karacaoğlan İlköğretim Okulu 156 172 328 Genel Toplam 712 752 1464

32 Ortaöğretim Öğretim Kademesi Okul Öncesi İlköğretim 2007-2008 121 70
Okullaşma Oranları Öğretim Kademesi Öğretim Yılı Öğrenci Sayısı Okullaşma Oranı % Okul Öncesi 121 70 210 75 224 77 260 88 İlköğretim 2831 99,99 2756 100 2850 2849 Ortaöğretim Genel Ortaöğretim 142 35,5 198 49,5 254 63,5 318 79,5 Mesleki Teknik Eğitim Ortaöğretim Ortalama Tablo 1

33 Öğretmen ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Öğretim Kademesi Öğretim Yılı Öğretmene Düşen Öğrenci Sayısı Dersliğe Düşen Öğrenci Sayısı Okul Öncesi 7 9 17 14,44 İlköğretim 18,26 16,08 17,78 15,65 18,38 16,19 16,18 Ortaöğretim Genel Ortaöğretim 14 42 19 32 25 20 31 27 Mesleki Teknik Eğitim ---  ---  --- Ortaöğretim Ortalama Tablo 2

34 Kadrolu ve Sözleşmeli öğretmenlerin Normu karşılama durumu
İlçeler Okul Öncesi Sınıf Öğretmeni Branş Öğretmeni Norm Kadrolu + Sözleşmeli Normu karşılama oranı (%) Musabeyli 20 18 90 72 62 86 54 60 Tablo 3

35 Taşınan Öğrenci Sayısı
TAŞIMALI EĞİTİM Öğretim Yılı Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Öğrenci Sayısı Taşıma Bedeli Yemek Bedeli 4 741 ,03 ,51 768 ,72 ,21 702 ,84 ,82 748 ,62 ,59 880 ,52 ,60 TABLO-4

36 YATILI OKUL VE BURSLU ÖĞRENCİLER
Dönem Yatılılık Burslu Öğrenci Sayısı YİBO ORTAÖĞRETİM İlköğretim Ortaöğretim Okul Sayısı Öğrenci Kapasitesi Mevcut Öğrenci Sayısı Doluluk Oranı % Öğrenci Sayısı 1 300 287 97 --- ---- 2 315 100 200 298 99 230 234 TABLO-5

37 Sosyal- kültürel kurslar
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE GELİŞİMİ İZLEME TABLOSU Öğretim yılı Kurum sayısı KURSİYER SAYISI Toplam Artış % Meslek kursları Sosyal- kültürel kurslar Okuma yazma 1 1980 1476 324 180 3012 65 2076 540 396 2448 -18,8 360 1320 768 608 -75 84 516 5 TABLO-6

38 SOSYAL- KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
Öğretim Yılı Faaliyete Katılan Toplam Artış % S u n u l a n F a a l i y e t l e r i n S a y ı s ı Yönetici ve Öğretmen Sayısı Öğrenci sayısı Tiyatro Halk oyunları Müzik Resim-sergi Spor İzcilik Diğer 4 61 65 - 16 288 304 470 1 2 TABLO-7

39 Sayısal 2 Puan Türüne göre İl sırası Başarılı Olan Öğrenci Sayısı
ÖSS BAŞARISI Sınav yılı Sayısal 2 Puan Türüne göre İl sırası Kız Erkek Toplam Mezun Başarılı Olan Öğrenci Sayısı Başarı % 2008 Mezun yok --- 2009 2010 19 36 55 6 11% TABLO-8

40 MUSABEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SWOT ANALİZ
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER Tarihsel bir birikime sahip olması. İlçe Milli Eğitim binamızın bağımsız olması. Personel sayısının istenilen düzeye yaklaştığı. İdarecilerle çalışanlar arasında saygı, sevgi ve güvenin olması ve bunun işin yapımında verimliliğini arttırması. Bütün okul ve kurumlarımızda gelişen teknolojinin tanınmaya ve kullanılmaya başlaması, bu konudaki yoğun talep, Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması. Okullarımızdaki norm kadroların boş kalması. Bazı köy okullarımızda ücretli öğretmen görevlendirmek zorunda kalınması ve ücretli öğretmenlerin eğitim öğretim yılını tamamlamadan görevden ayrılması. Yaşayan halkın gelir durumunun yetersiz olması. Belde ve köylerde lojman ve barınma ihtiyaçları karşılanamadığından personelin ilçe merkezine gidiş geliş yapmaları İlçemizin il merkezine uzak oluşu. 6. Yerleşim birimlerinin çok dağınık oluşu 7. Gelişmeye karşı iş görenlerde değişik direnç biçimleri ortaya çıkması; aşırı eleştirel yaklaşım ve suçlu dışarıda arama anlayışı

41 MUSABEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SWOT ANALİZ
FIRSATLAR TEHDİTLER 1. Müdürlüğümüzün diğer kurum ve müdürlüklerle bağlarının güçlü olması. 1. İl merkezine 35 Km. uzaklıkta olması ve Ulaşımın güç olması

42 İç Paydaş Analizi Tablo … Paydaş Analizi İç Paydaşlar Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve Müdürlüğümüzün bağlı olduğu kurumdur. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Memurlar ve Hizmetliler: Hizmet veren personellerdir. Öğretmenler ve Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. İlçe Komisyonları: İlçede işlerin organizasyonunu sağlayan birimdir. Dış Paydaşlar Yerel Yönetimler: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olmaları beklenir. Medya: Eğitimin niteliğinin artırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dış paydaştır. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi öğrencilerin sunduğumuz müşteri konumundadır. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim fırsatıdırlar.

43 Küçük İlçemizde büyük başarılara adımlar atmak…..
MİSYONUMUZ. Küçük İlçemizde büyük başarılara adımlar atmak….. VİZYON. Başarıya giden yolda personellerimizle birlikte en etkin biçimde çalışmaya devam edeceğiz.

44 Stratejik Amaç I. : İlçemizde 5-6 yaş okullaşma oranını arttırmak. Stratejik Hedef I. 1: İlçemiz 2011 – 2012 Öğretim yılından itibaren 5 – 6 yaş arası öğrenci çağ nüfusunun okullaşma oranını %85 seviyelerine çıkartmak. Stratejik Amaç II. : İlçemizde Okur – yazar olmayanlarının oranını en az seviyelere indirmek. Stratejik Hedef II. 1: İlçemizde 2010 – 2011 Öğretim yılından itibaren ilçe merkezi ve köylerde okuma yazma bilmeyenlerin tespitinin yapılarak. Okuma yazma kurslarını açarak okur yazar oranını %95 ‘lere çıkartmak.

45 Stratejik Amaç III. : İlçemizde SBS ve YGS sınavına giren öğrencilerin başarısını arttırmak. Stratejik Hedef III. 1: İlçemiz 2010 – 2011 Öğretim yılından itibaren SBS ve YGS sınavına katılacak öğrencilere yönelik hazırlık programları açarak bu oranı %80 ‘e seviyesine çıkartmak. Stratejik Amaç IV. : İlçemiz köylerinde okulu kapalı veya bulunmayan öğrencilerin en iyi şekil öğrenimlerinin tamamlanması. Stratejik Hedef IV. 1: İlçemiz köylerinde kapalı veya okulu bulunmaması nedeniyle eğitim çağındaki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için tespitlerinin yapılarak taşıma merkezi okullarında öğrenimlerini sürdürmelerinin sağlanması.

46 Stratejik Amaç V. : İlçemizdeki kız çocuklarının okullaşma oranını arttırmak. Stratejik Hedef V. 1: İlçemiz genelinde alan taraması yapılarak okula gitmeyen kız çocuklarının tespitinin yapılarak nedenlerinin araştırılması ve Haydi Kızlar Okula kampanyasında bu işlerin düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması.

47

48 KAYNAKLAR 2010 2011 2012 2013 2014 GENEL BÜTÇE - YARDIM KURULUŞLARI HİBELER TOPLAM

49 Sıra No Adı Soyadı Görevi İmza
İlçe Strateji Komisyonu Sıra No Adı Soyadı Görevi İmza 1 Veysel YILMAZ İlçe Milli Eğitim Müdürü 2 Haydar ÇOBAN Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 3 Bülent DEMİR Memur 4 Yakup GÖLGE Y.B.İ.O. Md. 5 Metin DAĞAÇIKAN Ç.P.L. Md. Yr.


"“Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.” Mustafa Kemal ATATÜRK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları