Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORDU ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI .  * FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI  Farabi Birim Koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. Ayşe PUL Farabi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORDU ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI .  * FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI  Farabi Birim Koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. Ayşe PUL Farabi."— Sunum transkripti:

1 ORDU ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 

2

3  * FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI  Farabi Birim Koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. Ayşe PUL Farabi Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Birimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Halise YAVUZ Okutman Bilal SAYAR Bilgisayar İşletmeni Farabi Bölüm Koordinatörleri

4 Ordu Üniversitesi olarak, 80 Devlet Üniversitesi 5 Özel Üniversite 5 Özel Üniversite olmak üzere 85 Üniversite ile aktif halde olan tüm program ve bölümlerimizi kapsayan protokol anlaşmamız bulunmaktadır. * FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER 

5 Sıra NO ÜNİVERSİTENİN ADI Sıra NO ÜNİVERSİTENİN ADI Sıra NO ÜNİVERSİTENİN ADI 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 30 Dumlupınar Üniversitesi 59 Marmara Üniversitesi 2 Adıyaman Üniversitesi 31 Düzce Üniversitesi 60 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 3 Adnan Menderes Üniversitesi 32 Ege Üniversitesi 61 Mersin Üniversitesi 4Afyon Kocatepe Üniversitesi33 Erciyes Üniversitesi 62 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 34Erzincan Üniversitesi63 Mustafa Kemal Üniversitesi 6 Ahi Evran Üniversitesi 35 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 Muş Alparslan Üniversitesi 7 Akdeniz Üniversitesi 36 Fırat Üniversitesi 65 Namık Kemal Üniversitesi 8 Aksaray Üniversitesi 37 Gazi Üniversitesi 66 Necmettin Erbakan Üniversitesi 9 Amasya Üniversitesi 38 Gaziantep Üniversitesi 67 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 10Anadolu Üniversitesi39 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 68 Niğde Üniversitesi 11 Ankara Üniversitesi 40Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü69Okan Üniversitesi 12Ardahan Üniversitesi41 Giresun Üniversitesi 70 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 13 Artvin Çoruh Üniversitesi 42 Gümüşhane Üniversitesi 71 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 14Atatürk Üniversitesi43 Hacettepe Üniversitesi 72 Pamukkale Üniversitesi 15 Bartın Üniversitesi 44 Hitit Üniversitesi 73 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16Beykent Üniversitesi45 Iğdır Üniversitesi 74 Sakarya Üniversitesi 17 Bilecik Üniversitesi 46 İnönü Üniversitesi 75 Selçuk Üniversitesi 18 Bingöl Üniversitesi 47 İstanbul Üniversitesi 76 Siirt Üniversitesi 19 Bitlis Eren Üniversitesi 48 İstanbul Aydın Üniversitesi 77 Sinop Üniversitesi 20Bozok Üniversitesi49 Kafkas Üniversitesi 78 Süleyman Demirel Üniversitesi 21 Bülent Ecevit Üniversitesi 50 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. 79 Toros Üniversitesi 22 Celal Bayar Üniversitesi 51 Karabük Üniversitesi 80 Trakya Üniversitesi 23 Cumhuriyet Üniversitesi 52 Karadeniz Teknik Üniversitesi 81 Tunceli Üniversitesi 24 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 53Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi82 Uludağ Üniversitesi 25 Çankırı Karatekin Üniversitesi 54 Kastamonu Üniversitesi 83 Uşak Üniversitesi 26 Çukurova Üniversitesi 55 Kırıkkale Üniversitesi 84 Yıldız Teknik Üniversitesi 27 Dicle Üniversitesi 56 Kırklareli Üniversitesi 85 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 28 Doğuş Üniversitesi 57 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 29 Dokuz Eylül Üniversitesi 58 Kocaeli Üniversitesi

6 DEĞİŞİM SAYILARI TABLOSU  Akademik Yıl Değişime Başvuran Giden Öğrenci Sayısı Giden Öğrenci Sayısı Değişime Başvuran Gelen Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı 2009-201032711 2010-20112416108 2011-20124230119 2012-20135131157 2013-20143223199 2014-201563322014 TOPLAM2441397648

7

8 DOĞU KARADENİZ BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM SAYILARI

9 FAKÜLTE BAZINDA DEĞİŞİME KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLO ve GRAFİK GÖSTERİMİ Giden Öğrenci Gelen Öğrenci Ziraat Fakültesi81 Fen Edebiyat Fak.80 Eğitim Fakültesi75 Ünye İktisadi ve İdari Bil. Fak.51 Sağlık Yüksekokulu15 Diğer32 Toplam3214

10 FDP KAPSAMINDA SON YILLARDA ÜNİVERSİTEMİZE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI GRAFİK GÖSTERİMİ Giden ÖğrenciGelen Öğrenci Karadeniz Teknik Üniversitesi86 Gaziosmanpaşa Üniversitesi56 Amasya Üniversitesi75 Ondokuz Mayıs Üniversitesi142 Atatürk Üniversitesi33 Kastamonu Üniversitesi25

11 EMSALİMİZ ÜNİVERSİTELERDE DEĞİŞİM PROGRAMI SAYILARI Giden ÖğrenciGelen Öğrenci Kastamonu Üniversitesi25240 Amasya Üniversitesi15970 Hitit Üniversitesi7222 Giresun Üniversitesi9731 Ordu Üniversitesi3220 Düzce Üniversitesi221 Namık Kemal Üniversitesi1817

12 ÜNİVERSİTELER ARASINDA YAPILAN DEĞİŞİM PROGRAMI ANKETİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN FAKÜLTELER 1. Eğitim Fakültesi 1. Eğitim Fakültesi 2. İlahiyat Fakültesi 2. İlahiyat Fakültesi 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Hukuk Fak. Ve Mühendislik Fak. 4. Hukuk Fak. Ve Mühendislik Fak. 5. Sağlık Yüksekokulu 5. Sağlık Yüksekokulu Diğer Akademik Birimler Diğer Akademik Birimler ** Türkiye genelinde daha çok belirtilen fakülteler arasında değişim yapılmaktadır. ** Türkiye genelinde daha çok belirtilen fakülteler arasında değişim yapılmaktadır. ** Türkiye genelinde belirtilen Fakültelerde verilen Dersler genel itibariyle ** Türkiye genelinde belirtilen Fakültelerde verilen Dersler genel itibariyle benzerlik gösterdiğinden daha çok tercih ediliyor olmasıdır. Bu kapsamda benzerlik gösterdiğinden daha çok tercih ediliyor olmasıdır. Bu kapsamda üniversitemizin gelen öğrenci sayısında azlık gözükmektedir. üniversitemizin gelen öğrenci sayısında azlık gözükmektedir. ** Fen-Edebiyat Fak. İçin yeni çıkan kararla Formasyon Eğitimi dolayısıyla rağbet azalmıştır. ** Fen-Edebiyat Fak. İçin yeni çıkan kararla Formasyon Eğitimi dolayısıyla rağbet azalmıştır.

13 Gelen Öğrenci Anketimizde Olumlu-Olumsuz Sonuçlarımız ** Danışmanlık ve Rehberlik konusunda koordinatörlerimiz ile ilgili sorduğumuz sorulara öğrencilerimizin geneli itibariyle olumlu yaklaşımda bulunmuşlardır. ** Danışmanlık ve Rehberlik konusunda koordinatörlerimiz ile ilgili sorduğumuz sorulara öğrencilerimizin geneli itibariyle olumlu yaklaşımda bulunmuşlardır. ** Farabi Ofisimiz hakkında yöneltmiş olduğumuz sorulara da öğrencilerimizden olumlu yanıtlar almış bulunmaktayız. ** Farabi Ofisimiz hakkında yöneltmiş olduğumuz sorulara da öğrencilerimizden olumlu yanıtlar almış bulunmaktayız. ** Sunulan Hizmetler bazında yönelttiğimiz sorulara ise öğrencilerimiz sosyal tesislerin yetersiz olduğunu,ulaşım olanaklarının zayıf olduğunu belirtmişler. Sağlık hizmetlerinin, Kütüphane olanaklarının ve Güvenlik önlemlerinin iyi olduğunu belirtmişlerdir. ** Sunulan Hizmetler bazında yönelttiğimiz sorulara ise öğrencilerimiz sosyal tesislerin yetersiz olduğunu,ulaşım olanaklarının zayıf olduğunu belirtmişler. Sağlık hizmetlerinin, Kütüphane olanaklarının ve Güvenlik önlemlerinin iyi olduğunu belirtmişlerdir. ** Genel Değerlendirme olarak memnun kaldıklarını söylüyorlar. ** Genel Değerlendirme olarak memnun kaldıklarını söylüyorlar.

14 Farabi Değişim Programı Kapsamında Ortaya çıkan Problemler; 1. Öğrenci Feragat Dilekçeleri, 1. Öğrenci Feragat Dilekçeleri, Öğrencilerimizin çeşitli sebeplerle (Yatay geçiş, ders uyuşmazlığı, Maddi sebepler, Ailevi sebepler vs.) Feragat etmeleri değişim programının çözülemeyen bir meselesidir ve bu durumun bursların kaldırılması aşamasında daha da sıklaşacağı düşünülmektedir. Öğrencilerimizin çeşitli sebeplerle (Yatay geçiş, ders uyuşmazlığı, Maddi sebepler, Ailevi sebepler vs.) Feragat etmeleri değişim programının çözülemeyen bir meselesidir ve bu durumun bursların kaldırılması aşamasında daha da sıklaşacağı düşünülmektedir. 2. Burs miktarının ve süresinin azaltılması ve ilerleyen süreçte tamamen kaldırılma düşüncesi, 2. Burs miktarının ve süresinin azaltılması ve ilerleyen süreçte tamamen kaldırılma düşüncesi, Bursların planlanmadan ve koordinatörlüklerimiz bilgilendirilmeden azaltılması önemli bir problemdir. Bursların planlanmadan ve koordinatörlüklerimiz bilgilendirilmeden azaltılması önemli bir problemdir.

15  3. Öğrenci Değişimi Oranında Üniversitemiz Farabi Değişim Programı hesabına aktarılan ve Farabi Değişim Programı bütçesine katkı sağlayan 100 TL katkı ücretinin kaldırılması da bir diğer problemimizdir.

16 Ordu Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Olarak Diğer Faaliyetlerimiz;   1. Sosyal ağ ( Facebook ) grubumuzu kurduk.  Ordu Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Grubumuz üzerinden güncel gelişmeleri öğrencilerimizle paylaşıyoruz.  2. Öğrencilerimizin sorularına Sosyal ağ üzerinden (alınan kararlar ve yönetmelik kapsamında) daha hızlı cevaplar verebiliyoruz.  3. Yine Sosyal Ağ üzerinden Üniversitemizin tanıtım videolarını, tanıtım kataloğunu, fotoğraflarını ve Ordu’dan fotoğraf kareleri paylaşarak tanıtıyor ve program kapsamında üniversitemize davette bulunuyoruz.

17 4. Üniversitemizi ve Farabi Değişim Programını tanıtan Afiş ve broşürleri anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gönderiyoruz. Afişlerimizi panolarda veya ilgili birimlerine göndererek öğrencilerine ulaştırmalarını istiyoruz. 4. Üniversitemizi ve Farabi Değişim Programını tanıtan Afiş ve broşürleri anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gönderiyoruz. Afişlerimizi panolarda veya ilgili birimlerine göndererek öğrencilerine ulaştırmalarını istiyoruz. 5. Gelen öğrencilerimizden Farabi Değişim Programı, üniversitemiz hakkında düzenlediğimiz ankete katılmalarını istiyoruz. Daha sonra anketlerimizi inceleme ve paylaşma fırsatları buluyoruz. 5. Gelen öğrencilerimizden Farabi Değişim Programı, üniversitemiz hakkında düzenlediğimiz ankete katılmalarını istiyoruz. Daha sonra anketlerimizi inceleme ve paylaşma fırsatları buluyoruz.

18 Gaziantep Üniversitesi Toplantısı Farabi Ailesi

19

20 Farabi Ailesi olarak ; SayınRektörümüzün Rektör Yardımcılarımızın Toplantıya katılan tüm Akademik Toplantıya katılan tüm Akademik ve İdari Personelimizin YENİ YILINI en içten dileklerimizle kutlarız.


"ORDU ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI .  * FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI  Farabi Birim Koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. Ayşe PUL Farabi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları