Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
ORDU ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

2

3 * FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI 
Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Birimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşe PUL Farabi Kurum Koordinatörü Farabi Birim Koordinatörleri Farabi Bölüm Koordinatörleri Bilal SAYAR Bilgisayar İşletmeni Halise YAVUZ Okutman

4 Ordu Üniversitesi olarak,
* FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER  Ordu Üniversitesi olarak, 80 Devlet Üniversitesi 5 Özel Üniversite olmak üzere 85 Üniversite ile aktif halde olan tüm program ve bölümlerimizi kapsayan protokol anlaşmamız bulunmaktadır.

5 Sıra NO ÜNİVERSİTENİN ADI 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 30 Dumlupınar Üniversitesi 59 Marmara Üniversitesi 2 Adıyaman Üniversitesi 31 Düzce Üniversitesi 60 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 3 Adnan Menderes Üniversitesi 32 Ege Üniversitesi 61 Mersin Üniversitesi 4 Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Erciyes Üniversitesi 62 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 34 Erzincan Üniversitesi 63 Mustafa Kemal Üniversitesi 6 Ahi Evran Üniversitesi 35 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 Muş Alparslan Üniversitesi 7 Akdeniz Üniversitesi 36 Fırat Üniversitesi 65 Namık Kemal Üniversitesi 8 Aksaray Üniversitesi 37 Gazi Üniversitesi 66 Necmettin Erbakan Üniversitesi 9 Amasya Üniversitesi 38 Gaziantep Üniversitesi 67 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 10 Anadolu Üniversitesi 39 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 68 Niğde Üniversitesi 11 Ankara Üniversitesi 40 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 69 Okan Üniversitesi 12 Ardahan Üniversitesi 41 Giresun Üniversitesi 70 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 13 Artvin Çoruh Üniversitesi 42 Gümüşhane Üniversitesi 71 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 14 Atatürk Üniversitesi 43 Hacettepe Üniversitesi 72 Pamukkale Üniversitesi 15 Bartın Üniversitesi 44 Hitit Üniversitesi 73 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16 Beykent Üniversitesi 45 Iğdır Üniversitesi 74 Sakarya Üniversitesi 17 Bilecik Üniversitesi 46 İnönü Üniversitesi 75 Selçuk Üniversitesi 18 Bingöl Üniversitesi 47 İstanbul Üniversitesi 76 Siirt Üniversitesi 19 Bitlis Eren Üniversitesi 48 İstanbul Aydın Üniversitesi 77 Sinop Üniversitesi 20 Bozok Üniversitesi 49 Kafkas Üniversitesi 78 Süleyman Demirel Üniversitesi 21 Bülent Ecevit Üniversitesi 50 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. 79 Toros Üniversitesi 22 Celal Bayar Üniversitesi 51 Karabük Üniversitesi 80 Trakya Üniversitesi 23 Cumhuriyet Üniversitesi 52 Karadeniz Teknik Üniversitesi 81 Tunceli Üniversitesi 24 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 53 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 82 Uludağ Üniversitesi 25 Çankırı Karatekin Üniversitesi 54 Kastamonu Üniversitesi 83 Uşak Üniversitesi 26 Çukurova Üniversitesi 55 Kırıkkale Üniversitesi 84 Yıldız Teknik Üniversitesi 27 Dicle Üniversitesi 56 Kırklareli Üniversitesi 85 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 28 Doğuş Üniversitesi 57 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 29 Dokuz Eylül Üniversitesi 58 Kocaeli Üniversitesi

6 DEĞİŞİM SAYILARI TABLOSU 
Akademik Yıl Değişime Başvuran Giden Öğrenci Sayısı Giden Öğrenci Sayısı Değişime Başvuran Gelen Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı 32 7 1 24 16 10 8 42 30 11 9 51 31 15 23 19 63 20 14 TOPLAM 244 139 76 48

7

8 DOĞU KARADENİZ BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM SAYILARI

9 FAKÜLTE BAZINDA DEĞİŞİME KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLO ve GRAFİK GÖSTERİMİ
Giden Öğrenci Gelen Öğrenci Ziraat Fakültesi 8 1 Fen Edebiyat Fak. Eğitim Fakültesi 7 5 Ünye İktisadi ve İdari Bil. Fak. Sağlık Yüksekokulu Diğer 3 2 Toplam 32 14

10 FDP KAPSAMINDA SON YILLARDA ÜNİVERSİTEMİZE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI GRAFİK GÖSTERİMİ
Giden Öğrenci Gelen Öğrenci Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 6 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 Amasya Üniversitesi 7 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 14 2 Atatürk Üniversitesi 3 Kastamonu Üniversitesi

11 EMSALİMİZ ÜNİVERSİTELERDE DEĞİŞİM PROGRAMI SAYILARI
Giden Öğrenci Gelen Öğrenci Kastamonu Üniversitesi 252 40 Amasya Üniversitesi 159 70 Hitit Üniversitesi 72 22 Giresun Üniversitesi 97 31 Ordu Üniversitesi 32 20 Düzce Üniversitesi 1 Namık Kemal Üniversitesi 18 17

12 ÜNİVERSİTELER ARASINDA YAPILAN DEĞİŞİM PROGRAMI ANKETİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN FAKÜLTELER
1. Eğitim Fakültesi 2. İlahiyat Fakültesi 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Hukuk Fak. Ve Mühendislik Fak. 5. Sağlık Yüksekokulu Diğer Akademik Birimler ** Türkiye genelinde daha çok belirtilen fakülteler arasında değişim yapılmaktadır. ** Türkiye genelinde belirtilen Fakültelerde verilen Dersler genel itibariyle benzerlik gösterdiğinden daha çok tercih ediliyor olmasıdır. Bu kapsamda üniversitemizin gelen öğrenci sayısında azlık gözükmektedir. ** Fen-Edebiyat Fak. İçin yeni çıkan kararla Formasyon Eğitimi dolayısıyla rağbet azalmıştır.

13 Gelen Öğrenci Anketimizde Olumlu-Olumsuz Sonuçlarımız
** Danışmanlık ve Rehberlik konusunda koordinatörlerimiz ile ilgili sorduğumuz sorulara öğrencilerimizin geneli itibariyle olumlu yaklaşımda bulunmuşlardır. ** Farabi Ofisimiz hakkında yöneltmiş olduğumuz sorulara da öğrencilerimizden olumlu yanıtlar almış bulunmaktayız. ** Sunulan Hizmetler bazında yönelttiğimiz sorulara ise öğrencilerimiz sosyal tesislerin yetersiz olduğunu,ulaşım olanaklarının zayıf olduğunu belirtmişler. Sağlık hizmetlerinin, Kütüphane olanaklarının ve Güvenlik önlemlerinin iyi olduğunu belirtmişlerdir. ** Genel Değerlendirme olarak memnun kaldıklarını söylüyorlar.

14 Farabi Değişim Programı Kapsamında Ortaya çıkan Problemler;
1. Öğrenci Feragat Dilekçeleri, Öğrencilerimizin çeşitli sebeplerle (Yatay geçiş, ders uyuşmazlığı, Maddi sebepler, Ailevi sebepler vs.) Feragat etmeleri değişim programının çözülemeyen bir meselesidir ve bu durumun bursların kaldırılması aşamasında daha da sıklaşacağı düşünülmektedir. 2. Burs miktarının ve süresinin azaltılması ve ilerleyen süreçte tamamen kaldırılma düşüncesi, Bursların planlanmadan ve koordinatörlüklerimiz bilgilendirilmeden azaltılması önemli bir problemdir.

15 3. Öğrenci Değişimi Oranında Üniversitemiz Farabi Değişim Programı hesabına aktarılan ve Farabi Değişim Programı bütçesine katkı sağlayan 100 TL katkı ücretinin kaldırılması da bir diğer problemimizdir.

16 Ordu Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Olarak Diğer Faaliyetlerimiz; 
1. Sosyal ağ ( Facebook ) grubumuzu kurduk. Ordu Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Grubumuz üzerinden güncel gelişmeleri öğrencilerimizle paylaşıyoruz. 2. Öğrencilerimizin sorularına Sosyal ağ üzerinden (alınan kararlar ve yönetmelik kapsamında) daha hızlı cevaplar verebiliyoruz. 3. Yine Sosyal Ağ üzerinden Üniversitemizin tanıtım videolarını, tanıtım kataloğunu, fotoğraflarını ve Ordu’dan fotoğraf kareleri paylaşarak tanıtıyor ve program kapsamında üniversitemize davette bulunuyoruz.

17 4. Üniversitemizi ve Farabi Değişim Programını tanıtan Afiş ve broşürleri anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gönderiyoruz. Afişlerimizi panolarda veya ilgili birimlerine göndererek öğrencilerine ulaştırmalarını istiyoruz. 5. Gelen öğrencilerimizden Farabi Değişim Programı, üniversitemiz hakkında düzenlediğimiz ankete katılmalarını istiyoruz. Daha sonra anketlerimizi inceleme ve paylaşma fırsatları buluyoruz.

18 Gaziantep Üniversitesi Toplantısı Farabi Ailesi

19

20 Rektör Yardımcılarımızın Toplantıya katılan tüm Akademik
Farabi Ailesi olarak ; Sayın Rektörümüzün Rektör Yardımcılarımızın Toplantıya katılan tüm Akademik ve İdari Personelimizin YENİ YILINI en içten dileklerimizle kutlarız.


"FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları