Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLANLAMA VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLANLAMA VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN."— Sunum transkripti:

1 PLANLAMA VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

2 MEVZUAT  4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2872 sayılı Çevre Kanununda tanımlanan görev ve yetki çerçevesinde havza ve bölge bazında 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları Bakanlığımızca yapılmaktadır.  Uygulamaya yönelik “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” 11.11.2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup planlar Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

3 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI İL SAYISI ÜLKE BÜTÜNÜNE ORANI BAKANLIĞIMIZCA 2003-2009 YILLARI ARASINDA 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANAN İLLER 37%46 BAKANLIĞIMIZCA 2009 – 2011 YILLARI ARASINDA 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI TAMAMLANACAK İLLER 19%26 BAKANLIĞIMIZCA 2011 – 2013 YILLARI ARASINDA 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANACAK İLLER 5%8 VALİLİK VEYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNCE 1/100.000 ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILAN İLLER 18%17 1/100.000 ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILMAMIŞ İLLER 2%3 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

4 ÇEVRE DÜZENİ PLANI (Planlama Bölgesi) ALAN (HA) 1TRAKYA ALTBÖLGESİ ERGENE HAVZASI (REVİZYON ÇDP)1.864.200 2KIRŞEHİR-NEVŞEHİR-NİĞDE-AKSARAY 2.724.100 3SİNOP-KASTAMONU-ÇANKIRI 2.774.200 4KONYA-ISPARTA 4.955.700 5SAMSUN-ÇORUM-TOKAT 3.221.900 6MERSİN-KARAMAN 2.455.300 7ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK 829.400 8AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ 3.235.400 9MANİSA-KÜTAHYA-İZMİR 3.705.000 10ANTALYA-BURDUR 2.783.700 11ORDU-TRABZON-RİZE-GİRESUN-GÜMÜŞHANE-ARTVİN 3.495.000 12MUŞ-BİTLİS-VAN 3.736.300 TOPLAM 35.780.200 BAKANLIĞIMIZCA 2003-2009 YILLARI ARASINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANAN İLLER (37 İL) ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

5 ÇEVRE DÜZENİ PLANI (Planlama Bölgesi)ALAN (HA) 1 Yozgat-Sivas-Kayseri5.932.800 2 Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı2.998.800 3 Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli3.722.400 4 Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır4.605.500 5 Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari3.425.800 TOPLAM20.685.300 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI BAKANLIĞIMIZCA 2009 – 2011 YILLARI ARASINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI TAMAMLANACAK İLLER (19 İL) Bakanlığımız Yatırım Programı’ nda yer alan 5 planlama bölgesinin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları KİK uyarınca ihale edilmiş, işi alan yüklenici firmalar ile Kasım 2009 tarihi itibarıyla Sözleşmeleri imzalanıp işe başlanılmış olup,söz konusu işlerin; - 1. etap çalışmaları tamamlanmıştır. - 2. etap çalışmaları Haziran 2011 itibarıyla Bakanlığımıza teslim edilecektir. - Nihai plan, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun tesliminden oluşan son etabın ise 2011 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

6 ÇEVRE DÜZENİ PLANI (Planlama Bölgesi)ALAN (HA) 1 Balıkesir-Çanakkale2.423.200 2 Erzincan-Bayburt-Erzurum4.075.800 TOPLAM6.499.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI BAKANLIĞIMIZCA 2011 – 2013 YILLARI ARASINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANACAK İLLER (5 İL) 2011-2013 yılları arasında, Bakanlığımız 2011 Yılı Yatırım Programına alınan 2 planlama bölgesinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması çalışmalarının, 2011 yılında başlanması ve 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

7 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI 5302 SAYILI KANUN UYARINCA VALİLİK VEYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNCE İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILAN İLLER ÇEVRE DÜZENİ PLANI (***) ONAY DURUMU 1 HATAY 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP Onanlı 2 İSTANBUL 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP Onanlı 3 KIRIKKALE 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP Onanlı 4 OSMANİYE 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP Onanlı 5 SAKARYA 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP Onanlı 6 UŞAK 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP Onanlı İL ADIONAY DURUMU 1-ADANAOnanlı 2-AFYONKARAHİSAROnanlı 3-AMASYAOnanlı 4-BİLECİKOnanlı 5-BOLUOnanlı 6-BURSAOnanlı 7-DÜZCEOnanlı 8-ESKİŞEHİROnanlı 9-GAZİANTEPOnay aşamasında 10-KAHRAMANMARAŞDevam ediyor 11-KOCAELİOnanlı 12-YALOVAOnanlı (***) Bakanlığımızca teknik destek sağlandı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

8 İL ADIALAN (hektar) 1-Ankara2.570.600 2-Kilis152.100 TOPLAM2.722.700 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILMAMIŞ İLLER Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

9 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI DURUMU

10 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI %3 %17 %80 (2003-2013) TÜRKİYE 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI DURUMU (Ülke yüzölçümüne oranı) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

11 PLANLAMA BÖLGELERİNE AİT 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

12 ÇEVRE DÜZENİ PLANI Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak; Ekonomik kararlar ile ekolojik değerlerin birbirine entegrasyonuna imkan veren, arazi kullanım kararlarını ve bunlara ilişkin koruma hedef, politika ve stratejileri belirleyerek, Alt ölçekli planlara esas olmak üzere 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte havza ve bölge sınırları içinde hazırlanan, plan notları ve plan açıklama raporu ile bütün olan üst ölçekli fiziki planlar olarak tanımlamaktadır. Planlama Bölgesi Sınırları DPT tarafından belirlenmiş olan NUTS Bölgeleri (İstatistiki Bölgeler) veya ekolojik bütünlük dikkate alınarak belirlenmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

13 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” in “Revizyon, İlave ve Değişikliklerin Yapılması” başlıklı 9. maddesinde plan tadilatlarının hangi gerekçelerle yapılacağı belirtilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

14 MADDE 9 – (1) Çevre düzeni planlarının revizyon, ilave ve değişiklikleri; a) Nüfusun yerleşim ihtiyaçlarının karşılanamamasına, b) Kamu yatırımlarına, c) Çevre düzeni planı üzerinde mekânsal yer seçimi yapılmamış ancak; planın temel strateji ve politikalarını değiştirecek bölgesel ölçekli yatırımların ortaya çıkmasına, ç) Yeni verilere bağlı olarak, sonradan ortaya çıkabilecek ve bölgesel etkiye yol açabilecek arazi kullanım taleplerinin oluşmasına, d) Değişen verilere bağlı olarak planların güncellenmesine, e) Çevre kirliliğinin önlenmesine, f) Çevrenin korunmasına, g) Mevzuat gereği düzenlemelere, ğ) Maddi hataların düzeltilmesine dair yeterli, geçerli ve gerekçeleri belirli teklif ve talepler, yetkili idarece çevre düzeni planının temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

15 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMASI KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLER 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” in “Bilgi Toplanması” başlıklı 7. maddesinde hangi tür verilerin toplanacağı belirtilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

16 ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN TOPLANAN VERİLER  Raster hali hazır haritalar (1/25.000, 1/100.000)  Nüfus verileri,  Sektörel (ekonomik) veriler  Topografik, jeolojik veriler,  Depremsel veriler (fay hatları)  Tarım, orman, mera, askeri ve yerleşik alanlar,  Sanayi (OSB ve diğer) alanları, kapasite ve doluluk oranları,  Su kaynakları (yüzeysel ve yer altı suyu)  Toprak, su, hava kirliliği verileri,  Jeolojik,Hidrolojik yapı,Doğal yapı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

17 ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN TOPLANAN VERİLER  Ulaşım  Enerji  İdari sınırlar,  Havza sınırları,  Atık depolama alanları  Mevcut planlar,  Mevcut arazi kullanımı,  Çeşitli çözünürlükte uydu görüntüsü, uydu fotoğrafları, hava fotoğrafları Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

18 Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan, uydu görüntülerinden ve arazi çalışmalarından elde edilen verilerle yaklaşık 70 katman veri oluşturulmuş ve Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisi sayesinde ; Karşılaştırılabilir, Değerlendirilebilir, Sorgulanabilir, Geliştirilebilir, Güncellenebilir, Standart plan veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

19 Uydu Görüntüsü IRS Uydu Görüntüsü IKONOS Uydu Görüntüsü Riskli Bölgeler Ulaşım Toprak &Tarım Orman Morfoloji Flora Teknik Altyapı Jeoloji Deprem.....vb. Coğrafi Veri Katmanları Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

20 Koruma Alanları Orman Alanları Sanayi ve Depolama Alanları Tarım Arazileri ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI İLE VERİLEN KARARLAR Sosyal ve Teknik Altyapı Kentsel ve Kırsal Alanlar Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

21 PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN ÖRNEK ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

22 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANILARAK OLUŞTURULAN VERİ TABANINDAN ÖRNEK Verilen her arazi kullanım kararı için bir katman oluşturulmuş, oluşturulmuş olan bu katmanda verilmiş olan arazi kullanım kararına ait öz nitelik ve metadata verileri depolanarak, tüm verilerin kontrol edilmesi sağlanmıştır. ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

23 Veri tabanı ile ilişkili sembolojilerin oluşturulmasında Yönetmelik Ek’ inde belirtilen sembolojiler kullanılmıştır. ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

24 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

25 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA YÖNELİK COĞRAFİ VERİTABANININ GELİŞTİRİLMESİ VE VERİ ENTEĞRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA Bakanlığımız tarafından yaptırılan 11 Planlama Bölgesi ne ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı verileri (Vektör ve Tablosal) incelenerek kapsamlı bir analiz çalışması yapılmış, buna göre gereksinimler belirlenerek Karşılaştırılabilir,Değerlendirilebilir,Sorgula nabilir, Geliştirilebilir, Güncellenebilir, Standartplan veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Veri analizi ile, verilerin metadata bilgilerine yönelik veri sahipliliği, veri kalitesi, güncel durumu gibi nitelikler de detaylı şekilde incelenmiş, her katmanın metadatası girilecek şekilde bir veritabanı tasarımı yapılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

26 2003 YILI SONU İTİBARIYLA PLANLAMA PORTALI SİSTEMİNE 61 İL AKTARILMIŞ OLACAKTIR. BU SİSTEM SAYESİNDE KULLANICILARA VERİLEN YETKİLER ÇERÇEVESİNDE HARİTA GÖRÜNTÜLEME, VERİ İNDİRME, SORGULAMA, EDİTLEME FONKSİYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKTİR.AYRICA, PLANLAMA PORTALI ÜZERİNDEN YAPILACAK İZLEME VE DENETLEME İMKANLARI SAYESİNDE İLGİLİ İDARELERİNCE YAPILACAK ALT ÖLÇEKLİ PLANLARIN YÖNLENDİRİLMESİ, ALT ÖLÇEKLİ PLANLARIN SİSTEME AKTARILMASIYLA ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA UYGUNLUĞU TAKİP EDİLEBİLECEKTİR. DİĞER TARAFTAN ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR ARASINDA VERİLMİŞ OLAN ARAZİ KULLANIM KARARLARININ DEVAMLILIĞI SAĞLANABİLECEKTİR. PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

27


"PLANLAMA VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları