Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

2 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
MEVZUAT 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2872 sayılı Çevre Kanununda tanımlanan görev ve yetki çerçevesinde havza ve bölge bazında 1/ ve 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planları Bakanlığımızca yapılmaktadır. Uygulamaya yönelik “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup planlar Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

3 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
İL SAYISI ÜLKE BÜTÜNÜNE ORANI BAKANLIĞIMIZCA YILLARI ARASINDA 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANAN İLLER 37 %46 BAKANLIĞIMIZCA 2009 – 2011 YILLARI ARASINDA 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI TAMAMLANACAK İLLER 19 %26 BAKANLIĞIMIZCA 2011 – 2013 YILLARI ARASINDA 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANACAK İLLER 5 %8 VALİLİK VEYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNCE 1/ ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILAN İLLER 18 %17 1/ ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILMAMIŞ İLLER 2 %3 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

4 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
BAKANLIĞIMIZCA YILLARI ARASINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANAN İLLER (37 İL) ÇEVRE DÜZENİ PLANI (Planlama Bölgesi) ALAN (HA) 1 TRAKYA ALTBÖLGESİ ERGENE HAVZASI (REVİZYON ÇDP) 2 KIRŞEHİR-NEVŞEHİR-NİĞDE-AKSARAY 3 SİNOP-KASTAMONU-ÇANKIRI 4 KONYA-ISPARTA 5 SAMSUN-ÇORUM-TOKAT 6 MERSİN-KARAMAN 7 ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK 8 AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ 9 MANİSA-KÜTAHYA-İZMİR 10 ANTALYA-BURDUR 11 ORDU-TRABZON-RİZE-GİRESUN-GÜMÜŞHANE-ARTVİN 12 MUŞ-BİTLİS-VAN TOPLAM Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

5 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
BAKANLIĞIMIZCA 2009 – 2011 YILLARI ARASINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI TAMAMLANACAK İLLER (19 İL) Bakanlığımız Yatırım Programı’ nda yer alan 5 planlama bölgesinin 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları KİK uyarınca ihale edilmiş, işi alan yüklenici firmalar ile Kasım 2009 tarihi itibarıyla Sözleşmeleri imzalanıp işe başlanılmış olup,söz konusu işlerin; - 1. etap çalışmaları tamamlanmıştır. - 2. etap çalışmaları Haziran 2011 itibarıyla Bakanlığımıza teslim edilecektir. - Nihai plan, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun tesliminden oluşan son etabın ise 2011 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. ÇEVRE DÜZENİ PLANI (Planlama Bölgesi) ALAN (HA) 1 Yozgat-Sivas-Kayseri 2 Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı 3 Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli 4 Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır 5 Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari TOPLAM Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

6 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
BAKANLIĞIMIZCA 2011 – 2013 YILLARI ARASINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANACAK İLLER (5 İL) yılları arasında, Bakanlığımız 2011 Yılı Yatırım Programına alınan 2 planlama bölgesinin 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması çalışmalarının, 2011 yılında başlanması ve 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir: ÇEVRE DÜZENİ PLANI (Planlama Bölgesi) ALAN (HA) 1 Balıkesir-Çanakkale 2 Erzincan-Bayburt-Erzurum TOPLAM Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

7 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
5302 SAYILI KANUN UYARINCA VALİLİK VEYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNCE İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILAN İLLER ÇEVRE DÜZENİ PLANI (***) ONAY DURUMU 1 HATAY 1/ ÖLÇEKLİ ÇDP Onanlı 2 İSTANBUL 1/ ÖLÇEKLİ ÇDP 3 KIRIKKALE 1/ ÖLÇEKLİ ÇDP 4 OSMANİYE 1/ ÖLÇEKLİ ÇDP 5 SAKARYA 1/ ÖLÇEKLİ ÇDP 6 UŞAK 1/ ÖLÇEKLİ ÇDP İL ADI ONAY DURUMU 1- ADANA Onanlı 2- AFYONKARAHİSAR 3- AMASYA 4- BİLECİK 5- BOLU 6- BURSA 7- DÜZCE 8- ESKİŞEHİR 9- GAZİANTEP Onay aşamasında 10- KAHRAMANMARAŞ Devam ediyor 11- KOCAELİ 12- YALOVA (***) Bakanlığımızca teknik destek sağlandı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

8 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILMAMIŞ İLLER
İL ADI ALAN (hektar) 1- Ankara 2- Kilis TOPLAM Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

9 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
TÜRKİYE 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI DURUMU Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

10 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
TÜRKİYE 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI DURUMU (Ülke yüzölçümüne oranı) %3 %17 %80 ( ) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

11 PLANLAMA BÖLGELERİNE AİT 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

12 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
ÇEVRE DÜZENİ PLANI Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak; Ekonomik kararlar ile ekolojik değerlerin birbirine entegrasyonuna imkan veren, arazi kullanım kararlarını ve bunlara ilişkin koruma hedef, politika ve stratejileri belirleyerek, Alt ölçekli planlara esas olmak üzere 1/ veya 1/ ölçekte havza ve bölge sınırları içinde hazırlanan, plan notları ve plan açıklama raporu ile bütün olan üst ölçekli fiziki planlar olarak tanımlamaktadır. Planlama Bölgesi Sınırları DPT tarafından belirlenmiş olan NUTS Bölgeleri (İstatistiki Bölgeler) veya ekolojik bütünlük dikkate alınarak belirlenmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

13 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” in “Revizyon, İlave ve Değişikliklerin Yapılması” başlıklı 9. maddesinde plan tadilatlarının hangi gerekçelerle yapılacağı belirtilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

14 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
MADDE 9 – (1) Çevre düzeni planlarının revizyon, ilave ve değişiklikleri; a) Nüfusun yerleşim ihtiyaçlarının karşılanamamasına, b) Kamu yatırımlarına, c) Çevre düzeni planı üzerinde mekânsal yer seçimi yapılmamış ancak; planın temel strateji ve politikalarını değiştirecek bölgesel ölçekli yatırımların ortaya çıkmasına, ç) Yeni verilere bağlı olarak, sonradan ortaya çıkabilecek ve bölgesel etkiye yol açabilecek arazi kullanım taleplerinin oluşmasına, d) Değişen verilere bağlı olarak planların güncellenmesine, e) Çevre kirliliğinin önlenmesine, f) Çevrenin korunmasına, g) Mevzuat gereği düzenlemelere, ğ) Maddi hataların düzeltilmesine dair yeterli, geçerli ve gerekçeleri belirli teklif ve talepler, yetkili idarece çevre düzeni planının temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

15 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMASI KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLER
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” in “Bilgi Toplanması” başlıklı 7. maddesinde hangi tür verilerin toplanacağı belirtilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

16 ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN TOPLANAN VERİLER
Raster hali hazır haritalar (1/25.000, 1/ ) Nüfus verileri, Sektörel (ekonomik) veriler Topografik, jeolojik veriler, Depremsel veriler (fay hatları) Tarım, orman, mera, askeri ve yerleşik alanlar, Sanayi (OSB ve diğer) alanları, kapasite ve doluluk oranları, Su kaynakları (yüzeysel ve yer altı suyu) Toprak, su, hava kirliliği verileri, Jeolojik,Hidrolojik yapı,Doğal yapı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

17 ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN TOPLANAN VERİLER
Ulaşım Enerji İdari sınırlar, Havza sınırları, Atık depolama alanları Mevcut planlar, Mevcut arazi kullanımı, Çeşitli çözünürlükte uydu görüntüsü, uydu fotoğrafları, hava fotoğrafları Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

18 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan, uydu görüntülerinden ve arazi çalışmalarından elde edilen verilerle yaklaşık 70 katman veri oluşturulmuş ve Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisi sayesinde ; Karşılaştırılabilir, Değerlendirilebilir, Sorgulanabilir, Geliştirilebilir, Güncellenebilir, Standart plan veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

19 Coğrafi Veri Katmanları
IRS Uydu Görüntüsü Ulaşım IKONOS Uydu Görüntüsü Toprak &Tarım Uydu Görüntüsü Orman Riskli Bölgeler Morfoloji Flora Jeoloji Deprem Teknik Altyapı .....vb. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

20 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI İLE VERİLEN KARARLAR
Koruma Alanları Tarım Arazileri Orman Alanları Sosyal ve Teknik Altyapı Kentsel ve Kırsal Alanlar Sanayi ve Depolama Alanları Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

21 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN ÖRNEK Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

22 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANILARAK OLUŞTURULAN VERİ TABANINDAN ÖRNEK Verilen her arazi kullanım kararı için bir katman oluşturulmuş, oluşturulmuş olan bu katmanda verilmiş olan arazi kullanım kararına ait öz nitelik ve metadata verileri depolanarak, tüm verilerin kontrol edilmesi sağlanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

23 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
Veri tabanı ile ilişkili sembolojilerin oluşturulmasında Yönetmelik Ek’ inde belirtilen sembolojiler kullanılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

24 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

25 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA YÖNELİK COĞRAFİ VERİTABANININ GELİŞTİRİLMESİ VE VERİ ENTEĞRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA Bakanlığımız tarafından yaptırılan 11 Planlama Bölgesi ne ait 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı verileri (Vektör ve Tablosal) incelenerek kapsamlı bir analiz çalışması yapılmış, buna göre gereksinimler belirlenerek Karşılaştırılabilir,Değerlendirilebilir,Sorgulanabilir, Geliştirilebilir, Güncellenebilir, Standart plan veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Veri analizi ile, verilerin metadata bilgilerine yönelik veri sahipliliği, veri kalitesi, güncel durumu gibi nitelikler de detaylı şekilde incelenmiş, her katmanın metadatası girilecek şekilde bir veritabanı tasarımı yapılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

26 PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI
2003 YILI SONU İTİBARIYLA PLANLAMA PORTALI SİSTEMİNE 61 İL AKTARILMIŞ OLACAKTIR. BU SİSTEM SAYESİNDE KULLANICILARA VERİLEN YETKİLER ÇERÇEVESİNDE HARİTA GÖRÜNTÜLEME, VERİ İNDİRME, SORGULAMA, EDİTLEME FONKSİYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKTİR.AYRICA, PLANLAMA PORTALI ÜZERİNDEN YAPILACAK İZLEME VE DENETLEME İMKANLARI SAYESİNDE İLGİLİ İDARELERİNCE YAPILACAK ALT ÖLÇEKLİ PLANLARIN YÖNLENDİRİLMESİ, ALT ÖLÇEKLİ PLANLARIN SİSTEME AKTARILMASIYLA ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA UYGUNLUĞU TAKİP EDİLEBİLECEKTİR. DİĞER TARAFTAN ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR ARASINDA VERİLMİŞ OLAN ARAZİ KULLANIM KARARLARININ DEVAMLILIĞI SAĞLANABİLECEKTİR. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

27 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
Teşekkür ederiz Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları