Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE VE AYDIN  A’  DAN  Z ‘YE  KAMU HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE VE AYDIN  A’  DAN  Z ‘YE  KAMU HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE VE AYDIN  A’  DAN  Z ‘YE  KAMU HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DR. METİN AYDIN AYDIN TABİP ODASI BAŞKANI

2 Kamu Hastane Birliklerinin (KHB) Kuruluşu 663 sayılı KHK in 30
                            Kamu Hastane Birliklerinin (KHB) Kuruluşu 663 sayılı KHK in 30. Maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre" Türkiye kamu hastaneleri kurumu tarafından kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile il düzeyinde kamu hastaneleri birlikleri kurularak işletilir.Bu hüküm kapsamında 88 KHB i kurulmuştur.Birlik teşkilatı ,genel sekreterlik ve hastane yöneticilerinden oluşmaktadır.Genel Sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır.           Yasa tarihinde çıktı ve yılında uygulanmaya başlandı. Birlikler ve sağlık tesisleri  altı aylık ve yıllık sürelerle toplanan ve gözlem sonucu elde edilen verilerden değerlendirmeye tabi tutulur. Kurum tarafından birlik sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için verimlilik karne uygulamasına başlanmıştır.         Aydın Tabip Odası olarak bizde KHB i uygulamasının ikinci yılında sağlık bakanlığının 2014 de yayınladığı "A dan Z ye kamu hastaneleri hakkında her şey " adlı yayını üzerinden verilen sonuçları değerlendirip Aydın ve Türkiye de uygulanan KHB in mevcut durumunu tespit ettik. Değerlendirmeler halk sağlığı, iyi ve etik hekimlik, Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, sağlığın hak olduğu, kamunun bunu vermekle yükümlü olduğu gerçeğinden hareketle yapılmıştır.

3 2000-2012 yılları arasında 10 bin Kişiye düşen YATAK SAYISI
Türkiye AB Ülkeleri Dünya 24, 26,  26,

4 2013 de 10 bin kişiye düşen YATAK SAYISI nedir?
Kamu. Özel. Üniversite Toplam Türkiye Aydın , ,9.  5,  26,7

5 YATAK SAYISI       KHB uygulaması ile hastaların lehine Türkiye genelinde olumlu bir değişiklik olmamıştır. AB kriterleri ve dünya ortalaması açısından bakılınca bir başarısızlık söz konusu.       Aydın ilinde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı Türkiye ortalaması düzeyinde olup bunu başarı olarak kabul etmek mümkün değildir.

6 2012 TÜRKİYE NÜFUS ORANI 01-14 Y 15-45 Y 65-ÜSTÜ Türkiye 24,9 -- 7,5
Dünya AB ,

7 2013 Türkiye Nüfus Oranı 01-14 Y 15-45 Y 65-ÜSTÜ Türkiye 24 25 9
Aydın

8 NÜFUS ORANI Türkiye'nin 0-14y grubu olarak AB ye göre daha fazla fakat Dünya'ya göre daha az genç nüfusa sahip olduğu görülmektedir. Türkiye de  65 y üstü nüfus giderek artmaktadır.  Aydın ili olarak Türkiye ortalamasının altında genç nüfusa ,Türkiye ortalamasının üstünde yaşlı nüfusa sahip olduğumuz görülmekte. Türkiye yaşlanıyor Aydın daha fazla yaşlanıyor

9 2013-2014 TOPLAM YATAK SAYILARI
30 ilde toplam yatak sayısı artmış 51 ilde aynı(42) veya azalmış(9) Aydın’da toplam yatak sayıları aynı kalmış( ). Bakıldığında KHB i Türkiye geneli ve Aydın’a toplam yatak sayısı bakımından iyileştirme getirmemiştir.

10 2013-2014 YAPILAN HASTA MUAYENESİ
79 ilde yapılan hasta muayenesi artmış 2 ilde(Karaman,Kırıkkale) azalmış. Aydın da Döneminde yapılan hasta muayenesi %3 artmış( ). Türkiye'de hekime müracat Döneminde 3 kat artmış.( milyon)

11 KİŞİ BAŞI HEKİME MÜRACAAT SAYISI
Türkiye 3, ,2 OECD ,

12 HASTA MUAYENE SAYISI KHB i açısından bakınca muayene olan hasta sayılarının Türkiye genelinde artmış olması, OECD kriterlerini yakalamış hatta geçmiş olması,finansal açıdan başarı olarak görülse de, halk sağlığı yönünden niteliksel açıdan bakınca başarı olarak kabul etmek mümkün değil. Sağlıkta Dönüşüm ile nitelik değil nicelik ön plana çıkmıştır.Bu sonuç Sağlıkta Dönüşümün insanları hasta eden ve bu durumdan yararlanmayı amaç edinen bir sistem olduğunu göstermekte.Sağlıkta Dönüşümde " kışkırtılmış bir sağlık hizmet tüketim sistemi" söz konusudur.Hekimler performans nedeni ile bu sisteme hizmet etmek zorunda bırakılmışlardır.

13 ACİL MUAYENE SAYILARI 2013-2014 Döneminde ; 29 ilde azalmış,
52 ilde artmış. Aydın da %7 azalmış.( – ilk altı ay). Aciller de Türkiye'de bakılan hasta sayısının genelde artması KHB i için başarısız bir sonuçtur.Aydın ve diğer 28 ilde acil muayene sayısının azalmasının en büyük sebebi acillerin de ücretli hale getirilmesidir.

14 TOPLAM MUAYENE İÇİNDEKİ ACİL MUAYENE ORANI
Türkiye % % %31 AYDIN % %29 OECD %5,

15 ACİL MUAYENE ORANI İki ilde (Van,Kilis) artmış,diğer illerde aynı veya azalmıştır. Acillere başvuru oranı Türkiye genelinde ve Aydın da azalmıştır.Bunun en önemli sebebi acillerden - özelde 12TL. - kamuda 5TL alınmaya başlanmasıdır. Fakat OECD ortalamaları ile karşılaştırdığımızda Türkiye de acillere başvurunun çok fazla olduğu görülecektir.Bu Sağlıkta Dönüşümün başarısızlığıdır.

16 YATAN HASTA SAYISI 6 ilde (Niğde, Elazığ, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Iğdır) yatan hasta sayısı azalmış 75 ilde artmıştır Aydın da yatan hasta sayısı % 16 artmış( ilk altı ay). Döneminde yatan hasta sayısı Türkiye de 2 kat artmıştır(5,5 milyon-11,9 milyon). Türkiye genelinde yatan hasta sayısının artmasının en önemli sebebi performans uygulamasıdır.Bu ise ciddi şekilde iyi hekimlik ve etik dışı uygulamaların sorgulanmasını beraberinde getirmektedir.İnsanı hasta eden bu sistem finansal açıdan başarılı olarak görülse de iyi ve etik hekimlik, halk sağlığı açısından başarısızdır.

17 ÖLEN HASTA SAYISI 18 ilde azalmış 68 ilde atmış
Aydın’da %14 artmış( ilk altı ay)

18 KABA ÖLÜM HIZI Tüm sektör , ,8 13, , ,4 Sağ.Bakanlığı ,8

19 ÖLEN HASTA SAYISI Sağlıkta Dönüşümle beraber ilk başlarda hasta kaba ölüm hızları azalmıştır.Fakat ilerleyen süreçte performans,malpraktis nedeni ile ağır hastalara kimsenin müdahale etmek istememesi sonucu hasta kaba ölüm hızları belirgin şekilde artmıştır.Bu ölümlerin artışı KHB i ile devam etmiştir.Halk sağlığı açısından bu sonuç Türkiye ve Aydın KHB için başarısızlıktır. Sağlıkta Dönüşüm hasta eden ve öldüren bir sisteme dönüşme tehlikesi taşımaktadır.

20 YATAK DOLULUK ORANI 2002 2010 2012 Tüm sektör 59 64 65
Tüm sektör Sağlık Bknl

21 YATAK DOLULUK ORANI Türkiye Aydın arası yatak doluluk oranı % 30 artmış Türkiye ve Aydın KHB ne finansal yönden bakılınca bu sonuçlar başarı olarak görülsede bunun arkasında performans uygulamasının olması halk sağlığını suistimal etme tehlikesi taşıdığı için tartışmalı bir sonuçtur 4 İlde (Samsun,Iğdır,Nevşehir,Van) yatak doluluk oranı azalmış 77 ilde artmış Aydın ilinde %14 artmış

22 YATAK DEVİR HIZI (Bir yatağın 1 yılda kaç hasta tarafından kullanıldığını gösterir)
Tüm Sektör Sağ.Bakanlığı , Türkiye Aydın

23 YATAK DEVİR HIZI Tüm illerde ve Aydın'da yatak devir hızları artmıştır.Bu KHB i adına " ne kadar çok hasta o kadar çok para "bakış açısıyla finansal yönden başarılı gibi görülse de halk sağlığı açısından başarısız ve halk sağlığını tehdit eden bir uygulamadır.Bu hızlandırılmış tedavinin en önemli sebebi performans uygulamasıdır.

24 YATAK DOLULUK ORANLARI
Tüm sektörler % % %65 Sağ.Bakanlığı % %66

25 YOĞUN BAKIM SERVİSİ HARİÇ YATAK DOLULUK ORANI
Türkiye % %77 Aydın % %83 6ilde(Kırıkkale,Zonguldak,Van,Elazığ,Nevşehir,Iğdır) yatak doluluk oranı azalmış 75 ilde artmış Aydın da %14 artmış

26 2011 Hastanelerde Akut Yatak Doluluk Oranı
OECD TÜRKİYE %78, %64,9

27 YATAK DOLULUK ORANLARI
KHB i ile yatak doluluk oranlarının hızlı bir şekilde arttığı ve OECD ortalamasını yakaladığı görülmekte.Halk sağlığı açısından bu durum olumlu bir gelişme gibi görülse de performans sisteminin buna sebep olması iyi ve etik hekimlik uygulamalarını sorgulamaya açmıştır.Finansal açıdan ise KHB i başarılı görülmekte.

28 Hastanelerde Ortalama Kalış Gün süreleri
Tüm sektörler , , ,0 Sağlık Bakanlığı , ,3 OECD ,5

29 HASTANELERDE KALIŞ GÜN SÜRELERİ
Türkiye , , ,1 Aydın , ,8

30 Hastanelerde Ortalama Kalış Gün süreleri
Sağlıkta Dönüşümle birlikte bakıldığında hastanelerde ortalama kalış gün sürelerinin azaldığı hatta OECD ortalamasının çok altında kaldığı görülmekte. KHB leri ile beraber para hırsı ile her alanda hızlandırılmış hasta tedavisi yapılmakta, bu ise halk sağlığı adına ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.KHB leri finansal açıdan başarılı görülse de halk sağlığı yönünden başarısız bir uygulama.

31 AMELİYAT SAYILARI-TÜRKİYE
A+B+C , , ,3 D , ,2 E , ,5 Günübirlik , ,7

32 AMELİYAT SAYILARI-AYDIN
A+B+C D E Günübirlik

33 Kurumlara göre 2012 yılı A+B+C ameliyat oranları
Sağ.Bkn. Üniversite Özel Toplam % % %33 2012 de yapılan tüm ameliyatların % 33,5 i A+B+C grubu ameliyatlar idi. 2014 yılında bu oran %24,3 e inmiştir. Aydın da ise %22 olmuştur.

34 AMELİYAT SAYILARI Türkiye de toplam ameliyat sayıları Döneminde 4 kat arttı.Ameliyat sayılarında bu kadar artış olmasına rağmen Sağlıkta Dönüşümle özellikli,özel ve büyük operasyon sayılarında ciddi azalma meydana gelmiştir. Bunun sebebi malpraktis,sağlıkta şiddetin artması ve performans uygulamalarıdır.Günübirlik operasyon sayılarının yüksek oranda artışı da hekimlerin ve kamu hastanelerinin risksiz ama puan yani para olarak getirisi daha fazla olan ameliyatlara yöneldiğini göstermekte.Bu ise ciddi hastalığı olan hastaların tedavi olma aşamasında yoğun sıkıntı ve mağduriyet yaşamalarına sebep olmakta. Halk sağlığı açısından bu sonuç KHB in kesin başarısızlığıdır.Tüm bunlar sistemin halk sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturur hale gelmiş olması demektir.

35 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
"Erişkin Yoğun Bakımı","Çocuk Yoğun Bakımı","Yeni Doğan Yoğun Bakımı" açısından bakıldığında; Türkiye'de 31 ilde "çocuk yoğun bakımı" var, 50 ilde ise yok. Tüm illerde "Erişkin Yoğun Bakımı" ve "Yeni Doğan Yoğun Bakımı"var. Türkiye'de erişkine 1 yoğun bakım yatağı düşüyor. Aydın da kişiye 1 yoğun bakım yatağı düşüyor. Bu oran Türkiye ortalamasından daha iyi. Türkiye'de yeni doğana 1 yoğun bakım yatağı düşüyor. Aydın da bebeğe 1 yoğun bakım yatağı düşüyor. Bu oran Türkiye ortalamasından daha kötü. Aydın'da "çocuk yoğun bakımı" yok.

36 YOĞUN BAKIM YATAĞI Tüm sektörler Sağ.Bakanlığı

37 YOĞUN BAKIM YATAĞI Aydın iline bakınca;
sürecine bakınca Türkiye de toplam yoğun bakım yatağı açısından olumlu bir noktaya gelinmesine rağmen çoğu illerde çocuk yoğun bakımlarının olmaması bir eksiklik olarak görülmektedir. Aydın iline bakınca; erişkin yoğun bakımından olumlu yeni doğan yoğun bakımı açısından eksik çocuk yoğun bakımı yönünden ise başarısız olduğu görülmekte.

38 UZMAN PRATISYEN HEKIM PDC % si
Türkiye'de şu anda kamu hastanelerinde var olan personel dağılım cetveline (PDC) göre hekim doluluk oranlarına baktığımızda; Türkiye Aydın Uzman % %96 Pratisyen % %85 doluluk var

39 TÜRKİYE HEKİM SAYILARI
Uzman Pratisyen Asistan TOPLAM

40 YILLARA GÖRE TÜRKİYE’DE HEKİM DAĞILIMI
Sağ.Bakanlığı Üniversite Özel , , ,7 , , ,7 , , ,4

41 YILLARA GÖRE PRATİSYEN HEKİM DAĞILIMI
Sağ. Bakanlığı Üniversite Özel , , ,5 , , ,5 , , ,0

42 YILLARA GÖRE UZMAN HEKİM DAĞILIMI
Sağ. Bakanlığı Üniversite Özel , , ,1 , , ,8 , , ,1

43 UZMAN PRATISYEN HEKIM PDC % si
döneminde sağlık bakanlığı kuruluşlarından "pratisyen",üniversite hastanelerinden de "uzman" hekimler özel sektöre yönelmiştir. 2012 itibarı ile Türkiye'de uzman hekimlerin %32,1,Pratisyen hekimlerin %16 ı özelde çalışır hale gelmiştir. Türkiye de yeterli sayıda hekim olmasına rağmen Sağlıkta Dönüşümle özel sağlık hizmetleri iktidar tarafından öncelenip desteklendiği için ülke çapında hekim dağılımında ciddi dengesizlikler meydana gelmiştir. KHB leri de Türkiye genelinde adaletli hekim dağılımını gerçekleştirememiş hekim açığını giderememiştir.Bu nedenle il içi ve il dışı geçici görevlendirmeler sıkça olmaya başlamıştır..Tüm bu uygulamalar KHB leri için başarısız bir sonuçtur. Aydın genelinde hekim doluluk oranları Türkiye ortalamasına göre daha iyi durumdadır.

44 DİYALİZ HİZMETLERİ (1 Cihaza Düşen Hasta)
TÜRKİYE AYDIN 2,9 4 Yalova ili hiç diyaliz cihazı olmayan  tek il.

45 DİYALİZ HİZMETLERİ Hemodiyaliz Hemodiyaliz Merkezi Cihaz Sayısı

46 DİYALİZ HİZMETLERİ DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı ,3 (%30) Özel ,1 (%64) Üniversite ,1 (%6) Türkiye'de diyaliz hizmetlerinin %64 nü özel sektör veriyor. Türkiye genelinde sürecinde diyaliz merkez ve cihaz sayısının artması olumlu bir gelişme. Aydın ilinde 1 diyaliz cihazına düşen hasta sayısın Türkiye ortalamasının çok üstünde olması Aydın KHB adına başarısız bir sonuçtur.

47 YANIK KURUMU Türkiye’de 23 ilde Yanık Kurumu var·
58 ilde ise (%72) Yanık kurumu yok. Ege bölgesinde sadece İzmir , Balıkesir ve Denizli'de Yanık merkezi olup bunlarında toplam 37 hasta yatağı vardır. Bu durum KHB i adına Türkiye geneli ve Aydın için kesin bir başarısızlıktır.

48 SEZARYEN ORANLARI 2013 2014 Türkiye 38,5 40,1 Aydın 36 41
Türkiye , ,1 Aydın Doğu ve Güneydoğu illerinde sezaryen oranları daha az. KHB i ile sadece 8 ilde sezaryen oranları azalmış, 73 ilde ise artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sezaryen oranı; %15

49 SEZARYEN ORANLARI Türkiye % %42, %45,5 %46,6 %48 AB %25, %28 Dünya %16

50 KURUMLARDA SEZARYEN İŞLEM ORANLARI
Üniversite Özel Sağlık Bakanlığı % % %39 % % %44

51 SEZARYEN ORANLARI Türkiye de sezaryen oranları 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği oranlarda iken Sağlıkta Dönüşümle birlikte sezaryen oranları  artmıştır. KHB de sezaryen oranlarının artışını engelleyememiştir. Sezaryen işlemleri üniversite ve özel sektörde daha fazla yapılmaktadır. Bunun sebebi ise zor vakaları özellikle perifer sağlık kuruluşlarında malpraktis nedeni ile hiç kimsenin sahiplenmemesi, üniversitelere sevk etmesidir. Özel sektörde fazla olmasının sebebi ise hukuki sorunlar,daha az zahmetli ve süreli olması,ücretinin iyi olmasıdır. KHB açısından bakılınca sezaryen oranlarının çok yüksek olması halk sağlığı açısından başarısızlıktır. Bu başarısızlık Aydın için de geçerlidir.

52 ÖZELLİKLİ HİZMETLER Özellikli hizmetler 4 ana gruba ayrılmış;
1) Onkoloji; kom+ottm+radyoterapi+nükleer tıp 2) Kardiyovasküler cerrahi(KVC);Pediatrik+ Erişkin 3) Rop+replantasyon+perinatal+çim+trsm+amatem 4) Organ nakli; kalp+Karaciğer+böbrek+ kemik iliği

53 ÖZELLİKLİ HİZMETLER 8 il; hiçbir özellikli hizmet grubu yok.·
       52 il;  2 ve altı özellikli hizmet grubu var.·         29 il;  3 ve üstü özellikli hizmet grubu var.·         5 il;  tüm özellikli hizmet grupları var.(İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Ankara )·         Aydın; 3 ve üstü özellikli hizmet grubu var. Toplam 16 özellikli hizmetten 5 tanesi verilmektedir. (OTTM, radyoterapi, nükleer tıp, TRSM, Erişkin KVC).

54 ÖZELLİKLİ HİZMETLER Türkiye geneline bakınca 4 özellikli hizmet grubundan 2 ve altı özellikli hizmete sahip olan il sayısının çok olması, sadece 5 ilde tüm özellikli hizmet gruplarının olması Sağlıkta Dönüşüm ve KHB lerinin başarısızlığıdır. Aydın ili özellikli hizmet grupları bakımından Türkiye ortalaması açısından daha iyi konumda olsa da, özellikli hizmet çeşit sayısının arttırması gerekir ve bu halk sağlığı  açısından ciddi önem taşımaktadır.

55 Türkiye ve Aydın KHB in mevcut verilere göre değerlendirip puanlandırılması:
  TÜRKİYE AYDIN PUAN 10 bin kişiye düşen yatak Toplam yatak sayıları Hasta muayenesi Acil muayene sayıları Acil muayene oranı Yatan hasta sayısı Ölen hasta sayısı Yatak doluluk oranı Yatak devir hızı Yoğun bakım servisi hariç yatak doluluk oranı Hastanelerde ortalama kalış süreleri Ameliyat sayıları Yoğun bakım hizmetleri Uzman pratisyen PDC% Diyaliz hizmetleri Yanık Kurumu Sezaryen oranları Özellikli hizmetler TOPLAM PUAN

56 KHB hakkında A’ dan Z’ ye her şey
Kamu Hastane Birlikleri hakkındaki Aydın Tabip Odası'nın bu değerlendirmesi Sağlık Bakanlığının "A dan Z ye kamu hastaneleri hakkında her şey" adlı 2014 de yayınlanan verileri üzerinden yapılmıştır. Değerlendirmemiz halk sağlığı, iyi ve etik hekimlik, DSÖ nün verileri, sağlığın hak olduğu, kamunun da bunu vermekle yükümlü olduğu gerçeği üzerinden yapılmıştır. KHB in uygulanmaya başlaması üzerinden iki yıl geçmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Uygulamasının bir parçası olduğunu düşünürsek bu sağlık politikaları aslında 2003 yılından itibaren Türkiye'de yürürlükte. KHB i ile beraber sadece yönetimsel değişiklikler olmuştur.  O nedenle Sağlıkta Dönüşümü ve KHB ni değerlendirirken bütünsel olarak bakmakta fayda var. Sağlıkta Dönüşüm ile Sağlık Bakanlığının amacı; kamunun sağlık hizmet sunumundan çekilmesi, sadece sağlık politikaları üretmesi ve uygulamaları denetlemesi, sağlık hizmet sunum ve alımının tamamen piyasa kurallarına göre belirlenmesi, sağlık hizmetlerini kamunun gelir kaynağı olarak görmesi yani sağlığın vatandaş yönünden hak olmaktan çıkarılıp herkesin parası ölçüsünde sağlık hizmeti alır hâle getirilmesi uygulamasıdır. İşte bu sağlık politikalarını gerçekleştirmek için Türkiye'de iki yıldır KHB uygulanmaktadır.

57 KHB hakkında A’ dan Z’ ye her şey
Sağlık Bakanlığın verilerine bizim değerlendirme kriterlerimiz açısından baktığımızda KHB Uygulaması Türkiye ve Aydın da geçerli not alamamıştır. Değerlendirmemiz verilen sağlık hizmetlerinin tümünün sayısal karşılığı olan 21 puan üzerinden yapılmıştır. Toplam 21 puan üzerinden baktığımızda Türkiye deki tüm KHB leri 7 puan, Aydın ili KHB Uygulamaları 9 puan almış dır. Ocak 2014 tarihinde TTB; Kamu Hastane Birlikleri ve CEO ın 2012–2013 dönemi için 3876 sağlık çalışanı tarafından yapılan değerlendirmesini yayınladı. Bu değerlendirmelerde verilen notlar 0 ile 100 arasında değişmekte idi. KHB Uygulamaları tüm Türkiye genelinde ortalama 25,66 puan alırken Aydın KHB i 33,125 puan aldı. Yine bakıldığı zaman her ikisininde geçer not alamadığı görülmektedir.

58 ÖNERİLERİMİZ Aydın Tabip Odası olarak bu veriler üzerinde yaptığımız değerlendirmeler sonrası Aydın ilinin eksiklerinin giderilmesi, daha kaliteli sürekli sağlık hizmet ortamlarında yaşayabilmemiz için önerilerimiz şunlardır; 1) Hastaların daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için Aydın ilindeki kamu hastaneleri ciddi anlamda yenilenmeli, fiziki koşulları, tıbbi donanımları, kişi başına düşen hasta yatak sayıları ve toplam hasta yatağı sayıları arttırılmalıdır. Ayrıca ilçelerde 10 bin nüfusa 10 yatak düşecek şekilde yeni Entegre Hastaneler kurulmalıdır. 2) Aydın ilindeki nüfus giderek yaşlanmaktadır. O nedenle mevcut sağlık kuruluşları buna göre düzenlenmeli ,yeni "yaşlı hasta ve bakım merkezleri " kurulmalıdır.

59 ÖNERİLERİMİZ 3) Tüm Türkiye de olduğu gibi Aydın ilinde de acil servislere müracaatlar çok fazladır. Acillerin fiziki koşulları mutlaka yenilenmeli, alan olarak büyütülmeleri, tıbbi cihaz ve personel açısından desteklenmeleri gerekir. Acillerde çalışanların ve hastaların güvenliklerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Hastaların acillere başvurularının azalabilmesi için Aile Hekimlik Uygulamalarında özellikle kırsal bölgelerde Aile Hekimi, Aile Sağlığı Merkezlerinin sayıları mutlaka arttırılmalı, ilçelerde Entegre Hastaneler kurulmalıdır. 4) Aydın da acil olarak çocuk hastalar için "Çocuk Yoğun Bakım "merkezleri yapılmalıdır. Çocuk Hastanesi'nin olduğu bir İlde çocuk yoğun bakımının olmaması kabul edilemez. Ayrıca mevcut Yeni Doğan Bakım merkezleri donanım ve yatak sayısı bakımından desteklenmelidir.

60 ÖNERİLERİMİZ 5) Aydın ilinin uzman ve pratisyen hekim sayısı açısından pek eksiği görülmemektedir. Fakat var olan hekimlerin dağılımındaki dengesizlik, idari sebeplerden dolayı hekimlerden yeterince yararlanılamaması gibi sebeplerden dolayı hekimler haksız geçici görevlendirmelere tâbi tutulmakta bu ise hekim ve hastalar için mağduriyetler yaratmaktadır. 6) Aydın ilinin "Hemodiyaliz merkezi ve cihazı " yönünden özellikle kamu sağlık kuruluşlarında ciddi eksikliği var. Bu eksikliğin acilen giderilmesi gerekir. 7) Aydın ilinin "Yanık merkezinin "olmaması hem il hem de Üniversite hastanesi açısından ciddi bir eksiklik. Ege Bölgesi ‘nde de yanık hastalar için hasta yatağının yetersiz olması bu ihtiyacın aciliyetini arttırmakta. 8) Aydın ilinin vermiş olduğu "Özellikli Tıbbi Hizmetler " sayısı arttırılmalıdır. Verilen bu hizmetler sayısal olarak Türkiye ortalamasından daha iyi gibi görülse de, 16 özellikli Tıbbi hizmetlerden sadece 5 tanesinin verilir halde olması ihtiyacın önemini ve eksikliğin boyutunu göstermektedir.

61 SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu), 1 Ekim tarihinden itibaren ameliyat malzemelerinde ödediği ücretlerde indirime gidince Türkiye genelindeki bir çok kamu hastanesi malzeme alamaz duruma geldi.

62 Sağlık Bakanlığı devleti mi dolandırdı? İşte skandal iddia!

63

64 Isparta'da 3 Hastaneye Şok Operasyon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Isparta'da 3 hastaneye düzenledikleri operasyonda bilgisayar sistem verilerine el koydu!

65 Otomasyon sistemi ihalesi iptal edildi
Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan 3 hastanede üç ay önce uygulamaya konulan yeni otomasyon sistemi ihalesi iptal edildi. Sistemde zaman zaman meydana gelen çökmelerden dolayı hastanelerdeki birçok işlemin faturalandırılıp SGK’ya bildirilemediğinden 3 aylık dönemde yaklaşık 6 Milyon TL kamu zararı ortaya çıktığı iddia edildi.

66 Aydın TKHK'da Eş Dost Saltanatı'mı?
Vali: Genel sekreterlikte eş dost saltanı yok Aydın Valiliği, Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteriliği'ndeki görevlendirmelerle ilgili bir internet sitesinde yer alan haberde ortaya atılan iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanlış bilgilendirme amaçlı olduğunu açıkladı.

67 Sayıştay raporunda şok: Kamu hastanelerinde 16 bin diş ikinci kez çekilmiş
Devlet hastanelerindeki tedavi ve ameliyat malzemelerinin SGK’ya şişirilmiş olarak fatura edildiği ortaya çıktı. Sayıştay, fazladan fatura edilen işlemler sonucu sağlık personeline “performans” üzerinden yersiz ek ödeme yapıldığını raporladı.16 bin 49 diş ikinci kez çekildi. Sayıştay tespit etti: Hasta verileri 65 bin liraya satıldı Milyonlarca hastanın kişisel bilgilerinin satıldığı Sayıştay raporuyla gün yüzüne çıktı

68

69


"TÜRKİYE VE AYDIN  A’  DAN  Z ‘YE  KAMU HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları